Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Xarxes

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Xarxes Informatiques
Mario Garcia Alegre
4tB
Índex
Contenido
Introducció:.................................................................................................
1
Introducció:
Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i
dispositius de maquinari uni...
Advertisement
Upcoming SlideShare
Xarxes.pdf
Xarxes.pdf
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded (20)

Xarxes

  1. 1. Xarxes Informatiques Mario Garcia Alegre 4tB
  2. 2. Índex Contenido Introducció:..............................................................................................................................1 Parts d’una xarxa informàtica ..................................................................................................2 Router:..................................................................................................................................2 Targeta de xarxa: ..................................................................................................................2 Switch:..................................................................................................................................2 Cables de xarxa:....................................................................................................................3  Cable de coure de parells trenats:..............................................................................3  Cable coaxial:.............................................................................................................3  Cable de fibra òptica:.................................................................................................3  Mitja sense fil (WI-FI):................................................................................................3 Arquitectura de xarxa: .............................................................................................................4 Bus........................................................................................................................................4 Anell .....................................................................................................................................4 Estrella..................................................................................................................................4 Cel·lular: ...............................................................................................................................5 Configuració de la xarxa ...........................................................................................................5 Adreça (MAC):.......................................................................................................................5 Adreça (IP):...........................................................................................................................5 Els sistemes operatius..............................................................................................................6 Windows...............................................................................................................................6 Linux.....................................................................................................................................6 MAC os .................................................................................................................................6 Sistemes digitals.......................................................................................................................7 Codi binari ............................................................................................................................7
  3. 3. 1 Introducció: Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica limitada.
  4. 4. 2 Parts d’una xarxa informàtica Router: Dispositiu que permet connectar la nostra xarxa a Internet. Permet connectar-se a la línea telefònica i connectar diferents dispositius antre ells. Targeta de xarxa: Dispositiu que és troba a l’interior de l’ordinador i que hens permet connectar el cable de xarxa a l’ordinador Switch: Dispositiu que permet connectar diferents equips a la xarxa. Disposa de varies entrades i una sortida
  5. 5. 3 Cables de xarxa: Els cables de xarxa hans permeten connectar el switch amb la targeta de xarxa. Hi ha quatre tipus:  Cable de coure de parells trenats: És el més utilitzat en xarxes doméstiques i en empreses. Està format per diferents cables de colors  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica que evita les interferències  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el més ràpid però el més car.  Mitja sense fil (WI-FI): La informació es transmet mitjançant ones de radio
  6. 6. 4 Arquitectura de xarxa: Els dispositius que formen uina xarxa és poden intercionnectar entre ells de diferents maneres. Les més utilitzades són: Bus: Els ordinador surten d’un punt central. Anell: els ordinadors que componen la xarxa formen un anell Estrella: Els ordinadors es connecten a traves d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa . són els mes utilitzades. És l’arquitectura que hi ha a l’institut
  7. 7. 5 Cel·lular: La xarxa és compon d’areeas circulars. Per exemple les xarxes sense fil Configuració de la xarxa Adreça (MAC): Cada targeta de xarxa té assignada un número que la identifica sense possibilitat d’error. Aquest numero ve assignat pel fabricant. Adreça (IP): Correspon a l’adreça de l’equip dins de la xarxa. És compon de dues parts: l’adreça de xarxa i l’adreça de host
  8. 8. 6 Els sistemes operatius Els sistemes operatius és el programa o el conjunt de programes que efectua la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic , i permet l’execució normal de la resta d’operacions. Windows Linux MAC os
  9. 9. 7 Sistemes digitals Un ordinador és un dispositiu que treballa amb codi binari. El codi binari és un sisteme de números que només utilitza 0 i 1. Un bit és la unitat mínima de informació, és a dir, cada 0 o 1 que rep l’ordinador és un bit. Els bits s’agrupen de 8 en 8 i formen bytes. 1 byte 8 bits 1 kilobyte 1024 byte 1 megabyte 1024 kilobyte 1 gigabyte 1024 megabyte 1 terabyte 1024 gigabyte Codi binari El codi binari és un sistema de numeració que utilitzen els dispositius digitals i que treballa amb dos símbols. 1. Pas primer decimal a binari (dues maneres) a. Dividim el nº decimal entre dos i continuar dividint els quoeficients resultants fins que no és pugui b. Crea una taula formada per potencies de 2 col·locant a sota 0 i 1 fins aconseguir el nº desitjat 128 64 32 16 8 4 2 1 Resultat 1 1 0 0 1 0 0 1 200 1 0 0 0 0 1 1 0 135 1 1 1 0 0 1 1 1 230 1 0 0 1 0 0 0 0 145

×