Advertisement

Xarxes

Jan. 21, 2022
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Advertisement
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Advertisement
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Xarxes
Upcoming SlideShare
XarxesXarxes
Loading in ... 3
1 of 14
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Xarxes

 1. Xarxes informàtiques David Palomino 4tB
 2. Índex Contenido Introducció........................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica .......................................................................................... 2 Router........................................................................................................................... 2 Targeta de xarxa............................................................................................................ 2 Switch............................................................................................................................ 2 Cables de xarxa ............................................................................................................. 3 Cable de coure de parells trenats: ................................................................. 3 Cable coaxial:................................................................................................. 3 Cable de fibra òptica:..................................................................................... 3 El mitjà sense fil. Wifi: ..................................................................................4 Arquitectura de xarxa....................................................................................................... 5 Bus..................................................................................................................... 5 Anell.................................................................................................................. 5 Estrella .............................................................................................................. 5 Cel·lular............................................................................................................. 6 Configuració de la xarxa................................................................................................... 7 Adreça Mac ....................................................................................................... 7 Adreça IP........................................................................................................... 7 Sistemes operatius............................................................................................................ 8 Sistemes digitals ............................................................................................................... 9 Codi binari................................................................................................................. 9
 3. 1 Introducció Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línia telefònica i connectar diferents dispositius entre ells. Targeta de xarxa Dispositiu que es troba a l’interior de l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador. Switch Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de vàries entrades i una sortida.
 5. 3 Cables de xarxa Els cables de xarxa ens permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus de cablejat diferent: Cable de coure de parells trenats: És el més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors. Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències. Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.
 6. 4 El mitjà sense fil. Wifi: La informació es transmet mitjançant ones de ràdio.
 7. 5 Arquitectura de xarxa Els dispositius que formen una xarxa informàtica es poden interconnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són: Bus: els ordinadors surten d’un punt central. Anell: els ordinadors que componen la xarxa formenun anell. Estrella: els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.
 8. 6 Cel·lular: la xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple les xarxes sense fil.
 9. 7 Configuració de la xarxa Adreça Mac Cada targeta de xarxa té assignat un numero que l’identifica sense possibilitat d’error. Aquest número ve assignat pel fabricant. Adreça IP Correspon a l’adreça de l’equip dins la xarxa. Es compon de dues parts; l’adreça de xarxa i l’adreça de host.
 10. 8 Sistemes operatius El sistema operatiu és el programa o el conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta de les operacions. Els sistemes operatius més utilitzats són: Windous Linux Mac Os
 11. 9 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sistema de numeració que només utilitza dos símbols, el 0 i l’1. Un bit és la unitat mínima d’informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kbyte 1024 bytes 1 Mbyte 1024 kbytes 1Gbyte 1024 Mbytes 1Tbyte 1024 Tbytes Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols, el 0 i l’1. 1. Pas de decimal a binari Podem passar de decimal a binari de dues maneres diferents La primera manera consisteix en dividir el número decimal entre 2 i continuar dividint els quocients resultants fins que no es pugui més. La segona manera consisteix en crear una taula formada per potències de 2 i col·locar a sota 0 i 1 fins aconseguir el número desitjat. 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 0 200 1 0 0 0 0 1 1 1 135 1 1 1 0 0 1 1 0 230 1 0 0 1 0 0 0 1 145
 12. 10
 13. 11
Advertisement