Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop beschrijven filmmateriaal 13 december 2011

897 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Workshop beschrijven filmmateriaal 13 december 2011

 1. 1. AVAG Workshop beschrijven van filmmateriaal Zutphen, 13 december 2011 Map Huiskamp, Kerstjan Blaauw, Arno Stam, Wim de Natris
 2. 2. Even voorstellen… <ul><li>Gelders Archief </li></ul><ul><li>Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers </li></ul><ul><li>Regionaal Archief Zutphen </li></ul><ul><li>Gelders Erfgoed </li></ul>
 3. 3. Map Huiskamp Gelders Archief AVAG
 4. 4. AVAG <ul><li>AVAG staat voor AudioVisueel Archief Gelderland </li></ul><ul><li>Samenwerkingsverband tussen Gelders Archief en Gelders Erfgoed </li></ul><ul><li>Opgericht op initiatief van en gefinancierd door provincie Gelderland vanwege bezorgdheid over beheer en behoud van audiovisuele materialen in Gelderland </li></ul><ul><li>Films, video en geluid staan centraal </li></ul><ul><li>Gelderse instellingen die film, video of geluid beheren kunnen aangeslotene van AVAG worden </li></ul>
 5. 5. Kerntaken AVAG <ul><li>Verbetering van het beheer van de audiovisuele collecties in Gelderland, o.a. door het bevorderen van het gebruik van verantwoorde depots, het maken van digitale gebruikskopieën van films en coördinatie van conserveringsprojecten </li></ul><ul><li>Advisering. Hoe maak ik een collectieplan? Hoe beschrijf ik een film? </li></ul><ul><li>Ontwikkeling en instandhouding van een centrale beeldbank ( www.mijngelderland.nl) </li></ul>
 6. 6. Kerntaken AVAG (vervolg) <ul><li>Publieksbereik. Inzet AV-materiaal op verschillende manieren, o.a. door middel van een beeldbank op www.mijngelderland.nl, filmvoorstellingen en tv/videoproducties. Doelgroepen zijn het brede publiek, ouderen, scholieren, studenten, onderzoekers en filmmakers </li></ul><ul><li>Opsporen AV-materiaal dat betrekking heeft op Gelderland. Veel film, video- en geluidsmateriaal ligt nog bij particulieren en dreigt voorgoed verloren te gaan als het niet bij een archief wordt ondergebracht </li></ul>
 7. 7. Werkgroep NORAA <ul><li>Leden: vertegenwoordigers audiovisuele archieven van alle provincies en 2 grote steden (A’dam en R’dam) </li></ul><ul><li>Leden spelen een stimulerende en min of meer coördinerende rol met betrekking tot AV-archivering, en vormen in hun gebied het aanspreekpunt voor bestuurders & politici </li></ul><ul><li>Gezamenlijk functioneren de NORAA-leden als overlegpartner voor landelijke (Mondriaanproject) en Europese overheden (Europeana) daar waar het gaat om een landelijke aanpak met betrekking tot conservering, digitalisering en presentatie </li></ul><ul><li>Organisatie AV symposia </li></ul><ul><li>3 á 4 keer per jaar vergadering </li></ul>
 8. 8. AVAG lidmaatschap <ul><li>Gratis lidmaatschap voor aangeslotenen Gelders Erfgoed </li></ul><ul><li>Niet aangeslotenen GE onder bepaalde voorwaarden ook gratis lid </li></ul><ul><li>AVAG beoordeelt aanvraag </li></ul>
 9. 9. Gratis diensten <ul><li>Elk lid jaarlijks recht op digitalisering van 2 uur film, video of geluidsmateriaal </li></ul><ul><li>Gratis kopieën van films uit collectie Gelders Archief die betrekking hebben op werkgebied AVAG lid </li></ul><ul><li>Regeling gebruik van dit materiaal in licentie </li></ul><ul><li>Ondersteuning leden d.m.v. adviezen (werkbezoek, website, telefonisch, email) </li></ul>
 10. 10. Flashscan <ul><li>In juli 2009 kreeg AVAG de beschikking over een professionele 8 mm filmscanner, de Flashscan8. </li></ul><ul><li>Met dit apparaat kunnen zowel normaal/dubbel 8mm als super 8mm films, in zwart/wit of kleur, met of zonder geluid  professioneel gescand worden. </li></ul><ul><li>AVAG leden kunnen nu ook profiteren van deze kwalitatief hoogwaardige scans. Alle aangeboden 8mm films worden voortaan met de Flashscan gedigitaliseerd.  </li></ul>
 11. 11. Betaalde diensten voor AVAG leden (in ontwikkeling) <ul><li>Opslag op server van met de flashscan gescande 8 mm films (dv-avi bestanden) </li></ul><ul><li>Opslag films in toekomstige koude depot </li></ul><ul><li>Opname van gedigitaliseerde films in beeldbank www.mijngelderland.nl </li></ul>
 12. 12. Verdere informatie <ul><li>Kennisbank audiovisuele archivering Beeld en Geluid www.avarchivering.nl </li></ul><ul><li>Frank van der Maden eindred. Audiovisuele collecties. Handleiding voor het beheer van bewegend beeld en geluid, Hilversum 1993 </li></ul><ul><li>Aandachtspunten beeldbeschrijving (GAVA, Groningen) </li></ul><ul><li>www.avag.geldersarchief.nl </li></ul><ul><li>www.friesfilmarchief.nl </li></ul>
 13. 13. Kerstjan Blaauw Gelders Archief Filmmateriaal om te beschrijven, zie: http://www.avag.geldersarchief.nl/wegwijzer-filmateriaal
 14. 14. Arno Stam Gelders Erfgoed Verzamelbeleid: keuzes bij beschrijven
 15. 15. Verzamelbeleid <ul><li>Beleidsplan </li></ul><ul><li>Collectieplan </li></ul><ul><li>Gelders aspect: van Nederlandsch Indië in Museum Bronbeek tot reclamefilms van Peter Stuyvesant in Zevenaar </li></ul>
 16. 16. Doel van AV-collectie <ul><li>Alleen verzamelen </li></ul><ul><li>Toegankelijk maken </li></ul><ul><li>Integraal of clips </li></ul><ul><li>Eigen database of internet </li></ul>
 17. 17. Dus: hoe beschrijven? <ul><li>Formele gegevens zoals titel, maker, producent </li></ul><ul><li>Inhoudelijke gegevens zoals inhoudsbeschrijving en trefwoorden </li></ul><ul><li>Administratieve of beheersmatige gegevens van de instelling </li></ul>
 18. 18. Minimumlijst Frank van der Maden <ul><li>Archiefnummer </li></ul><ul><li>Documentalist en datum beschrijving </li></ul><ul><li>Titel </li></ul><ul><li>Serietitel </li></ul><ul><li>Maker(s) </li></ul><ul><li>Productie </li></ul><ul><li>Herkomst </li></ul><ul><li>Copyright </li></ul><ul><li>Jaar/datum productie </li></ul><ul><li>Taal </li></ul><ul><li>Fysieke kenmerken </li></ul><ul><li>Inhoud </li></ul><ul><li>Trefwoorden </li></ul><ul><li>Geografische aanduidingen </li></ul><ul><li>Eigennamen </li></ul><ul><li>Opmerkingen </li></ul><ul><li>Controle en datum invoer </li></ul>
 19. 19. Voorbeeld: Engelse porseleinen theekom, florale motieven, blauw glazuur, 18 e eeuw <ul><li>Beeldende kunstcollectie: dezelfde kom op een portret </li></ul><ul><li>Toegepaste kunstcollectie: typisch voorbeeld Engels porselein ca. 1750 </li></ul><ul><li>Cultuurhistorische collectie: illustratie etiquette theedrinken </li></ul><ul><li>Scheepsarcheologische collectie: relatie met lading uit China </li></ul><ul><li>Industrieel-historische collectie: kobalt voor glazuur, verwerking porselein </li></ul><ul><li>Ontwerphistorische collectie: functionaliteit van de vorm </li></ul><ul><li>Historische collectie: theekom van een bepaald persoon </li></ul>
 20. 20. Digitaliseringsplan <ul><li>Sjabloon te vinden op www.gelderserfgoed.nl </li></ul>
 21. 21. Wim de Natris De Natris Erfgoedprojecten
 22. 22. Wat gaan we vandaag doen? <ul><li>Ervaringen </li></ul><ul><li>‘ Klassikaal’ filmfragmenten beschrijven (film 1) </li></ul><ul><li>Zelf filmfragmenten beschrijven (film 1) </li></ul><ul><li>Bespreken van gemaakte beschrijvingen </li></ul><ul><li>Lunch </li></ul><ul><li>‘ Klassikaal’ film als geheel beschrijven (film 1) </li></ul><ul><li>Zelf filmfragmenten beschrijven (film 2) </li></ul><ul><li>Zelf film als geheel beschrijven (film 2) </li></ul>
 23. 23. Ervaringen <ul><li>Zie document Uitgangspunten : </li></ul><ul><li>Hele dag film beschrijven lukt niet </li></ul><ul><li>Alleen film beschrijven: duurt 3-4x lengte film </li></ul><ul><li>Film + filmfragmenten beschrijven: duurt 8x lengte film </li></ul><ul><li>Redactie beschrijving kost veel tijd </li></ul><ul><li>Door het doen leren </li></ul>
 24. 24. Soorten film <ul><li>Amateurfilms </li></ul><ul><li>Professionele films </li></ul><ul><ul><li>Familiefilms </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedrijfsfilms </li></ul></ul><ul><ul><li>Documentaires </li></ul></ul><ul><ul><li>Speelfilms </li></ul></ul><ul><ul><li>[enz.] </li></ul></ul>
 25. 25. Film en filmfragmenten <ul><li>Film als geheel vs. Filmfragmenten </li></ul><ul><li>Beschrijving film als geheel = objectbeschrijving Adlib - Adlib Information Systems Mais Flexis - De Ree Archiefsystemen Atlantis - DeventIT (GA Nijmegen ) Memorix – Pictura Imaginis / Pictura Database Publ. The Museum System (volkenkundige musea) [enz. ] </li></ul>
 26. 26. Voorbeeld (Mais Flexis)
 27. 27. Voorbeeld (Mais Flexis)
 28. 28. Praktijkvoorbeeld <ul><li>Inloggen op www.geldersarchief.nl </li></ul>
 29. 29. Voorbeeld (Adlib)
 30. 30. Voorbeeld (Adlib)
 31. 31. Film en filmfragmenten <ul><li>Beschrijvingen filmfragmenten = ??? </li></ul><ul><li>Filmfragmenten beschrijven in Word of Excel N.B. Eventueel eerst op papier noteren </li></ul><ul><li>Zie document Adlib-handleiding – koppelen van bestanden in Adlib Museum (Plus) : koppelen van document aan objectbeschrijving in Adlib </li></ul>
 32. 32. Algemene aandachtspunten <ul><li>Zie document Uitgangspunten : </li></ul><ul><li>Ga uit van de gebruiker: die wil weten wat er te zien is </li></ul><ul><li>Gebruik ‘entiteiten’: meld (bijzondere) plaatsen, personen en gebeurtenissen </li></ul><ul><li>Gebruik de vijf W’s: wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom </li></ul><ul><li>Beschrijf handelingen in actieve vorm in korte zinnen </li></ul><ul><li>Gebruik ‘positieve terminologie’ </li></ul><ul><li>Hanteer consequent de spellingsregels </li></ul>
 33. 33. ‘ Aan de slag’ – deel 1 <ul><li>‘ Klassikaal’ filmfragmenten beschrijven (film 1) </li></ul>
 34. 34. Aandachtspunten filmfragmenten <ul><li>Beschrijver kiest filmfragmenten </li></ul><ul><li>Keuze is subjectief, afhankelijk van: </li></ul><ul><li>Veel verschillende thema’s - veel filmfragmenten </li></ul><ul><li>Veel handelingen - veel filmfragmenten </li></ul><ul><li>Veel (beeldende) details - veel filmfragmenten </li></ul>
 35. 35. Aandachtspunten filmfragmenten <ul><li>Wat zie ik? Zichtbare handelingen zijn het </li></ul><ul><li>uitgangspunt. NIET interpreteren. </li></ul><ul><li>Korte samenvatting van de strekking van het filmfragment (gevolgd door puntkomma) </li></ul><ul><li>Handelingen in korte actieve zinnen (gescheiden door komma’s) </li></ul><ul><li>Geen hoofdletters. Geen punten. Delen scheiden door puntkomma’s en komma’s. </li></ul>
 36. 36. Voorbeeld (filmfragment) <ul><li>beelden van bloeiende bloemen in Park Sonsbeek in </li></ul><ul><li>Arnhem; panoramashots van bloeiende tulpen en bloemen, </li></ul><ul><li>vijver met Eusebiuskerk op achtergrond, close-ups van </li></ul><ul><li>bloeiende tulpen, mensen, vrouw met drie kinderen op gras </li></ul>
 37. 37. ‘ Aan de slag’ – film 1 individueel <ul><li>Zelf filmfragmenten beschrijven (film 1, F890) </li></ul><ul><li>Bespreken van gemaakte beschrijvingen </li></ul>
 38. 38. <ul><li>PAUZE </li></ul>
 39. 39. ‘ Aan de slag’ – film 1 klassikaal <ul><li>‘ Klassikaal’ film als geheel beschrijven (film 1, F890) </li></ul>
 40. 40. Aanwijzingen beschrijving film als geheel <ul><li>Begin de beschrijving met een standaardzin </li></ul><ul><li>Wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom? </li></ul><ul><li>Beschrijf handelingen in actieve vorm </li></ul><ul><li>Meld bijzondere personen en gebeurtenissen </li></ul><ul><li>‘ Positieve terminologie’ </li></ul><ul><li>Consequent hanteren spellingsregels </li></ul><ul><li>Ga uit van de gebruiker </li></ul>
 41. 41. Beschrijving F890 <ul><li>Film met beelden van de werkzaamheden op de griffie van het Kantongerecht te Arnhem in 1958. De werknemers komen aan op de fiets. Daarna komen de werkzaamheden op kantoor in beeld, zoals typen en telefoneren. Twee mannen werken aan hun bureau met bewijsstukken, waaronder een geweer. In een gespeelde scène heeft één van de medewerkers zich verkleed en speelt een man die een boete komt betalen. Ondertussen rookt hij gewoon door. Als hij bezwaar maakt, wordt hij uiteindelijk door de baliemedewerker de deur uitgewerkt. In een andere scène telt een medewerker geld neer op het bureau van een tweede medewerker. Verder werkt een vrouw aan haar bureau met een rekenmachine. Een andere vrouw werkt met een kleine telefooncentrale. Voorbij de helft van de film zijn er beelden van mannen en vrouwen die buiten in de sneeuw sneeuwballen naar elkaar gooien. </li></ul>
 42. 42. ‘ Aan de slag’ – film 2 individueel <ul><li>Zelf filmfragmenten beschrijven (film 2, F875) </li></ul><ul><li>Zelf film als geheel beschrijven (film 2, F875) </li></ul>
 43. 43. Beschrijving F875 <ul><li>Film met beelden van feestelijkheden rond het 1250-jarig bestaan van Westervoort in 1976. De film opent met beelden van de Palmpasenoptocht. Op Koninginnedag worden ballonnen opgelaten. ’s Avonds vindt een lampionnentocht plaats, in het donker. Beide feesten staan in het teken van het jubileum. De rest van de film toont beelden van de eigenlijke feestelijkheden, met straatbeelden van straatfeesten en braderie, met kramen, verklede mensen, muziek, harmonie en dansmariekes, volksdansen en ambachten, zoals een hoefsmid, pottenbakker en stoelenmatter. De film eindigt met beelden van de kermis in oktober, met verschillende attracties waaronder draaimolen, zweefmolen en botsauto’s, bij daglicht en in het donker. </li></ul>
 44. 44. Afronding <ul><li>Vragen </li></ul><ul><li>Evaluatie </li></ul><ul><li>Interesse in vervolg? </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 45. 45. <ul><li>FIN </li></ul>

×