Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Folleto pesca11

1,324 views

Published on

 • Be the first to comment

Folleto pesca11

 1. 1. A pesca fluvial en Galicia 2011
 2. 2. Xunta de GaliciaConsellería do Medio RuralOrde do 28 de xaneiro de 2011 pola que se establecen as normas de pesca nas augas continentaisda Comunidade Autónoma de Galicia durante a tempada 2011 (DOG nº 22 do 2/2/2011, e correcciónde erros no DOG nº 45 do 7/3/2011).Depósito Legal:
 3. 3. ÍNDICEPrincipais novidades da tempada 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Autorizacións para a pesca en augas continentais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Tipos e prezos das lizenzas e recargas de pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Tipos e prezos dos permisos de pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Modalidades de pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Horarios de pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Xornadas inhábiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Períodos hábiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Cabeceiras de ríos de montaña (inicio da tempada de troita o 1 de maio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Dimensións mínimas do anzol para a pesca con engado natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Engados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Masas de auga nas que se prohibe o engado natural para a troita a partir do 1 de xullo . . . . . . . . . . . . . . 13Dimensións mínimas e cotas de captura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Morfoloxía dos peixes e xeito de determinar o tamaño mínimo de captura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Tramos con dimensión mínima da troita de 21 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Masas de auga salmoneira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Diferenzas básicas entre as crías de salmón e troita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Masas de auga de reo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Zonas de desembocadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Réxime especial de encoros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Encoros con réxime especial nos que non se autoriza a pesca durante todo o ano . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Tramos libres de pesca sen morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Coutos de pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Casas expedidoras de permisos de pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Vedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Índice de mapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Mapa IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Mapa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Mapa X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Mapa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Mapa XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Mapa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Mapa XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Mapa IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Mapa XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Mapa V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Mapa XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65Mapa VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Mapa XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Mapa VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Mapa XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Mapa VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Mapa XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
 4. 4. PRINCIPAIS NOVIDADES DA TEMPADA 2011• O tamaño mínimo legal do reo pasa a ser de 35 cm.• Nas masas de auga salmoneiras do 1 de xuño ata o final da tempada, os cebos artificiais só poderán ter un anzol simple.• Védase a pesca deportiva da anguía en todas as augas continentais da C.A. e en todas as fases do seu ciclo vital incluíndo a angula ou meixón. AUTORIZACIÓNS PARA A PESCA EN AUGAS CONTINENTAISSALMON OU REOLicenza de pesca fluvial + recarga de reo e salmón.TROITA E DEMAIS ESPECIESLicenza de pesca fluvialPESCA A FLOTE 1. autorización para a navegación do organismo de conca 2. licenza de pesca fluvial + recarga de pesca a flote + licenza de embarcación 5COUTOS DE PESCASalmón ou reo: licenza de pesca fluvial + recarga + permiso de pescaTroita: licenza de pesca fluvial + permiso de pescaZONAS DE DESEMBOCADURASaboga: licenza de pesca fluvialEspecies de esteiro: licenza de pesca fluvial ou licenza de pesca marítima
 5. 5. TIPOS E PREZOS DAS LICENZAS E RECARGAS DE PESCA Clave Clase Tipo Importe 30.14.01 Clase A Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (+18 - 65anos) 18,77 € 30.14.02 Clase A.1 Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E. (+18 - 65anos) (15 días) 2,93 € 30.14.03 Clase B Estranxeiros non residentes 37,47 € 30.14.04 Clase B-1 Estranxeiros non residentes (15 días) 3,76 € 30.14.05 Clase C Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E (-18 + 65 anos) 9,39 € 30.14.06 Clase C-1 Españois, estranxeiros residentes e cidadáns U.E (-18 + 65 anos) (15 días) 2,93 € 30.14.08 Clase E Para embarcacions e artefactos flotantes 14,08 € 30.14.09 RECARGA Para pesca de reo e salmón 5,87 € 30.14.10 RECARGA Para pesca a flote 2,93 € TIPOS E PREZOS DOS PERMISOS DE PESCA Tipo Importe Permiso de primeira categoría, válido para a pesca do salmón e demais especies 9,02 € Permiso de segunda categoría, válido para a pesca do reo e demais especies, agás o salmón 6,01 € Permiso de terceira categoría, válido para a pesca da troita e demais especies, agás salmón e reo 3,01 € Permiso de cuarta categoría, válido para a pesca de ciprínidos e demais especies, agás salmónidos 1,50 € Permiso de pesca sen morte, válido para a práctica da pesca nos coutos de pesca sen morte 1,50 € Permiso de pesca intensiva 4,51 €6 MODALIDADES DE PESCA • Como regra xeral, e para todas as especies, só se autoriza a pesca con cana, sen prexuízo da regulamentación especí- fica da lamprea, cangrexo vermello americano e cangrexo sinal. • Prohíbese o aparello coñecido como “de ninfa” e calquera outro semellante, lastrado no seu extremo e que arrastre polo fondo. • Para a pesca en tramos de ríos só se permite o emprego dunha cana por persoa, a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros, e dunha sacadeira ou un lazo como elemento auxiliar. • Para a pesca desde embarcacións só se poderá empregar unha cana por persoa, autorizándose un máximo de tres canas por embarcación, aínda que o número de persoas embarcadas sexa maior. • Nas zonas de desembocadura e nos encoros, autorízase o emprego de dúas canas desde a beira e a unha distancia máxima do pescador ou pescadora de tres metros. • Pesca a flote: só se poderá pescar desde embarcacións ou artefactos boiantes nas zonas de desembocadura e naque- las masas de auga expresamente autorizadas. • Pesca sen morte: Autorízanse unicamente a mosca artificial nas súas distintas modalidades e a culleriña, en ambos casos, cun só anzol e sen arponcillo, quedando prohibido a todos os efectos o engado natural. Todas as capturas deberán ser devoltas á auga inmediatamente despois da súa extracción. Non se poderá ter ningún peixe, aínda que fose pescado noutro tramo. Os mércores poderán reservarse os permisos de couto para actividades educativas, solicitadas por entidades interesa- das na mellora do medio fluvial. Nestes casos expediranse os permisos gratuitamente, podéndose ampliar o número máxi- mo de permisos por causas xustificadas. • As capturas accidentais de salmón fóra da tempada hábil e as capturas en tramos de pesca sen morte non poderán qui- tarse fóra da auga, se é preciso cortarase a sedela para liberar o peixe.
 6. 6. HORARIOS DE PESCASó se poderá practicar a pesca no período comprendido entre unha hora antes da saída do sol e unha hora despois daposta.As horas oficiais serán as establecidas na páxina WEB de MeteoGalicia (http:/www./meteogalicia.es/galego/predicción/orto/orto.asp),debéndose tomar como referencia a localidade máis próxima ao punto onde se estea pescando.Dez minutos antes do comezo e dez minutos despois da finalización da xornada de pesca todos os aparellos e enga-dos deberán estar recollidos e, se é o caso, as canas pregadas. HORARIO DE PESCA DO REO PARA TODOS OS RÍOS DE GALICIA Datas Apertura Peche Do 1 ao 15 de maio 6,06 H. 22,53 H. Do 16 ao 31 de maio 5,53 H. 23,08 H. Do 1 ao 15 de xuño 5,49 H. 23,17 H. Do 16 ao 30 de xuño 5,53 H. 23,20 H. Do 1 ao 15 de xullo 5,54 H. 23,20 H. Do 16 ao 31 de xullo 6,03 H. 23,14 H. Do 1 ao 15 de agosto 6,19 H. 22,58 H. Do 16 ao 31 de agosto 6,34 H. 22,40 H. Do 1 ao 15 de setembro 6,51 H. 22,12 H. Do 16 ao 30 de setembro 7,06 H. 21,47 H. 7 XORNADAS INHÁBILESSerán inhábiles para a pesca os luns, agás festivos nacionais ou autonómicos.Nos coutos de pesca serán tamén inhábiles os xoves, agás festivos nacionais ou autonómicos.Nos tramos do río Navia compartidos con Asturias serán tamén inhábiles os xoves, agás festivos nacionais.Nas zonas de desembocadura e mais nos encoros nos que se autoriza a pesca de ciprínidos e perca negra durante todoo ano , serán hábiles todos os días da semana para a captura de especies distintas dos salmónidos. ¡LEMBRE! Para a pesca do salmón e do reo, así como para pesca desde embarcacións, ademais do prezo da licenza é preciso pagar unha recarga.
 7. 7. Períodos hábiles (I) SALMÓN MASA DE AUGA TEMPADA DE PESCA Río Tramo Cota Anual COMEZO REMATE Eo Couto de Abres - 1 maio 15 xullo Eo Couto da Pontenova (lotes 1,2 e 3) - 1 maio 15 xullo Eo Couto da Pontenova (lote 4 O Cairo) - 1 maio 15 xuño Eo Couto da Pontenova (lote 4 O Cairo) pesca sen morte - 16 xuño 15 agosto Eo Couto da Pontenova (lote 5 Pedrido) pesca sen morte - 1 maio 15 agosto Eo Couto San Tirso (lote 1 Piago Maior) - VEDADO VEDADO Eo Couto San Tirso (lote 2 Estreitos) pesca sin morte - 1 maio 15 agosto Eo Couto San Tirso (lote 3 Louredal) pesca sin morte - 1 maio 15 agosto Eo Couto de Salmeán 10 1 maio 31 xullo Lérez Couto de Monteporreiro 8 1 maio 31 xullo Mandeo Couto de Betanzos 5 1 maio 31 xullo Masma Couto de Celeiro 15 1 maio 31 xullo Miño Couto de Frieira 5 1 maio 31 xullo Ulla Coutos de Couso, Sinde e Ximonde 35 (1) 1 maio 31 xullo Outras masas de auga Non se autoriza a captura do salmón Nos coutos do río Ulla, entre o remate anticipado da tempada e o 31 de xullo, poderá practicarse a pesca sen morte do salmón. Cota de captura por persoa e xornada: 1 exemplar. (1) Coa captura dos 25 primeiros salmóns, finalizarase a tempada no couto de Ximonde, permanecendo hábiles os coutos de Couso e Sinde para a captura dos 10 salmóns restantes. REO MASA DE AGUA TEMPADA DE PESCA Río Tramo COMEZO REMATE Eume Couto de Ombre 1 maio 30 setembro Lambre Couto de Lambre 1 maio 30 setembro Landro Couto de Viveiro (lotes 2 e 3) 1 maio 30 setembro8 Grande Couto de A Ponte do Porto 1 maio 30 setembro Lérez Couto de Monteporreiro 1 maio 30 setembro Mandeo Couto de Betanzos 1 maio 15 setembro Masma Couto de Celeiro (lotes 2 e 3) 1 maio 30 setembro Mera Couto de Noval 1 maio 30 setembro Sor Couto de Ribeiras e Segade 1 maio 30 setembro Tambre Couto Noia 1 maio 30 setembro Ulla Coutos de Couso, Sinde e Ximonde 1 maio 30 setembro Umia Ponte Arnelas 1 maio 30 setembro Xubia Couto de Xubia 1 maio 30 setembro Eo Coutos de Abres, A Pontenova e San Tirso 1 maio 15 agosto Outras masas de auga 1 maio 15 agosto Zonas de desembocadura Non se autoriza a captura do reo TROITA MASA DE AGUA TEMPADA DE PESCA COMEZO REMATE Coutos de pesca intensiva 20 marzo 30 setembro Coutos e tramos de pesca sen morte 20 marzo 30 setembro Coutos e tramos de pesca sen morte en masas de auga salmoneiras, masas de auga 1 maio 30 setembro de reo ou cabeceiras de ríos de montaña Masas de auga salmoneiras e masas de auga de reo 1 maio 15 agosto Cabeceiras de ríos de montaña 1 maio 15 agosto Coutos de Abres, A Pontenova e San Tirso 1 maio 15 agosto Tramo do río Navia compartido con Asturias 1 abril 31 xullo Tramo do río Bibei compartido con Zamora 3 abril 31 xullo Outras masas de auga 20 marzo 15 agosto Zonas de desembocadura Non se autoriza a pesca da troita
 8. 8. Períodos hábiles (II) CIPRÍNIDOS E/OU PERCA NEGRAMASA DE AGUA TEMPADA DE PESCA COMEZO REMATEMasas de auga salmoneiras e masas de auga de reo 1 de maio 15 de agostoCabeceiras de ríos de montaña 1 de maio 15 de agostoEncoros autorizados Todo o anoOutras masas de auga 20 de marzo 15 de agosto SABOGA (Alosa fallax)MASA DE AGUA TEMPADA DE PESCA COMEZO REMATERío Ulla: entre a presa de Couso e a desembocadura 1 de maio 8 de xuñoOutras masa de auga Non se autoriza ESPECIES DE ESTEIRO (robaliza, muxo, solla...)MASA DE AGUA TEMPADA DE PESCA COMEZO REMATEMasas de auga salmoneiras e de reo 1 de maio 15 agostoCoutos de reo con ampliación de tempada 1 maio 30 setembroZonas de desembocadura Todo o anoOutras masas de auga 20 marzo 15 agosto 9 CANGREXO VERMELLO AMERICANO E CANGREXO SINALMASA DE AGUA TEMPADA DE PESCA COMEZO REMATERío Xallas: entre a presa de Ventín e a presa do encoro da Fervenza, incluindo o tramo vedado 20 marzo 15 agostoaugas abaixo da citada presa de VentínEncoros de Sabón, As Forcadas e Cecebre (agás tramos vedados) Todo o anoRíos Sil e Bibei Todo o anoRíos Furnia, Hospital e Pego (afluentes do Baixo Miño) augas abaixo da estrada PO-552 (Vigo-Tui) Todo o anoCanles e charcas da antiga lagoa de Antela, charcas dos Milagres(concello de Maceda),charcas de Todo o anoRioseco (concello de Paderne de Allariz), charcas de Niñodaguia (concello de Xunqueira de Espadanedo)e graveiras de Oimbra (concello de Oimbra)Encoros de Belesar e Os Peares, nos tramos incluídos no réxime especial de encoros Todo o anoOutras masa de auga No se autoriza ANGUÍAVédase a pesca deportiva da anguía en todas as augas continentais da Comunidade Autónoma e en todas as fases do ciclo vital da espe-cie, incluíndo en todo caso os exemplares denominados comunmente como angula ou meixón. ESPECIES VEDADASVédanse en todas as masas de auga as seguintes especies: cangrexo de río (Austropotamobius pallipes pallipes), reñosa (Rutilus arcasii),espiñento (Gasterosteus aculeatus), sábalo (Alosa alosa) e anguía (Anguilla anguilla).
 9. 9. Cabeceiras de ríos de montaña (I) (Inicio da tempada da troita o 1 de maio agás tramos vedados) Provincia de Lugo Bacía do Eo Río Rodil Augas arriba da confluencia do río Pontigón, incluído este (A Fonsagrada) Bacía do Miño Río Neira Augas arriba do límite superior do couto de Baralla Bacía do Navia Río Navia Augas arriba do límite superior do couto de As Nogais Río Cancelada Augas arriba do límite inferior do couto de Doiras, incluído este Río Ser Augas arriba da Ponte de Vilaquinte (Cervantes) Río Rao Augas arriba da Ponte das Veigas (Navia de Suarna) Río Agüeira Toda a bacía na Comunidade Autónoma, incluídas as dos seus afluentes Allonca e Candesa (A Fonsagrada) Bacía do Sil Río Selmo Toda a cunca na Comunidade Autónoma (Folgoso do Courel-Quiroga) Río Lor Augas arriba do límite inferior do couto de Courel, incluído este Río Lóuzara Augas arriba da Ponte de Santalla de Abaixo (Samos) Río Cabe Augas arriba da Ponte de Santalla de Trascastro (O Incio) Río Mao Augas arriba da Ponte da Ribeira (O Incio) Provincia de Ourense Bacía do Douro Río Abredo ou do Pereiro Toda a bacía, ata a súa confluencia co Pentes/Ribeira (A Gudiña)10 Río de Cádavos Toda a bacía na Comunidade Autónoma, incluída a do rego das Veigas (A Mezquita) Río Pentes/Ribeira Augas arriba da confluencia do regueiro do Fontao, incluído este (A Gudiña) Río de A Ribeiriña Augas arriba da confluencia do rego de Boelle, incluído este (A Gudiña) Río Parada Augas arriba da confluencia do rego da Ribeira Grande, incluído este (A Gudiña) Río Mente Augas arriba da Presa do Papeleiro (Riós) Bacía do Limia Río Caldo Augas arriba da xunta co corgo da Fecha do Curro, incluído este (Lobios) Río de Vilameá (afluente do Caldo) Augas arriba da Ponte de Porta Paredes (Lobios) Río de Lobios Augas arriba da pontella da pista entre Chao das Casas e A Carballiña (Lobios) Río Cabaleiro Augas arriba da xunta do río do Chao de Requeixo co corgo da Carballa (Lobios) Río Salas Todas as augas que desembocan no encoro de Salas, excluído este Río Mao (afluente do Salas) Augas arriba da xunta coa corga da Poza, incluída esta (Lobios) Río das Mestas ou Fírbeda Augas arriba da xunta co río da Ponte Maior (Calvos de Randín) Río Nocedo ou Airoa Augas arriba da confluencia co regato de Guntín, incluído este (Os Blancos) Río de Faramontaos Augas arriba da Ponte de Penaguda (Baltar) Río Agro Augas arriba da xunta coa corga dos Bois ou de Guxinde, incluída ésta (Entrimo) Río Montaña ou Pacín (afluente do Agro) Augas arriba da xunta coa corga da Ponticela ou de Queguas (Entrimo e Lobios) Río Fragoso Augas arriba da xunta co rego dos Pedrouzos (Lobeira) Río Cadós Augas arriba do límite superior do couto de Cadós (Bande) Bacía do Miño Río Tuño (afluente do Arnoia) Augas arriba da confluencia do río de Cexo, incluído este (Celanova) Río Ourille (afluente do Arnoia) Augas arriba da Ponte de San Pedro (Verea) Río Deva Grande Augas arriba da Ponte Retortoiro (Quintela de Leirado) Río de Crespos ou Gorgúa Augas arriba da Ponte de Freáns (Padrenda)
 10. 10. Cabeceiras de ríos de montaña (II)(Inicio da tempada da troita o 1 de maio agás tramos vedados)Bacía do SilRíos Galir e Malvela Augas arriba de Robledo da Lastra (Rubiá)Río Farelos Augas arriba da Ponte de San Xulián (Vilamartín de Valdeorras)Río Leira Augas arriba da xunta co regueiro de Preanes, incluído este (Vilamartín de Valdeorras)Río Sotillo Toda a bacía na Comunidade Autónoma (Carballeda de Valdeorras)Río Casoio Todas as augas arriba da xunta dos ríos Valborrás e de Riodolas (Carballeda de Valdeorras)Regueiro de Candís Toda a bacía (O Barco de Valdeorras e Carballeda de Valdeorras)Río Bibei Toda a bacía vertente no encoro do Vao, excluído esteRíos de San Miguel, de San Lázaro, Todas as súas bacías, ata as respectivas desembocaduras no BibeiCabalar, Fiscaíño e CernadoRío Xares Toda a bacía e augas que verten no encoro de Prada, excluído esteRío das Azoreiras Toda a súa bacía, ata a desembocadura no XaresRío Navea Toda a bacía e augas que verten no encoro de Guístolas, excluído esteRío Edo Todas as augas arriba da confluencia dos ríos de Sas de Penelas, Castoi e Ferreiros (Castro Caldelas)Río dos Vaos Augas arriba da xunta do río de Vilariño das Uces e o regato do Carballiño (A Teixeira)Río Mao Todas as augas que verten aos encoros da Hedrada e Leboreiro, excluídos estes e o couto de Montederramo (Montederramo-Parada de Sil) Dimensiones mínimas dos anzois para a pesca con engado natural 11 Salmón: a=13 mm b= 14 mm Outras especies: a= 6 mm b= 6,5 mm
 11. 11. Engados SALMÓN ENGADOS AUTORIZADOS LIMITACIÓNS Artificiais Mosca artificial Do 1 de xuño ata a fin da tempada os engados artificiais só poderán ter un Culleriña anzol simple. Peixes artificiais ou semellantes No couto de Abres, a partir do 16 de xuño só poderán empregarse a culle- riña dun só anzol sen arponciño e a mosca artificial. Para a pesca sen morte no río Eo autorízanse unicamente a culleriña dun só anzol sen arponciño e a mosca artificial. Para a pesca sen morte no río Ulla autorízase unicamente a mosca artifi- cial con anzol sen arponciño. Naturais Miñoca e quisquilla Dimensións mínimas do anzol (a=13 mm, b=14mm) Prescricións especiais As capturas accidentais de salmón fora de tempada hábil e máis as cap- turas en tramos de pesca sen morte non poderán quitarse fora da auga, sendo obrigatorio, de ser preciso, cortar a sedela para liberar o peixe. En todos os salmóns capturados comprobarase a existencia de micromar- cas magnéticas na cartilaxe nasal no momento de seren precintados e guiados. Dado que os salmóns micromarcados proceden das repoboacións efec- tuadas polas diferentes Administracións españolas ou extranxeiras, débense recuperar as micromarcas mediante a extracción dun fragmento da cartilaxe nasal no que se atope a citada micromarca magnética. Nestes casos, deberase prestar a colaboración necesaria e permitir a permanen- cia do salmón no centro de precintaxe o tempo necesario para a recupe- ración da micromarca magnética, propiedade da Administración autora da repoboación. REO E TROITA ENGADOS AUTORIZADOS LIMITACIÓNS EN MASAS DE AUGAS SALMONEIRAS12 Artificiais Mosca artificial Do 1 de xuño ata a fin da tempada os engados artificiais só poderán ter un Culleriña anzol simple. Risco Culleriña: 6,5 cm de tamaño máximo (entre a argola superior e a curvatu- Peixes artificiais e semellantes ra do anzol) Culleriña e mais os peixes artificiais e semellantes só poderán empregar- se con sedela monofilamento dun diámetro menor ou igual a 0,2 mm, pro- hibíndose a utilización de sedela trenzada. Do 1 de xuño ata fin de tempada, prohíbese a culleriña no tramo salmo- neiro do Landro e mais no tramo do río Masma augas abaixo da Ponte da Cazolga (límite superior do couto de Celeiro). No tramo salmoneiro do río Eo prohíbense os peixes artificiais e semellan- tes, e para a pesca con culleriña aplicaranse as mismas normas que no caso do salmón. Naturais Todos (1) Dimensións mínimas do anzol (a=6 mm, b=6,5mm) A mosca natural, o saltón, o grilo, o besbello (larva de odonato), e mais a gusarapa ou bechoco (larva de efemeróptero) só poderán empregarse a floreo (en superficie). No tramo salmoneiro do río Landro e mais no tramo do río Masma augas abaixo da Ponte da Cazolga (límite superior do couto de Celeiro) prohí- bense os engados naturais. (1) Agás todo tipo de ovas de peixe e o peixe natural vivo, morto ou en anacos.
 12. 12. Engados II CIPRÍNIDOS E PERCA NEGRAEngados artificiais autorizados: mosca artificial, culleriña, peixes artificiais, engados de superficie (comúnmente coñecidos como poppers eplugs) e engados de materiais plásticos ou semellantes (comúnmente coñecidos como vinilos).Engados naturais autorizados: todos os engados naturais agás todo tipo de ovas de peixes e peixe natural vivo, morto ou en anacos. Os enga-dos naturais só poderán empregarse con anzois de dimensions maiores ou iguais cás que se sinalan na páxina 11.Con carácter xeral, prohibense aqueles engados e tamaños de anzol prohíbidos para salmón ou reo na mesma masa de auga e no mesmoperíodo.Ciprínidos: permitese cebar as augas con engados vexetais ou pensos nos encoros autorizados todo o ano. A partir do 15 de agosto, pode-ranse empregar anzois de calquera tamaño con engados vexetais ou asticot, quedando prohibidos outros engados. SABOGAProhíbense aqueles engados e tamaños de anzol prohibidos para salmónidos na mesma masa de auga e no mesmo período. ESPECIES DE ESTEIRO (robaliza, muxo, solla...)Engados autorizados: xorra ou becho de mar (Nereis sp), pulga de mar ou miolo de pan. Así mesmo, autorízase a pesca deportiva de cefaló-podos con poteira. Masas de auga nas que se prohibe o engado natural para a troita a partir de 1 de xullo Provincia da CoruñaCouto do río Furelos. Provincia de LugoRío Búbal.Río Cabe e afluentes. 13Río Eo e afluentes: desde o nacemento do río ata o límite superior do couto de Vilarmide.Río Ladra: Couto de Begonte.Río Landro: entre a desembocadura do río das Balsadas (Concello de Ourol) e a presa de Salto do Can (concellos de Ourol e Viveiro),nunha lonxitude aproximada de 3,6 km.Río Loio: entre o nacemento (concellos de Sarria e Paradela) e a desembocadura no encoro de Belesar (concello de Paradela), nunha lon-xitude aproximada de 20 km.Río Lor e afluentes: agás no tramo comprendido entre o límite inferior do couto da Labrada e a desembocadura no río Sil, cunha lonxitudeaproximada de 6,1 km, e no tramo comprendido entre A Ponte de Froxán (concello de Folgoso do Courel) e o límite superior do couto daLabrada, cunha lonxitude aproximada de 6,5 km.Río Lóuzara.Río Navia e afluentes.Río Neira e afluentes: agás no tramo autorizado para a pesca de ciprínidos, augas abaixo do couto de Pobra, no tramo do río Sarria augasabaixo da ponte da estrada de Samos (rúa Calvo Sotelo do núcleo urbano de Sarria) e no curso principal do río Tórdea.Río Sil e afluentes: toda a rede hidrográfica vertente no río Sil non incluída en parágrafos anteriores, coa excepción do curso principal deste. Provincia de OurenseTodas as masas de auga da provincia agás nas que a seguir se relacionan:- Encoros nos que se autoriza a pesca de ciprínidos e perca negra durante todo o ano.- Encoros de Penarrubia (río Sil), Cenza (río Cenza), Leboreiro (río Mao), San Agustín ou Pías (río Bibei).- Río Miño: curso principal.- Río Sil: curso principal.- Río Avia: entre a presa de Albarellos e a desembocadura do río Miño.- Río Támega: entre a ponte da estrada N-525 e a fronteira con Portugal.- Río Arnoia: entre a desembocadura do río Ourille e a desembocadura no río Miño.- Río Arenteiro: tramo de pesca intensiva do couto do Carballiño.
 13. 13. Dimensións mínimas e cotas de captura Salmón MASA DE AGUA DIMENSIÓN MÍNIMA (cm) COTA DIARIA DE CAPTURA Todas as autorizadas 40 1 Reo MASA DE AGUA DIMENSIÓN MÍNIMA (cm) COTA DIARIA DE CAPTURA Couto de Abres, A Pontenova (autorizados) 25 8 Río Umia comprendido entre o límite superior 35 2 do couto de Caldas de Reis, e o límite superior da zona zona de desembocadura Outras masas de auga 35 5 Troita MASA DE AGUA DIMENSIÓN MÍNIMA (cm) COTA DIARIA DE CAPTURA Encoros das páxinas 22-23 23 5 Couto de Abres e tramos autorizados do 25 8 couto da Pontenova Coutos da Ulloa, Doiras, 17 10 Monterroso, Muras, Negreira e Vilarraso Masas de auga da páxina 15 21 8 Río Umia comprendido entre o límite superior 19 5 do couto de Caldas de Reis, e o límite superior da zona zona de desembocadura Outras masas de auga 19 10 - Nunha masa de auga concreta non se poderá estar en posesión de troitas de menor tamaño có autorizado, mesmo cando fosen pescadas noutro lugar, agás no caso de que se estea de paso, con todos os aparellos e engados recollidos e, se é o caso, as canas pregadas. - Nos ríos que haxa troita e mais reo, só se poderá capturar un número de de pezas igual ao da cota da troita, sen que o número de reos14 supere a súa propia cota. - Os salmónidos procedentes de fuxidas accidentais de centros de acuicultura, caso da troita arco da vella (Oncorhynchus mykiss) poderán ser capturados sen límite no tamaño mínimo nin cota de captura. Saboga MASA DE AGUA DIMENSIÓN MÍNIMA (cm) COTA DIARIA DE CAPTURA Tramo río Ulla 30 5 Especies de Esteiro (robaliza, muxo, solla...) MASA DE AGUA DIMENSIÓN MÍNIMA (cm) COTA DIARIA DE CAPTURA Todas as autorizadas Normas de pesca marítima 5 kg. Morfoloxía dos peixes e xeito de determinar o tamaño mínimo de captura
 14. 14. Tramos con dimensión mínima da troita de 21 cm (I)Bacía Masa de auga Provincia Límite superior Límite inferiorAnllóns Río Anllóns A Coruña Límite superior do couto de Verdes Límite superior da zona de desembocaduraBaixo Miño Río Tea Pontevedra Límite superior do couto de Mondariz Desembocadura no Miño (Salvaterra de Miño)Baixo Miño Río Uma Pontevedra Límite superior do couto de Uma Desembocadura no Tea (Ponteareas)Eo Río Eo Lugo Límite superior do couto de Vilarmide Límite superior do couto da PontenovaEume Río Eume A Coruña Presa do encoro do Eume (As Pontes Fronte ao km 5 da estrada de García Rodríguez e Monfero) Pontedeume-A Alameda, límite inferior do couto de Ombre (Pontedeume e Cabanas)Grande Río Grande A Coruña Presa de Castro Buxán (Vimianzo) Límite superior da zona de desembocaduraLambre Río Lambre A Coruña Central eléctrica de Goimil A Ponte do Porco, límite superior da (Vilarmaior e Irixoa) zona de desembocadura (Miño e Paderne)Landro Río Landro Lugo Límite superior do couto de Viveiro Límite superior da zona de desembocaduraLérez Río Lérez Pontevedra Presa de Dorna (Campo Lameiro Límite superior da zona de e Cotobade) desembocaduraLérez Río Maneses Pontevedra Límite superior do couto de Cutián Desembocadura no LérezLimia Río Limia Ourense Límite superior do couto de Ponteliñares Límite inferior do couto de PonteliñaresLimia Río Limia Ourense Presa das Conchas (Lobeira e Muíños) Límite superior do encoro de Lindoso (Lobios)Mandeo Río Mandeo A Coruña Límite superior do couto de Betanzos Límite superior da zona de desembocaduraMasma Río Masma Lugo Límite superior do couto de Mondoñedo Límite superior da zona de 15 desembocaduraMero Río Mero A Coruña Límite superior do couto de Cecebre Límite superior do encoro de CecebreMero Río Mero A Coruña Presa de Cecebre (Cambre) Límite superior da zona de desembocaduraMiño Río Arnoia Ourense Límite superior do couto de Allariz Límite superior do encoro de FrieiraMiño Río Avia Ourense Xunta do río Arenteiro (Boborás) Desembocadura no Miño (Ribadavia)Miño Río Barbadás ou Ourense Xunta do rego de Santa Olaia Desembocadura no Barbaña dos Muíños (Barbadás) (Ourense)Miño Río Barbantiño Ourense Ponte Mandrás, na estrada CV-101 Desembocadura no Miño (Ourense (San Cristovo de Cea) e Punxín)Miño Río Barbaña Ourense A Ponte Noalla (San Cibrao das Viñas) Desembocadura no Miño (Ourense)Miño Río Deva Ourense Límite superior do couto de Pontedeva Límite superior do encoro de FrieiraMiño Río Ladra Lugo Límite superior do couto de Begonte Desembocadura no Miño (Outeiro de Rei)Miño Río Loña Ourense Presa de Cachamuíña Desembocadura no Miño (O Pereiro de Aguiar) (Ourense)Miño Río Miño Lugo Límite superior do couto de Límite superior do encoro de Castro de Rei BelesarMiño Río Miño Lugo Presa de Belesar Límite superior do encoro dos PearesMiño Río Miño Ourense Presa dos Peares Límite superior do encoro de VelleMiño Río Miño Ourense Presa de Velle Límite superior do encoro de Castrelo de MiñoMiño Río Miño Ourense Presa de Castrelo de Miño Límite superior do encoro de FrieiraMiño Río Miño Ourense e Límite superior do couto de Frieira Límite inferior do couto de Frieira Pontevedra
 15. 15. Tramos con dimensión mínima da troita de 21 cm (II) Bacía Masa de auga Provincia Límite superior Límite inferior Miño Río Neira Lugo Límite superior do couto de Láncara Desembocadura no Miño (O Corgo e O Páramo) Miño Río Ourille Ourense Límite supeior do couto de Celanova Desembocadura no Arnoia (Celanova) Miño Río Sarria Lugo Ponte da estrada de Samos (Sarria) Desembocadura no Neira (Láncara e O Páramo) Miño Río Tórdea Lugo Límite superior do couto de Tórdea Desembocadura no Neira (O Corgo) Miñor Río Miñor Pontevedra Límite superior do couto de Gondomar Límite superior da zona de desembocadura Navia Río Navia Lugo Límite superior do couto de Límite superior do encoro de San Martiño da Ribeira Grandas de Salime Navia Ríos Suarna e Lugo Límite superior do couto da Límite superior do encoro de de Lamas Fonsagrada Grandas de Salime Ouro Río Ouro Lugo Límite superior do couto de Foz Límite superior da zona de desembocadura Sil Río Bibei Ourense Presa do Vao (Manzaneda e O Bolo) Límite superior do encoro de Montefurado Sil Río Cabe Lugo Límite superior do couto de Monforte Límite superior do encoro de San Pedro Sil Río Lor Lugo Ponte Baldomir, na estrada LU-P-1901 Límite superior do encoro de Santo (Folgoso do Courel) Estevo Sil Río Sil Lugo e Ourense Todo o seu percorrido pola Comunidade Autónoma, agás encoros Tambre Río Tambre A Coruña A Ponte de Brates (Boimorto e Frades) Límite superior do couto de Ponte Maceira Tambre Río Tambre A Coruña Presa do encoro de Barrié de la Maza Límite inferior do couto de Noia (Brión e Negreira) Támega Río Támega Ourense Xunta do río Vilaza (Verín) Fin do tramo internacional (Verín) Traba Río Traba A Coruña Límite superior do couto de Traba Límite superior da zona de16 desembocadura Ulla Río Deza Pontevedra Presa de Saídres (Silleda e Desembocadura no Ulla (Silleda e Vila de Cruces) Vila de Cruces) Ulla Río Sar A Coruña A Ponte de Chave, na estrada AC-300 Desembocadura no Ulla (Padrón) (Brión) Ulla Río Ulla A Coruña e Presa de Portodemouros (Arzúa e Límite superior da zona de Pontevedra Vila de Cruces) desembocadura Verdugo Río Oitavén Pontevedra Límite superior do couto de Soutomaior Desembocadura no Verdugo Verdugo Río Verdugo Pontevedra Límite superior do couto de Soutomaior Límite superior da zona de desembocadura Xallas Río Beba A Coruña Límite superior do couto de Xallas Desembocadura no Xallas (Mazaricos) Xallas Río Xallas A Coruña Presa de Castrelo Límite superior do encoro de Santa (Dumbría e Mazaricos) Uxía Xallas Río Xallas A Coruña Presa de Santa Uxía Desembocadura no mar (Dumbría e Mazaricos) Xallas Río Xallas A Coruña Presa da Ponte Olveira Límite superior do encoro de (Dumbría e Mazaricos) Castrelo Xallas Río Xallas A Coruña Presa da Fervenza Límite inferior do couto de Xallas (Dumbría e Mazaricos) Xuvia Río Xuvia A Coruña Límite superior do couto de Xuvia Límite superior da zona de desembocadura
 16. 16. Masas de auga salmoneiras (1)Río Límite superior Límite inferior kmDeza Presa de Saídres (Silleda e Vila de Cruces) Desembocadura no río Ulla (Silleda e Vila de Cruces) 18Eo Pasarela da Volta da Teixeira, límite superior Ponte do ferrocarril Ferrol–Xixón do couto de Vilarmide (Ribeira de Piquín) (Ribadeo e Asturias) 53Landro Presa de Salto do Can (Ourol e Viveiro) A Ponte de Portochao, límite inferior do couto 7,5 de Viveiro (Viveiro)Lañas Salto natural de Fao (Touro) Xunta co río Ulla (Touro) 3,1Lérez Presa da minicentral de Dorna Ponte do ferrocarril Vigo-A Coruña (Pontevedra) 27 (Cotobade e Campo Lameiro)Liñares Presa da minicentral denominada Desembocadura no río Ulla (A Estrada) 4,7 Salto da Devesa (A Estrada)Mandeo O Tope (Coirós e Paderne) A Ponte Vella de Betanzos 10Masma A Ponte de Viloalle, límite superior do couto A Ponte da Espiñeira na estrada N-462 (Foz e Barreiros) 23 de Mondoñedo (Mondoñedo)Ouro Pasarela de Valmaior, límite superior Ponte de Fazouro, límite inferior do couto de Foz (Foz) 8 do couto de Foz (Foz)Tea Lugar de Foxaco, límite superior do couto Desembocadura no río Miño (Salvaterra de Miño) 29 de Mondariz (Mondariz)Ulla Presa do Salto nº 2 ou Salto de Touro A Ponte de Catoira (Catoira e Rianxo) 80 (Touro e Vila de Cruces)Valga Nacemento (A Estrada) Desembocadura no río Ulla (Valga) 14 Diferenzas básicas entre as crías de salmón e troita 17Característica Pinto de salmón TroitaAspecto xeral Corpo máis estilizado, cabeza pequena Corpo robusto, cabeza relativamente grande e redondeada. e apuntada.Cor Pouco variable. De 10 a 12 marcas verticaís, Moi variable.De 8 a 11 marcas verticaís moi espaciadas e moi espaciadas e definidas, perpendiculares definidas, perpendiculares á liña lateral. á liña lateral.Pintas Negras ou vermelladas, simétricamente Vermellas e escuras, numerosas, asimetricamente repartidas, repartidas polos flancos, nunca oceladas. con frecuencia rodeadas dun halo esbrancuxado (ocelado) e Poucas e case ningunha por debaixo distribuidas por riba e por debaixo da liña lateral. da liña lateral.Cabeza (1) De 1 a 3 pintas negras no opérculo. Máis de 3 pintas negras no opérculo.Boca (2) O maxilar non alcanza o extremo posterior O maxilar alcanza ou excede o extremo posterior do ollo. do ollo.Pedúnculo caudal (3) Fino GrosoCola (4) Escote moi marcado. Escote pouco marcado.Aletas pectorais Longas, esténdense cara ó comenzo Relativamente curtas, non se estenden ata o comenzo da da dorsal. dorsal.Aleta adiposa (6) Cores escuras. Cores avermelladas.Aleta anal (7) Branca ou amarelada Borde anterior branco seguido dunha franxa escura.
 17. 17. Masas de auga de reo (I) Río Límite superior Límite inferior km Obs. Almofrei Desembocadura do regato Desembocadura no río Lérez (Pontevedra) 7,4 Afluentes 1 km de Campolongo ou regueiro de Cachón (Cotobade) Alvedosa Nacemento (Pazos de Borbén) Desembocadura (Redondela) 10 Afluentes 1 km Anllóns Ponte Caldas (Ponteceso) Canteira de Santa Mariña (Ponteceso e Cabana) 6,2 Afluentes Baleo Nacemento (Ortigueira) Ponte do ferrocarril, límite superior da zona 22 Afluentes 1 km de desembocadura (Ortigueira) Baxoi Xunta dos ríos Vilariño Ponte do ferrocarril, límite superior da zona 8,3 Afluentes 1 km e Anduriña (Vilarmaior) de desembocadura (Miño) Belelle A Fervenza do Belelle (Neda e Fene) Lugar de Subarreiros, límite superior da 5,4 Afluentes 1 km zona de desembocadura (Neda) Coroño Nacemento (Lousame) Desembocadura no mar (Boiro) 13 Afluentes 1 km Donas Nacemento (Negreira) Desembocadura (Outes) 18 Afluentes 1 km Espasante ou Nacemento (Ortigueira) Desembocadura no mar (Ortigueira) 12 Afluentes 1 km Callobre Do Esteiro Nacemento (Ortigueira) Desembocadura no mar (Ortigueira e Mañón) 11 Afluentes 1 km Eume Presa do encoro do Eume Fronte ao km 5 da estrada Pontedeume-A Alameda, 15 Afluentes (As Pontes e Monfero) límite inferior do couto de Ombre (Pontedeume e Cabanas) Da Furnia Pontillón augas arriba do Desembocadura no río Miño (Tomiño) 1,7 Afluentes 1 km cemiterio de Amorín (Tomiño) Gafos Confluencia dos ríos Tomeza e Desembocadura (Pontevedra) 2,6 Afluentes 1 km Marcón (Pontevedra) De Galdo ou A Ponte de Baralla (Viveiro) Desembocadura no río Landro (Viveiro) 1,7 Afluentes 1 km de Bravos Da Granda ou Desembocadura do río de Rons Desembocadura no río Lérez (Pontevedra) 3,8 Afluentes 1 km da Gándara (Pontevedra) Grande Presa de Castro Buxán (Vimianzo) Ponte da Ponte do Porto, límite inferior do 8 Afluentes couto da Ponte do Porto (Camariñas) Hospital Presa da área recreativa da Desembocadura no río Miño (Tomiño) 2,5 Afluentes 1 km18 Pedra (Tomiño) Lambre Central eléctrica de Goimil A Ponte do Porco, límite superior da zona de 6,3 Afluentes (Vilarmaior e Irixoa) desembocadura (Miño e Paderne) Loureiro A Ponte de Galea (Viveiro) Desembocadura no río Landro (Viveiro) 1,6 Afluentes 1 km Louro A Ponte de Valo (O Porriño) Desembocadura no río Miño (Tui) 16 Afluentes 1 km Maceiras Nacemento (Redondela) Desembocadura no río Alvedosa (Redondela) 7 Afluentes 1 km Maior Nacemento (Ortigueira) Muíño de Lino, límite superior da zona de 11 Afluentes 1 km desembocadura (Ortigueira) Mera A Ponte de Soutochán Lugar de Castro-Areeira (Ortigueira) 26 Afluentes (As Somozas e As Pontes de García Rodríguez) Mero Presa de Cecebre (Cambre) 100 m augas abaixo da presa da Barcala, límite 10 Afluentes 1 km superior da zona de desembocadura (Culleredo e Cambre) Das Mestas Ponte da estrada AC-102 en A Ponte Vella, límite superior da zona de 18 Afluentes 1 km e Porto do Pontellas (Cedeira e Cerdido) e desembocadura (Cedeira e Valdoviño) Cabo nacemento do Porto do Cabo (Moeche) Miñor A Fervenza da Torre de Chaín, A Ponte da Xunqueira, límite inferior do couto de 6,9 Afluentes 1 km límite superior do couto de Gondomar (Nigrán e Gondomar) Gondomar (Gondomar) Oitavén Presa do encoro das Eiras Desembocadura no río Verdugo (Soutomaior) 8,3 Afluentes 1 km (Fornelos de Montes e Ponte Caldelas) De Nacemento (Carnota) Desembocadura no mar (Carnota) 4,5 Afluentes Pedrafigueira
 18. 18. Masas de auga de reo (II)Río Límite superior Límite inferior km Obs.Pego A Ponte Tomiñesa, na estrada local Desembocadura no río Miño (Tomiño) 3,1 Afluentes 1 km que sae de Tomiño cara ó Torneiro (Tomiño)Rois, Presa da praia fluvial de Desembocadura no río Sar (Rois) 0,8Valeirón ou Seira (Rois)LiñaresSar Desembocadura do río de Desembocadura no río Ulla (Padrón) 6,5 Afluentes 1 km Rois (Padrón e Rois)Sóñora A Ponte da Parcelaria (Lousame) Muíños de Pedrachán, límite superior da 15 Afluentes 1 km zona de desembocadura (Noia)Sor Nacemento (As Pontes e Muras) Souto de Xancedo (O Vicedo e Mañón) 55 AfluentesTambre Presa Barrié de la Maza Desembocadura do regato de Castro, límite inferior 8,8 Afluentes (Brión e Negreira) do couto de Noia (Noia e Outes)Tamuxe Ponte Urgal, na estrada provincial Desembocadura no río Miño (O Rosal) 3,6 Afluentes 1 km que sae do Rosal cara a Valdemiñotos (O Rosal)Té Nacemento (Dodro) Desembocadura no mar (Rianxo) 12 Afluentes 1 kmTines Ponte Sampaio (Outes e Mazaricos) Peirao do Conchido, límite superior da zona de 7,8 Afluentes 1 km desembocadura (Outes)Tollo Ponte da estrada PO-552 Desembocadura no río Miño (Tomiño e O Rosal) 2,7 Afluentes 1 km (Tomiño e O Rosal)Uma Nacemento (A Cañiza) Desembocadura no río Tea (Ponteareas) 19 Afluentes 1 kmUmia A Fervenza de Segade Ponte Estacas, na estrada C-550 29 Afluentes 1 km (Caldas de Reis) (Ribadumia e Cambados)Vadebois Nacemento (Carnota) Desembocadura no mar (Carnota) 4,6 AfluentesVerdugo Presa da central do Inferno Carballeira dos Franceses, no lugar de Comboa, 5,6 Afluentes 1 km (Ponte Caldelas) na marxe dereita, e O Cafexo na marxe esquerda (Soutomaior e Pontevedra)Xuvia Nacemento (As Somozas) Desembocadura no mar (Narón e Neda) 37 Afluentes 19
 19. 19. Zonas de desembocadura (I) Río Límite superior Límite inferior Anllóns Canteira de Santa Mariña Liña recta imaxinaria que une Punta Balarés (Ponteceso) con Punta Padrón (Cabana) Baleo Ponte do ferrocarril Liña recta imaxinaria que une Punta Ladrido (Ortigueira) con Punta Descada ou Sartán (Cariño) Baxoi Ponte do ferrocarril Liña recta imaxinaria que une Punta Bañobre (Miño) con Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) Belelle Lugar de Subarreiros Ponte do ferrocarril Ferrol-Pontedeume (límite Narón-Neda) Condomiñas A Ponte Nova de Cedeira Liña recta imaxinaria que une a punta do dique de Cedeira co cumio do monte Burneira (Valdoviño) Das Mestas A Ponte Vella Liña recta imaxinaria que une a punta do dique de Cedeira co cumio do monte Burneira (Valdoviño) Eo Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón Ponte dos Santos (límite Ribadeo-Asturias) Eume Fronte ó km 5 da estrada Liña recta imaxinaria que une Punta Madanela Pontedeume-A Alameda, límite (Cabanas) con Punta Sentroña (Pontedeume) inferior do couto de Ombre Forcadas Ponte Vella de Ferrerías Liña recta imaxinaria que une a punta do dique de Cedeira co cumio do monte Burneira (Valdoviño) Grande Ponte da Ponte do Porto, Liña recta imaxinaria que une límite inferior do couto da Punta Sandia (Camariñas) Ponte do Porto con Punta Roda (Muxía) Lambre A Ponte do Porco, límite Liña recta imaxinaria que une Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) inferior do couto de Lambre con Punta Mauruxo (Bergondo) Landro A Ponte de Portochao, Liña recta imaxinaria que une a punta límite inferior do couto de Viveiro do peirao de Celeiro co illote A Insua (Viveiro) Lérez Ponte do ferrocarril Vigo-A Coruña Liñas rectas imaxinarias que unen Punta Campelo (Poio) en Monteporreiro co extremo distal do crebaondas da canle do río e este último con Punta Praceres (Pontevedra). Maior Muíño de Lino Liña recta imaxinaria que une Punta Ladrido (Ortigueira) con Punta Descada ou Sartán (Cariño) Mandeo A Ponte Vella de Betanzos Liña recta imaxinaria que une Punta dos Curbeiros de Miño (Miño)20 con Punta Mauruxo (Bergondo) Masma A Ponte da Espiñeira Liña recta imaxinaria que une Punta Prados (Barreiros) coa punta na estrada N-462 da crebaondas de Foz Mendo A Ponte Nova de Betanzos Liña recta imaxinaria que une Punta dos Curbeiros de Miño (Miño) con Punta Mauruxo (Bergondo) Mera Lugar de Castro-Areeira Liña recta imaxinaria que une Punta Ladrido (Ortigueira) con Punta Descada ou Sartán (Cariño) Mero 100 m augas abaixo Liña recta imaxinaria que une Punta Fiaiteira (Oleiros) da presa da Barcala co varadoiro de Oza (A Coruña) Miñor A Ponte da Xunqueira, límite Liña recta imaxinaria que une a punta da barra inferior do couto de Gondomar da praia Ladeira (Baiona) e Punta Lourido (Nigrán) Ouro A Ponte Vella de Fazouro, límite Ponte do ferrocarril Ferrol-Xixón (Foz) inferior do couto de Foz Sóñora Muíños de Pedrachán Liña recta imaxinaria que une Punta Requeixo (Outes) con Punta Testal (Noia) ¡LEMBRE! As especies exóticas poñen en perigo aos nosos peixes Non solte no río peixes de acuario, tartarugas, réptiles ou outros animais domésticos.
 20. 20. Zonas de desembocadura (II)Río Límite superior Límite inferiorSor Souto de Xancedo Liña recta imaxinaria que une Punta do Castro (O Vicedo) con Punta do Santo (Mañón)Tambre Desembocadura do regato Liña recta imaxinaria que une Punta Requeixo (Outes) de Castro, límite inferior do con Punta Testal (Noia) couto de NoiaTines Peirao do Conchido, Liña recta imaxinaria que une Punta Requeixo (Outes) límite inferior do couto de Outes con Punta Testal (Noia)Ulla A Ponte de Catoira Liña recta imaxinaria que une Punta Seveira (Rianxo) con Punta Rebordexo e súa continuación, bordeando a illa de Cortegada, ata o faro do dique de Carril (Vilagarcia de Arousa)Umia Ponte Estacas, na estrada C-550 Liña recta imaxinaria que une Punta San Sadurniño (Cambados) con Punta Borrelo (Cambados)Verdugo Carballeira dos Franceses no Liña recta imaxinaria que une Punta Ulló (Vilaboa) lugar de Comboa, na marxe dereita, e O Cafexo, con Punta Muxeira (Soutomaior) na marxe esquerdaXuvia A Ponte de Xuvia, Ponte do ferrocarril Ferrol-Pontedeume (límite Narón-Neda) límite inferior do couto de XuviaOutros ríos Límite das mareas vivas Liña imaxinaria que une as puntas da embocadura en ámbalas marxes 21 ¡LEMBRE! En zonas de desembocadura e en encoros autorízase o emprego de dúas canas desde a beira a unha distancia máxima do pescador de tres metros.
 21. 21. Réxime especial de encoros (I) Río Encoro Provincia Límite superior Límite inferior Pesca a flote Avia Albarellos Ourense Ponte Albarellos no curso principal e Presa do encoro Autorizada as augas encoradas nos afluentes Bibei O Vao Ourense A Ponte da Residencia no río Bibei, A Presa do encoro Autorizada Ponte de Vilariño de Conso no río Conso, A Ponte de Bembibre no río Camba e as augas encoradas noutros afluentes Bibei Montefurado Lugo e Ponte da estrada OU-636 (A Pobra de Presa do encoro Autorizada Ourense Trives-Freixido) no curso principal e as augas encoradas nos afluentes Camba As Portas Ourense Desembocadura da corga das Pías no río Presa do encoro Autorizada Camba, liña recta imaxinaria que une Pena Anduriña coa desembocadura do río de Cabras nos ríos Ribeira Grande e Ribeira Pequena, e as augas encoradas nos demais afluentes Limia Das Conchas Ourense Ponte da estrada Bande-Mugueimes no Presa do encoro Autorizada sen río Limia, límite inferior do couto de Cadós motor de no río Cadós e as augas encoradas explosión noutros afluentes Limia Lindoso Ourense Ponte da estrada a Lobios e á Madalena Fronteira con Autorizada sen no curso principal e as augas encoradas Portugal motor de nos afluentes explosión Loña Cachamuíña Ourense Pasarela sobre o río Loña na cola do Presa do encoro Non autorizada encoro e as augas encoradas nos afluentes Mao Vilasouto Lugo Augas encoradas Presa do encoro Non autorizada Mero Cecebre A Coruña Augas encoradas Presa do encoro Autorizada só con “tubo flotador” Miño Belesar Lugo A Ponte de Areas no curso principal, presa Presa do encoro Autorizada do encoro de Galego no río Ferreira e as augas encoradas no resto dos afluentes Miño Castrelo de Ourense Liña imaxinaria, perpendicular ao eixo do Presa do encoro Autorizada sen22 Miño río, que une o acceso ao pantalán de motor de Alongos e a beira oposta no curso principal explosión e as augas encoradas nos afluentes Miño Frieira Ourense e Desembocadura do río Avia no curso Presa do encoro Autorizada Pontevedra principal e as augas encoradas nos afluentes Miño Os Peares Lugo Curso principal, marxe esquerda: ponte Presa do encoro Autorizada da antiga estrada Monforte-Chantada. Curso principal, marxe dereita: 50 m augas abaixo da desembocadura do rego de Camporramiro. Afluentes: augas encoradas Miño Velle Ourense Desembocadura do regato do Fontao no Presa do encoro Autorizada sen curso principal e as augas encoradas motor nos afluentes Navea Chandrexa Ourense Augas encoradas Presa do encoro Autorizada de Queixa Navea Guístolas Ourense Augas encoradas Presa do encoro Autorizada Paradela Vilagudín A Coruña Augas encoradas Presa do encoro Autorizada e Biduído Sil Pumares Ourense A Ponte de Roldán no curso principal e Presa do encoro Autorizada as augas encoradas nos afluentes Sil San Martiño Lugo e Desembocadura do caborco da Bioca no Presa do encoro Autorizada sen Ourense curso principal e as augas encoradas motor de nos afluentes explosión
 22. 22. Réxime especial de encoros (II)Río Encoro Provincia Límite superior Límite inferior Pesca a floteSil San Pedro Lugo e A Ponte de Barca, na estrada Ferreira- Presa do encoro Autorizada Ourense Luíntra, no curso principal e as augas encoradas nos afluentesSil Santiago Ourense Desembocadura do río Leira no curso Presa do encoro Autorizada principal e as augas encoradas nos afluentesSil Santo Estevo Lugo e A Ponte Vella de San Clodio no curso Presa do encoro Autorizada Ourense principal e as augas encoradas nos afluentesSil Sequeiros Lugo Saída do túnel de Montefurado no curso Presa do encoro Autorizada principal, presa de Montefurado no Bibei e as augas encoradas nos afluentesUlla Portode- A Coruña e Augas encoradas Presa do encoro Autorizada mouros PontevedraXares Prada Ourense Ponte da estrada A Veiga-Covelo no curso Presa do encoro Autorizada principal e as augas encoradas nos afluentes Encoros con réxime especial nos que NON se autoriza a pesca durante todo o anoRío Encoro Provincia Límite superior Límite inferior Pesca a floteCenza Cenza Ourense Augas encoradas Presa do encoro Non autorizadaEume Eume A Coruña Augas encoradas Presa do encoro AutorizadaEume A Ribeira A Coruña Augas encoradas Presa do encoro Autorizada 23Das As Forcadas A Coruña Augas encoradas Presa do encoro AutorizadaForcadasMandeo A Castellana A Coruña Augas encoradas Presa do encoro Autorizada só con tubo flotadorMao A Hedrada Ourense Augas encoradas Presa do encoro Non autorizadaDe Meicende A Coruña Augas encoradas Presa do encoro AutorizadaMeicendeNavia Grandas Lugo Augas encoradas Presa do encoro Autorizada de SalimePórtico de San CosmadeVilasenín ou de Vilasenín A Coruña Augas encoradas Presa do encoro AutorizadaRons Pontillón de Pontevedra Augas encoradas Presa do encoro Autorizada CastroRoufrío Beche A Coruña Augas encoradas Presa do encoro Non autorizadaSalas Salas Ourense Augas encoradas Presa do encoro Non autorizadaSeixedo Sabón ou A Coruña Augas encoradas Presa do encoro Autorizada de RosadoiroTambre Barrié de A Coruña Ponte Nova, límite inferior Presa do encoro Autorizada la Maza do couto de Ponte MaceiraXallas Castrelo A Coruña Augas encoradas Presa do encoro AutorizadaXallas A Fervenza A Coruña Augas encoradas Presa do encoro AutorizadaXallas A Ponte Olveira A Coruña Desembocadura do río Beba, límite inferior do couto de Xallas, es as augas encoradas noutros afluentes Presa do encoro AutorizadaXallas Santa Uxía A Coruña Augas encoradas Presa do encoro AutorizadaZamáns Zamáns Pontevedra Augas encoradas Presa do encoro Autorizada sen motor
 23. 23. Tramos libres de pesca sen morte Río Provincia Concellos Límite superior Límite inferior km Anllo Lugo Abadín Ponte da estrada N-634 Ponte da pista que parte da estrada 4,1 ou rego de LU-113 e vai das Regas a Gaúte Abadín Anllóns A Coruña Carballo Pasarela da área recreativa da Desembocadura do río de Rosende 2,4 estación de autobuses Arnoia Ourense A Merca e Allariz Presa da minicentral da Merca Ponte de Rubillós (A Merca) 2,8 (A Merca e Allariz) Arnoia Ourense Baños de Molgas Ponte do campo de fútbol en Pasarela da piscina de Baños de Molgas 0,7 Penouzos; límite inferior do couto dos Medos Arnoia Ourense Baños de Molgas e Desembocadura do río Ambiela Desembocadura do regato da Farria 1,9 Xunqueira de Ambía (Baños de Molgas) (Xunqueira de Ambía) Arnoia Ourense Cartelle e Ramirás Desembocadura do regueiro de Boia A Ponte Nova 6,2 Avia Ourense Boborás e Leiro Restitución da central eléctrica de Desembocadura do regueiro que nace 1,9 Albarellos (Boborás) cabo da igrexa de Serantes e xunta co río Avia en Volta de Valfrío (Leiro) Avia Ourense Ribadavia Presa da Veronza, cabo da Ponte do ferrocarril 0,8 desembocadura do rego Maquiás Azúmara Lugo Castro de Rei A Ponte de Barxa Desembocadura no río Miño 5,6 Belelle A Coruña Neda A Ponte Grande Desembocadura no mar 1,4 Bibei Ourense Viana do Bolo Desembocadura do Regueiro da Ponte cabo da estrada de entrada ao 4,8 Porta da Arca túnel da central hidroeléctrica de San Agustín Cabe Lugo Monforte de Lemos Pasarela do Clube Fluvial Presa do Cubano 1,4 Camba Ourense Viana do Bolo e Presa do encoro das Portas Ponte do camiño que sae de Fornelos 5,3 Vilariño de Conso (Viana do Bolo e Vilariño de Conso) de Filloás cara ás Covelas e A Veiga (Viana do Bolo) Castro A Coruña Cee, Dumbría e A Ponte de Salgueiros A Ponte de Constante (Cee e Muxía) 3,0 Muxía (Dumbría e Muxía) Deza Pontevedra Silleda e Vila Desembocadura do río de Mera Viaduto da estrada PO-205, entre 2,524 de Cruces ou de Oisa Silleda e Vila de Cruces Eo Lugo A Pontenova Ponte da Pontenova A Ponte do Pico 0,5 Iso A Coruña Arzúa Ponte Nova de Lema, límite inferior A Ponte Maroxo 3,1 do couto de Arzúa Ladroíl Lugo Guitiriz Piscina dos Sete Muíños A Ponte Forxá 0,9 Lor Lugo Fogoso do Courel Desembocadura do río Lóuzara A Ponte de Baldomir 1,4 Lor Lugo Quiroga Ponte de Parada Augas encoradas, límite superior do 0,8 réxime especial do encoro de Santo Estevo Maceda Ourense Baños de Molgas A Presa da Luz Desembocadura no Arnoia 1,3 Madanela Lugo A Pastoriza Ponte da estrada que vai de Miñotelo á Desembocadura no río Miño 7,9 ou Miñotelo Igrexa Madanela Lugo Vilalba Ponte cabo da capela da Madanela, Xunta co río Trimaz 2,3 límite inferior do couto de Vilalba Mao Ourense A Teixeira e 10 m augas arriba da ponte entre os Desembocadura no encoro de 1,3 Parada de Sil concellos da Teixeira e Parada de Sil Santo Estevo Masma Lugo Mondoñedo Ponte da pista que sae da estrada A Ponte de Viloalle, límite superior do 2,7 LU-160 cara á Cabana couto de Mondoñedo Mente Ourense A Gudiña e Riós Presa do muíño de Pisón A Ponte de Veiga, na estrada entre 1,1 O Seixo e A Veiga do Seixo Mera A Coruña Cerdido e Ortigueira Presa de Pita A Ponte do Cardeal 1,6 Miño Lugo Lugo Caneiro do Vilar Depuradora de augas de Lugo 2,3 Miño Lugo Begonte, Outeiro Presa do muíño da Trabanca (Begonte Ponte vella da N-VI (Outeiro de 6 de Rei e Rábade e Outeiro de Rei), aproximadamente Rei e Rábade) 300 m augas abaixo da desembocadura do río Támoga Miño Ourense Barbadás e Ourense Ponte do Ribeiriño, das Caldas ou Pasarela de Outariz 4,1 Novísima (Ourense) (Barbadás e Ourense)
 24. 24. Tramos libres de pesca sen morteRío Provincia Concellos Límite superior Límite inferior kmMiño Ourense Ourense e Toén Liña imaxinaria, perpendicular ao Liña imaxinaria, perpendicular ao eixo 1 eixo do río, situada 300 m augas arriba do río, que une o acceso ao pantalán de da desembocadura do regato de Alongos Alongos e a beira opostaNarla Lugo Friol e Outeiro de Rei A Ponte de Cotá, na estrada que sae Ponte das Veigas, na estrada que sae de 2,3 das Casas da Feira (estrada LU-234) Vilalvite (estrada LU-234) cara a Bravos cara a Cotá (Friol) (Friol e Outeiro de Rei)Navea- Ourense Chandrexa de Queixa Desembocadura da corga de Torneiros Desembocadura do regato das Taboazas, 2,1Queixa e Montederramo (Chandrexa de Queixa e Montederramo) cabo dos Pasais das Taboazas (Chandrexa de Queixa)Ourille Ourense Celanova Desembocadura do rego do Ponte Ribeiro, límite superior do couto 3,2 Porto Sandín de CelanovaParada Pontevedra Fornelos de Montes Ponte medieval da Laxe Confluencia do camiño do antigo 1,9 campo de fútbolDos Pasos A Coruña Ames Presa da canle de alevinaxe Desembocadura no río Sar 0,7Sarria Lugo Samos Presa do Vizarro A Ponte Nova, na estrada LU-633 2,9Támega Ourense Verín A Presa de Peláez Ponte do Campo do Río en Pazos 1,5Támoga Lugo Cospeito A Ponte do Arco A Ponte de Sistallo 0,8Ulla A Coruña e A Estrada e Vedra Viaduto da autoestrada AP-53 Desembocadura do río de Oca no río Ulla 1,2 PontevedraUmia Pontevedra A Estrada A Ponte de Ribela Tosta do muíño dos Lourenzos, 2,1 aproximadamente 560 m augas arriba do límite superior do couto de Codeseda 25

×