Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VBDN - Vereniging Business Development Nederland - Profiel 2009

578 views

Published on

Innovatie is een noodzaak om de concurrentiepositie van de BV Nederland binnen Europa te behouden. "Nederland: Kennisland" is een thema dat veel aandacht krijgt. Burgers en bedrijven hebben hier volgens de regering een eigen verantwoordelijkheid in. Dat werpt echter een aantal vragen op:

Hebben bedrijven wel voldoende focus op innovatieve processen?
Zien de toegevoegde waarde van het vak business development?
Heeft elk bedrijf een business developer (BD-er) nodig?
Wat zijn taken en verantwoordelijkheden van een BD-er?
Welke middelen en mandaten heeft hij dan nodig om te kunnen excelleren?
De Vereniging Business Development Nederland levert antwoorden. Dat doen wij via geregelde bijeenkomsten, met boeiende sprekers, een dynamisch netwerk van professionals en een nieuwsbrief met BD-actualiteiten en -achtergronden. VBDN leert Business Development kansen vroegtijdig te signaleren en te benutten.

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

VBDN - Vereniging Business Development Nederland - Profiel 2009

 1. 1. In Commercial Confidence 1 VBDN Vereniging Business Development Nederland Organisatie profiel Februari 2009
 2. 2. In Commercial Confidence 2 Innoveren is een noodzaak voor de toekomst van de NL economie Gelukkig is dit niet aan de aandacht van onze regering ontsnapt en reppen initiatieven, platforms en proefballonnen over innovatie* Het rendement van deze innovatie inspanning lijkt vooralsnog beperkt * Voor de brief en het bijbehorende rapport “ In actie voor Innovatie, aanpak van de Lissabon ambities”, zie www.minez.nl
 3. 3. In Commercial Confidence 3 Innoveren is een noodzaak voor de continuïteit van organisaties Ondernemingen weten veelal niet welke richting het uitgaat en met welke snelheid de (inter-)nationale ??? omgeving verandert Budgetten voor groei en innovatie worden bevroren Er is slechts aandacht en ruimte voor korte termijn omzet en winst
 4. 4. In Commercial Confidence 4 Business Development is een jong vakgebied en biedt kansen het in eigen context vorm te geven Er zijn vele, onuitgesproken interpretaties en verwachtingen van Business Development Bij gebrek aan duidelijkheid kan de functie makkelijk voor sales of PR worden versleten, etc. Positionering BD-er onduidelijk, toegevoegde waarde ter discussie
 5. 5. In Commercial Confidence 5 Visie van VBDN VBDN wil het vakgebied Business Development duidelijk positioneren en de relaties van het vak met alle andere commerciële processen en op de markt gerichte activiteiten aanduiden
 6. 6. In Commercial Confidence 6 Enkele Feiten Initiatief ontstaan door 6 creatieve netwerkers uit het zakenleven die zich bezighouden met het vak Business Development Formele oprichting: 1 november 2004 1500+ leden en geïnteresseerden Huidig bestuur: Huib Rentzing Voorzitter Roy Schütt Secretaris & Penningmeester Koen Mioulet Marketing en Programma’s Peter Blokland Algemeen
 7. 7. In Commercial Confidence 7 Missie “Het bevorderen van het vak Business Development in Nederland en het ondersteunen van de Business Developer om zijn kans op zakelijk succes te vergroten in de omgeving waarin deze functioneert”
 8. 8. In Commercial Confidence 8 Professionalisering van het vak BD is gesteund op de strategische pijlers Kennisvorming, -deling en -distributie Het beschrijven en afbakenen van het vakgebied Het beschrijven van de functies van het vakgebied in functie- profielen en het in kaart brengen van de benodigde competentievelden Vakbeoefenaars met elkaar in contact brengen, ervaringen uit te wisselen en deze ervaringen beschikbaar maken voor vakgenoten Kennis van de leden te verbreden en te verdiepen en daartoe contacten te leggen met kennis instituten en –instellingen
 9. 9. In Commercial Confidence 9 Voor wie is VBDN nog meer interessant? Ondernemingen die het belang onderkennen om samen met branchegenoten, collega ondernemers en met visionairs hun bedrijf meer structuur en sturing te geven Sponsors zoals overheid en grote ondernemingen, die immers middels de leden inzicht krijgen in de innovatieve kracht van Nederland Investeerders in economisch potentiaal Onderwijs- en kennisinstituten die al opleidingen verzorgen en voor hen die hun opleidingen willen laten aansluiten op de praktijk
 10. 10. In Commercial Confidence 10 Over het VBDN logo “De bromtol” De bromtol geeft de dynamiek aan en zorgt ervoor dat het innovatieve proces binnen de organisatie blijft draaien. Met alle creativiteit die past bij de rol van de Business Developer De drijfstang van de tol staat symboliek voor Business Development dat als “aanjager” fungeert De Nationale 3-kleur staat symboliek voor de markt waarop VBDN zich richt Op organisatie niveau staat de Nationale 3-kleur symboliek voor de samenhang en interactie van Business Development met haar belangrijkste disciplines, zijnde Sales, Marketing en Operations
 11. 11. In Commercial Confidence 11 Niet elke onderneming heeft behoefte aan een separate BD-er. Maar ieder bedrijf heeft wel te maken met BD processen! Om te groeien, te veranderen, om verder te komen en…. om voort te bestaan! Wilt u meer weten? Bezoek ook onze website: www.vbdn.nl

×