Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cuestionario de roma

473 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cuestionario de roma

  1. 1. CUESTIONARIO SOBRE A CIVILIZACIÓN ROMANA A. A ORIXE DE ROMA: 1.Onde se ubicou a cidade de Roma cando foi fundada?................................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ....................................... 2.En que século naceu?.................................................................. 3.Que pobos influíron na súa poboación?....................................... ………………………………………………………………………………. 4.De que actividades vivían os primeiros romanos?....................... ............................................................................................................. 5.Explica as dúas lendas fundacionais de Roma............................................................................................. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................... 6.Que sistema político había na “Roma” primitiva?.......................... A.A ROMA REPUBLICANA: 1.En que século Roma converteuse nunha República?................. 2.Que grupos sociais engrosaban as filas dos PATRICIOS e os PEBLEOS?............................................................................................................................. ................................................................................................................................................ ..................... 3.Tiñan representación política os plebeos? Cando e como o conseguiron?.......................................................................................................................... .............................................................. 4.Cales son as tres institucións republicanas máis importantes? Compáraas cas atenienses?........................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................
  2. 2. ........................................................................................................................ ................................................... 5.Que terras ocuparon os romanos?. Sitúaas no mapa e indica que paises serían hoxe. 12 As conquistas de Roma 1. Roma no ano 264 a.C. Cabo FISTERRA 1 12. Cales foron as causas das guerras civís do século I a. c.?.................. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... .............. A.A ROMA IMPERIAL: 13.Quen herdou o poder á morte de Xulio Cesar? Que réxime político instaurou?............................................................................................................................... .............................................................................. 14.Como organizaron os emperadores o imperio romano? Que pasou cas institucións republicanas?............................................................... ................................................................................................................................ .............................................................................................. 15.Con que nome é coñecido o período de máxima expansión do imperio romano? En que século se deu?.............................................. .............................................................................................................. 16.Enumera os distintos grupos sociais que existían na Roma imperial...................................................................................................................................
  3. 3. ................................................................................................................................................ ............................................. 17.Era unha sociedade aberta? Podíase cambiar de clase, e podíase abandonar a condición de escravo?...................................................... ............................................................................................................... 18.Cal era a situación da muller? Parécese á situación en Grecia?.......... ................................................................................................................................ .............................................................................................. 19.Explica que era unha VILA ROMANA e un LATIFUNDIO................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................. 20.Que importancia tiña o comercio en Roma? Por que?......................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ............................................................................. 21.Como era a civilización romana, urbana ou rural?................................ 22.Cantas moedas houbo no imperio?....................................................... ............................................................................................................... A.A CRISE DO IMPERIO: 1.Cando e por que entrou en crise o imperio romano?............................ ............................................................................................................... 2.Cando se dividiu o imperio en dous? Cales foron e que cidades eran as súas capitais?................................................................................... ................................................................................................................................ .............................................................................................. 3.Que emperador “legalizou” o cristianismo no imperio romano, e cal converteu o cristianismo na relixión oficial?........................................... ............................................................................................................... 4.En que lugar naceu o cristianismo?...................................................... 5.Por que foron perseguidos os cristianos no imperio?............................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ........................................................................... 6.Cando cae derrotado o imperio romano de occidente, e a mans de
  4. 4. quen?...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ .............................................................................................

×