PLSSUG Meeting - SQL Server 2008 Licensing

2,236 views

Published on

Presentation about licensing models and possibilities with SQL Server 2008. Presentation from PLSSUG Comunity meeting.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Note that the main sections are DBM, backup compression, and P2P.
 • PLSSUG Meeting - SQL Server 2008 Licensing

  1. 1. Microsoft SQL Server 2008 - kilka słów o licencjonowaniu {GET DATE – 28/04/2009} {WHERE – ABC Data, ośrodek poznański} {AUDIENCE TYPE – członkowie PLSSUG Poznań } {MAILTO: Tobiasz.Koprowski@plssug.org.pl}
  2. 2. Tobiasz Janusz Koprowski Data Center Operation Specialist at Asseco Business Solutions SA
  3. 3. {get BIO} •związany z informatyką od połowy lat dziewięćdziesiątych •kilkuletnie doświadczenie w informatyce bankowej [Zorba, AS/400, ICBS, BTeller] •kilkuletnie doświadczenie w Centrum Przetwarzania Danych •na co dzień zajmujący się MOSS, Disaster Recovery, High Availibility, wirtualizacją, bezpieczeństwem fizycznym, tworzeniem procedur bezpieczeństwa •uczestnik kilku programów Microsoft: Connect, Community Leadership Programm, ITPro Momentum, VS2010 Terminology Community, Windows 7 Beta 2 PL •Konsultant i wdrożeniowiec przy projektach audytów licencyjnych, systemów bezpieczeństwa antywirusowego, tworzenia ośrodków przetwarzania danych •lider wrocławskiej grupy PLSSUG •prelegent na spotkaniach społeczności PLSSUG, ISSA, SE Club, •Thawte Web Of Trust Notary
  4. 4. Agenda • Wprowadzenie • Modele licencjonowania • Multipleksowanie • Serwery pasywne – rozwiązania HA • Procesowy wielordzeniowe • Wirtualizacja • Licencjonowanie składników biznesowych • Licencje dostępowe SQL Server CAL • Porównanie wersji systemu SQL (C&E, S&E) • Inne edycje SQL Server 2008 • Program SPLA • Program ISV • Downgrade, Upgrade i Software Assurance • Ceny produktu SQL Server 2008 • Podsumowanie • Q&A
  5. 5. Wprowadzenie Jeden z najtrudniejszych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa i to w zasadzie bez względu na jego wielkość. Problematyczna i dyskusyjna !ZAWSZE! Podczas rozmowy z kierownictwem, zarządem, szefem Do czego w ogóle znajomość licencjonowania jest nam potrzebna/przydatna: − dobór właściwej wersji na potrzeby firmy − przygotowanie zasobów pod nowy projekt − prowadzenie własnej działalności (małej) − testy, szkolenia, warsztaty − konieczność szybkiego zakupu bo przyjdzie BSA − lokalizacje
  6. 6. Modele licencjonowania Oprogramowanie SQL Server 2008 jest dostępne w trzech modelach licencjonowania: • Licencja na serwer plus licencja CAL na urządzenie. Wymaga licencji na komputer, na którym uruchamiane jest oprogramowanie SQL Server, a także niezależnie licencji CAL na każde urządzenie klienckie. • Licencja na serwer plus licencja CAL na użytkownika. Wymaga licencji na komputer, na którym uruchamiane jest oprogramowanie SQL Server, a także niezależnie licencji CAL dla każdego użytkownika. • Licencja na procesor. Wymaga jednej licencji na każdy procesor wykorzystywany przez system operacyjny, w którym działa oprogramowanie SQL Server. Licencja tego typu obejmuje nielimitowany dostęp urządzeń klienckich.
  7. 7. Licencjonowanie SQL Server 2008 w trybie Serwer Plus CAL SQL Server 2008 można zakupić w postaci licencji na serwer (w edycjach Workgroup, Standard i Enterprise) w powiązaniu z licencjami dostępowymi CAL na urządzenie lub dla użytkownika. Ten tryb licencjonowania jest przeznaczony dla klientów, którzy nie używających SQL Server w scenariuszach wymagających publicznego dostępu z sieci Internet. • Licencja na serwer. Licencja na serwer (w edycjach Workgroup, Standard oraz Enterprise) jest wymagana dla każdego systemu operacyjnego, pod kontrolą którego uruchamiana jest dana edycja oprogramowania SQL Server lub dowolne jego składniki (na przykład usługa Analysis Services). • Licencja dostępowa CAL na urządzenie. Licencja ta jest wymagana dla każdego urządzenia (na przykład komputer osobisty, stacja robocza, terminal, urządzenie PDA, telefon komórkowy itd.) uzyskującego dostęp lub korzystającego z usług lub funkcjonalności Microsoft SQL Server.
  8. 8. Licencjonowanie SQL Server 2008 w trybie Serwer Plus CAL – ciąg dalszy Wybór sposobu licencjonowania obejmującego licencję serwerową wraz z licencjami dostępowymi CAL na urządzenie jest rozwiązaniem najbardziej ekonomicznym w sytuacji, gdy poszczególne urządzenia są wykorzystywane przez wielu użytkowników (na przykład w centrach obsługi klientów). Aby upewnić się, że każde urządzenie ma prawidłowo przyporządkowaną licencję dostępową, należy zapoznać się z multipleksowaniem. Zakup licencji CAL nie jest wymagany w przypadku bezpośredniej komunikacji pomiędzy serwerami SQL oraz ręcznej wymiany danych pomiędzy pracownikami.
  9. 9. Licencjonowanie SQL Server 2008 w trybie Serwer Plus CAL - ciąg dalszy • Licencja CAL na użytkownika. Licencja CAL na program SQL Server na użytkownika jest wymagana, aby zapewnić użytkownikom (pracownikom, klientom, partnerom itd.) dostęp do programu Microsoft SQL Serwer lub możliwość korzystania z jego usług lub funkcji. Model licencja na serwer plus licencja CAL na użytkownika będzie z reguły tańszym rozwiązaniem, jeśli jeden użytkownik korzysta z wielu urządzeń (na przykład użytkownik dysponujący komputerem stacjonarnym, komputerem przenośnym, urządzeniem PDA itp.). • Licencja dostępowa CAL nie jest programem - jest to dokument prawny przyznający urządzeniu lub użytkownikowi prawo dostępu do serwera. Pojedyncza licencja dostępowa CAL na urządzenie przyznaje prawo dostępu z jednego urządzenia do wielu serwerów (wersja licencji dostępowej CAL musi odpowiadać najnowszej z wersji oprogramowania zainstalowanego na serwerach). Pojedyncza licencja dostępowa CAL na użytkownika przyznaje jednemu użytkownikowi praw dostępu do wielu serwerów.
  10. 10. Licencjonowanie SQL Server 2008 w trybie na procesor • W celu zmniejszenia złożoności modelów licencjonowania firma Microsoft oferuje model licencjonowania na procesor. Licencje na procesor mogą być używane dla dowolnego typu aplikacji – ich zastosowanie nie jest ograniczone do scenariuszy opartych na sieci Web (aplikacji internetowych). • Licencja na procesor. Licencja na procesor jest wymagana dla każdego procesora wykorzystywanego przez system operacyjny, pod kontrolą którego działa oprogramowanie SQL Server lub dowolne jego składniki (na przykład usługa Analysis Services). Obejmuje ona prawo dostępu dla nieograniczonej liczby użytkowników lub urządzeń – zarówno z sieci wewnętrznej, jak również z sieci znajdujących się poza firmową zaporą firewall. Klienci nie muszą kupować jakichkolwiek licencji CAL, jeśli korzystają z modelu licencjonowania na procesor. Licencje procesorowe są dostępne w wydaniach Enterprise, Standard, Web i Workgroup i w określonych zastosowaniach pozwalają na znaczne uproszczenie zasad licencjonowania..
  11. 11. Multipleksowanie Multipleksowanie - to stosowanie oprogramowania pośredniczącego, serwerów transakcji oraz architektur wielowarstwowych Czasami organizacje wdrażają scenariusze sieciowe, które obejmują różne rozwiązania sprzętowe lub programowe, redukujące liczbę urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do określonego serwera lub wykorzystujących oprogramowanie na tym serwerze. Rozwiązania takie nazywane są multipleksowaniem lub poolingiem (łączeniem w grupy) sprzętu lub oprogramowania. Używanie takiego multipleksującego lub grupującego sprzętu lub oprogramowania nie redukuje liczby wymaganych licencji dostępowych CAL, niezbędnych do dostępu lub użytkowania serwera SQL. Licencje dostępowe CAL są wymagane dla każdego urządzenia lub użytkownika korzystającego z multipleksującego lub grupującego oprogramowania lub sprzętu.
  12. 12. Multipleksowanie Rysunek 1. Multipleksing. Zakup licencji dostępowych CAL wymagany jest także dla urządzeń lub użytkowników, którzy uzyskują dostęp do serwera SQL w sposób niebezpośredni.
  13. 13. Multipleksowanie Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, ile warstw sprzętu bądź oprogramowania istnieje między programem SQL Server a urządzeniem klienckim, które ostatecznie używa danych, usług bądź funkcji. Jedynymi wyjątkami od tej reguły są: • bezpośrednia komunikacja pomiędzy serwerami SQL Server • ręczne przekazywanie danych pomiędzy pracownikami firmy. Jeśli pracownik przygotuje raport w postaci pliku aplikacji Excel i prześle go do innego pracownika, odbiorca informacji nie musi posiadać licencji dostępowej CAL do serwera (o ile plik z raportem nie uzyskuje w jakiś sposób dostępu do serwera SQL Server).
  14. 14. Multipleksowanie Rysunek 2. Multipleksing. Ręczne przekazywanie raportów, które nie uzyskują dostępu do serwera SQL Server, nie wymaga posiadania dodatkowych licencji dostępowych CAL.
  15. 15. Serwery pasywne – rozwiązania HA Jedną z cech SQL Server jest zwiększona odporność na awarie. Dwa lub więcej serwerów z oprogramowaniem SQL Server można skonfigurować w taki sposób, że w wypadku awarii jednego z nich, pozostałe serwery przejmą wykonywane przez niego zadania, odtworzą je i będą kontynuowały ich obsługę. W SQL Server 2008 odporność na uszkodzenia można uzyskać, korzystając z jednej z następujących technik: • Dublowanie baz danych - to technologia w SQL Server 2008 zwiększająca dostępność bazy danych. Dublowanie bazy danych powoduje bezpośredni transfer rekordów dziennika transakcji z jednego serwera na inny i w sytuacji awaryjnej umożliwia szybkie przełączenie pracy na serwer zapasowy. • Praca w klastrze - technika, w której system operacyjny i SQL Server 2005 współpracują ze sobą w zakresie zapewnienia odporności na awarie aplikacji, uszkodzenia sprzętu i błędy systemu operacyjnego. Praca w klastrze zapewnia redundancję sprzętu — w przypadku awarii jednej maszyny, chronione zasoby mogą zostać automatycznie przeniesione na serwer o identycznej konfiguracji sprzętowej. • Przesyłanie dzienników transakcji. Dystrybucja dzienników kopi zapasowej zwiększa dostępność bazy danych SQL Server dzięki automatycznemu kopiowaniu i odtwarzaniu dzienników transakcji bazy danych w innej bazie danych lub na serwerze zapasowym. Ponieważ zapasowa baza danych otrzymuje wszystkie zmiany oryginalnej bazy danych, jest jej dokładną kopią — jej nieaktualność jest ograniczona wyłączenie do czasu opóźnienia procesu kopiowania- ładowania. W przypadku awarii serwera podstawowego, serwer zapasowy może stać się nowym serwerem podstawowym. Gdy uszkodzony serwer podstawowy zostanie naprawiony, może stać się serwerem zapasowym — serwery zamienią się rolami.
  16. 16. Serwery pasywne – rozwiązania HA Rysunek 3. Serwery pasywne. Rysunek 4. Serwery pasywne Serwer pasywny nie wymaga licencji, ponieważ nie wykonuje Serwer pasywny wymaga licencji, ponieważ wykonuje zapytania na żadnych zapytań. potrzeby systemu raportowania.
  17. 17. Wielordzeniowość Procesory wielordzeniowe, które w jednym układzie scalonym zawierają wiele jednostek wykonawczych (zwanych rdzeniami), są postrzegane jako najbardziej obiecujący sposób podniesienia mocy obliczeniowej dzisiejszych komputerów. Firma Microsoft jako pierwsza wprowadziła zasadę nieuzależniania ceny licencji od liczby rdzeni w procesorze. Z kolei firma Oracle żąda od klientów mnożenia każdego „rdzenia” przez różne współczynniki w zależności od typu procesora. Firma IBM stosuje dwojakie podejście, w którym klienci używający platformy z procesorem x86 płacą za każdy procesor, natomiast klienci używający systemów IBM POWER5 płacą za każdy rdzeń. Rysunek 5. Wielordzeniowość. W każdym z tych scenariuszy dla każdego SQL Server wymaga tylko jednej licencji procesorowej. Różni się to od wymagań licencyjnych firm Oracle i IBM.
  18. 18. Wirtualizacja Wirtualizacja to dość szerokie pojęcie oznaczające uruchamianie oprogramowania w „środowisku wirtualnym”. Środowisko wirtualne występuje, gdy system operacyjny jest w jakiś sposób emulowany lub nie jest uruchamiany bezpośrednio na fizycznym sprzęcie. Gdy SQL Server 2008 pracuje w wirtualnym środowisku operacyjnym, wymaga co najmniej jednej licencji na każde wirtualne środowisko operacyjne, z wyjątkiem edycji SQL Server Enterprise. W wirtualnym środowisku operacyjnym może działać kilka kopii lub instancji oprogramowania SQL Server 2008. Kopie pasywne oprogramowania SQL 2008 w maszynach wirtualnych, które nie są uruchomione, nie wymagają zakupu licencji. Kopie SQL Server 2008 działające na maszynie wirtualnej mogą być przenoszone z jednego serwera na inny, jednak nie częściej, niż co 90 dni. Działające kopie, zainstalowane na maszynach wirtualnych mogą być przenoszone między licencjonowanymi serwerami w dowolnym czasie.
  19. 19. Wirtualizacja – ciąg dalszy W wypadku licencjonowania w trybie Serwer+CAL Klienci posiadający licencje na edycje Workgroup i Standard mogą teraz utworzyć dowolną liczbę instancji serwera w jednym fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego. Wcześniej jedynie wydanie Enterprise umożliwiało obsługę wielu instancji. Wprowadzenie tej zmiany może zachęcić wielu klientów do zastosowania modelu licencyjnego Serwer+CAL. W wypadku wydania Enterprise na serwerze można uruchamiać w dowolnym czasie, dowolną liczbę instancji serwera w jednym fizycznym środowisku systemu operacyjnego i w dowolnej liczbie wirtualnych środowisk systemu operacyjnego na tym serwerze. W wypadku licencji na procesor W wypadku edycji Workgroup, Web i Standard na każdym serwerze, który posiada przypisane licencje na procesor, można uruchamiać w dowolnym czasie dowolną liczbę instancji serwera w fizycznych lub wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego. Jednak łączna liczba fizycznych i wirtualnych procesorów używanych przez te środowiska nie może przekraczać liczby licencji na oprogramowanie przypisanych do tego serwera. Wydanie Enterprise zawiera dodatkową opcję: jeśli licencjonowane są wszystkie fizyczne procesory w maszynie, można uruchamiać nieograniczoną liczbę instancji SQL Server 2008 w jednym fizycznym środowisku systemu operacyjnego i nieograniczoną liczbę wirtualnych środowisk operacyjnych na tym samym komputerze.
  20. 20. Wirtualizacja – ciąg dalszy Rysunek 6. Środowisko fizyczne, będące gospodarzem dla dwóch środowisk wirtualnych, zwierających po 3 działające instancje SQL Server. Dla każdego środowiska wirtualnego potrzebna jest jedna licencja SQL Server — dla całej konfiguracji potrzebne są dwie licencje. Rysunek 7. Serwer z 4 fizycznymi procesorami. Na tej platformie działają dwa środowiska wirtualne z oprogramowaniem SQL Server oraz dwa środowiska wirtualne z oprogramowaniem BizTalk. W tym wypadku wymagane są dwie licencje programu SQL na procesor.
  21. 21. Wirtualizacja – ciąg dalszy Rysunek 8. W tym przykładzie mamy serwer z 4 procesorami fizycznymi. Na nim w pięciu wirtualnych środowiskach operacyjnych działa oprogramowanie SQL, a każde z nich wirtualnie uzyskuje dostęp do jednego procesora. W tym wypadku wymaganych jest pięć licencji procesorowych SQL.
  22. 22. Wirtualizacja – ciąg dalszy Rysunek 9. W tym przykładzie występuje dodatkowa opcja dostępna jedynie w wydaniu Enterprise. Liczba licencji na procesor wymagana w wydaniu Enterprise Editon : 4 licencje procesorowe SQL Server. Liczba licencji na procesor wymagana w wydaniach Standard, Workgroup: 5 licencji procesorowych SQL Server. Rysunek 10. W tym przykładzie występuje dodatkowa opcja dostępna jedynie w wydaniu Enterprise. Wymagana licencja w wypadku używania dodatkowych uprawnień dla edycji Enterprise Edition : 1 licencja SQL Server. Wymagane licencje dla edycji Workgroup i Standard: 4 licencje na SQL Server
  23. 23. Licencjonowanie składników biznesowych Składniki zapewniające funkcjonalność analizy biznesowej w SQL Server 2008 to usługi Analysis Services, Reporting Services oraz Integration Services. Services. Dla każdego serwera, na którym składniki te są zainstalowane, wymagana jest osobna licencja na SQL Server 2008. Jeśli składniki te zainstalowane są na serwerach niezależnych od głównego serwera baz danych, dla każdego dodatkowego serwera trzeba zakupić licencję na SQL Server. Rysunek 11. Licencjonowanie serwerów z działającymi składnikami. W scenariuszu 1 program SQL Server działa wraz ze wszystkimi składnikami na jednym serwerze: wymagana jest tylko jedna licencja. W scenariuszu 2 baza danych działa na jednym serwerze, usługi analizy na drugim, a usługi raportowania na trzecim. W tym wypadku są wymagane trzy licencje na serwer.
  24. 24. Licencjonowanie wersji workgroup Wydanie Workgroup jest najprostszym w użytkowaniu i najtańszym rozwiązaniem dla mniejszych oddziałów i rozwijających się firm. Oprogramowanie SQL Server 2008 w wydaniu Workgroup jest dostępny w pakietach Serwer + 5 licencji CAL, w postaci pojedynczych licencji CAL i w postaci licencji na procesor. Wydanie Workgroup ma odrębne licencje CAL o nazwie „Workgroup CAL”. Licencji Workgroup CAL można używać wyłącznie z wydaniem Workgroup. Licencji SQL CAL można używać z dowolnym wydaniem SQL Server 2008, w tym również z wydaniem SQL Workgroup. Rysunek 12. SQL Workgroup. Licencje Workgroup CAL mogą być używane wyłącznie z SQL Server Workgroup Edition. Licencje SQL CAL mogą być używane z dowolnym wydaniem programu.
  25. 25. Licencje dostępowe SQL Server CAL • Z wyjątkiem licencji Workgroup CAL wszystkie licencje SQL Server 2008 CAL mogą być używane z dowolną edycją SQL Server 2008, niezależnie od platformy. Na przykład licencja SQL CAL na wersję 32-bitową może być używana z serwerem, na którym działa SQL Server Enterprise (64-bitowy). Podobnie licencja SQL CAL na wersję 64-bitową może być używana z edycją Workgroup (w wersji 32-bitowej). • Jak wspomniano wcześniej, licencje Workgroup CAL mogą być używane jedynie z edycją SQL Server Workgroup.
  26. 26. Porównanie wersji systemu SQL - Porównanie wersji Compact i Express Wersja Compact Opracowywanie autonomicznych i okazjonalnie nawiązujących połączenia aplikacji dla urządzeń przenośnych, komputerów stacjonarnych i klientów sieci Web na wszystkich platformach Microsoft Windows. Wersja Express Znakomite rozwiązanie do nauki obsługi produktu oraz opracowywania aplikacji dla komputerów stacjonarnych i małych serwerów, a także do redystrybucji przez niezależnych dostawców oprogramowania. SQL Server 2008 Express jest idealnym rozwiązaniem do zastosowanie w małych firmach i w przypadku nieskomplikowanych aplikacji. = pełna dostępność = częściowa/ograniczona niedostępne LEGENDA: dostępność SQL Server 2008 Compact Edition SQL Server 2008 Express Edition Szczegóły Możliwość podłączenia jednej stacji roboczej Maksymalnie jeden procesor przypadający na serwer Użycie 1 GB pamięci RAM Aktualnie: Baza danych o rozmiarze 4 GB Baza danych o rozmiarze 4 GB Zaawansowane zarządzanie Bezpieczeństwo Zaawansowane programowanie Integracja i współdziałanie Raporty Zaawansowane opcje wdrażania
  27. 27. Porównanie wersji systemu SQL - Porównanie wersji Standard i Enterprise Wersja Enterprise SQL Server 2008 Enterprise to kompleksowa platforma bazodanowa spełniająca wysokie wymagania dotyczące przetwarzania transakcji w trybie online i aplikacji obsługujących hurtownie danych na poziomie całych przedsiębiorstw. Wersja Standard SQL Server 2008 Standard to kompletna platforma do zarządzania danymi i analizy biznesowej oferująca najwyższej klasy prostotę obsługi i zarządzania aplikacji na poziomie działu firmy. pełna dostępność niedostępne LEGENDA: częściowa/ograniczona dostępność SQL Server 2008 Enterprise Edition SQL Server 2008 Standard Edition Liczba procesorów Maksymalna dla systemu operacyjnego 4 Skalowalność i wydajność Wysoka dostępność (Always On) Bezpieczeństwo Hurtownia danych Analiza biznesowa (BI) Zaawansowanie zarządzanie
  28. 28. Inne edycje SQL Server 2008 SQL Server 2008 Web Oprogramowanie SQL Server 2008 Web jest dedykowane dla dostawców usług hostingowych i klientów pragnących wdrożyć publicznie dostępne aplikacje i usługi sieci Web. Jest to baza danych o niskim całkowitym koszcie użytkowania (TCO) i dużej skalowalności. SQL Server 2008 Express SQL Server 2008 Express to w pełni funkcjonalna, bezpłatna wersja programu SQL Server. Znakomicie nadaje się do nauki obsługi produktu, a także do tworzenia aplikacji przeznaczonych dla komputerów osobistych i małych serwerów oraz do redystrybucji przez niezależnych dostawców oprogramowania (ISV). Rozwiązanie SQL Server Express zawiera zaawansowane funkcje, między innymi usługi raportowania SQL Server 2008 Reporting Services, serwerową platformę do tworzenia i dostarczania raportów tradycyjnych i interaktywnych, a także graficzne narzędzie do łatwego zarządzania bazą danych SQL Server 2008 Management Studio Express. SQL Server 2008 Express jest idealnym rozwiązaniem do zastosowanie w małych firmach i w przypadku nieskomplikowanych aplikacji. SQL Server 2008 Developer Wydanie SQL Server 2008 Developer to odrębny produkt używany jedynie do celów tworzenia i testowania oprogramowania. Ta wersja to edycja SQL Server 2008 Enterprise, ale jest licencjonowana na osobę - programistę lub testera oprogramowania. SQL Server 2008 Evaluation Wydanie SQL Server 2008 Enterprise Evaluation jest przeznaczone wyłącznie do testów i oceny - można go używać przez co najwyżej 180 dni. Jest ono dostępne do bezpłatnego pobrania, a także można je zamówić na płycie DVD za pośrednictwem witryny MS.
  29. 29. SPLA to program licencjonowania umożliwiający usługodawcom oferowanie oprogramowania SQL Server w środowisku hostingu. Licencjonowanie w programie SPLA odbywa się albo na hostowany proc Program SPLA SPLA to program licencjonowania umożliwiający usługodawcom oferowanie oprogramowania SQL Server w środowisku hostingu. Licencjonowanie w programie SPLA odbywa się albo na hostowany procesor lub jako licencja SAL (Server Access License). Licencja na procesor jest wymagana dla każdego procesora, z którego korzystają końcowi klienci, natomiast licencja SAL jest wymagana dla każdego użytkownika/urządzenia uzyskującego dostęp do serwera w środowisku hostingu. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu SPLA, odwiedź witrynę http://www.microsoft.com/serviceproviders/licensing/default.mspx.
  30. 30. Program ISV Program Microsoft® Independent Software Vendor (ISV) Royalty Licensing to program licencjonowania oprogramowania przeznaczony dla firm ISV (niezależnych producentów oprogramowania), zainteresowanych wbudowaniem produktów Microsoft we własne rozwiązania. Program ISV Royalty Licensing pozwala partnerom ISV na włączenie technologii Microsoft do własnych aplikacji biznesowych i komercyjną dystrybucję takich rozwiązań do klientów. Jest to uniwersalny program, przeznaczony dla partnerów sprzedających rozwiązania w sektorach dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu ISV, odwiedź witrynę: http://www.microsoft.com/isv/licensing/default.aspx.
  31. 31. Downgrade, Upgrade i Software Assurance • Klienci mogą kupować licencje na SQL Server 2008 i korzystać z wcześniejszej wersji oprogramowania SQL Server zgodnie z prawem używania starszej wersji opisanym w licencjach EULA (umowach licencyjnych końcowego użytkownika). W taki sam sposób można zwiększyć liczbę licencji użytkowanych obecnie wcześniejszych wersji oprogramowania. • Klienci mogą uaktualnić posiadane licencje SQL Server poprzez zakup nowego produktu w pełnej wersji albo poprzez zakup Software Assurance dla aktualnych wersji licencji (uzyskując tym samym dostęp do przyszłych wersji). • Zakup Software Assurance wiąże się też z uzyskaniem dodatkowych korzyści i usług, takich jak rozłożenie płatności na raty, subskrypcja TechNet Plus, pomoc techniczna, rozszerzony okres dostępności poprawek typu HotFix, licencje „zimnej rezerwy” do usuwania skutków awarii („Cold back up”), firmowe zgłaszanie błędów czy usługi internetowego doradcy TechNet Online Concierge. • Więcej informacji na temat ochrony aktualizacyjnej Software Assurance można znaleźć pod adresami: http://www.microsoft.com/licensing/programs/sa/default.mspx.
  32. 32. Ceny produktu Microsoft SQL Server 2008 SQL Server sprzedawany jest w bardzo konkurencyjnych cenach detalicznych (ERP — Estimated Retail Price). Co więcej, klienci realizujący zakup licencji w ramach programów licencjonowania grupowego Microsoft mogą nabyć SQL Server w cenach znacznie niższych od cen detalicznych. Wiele firm ISV, ASP i OEM na mocy porozumień z Microsoft proponuje swoim klientom oprogramowanie serwerowe SQL w bardzo atrakcyjnych cenach. SQL Server 2008 już w sprzedaży 08.08.2008 18:38, Autor: Leszek Kędzior (Krogulec), Komentarze (2) Tagi: SQL Server 2008, licencje grupowe, ceny Przedwczoraj informowaliśmy o ukończeniu prac nad najnowszą wersją Microsoft SQL Server i skierowaniu go do produkcji. Tymczasem produkt pojawił się właśnie w cennikach licencjonowania grupowego i można go już zamawiać. Orientacyjna cena detaliczna podstawowej licencji na SQL Server 2008 Standard Edition to 3.000 zł netto. Każda licencja dostępowa (CAL) kosztuje około 555 zł netto - zarówno w wersji User, jak i Device. Ta sama edycja SQL Server 2008 ale z licencją na jeden procesor (nie wymagająca licencji dostępowych) to wydatek już 19.500 zł netto. Software Assurance to dodatkowy wydatek około 50% we wszystkich przypadkach. Trochę tańszy jest SQL Server 2008 Workgroup Edition. Koszt tej edycji z 5 licencjami CAL to około 2.250 zł netto, dodatkowe CALe to wydatek około 500 zł netto. Z licencją na 1 procesor SQL Server 2008 Workgroup Edition kosztuje już około 12.750 zł netto. Cena podstawowej licencji SQL Server 2008 Enterprise Edition wynosi natomiast 29.500 zł netto, z licencją na 1 procesor - około 82.000 zł netto. W cennikach jest też już specjalna edycja dla programistów - Developer Edition, która kosztuje około 125 zł netto.
  33. 33. Podsumowanie Warto się zastanowić nad wyborem licencji przed wdrożeniem środowiska uwzględniając wszystkie dodatkowe aspekty. Koniecznie należy wykorzystać Microsoft Polska celem porady w wybraniu modelu licencjonowania. Należy się zastanowić nad koniecznością użycia programu Software Assurance w przypadku serwera SQL. Pytać i rozwiewać wątpliwości tylko z licencjonowanymi doradcami, partnerami.
  34. 34. Q&A DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ • Kontakt do mnie: − MAILTO: Tobiasz.Koprowski@plssug.org.pl − MESENGER: KoprowskiT@windowslive.com − SKYPE: tjkoprowski − BLOG: http://itblogs.pl/blogs/notbeautifulanymore/default.aspx • Przydatne linki: − Portal WSS http://www.wss.pl − Portal PLSSUG http://www.plssug.org.pl
  35. 35. © 2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

  ×