Interaktivt Design - præsentation fra Åbent Hus 2011

3,982 views

Published on

Præsentation af uddannelsen Interaktivt Design ved Åbent Hus på Mediehøjskolen 2011.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Interaktivt Design - præsentation fra Åbent Hus 2011

 1. 1. interaktivt design Karen-Margrethe Österlin • Uddannelsesleder Interaktivt Design, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole • Grafisk designer, underviser, forsker og konsulent • Master i Design kmoe@dmjx.dk INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. 2. HVEM STUDERER INTERAKTIVT DESIGN? generation flash: kreative der evner at mixe/remixe virkemidler fra flere fagligheder = sampling ? INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 3. 3. dialog SAMPLING AF: interaktionselementer Grafik, lyd, bevægelse involvering Dialog, interaktiv kontrol, co-creation oplevelser Musik, film, spil, social adfærd INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX
 4. 4. SAMPLING AF TALENT OG FLERE FAGLIGE DICIPLINER · Research og analyse af brugeradfærd · Kreativitet · Idé- og konceptudvikling · Problemløsning · Grafisk formgivning · Fornemmelse for lyd og bevægelse · Teknologi- og medieforståelse H UMOR!!! INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 5. 5. PASSION FOR DESIGN GERRIG grafisk og visuel kommunikationsdesign NYS · Form og farvesans · Typografi · Illustration og foto · Æstetik levende billeder og lyd go! · Musikforståelse og komposition · Levende billeder, film og montage · Animation INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX
 6. 6. PASSION FOR MEDIER platforme · Internettet · TV · Mobil/smart phone’s · Tablets teknologi og software som designværktøj · Flash, photoshop, Illustrator, kreativ kode, After Effects, Final Cut, 3D · Online design applikationer · Blogs, video-learning, tidsskrifter INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX
 7. 7. PÆDAGOGISK METODE · Praktisk eksekvering af alle opgaver · Problemløsning for »virkelige« kunder · Teori og metode · Visuel research, observation, interview, chat · Eksperimenter med grafisk form, animation og interaktvitet · Kreativ på kommando! take the tim e to unders tand other p eople INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 8. 8. interaktivt design · 1. år · basis semester 1 · 30 etcs point semester 2 · 30 etcs point modul 1 · 9 uger modul 2 · 9 uger modul 3 · 9 uger modul 4 · 9 uger · Introduktion · Kreativitet · Kreativitet · Kreativitet · Kreativitet · Formlære · Formlære · Idé- og konceptudvikling · Formlære · Typografi · Typografi · Motion design · Typografi · Skriftklassifikation · Skriftklassifikation · Software · Illustration · Logo/symbol · Logo/symbol · Fagspecifikke fag · Grafisk retorik . Grafisk retorik . Grafisk retorik · Eksamener · Software · Software · Software . Fagspecifikke fag · Fagspecifikke fag · Fagspecifikke fag interaktivt design 2. år specialisering semester 3 · 30 etcs point · class in english semester 4 · 30 etcs point modul 5· 9 uger modul 6 · 9 uger modul 7 · 9 uger modul 8 · 9 uger Motion Graphics Webdesign Editorial design Reklame · TV og film grafik · Web kommuniktion · Online magasiner/aviser · Visual research · TV animation · Navigationdesign · Grafik og touchdesign · Retorik · Musik, lyd og genre · Sociale Medier · Branding · Integreret kampagne · Motion design · Interaktivitet og adfærd · Visuel identitet · Konceptudvikling · Storyboarding · Proces og teknologi · Kommunikationsteori · Exams · After Effects · Medie- og design teori INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX · 3D · Æstetik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 9. 9. interaktivt design 2. år specialisering semester 3 · 30 etcs point · class in english semester 4 · 30 etcs point modul 5· 9 uger modul 6 · 9 uger modul 7 · 9 uger modul 8 · 9 uger Motion Graphics Webdesign Editorial design Reklame · TV og film grafik · Web kommuniktion · Online magasiner/aviser · Visual research · TV animation · Navigationdesign · Grafik og touchdesign · Retorik · Musik, lyd og genre · Sociale Medier · Branding · Integreret kampagne · Motion design · Interaktivitet og adfærd · Visuel identitet · Konceptudvikling · Storyboarding · Proces og teknologi · Kommunikationsteori · Exams · After Effects · Medie- og design teori · 3D · Æstetik interaktivt design 3. år · praktik og ba-projekt semester 5 · 30 etcs point · praktik semester 6 · 30 etcs point · praktik modul 9 · 9 uger modul 10 · 9 uger modul 11 · 9 uger modul 12 · 9 uger Udviklingsprojekter Praktikperiode Praktikperiode · BA projekt · Interaktions design · I en erhvervsrelevant · I en erhvervsrelevant · Afsluttende eksamen · Mediekonvergens virksomhed virksomhed · Kreativ Kode · Modulet afsluttes med · Datavisualisering en skriftlig afrapportering INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX
 10. 10. interaktivt design 3. år · praktik og ba-projekt semester 5 · 30 etcs point · praktik semester 6 · 30 etcs point · praktik modul 9 · 9 uger modul 10 · 9 uger modul 11 · 9 uger modul 12 · 9 uger Udviklingsprojekter Praktikperiode Praktikperiode · BA projekt · Interaktions design · I en erhvervsrelevant · I en erhvervsrelevant · Afsluttende eksamen · Mediekonvergens virksomhed virksomhed · Kreativ Kode · Modulet afsluttes med · Datavisualisering en skriftlig afrapportering INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 11. 11. OPTAGELSESPROCESSEN Der er en forprøve der oploades som pdf på en af Mediehøjskolens servere. opgaven tilsendes når din KOT ansøgning er godkendt. opgaven skal afdække dit talent for interaktivitet og visuel kommunikation. + 5 ekspemler på egne arbejder – f.eks: · animation, storyboard ati on på · website, layoutet og/eller programmeret råd og inspir boxen.dk · musik, dj, sang og/eller komposition få gode · plakat, annonce, brochure www.id · tegning, visualisering, collage INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX
 12. 12. OPTAGELSESPRØVEN Mediehøjskolen mandag 23. og tirsdag 24. maj 2011 · Individuele designopgaver (medbring en computer eller lån en af os) · Individuelt interview · Individuelle opgave i software kendskab · Rytme-tjek · Opgaver i kreativitet og idégenerering få gode råd og inspiration på www.idboxen.dk INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX
 13. 13. http://dmjx.23video.com/video/1035504/interaktivt-design INTERAKTIVT DESIGNXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMOTION GRAPHICXXXXXXXXWEBDESIGNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSOCIAL MEDIAXXXADVERTISINGXONLINEXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

×