Między adaptacją a oporem

751 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Między adaptacją a oporem

 1. 1. Między adaptacją aoporem. Szkoła wobec procesów globalizacyjnych Marcin Boryczko
 2. 2. Wymiary globalizacji• Neoliberalny model rozwoju• Rewolucja technologiczna
 3. 3. Quasi-rynek• Porównywalność osiągnięć• Rozliczalność (accountability)• Standaryzacja• Regulacja „usługi edukacyjnej”
 4. 4. Kontekst nierówności edukacyjnych• Udrożnienie dróg awansu poprzez osłabienie progów selekcyjnych na średnim poziomie• Zróżnicowanie dostępu do dobrej jakości szkół ze względu na SES• Dywersyfikacja jakości nauczania
 5. 5. • Zjawisko nierówności edukacyjnych prowadzi do różnicowania się szkół pod względem składu społecznego[Dolata R., Szkoła-segregacje-nierówności, Wyd. UW, Warszawa2008]• System oceniania zewnętrznego skutkuje pogorszeniem szans edukacyjnych młodzieży• Podnosi możliwości awansu młodzieży z kategorii uprzywilejowanych[Domalewski J., Mikiewicz P., Młodzież w zreformowanymsystemie szkolnym, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN,Warszawa – Toruń 2004.]
 6. 6. Wnioski na podstawie analizy literatury przedmiotu• Struktura edukacji oparta na jakościowym zróżnicowaniu odzwierciedla podziały konstruowane w oparciu o SES ucznia• W Polsce występuje mechanizm transmisji zróżnicowania jakości kształcenia powiązanego ze strukturą klasową społeczeństwa
 7. 7. Problem• Na czym polega „jakościowe” zróżnicowanie szkół z perspektywy wewnętrznej?
 8. 8. Dobór próby• Wyłonienie przypadków skrajnych• Szkoły reprezentujące nasycenie cechy „jakośd” nauczania• Wyłonienie kategorii uczestników• Przedmioty nauczania
 9. 9. Procedura badawcza• Krytyczna etnografia edukacyjna• Etapy: zbieranie danych monologicznych → wstępna analiza rekonstrukcyjna → zbieranie danych dialogicznych → identyfikacja systemu relacji
 10. 10. Perspektywy teoretyczne• „Proceduralne działanie polityki”• Lingwistyka Systemowo- Funkcjonalna• Teoria kodów edukacyjnych B. Bernsteina
 11. 11. Przeformułowanie problemu wiodącego• Jak różnicuje się język (formy dystrybucji wiedzy/władzy) w związku z jakościowym zróżnicowaniem „usług” edukacyjnych w perspektywie quasi-rynku edukacyjnego?
 12. 12. Perspektywy interpretacyjne• Etnograficzna, na którą składają się interpretacje badanych i relacje z pola badawczego• Analityczna związana z szeroko rozumianą analizą dyskursu (B. Bernstein, Lingwistyka Systemowo- Funkcjonalna)
 13. 13. Perspektywa etnograficzna• Odmienne doświadczenie relacji społecznych powiązane ze zróżnicowanym dostępem do orientacji rozwiniętych języka
 14. 14. Nauczyciele Uczniowie Opinie Określa go: cechy charakteru: (olewanieo uczniach pochodzenie społeczne (klasa) zaangażowanie, lenistwo – pracowitoś środowisko społeczno-kulturowe głupota – inteligencja, buntowniczy wygląd zewnętrzny (tipsy, dres, podporządkowany) solarium) cechy zachowania (porządny – bezczelny, odpowiednie – nieodpowiednie zachowanie) cechy istotne z punktu widzenia socjalizującego (pilny – niezdyscyplinowany, ambitny nieambitny, cichy – hałaśliwy) Opinie Określa go: Określa go:o zagrożona pozycja nauczyciela (w zachowanie dystansunauczycielach klasie jaki i w społecznym odbiorze) tożsamośd nauczyciela powinna by ocenianie zdolności ucznia rozgraniczona („nauczyciel to nauczyciel”) (ocenianie determinuje relacje wiedza, którą posiada między uczniem i nauczycielem) przekaz wiedzy (dyktowanie) transmisja wiedzy wymagający, silny
 15. 15. Nauczyciele Uczniowie Opinie Dobry uczeo charakteryzuje się: oryginalnyo uczniach potrafi dokonad czegoś nietuzinkowa osobowośd jest kreatywny indywidualista działa na własną rękę sensownie uzasadnia oryginalnośd zadaje pytania współodpowiedzialny Opinie Dobry nauczyciel: Dobry nauczyciel:o „pomagacz” „pomaga a nie uczy”nauczyciela artysta Motywuje do naukich Kocha ucznia Partnerem dla ucznia Wspomaga rozwój Zindywidualizowane podejście d „Jest przy uczniu” ucznia Komunikuje się z uczniem Jest otwarty na ucznia
 16. 16. Perspektywa etnograficzna•Mity legitymizacji:Mit merytokracjiMit klasizmu
 17. 17. Elementy mitu merytokracji. Nierozp oznanie uwarunk owao systemu Indywidual Równośd na szans odpowiedzi alnośd Mit merytokr acji Obiektyw Sprawiedli wośd nośd społeczna kryteriów jako oceny hierarchia Selekcja jako sprawiedli wy podziałŹródło: badania własne
 18. 18. Przekonania związane z mitem klasizmu• Podziały między ludźmi są naturalne,• Jest to efekt sprawiedliwych kryteriów selekcji i równości szans,• Doświadczenia z poprzednich etapów edukacji (gimnazja rejonowe),• Komfort przebywania z ludźmi „takimi samymi”,• Dyskomfort wynikający z przebywania z „biedniejszymi”,• Różnice między szkołami i poziomem nauczania,• Różnice między dzielnicami (naturalizacja różnic w przestrzeni),• Negatywne konsekwencje „mieszania się” uczniów
 19. 19. KonsekwencjeFunkcjonowanie mitów legitymizacjiukazuje negatywny wpływ środowiskaedukacyjnego (poddanegomechanizmom quasi-rynkowym) namłodzież poprzez wdrażanie wantyspołeczne zasady relacjispołecznych oraz socjalizowanie dożycia opartego na przymusie rywalizacjii konkurencyjności.
 20. 20. Presja „produkowania jakości”• Utożsamienie z „marką” szkoły• Angażowanie zasobów do „bycia prawdziwym sobą”• Wyznaczniki pracy nauczyciela• Zanik myślenia krytycznego
 21. 21. Perspektywa analityczna - SFL• Różnice w perspektywie odmiennych relacji wiążących stosunek pedagogiczny• Matematyka: dyskurs sokratejski vs. proceduralny• J. polski: dyskurs wertykalny vs. horyzonatlny• Podstawy przedsiębiorczości: j.w.
 22. 22. Szkoła A Szkoła B Dyskurs sokratejski (pytania Dyskurs proceduralny (schemat:naprowadzające, pseudopytania, pytanie nauczyciela – odpowiedź decyzyjność ) ucznia – ocena nauczyciela) Spersonalizowany schemat Mechaniczny schemat oparty napartycypacji oparty na jawności wykonywaniu poleceń nauczyciela motywów (wiedza explicite) (wiedza implicite) intertekstualność monotekstualność Brak powiązań między interkontekstualność kontekstami
 23. 23. 1. A: <29.09.2009 JP AT>2. U: Minotaur nie chciał zabid.3. U: Uważał też się za człowieka.4. N: kiedy mówimy o jego podwójnej naturze i on nie należy ani do zwierząt ani do ludzi.5. N: Jest dewiantem, jest wyrzucony na margines.6. N: Pamiętacie trójkąt Maslowa?7. N: Potrzeba przynależności jest najważniejsza8. U: Minotaur rozmawiał z młodymi bo ci nie są tak przesiąknięci stereotypem.9. N: W sensie estetycznym to w jakich kategoriach byśmy opisywali Minotaura w kategoriach piękny/ brzydki?10.N: On jest brzydki kiedy mówi, kiedy prowokuje go młodośd.11.N: To ta brzydota staje się agresywna12.U: To, że ci którzy byli piękni prowokowali go do tego żeby zniszczył to piękno.13.U: Jest tu pewna prawda, że człowiek odrzucany się mści.14.N: Przykłady!15.U: Hitler16.U: Hannibal17.U: Seryjni mordercy jakieś 70 %18.N: Kto przeszedł przez wykład Freuda na temat dzieciostwa to wie.19.N: A jak nie to zrobimy to przy omawianiu Edypa.20.(…)21.N: Śmierd to wybawienie i co jeszcze?22.N: Jak wam się podoba takie odczytanie Minotaura?23.N: Wolicie taką wersję tradycyjną czy tę? Ryzykowną?
 24. 24. 1. B: <15.03.2010 polski II hum 2 cz.2. N: Piszemy temat lekcji -- drugiej.3. N: Potop jako powieśd historyczna,4. N: Potop jako powieśd historyczna.5. U: Co?6. U2: Potop7. [N chodzi po klasie]8. N: Ja mówiłam, tłumaczyłam dokłaldnie jak yyyy sytuacja wygląda ...----9. N: Co stanowi, że Potop należy do gatunku powieści historycznej?10. N: Co stanowi?11. U: No na pewno wydarzenia historyczne.12. N: Wydarzenia historyczne, które zawarte są w --- Potopie.13. N: A jakie?14. U: Najazd Szwedów.15. N: Tak.16. U: Jakby podpisanie układu xxxxxx.17. N: No i mamy również obronę Częstochowy jako fakt istniejący, prawdą?18. N:Opowieści tego już nie mówiłam wam ale Potop również zawiera w sobie19. jeszcze inne gatunki literackie.20. N: I my tych gatunków literackich sobie poszukamy.21. N: Jakie inne gatunki można dostrzec w tym utworze, w tej powieści?22. N: Jakie inne gatunki?---23. N: Już na pewnie jeden wiecie bo wam mówiłam ---24. U: Epopeja..25. N: Proszę ?26. U: Epopeja.27. N: Dobrze, dobrze.28. N: Zawiera elementy epopei.29. N: W czym się uwidaczniają te elementy epopei?30. N: W czym są widoczne?31. N: Trzeba wiedzied czym jest epopeja, czym się charakteryzuje?32. N: Co to jest epopeja?33. N: Skoro się powiedziało A trzeba powiedzied B.
 25. 25. Perspektywa B. Bernsteina – Teoria kodów analityczna założenia analizy operacjonalizacja teorii kodów edukacyjnych B. Bernsteina • Instrument pedagogiczny doprowadza do wyspecjalizowania się odrębnych Schemat Klasyfikacji wewnętrznej form świadomości Rozkład przestrzeni szkoły Relacje między przestrzeniami Przestrzeń nauczyciel - uczeń • W przeszłości sfera Ci Nauczyciel - uczeń Relacje między uczestnikami (agents) „niewyobrażalnego” kontrolowana była Między dyscyplinami W ramach danej dyscypliny Relacje między dyskursami przez systemy religijne. W dzisiejszym społeczeństwie władzę taką posiadają Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001. wyszczególnione szczeble systemu edukacyjnego
 26. 26. Perspektywa B. Bernsteina – Teoria kodów analityczna operacjonalizacjaCD założenia teorii kodów • Reguły dystrybucyjne regulują, jak sądzi Bernstein, edukacyjnych B. Bernsteina różnicowanie się świadomości czyli decydują o tym, kto uzyska dostęp do sfery Schemat Klasyfikacji wewnętrznej „niewyobrażalnego”szkoły Rozkład przestrzeni i „niemożliwego” a w konsekwencji o tym,- uczeńPrzestrzeń nauczyciel komu udostępnione zostaną Relacje między przestrzeniami C orientacje kodu rozwiniętego, czyli między uczestnikami i Relacje w warunkach Nauczyciel - uczeń systemu edukacyjnego, orientacje(agents) Między dyscyplinami kodu Relacje między dyskursami edukacyjnego danej dyscypliny W ramach • Specjalizacja świadomości będąc efektem i nabycia niezależnych od kontekstu środków C – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy. organizacji doświadczenia i tworzenia znaczeń,The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001. odbywa się za pomocą dwóch elementów stanowiących trzon teorii Bernsteina: Ramy i Klasyfikacji
 27. 27. Perspektywa B. Bernsteina – Teoria kodów analityczna operacjonalizacjaCD założenia teorii kodów edukacyjnych B. Bernsteina Schemat Klasyfikacji wewnętrznej Rozkład przestrzeni szkoły Relacje między przestrzeniami Przestrzeń nauczyciel - uczeń Ci Relacje między uczestnikami Nauczyciel - uczeń (agents) Między dyscyplinami Relacje między dyskursami W ramach danej dyscypliny Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001.
 28. 28. Zestawienie analityczna – Perspektywa modalności Klasyfikacji w badanych szkołach. operacjonalizacja teorii kodów edukacyjnych B. Bernsteina Schemat Klasyfikacji wewnętrznej Rozkład przestrzeni szkoły Relacje między przestrzeniami Przestrzeń nauczyciel - uczeń Ci Relacje między uczestnikami Nauczyciel - uczeń (agents) Między dyscyplinami Relacje między dyskursami W ramach danej dyscypliny Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001.
 29. 29. Perspektywa analityczna – Rama – operacjonalizacja pojęcia analitycznego operacjonalizacja teorii kodów edukacyjnych B. Bernsteina • Stopień formalizacji relacji społecznych, Schemat Klasyfikacji wewnętrznej • Kontrola nad selekcją zawartości, Rozkład przestrzeni szkoły Relacje między przestrzeniami Przestrzeń nauczyciel - uczeń • Kontrola nad sekwencjonowaniem Ci Nauczyciel - uczeń Relacje między uczestnikami (agents) zawartości, Między dyscyplinami W ramach danej dyscypliny Relacje między dyskursami • Kontrola nad tempem przyswajania, • Stopień jawności kryteriów Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001. oceny/zasad ewaluacji
 30. 30. Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:]Towards a Sociology of Pedagogy. The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A.Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001.
 31. 31. Perspektywa analityczna – Porównanie lekcji języka polskiego operacjonalizacja teoriiRamy- pod względem modalności kodów przykładBernsteina edukacyjnych B. Schemat Klasyfikacji wewnętrznej Rozkład przestrzeni szkoły Relacje między przestrzeniami Przestrzeń nauczyciel - uczeń Ci Relacje między uczestnikami Nauczyciel - uczeń (agents) Między dyscyplinami Relacje między dyskursami W ramach danej dyscypliny Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001.
 32. 32. Perspektywa analityczna – Wnioski operacjonalizacja teorii kodów edukacyjnych B. Bernsteina • Podstawowy wymiar Schemat Klasyfikacji wewnętrznej różnicowania się szkół w Rozkład przestrzeni szkoły Przestrzeń nauczyciel - uczeń Relacje między przestrzeniami Relacje między uczestnikami perspektywie dyskursu Ci Nauczyciel - uczeń Między dyscyplinami (agents) pedagogicznego wiąże się W ramach danej dyscypliny Relacje między dyskursami z dyferencjacją orientacji Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001. kodowych
 33. 33. Perspektywa analityczna – Wnioski kodów operacjonalizacja teorii • Przyjmując, że szkoła A koncentrować edukacyjnych B. Bernsteina będzie klasy społeczne dysponujące wysokim kapitałem kulturowym Schemat Klasyfikacji wewnętrznej (przyjmując terminologię Bernsteina – Rozkład przestrzeni szkoły klasę średnią), zaś szkołaRelacjedysonujące Przestrzeń nauczyciel - uczeń B między przestrzeniami C niskim kapitałem kulturowym (agents) i Nauczyciel - uczeń (odpowiednio Relacje między uczestnikami – klasa robotnicza), to element różnicujący Między dyscyplinami Relacje między dyskursami w postaci natężenia orientacji W ramach danej dyscypliny zintegrowanej potraktować można jako C – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) i Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy. podstawowy wymiar „jakościowego”The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001. zróżnicowania szkół w perspektywie dyskursu i sposobów konstruowania
 34. 34. Perspektywa analityczna – operacjonalizacja teorii kodów Szkoła A edukacyjnych B. Bernsteina • Realizuje zasady kodu rozwiniętego: kody kolekcji i Schemat Klasyfikacji wewnętrznej Rozkład przestrzeni szkoły Relacje między przestrzeniami integracji Ci Przestrzeń nauczyciel - uczeń Relacje między uczestnikami • Cechy dyskursu pedagogicznego: Nauczyciel - uczeń Między dyscyplinami (agents) o Znaczenia jawne i W ramach danej dyscypliny Relacje między dyskursami zdekontekstualizowane Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy. o eksploracjeThe Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001. o dochodzenie do wiedzy
 35. 35. Perspektywa analityczna – operacjonalizacja teorii kodów Szkoła B edukacyjnych B. Bernsteina • Realizuje zasady kodu quasi- rozwiniętego i rozwiniętego Schemat Klasyfikacji wewnętrznej • Cechy dyskursu pedagogicznego: Rozkład przestrzeni szkoły Przestrzeń nauczyciel - uczeń Relacje między przestrzeniami o Implicytność, założone znaczenia Ci Nauczyciel - uczeń Relacje między uczestnikami (agents) o Hierarchizacja Między dyscyplinami W ramach danej dyscypliny Relacje między dyskursami o Brak motywów indywidualnych o Znaczenia niezależne od Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001. kontekstu wytwarzania
 36. 36. Perspektywa analityczna – Czy w klasie szkolnej operacjonalizacja teorii kodów występuje wyłącznie edukacyjnych B. Bernsteina orientacja rozwinięta Schemat Klasyfikacji wewnętrznej kodu? Rozkład przestrzeni szkoły Przestrzeń nauczyciel - uczeń Relacje między przestrzeniami Ci Relacje między uczestnikami Nauczyciel - uczeń (agents) • Występowanie kodu quasi- Między dyscyplinami W ramach danej dyscypliny Relacje między dyskursami rozwiniętego jako efekt Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy. dywersyfikacji dystrybucjiThe Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001. kodów
 37. 37. Perspektywa analityczna – Wnioski – ciąg operacjonalizacja teorii kodów edukacyjnych B. Bernsteina dalszy Schemat Klasyfikacji wewnętrznej • Dystrybucja w Rozkład przestrzeni szkoły Przestrzeń nauczyciel - uczeń Relacje między przestrzeniami kontekście pozycji Ci Relacje między uczestnikami Nauczyciel - uczeń (agents) Między dyscyplinami Relacje między dyskursami • Odmienność systemów W ramach danej dyscypliny Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) klasyfikacji Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001.
 38. 38. Perspektywa analityczna – Obraz zależności między zróżnicowanymi kosmologiami operacjonalizacja teorii kodów edukacyjnych B. Bernsteina Schemat Klasyfikacji wewnętrznej Rozkład przestrzeni szkoły Relacje między przestrzeniami Przestrzeń nauczyciel - uczeń Ci Relacje między uczestnikami Nauczyciel - uczeń (agents) Między dyscyplinami Relacje między dyskursami W ramach danej dyscypliny Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001.
 39. 39. • System edukacyjny pełni funkcje Perspektywa analityczna – selekcyjne w oparciu o dywersyfikację operacjonalizacja teorii kodów możliwości nabywania określonych edukacyjnych B. Bernsteina orientacji kodowych • Szkoła nie tylko utrudnia opanowanie Schemat Klasyfikacji wewnętrznej orientacji rozwiniętych lecz często to Rozkład przestrzeni szkoły Przestrzeń nauczyciel - uczeń Relacje między przestrzeniami uniemożliwia skazując znaczącą Ci Nauczyciel - uczeń Relacje między uczestnikami część socjalizowanych na orientacje (agents) Między dyscyplinami Relacje między dyskursami W ramach danej dyscypliny ograniczone i quasi-rozwinięte • Przypadek B: rytuał legitymizujący Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy. różnice społeczneThe Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001.
 40. 40. Perspektywa analityczna – Wnioski –teorii kodów operacjonalizacja ciąg dalszy edukacyjnych B. Bernsteina • Szkoła ustanawia różnicę między tymi, Schemat Klasyfikacji wewnętrznej którzy zostali „wtajemniczeni” w Rozkład przestrzeni szkoły Relacje między przestrzeniami orientacje rozwinięte oraz tymi, którzy Ci Przestrzeń nauczyciel - uczeń Relacje między uczestnikami Nauczyciel - uczeń tej możliwości zostali pozbawieni Między dyscyplinami (agents) • Wprowadzenie orientacji zintegrowanej W ramach danej dyscypliny Relacje między dyskursami wiąże się ze zjawiskiem deklasyfikacji Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy. systemów symbolicznychThe Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001.
 41. 41. Perspektywa analityczna – Wnioski –teorii kodów operacjonalizacja ciąg dalszy edukacyjnych B. Bernsteina • Edukacja jako czynnik zmiany Schemat Klasyfikacji wewnętrznej • B. Bernstein: Związek między edukacją i produkcją Rozkład przestrzeni szkoły zostaje wzmocniony za pomocą ideologii mobilności Przestrzeń nauczyciel - uczeń Relacje między przestrzeniami przez edukację oraz edukacji jako strategii C i Nauczyciel - uczeń Relacje między uczestnikami wyrównywania szans. Jednak (…) system (agents) Między dyscyplinami Relacje między dyskursami edukacyjny W ramach danejpodtrzymuje relacje strukturalne raczej dyscypliny między klasami społecznymi i jednocześnie zmienia relacje strukturalne między jednostkami za pomocą C – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) i Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy. selektywności sukcesu i porażki [B. Bernstein,The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001. Class, Codes and Control. The Structuring of Pedagogic Discourse, Vol. IV, Routledge, London 1975, s. 132.]
 42. 42. Perspektywa analityczna – Metarefleksja operacjonalizacja teorii kodów • Praca reprodukcyjna edukacyjnych B. Bernsteina systemu edukacyjnego: Schemat Klasyfikacji wewnętrznej Rozkład przestrzeni szkoły odystrybucja kodów Ci Przestrzeń nauczyciel - uczeń Nauczyciel - uczeń Relacje między przestrzeniami Relacje między uczestnikami o„rozwiązanie” konfliktu (agents) Między dyscyplinami Relacje między dyskursami W ramach danej dyscypliny klasowego Ci – oznacza Klasyfikację wewnętrzną (internal) Źródło: A. Morais, I. Nieves, Pedagogic Social Context: Studies for Sociology of Learning [w:] Towards a Sociology of Pedagogy.The Contribution of Basil Bernstein to Research, (red.) A. Morais, I. Nieves i in., Peter Lang Publishing Inc., New York 2001.

×