Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preiļu pils. Preiļu novada dome

1,033 views

Published on

Preiļu pils

Published in: Art & Photos
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Preiļu pils. Preiļu novada dome

  1. 1. Preiļu pils Preiļu novada dome
  2. 2. Preiļu pilsētas vēstures mantojuma lielākais lepnums ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis - Preiļu muižas apbūves komplekss ar tam piedorošajiem valsts nozīmes arhitektūras pieminekļiem – pili, parku, kapelu, stalli, 3 vārtiem, vārtsarga namiņu. Preiļu pils – izcils Latgales 19.gs. historisma laika muižu arhitektūras paraugs. Pils arhitektūra izteiksmīgi raksturo romantisma periodu Latvijas muižu mākslas un sabiedriskajā dzīvē. Pils kā arhitektūras pieminekļa galvenā šī brīža vērtība ir tās apjoms un fasādes, kā arī iekštelpu vēsturiskās plānojuma struktūras elementi ar sienu apdari. Viduslaikos Preiļu novads ar pili piederēja Livonijas Ordenim, bet kopš 1382.g. - barona fon Borha dzimtai. Arhitektūras stils – neogotika.
  3. 3. : No 14.gadsimta līdz 1866.gadam grāfi Borhi 1866 – 1873 Anglijas pavalstnieks tirgotājs Johans Heinrihs Fredriks. 1873 – 1891 vācu barons Johans Ungerns-Šternbergs juridiski, bet faktiski uz pilnvaras pamata poļu muižnieks Jans Mols. 1891 – 1910 krievu muižnieks cara galma kambarkungs Konstantīns Guļkevičs. 1910 – 1919 vācu muižnieks Kārlis Hipiuss. 1924 – 1944 Preiļu divgadīgā lauksaimniecības skola (no 1939.gada Lauksaimniecības un mājturības skola). 1945 – 1963 Preiļu 1.vidusskola. 1963 – 1978 Preiļu pilī darbojās dažādas iestādes: Preiļu rajona bērnu sporta skola, sporta biedrība „Vārpa”, SCO, rajona informācijas un skaitļošanas nodaļa, tehniskās inventarizācijas birojs, šūšanas firmas „Rīgas apģērbs” filiāle, DOSAAF, rajona pionieru nams. 1978. gada februārī pili nopostīja ugunsgrēks.
  4. 4. • Preiļu pils misija – gan valstiski, gan starptautiski atpazīstams autentisks kultūrvēstures mantojums - „Borhu dzimtas muižas kompleksa pils", kurš ir iedvesmojošs neogotikas stila paraugs.
  5. 5. Jauni produkti un pakalpojumi ar daļēju pils atjaunošanu: Preiļu pils apskate; Preiļu novada vietējo amatnieku un mājražotāju gadatirgus teritorijā pie pils; Preiļu muižas apbūves kompleksa citu kultūrvēsturisko pieminekļu apmeklējums; Gida pakalpojumi par Preiļu pilsētas un Borhu muižas vēsturi; Preiļu pilsētas „Muzeju nakts”, „Staro Preiļi” u.c. Jauni produkti un pakalpojumi pēc pils pilnīgas atjaunošabas: Pils apskate un apmeklējums; Pils restorāns/kafejnīca „Borhs “Gardēdis””; Pils mākslas galerija „Borhs “Mākslinieks””; Pils retro galerija „Borhs “Retro””; Pils muzejs, vēsturiskas ekspozīcijas; Pils radošā darbnīca „Borhu pils „Meistarklases””; Pils suvenīru bode; Borhs “Mednieks” Borhu dzimtas Pils pagalmā un parka teritorijā; Borhs “Sportiskais” Borhu dzimtas Pils pagalmā un parka teritorijā; Muižas kompleksa tiltiņu un dabas skatu objektu apskates, pastaigas pa parka takām; Muižas parka laivu un katamarānu noma; Muižas parka un Preiļu pilsētas velosipēdu un velokartu noma; Amatnieku darbnīcas „Adamu un Ievas salā”.
  6. 6. • Atjaunots unikāls Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Preiļu pils • Atjaunotas Preiļu muižas kompleksa Kapelas kapenes /iesniegts projekta pieteikums Lat-Lit-By pārrobežu programmā/; • Atjaunota saimniecības ēka, kurā izveidots Amatniecības centrs /iesniegts projekta pieteikums Lat-Lit-By pārrobežu programmā/; • Atjaunota Ādama un Ievas saliņa /būvdarbi pabeigti/, • Atjaunota parka celiņu un tiltu infrastruktūra /darbi iesākti 2016.gadā un turpinās/; • Iekonservēti Preiļu muižas kompleksa Staļļi /realizētas 2 kārtas ar VKPAI atbalstu, nepieciešams finansējums 3.kārtai/; • Atjaunoti Preiļu muižas kompleksa galvenie vārti no Daugavpils ielas puses /iesniegts finansējuma pieprasījums VKPAI pieminekļu glābšanas programmā/; • Labiekārtota parka teritorija/darbi turpinās/; Kā rezultātā veicināta kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskās vērtības paaugstināšana un investīciju piesaiste Preiļu novadā.
  7. 7. 2005.gadā izstrādāts tehniskais projekts Preiļu pils un parka rekonstrukcijai /SIA “AIG”, Phare 2000 un pašvaldības finansējums/; 2011.gadā izstrādāts Ādama un Ievas saliņas un tiltiņa līdz saliņai rekonstrukcijas tehniskais projekts /SIA “Palisāde”, pašvaldības finansējums/. 2017.gadā projekts realizēts – atjaunota Ādama un Ievas saliņa ar tiltu. 2014.gadā izstrādāts Preiļu parka dīķu sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts /SIA “Meliorprojekts”, Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu programmas un pašvaldības finansējums/; 2014.gadā realizēta Preiļu muižas kompleksa Staļļu glābšanas būvdarbu 1.kārta / SIA “Preiļu celtnieks”, VKPAI un pašvaldības finansējums/; 2015.gadā aktualizēts Preiļu pils rekonstrukcijas 1.kārtas būvdarbu 1. un 2.etapu tehniskais projekts /SIA “AIG”, pašvaldības finansējums/; 2016.-2017.gadā Preiļu pils atjaunošanas 1. kārtas 1. un 2.etapa būvdarbi /SIA “Preiļu celtnieks”/; 2016.-2017.gadā parka gājēju-veloceliņu rekonstrukcija/VARAM mērķdotācija un pašvaldības finansējums/; 2016.gadā ar VKPAI finansējuma atbalstu veikti Preiļu muižas kompleksa Staļļu glābšanas 2.kārtas būvdarbi; 2016.gadā Izstrādāts tirgus pētījums Preiļu novada investīciju objektam “Preiļu muižas kompleksa pils un parks” /SIA “Konsorts”, Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums/; 2017.gadā aktualizēts Preiļu pils 2. un 3.kārtas būvdarbu tehniskais projekts /SIA “AIG”/; 2017.gadā aktualizēts tehniskais projekts Preiļu muižas apbūves kompleksa galveno vārtu no Daugavpils ielas puses atjaunošanai /SIA “AIG”/; 2016.gadā izstrādāts Preiļu parka teritorijas ap pili labiekārtošanas tehniskais projekts /Ilze Māra Janelis/; 2018.gadā apstiprināts SAM 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projekta pieteikums “Rīteiropas vērtības” – Preiļu pils 2.kārtas atjaunošana, kurā paredzēta logu un durvju ielikšana, kā arī bēniņu un daļēja sienu siltināšana.
  8. 8. Paldiesparuzmanību!

×