Buitenzorg boekje09 ac06

2,889 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,889
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buitenzorg boekje09 ac06

 1. 1. Memo 10 maart 2009 Geloof, hoop en liefde Een terugblik naar 2009; 2009 was voor ons allen een roerig jaar, de financiën van Philadelphia, de komst van de zorgzwaarte pakketten, het vertrek van een manager……… Hoe nu verder, met minder personeel, 1 locatiemanager, bezorgde ouders! Als ik persoonlijk het gevoel moet omschrijven voelde het als een negatieve golf die over mij heen vloeide, het voelde als een grote muur waar ik niet tegen op kon klimmen. Ik zag de teleurgestelde blikken in de ogen van de medewerkers, de bezorgdheid in de ogen van de ouders. Het liefste had ik heel hard weggerend en nooit meer teruggekomen! Toch, had ik het gevoel dat ik een reden had om te blijven doorzetten, de grootste reden voor mij was de liefde die ik voel voor de bewoners van Nieuw Buitenzorg. Een glimlach van een bewoner, doet mijn hart verwarmen. De tweede reden was het verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de medewerkers. Medewerkers die werken met hun gevoel, medewerkers die zich voor de volle 100% inzetten om kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Medewerkers die even een mailtje of een kaartje naar mij sturen om te zeggen dat ze blij met me zijn! Medewerkers die ik onzettend waardeer! Ook de ouders zijn voor mij een belangrijk onderdeel in mijn werk, het team is tenslotte het verlengstuk van de arm van ouders. De vechtlust keerde terug, niet gaan zitten mopperen, maar de strijd aangaan om organisatorisch alles weer op de rit te krijgen. Dit heeft er uiteindelijk tot geresulteerd dat de organisatie structuur per 1 april gaat veranderen, met de komst van de CB+-ers komt er weer hoop! Meer handen, ogen en oren voor de bewoners, meer coaching en aansturing voor de medewerkers. Het eerste doel is bereikt, mijn volgende doel is, hoe krijg ik de vreugde, de motivatie en de sprankeling weer terug in de ogen van de medewerkers! Natuurlijk is iedere medewerker zelf verantwoordelijk voor zijn eigen werkplezier, maar een bijdrage leveren aan het gehele proces zie ik als uitdaging.We hebben met elkaar waardering gekregen op organisatie niveau, maar ook op locatieniveau wil ik iedereen graag mijn waardering laten blijken. Werken in Nieuw Buitenzorg moet een lust zijn. Elke dag met plezier naar je werk, kunnen genieten van de kleine dingen, genieten van het idee dat je gewaardeerd wordt. Lieve medewerkers van Nieuw Buitenzorg, geloof heb ik in de nieuwe locatiestructuur, hoop heb ik op de toekomst, en liefde heb ik voor de bewoners en het werk dat ik samen met jullie mag doen. Bedankt voor jullie inzet en liefdevolle zorg. Corine
 2. 2. Ov november 2009 erl eg kle in Ge co december 2009 sp mi rek té reg iod To ir e februari 2010 e ste cte mm ur ing Be Pil april 2010 gin o t Te a ml ei de rs Ev april 2011 alu ati e
 3. 3.         Het is november 2009 en er vindt een afspraak plaats in klein comité op locatie Nieuw Buitenzorg. Doel van de afspraak: een gesprek over de status van Nieuw Buitenzorg en het vormen van een idee over de  toekomst; hoe verder? Duidelijk is dat de verzamelde deskundigheid eigenlijk weinig heeft toe te voegen en het gesprek kabbelt wat voort, steeds maar niet ‘to the point’. Blijkbaar hangt er iets in de lucht, maar WAT?, en -belangrijk- hoe een wolkbreuk te forceren? Op een gegeven moment, vlak voor het einde, kan Corine er niet meer om heen: “Ik WEET wat er moet gebeuren!, ik weet het al lang zelfs en ik heb helemaal geen behoefte aan alweer een onderzoek.” HÉT moment om de handschoen op te pakken: “Iedereen naar huis en ik zorg dat ik binnen 2 weken een afspraak heb met Marja (Kester)”. Het gaat om aandacht voor de medewerkers, en zoals het nu is georganiseerd gaat dit niet en nooit lukken. Ik heb een plan hoe dit wel kan!
 4. 4.          O,o,o Gek word ik er soms van Al die meiden! Leo doe dit , Leo doe dat.
 5. 5. HET DAGELIJKS NIEUWS VAN PHILADELPHIA Stichting Philadelphia Zorg uit Espria Mensenliefde Persbericht 11 december 2009 Focus op mensen met verstandelijke beperking Het woord Philadelphia betekent broeder - zuster - naasten - mensenliefde. De naam is ontleend aan het Bijbelboek Openbaringen, waarin een brief gericht is aan een van de eerste christenge- meenten, Philadelphia. Het is een kleine gemeen- te die toch grote kracht heeft omdat God haar die geeft. En God geeft haar geopende deuren die niemand zal sluiten. De ouders voelden zich in de begintijd ook klein en kwetsbaar, net als Philadelphia. Zouden voor hen en hun kinderen de deuren open gaan? Missie en visie Nunspeet - Harderwijk tussen zorg en zakelijkheid. Espria gaat, ook zonder Philadelphia, onverminderd verder met het ontwikkelen van integrale vormen Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie De focus volledig op mensen met een verstandelijke beperking, van zorg en wonen voor mensen met een beperking of behoefte aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke de nanciën op orde en een organisatie die het aan ondersteuning. beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit beste uit haar cliënten en haar medewerkers haalt. Onder dit De Raad van Toezicht van Philadelphia, te weten Roel Robbertsen, zichzelf kunnen halen.Om dat te realiseren werken motto tekende Voorzitter Raad van Bestuur, Greet Prins, Ina van Berckelaer-Onnes, Arjan Kaaks, Roel Steenbergen en Rob wij met vier belangrijke uitgangspunten. vrijdag 11 december 2009 in Nunspeet o cieel voor de zelfstan- Florijn, is vanaf vandaag ook o cieel ingesteld. Greet Prins is digheid van Philadelphia. vanaf vandaag o cieel Voorzitter van de Raad van Bestuur. Sinds -Verantwoordelijkheid: onze cliënten In april 2008 richtte Philadelphia samen met Evean Groep en april 2009 was zij bestuurder van Philadelphia. Voor de Raad van zijn van ons afhankelijk. Daarom Woonzorg Nederland het samenwerkingsverband Espria op. Ver- Bestuur worden nog twee leden geworven. moeten we steeds het beste voorze willen. volgens openbaarden zich nanciële problemen die noodzaakten Philadelphia is er voor mensen met een verstandelijke beperking, tot een herbezinning. Met behulp van Espria heeft Philadelphia de jong en oud, in elke levensfase op het gebied van zorg, wonen, -Passie: jezelf inzetten met volle toewijding. nanciën weer op orde gekregen. werken, leren, dagbesteding en welzijn. Philadelphia en Espria kiezen er nu voor om Philadelphia zelf- Op dit moment heeft Philadelphia ca. 8.000 cliënten, ca. 8.200 -Aandacht van mens tot mens: de bepalende factor standig verder te laten gaan. Philadelphia gaat zich de komende medewerkers, en 800 locaties in 14 regio’s. voor de kwaliteit van de zorg. En de basis van een tijd volledig richten op haar kerntaak: de zorg voor mensen met Espria, een samenwerkingsverband tussen Evean Groep en Woon- evenwaardige, liefdevolle relatie. een verstandelijke beperking. Speerpunt is het herstel van de zorg Nederland, heeft als missie “voor een blijvend waardevol nanciële positie om de continuïteit en kwaliteit van zorg te bestaan” en biedt wonen, service en zorg aan in heel Nederland. -Professionaliteit: voldoen aan hoge normen, garanderen. De verwachte omzet van Philadelphia in 2009 is circa Dicht bij klanten en met keuzevrijheid. Espria zorgt dat zij zelf de werken aan specialisering en de zorg aan mensen € 300 miljoen en het verwacht resultaat over 2009 € 10 miljoen regie over hun eigen leven houden en kunnen blijven meedoen in met een verstandelijke beperking blijven positief. Philadelphia blijft zorgvuldig kijken naar een juiste balans de samenleving. verbeteren.
 6. 6. Philadelphia Zorg in zwaar weer Frits Brink vertrekt bij Philadelphia maandag 6 oktober 2008 17:06 NUNSPEET - Zoals maandag al te lezen was op de NUNSPEET - De Stichting Philadelphia Zorg, met het hoofdkan- onder de nieuwe directeur Frits Brink liep het prima, maar toen hij website van Nunspeter Post, heeft Philadelphia toor in Nunspeet, verkeert in crisis. Met een schuld van meer dan de organisatie als een ‘speeltje’ ging zien liep het fout.’’ Dit zal niet gisteren o cieel bevestigd dat de heer F. Brink, tien miljoen euro zijn drastische ingrepen vereist. Inmiddels is alleen aan de grondslag van de malaise liggen. Al jarenlang werd voorzitter bestuursraad Philadelphia en tweede een vacaturestop afgekondigd en wordt druk onderhandeld om gewaarschuwd voor te grote investeringen. En daarvoor zal nu de vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van vastgoed van de hand te doen. Maar het meest ingrijpend is dat tol moeten worden betaald. Espria, zijn functie heeft neergelegd. Dit betekent de ondernemingsraad (OR) het vertrouwen heeft opgezegd in de Geruchten dat Brink inmiddels op non actief is gesteld, worden dat Brink geen werkzaamheden meer verricht voorzitter van de raad van bestuur de heer Frits Brink. niet bevestigd door woordvoerder van Philadelphia, mevrouw Van voor zowel Philadelphia als Espria. door Jeanne Dijkstra der Fluit. ,,Wel hebben we een mail van de OR ontvangen dat er Kort nadat door de redactie van Nunspeter Post geen vertrouwen meer is. We kampen met een miljoenentekort maandagochtend jongstleden kritische vragen Verwacht wordt dat de beide andere leden van de Raad van en trachten Philadelphia weer gezond te maken.’’ Dit gebeurt waren gesteld aan de directie van Philadelphia bestuur de heren De Jong en Kralt het veld zullen moeten ruimen. volgens Van der Fluit door middel van een nancieel herstelplan. over de nanciële wanboel bij Philadelphia en De oorzaak van de nanciële malaise is mogelijk mede gelegen Onder meer wordt het hotel Egbertsduin op Schiermonnikoog het vertrek van Frits Brink, bracht Philadelphia in de fusie, waabij de Stichting Philadelphia, Woonzorg Neder- verkocht omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. ,,We gaan maandagmiddag een o cieel persbericht naar land en Evian zijn opgegaan in de nieuwe organisatie Espria. Dit ons meer focussen op kerntaken, en dat is zorg voor mensen met buiten waarin de feiten werden bevestigd. Dat samengaan heeft de bestuurdersop aanzienlijk verzwaard. En naar verstandelijke handicap.’’ Dat er personeel moet verdwijnen is nog Frits Brink zou zijn opgestapt, werd aanvankelijk verluidt is ook hier -zoals bij veel bestuurders in Nederland- de zo- niet zeker, aldus Van der Fluit, ,,Maar we zijn hier eerlijk in, er wordt nog tegengesproken. genaamde Balkenende-norm overschreden. Espria zelf ontwikkelt wel naar gekeken, het gaat tenslotte om een hoge kostenpost die De ondernemingsraad had het vertrouwen in geen activiteiten en zal dus gevoed moeten worden door de drie we willen terugdringen. Maar er is nog geen besluit genomen. Be- Frits Brink opgezegd. De ondernemingsraad was dochterondernemingen, waaronder Philadelphia. Daarnaast is de langrijk is dat de zorg voor clienten gewaarborgd blijft.’’ Wat betreft ontevreden over het gevoerde ( nanciële) beleid expansiedrift van de Stichting Philadelphia mogelijk oorzaak van de overschrijding van de Balkenende-norm zegt Van der Van der van Philadelphia. In toenemende mate is het ac- de grote schuldenpost. Jarenlang is veel geinvesteerd in het aanko- Fluit het voorstel van de brancheverzekering ten aanzien van de cent verplaatst naar het persoonlijk functioneren pen van soms dure panden en telkens weer werd het onroerend- NVZD-norm af te wachten. ,,Dan zullen we een standpunt hierover van Brink. Dit leidt volgens Philadelphia af van goed opgewaardeerd. Het moest groter, groter en nog eens groter. innemen.’’ Het opzeggen van het vertrouwen door de ondernem- de zaak waarover het werkelijk gaat: de toekomst En de ene reorganisatie volgde de andere op. Het personeel ver- ingsraad, de schuldenlast en de personeelsstop zijn feiten. Wat de van Philadelphia. En meer nog de vooruitzichten keert in onzekerheid en verwarring. Hoe kan het dat een dergelijke verdere gevolgen zijn zal duidelijk moeten worden. voor de cliënten die aan de zorg van Philadelphia altijd prima functionerende organisatie zo in de problemen raakt. zijn toevertrouwd. Daarom heeft de heer Brink Of klopt het zoals één van de medewerkers aangeeft: ,,In het begin besloten zijn portefeuille ter beschikking te stel- len. De voorzitter van de Raad van Bestuur Espria, Bram Troost, is de voorzitter van de bestuursraad Stichting Philadelphia Zorg kampt met een tekort van 9 miljoen euro. van Philadelphia. donderdag 9 oktober 2008 11:36 door Jeanne Dijkstra NUNSPEET (ANP) - De zorginstelling heeft met onmiddellijke ingang een vacaturestop ingesteld.Bestuursvoorzitter Frits Brink is inmiddels opgestapt, zei een woordvoerster van de zorginstelling woensdag. Of de nanciële malaise gevolgen heeft voor het personeel is nog onduidelijk. Bij Philadelphia werken 9500 mensen, verdeeld over achthonderd locaties in het land.
 7. 7. MANAGEMENT INFORMATIE Hoe vaak moet ik het De 10 cruciale cijfers nu nog zeggen, geen eten pakken van de bewoners!!! • Bla 6546213,855 • Yada yada 23% gestegen • Sheizzze 10,9 biljoen • Crap 226,90 credits SUPERBELANGRIJKE Hoe handhaaf je jezelf en je organisatie in tijden van chronische misère? 2 Het antwoord is eenvoudig: 1 Niet. 3 Gevolg is dat het cirkeltje van teleurstelling, net als in een draaikolk, zich steeds lijkt te versnellen. Verloop zorgt voor onderbezetting. Onderbezetting voor uitval. Uitval voor overbelasting. Overbelasting 0 voor -vul maar in-. Een theorie: 3 Escalatie (controleverlies) 2 Overspanning 1 Gespannen 0 Ontspanning -1 -1 Onderspanning
 8. 8. A ls de cijfers die naar je worden gecommuniceerd gedurende langere tijd slecht zijn en reden geven voor somberte dan is dat vervelend, maar te overzien. Als het resultaat zich tenslotte doorzet naar SUPERSLECHT raken de getallen door hun grootte en proportie uit verband; het zegt ons niets meer, “Het zal allemaal wel”. Er zijn maar weinig mensen die zich een goed beeld kunnen vormen van ‘13 miljoen tekort’. Velen kunnen zich ook geen goed beeld vormen bij een verzuimpercentage van 9,7%....; wél bij alleen op de groep staan -alweer- omdat -alweer- een collega ‘ziek’ is. Toegegeven, ook een gezonde plus van # miljoen is moeilijk te overzien; totdat blijkt dat een mooie pilot mag doorgaan! NON-INFORMATIE In tijden van harmonie heerst in organisaties Terugschakelen naar de onderliggende treden een ontspannen sfeer. Het systeem is kan (goed zelfs). Er kan ook non-gedrag ontspannen en zo ook de mensen er in ontstaan. Apathie, onderspanning. Zelfs het werkzaam. En als gevolg daar van ook de klant allerhardste signaal wordt dan niet meer (hier: cliënt) en als gevolg daar weer van: hun ervaren als prikkel. netwerk. Er gaat eens een enkele keer wat mis, maar De aller-krachtigsten krabbelen weer op uit gezonde spanning vanuit een ontspannen onderspanning of controleverlies. Philadelphia situatie is een krachtig verschijnsel. Adrenaline als organisatie, jouw manager als persoon, zorgt voor handelingssnelheid, en snel kan bijvoorbeeld. En daarmee ook Nieuw worden ingedaald naar de ontspannen status. Buitenzorg! Teveel spanning leidt tot overspanning. Overspanning is ‘foute boel’, omdat een persoon (en organisatie) niet meer ZELF de weg naar gespannen – ontspanning kan vinden. Bij niet tijdige hulp volgt altijd escalatie. Escalatie uit zich in controleverlies. Ook hier weer: zowel bij de persoon als de organisatie. Geen eigen regie meer, het regent ellende. Fout op fout, zelfs goede keuzes lijken van geen enkele invloed meer, of worden niet meer als zodanig ervaren. Fikse ingrepen zijn nodig, meestal van buitenaf. Een klassieke STOP HO! Boodschap moet worden afgegeven aan het systeem en de persoon.
 9. 9. Niemand blijft op Tjinta, maar mij krijgen ze niet weg!
 10. 10. Nieuw Buiten midde zorg n in de samen levi ng Dank-je-wel-post Bedoeld als verrassing. Als waardering. Als teken van BESTAAN zelfs. En hoe! Een muur vol met kaartjes van soms volslagen vreemden. Uit heel Nederland. Nieuw Buitenzorg onbekend (maakt onbemind)? Nee! De naam Nieuw Buitenzorg heeft minimaal 150.000 keer het scherm gehaald. Als TOP-locatie; The place to be. Belletjes gaan rinkelen, verzoeken om overleg: ‘Wij zijn van die en die en willen graag eens komen praten over hoe jullie het aanpakken’. Hé, gewaardeerd worden om de expertise. Om het gezicht. Ook intern: Nieuw Buitenzorg?, ik weet er het fijne nog niet van, maar daar zijn ze ‘in de benen gekomen’. Goed op de kaart komen biedt ook allerlei voordelen: Pilots worden goedgekeurd, bijvoorbeeld dankzij positieve aandacht van directie en bestuur! Dat het budget leidend is klopt, maar dat je met goede ideeën over slim organiseren nog steeds een luisterend oor vindt is toch mooi bewezen. En dat veel mensen dat waarderen ook!
 11. 11. H Sponsor oewel algemeen economisch beleid steeds meer is gericht op budgetbeheersing en moderniseringsslagen (meestal -terecht- zodanig ervaren als bezuinigingen) blijft het algemeen inhoudelijk uitgangspunt nog steeds MIJ! staan: individualisering, de cliënt centraal en de zorg -het eigen leven- vanuit het eigen perspectief georganiseerd. En dat dit een moeilijke opgave is, daarover bestaat geen twijfel. Gewoontegetrouw worden middelen al snel aangewend voor algemeen nut. En binnen het Budget persoonsvolgend maken is bestaande domein. al lastig. Nog moeilijker is het om algemeen budget aan te wenden voor Of we willen of niet, wij zijn in Nederland trendvolgend aan Amerika. Of we willen of verbreding en verdieping (zingeving?) niet, dit resulteert er in dat we na moeten gaan van het eigen leven van de cliënt. denken over niet alleen marktwerking in de zorg, maar ook over marketing. Niet alleen op organisatieniveau, maar ook op deelniveau en tot op persoonsniveau zelfs. Daarmee bedoeld: Hier lach ik nog, Op de kaart komen als instelling, meedoen en maar je moet me is meetellen als locatie op locatieniveau en een Accomoderen na een flexdienst zien! ook door anderen gewaardeerd leven leiden op cliëntniveau. “Jajaaa, nu weten we het wel!” Onze inzichten: 1. Als de wereld verandert, dan kun je niets doen en trek je jezelf vacuum 2. Het is niet het gebrek aan x maar gebrek aan leiderschap 3. Het gaat om het verrijken van een mensenleven
 12. 12. n en Anticiperen Het is gemeengoed dat tal van aan puur commerciële activiteiten over bestedingen, regulier budget, groeperingen binnen onze (privaat georganiseerde oncologie donaties en onderzoek met elkaar de samenleving zich verbinden aan in Boxmeer, het oogziekenhuis grens van het haalbare (waaronder commerciële partijen. Het begrip Rotterdam) waarin heel nadrukkelijk acceptatie) nu, en in de toekomst. MVO (maatschappelijk verantwoord tot op patiëntniveau sponsoring Hoeveel flatscreen televisies heb je ondernemen) is voor steeds meer wordt gecommuniceerd. Het nodig, en hoeveel waterbedden? Zijn ondernemingen onderdeel van oogziekenhuis bijvoorbeeld kent er mogelijkheden te bedenken om visie en een doelstelling waarop afspraken met Pearl en als patiënt -een gedeelte van- het beschikbare herkenbaar wordt geacteerd. van het oogziekenhuis wordt je budget te besteden BUITEN het gesponsord (door klantvoordelen) bij eigen domein? VERPLICHT?, op Ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld Pearl. En Pearl? Zij hebben EN meer persoonsniveau? Anders denken, al ver (in verhouding tot VG) in klanten, EN een ‘goed verhaal’. anders handelen. Niet een hun gedragsaanpassingen. Het is totaaloplossing, wel een gedeelte er -bijna- normaal dat onderdelen Moraal van dit verhaal? Durf het met van wellicht, maar zeker een goede van de zorg worden gekoppeld elkaar te hebben -’Out of the box’- oefening!
 13. 13. CREDITS NIEUW BUITENZORG Wilddreef 7 Els van Duivendijk Tourmalijn Locatiemanagers Sanne Aardema Hanny Hogenboom‐van Emmerik Jan Combee Corine Hogewoning Richard Guijt Margie Kombrink‐de Boer Juliette Flohr Henriette van der Kraats‐ Anita de Mooij‐Netjes Ine Frederiksz‐Bloemendaal Clientadviseurs Polanen Simone Sandstra Joelle van der Geest Lia Mennink Linda Middelkoop Helga Scheffer Carola de Groot Petra Beck Angela Mooijman Heleen Schohaus‐Vonk Alida Noordermeer‐Brons‐ Marleen Knijnenburg Sigrid Noteboom‐Snijder Mieke van der Voort‐Kikkert geest Marga Prins‐van der Meer Sandy Schalk‐Berbe Verpleegkundige Sabah Smaili MERELSTRAAT Jessica van der Meer Priscilla Verschuren Aquamarijn Allround Marja Zwetsloot Truus van der Wal Nicolette Abrahams Ellen Broeksema‐Kuiper Anne Beelen Ellen Bakker‐van Eijk Administratie Octopus Joyce Benne Mennie Heemskerk‐Schaap Fasta van der Blom‐Herst Tessa Bouwmeester Inge Chrispijn Jolanda Rijnsburger‐Jonker Channa Brauckman Judith Goldstaub Mirjam de Bruijn‐den Boer Carla van Hartevelt‐Wes‐ Ans Bruijnes‐Rijnsburger sels Fysio Celia van Driel‐van der Wal Grada Immink‐van Zadelhoff Oproepers Wilma van Hoorn‐Dijkstra Willie Huurnink‐van Meer Jolette Kosterbok Edith Aarts‐van Nood Rieneke van der Meij Wilma van der Jagt‐Poelwijk Sabine van der Kraats Rochelle Bakker Marieke Loos Mercedes van Overloop‐ Daphne van Reijn Dianne Barnhoorn Suzanne Poel Soler Regarda Tfanakchi‐van der Mirke Bosch Teuntje Willems‐Ramp Lede Tamara Draijer Dagbesteding Henny schrama‐Lepelaar Lily Zandstra Franca Duindam‐Plug Bertina Lamboo‐van Ast Marian Gorgel‐de Heus Odette van Leeuwen‐van Vuurvlinder Joyce van Harten Kampen Natasja Balvers De Merel Ashley Hofland Liesbeth Schenk Margreet van der Bent Ada Cortes‐Spierenburg Danitsja IJsselmuiden‐den Bianca Odijk‐Verhagen Tineke Cok‐Mens Renske van Es‐Adema Dopper Ida Schuurmans‐Tiesma Linda Jansen‐Bannink Jacqueline Hogewoning‐de Michelle van den Ing Marloes Timmers Carina Marchand‐Gerritsen Jong Marije de Jong Elly de Veld‐Wulms Marinda Neerings Carla Ouwerkerk Monica Lamboo Joyce Oudshoorn Dennis Sprokkerieft Laura van der Meer HH en TD Monique Visseren‐de Jong Roy Wolterman Jose Nederlof Dick van Tongeren Waldrada Zwaal Astrid Rietveld Wim van Es Wacht Manon Steenvoorden Leo van der Geest Joke Grunewald (Wilddreef) Tjinta Ineke van der Stel‐Berghuis Joyce Oudshoorn (Wilddreef) Angela van Delft (wacht) Casa Mudo Cobi Verhagen (Merelstraat) Riet Devilee‐Boere Marja van Vliet (wacht) Maaike van der Geest Ina Wallaart‐de Looij Doesjka Dompeling‐den Dop‐ Ottilie Volwater‐Olijerhoek Femke vd Haven (Merelstraat) per Heidi Lunenberg Maria Zweistra (Wilddreef) Lonneke Immink Caroline Maas Cecilia Pancras‐Edwards Alie van der Meij Zijlsprong Klaudia Pomichalov�‐Amiri Mari�lle Rietkerk Corry den Dubbelden‐van Mariska de Waal Corianne Robijn‐Moser Leeuwen
 14. 14. BEDANKT VOOR JOUW ENERGIE In het volgende nummer.. 1. Wat is er goed gegaan 2. De 20 beste voorbeelden 3. Keiharde data 2011 Een pilot vraagt om een evaluatie natuurlijk. Natuurlijk ga je ook geen route in als je op voorhand al het vermoeden hebt van een dead-end. Natuurlijk krijgt Corine ook geen green-card van hogerhand in de vorm van carte blanche. Corine heeft een goed beeld van het komende jaar en wat de gepleegde investeringen zouden moeten kunnen opleveren. Noem dit maar rendement. Welk rendement denken jullie te verwachten? Bijvoorbeeld: minder vacatures, minder verloop, minder verzuim? Of meer overleg, meer aandacht op de werkvloer, meer sollicitanten? Maak dit vooral kenbaar! (mits meetbaar), over een jaar willen we graag weten of Tot hier En verder heeft gebracht wat er van wordt verwacht. Alle credits gaan natuurlijk naar de werkenden nu. Tenslotte hebben alle meningen en vasthoudendheid geleid tot het beslissende moment in november (de vuist op tafel), aandacht in de vorm van post, een pilot en Tot hier En verder. En wat meer, maar daar over later, méér.
 15. 15. Samen naar de stip op de horizon. TOT OVER EEN JAAR! Dit boekje is tot stand gekomen..

×