Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio
työeläkeindeksin muuttamista
koskevan kansalaisaloitteen
seurauksista
Mikko Kautto, joht...
Kansalaisaloite työeläkeindeksin
palauttamisesta palkkatasoindeksiksi
• Eduskunnan käsiteltäväksi jätetään 8.12.2016 Suome...
Kansalaisaloitteen perustelut ja ETK:n arvio
• Aloitteessa esitetään kaksi keskeistä perustelua:
– ”Työeläkeindeksi ei pid...
4ELÄKETURVAKESKUS
Esimerkkilaskelma: kansan/takuueläkkeen sekä
keskimääräisen ja suuren työeläkkeen kehitys
vuosina 2016–2...
Keskimääräinen kuukausieläke vuosina 2015–2085
vuoden 2015 hintatasossa
5ELÄKETURVAKESKUS
Nykylainsäädännön ja ansiotasoin...
Työeläkemeno suhteessa työtulosummaan
vuosina 2015–2085
6ELÄKETURVAKESKUS
Nykylainsäädännön ja ansiotasoindeksoinnin
mukai...
TyEL-maksu suhteessa TyEL-palkkasummaan
vuosina 2015–2085
7ELÄKETURVAKESKUS
Nykylainsäädännön ja ansiotasoindeksoinnin
muk...
TyEL-varat suhteessa TyEL-eläkemenoihin
vuosina 2015–2085
8ELÄKETURVAKESKUS
Nykylainsäädännön ja ansiotasoindeksoinnin
muk...
9ELÄKETURVAKESKUS
Työeläkemaksu vuosina 1940 ja 1990 syntyneille
Eläketulojen ja eläkemaksujen nettovaikutuksella mitaten ...
Tiivistelmä Eläketurvakeskuksen vaikutusarviosta
• Työeläkeindeksin muuttamista koskevan kansalaisaloitteen toteuttaminen
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio työeläkeindeksin muuttamista koskevan kansalaisaloitteen seurauksista

11,630 views

Published on

Johtaja Mikko Kautto, 2.12.2016.

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio työeläkeindeksin muuttamista koskevan kansalaisaloitteen seurauksista

 1. 1. Eläketurvakeskuksen vaikutusarvio työeläkeindeksin muuttamista koskevan kansalaisaloitteen seurauksista Mikko Kautto, johtaja 02.12.2016
 2. 2. Kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi • Eduskunnan käsiteltäväksi jätetään 8.12.2016 Suomen Senioriliike ry:n kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamiseksi palkkatasoindeksiksi https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1591. • Aloitteessa esitetään Työntekijäin eläkelain 98§ (”Eläkkeiden indeksitarkastus”) muuttamista siten, että työeläkeindeksin sijaan maksussa olevia eläkkeitä tarkistettaisiin vain ansiotasoindeksin muutoksen perusteella (nyt ansiotason muutoksen paino on 0,2 ja kuluttajahintojen muutoksen paino on 0,8). • Eläketurvakeskus on tehnyt kansalaisaloitteesta vaikutusarvion. Laskelmat on päivitetty vastaamaan ETK:n syksyllä 2016 julkaiseman raportin Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2016 mukaisia lähtötietoja ja perusoletuksia lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä. Olennaista on ero nykylakiin verrattuna. • ETK:n tekemä laskelma, tiivistelmä aloitteen vaikutuksista, diapaketti indeksiaiheesta sekä muuta materiaalia löytyy Etk.fi-sivuilta http://www.etk.fi/elakejarjestelmat/suomi/elake-etuudet/elakkeiden- indeksointi/ • ETK:n roolina on ollut tuoda esiin aloitteen seuraukset eläkkeen tasoon, eläkemenoon, eläkkeiden rahoitukseen sekä eri sukupolville. ELÄKETURVAKESKUS 2
 3. 3. Kansalaisaloitteen perustelut ja ETK:n arvio • Aloitteessa esitetään kaksi keskeistä perustelua: – ”Työeläkeindeksi ei pidä yllä ostovoimaa.” ”Ostovoiman voi säilyttää vain palkkaindeksillä.” – ”Muutoksen kustannukset ovat marginaaliset.” ”Palkkatasoindeksin käyttöönotto ei aiheuta työeläkemaksujen korotusta. Muutos ei myöskään pienennä eläkerahastoja.” • ETK:n arvio ei tue esitettyjä perusteluita – Työeläkeindeksi turvaa eläkkeen ostovoiman, kun ansiokehitys on kuluttajahintojen kehitystä suurempi. – Muutoksen kustannukset eivät ole marginaaliset. Pitkän aikavälin eläkemeno- ja rahoitusvaikutukset ovat merkittävän suuret ja johtavat työeläkevakuutusmaksun huomattavaan nostotarpeeseen. ELÄKETURVAKESKUS 3
 4. 4. 4ELÄKETURVAKESKUS Esimerkkilaskelma: kansan/takuueläkkeen sekä keskimääräisen ja suuren työeläkkeen kehitys vuosina 2016–2040 vuoden 2015 hintatasossa Nykylainsäädännön ja ansiotasoindeksoinnin mukainen kehitys
 5. 5. Keskimääräinen kuukausieläke vuosina 2015–2085 vuoden 2015 hintatasossa 5ELÄKETURVAKESKUS Nykylainsäädännön ja ansiotasoindeksoinnin mukainen kehitys Keskieläke nousisi pitkällä aikavälillä noin 17 % peruslaskelmaa korkeammalle tasolle.
 6. 6. Työeläkemeno suhteessa työtulosummaan vuosina 2015–2085 6ELÄKETURVAKESKUS Nykylainsäädännön ja ansiotasoindeksoinnin mukainen kehitys Kokonaiseläke- meno nousisi noin 6 prosentti- yksikköä korkeammaksi. Vuoden 2017 työeläkeuudistus alensi kokonais- eläkemenon kasvua noin 2 prosentti- yksikköä.
 7. 7. TyEL-maksu suhteessa TyEL-palkkasummaan vuosina 2015–2085 7ELÄKETURVAKESKUS Nykylainsäädännön ja ansiotasoindeksoinnin mukainen kehitys Varojen loputtua maksutaso olisi yhtä suuri kuin eläkemeno, lähes 38 %. Maksun nostolla rahoitettuna maksutaso olisi noin 6 prosentti- yksikköä perus- laskelmaa korkeampi.
 8. 8. TyEL-varat suhteessa TyEL-eläkemenoihin vuosina 2015–2085 8ELÄKETURVAKESKUS Nykylainsäädännön ja ansiotasoindeksoinnin mukainen kehitys Kansalaisaloitteen mukaisessa kehitys- vaihtoehdossa varat suhteessa eläke- menoihin alkavat välittömästi pienentyä kunnes ne loppuvat kokonaan 2060- luvulla.
 9. 9. 9ELÄKETURVAKESKUS Työeläkemaksu vuosina 1940 ja 1990 syntyneille Eläketulojen ja eläkemaksujen nettovaikutuksella mitaten suurin hyöty kohdistuisi 1940 – 1960-luvulla syntyneille ikäluokille. Nämä saisivat täyden hyödyn korkeampina eläkkeinä ilman, että heidän työuransa aikaiset maksut juuri nousisivat. Muutoksen maksunkorotusvaikutukset siirtyisivät täysimääräisinä myöhemmille sukupolville. Nykyisten eläkeläisten koko työajan maksujen keskiarvo on 10–15 %.
 10. 10. Tiivistelmä Eläketurvakeskuksen vaikutusarviosta • Työeläkeindeksin muuttamista koskevan kansalaisaloitteen toteuttaminen nostaisi keskimääräistä työeläkettä pitkällä aikavälillä noin 17 prosenttia. Pieniä eläketuloja saavien kansan- ja takuueläkkeitä indeksimuutos ei nostaisi. • Työeläkemenot nousisivat noin 6 prosenttiyksikköä suhteessa palkkasummaan. • Työeläkemaksua (nyt 24 %) pitäisi korottaa noin 6 prosenttiyksikköä. • Mikäli indeksimuutos rahoitettaisiin työeläkevaroista, varojen suhde eläkemenoihin pienentyisi kunnes varat loppuisivat 2060-luvulla. • Varojen loppuessa työeläkemaksu tulisi nostaa noin 38 % tasolle. Vaihtoehtoisesti eläkkeitä tulisi leikata noin 30 %. • Eläkemenoa kasvattava indeksimuutos lisäisi julkisen talouden alijäämää ja kasvattaisi julkisen talouden kestävyysvajetta noin 2 prosenttiyksiköllä. • Muutos nostaisi voimakkaimmin 1940 – 1960 -luvuilla syntyneiden työeläkevakuutusmaksuille saamaa tuottoa. Heillä eläkkeet paranisivat, mutta eläkemaksut eivät nousisi. Mitä nuoremmista sukupolvista on kyse, sitä suuremmaksi indeksimuutoksen aiheuttama maksurasitus muodostuisi. • http://www.etk.fi/elakejarjestelmat/suomi/elake-etuudet/elakkeiden- indeksointi/ ELÄKETURVAKESKUS 10

×