Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektredovisning Onsala bibliotek 8 sept 2010

1,036 views

Published on

Redovisning av projekt i Halland. Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil. 2009-2010.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Projektredovisning Onsala bibliotek 8 sept 2010

  1. 7. Anvisningar Välj ut vilka platser i biblioteket som ska ingå i undersökningen. Välj ut vilka låntagarkategorier som behöver särskiljas. Dela in dagen i lämpligt antal delar. Varje del får sitt rutsystem. Gör en flik för varje dag. Bestäm sedan hur ofta rummet ska kollas av. Vi har valt att försöka kolla under 10 min, tre gånger för varje rutsystem. Vi tror oss inte om att kunna hålla tiden om vi skulle kolla t.ex. varje hel timme. Huvudsaken är att man gör lika. Skriv in antalet personer i respektive ruta. Summera som vanligt i Excel. Åsa Åkerlund 091102

×