Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

All Markets Fund maart 2011

984 views

Published on

De enige "free lunch" voor beleggers is diversificatie. In deze presentatie leest u hoe diversificatie met hedgefondsen bijdraagt aan het rendement en de verlaging van het risico van uw portefeuille.

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

All Markets Fund maart 2011

 1. 1. Copyright Inmaxxa maart 2011 Free lunch ‘alternatives’ Welkom
 2. 2. Copyright Inmaxxa maart 2011 Free lunch ‘alternatives’ Inmaxxa B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alpha High Performance Fund heeft een vergunning gekregen als beleggingsinstelling van de AFM en valt onder de Wet Toezicht Beleggingsinstellingen (WTB). Inmaxxa B.V. is tevens geregistreerd als deelnemende instelling bij het Dutch Securities Institute (DSI). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze presentatie vormt geen aanbod of uitnodiging om een rekening te openen of om te beleggen in een fonds. Er is een financiële bijsluiter en prospectus verkrijgbaar voor onze beleggingsfondsen, hierin staat informatie over de kosten en risico’s van het product. Wij raden u ten zeerste aan om hier eerst kennis van te nemen alvorens u het product aanschaft. Prospectussen, financiële bijsluiters, jaarverslagen en brochures kunt u gratis verkrijgen door contact met ons op te nemen of door de betreffende stukken te downloaden van onze website. Inmaxxa B.V. heeft deze presentatie uitsluitend gecreëerd voor het verstrekken van informatie. De informatie die hierin is opgenomen, is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of specifiek beleggingsadvies en moet daarom niet zo worden opgevat. De informatie in deze presentatie is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en alleen bestemd voor Nederland. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie te verspreiden. Alle in deze presentatie opgenomen informatie is samengesteld uit als betrouwbaar bekend staande bronnen, ook van derden, en is, voor zover wij dit kunnen nagaan accuraat. Inmaxxa B.V. kan echter niet de volledige nauwkeurigheid van de informatie garanderen. Bovendien moet de verstrekte informatie niet worden opgevat als een aanbod van diensten te verrichten door, of een offerte van, Inmaxxa B.V. of het Alpha High Performance Fund of één van haar subfondsen. Inmaxxa B.V. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken van de in deze presentatie gepubliceerde informatie en gegevens.
 3. 3. Copyright Inmaxxa maart 2011 Free lunch ‘alternatives’ <ul><li>Agenda: </li></ul><ul><li>Waarom een op de juiste manier beleggen in ‘alternatives’ een free lunch is (Harry Geels) </li></ul><ul><li>Free lunch </li></ul><ul><li>De werking van het All Markets Fund (Frans Schreiber) </li></ul>
 4. 4. Copyright Inmaxxa maart 2011 Free lunch ‘alternatives’ Harry Markowitz: ‘ There are no free lunches in the financial world, except: diversification’
 5. 5. Copyright Inmaxxa maart 2011 Diversificatie werkt…..
 6. 6. Copyright Inmaxxa maart 2011 De theorie van diversificatie
 7. 7. Copyright Inmaxxa maart 2011 De theorie van diversificatie <ul><li>Belangrijk: </li></ul><ul><li>- Hoge verwachte rendementen; </li></ul><ul><li>Lage verwachte volatiliteiten </li></ul><ul><li>Lage of negatieve onderlinge correlaties </li></ul>
 8. 8. Copyright Inmaxxa maart 2011 De theorie van diversificatie <ul><li>Nog even de theorie: de verschillende ‘momenten’: </li></ul><ul><li>Eerste moment: gemiddelde rendementen </li></ul><ul><li>Tweede moment: variantie (standaarddeviatie/ volatiliteit) </li></ul><ul><li>Derde moment: skewness (positieve skewness: meer positieve uitschieters: negatieve skewness: meer negatieve uitschieters) </li></ul><ul><li>Vierde moment: kurtosis (negatieve excess kurtosis: staarten zijn dunner; positieve excess kurtosis: staarten zijn dikker) </li></ul>
 9. 9. Copyright Inmaxxa maart 2011 De theorie van diversificatie <ul><li>In het algemeen geldt: </li></ul><ul><li>Veel standaard rendements-risico-verhoudingen zijn gebaseerd op eerste en tweede meetmoment </li></ul><ul><li>Jaarvolatiliteit wordt bovendien vaak onderschat (als er autocorrelatie is) </li></ul><ul><li>We prefereren: hogere rendementen, lagere volatiliteiten, positieve skewness en negatieve excess kurtosis </li></ul>
 10. 10. Copyright Inmaxxa maart 2011 De theorie van diversificatie Er is een hedgefondsstijl die uitermate positief scoort op verschillende rendements-risicomaatstaven: Managed Futures
 11. 11. Copyright Inmaxxa maart 2011 De theorie van diversificatie <ul><li>Managed futures hebben over het algemeen: </li></ul><ul><li>Vergelijkbare rendementen als de meeste hedgefondsenstijlen </li></ul><ul><li>Hogere volatiliteiten dan de meeste hedgefonds-stijlen en traditionele assetcategorie ën </li></ul><ul><li>MAAR: </li></ul><ul><li>Negatieve correlaties </li></ul><ul><li>Positieve skewness </li></ul><ul><li>Negatieve excess kurtosis </li></ul><ul><li>Bron: diverse wetenschappelijke onderzoeken, o.a. Harry Kat [2002] en Peter Stark [2009] </li></ul>
 12. 12. Copyright Inmaxxa maart 2011 Wat zijn managed futures? <ul><li>Managed futures: </li></ul><ul><li>Managed Futures is een type 'alternatieve beleggingen’ 1) die zijn ontwikkeld om te handelen in de wereldwijde futures, opties en valutamarkten (soms ook individuele aandelen of obligaties) waarbij succesvolle resultaten niet afhangen van een continue opwaartse beweging zoals bij de aandelen of obligatiemarkten. </li></ul><ul><li>In tegenstelling tot eigen futures handel bij een eigen broker, machtigt de belegger bij managed futures doorgaans een professionele trader (CTA 2) ), om namens de belegger te bepalen welke posities worden ingenomen . </li></ul><ul><li>Ook wel genoemd systematic global macro. </li></ul><ul><li>Offici ële Commodity Trading Advisors (CTA’s) staan geregistreerd bij de NFA (National Futures Assocation). </li></ul>
 13. 13. Copyright Inmaxxa maart 2011 Wat zijn managed futures? <ul><li>Hoe er in te beleggen? </li></ul><ul><li>Publieke fondsen (beurs en niet-beurs genoteerd), zoals Alpha High Performance Fund, MAN AHL, Superfund </li></ul><ul><li>Commodity Pooled Operators (CPOs), die geld van beleggers poolen en in een mix van CTA’s beleggen </li></ul><ul><li>Individuele mandaten bij een single manager of bij meerdere managers </li></ul>
 14. 14. Copyright Inmaxxa maart 2011 Wat zijn managed futures? <ul><li>Soorten managed futures: </li></ul><ul><li>Systematic trendfollowing (meest voorkomend) </li></ul><ul><li>Systematic counter (anti) trending </li></ul><ul><li>Minder voorkomend: systematic technical and fundamental </li></ul><ul><li>Minder voorkomend: discretionary </li></ul>
 15. 15. Copyright Inmaxxa maart 2011 Wat zijn managed futures?
 16. 16. Copyright Inmaxxa maart 2011 Diversificatie met managed futures Bron CME [2008]
 17. 17. Copyright Inmaxxa maart 2011 Diversificatie met managed futures Bron Attain Capital [2010]
 18. 18. Copyright Inmaxxa maart 2011 Diversificatie met managed futures Bron CME [2008]
 19. 19. Copyright Inmaxxa maart 2011 Diversificatie met managed futures Bron Attain Capital [2010]
 20. 20. Copyright Inmaxxa maart 2011 Alpha High Performance Fund <ul><li>Paraplufonds met vier verschillende managed futures fondsen (principe: multistyle/multimanager): </li></ul><ul><li>Alpha European Select Fund : semi-automatic/ </li></ul><ul><li>discretionary trading in aandelen met opties; </li></ul><ul><li>Alpha Global Index Trader : systematic automatic (day)trading op de grote futuresmarkten </li></ul><ul><li>Alpha Futures Spread Fund : semi-automatic spreadtrading op grondstoffenmarkten </li></ul><ul><li>All Markets Fund : systematic automatic trading in futures, currencies en equities </li></ul><ul><li>AFM gereguleerd; uitstekende rendement-risicoverhoudingen en daarom uitstekende aanvulling op een standaardportefeuille </li></ul>
 21. 21. Copyright Inmaxxa maart 2011 Oh ja nog even dit:…aandelen
 22. 22. Copyright Inmaxxa maart 2011 Oh ja nog even dit:…aandelen
 23. 23. Copyright Inmaxxa maart 2011 Oh ja nog even dit:…aandelen (Japan)
 24. 25. Copyright Inmaxxa maart 2011 Oh ja nog even dit:…aandelen
 25. 26. Copyright Inmaxxa maart 2011 Oh ja nog even dit:…aandelen
 26. 27. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund Endowments alloceren steeds meer naar hedgefondsen. Assetallocatie van bijvoorbeeld Yale:
 27. 28. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund Rendementen verschillende hedgefondsstijlen 2008: Emerging markets => -30,4% Equity market neutral => -40,3% Convertible arbitrage => -31,6% Dedicated short bias => +14,9% (2009: –25,0%) Emerging markets => -30,4% Equity market neutral => -40,3% Event driven => -17,7% Fixed Income arbitrage => -28,8% Global macro => -4,6% ! Long/short equity => -19,8% Multi-strategy => -23,6% Managed futures => +18,3% !!! (‘absolute return’ )
 28. 29. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund Wat is een hedgefonds? Veel verwarring in de media!
 29. 30. <ul><li>Kenmerken hedge fonds (1): </li></ul><ul><li>Echt hedgefonds (=absolute return): afschermen van risico </li></ul><ul><li>rendement, ongeacht hoe de beurs vaart </li></ul><ul><li>lage correlatie met markt </li></ul><ul><li>transparant </li></ul><ul><li>liquide </li></ul><ul><li>geen counterparty risk </li></ul><ul><li>vergunning van toezichthouder AFM </li></ul>Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund
 30. 31. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund <ul><li>Kenmerken fonds (2): </li></ul><ul><li>vaste regels, verschaft structuur in wanorde </li></ul><ul><li>consistent, schakelt emotie uit, gaat voor “zekerheid” </li></ul><ul><li>kwantificeerbaar in termen van winst, verlies, risico </li></ul><ul><li>strategieën gebacktest, optimale f bepaald </li></ul><ul><li>precisie: computer voert trades uit </li></ul>
 31. 32. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund Computertrades:
 32. 33. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund <ul><li>Kenmerken fonds (3): diversificatie: </li></ul><ul><li>1. verschillende soorten ‘assets’ (beleggingen) </li></ul><ul><li>2. meerdere tijdframes </li></ul><ul><li>3. diverse strategieën </li></ul><ul><li>4. alle richtingen van de markt </li></ul><ul><li>- trendvolgende modellen (grote trends pakken) </li></ul><ul><ul><li>- reverting systemen </li></ul></ul><ul><ul><li>- uitbraaksystemen </li></ul></ul><ul><li>5. long en short tegelijkertijd </li></ul><ul><li>6. verspreid over verschillende tijdzones </li></ul>
 33. 34. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund Voorbeeld revertingsysteem: Mama aandelen
 34. 35. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund Voorbeeld revertingsysteem: Mama aandelen Equity-line
 35. 36. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund Voorbeeld uitbraaksysteem: Taming valuta eur/yen
 36. 37. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund Voorbeeld uitbraaksysteem: Taming valuta
 37. 38. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund Voorbeeld uitbraaksysteem: Taming valuta Equity-line, Drie valuta-paren
 38. 39. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund
 39. 40. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund
 40. 41. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund
 41. 42. Copyright Inmaxxa maart 2011 All Markets Fund

×