FeitenboekjeLijst van feiten betreffende misdrijven,overtredingen en MuldergedragingenDatum inwerkingtreding: 1 januari 20...
Eventuele op- en aanmerkingen over de inhoud van dit boekje kunt u, bijvoorkeur per e-mail, ter kennis brengen van:Landeli...
1. InleidingDit is de zestiende uitgave van het Feitenboekje, lijst van feiten betreffendemisdrijven, overtredingen en Mul...
2. SpecifiekAfdeling A. Verkeer te landCategorie-indeling ABij de categorie-indeling A (Besluit en Regeling voertuigen is ...
overtreding is de feitcode P 320 opgenomen.Afdeling C. MilieuIn deze afdeling is het tarief van feitcode H 664 (vissen met...
ToelichtingA. Categorie-indelingPer afdeling of wet wordt aangegeven op welke categorie het feit betrekkingkan hebben.B. S...
deze gevallen is sprake van een verdachte; aanhouding en inbeslagneming  is mogelijk.c. Om ongewenste cumulatie van sanct...
h. Bij constatering van een krachtens de Regeling voertuigen  gesanctioneerde Muldergedraging wordt uitsluitend aan de be...
verdachte omtrent de feiten en/of de strafbaarheid;  - als het feit schade ten gevolge heeft gehad of overigens te ernst...
feiten kunnen grotendeels door middel van een mini proces-verbaal wordenafgedaan.5 In deze gevallen is voor de feitcode ee...
C. Bepaling feitcode en tariefDe categorie-indeling is opgenomen aan het begin van de afdeling ofwetgeving waar een feitco...
10 - gehandicaptenvoertuigen voorzien van een gesloten carrosserie en   gehandicaptenvoertuigen die zijn uitgerust met e...
Categorie-indeling C (maximumsnelheid): 1 - motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en   mot...
InhoudAfdeling A. Verkeer te landNummers K 006-K 175      Wegenverkeerswet 1994          A2        ...
Gemeenschappelijke Maas (SRGM),               Scheepvaartreglement Westerschelde              ...
Afdeling E. Bijzondere wettenNummers E 100-E 162      Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), E2             ...
Overzicht feitcodes overtreding artikel 8 WVW 1994        GA 9Instructie maatregel beginnende bestuurder     ...
XVIII
Afdeling A. Verkeer te land   Categorie-indeling B:   1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, e...
feitnr   omschrijving en toelichting                         1    2    3    4  5  ...
feitnr    omschrijving en toelichting                      1    2    3    4  5  6  7 ...
feitnr   omschrijving en toelichting                      1   2  3  4  5  6  7  8     ...
feitnr    omschrijving en toelichting                           1    2    3    4  ...
feitnr    omschrijving en toelichting                       1   2  3  4   5  6  7  8  ...
feitnr    omschrijving en toelichting                           1    2    3  4  5 ...
feitnr    omschrijving en toelichting                         1    2    3    4    ...
feitnr   omschrijving en toelichting                        1   2  3   4  5  6  7  8  ...
Nummers S 005 - S 026, VA 004 - RV 101:Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990(RVV 1990)Categorie-indeling C: (max...
Gelet op de aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten dienthet voertuig bij overschrijding van de maximumsnelheid met...
feitnr       omschrijving                     1   2   3  4Hoofdstuk 2. VerkeersregelsVIII...
feitnr       omschrijving                     1  2  3  4                  ...
feitnr       omschrijving                 1   2   3   4         overschrijding van de...
feitnr        omschrijving                 1   2   3   4                  ...
feitnr        omschrijving         1   2   3   4m VB   018    - met 18 km/h         114 ...
feitnr       omschrijving                 1   2   3   4                   ...
feitnr        omschrijving                 1   2  3  4*  VC  035    - van 31 tot 35 km/h...
feitnr        omschrijving         1   2   3   4                           ...
feitnr       omschrijving                 1   2   3   4*  VD  060   - van 55 tot 60 km/h ...
feitnr        omschrijving         1   2   3   4                           ...
feitnr       omschrijving              1   2   3   4* VE 100     - van 95 tot 100 km/h    ...
feitnr        omschrijving               1   2  3   4                     ...
feitnr        omschrijving         1   2   3  4m VG   011    - met 11 km/h         57 ...
feitnr      omschrijving               1   2   3  4                       ...
feitnr        omschrijving               1   2   3  4m VH   027    - met 27 km/h     ...
feitnr        omschrijving         1   2   3  4                           ...
feitnr       omschrijving               1   2   3  4*  VI  055   - van 50 tot 55 km/h   ...
feitnr        omschrijving          1   2   3  4                          ...
feitnr       omschrijving               1   2  3  4d. Autosnelwegen         overschrijdi...
feitnr        omschrijving               1  2  3  4                      ...
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Feitenboekje 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Feitenboekje 2011

7,800 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,800
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Feitenboekje 2011

 1. 1. FeitenboekjeLijst van feiten betreffende misdrijven,overtredingen en MuldergedragingenDatum inwerkingtreding: 1 januari 2011 I
 2. 2. Eventuele op- en aanmerkingen over de inhoud van dit boekje kunt u, bijvoorkeur per e-mail, ter kennis brengen van:Landelijk Parket, team Verkeert.a.v. de secretaris van de Commissie Feiten en Tarieven (CFT)Postbus 153769 ZG SoesterbergE-mail : cft@om.nlTel. : 0346 – 33 33 10 (niet voor bestellingen of vragen hierover; zie achterzijde Feitenboekje)fax : 0346 – 33 33 20 II
 3. 3. 1. InleidingDit is de zestiende uitgave van het Feitenboekje, lijst van feiten betreffendemisdrijven, overtredingen en Muldergedragingen. Deze uitgave geldt vanaf1 januari 2011. Om de drukkosten terug te dringen, is de lay-out aangepast.Dit betekent dat de toelichting voortaan onder de feitcodetekst (cursief)is opgenomen. Voorts vindt u in de toekomst de borden slechts nog op de(binnenkant van de) omslag. Zo ook het overzicht feitcodes overtreding art.8 wvw 1994. Zoals gebruikelijk is ook in dit Feitenboekje ten opzichte vanhet vorige Feitenboekje een aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht:feitcodes zijn vervallen, samen- of toegevoegd, van bestaande feitcodes is detekst waar nodig aangepast en voorts hebben enkele feitcodes een anderemodaliteit (m, p of *) gekregen. Daarnaast zijn de tarieven geïndexeerd.1De belangrijkste wijzigingen worden hieronder op hoofdlijnen beschreven.Als u een uitgebreid overzicht van de wijzigingen wenst in te zien, kuntu de Staatsbladen waarin de bijlage van de Wet administratiefrechtelijkehandhaving verkeersvoorschriften, de bijlage van het Transactiebesluit 1994en het Besluit OM-afdoening zijn gepubliceerd, raadplegen.Op Politiekennisnet (PKN) wordt een overzicht van gewijzigde feitcodesgeplaatst. Via deze informatiebron kunt u nagaan in hoeverre uwFeitenboekje nog actueel is. Het overzicht op PKN wordt periodiek aangepastindien zich op de feitcodes betrekking hebbende wijzigingen voordoen.Daarnaast zullen attenderingen op de verschenen wijzigingsoverzichtenworden toegezonden aan de functioneel beheerders van deTransactiemodule.1 De indexering bedraagt 15%. Dit betekent overigens niet dat alle tarieven zijn gewijzigd. Dit is afhankelijk van de afrondingssystematiek die wordt gehanteerd. III
 4. 4. 2. SpecifiekAfdeling A. Verkeer te landCategorie-indeling ABij de categorie-indeling A (Besluit en Regeling voertuigen is bij categorie14 na ‘aanhangwagens’ de term ‘en verwisselbare getrokken machines’ingevoegd.Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)Een aantal snelheidsfeiten zoals de feitcodes VD en VE 027 t/m 029 zijndoor de indexering van de tarieven (tarief nu hoger dan € 340) uit de bijlageMulder verwijderd en deze feitcodes zijn nu als OM-feit opgenomen.Voor het in het RVV 1990 opgenomen verbod op het doorsnijden van eenrouwstoet is de feitcode R 342 opgenomen.Vanwege de aanpassing van artikel 76 RVV (overschrijden doorgetrokkenstreep) zijn de feitcodes R 616 a/b en R 617 vervallen. De nieuwe feitcode R617a is hiervoor in de plaats gekomen.Regeling (en besluit) voertuigen (RV)Bij de feitcodeserie N 110 zijn de categorieën 2, 3, 3a en 5 toegevoegd,omdat er in de Regeling voertuigen voor deze categorieën een maximumgeluidsniveau is opgenomen. Voorts is de tabel met maximum toegestanewaarden (meting geluidsniveau) uitgebreid ten behoeve van personen-/bedrijfsauto, bus en driewielig motorrijtuig.De feitcodeserie P 211 is toegevoegd vanwege het in de Regeling voertuigenopgenomen begrip ‘verwisselbaar uitrustingsstuk’. In de Regeling voertuigenis een bepaling opgenomen dat de op het zogenaamde ‘thuiskomertje’aangegeven maximumsnelheid niet overschreden mag worden. Voor deze IV
 5. 5. overtreding is de feitcode P 320 opgenomen.Afdeling C. MilieuIn deze afdeling is het tarief van feitcode H 664 (vissen met levend aas)verhoogd. Feitcode H 096 is tekstueel aangepast. Feitcodes H 096 en H 025hadden dezelfde elementen in zich, maar H 025 is gebaseerd op de Wetmilieubeheer en H 096 op de afvalstoffenverordening. Om een duidelijkeronderscheid te maken, zijn de elementen van H 025 (brengen/storten) uitH 096 gehaald en is het kopje waar H 096 onder staat aangepast (beperkttot zwerfafval). Feitcode H 098a is vervangen door H 098 en ziet toe opde bepalingen uit artikel 6.2 van de Waterwet. Voorts is feitcode H 102verwijderd. Zodra sprake is van bodemverontreiniging mag de overtredingniet feitgecodeerd worden afgedaan en moet een proces-verbaal wordenopgemaakt. Als het gaat om kleinere hoeveelheden kan worden uitgewekennaar H 025 of H 096. (Overigens is feitcode H 100 wel behouden, hoeweldeze feitcode ook kan worden gebruikt in de situatie waarin sprake is vanbodemverontreiniging. Het betreft hier echter specifiek handelingen m.b.t.een voertuig.)Feitcodes H 098 b en c zijn verwijderd. Deze zaken worden voortaanafgedaan via een proces-verbaal. Tenslotte zijn in deze afdeling enkelefeitcodes verplaatst of is een nieuw kopje ingevoegd, om zo de lees- envindbaarheid van de feitcodes te vergroten. V
 6. 6. ToelichtingA. Categorie-indelingPer afdeling of wet wordt aangegeven op welke categorie het feit betrekkingkan hebben.B. Soort feitIn dit feitenboekje zijn verschillende soorten feiten opgenomen. Deze feitenkunnen in drie groepen worden onderverdeeld, te weten:1 – Mulderfeiten (gedragingen)Deze feiten worden overeenkomstig de Wet administratiefrechtelijkehandhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder) afgehandeld. Voor defeitcode is in deze gevallen de letter m geplaatst.Aandachtspunten:a. Op grond van artikel 2 lid 1 van de Wet Mulder zijn voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard uitgesloten, indien een administratieve sanctie wordt opgelegd. Uitsluitend de bevoegdheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Aanhouding en inbeslagneming is daarom niet mogelijk op grond van de Wet Mulder.2b. Onder de Wet Mulder vallen uitsluitend gedragingen, waarbij geen letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht. Is sprake van letsel of schade, dan kan geen gebruik worden gemaakt van de betreffende feitcode en dient proces-verbaal te worden opgemaakt. In2 De wet OM-afdoening laat toe dat in plaats van de Wet Mulder ook het strafrecht toegepast kan worden. Ook de Wet Mulder (art. 2, lid 1) geeft een keuzemogelijkheid tussen een administratiefrechtelijke of een strafrechtelijke sanctionering. Van deze bevoegdheid zal voorlopig echter geen gebruik mogen worden gemaakt. VI
 7. 7. deze gevallen is sprake van een verdachte; aanhouding en inbeslagneming is mogelijk.c. Om ongewenste cumulatie van sancties te voorkomen wordt per gebeurtenis voor ten hoogste 3 gedragingen een sanctie opgelegd.d. Als een gebeurtenis bestaat uit gedragingen en overtredingen dient zoveel mogelijk gekozen te worden voor afdoening langs één traject: óf strafrechtelijk óf administratiefrechtelijk. Indien in een uitzonderlijk geval wordt gekozen voor afdoening via zowel de strafrechtelijke als de administratiefrechtelijke weg dan dient dit op de aankondiging van beschikking en het mini proces-verbaal te worden vermeld, waarbij tevens wordt aangegeven welke specifieke beschikking(en) met welk(e) specifiek(e) proces(sen)-verbaal samenhangt/samenhangen. (Dit kan in het veld ’opmerkingen verbalisant’.) Ook in dit geval mag slechts voor maximaal 3 feiten een sanctie worden opgelegd of proces-verbaal worden opgemaakt.e. Indien bij een gezamenlijke roodlichtcontrole een aankondiging van beschikking wordt opgemaakt door de staande houdende ambtenaar moet het dienstnummer van de constaterende ambtenaar eveneens op de aankondiging worden vermeld. Uit de genoteerde gegevens moet duidelijk blijken welke ambtenaar de gedraging heeft geconstateerd (Zie arrest Hof Leeuwarden, WAHV zaaknummer 07-1240).f. Zo mogelijk wordt aanstonds een aankondiging van beschikking uitgereikt. Dit houdt in dat de betrokkene zoveel mogelijk staande moet worden gehouden. Is staandehouding niet mogelijk en wordt op de aankondiging van beschikking uitsluitend een kenteken vermeld, dan dient de reden van niet staande houden onder ‘opmerkingen’ te worden vermeld.g. Bij minderjarigen van 12 tot 16 jaar worden de vastgestelde bedragen gehalveerd (hierbij geldt een afronding op hele euro’s naar boven). Deze gehalveerde bedragen moeten op de aankondiging van beschikking worden genoteerd. (NB dit geldt niet voor de politiestrafbeschikking. Strafbeschikkingen worden vooralsnog niet uitgevaardigd aan minderjarigen.) VII
 8. 8. h. Bij constatering van een krachtens de Regeling voertuigen gesanctioneerde Muldergedraging wordt uitsluitend aan de bestuurder een aankondiging van beschikking uitgereikt en niet aan de eigenaar/ houder, tenzij dit expliciet zoals bijv. bij de feitcode N 150b is bepaald.i. Indien een Mulderbeschikking wordt uitgereikt aan een buitenlandse betrokkene of een betrokkene zvwovp, moet op de kwitantie de hoogte van de in rekening te brengen administratiekosten worden aangegeven. 32 – Politietransigabele feiten/politiestrafbeschikking (p-feiten)Voor de feitcode is in deze gevallen de letter p geplaatst. Depolitietransigabele feiten worden overeenkomstig het Transactiebesluit 1994afgehandeld. De politiestrafbeschikking, wordt afgehandeld op grond van hetBesluit OM-afdoening. Over de strafbeschikking leest u meer onder punt 4.Aandachtspunten:a. De tarieven voor de politietransactie en –strafbeschikking zijn vastgesteld. Het is niet toegestaan van deze tarieven af te wijken.b. Hierop is één uitzondering: de minderjarige van 12 tot 16 jaar. Bij deze leeftijdsgroep wordt het vastgestelde bedrag worden gehalveerd met een afronding op hele Euro’s naar boven. Dit gehalveerde bedrag moet op de kennisgeving van bekeuring, dan wel de aankondiging van strafbeschikking worden genoteerd. Let op: deze halvering geldt eveneens voor de bij de feitcodeserie K 070 opgenomen tarieven.c. In de volgende gevallen mag geen politietransactie worden aangeboden, maar moet proces-verbaal worden opgemaakt:4 - als de opsporingsambtenaar of een van zijn naaste familieleden bij het feit of de gevolgen daarvan betrokken is; - als verschil van inzicht bestaat tussen de opsporingsambtenaar en de3 De administratiekosten worden vooralsnog alleen bij Mulderbeschikkingen in rekening gebracht, (nog) niet bij transacties of strafbeschikkingen.4 Met ingang van 1 maart 2011 wordt deze instructie aangepast aan de strafbeschikking. Raadpleeg hiervoor t.z.t. PKN. VIII
 9. 9. verdachte omtrent de feiten en/of de strafbaarheid; - als het feit schade ten gevolge heeft gehad of overigens te ernstig van aard is; - als inbeslagneming plaatsvindt, dan wel van enig voorwerp vrijwillig afstand wordt gedaan. De enige uitzondering hierop betreft het aanbieden van een politietransactie bij winkeldiefstal c.q. verduistering. Voordat een dergelijke transactie mag worden aangeboden dient het goed te zijn teruggegeven dan wel de schade moet zijn vergoed. (Zie de aanwijzing politietransactie inzake eenvoudige winkeldiefstal en verduistering.); - als de militaire rechter uitsluitend bevoegd is.Per 1 april 2010 is de strafbeschikking op grond van art. 257b Sv. - depolitiestrafbeschikking - gefaseerd (per arrondissement) ingevoerd. Depolitiestrafbeschikking vervangt de politietransactie. Per voornoemdedatum zijn de feitgecodeerde zaken die met een “p” zijn aangeduid, onderhet bereik van de strafbeschikking gebracht. Vanaf 1 maart 2011 zullenook het merendeel van de feiten met een “*” volgen. (Uitgezonderd zakendie op kenteken worden aangeleverd.) U vermeldt het tarief dat via destrafbeschikking zal worden opgelegd. Met nadruk zij opgemerkt dat defeitcodes zelf niet zullen wijzigen. De *-feiten zullen steeds op de Combibonals kennisgeving van bekeuring moeten worden vermeld. Zodra destrafbeschikking door de transactie is vervangen, gelden nog steeds dezelfdefeitcodes zoals deze zijn vermeld in dit Feitenboekje.3 – Overige feiten (OM feiten)Voor deze feiten kan door de politie geen sanctie worden opgelegd. Deze5 In geval van een OM-strafbeschikking, vermeldt u dat het gaat om een kennisgeving van bekeuring. Het tarief wordt door de officier van justitie bepaald. Deze bepaalt tevens of de zaak in aanmerking komt voor een strafbeschikking of dat hij overgaat tot dagvaarden. Over de strafbeschikking leest u meer onder punt 4. IX
 10. 10. feiten kunnen grotendeels door middel van een mini proces-verbaal wordenafgedaan.5 In deze gevallen is voor de feitcode een * (asterisk) geplaatst. Inde kolommen waar de tarieven worden weergegeven is voor iedere categoriewaarop dit feit betrekking heeft, een * geplaatst.Ter zake de in de afdeling G opgenomen *-feiten (misdrijven) geldt, dat naasthet mini proces-verbaal altijd een door middel van de Transactiemodule (TM)opgemaakt proces-verbaal moet worden opgemaakt, waarin de redenen vanwetenschap en feiten en omstandigheden duidelijk worden omschreven.4 – De StrafbeschikkingDe strafbeschikking is een relatief nieuwe strafmodaliteit. Anders dan detransactie moet het uitvaardigen van de strafbeschikking worden aangemerktals een daad van vervolging. De OM-strafbeschikking wordt gefaseerdingevoerd en treedt in de plaats van de OM-transactie. Zoals bekend is deeerste zaakstroom die onder de werking van de strafbeschikking valt, defeitcodes gebaseerd op artikel 8 WVW 1994. Daarna is per 1 april 2010 depolitiestrafbeschikking - en voor gemeenten de bestuurlijke strafbeschikkingoverlast - (gefaseerd per arrondissement) ingevoerd. Per 1 maart 2011wordt de strafbeschikking voor de OM-feiten verder (gefaseerd) ingevoerd,Vanaf voornoemde datum kan de officier van justitie in deze gevallen eenstrafbeschikking uitvaardigen of een verdachte (meteen) dagvaarden. Overde gefaseerde invoering van de OM-strafbeschikking volgt nader bericht viaPKN.Bovenstaande heeft voor het gebruik van de feitcodes geen gevolg.Bij het invullen van de Combibon geldt het volgende. Bij constateringvan bijvoorbeeld een overtreding van art. 8 WVW 1994, zal de politie opde Combibon zoals gebruikelijk vakje K, “Kennisgeving van bekeuring”,aankruisen. Het is vervolgens aan de officier van justitie om te beoordelenof de zaak in aanmerking komt voor een strafbeschikking, dan wel eendagvaarding. X
 11. 11. C. Bepaling feitcode en tariefDe categorie-indeling is opgenomen aan het begin van de afdeling ofwetgeving waar een feitcode betrekking op heeft. Blijkt bijvoorbeeld bijcontrole dat een personenauto een gladde band of onvoldoende profileringheeft, dan kan de bij deze gedraging behorende feitcode gevonden wordenaan de hand van de volgende stappen:1. Zoek in het op de laatste pagina’s van het feitenboekje opgenomen trefwoordenregister naar de betreffende feitcode(s). In dit geval onder het trefwoord “band”.2. Ga naar de betreffende feitcodes en zoek de feitcode die van toepassing is. In dit geval één gladde band en hier is feitcode N 270r op van toepassing. Het betreft een Mulderfeit omdat er een m staat voor de feitcode.3. De juiste categorie die van toepassing is, kan gevonden worden door de categorie-indeling op te zoeken die aan het begin van de Regeling voertuigen is geplaatst. In deze situatie is categorie 2 van toepassing.4. Tot slot wordt in dit voorbeeld het daarvoor vastgestelde tarief gevonden in de onder categorie 2 geplaatste kolom bij feitcode N 270r. In dit geval € 100.In het feitenboekje zijn de volgende categorie-indelingen opgenomen:Categorie-indeling A: (Besluit en Regeling voertuigen) 2 - personenauto’s; 3 - bedrijfsauto’s;3a - bussen; 4 - motorfietsen; 5 - driewielige motorrijtuigen; 6 - bromfietsen; 7 - motorrijtuigen met beperkte snelheid; 8 - land- of bosbouwtrekkers; 9 - fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor (o.g.v. art. 5.1.4 RV m.u.v. afmetingen genoemd in 5.9.6 RV); XI
 12. 12. 10 - gehandicaptenvoertuigen voorzien van een gesloten carrosserie en gehandicaptenvoertuigen die zijn uitgerust met een verbrandingsmotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie en t.a.v. de afmetingen genoemd in 5.10.6 RV de gehandicaptenvoertuigen zonder motor;11 - gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een elektromotor en niet voorzien van een gesloten carrosserie;12 - aanhangwagens met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige motorrijtuigen;13 - aanhangwagens met een toegestane maximum massa van niet meer dan 750 kg achter personenauto’s, bedrijfsauto’s en driewielige motorrijtuigen;14 - aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines achter landbouw- of bosbouwtrekkers en achter motorrijtuigen met beperkte snelheid15 - aanhangwagens achter motorfietsen (15a) of bromfietsen (15b);16 - aanhangwagens achter fietsen op twee wielen;17 - wagens.Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Gezagvoerders/schippers; 8 - Een ieder. XII
 13. 13. Categorie-indeling C (maximumsnelheid): 1 - motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen); 2 - vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen; 3 - bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor; 4 - land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.Categorie-indeling G (rijden onder invloed): 1 - bestuurders van motorrijtuigen (uitgezonderd cat. 2 en 3: bestuurders van vrachtauto’s, autobussen, bromfietsers, bestuurders van brommobielen, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor); 2 - bestuurders van vrachtauto’s en autobussen; 3 - bromfietsers, bestuurders van brommobielen, snorfietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig met motor; 4 - fietsers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig zonder motor.Categorie-indeling E (scheepvaartwetgeving): 1 - gezagvoerder/schipper; 2 - bestuurder; 3 - bemanningslid; 4 - waterskier; 5 - werkgever; 6 - exploitant; 7 - eigenaar of houder; 8 - een ieder. XIII
 14. 14. InhoudAfdeling A. Verkeer te landNummers K 006-K 175 Wegenverkeerswet 1994 A2 (WVW1994)Nummers S 005-S 026a, A12VA 004-VR 101, R 301-R 631 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)Nummers R 701-R 706 Besluit administratieve bepalingen A76 inzake het wegverkeer (BABW)Nummers K 405-K 550 Kentekenreglement (KR) A77Nummer K 600 Reglement rijbewijzen (RR) A82Nummers K 805-K 825 Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 A82 (WRM 1993)Nummers A 901-A 918 Wet aansprakelijkheidsverzekering A83 motorrijtuigen (WAM)Nummer N 010-P 600 Regeling voertuigen (RV) A86(m.u.v. N 010n)Nummer N 010n Besluit voertuigen (BV) A86Afdeling B. Verkeer te waterNummers W 500-W 530 Binnenvaartpolitiereglement (BPR) B2Nummers W 065-W 182 Binnenvaartpolitiereglement (BPR), B4 Plaat-selijke ver-ordeningen (Pl.V.)Nummers W 300-W 310 Binnenvaartwet (BVW) B8Nummers W 601-W 619 Binnenvaartpolitiereglement (BPR), B9Nummers W 701-W 711 Besluit administratieve B11 Bepalingen scheepvaartverkeer (BABS), Rijnvaartpolitiereglement 1995 (RPR), Scheepvaartreglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen (SRKGT), Scheepvaartreglement XIV
 15. 15. Gemeenschappelijke Maas (SRGM), Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 (SRW), Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE)Afdeling C. MilieuNummers H 002-H 110 Wet Milieubeheer (Wm), Wet C2 Bodembescherming (WBB), Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) de Model-Algemene plaatselijke verordening of Model Afvalstoffenverordening (Pl.V)Nummers H 295-H 298 Besluit gebruik meststoffen (BGM) C8Nummers H 454-463 Flora- en faunawet (FFW), Regeling C9 zoeken, rapen en beschermen van Kievitseieren Flora- en Faunawet (RZRBKE), Natuurbeschermingswet (NBW) en Plaatselijk geldende verordeningen (Pl.V)Nummers H 631-H 670 Visserijwet 1963(ViW), Besluit verbod C10 gebruik van levende aasvis (BLVA), Reglement voor de Binnen- visserij 1985 (RB) en Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985 (RMGT)Nummers H 161-H 176 Vuurwerkbesluit (Vb) C15Nummers H 200-H 205 Geluidhinder C16Nummers H 300-H 325 Plaatselijke verordeningen (Pl.V.) C16Afdeling D. Wetboek van StrafrechtNummers D 505-D 537 Boek 3 Wetboek van Strafrecht (WvSr) D2 XV
 16. 16. Afdeling E. Bijzondere wettenNummers E 100-E 162 Wet personenvervoer 2000 (Wp2000), E2 Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000), Spoorwegwet (Spww), Algemeen Reglement Vervoer (ARV) en Reglement Dienst Hoofd en Lokaalspoorwegen (RDHL)Nummer E 320 Wet administratiefrechtelijke E9 handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)Nummers E 801-E 837 Vreemdelingenwet (VrW) en E10 Vreemdelingenbesluit (VB)Nummers E 850-E 856 Wet Wegvervoer Goederen (WWG) en E13 Regeling Wegvervoer Goederen (RWG)Nummers E 868 Wet op de Kansspelen (Wodk) E20Nummer E 900 Wet wapens en munitie (Wwm) E20Afdeling F. Overige overtredingenNummers F 050-F 310 Plaatselijke verordeningen (Pl.V.) F2Afdeling G. MisdrijvenNummers G 050-G 100 Boek 2 Wetboek van Strafrecht (WvSr) G2Nummer G 150 Gezondheids- en welzijnswet voor G2 dieren (GWD)Nummers G 320-G 335 Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) G3Afdeling GA. Misdrijven; art. 8, lid 2 WVW 1994Nummers GA 300-GA 318 Art. 8 Wegenverkeerswet 1994 GA2 (WVW 1994) XVI
 17. 17. Overzicht feitcodes overtreding artikel 8 WVW 1994 GA 9Instructie maatregel beginnende bestuurder HOverzicht voer- en vaartuigcodes IOverzicht HALT-zaken KRDW voertuigstatus kentekenregister LVerbaliseringsrichtlijnen voor voertuig- en/of ladingafmetingen MTrefwoordenregister NNotities O XVII
 18. 18. XVIII
 19. 19. Afdeling A. Verkeer te land Categorie-indeling B: 1 - Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft; 2 - Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen; 3 - Bromfietsers en snorfietsers; 4 - Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor; 5 - Voetgangers; 6 - Overige weggebruikers; 7 - Gezagvoerders/schippers; 8 - Een ieder.A 1 NB De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen WVW 1994
 20. 20. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 Nummers K 006 - K 175: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR) met een motorrijtuig rijden terwijl krachtens de Wet Mulder p K 006 a - het rijbewijs is ingenomen 180 180 120 datum daadwerkelijke inname door CJIB vermelden (zie CRR) * K 006 b - het rijbewijs is gevorderd * * * datum vordering door CJIB vermelden (zie CRR) m K 010 een aanwijzing van een opsporingsambtenaar niet opvolgen 180 180 120 70 50 70 welke aanwijzing; door wie gegeven; waaromA 2 met een motorrijtuig rijden, terwijl het kentekenbewijs is ingevorderd p K 020 a - na deugdelijk herstel 70 70 45 * K 020 b - zonder reparatie * * * * K 024 een voertuig dat ingevolge art. 21 lid 1 WVW 1994 dient te zijn * * * * goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg laten staan of daarmee rijden terwijl dit voertuig niet is goedgekeurd voor toelating tot het verkeer op de weg (Geldt niet voor een voertuig waarvoor een geldig kentekenbewijs is afgegeven) m K 025 met een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk 35 35 35 leesbaar is
 21. 21. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 een motorrijtuig of een aanhangwagen laten staan of daarmee rijden, terwijl voor dat voertuig geen kenteken is opgegeven, geen kentekenbewijs is afgegeven of het kentekenbewijs zijn geldigheid heeft verloren staandehouding verdachte c.q. horen eigenaar verplicht * K 026 a - een motorrijtuig, niet zijnde een bromfiets * * * * K 026 aa - zijnde een bromfiets * * * K 026 b - een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan * * 750 kg tot en met 3500 kg cat. 8 geldt voor bestuurder en eigenaar * K 026 c - een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan * *A 3 3500 kg cat. 8 geldt voor bestuurder en eigenaar het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig op/aan m K 030 a - een motorrijtuig 100 100 70 100 m K 030 b - de aanhangwagen 100 100 70 100 aanhangwagen tmm < 750 kg P 100 b. Cat. 8 geldt voor bestuurder en eigenaar m K 035 het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet inleveren 180 welke termijn was gesteld WVW 1994
 22. 22. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 het kentekenbewijs of delen daarvan niet op eerste vordering overgeven, omdat (voor) het voertuig m K 040 a - de verschuldigde belastingen en rechten niet zijn voldaan 100 m K 040 b - niet voldoet aan de bij/krachtens de WVW 1994 gestelde eisen 100 m K 040 e - niet voldoet aan de in het kentekenbewijs vermelde voorschriften 100 voor het motorrijtuig van 3500 kg of minder m K 045 a - is geen keuringsbewijs afgegeven 100 100 m K 045 b - heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren 100 100 laatste keuringsdatum; niet op kenteken ivm RDW-registercontrole, staandehouden; welk technisch gebrek?A 4 voor het motorrijtuig of de aanhangwagen van meer dan 3500 kg m K 046 a - is geen keuringsbewijs afgegeven 340 340 uittreksel APK m K 046 b - heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren 340 340 laatste keuringsdatum het keuringsbewijs m K 050 a - voldoet niet aan de gestelde eisen 35 35 m K 050 b - is niet behoorlijk leesbaar 35 35
 23. 23. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 rijden zonder rijbewijs * K 055 rijden zonder rijbewijs * * * welke categorie vereist; staandehouding verplicht; voor ongeldig verklaard/ geschorst/ingevorderd rijbewijs of OBM de feitcodes G 320 t/m G 332 gebruiken; alleen van toepassing op bestuurders vanaf 18 jaar (cat. 1 en 2) of 16 jaar (cat. 3), anders feitcode K 065 b of K 070 a gebruiken! rijden terwijl het rijbewijs m K 060 a - niet voldoet aan de gestelde eisen 35 35 20 m K 060 e - zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, 70 70 45A 5 waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken * K 060 f - zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, * * * waarbij de geldigheidsduur meer dan één jaar is verstreken m K 060 c - niet behoorlijk leesbaar is 70 70 45 m K 065 a beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen 100 100 buitenlander met rijbewijs; anders K 065 b * K 065 b beneden de 18 jaar een motorrijtuig besturen * * beneden de 16 jaar een motorrijtuig besturen, zijnde transactie: bedragen dienen te worden gehalveerd en worden op een hele euro naar boven afgerond geen stoom- of motorwals p K 070 a - een bromfiets 180 WVW 1994
 24. 24. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 p K 070 b - een gehandicaptenvoertuig 180 p K 070 c - een landbouw- of bosbouwtrekker 180 p K 070 d - een motorrijtuig met beperkte snelheid 180 p K 071 als bestuurder optreden zonder te beschikken over een ingevolge de 500 richtlijn vakbekwaamheid vereist geldig getuigschrift rijonderricht geven voor rijbewijs AM, tweewielige bromfietsen (praktijkexamen), terwijl bromfiets niet is voorzien vanA 6 m K 090 aa - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding 70 rijonderricht geven voor rijbewijs B, terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van m K 090 a - een dubbele bediening c.q. een onderbreker 200 m K 090 b - een binnen- en een buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur 200 m K 090 c - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding 70 L-bordje rijonderricht geven voor rijbewijs AM, drie- of vierwielige bromfietsen (praktijkexamen), terwijl bromfiets niet is voorzien van m K 090 bb - een dubbele bediening c.q. onderbreker 200 m K 090 cc - een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur 200
 25. 25. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m K 090 dd - een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding 70 m K 106 rijonderricht geven terwijl de leerling onder 18 jaren is 140 voor bus zie K 107 m K 107 rijonderricht geven met een motorrijtuig dat is ingericht voor het vervoer 140 van meer dan 8 personen terwijl de leerling nog geen 21 jaar is m K 108 rijonderricht geven terwijl de leerling onder 16 jaren is (bromfietsrijbewijs) 140 * K 110 het ongeldig verklaarde rijbewijs niet inleveren * op basis van art. 124 WVW 1994 * K 115 als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering het aan hem * * afgegeven rijbewijs overgeven bij vermoeden niet langer rijvaardig dan wel ongeschiktA 7 m K 120 het rijbewijs waarvan de geldigheid is geschorst niet inleveren 180 * K 125 het ongeldig verklaarde rijbewijs niet inleveren * op basis van art. 132 WVW 1994 m K 145 a in strijd handelen met aan een ontheffing verbonden voorschrift 100 100 70 40 niet m.b.t. begeleiding of vakbekwaamheid p K 145 b in strijd handelen met aan een ontheffing verbonden voorschrift betrekking 550 hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van m K 150 a - het kentekenbewijs 35 35 35 let op voor aanhangwagen met constructieplaat geldt termijn van 1 week, dit kentekenbewijs hoeft dus niet direct te worden getoond (art. 22 KR) m K 150 c - het rijbewijs 70 70 70 WVW 1994
 26. 26. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 m K 150 cb - het rijbewijs, niet zijnde rijbewijs AM 70 m K 150 e - de ontheffing 35 m K 150 f - het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste 60 getuigschrift bij niet tonen rijbewijs waarop code moet staan uitsluitend mini voor K 150 c m K 155 niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht 180 180 120 70 180 p K 160 a als bestuurder, die in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens 280 280 190 110 110 de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, de gegeven bevelen niet opvolgen staandehouding verplicht p K 160 b als bestuurder van een voertuig die, in het kader van 550A 8 beroepsgoederenvervoer of personenvervoer, in overtreding wordt bevonden van een bij of krachtens de WVW 1994 vastgesteld voorschrift, betreffende het vervoer van lading of personen, de gegeven bevelen niet opvolgen indien feit geen betrekking heeft op vervoer van lading/personen dan K160a van toepassing * K 170 zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan * * * * * * * worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd situatie; mate van gevaar/hinder duidelijk omschrijven; staandehouding verplicht; beg best feit
 27. 27. feitnr omschrijving en toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd door staandehouding verplicht m K 175 a - onvoldoende zicht door de voorruit 180 180 120 m K 175 f - onvoldoende zicht door de achterruit en/of zijruiten 100 70 achterruit alleen als geen rechterbuitenspiegel met zicht aanwezig is m K 175 d - onvoldoende zicht door voor-, achter- en zijruiten 280 190A 9 WVW 1994
 28. 28. Nummers S 005 - S 026, VA 004 - RV 101:Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990(RVV 1990)Categorie-indeling C: (maximum snelheid)1 - motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);2 - vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;3 - bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;4 - land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.Noot maximumsnelheidIn de toelichting bij overtredingen van de maximumsnelheid dientindien van toepassing te worden vermeld: Gemeten, gecorrigeerdeen toegestane snelheid, afstand waarover werd gevolgd enonderlinge afstand, andere wijze van constateren, snelheidsmeterwel/niet geijkt/getest, soort weg e.d.Bij wegwerkzaamheden moet sprake zijn van daadwerkelijkwerkzaamheden op dat moment en/of van een gewijzigdewegsituatie, die een gevaarscheppend element oplevert. Ditmoet vermeld worden.Bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h hetrijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal te wordeningezonden aan het parket. A 10
 29. 29. Gelet op de aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten dienthet voertuig bij overschrijding van de maximumsnelheid met meer 1990 RVVdan 100% in samenhang met een geconcretiseerde gevaarzettingin beslag te worden genomen. In twijfelgevallen verdient hetaanbeveling dat vóórdat tot inbeslagneming wordt overgegaanoverleg plaatsvindt met het OM.Correctietabel in km/h:gemeten snelheid correctie 0 t/m 100 3101 t/m 130 4131 t/m 165 5166 t/m 200 6201 t/m 230 7 A 11
 30. 30. feitnr omschrijving 1 2 3 4Hoofdstuk 2. VerkeersregelsVIII. Maximum snelheida. AlgemeenNootOp de niet onder Mulder vallende feitcodes S 005c t/m S 026a isde maatregel Beginnende Bestuurder van toepassing. Opgelet: Defeitcodes S 016a t/m S 026a zijn uitsluitend te gebruiken als gebruikis gemaakt van het Video Controle Systeem (VCS). Bij visuelecontrole moet de feitcodeserie S 005 worden gebruikt.Toelichting: snelheid na correctie; geijkte meter? Bij snelhedenvanaf 80 km/h meetafstand minimaal 500 m. niet voldoende afstand houden (kleven)mS 005 a - snelheid tot en met 80 km/h 200 200 140* S 005 c - snelheid meer dan 80 en tot en met 100 km/h, * * * onderlinge afstand 3 meter of meer* S 005 d - snelheid meer dan 80 en tot en met 100 km/h, * * * onderlinge afstand minder dan 3 meter* S 005 e - snelheid meer dan 100 en tot en met 120 km/h, * * * onderlinge afstand 3 meter of meer* S 005 f - snelheid meer dan 100 en tot en met 120 km/h, * * * onderlinge afstand minder dan 3 meter* S 005 g - snelheid meer dan 120 km/h, ongeacht onderlinge * * * afstand kleven bij snelheden van meer dan 80 km/h tot en met 100 km/h, waarbij de onderlinge afstand tussen de voertuigen overeenkomt met een tijd constatering VCS (Video Controle Systeem)* S 016 a - van 0,5 seconde tot en met 0,2 seconde * ** S 016 b - van minder dan 0,2 seconde * * A 12
 31. 31. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990 RVV kleven bij snelheden van meer dan 100 km/h tot en met 120 km/h, waarbij de onderlinge afstand tussen de voertuigen overeenkomt met een tijd* S 021 a - van 0,5 seconde t/m 0,1 seconde * ** S 021 b - van minder dan 0,1 seconde * ** S 026 a kleven bij snelheden van meer dan 120 km/h, waarbij * * de onderlinge afstand tussen voertuigen overeenkomt met een tijd van 0,5 seconde of minderSnelheidsoverschrijdingenNootsnelheidsovertredingen algemeenIndien een feitcode van toepassing is waarbij desnelheidsoverschrijding per kilometer is aangegeven en er wordt eenwaarde achter de komma gemeten, dan moet deze te allen tijde naarbeneden worden afgerond op een hele kilometer.Bord J 16 Wegwerkzaamheden + A1: geen daadwerkelijkewegwerkzaamheden ter plaatse en geen versmalde rijstroken ofandere situaties waaruit blijkt dat de snelheidsbeperking noodzakelijkis dan niet handhaven, maar wegbeheerder aanspreken op geplaatsteborden en deze zo nodig laten verwijderen of afdekken. Als bordennoodzakelijk blijken te zijn dan adviseren om infoborden te latenplaatsen waarop reden van snelheidsbeperking is aangegeven.b. Binnen de bebouwde komNootOp de niet onder Mulder vallende snelheidsoverschrijdingen is demaatregel Beginnende Bestuurder van toepassing A 13
 32. 32. feitnr omschrijving 1 2 3 4 overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (gedrag) zie noot maximumsnelheidm VA 004 - met 4 km/h 22 36 22 22m VA 005 - met 5 km/h 27 42 27 27m VA 006 - met 6 km/h 32 49 32 32m VA 007 - met 7 km/h 37 57 37 37m VA 008 - met 8 km/h 42 65 42 42m VA 009 - met 9 km/h 48 73 48 48m VA 010 - met 10 km/h 54 81 54 54m VA 011 - met 11 km/h 61 89 61 61m VA 012 - met 12 km/h 68 98 68 68m VA 013 - met 13 km/h 75 108 75 75m VA 014 - met 14 km/h 82 117 82 82m VA 015 - met 15 km/h 89 127 89 89m VA 016 - met 16 km/h 97 137 97 97m VA 017 - met 17 km/h 105 148 105 105m VA 018 - met 18 km/h 114 159 114 114m VA 019 - met 19 km/h 123 170 123 123m VA 020 - met 20 km/h 132 181 132 132m VA 021 - met 21 km/h 142 194 142 142m VA 022 - met 22 km/h 152 207 152 152m VA 023 - met 23 km/h 162 218 162 162m VA 024 - met 24 km/h 171 231 171 171m VA 025 - met 25 km/h 183 245 183 183m VA 026 - met 26 km/h 194 260 194 194m VA 027 - met 27 km/h 206 274 206 206m VA 028 - met 28 km/h 217 288 217 217m VA 029 - met 29 km/h 228 302 228 228m VA 030 - met 30 km/h 241 318 241* VA 030 a - met 30 km/h ** VA 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VA 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VA 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VA 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VA 045 a - van 40 tot 45 km/h * A 14
 33. 33. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990* VA 045 - van 40 tot 45 km/h * * * RVV* VA 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VA 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VA 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VA 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VA 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VA 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VA 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VA 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VA 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VA 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VA 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VA 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VA 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VA 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VA 095 - van 90 tot 95 km/h * * * ** VA 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VA 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1) zie noot maximumsnelheidm VB 004 - met 4 km/h 22 36 22 22m VB 005 - met 5 km/h 27 42 27 27m VB 006 - met 6 km/h 32 49 32 32m VB 007 - met 7 km/h 37 57 37 37m VB 008 - met 8 km/h 42 65 42 42m VB 009 - met 9 km/h 48 73 48 48m VB 010 - met 10 km/h 54 81 54 54m VB 011 - met 11 km/h 61 89 61 61m VB 012 - met 12 km/h 68 98 68 68m VB 013 - met 13 km/h 75 108 75 75m VB 014 - met 14 km/h 82 117 82 82m VB 015 - met 15 km/h 89 127 89 89m VB 016 - met 16 km/h 97 137 97 97m VB 017 - met 17 km/h 105 148 105 105 A 15
 34. 34. feitnr omschrijving 1 2 3 4m VB 018 - met 18 km/h 114 159 114 114m VB 019 - met 19 km/h 123 170 123 123m VB 020 - met 20 km/h 132 181 132 132m VB 021 - met 21 km/h 142 194 142 142m VB 022 - met 22 km/h 152 207 152 152m VB 023 - met 23 km/h 162 218 162 162m VB 024 - met 24 km/h 171 231 171 171m VB 025 - met 25 km/h 183 245 183 183m VB 026 - met 26 km/h 194 260 194 194m VB 027 - met 27 km/h 206 274 206 206m VB 028 - met 28 km/h 217 288 217 217m VB 029 - met 29 km/h 228 302 228 228* VB 030 a - met 30 km/h *m VB 030 - met 30 km/h 241 318 241* VB 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VB 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VB 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VB 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VB 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VB 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VB 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VB 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VB 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VB 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VB 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VB 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VB 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VB 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VB 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VB 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VB 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VB 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VB 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VB 090 - van 85 tot 90 km/h * * * * A 16
 35. 35. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990* VB 095 - van 90 tot 95 km/h * * * * RVV* VB 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VB 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A3) zie noot maximumsnelheidm VC 004 - met 4 km/h 22 36 22 22m VC 005 - met 5 km/h 27 42 27 27m VC 006 - met 6 km/h 32 49 32 32m VC 007 - met 7 km/h 37 57 37 37m VC 008 - met 8 km/h 42 65 42 42m VC 009 - met 9 km/h 48 73 48 48m VC 010 - met 10 km/h 54 81 54 54m VC 011 - met 11 km/h 61 89 61 61m VC 012 - met 12 km/h 68 98 68 68m VC 013 - met 13 km/h 75 108 75 75m VC 014 - met 14 km/h 82 117 82 82m VC 015 - met 15 km/h 89 127 89 89m VC 016 - met 16 km/h 97 137 97 97m VC 017 - met 17 km/h 105 148 105 105m VC 018 - met 18 km/h 114 159 114 114m VC 019 - met 19 km/h 123 170 123 123m VC 020 - met 20 km/h 132 181 132 132m VC 021 - met 21 km/h 142 194 142 142m VC 022 - met 22 km/h 152 207 152 152m VC 023 - met 23 km/h 162 218 162 162m VC 024 - met 24 km/h 171 231 171 171m VC 025 - met 25 km/h 183 245 183 183m VC 026 - met 26 km/h 194 260 194 194m VC 027 - met 27 km/h 206 274 206 206m VC 028 - met 28 km/h 217 288 217 217m VC 029 - met 29 km/h 228 302 228 228* VC 030 a - met 30 km/h *m VC 030 - met 30 km/h 241 318 241* VC 035 a - van 31 tot 35 km/h * A 17
 36. 36. feitnr omschrijving 1 2 3 4* VC 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VC 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VC 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VC 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VC 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VC 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VC 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VC 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VC 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VC 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VC 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VC 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VC 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VC 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VC 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VC 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VC 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VC 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VC 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VC 095 - van 90 tot 95 km/h * * * ** VC 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VC 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A1) zie noot maximumsnelheidm VD 004 - met 4 km/h 36 78 36 36m VD 005 - met 5 km/h 42 88 42 42m VD 006 - met 6 km/h 49 99 49 49m VD 007 - met 7 km/h 56 110 56 56m VD 008 - met 8 km/h 64 121 64 64m VD 009 - met 9 km/h 72 132 72 72m VD 010 - met 10 km/h 81 143 81 81m VD 011 - met 11 km/h 89 156 89 89m VD 012 - met 12 km/h 98 169 98 98 A 18
 37. 37. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VD 013 - met 13 km/h 107 182 107 107 RVVm VD 014 - met 14 km/h 117 194 117 117m VD 015 - met 15 km/h 127 207 127 127m VD 016 - met 16 km/h 137 221 137 137m VD 017 - met 17 km/h 148 235 148 148m VD 018 - met 18 km/h 159 250 159 159m VD 019 - met 19 km/h 170 265 170 170m VD 020 - met 20 km/h 181 280 181 181m VD 021 - met 21 km/h 194 296 194 194m VD 022 - met 22 km/h 207 312 207 207m VD 023 - met 23 km/h 220 328 220 220m VD 024 - met 24 km/h 233 340 233 233* VD 025 a - met 25 km/h *m VD 025 - met 25 km/h 246 246 246* VD 026 a - met 26 km/h *m VD 026 - met 26 km/h 260 260 260* VD 027 a - met 27 km/h *m VD 027 - met 27 km/h 274 274 274* VD 028 a - met 28 km/h *m VD 028 - met 28 km/h 288 288 288* VD 029 a - met 29 km/h *m VD 029 - met 29 km/h 302 302 302* VD 030 a - met 30 km/h ** VD 030 b - met 30 km/h *m VD 030 - met 30 km/h 318 318* VD 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VD 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VD 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VD 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VD 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VD 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VD 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VD 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VD 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VD 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VD 060 a - van 55 tot 60 km/h * A 19
 38. 38. feitnr omschrijving 1 2 3 4* VD 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VD 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VD 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VD 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VD 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VD 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VD 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VD 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VD 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VD 095 - van 90 tot 95 km/h * * * ** VD 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VD 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (verkeersbord A3) zie noot maximumsnelheidm VE 004 - met 4 km/h 36 78 36 36m VE 005 - met 5 km/h 42 88 42 42m VE 006 - met 6 km/h 49 99 49 49m VE 007 - met 7 km/h 56 110 56 56m VE 008 - met 8 km/h 64 121 64 64m VE 009 - met 9 km/h 72 132 72 72m VE 010 - met 10 km/h 81 143 81 81m VE 011 - met 11 km/h 89 156 89 89m VE 012 - met 12 km/h 98 169 98 98m VE 013 - met 13 km/h 107 182 107 107m VE 014 - met 14 km/h 117 194 117 117m VE 015 - met 15 km/h 127 207 127 127m VE 016 - met 16 km/h 137 221 137 137m VE 017 - met 17 km/h 148 235 148 148m VE 018 - met 18 km/h 159 250 159 159m VE 019 - met 19 km/h 170 265 170 170m VE 020 - met 20 km/h 181 280 181 181m VE 021 - met 21 km/h 194 296 194 194m VE 022 - met 22 km/h 207 312 207 207 A 20
 39. 39. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VE 023 - met 23 km/h 220 328 220 220 RVVm VE 024 - met 24 km/h 233 340 233 233* VE 025 a - met 25 km/h *m VE 025 - met 25 km/h 246 246 246* VE 026 a - met 26 km/h *m VE 026 - met 26 km/h 260 260 260* VE 027 a - met 27 km/h *m VE 027 - met 27 km/h 274 274 274* VE 028 a - met 28 km/h *m VE 028 - met 28 km/h 288 288 288* VE 029 a - met 29 km/h *m VE 029 - met 29 km/h 302 302 302* VE 030 a - met 30 km/h ** VE 030 b - met 30 km/h *m VE 030 - met 30 km/h 318 318* VE 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VE 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VE 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VE 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VE 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VE 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VE 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VE 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VE 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VE 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VE 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VE 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VE 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VE 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VE 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VE 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VE 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VE 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VE 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VE 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VE 095 - van 90 tot 95 km/h * * * * A 21
 40. 40. feitnr omschrijving 1 2 3 4* VE 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VE 101 - van 100 km/h of meer * * * *c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (gedrag) zie noot maximumsnelheidm VF 004 - met 4 km/h 19 29 19 19m VF 005 - met 5 km/h 24 35 24 24m VF 006 - met 6 km/h 29 41 29 29m VF 007 - met 7 km/h 34 48 34 34m VF 008 - met 8 km/h 39 55 39 39m VF 009 - met 9 km/h 45 61 45 45m VF 010 - met 10 km/h 51 68 51 51m VF 011 - met 11 km/h 57 76 57 57m VF 012 - met 12 km/h 64 84 64 64m VF 013 - met 13 km/h 71 92 71 71m VF 014 - met 14 km/h 78 100 78 78m VF 015 - met 15 km/h 85 109 85 85m VF 016 - met 16 km/h 92 119 92 92m VF 017 - met 17 km/h 99 129 99 99m VF 018 - met 18 km/h 107 139 107 107m VF 019 - met 19 km/h 116 149 116 116m VF 020 - met 20 km/h 125 159 125 125m VF 021 - met 21 km/h 134 170 134 134m VF 022 - met 22 km/h 143 181 143 143m VF 023 - met 23 km/h 152 193 152 152m VF 024 - met 24 km/h 162 204 162 162m VF 025 - met 25 km/h 172 216 172 172m VF 026 - met 26 km/h 183 228 183 183m VF 027 - met 27 km/h 193 241 193 193m VF 028 - met 28 km/h 204 254 204 204m VF 029 - met 29 km/h 216 267 216 216* VF 030 a - met 30 km/h * A 22
 41. 41. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VF 030 - met 30 km/h 227 281 227 RVV* VF 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VF 035 - van 31 tot 35 km/h * * ** VF 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VF 040 - van 35 tot 40 km/h * * ** VF 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VF 045 - van 40 tot 45 km/h * * ** VF 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VF 050 - van 45 tot 50 km/h * * ** VF 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VF 055 - van 50 tot 55 km/h * * ** VF 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VF 060 - van 55 tot 60 km/h * * ** VF 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VF 065 - van 60 tot 65 km/h * * ** VF 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VF 070 - van 65 tot 70 km/h * * ** VF 075 - van 70 tot 75 km/h * * * ** VF 080 - van 75 tot 80 km/h * * * ** VF 085 - van 80 tot 85 km/h * * * ** VF 090 - van 85 tot 90 km/h * * * ** VF 095 - van 90 tot 95 km/h * * * ** VF 100 - van 95 tot 100 km/h * * * ** VF 101 - van 100 km/h of meer * * * * overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (bord A1) zie noot maximumsnelheidm VG 004 - met 4 km/h 19 29 19m VG 005 - met 5 km/h 24 35 24m VG 006 - met 6 km/h 29 41 29m VG 007 - met 7 km/h 34 48 34m VG 008 - met 8 km/h 39 55 39m VG 009 - met 9 km/h 45 61 45m VG 010 - met 10 km/h 51 68 51 A 23
 42. 42. feitnr omschrijving 1 2 3 4m VG 011 - met 11 km/h 57 76 57m VG 012 - met 12 km/h 64 84 64m VG 013 - met 13 km/h 71 92 71m VG 014 - met 14 km/h 78 100 78m VG 015 - met 15 km/h 85 109 85m VG 016 - met 16 km/h 92 119 92m VG 017 - met 17 km/h 99 129 99m VG 018 - met 18 km/h 107 139 107m VG 019 - met 19 km/h 116 149 116m VG 020 - met 20 km/h 125 159 125m VG 021 - met 21 km/h 134 170 134m VG 022 - met 22 km/h 143 181 143m VG 023 - met 23 km/h 152 193 152m VG 024 - met 24 km/h 162 204 162m VG 025 - met 25 km/h 172 216 172m VG 026 - met 26 km/h 183 228 183m VG 027 - met 27 km/h 193 241 193m VG 028 - met 28 km/h 204 254 204m VG 029 - met 29 km/h 216 267 216* VG 030 a - met 30 km/h *m VG 030 - met 30 km/h 227 281* VG 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VG 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VG 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VG 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VG 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VG 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VG 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VG 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VG 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VG 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VG 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VG 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VG 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VG 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VG 070 a - van 65 tot 70 km/h * A 24
 43. 43. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990* VG 070 - van 65 tot 70 km/h * * RVV* VG 075 - van 70 tot 75 km/h * * ** VG 080 - van 75 tot 80 km/h * * ** VG 085 - van 80 tot 85 km/h * * ** VG 090 - van 85 tot 90 km/h * * ** VG 095 - van 90 tot 95 km/h * * ** VG 100 - van 95 tot 100 km/h * * ** VG 101 - van 100 km/h of meer * * * overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom (bord A3) zie noot maximumsnelheidm VH 004 - met 4 km/h 19 29 19m VH 005 - met 5 km/h 24 35 24m VH 006 - met 6 km/h 29 41 29m VH 007 - met 7 km/h 34 48 34m VH 008 - met 8 km/h 39 55 39m VH 009 - met 9 km/h 45 61 45m VH 010 - met 10 km/h 51 68 51m VH 011 - met 11 km/h 57 76 57m VH 012 - met 12 km/h 64 84 64m VH 013 - met 13 km/h 71 92 71m VH 014 - met 14 km/h 78 100 78m VH 015 - met 15 km/h 85 109 85m VH 016 - met 15 km/h 92 119 92m VH 017 - met 17 km/h 99 129 99m VH 018 - met 18 km/h 107 139 107m VH 019 - met 19 km/h 116 149 116m VH 020 - met 20 km/h 125 159 125m VH 021 - met 21 km/h 134 170 134m VH 022 - met 22 km/h 143 181 143m VH 023 - met 23 km/h 152 193 152m VH 024 - met 24 km/h 162 204 162m VH 025 - met 25 km/h 172 216 172m VH 026 - met 26 km/h 183 228 183 A 25
 44. 44. feitnr omschrijving 1 2 3 4m VH 027 - met 27 km/h 193 241 193m VH 028 - met 28 km/h 204 254 204m VH 029 - met 29 km/h 216 267 216* VH 030 a - met 30 km/h *m VH 030 - met 30 km/h 227 281* VH 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VH 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VH 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VH 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VH 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VH 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VH 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VH 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VH 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VH 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VH 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VH 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VH 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VH 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VH 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VH 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VH 075 - van 70 tot 75 km/h * * ** VH 080 - van 75 tot 80 km/h * * ** VH 085 - van 80 tot 85 km/h * * ** VH 090 - van 85 tot 90 km/h * * ** VH 095 - van 90 tot 95 km/h * * ** VH 100 - van 95 tot 100 km/h * * ** VH 101 - van 100 km/h of meer * * * overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A1) zie noot maximumsnelheidm VI 004 - met 4 km/h 29 42 29m VI 005 - met 5 km/h 35 51 35m VI 006 - met 6 km/h 41 61 41 A 26
 45. 45. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VI 007 - met 7 km/h 48 71 48 RVVm VI 008 - met 8 km/h 55 81 55m VI 009 - met 9 km/h 62 91 62m VI 010 - met 10 km/h 69 102 69m VI 011 - met 11 km/h 76 113 76m VI 012 - met 12 km/h 84 124 84m VI 013 - met 13 km/h 92 135 92m VI 014 - met 14 km/h 100 146 100m VI 015 - met 15 km/h 109 158 109m VI 016 - met 16 km/h 119 171 119m VI 017 - met 17 km/h 129 184 129m VI 018 - met 18 km/h 139 197 139m VI 019 - met 19 km/h 149 211 149m VI 020 - met 20 km/h 159 225 159m VI 021 - met 21 km/h 170 239 170m VI 022 - met 22 km/h 181 253 181m VI 023 - met 23 km/h 192 268 192m VI 024 - met 24 km/h 204 283 204m VI 025 - met 25 km/h 216 298 216m VI 026 - met 26 km/h 228 313 228m VI 027 - met 27 km/h 241 329 241m VI 028 - met 28 km/h 254 340 254* VI 029 a - met 29 km/h *m VI 029 - met 29 km/h 267 267* VI 030 a - met 30 km/h ** VI 030 b - met 30 km/h *m VI 030 - met 30 km/h 281* VI 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VI 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VI 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VI 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VI 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VI 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VI 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VI 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VI 055 a - van 50 tot 55 km/h * A 27
 46. 46. feitnr omschrijving 1 2 3 4* VI 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VI 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VI 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VI 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VI 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VI 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VI 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VI 075 - van 70 tot 75 km/h * * ** VI 080 - van 75 tot 80 km/h * * ** VI 085 - van 80 tot 85 km/h * * ** VI 090 - van 85 tot 90 km/h * * ** VI 095 - van 90 tot 95 km/h * * ** VI 100 - van 95 tot 100 km/h * * ** VI 101 - van 100 km/h of meer * * * overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden (bord A3) zie noot maximumsnelheidm VK 004 - met 4 km/h 29 42 29m VK 005 - met 5 km/h 35 51 35m VK 006 - met 6 km/h 41 61 41m VK 007 - met 7 km/h 48 71 48m VK 008 - met 8 km/h 55 81 55m VK 009 - met 9 km/h 62 91 62m VK 010 - met 10 km/h 69 102 69m VK 011 - met 11 km/h 76 113 76m VK 012 - met 12 km/h 84 124 84m VK 013 - met 13 km/h 92 135 92m VK 014 - met 14 km/h 100 146 100m VK 015 - met 15 km/h 109 158 109m VK 016 - met 16 km/h 119 171 119m VK 017 - met 17 km/h 129 184 129m VK 018 - met 18 km/h 139 197 139m VK 019 - met 19 km/h 149 211 149m VK 020 - met 20 km/h 159 225 159 A 28
 47. 47. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VK 021 - met 21 km/h 170 239 170 RVVm VK 022 - met 22 km/h 181 253 181m VK 023 - met 23 km/h 192 268 192m VK 024 - met 24 km/h 204 283 204m VK 025 - met 25 km/h 216 298 216m VK 026 - met 26 km/h 228 313 228m VK 027 - met 27 km/h 241 329 241m VK 028 - met 28 km/h 254 340 254* VK 029 a - met 29 km/h *m VK 029 - met 29 km/h 267 267* VK 030 a - met 30 km/h ** VK 030 b - met 30 km/h *m VK 030 - met 30 km/h 281* VK 035 a - van 31 tot 35 km/h ** VK 035 - van 31 tot 35 km/h * ** VK 040 a - van 35 tot 40 km/h ** VK 040 - van 35 tot 40 km/h * ** VK 045 a - van 40 tot 45 km/h ** VK 045 - van 40 tot 45 km/h * ** VK 050 a - van 45 tot 50 km/h ** VK 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VK 055 a - van 50 tot 55 km/h ** VK 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VK 060 a - van 55 tot 60 km/h ** VK 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VK 065 a - van 60 tot 65 km/h ** VK 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VK 070 a - van 65 tot 70 km/h ** VK 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VK 075 - van 70 tot 75 km/h * * ** VK 080 - van 75 tot 80 km/h * * ** VK 085 - van 80 tot 85 km/h * * ** VK 090 - van 85 tot 90 km/h * * ** VK 095 - van 90 tot 95 km/h * * ** VK 100 - van 95 tot 100 km/h * * ** VK 101 - van 100 km/h of meer * * * A 29
 48. 48. feitnr omschrijving 1 2 3 4d. Autosnelwegen overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (gedrag) zie noot maximumsnelheidm VL 004 - met 4 km/h 19 25m VL 005 - met 5 km/h 23 31m VL 006 - met 6 km/h 28 38m VL 007 - met 7 km/h 33 45m VL 008 - met 8 km/h 38 52m VL 009 - met 9 km/h 43 59m VL 010 - met 10 km/h 48 66m VL 011 - met 11 km/h 54 73m VL 012 - met 12 km/h 60 80m VL 013 - met 13 km/h 66 88m VL 014 - met 14 km/h 72 96m VL 015 - met 15 km/h 79 104m VL 016 - met 16 km/h 86 113m VL 017 - met 17 km/h 93 122m VL 018 - met 18 km/h 101 132m VL 019 - met 19 km/h 109 142m VL 020 - met 20 km/h 117 152m VL 021 - met 21 km/h 126 162m VL 022 - met 22 km/h 135 173m VL 023 - met 23 km/h 143 183m VL 024 - met 24 km/h 152 194m VL 025 - met 25 km/h 161 206m VL 026 - met 26 km/h 170 218m VL 027 - met 27 km/h 180 230m VL 028 - met 28 km/h 190 242m VL 029 - met 29 km/h 201 254m VL 030 - met 30 km/h 212 267m VL 031 a - met 31 km/h 223m VL 032 a - met 32 km/h 234 A 30
 49. 49. feitnr omschrijving 1 2 3 4 1990m VL 033 a - met 33 km/h 245 RVVm VL 034 a - met 34 km/h 257m VL 035 a - met 35 km/h 269m VL 036 a - met 36 km/h 281m VL 037 a - met 37 km/h 293m VL 038 a - met 38 km/h 305m VL 039 a - met 39 km/h 318m VL 040 a - met 40 km/h 332* VL 045 a - van 41 tot 45 km/h ** VL 035 - van 31 tot 35 km/h ** VL 040 - van 35 tot 40 km/h ** VL 045 - van 40 tot 45 km/h ** VL 050 - van 45 tot 50 km/h * ** VL 055 - van 50 tot 55 km/h * ** VL 060 - van 55 tot 60 km/h * ** VL 065 - van 60 tot 65 km/h * ** VL 070 - van 65 tot 70 km/h * ** VL 075 - van 70 tot 75 km/h * ** VL 080 - van 75 tot 80 km/h * ** VL 085 - van 80 tot 85 km/h * ** VL 090 - van 85 tot 90 km/h * ** VL 095 - van 90 tot 95 km/h * ** VL 100 - van 95 tot 100 km/h * ** VL 101 - van 100 km/h of meer * * overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom (bord A1) zie noot maximumsnelheidm VM 004 - met 4 km/h 19 25m VM 005 - met 5 km/h 23 31m VM 006 - met 6 km/h 28 38m VM 007 - met 7 km/h 33 45m VM 008 - met 8 km/h 38 52m VM 009 - met 9 km/h 43 59m VM 010 - met 10 km/h 48 66 A 31

×