Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sql Dla Administratora i Dewelopera

629 views

Published on

Nowości w MSSQL 2008

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sql Dla Administratora i Dewelopera

 1. 1. SQL Server 2008 - co nowego przyniósł administratorom i developerom? Damian Widera
 2. 2. { Damian } <ul><li>8 + years of industrial experience, MVP, MCT, MCITP, MCSD, </li></ul><ul><li>Specializing in database development and SQL Server administration, </li></ul><ul><li>Microsoft TechNet – articles, webcasts </li></ul><ul><li>www.microsoft.com/ poland/ technet </li></ul><ul><li>Książka – „Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie” , P.Potasiński, M.Szeliga, D.Widera </li></ul><ul><li>I kwartał 2009 , wyd. Helion </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Transparent Data Encryption </li></ul><ul><li>External Key Management </li></ul><ul><li>Data Auditing </li></ul><ul><li>Pluggable CPU </li></ul><ul><li>Transparent Failover for Database Mirroring </li></ul><ul><li>Policy – Based Management </li></ul><ul><li>Server Group Management </li></ul><ul><li>Streamlined Installation </li></ul><ul><li>Enterprise System Management </li></ul><ul><li>Performance Data Collection </li></ul><ul><li>System Analysis </li></ul><ul><li>Data Compression </li></ul><ul><li>Query Optimization Modes </li></ul><ul><li>Resource Governor </li></ul><ul><li>Entity Data Model </li></ul><ul><li>LINQ </li></ul><ul><li>Visual Entity Designer </li></ul><ul><li>Entity Aware Adapters </li></ul><ul><li>SQL Server Change Tracking </li></ul><ul><li>Synchronized Programming Model </li></ul><ul><li>Visual Studio Support </li></ul><ul><li>SQL Server Conflict Detection </li></ul><ul><li>FILESTREAM data type </li></ul><ul><li>Integrated Full Text Search </li></ul><ul><li>Sparse Columns </li></ul><ul><li>Large User Defined Types </li></ul><ul><li>Date/Time Data Type </li></ul><ul><li>LOCATION data type </li></ul><ul><li>SPATIAL data type </li></ul><ul><li>Virtual Earth Integration </li></ul><ul><li>Partitioned Table Parallelism </li></ul><ul><li>Query Optimizations </li></ul><ul><li>Persistent Lookups </li></ul><ul><li>Change Data Capture </li></ul><ul><li>Backup Compression </li></ul><ul><li>MERGE SQL Statement </li></ul><ul><li>Data Profiling </li></ul><ul><li>Star Join </li></ul><ul><li>Enterprise Reporting Engine </li></ul><ul><li>Internet Report Deployment </li></ul><ul><li>Block Computations </li></ul><ul><li>Scale out Analysis </li></ul><ul><li>BI Platform Management </li></ul><ul><li>Export to Word and Excel </li></ul><ul><li>Report Builder Enhancements </li></ul><ul><li>TABLIX </li></ul><ul><li>Rich Formatted Data </li></ul><ul><li>Personalized Perspectives </li></ul><ul><li>… and many more </li></ul>{ O czym będzie dzisiaj }
 4. 5. { O czym będzie dzisiaj } <ul><li>Duże pliki binarne – co z nimi zrobić </li></ul><ul><li>Zarządca zasobów –  przełożonego </li></ul><ul><li>Polityki zarządzania serwerem – nie bójmy się deweloperów ( już nigdy ) </li></ul><ul><li>Bezpieczeństwo przede wszystkim </li></ul>
 5. 6. { Duże pliki binarne } <ul><li>Pliki trzymane są w bazie danych </li></ul><ul><ul><li>kontrola nad dostępem do plików </li></ul></ul><ul><ul><li>kopia zapasowa zawiera pliki </li></ul></ul><ul><ul><li>baza danych zaczyna się rozrastać </li></ul></ul><ul><ul><li>dłuższy czas wykonywania kopii zapasowej </li></ul></ul><ul><li>Pliki trzymane są poza bazą danych </li></ul><ul><ul><li>tabela zawiera tylko wskaźnik do pliku </li></ul></ul><ul><ul><li>baza danych jet mniejsza </li></ul></ul><ul><ul><li>brak kontroli nad plikiem </li></ul></ul><ul><ul><li>kopia zapasowa nie posiada plików </li></ul></ul>
 6. 7. <ul><li>Jedna pula zasobów </li></ul><ul><li>Silnik baz danych nie różnicuje zadań </li></ul><ul><li>Najlepsze efektywność dla takiego rozwiązania – dzielenie zasobów </li></ul>Backup Administracja serwera Raporty OLTP Raporty Ad-hoc Workloads { Zarządca zasobów } SQL Server Memory, CPU, Threads, … Resources
 7. 8. <ul><li>Rozróżnienie zadań dla serwera, zasobów </li></ul><ul><ul><li>Login, aplikacja, itd.. </li></ul></ul><ul><li>Określanie limitów </li></ul><ul><ul><li>Max memory % </li></ul></ul><ul><ul><li>Max CPU time </li></ul></ul><ul><ul><li>Max Requests </li></ul></ul>Admin Workload Administracja serwera Report Workload OLTP Workload OLTP Raporty High { Zarządca zasobów } SQL Server 2008 Min Memory 10% Max Memory 20% Max CPU 20% Admin Pool Max CPU 90% Application Pool
 8. 9. <ul><li>Monitorowanie zasobów </li></ul><ul><li>Gwarancja uzyskania dostępu na określonych zasadach </li></ul><ul><li>Przewidywalna wydajność </li></ul>Admin Workload Administracja serwera Report Workload OLTP Workload OLTP Raporty High { Zarządca zasobów } SQL Server 2008 Min Memory 10% Max Memory 20% Max CPU 20% Admin Pool Max CPU 90% Application Pool
 9. 10. { Zarządca zasobów }
 10. 11. { Polityki zarządzania serwerem } <ul><li>Framework oparty na regułach </li></ul><ul><li>Redukuje użycie innych narzędzi: SQLAgent, DDL Triggers, Event Notification, Service Broker, SAC, BPA…. </li></ul><ul><li>Upraszcza zarządzanie serwerem </li></ul><ul><li>Zapobiega zmianom konfiguracji serwera </li></ul>
 11. 12. Categories Targets { Polityki zarządzania serwerem }
 12. 13. { Polityki zarządzania serwerem }
 13. 14. { Bezpieczeństwo } <ul><ul><li>Zagrożenia z zewnątrz </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wirusy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inne ataki </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zagrożenia ‘od środka’ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kod aplikacji!!!! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>SQL injection </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>sa </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>użytkownik / hasło </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Procownicy – czarne owce </li></ul></ul></ul>
 14. 15. <ul><ul><li>Model STRIDE </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>S Spoofing Identity – Fałszowanie tożsamości </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T Tampering with Data – Modyfikowanie danych </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>R Repudiability – Zaprzeczanie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I Information Disclosure – Ujawnianie informacji, danych </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D Denial of Service – Odmawianie obsługi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>E Elevation of Priviledges – Zwiększanie uprawnień </li></ul></ul></ul>{ Bezpieczeństwo }
 15. 16. <ul><li>Transparent Data Encryption </li></ul><ul><li>External Key Management </li></ul><ul><li>Data Auditing </li></ul><ul><li>Pluggable CPU </li></ul><ul><li>Transparent Failover for Database Mirroring </li></ul><ul><li>Policy – Based Management </li></ul><ul><li>Server Group Management </li></ul><ul><li>Streamlined Installation </li></ul><ul><li>Enterprise System Management </li></ul><ul><li>Performance Data Collection </li></ul><ul><li>System Analysis </li></ul><ul><li>Data Compression </li></ul><ul><li>Query Optimization Modes </li></ul><ul><li>Resource Governor </li></ul><ul><li>Entity Data Model </li></ul><ul><li>LINQ </li></ul><ul><li>Visual Entity Designer </li></ul><ul><li>Entity Aware Adapters </li></ul><ul><li>SQL Server Change Tracking </li></ul><ul><li>Synchronized Programming Model </li></ul><ul><li>Visual Studio Support </li></ul><ul><li>SQL Server Conflict Detection </li></ul><ul><li>FILESTREAM data type </li></ul><ul><li>Integrated Full Text Search </li></ul><ul><li>Sparse Columns </li></ul><ul><li>Large User Defined Types </li></ul><ul><li>Date/Time Data Type </li></ul><ul><li>LOCATION data type </li></ul><ul><li>SPATIAL data type </li></ul><ul><li>Virtual Earth Integration </li></ul><ul><li>Partitioned Table Parallelism </li></ul><ul><li>Query Optimizations </li></ul><ul><li>Persistent Lookups </li></ul><ul><li>Change Data Capture </li></ul><ul><li>Backup Compression </li></ul><ul><li>MERGE SQL Statement </li></ul><ul><li>Data Profiling </li></ul><ul><li>Star Join </li></ul><ul><li>Enterprise Reporting Engine </li></ul><ul><li>Internet Report Deployment </li></ul><ul><li>Block Computations </li></ul><ul><li>Scale out Analysis </li></ul><ul><li>BI Platform Management </li></ul><ul><li>Export to Word and Excel </li></ul><ul><li>Report Builder Enhancements </li></ul><ul><li>TABLIX </li></ul><ul><li>Rich Formatted Data </li></ul><ul><li>Personalized Perspectives </li></ul><ul><li>… and many more </li></ul>{ Podsumowanie }
 16. 17. damian.widera@ poczta.onet.pl

×