Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12

Casper Jansen
Casper JansenGame designer & game leader at BIG Business Ixperience Games
11 oktober 2012
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het	
  Caipirinha	
  Complot	
  
Het	
  Caipirinha	
  Complot	
  
Skyfall	
  Opening	
  Scene	
  Logis8cs	
  
	
  
• 	
  Instanbul	
  
• 	
  30	
  days	
  of	
  shoo8ng	
  
• 	
  300	
  crew	
  members	
  
• 	
  500	
  local	
  actors	
  
• 	
  15	
  Audi	
  A5	
  
• 	
  15	
  Landrovers	
  
• 	
  ….2	
  minutes	
  of	
  film	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Ver	
  van	
  mijn	
  bed....?	
  
There	
  is	
  a	
  way...	
  
There	
  is	
  a	
  way...	
  
Kwartaalomzet:	
     	
     	
  €	
  63	
  mio	
  (+54%)	
  
NeWo	
  Kwartaalresultaat    	
  €	
  6,5	
  mio	
  (+47%)	
  
There	
  is	
  a	
  way...	
  
Inhoud	
  	
  
  1.	
  Waar	
  komen	
  we	
  vandaan	
  


  2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  


  3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  


  4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  


  5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
1.	
  Waar	
  komen	
  we	
  vandaan	
  
1.	
  Waar	
  komen	
  we	
  vandaan	
  
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
1.	
  Waar	
  komen	
  we	
  vandaan	
  
Inhoud	
  	
  
  1.	
  Waar	
  komen	
  we	
  vandaan	
  


  2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  


  3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  


  4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  


  5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  
2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  
	
  
	
  
2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  
	
  
	
  
2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  
	
  
	
  
2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  
	
  
	
  
2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Inhoud	
  	
  
  1.	
  Waar	
  komen	
  we	
  vandaan	
  


  2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  


  3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  


  4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  


  5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
 
	
  
	
  
	
  
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
              ?	
  
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
 	
  
 	
  
      Duurzaam	
                                      VERS	
  
                                      transparant	
  
 	
  
 	
  
                           GEMAK	
  
      consolida2e	
                 Korte	
  keten	
  

                            bereikbaar	
  
                  ketenkosten	
  LEKKER	
                                 kleinschalig	
  
Wa
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
                        West)Thurro
                        +/0)5.000)M
	
                        12)Aisles)–)4
• 	
  60	
  kassa’s	
  megastore	
        5.000)to)6.0
• 	
  15.000	
  betalende	
  klanten/dag	
    UPS)the)offi
                        *We)increased)d
• 	
  avg	
  €	
  60	
  p.p	
  
• 	
  omzet	
  >	
  €	
  50	
  mio	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
                      EHBO	
  
	
  
	
  
	
     Personeel	
  
                       CATERING	
  
	
  
     Afval	
  
     Pinautomaten	
    Parkeren	
  
                    Materialen	
  
BEVEILIGING	
  
     Merchandise	
  
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
2/	
  Ambi2ous	
  project	
  
 9	
  8jdzones	
                 16.995.800	
  km2	
                            10%	
  3PL	
  reageert	
  op	
  tender	
  
940,000	
  km	
  wegen	
  in	
  1995	
  	
     Beschikbare	
  DC-­‐capaciteit:	
  1,5%	
  
871,000	
  km	
  nu	
  	
  	
  
(France	
  =	
  891,290	
  km)	
  
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
  	
  
                                Ver	
  weg	
  
                           Cultuur	
  
  	
  
  	
  
 Risico’s	
  
  	
  
KANSEN	
  


       Gevaarlijk	
  
                     CONCURRENT	
  
       Complex	
  
              Geld	
    Onbemind	
  
                                    Onbekend	
  
 Corrup2e	
  
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
              ?	
  
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  
 	
  
 	
  
                                       M-­‐commerce	
  
 	
  
 	
  
      E-­‐commerce	
  
                                    RFID	
  
      Virtual	
  reality	
                     Automa2sering	
  
                       In	
  the	
  cloud	
  

                                      mechanisa2e	
  
Technologie	
  
 
	
  
	
  
	
  
Inhoud	
  	
  
  1.	
  Waar	
  komen	
  we	
  vandaan	
  


  2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  


  3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  


  4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  


  5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
Vier	
  ontwikkelingen:	
  
	
  
1.  	
  Streekproducten	
  naar	
  de	
  stad	
  
2.  	
  Event	
  driven	
  logis8cs	
  
3.  	
  Rusland	
  andere	
  snel	
  groeiende	
  landen	
  
4.  	
  Nieuwe	
  technologie	
  
	
  
BEDENK	
  EEN	
  NIEUW	
  PRODUCT/DIENST	
  	
  
(out-­‐of-­‐the-­‐box	
  is	
  niet	
  verboden)	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
 
   1.  Wat	
  zijn	
  de	
  rendementen	
  op	
  
      terugwinning	
  van	
  grondstoffen	
  	
  
   2.  draagt	
  men	
  ook	
  op	
  lange	
  termijn	
  
      zorg	
  voor	
  een	
  gezonde	
  
      werkomgeving	
  	
  
   3.  	
  worden	
  de	
  stromen	
  voldoende	
  
      duurzaam	
  verwerkt?”	
  


 Key-­‐words	
  bij	
  de	
  op/malisa/e	
  van	
  de	
  
opera/e	
  zijn:	
  focus	
  op	
  beze:ngsgraad	
  en	
  
     produc/viteit,	
  –veiligheid.	
  	
  
Opera8onal	
  Excellence	
  
Highly	
  responsive	
  network	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
  los	
  
                                               Fully	
  Flexible	
  
                          Lean	
  
 Rela8e	
  met	
  de	
  klant	
  
                        Con8nuous	
  	
                     Agile	
  
                        Replenishment	
  
 vast	
  
                  hoog	
                                       laag	
  
                             Voorspelbaarheid	
  van	
  de	
  vraag	
  


                                   Bron:	
  John	
  GaWorna	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
Klantsegmenta8e	
  in	
  de	
  supply	
  chain	
  
	
  
• 	
  Hoeveel	
  weet	
  je	
  van	
  je	
  klant?	
  
• 	
  Ken	
  je	
  de	
  klanten	
  van	
  je	
  klant?	
  
• 	
  Waarop	
  word	
  je	
  beoordeeld	
  door	
  je	
  klant?	
  
• 	
  Is	
  de	
  verhouding	
  ‘service’	
  en	
  ‘opbrengsten’	
  ok?	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
Vier	
  dominante	
  gedragingen	
  van	
  klanten:	
  
	
  
• 	
  Samenwerkingsgezind	
  
• 	
  Efficiënt	
  
• 	
  Veeleisend	
  
• 	
  Innova8eve	
  oplossingen	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
                                              Innova8eve	
  
                                                              oplossingen	
  
  los	
                      Efficiënt	
  

                                                   Fully	
  Flexible	
  
                            Lean	
  
 Rela8e	
  met	
  de	
  klant	
  
                        Con8nuous	
  	
                         Agile	
  
                        Replenishment	
  
 vast	
                     Samenwerkings-­‐                      Veeleisend	
  
                          gezind	
  
                  hoog	
                                                laag	
  
                                 Voorspelbaarheid	
  van	
  de	
  vraag	
  


                                      Bron:	
  John	
  GaWorna	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
 
    Dynamic	
  Supply	
  Chain	
  Alignment	
  
    The	
  process	
  of	
  successfully	
  matching	
  internal	
  
    business	
  cultures	
  and	
  leadership	
  styles	
  with	
  
    the	
  specific	
  ways	
  in	
  which	
  customers	
  like	
  to	
  
    buy	
  products	
  and	
  services	
  
	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
	
  
Van	
  transac8oneel	
  naar	
  rela8oneel…	
  
	
  
!
    "   "The Candy Chain!
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
            ?	
  

             ?
       Coöptitie!
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  

Vormgeven	
  van	
  onze	
  toekomst...	
  
	
  
a.  Supply	
  Chain	
  Re-­‐engineering	
  

b.  Leadership	
  development	
  

c.  Verbindingen	
  maken	
  

d.  Talentontwikkeling	
  

	
  
	
  
4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  
	
  
                        Delen	
  
	
  
	
  
	
  
      Macht	
  
                  CONCURRENT	
  
      Synergie	
                   Partner	
  
                              Vermenigvuldigen	
  
              Geld	
  

                                         Poli2ek	
  
     SAMEN	
                 Risico’s	
  
Inhoud	
  	
  
  1.	
  Waar	
  komen	
  we	
  vandaan	
  


  2.	
  Waar	
  zijn	
  we	
  nu	
  


  3.	
  Waar	
  gaan	
  we	
  naar	
  toe	
  


  4.	
  Hoe	
  komen	
  we	
  daar	
  


  5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  

• 	
  Leerijdsbewust	
  personeelsbeleid	
  
• 	
  Hyperflexibilisering	
  
• 	
  Compacte	
  organisa8es	
  met	
  brede	
  inzetbaarheid	
  
• 	
  Stabiliteit	
  en	
  Robuustheid	
  (1:3	
  en	
  3:1)	
  
• 	
  Gezondheidsmanagement	
  
• 	
  Competen8egericht	
  ontwikkelen	
  van	
  mensen	
  
• 	
  Middenkader	
  /	
  opera8oneel	
  leidinggevenden	
  
• 	
  Levenslang	
  leren	
  
• 	
  Standaardisa8e	
  van	
  werkprocessen	
  
5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
Het belang van VAKmanschapVaardigheden
Attitude
Kennis
5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
          	
  
  Hoog	
  Rendement	
  Management	
  
               	
  
               	
  
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
5.	
  Tijd	
  voor	
  ac8e!	
  
1.  Maak	
  de	
  communica8e	
  sluitend,	
  intern	
  en	
  extern	
  
2.  Hanteer	
  een	
  strak	
  ritme	
  in	
  de	
  gehele	
  keten.	
  Doe	
  alles	
  om	
  
  de	
  snelheid	
  en	
  responsiviteit	
  in	
  de	
  keten	
  te	
  houden	
  
3.  Gebruik	
  je	
  kapitaal	
  om	
  de	
  flexibiliteit	
  van	
  de	
  keten	
  te	
  
  vergroten	
  
Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12
 
	
  
	
  
	
  
Vragen?	
  
Contact	
  
"
W   "www.doordenker.nl"
E   "casper@doordenker.nl"
S   "casper_jansen_doordenker"
T   "+31 6 28832823 "
          Benodigdheden	
  
          50	
  ml	
  Cachaca	
  
          10	
  ml	
  suikersiroop	
  
          4	
  partjes	
  limoen	
  
          	
  
          Bereidingswijze	
  
          1)	
  Muddle	
  de	
  limoen	
  en	
  suikersiroop	
  samen	
  in	
  een	
  tumbler.	
  
          2)	
  Vul	
  het	
  glas	
  voor	
  meer	
  dan	
  de	
  helr	
  met	
  crushed	
  ijs	
  en	
  voeg	
  de	
  
          cachaca	
  toe.	
  
          3)	
  Roer	
  alles	
  om	
  en	
  top	
  het	
  af	
  met	
  crushed	
  ijs.	
  	
  
1 of 83

Recommended

Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12 by
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12
Flinstone management natuurlijk leiderschap lezing 1-2 think logical_okt12Casper Jansen
1.2K views62 slides
ICT & Logistiek 2012 Cloud Supply Chain Solutions by Nobel by
ICT & Logistiek 2012 Cloud Supply Chain Solutions by NobelICT & Logistiek 2012 Cloud Supply Chain Solutions by Nobel
ICT & Logistiek 2012 Cloud Supply Chain Solutions by NobelBarry Loekenbach
474 views66 slides
Reshape: duurzame financiering van innovatie by
Reshape: duurzame financiering van innovatieReshape: duurzame financiering van innovatie
Reshape: duurzame financiering van innovatieCbusineZ
531 views28 slides
Slimmer en goedkoper door inzet van innovatie - Annelies van der Ham by
Slimmer en goedkoper door inzet van innovatie - Annelies van der HamSlimmer en goedkoper door inzet van innovatie - Annelies van der Ham
Slimmer en goedkoper door inzet van innovatie - Annelies van der HamRicoh Nederland
597 views26 slides
Bpack 24/7 - NL by
Bpack 24/7 - NLBpack 24/7 - NL
Bpack 24/7 - NLbpost
762 views15 slides
Bpack 24/7 - NL by
Bpack 24/7 - NLBpack 24/7 - NL
Bpack 24/7 - NLbpost
647 views15 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
26.2K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.3K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.7K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.4K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.5K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd26.2K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.3K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.7K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Het caipirinha complot trends in de supply chain lezing 1-2 think logical_okt12

 • 5. Skyfall  Opening  Scene  Logis8cs     •   Instanbul   •   30  days  of  shoo8ng   •   300  crew  members   •   500  local  actors   •   15  Audi  A5   •   15  Landrovers   •   ….2  minutes  of  film            
 • 6. Ver  van  mijn  bed....?  
 • 7. There  is  a  way...  
 • 8. There  is  a  way...   Kwartaalomzet:      €  63  mio  (+54%)   NeWo  Kwartaalresultaat  €  6,5  mio  (+47%)  
 • 9. There  is  a  way...  
 • 10. Inhoud     1.  Waar  komen  we  vandaan   2.  Waar  zijn  we  nu   3.  Waar  gaan  we  naar  toe   4.  Hoe  komen  we  daar   5.  Tijd  voor  ac8e!  
 • 11. 1.  Waar  komen  we  vandaan  
 • 12. 1.  Waar  komen  we  vandaan  
 • 14. 1.  Waar  komen  we  vandaan  
 • 15. Inhoud     1.  Waar  komen  we  vandaan   2.  Waar  zijn  we  nu   3.  Waar  gaan  we  naar  toe   4.  Hoe  komen  we  daar   5.  Tijd  voor  ac8e!  
 • 16. 2.  Waar  zijn  we  nu  
 • 17. 2.  Waar  zijn  we  nu      
 • 18. 2.  Waar  zijn  we  nu      
 • 19. 2.  Waar  zijn  we  nu      
 • 20. 2.  Waar  zijn  we  nu      
 • 21. 2.  Waar  zijn  we  nu          
 • 22. 2.  Waar  zijn  we  nu          
 • 23. 2.  Waar  zijn  we  nu          
 • 24. Inhoud     1.  Waar  komen  we  vandaan   2.  Waar  zijn  we  nu   3.  Waar  gaan  we  naar  toe   4.  Hoe  komen  we  daar   5.  Tijd  voor  ac8e!  
 • 25.        
 • 26. 3.  Waar  gaan  we  naar  toe   ?  
 • 27. 3.  Waar  gaan  we  naar  toe       Duurzaam   VERS   transparant       GEMAK   consolida2e   Korte  keten   bereikbaar   ketenkosten   LEKKER   kleinschalig  
 • 28. Wa 3.  Waar  gaan  we  naar  toe   West)Thurro +/0)5.000)M   12)Aisles)–)4 •   60  kassa’s  megastore   5.000)to)6.0 •   15.000  betalende  klanten/dag   UPS)the)offi *We)increased)d •   avg  €  60  p.p   •   omzet  >  €  50  mio          
 • 30. 3.  Waar  gaan  we  naar  toe   EHBO         Personeel   CATERING     Afval   Pinautomaten   Parkeren   Materialen   BEVEILIGING   Merchandise  
 • 31. 3.  Waar  gaan  we  naar  toe  
 • 32. 2/  Ambi2ous  project   9  8jdzones   16.995.800  km2   10%  3PL  reageert  op  tender   940,000  km  wegen  in  1995     Beschikbare  DC-­‐capaciteit:  1,5%   871,000  km  nu       (France  =  891,290  km)  
 • 42. 3.  Waar  gaan  we  naar  toe     Ver  weg   Cultuur       Risico’s     KANSEN   Gevaarlijk   CONCURRENT   Complex   Geld   Onbemind   Onbekend   Corrup2e  
 • 43. 3.  Waar  gaan  we  naar  toe   ?  
 • 44. 3.  Waar  gaan  we  naar  toe  
 • 45. 3.  Waar  gaan  we  naar  toe  
 • 46. 3.  Waar  gaan  we  naar  toe       M-­‐commerce       E-­‐commerce   RFID   Virtual  reality   Automa2sering   In  the  cloud   mechanisa2e   Technologie  
 • 47.        
 • 48. Inhoud     1.  Waar  komen  we  vandaan   2.  Waar  zijn  we  nu   3.  Waar  gaan  we  naar  toe   4.  Hoe  komen  we  daar   5.  Tijd  voor  ac8e!  
 • 49. 4.  Hoe  komen  we  daar   Vier  ontwikkelingen:     1.   Streekproducten  naar  de  stad   2.   Event  driven  logis8cs   3.   Rusland  andere  snel  groeiende  landen   4.   Nieuwe  technologie     BEDENK  EEN  NIEUW  PRODUCT/DIENST     (out-­‐of-­‐the-­‐box  is  niet  verboden)          
 • 50. 4.  Hoe  komen  we  daar  
 • 51.   1.  Wat  zijn  de  rendementen  op   terugwinning  van  grondstoffen     2.  draagt  men  ook  op  lange  termijn   zorg  voor  een  gezonde   werkomgeving     3.   worden  de  stromen  voldoende   duurzaam  verwerkt?”   Key-­‐words  bij  de  op/malisa/e  van  de   opera/e  zijn:  focus  op  beze:ngsgraad  en   produc/viteit,  –veiligheid.    
 • 52. Opera8onal  Excellence   Highly  responsive  network  
 • 53. 4.  Hoe  komen  we  daar   los   Fully  Flexible   Lean   Rela8e  met  de  klant   Con8nuous     Agile   Replenishment   vast   hoog   laag   Voorspelbaarheid  van  de  vraag   Bron:  John  GaWorna  
 • 54. 4.  Hoe  komen  we  daar   Klantsegmenta8e  in  de  supply  chain     •   Hoeveel  weet  je  van  je  klant?   •   Ken  je  de  klanten  van  je  klant?   •   Waarop  word  je  beoordeeld  door  je  klant?   •   Is  de  verhouding  ‘service’  en  ‘opbrengsten’  ok?          
 • 55. 4.  Hoe  komen  we  daar   Vier  dominante  gedragingen  van  klanten:     •   Samenwerkingsgezind   •   Efficiënt   •   Veeleisend   •   Innova8eve  oplossingen            
 • 56. 4.  Hoe  komen  we  daar   Innova8eve   oplossingen   los   Efficiënt   Fully  Flexible   Lean   Rela8e  met  de  klant   Con8nuous     Agile   Replenishment   vast   Samenwerkings-­‐ Veeleisend   gezind   hoog   laag   Voorspelbaarheid  van  de  vraag   Bron:  John  GaWorna  
 • 57. 4.  Hoe  komen  we  daar          
 • 58.   Dynamic  Supply  Chain  Alignment   The  process  of  successfully  matching  internal   business  cultures  and  leadership  styles  with   the  specific  ways  in  which  customers  like  to   buy  products  and  services    
 • 59. 4.  Hoe  komen  we  daar     Van  transac8oneel  naar  rela8oneel…     ! " "The Candy Chain!          
 • 60. 4.  Hoe  komen  we  daar          
 • 61. 4.  Hoe  komen  we  daar   ?   ? Coöptitie!
 • 62. 4.  Hoe  komen  we  daar          
 • 63. 4.  Hoe  komen  we  daar          
 • 65. 4.  Hoe  komen  we  daar  
 • 66. 4.  Hoe  komen  we  daar  
 • 67. 4.  Hoe  komen  we  daar  
 • 68. 4.  Hoe  komen  we  daar   Vormgeven  van  onze  toekomst...     a.  Supply  Chain  Re-­‐engineering   b.  Leadership  development   c.  Verbindingen  maken   d.  Talentontwikkeling      
 • 69. 4.  Hoe  komen  we  daar     Delen         Macht   CONCURRENT   Synergie   Partner   Vermenigvuldigen   Geld   Poli2ek   SAMEN   Risico’s  
 • 70. Inhoud     1.  Waar  komen  we  vandaan   2.  Waar  zijn  we  nu   3.  Waar  gaan  we  naar  toe   4.  Hoe  komen  we  daar   5.  Tijd  voor  ac8e!  
 • 71. 5.  Tijd  voor  ac8e!  
 • 72. 5.  Tijd  voor  ac8e!              
 • 73. 5.  Tijd  voor  ac8e!   •   Leerijdsbewust  personeelsbeleid   •   Hyperflexibilisering   •   Compacte  organisa8es  met  brede  inzetbaarheid   •   Stabiliteit  en  Robuustheid  (1:3  en  3:1)   •   Gezondheidsmanagement   •   Competen8egericht  ontwikkelen  van  mensen   •   Middenkader  /  opera8oneel  leidinggevenden   •   Levenslang  leren   •   Standaardisa8e  van  werkprocessen  
 • 74. 5.  Tijd  voor  ac8e!   Het belang van VAKmanschap Vaardigheden Attitude Kennis
 • 75. 5.  Tijd  voor  ac8e!     Hoog  Rendement  Management      
 • 77. 5.  Tijd  voor  ac8e!  
 • 78. 5.  Tijd  voor  ac8e!  
 • 79. 5.  Tijd  voor  ac8e!   1.  Maak  de  communica8e  sluitend,  intern  en  extern   2.  Hanteer  een  strak  ritme  in  de  gehele  keten.  Doe  alles  om   de  snelheid  en  responsiviteit  in  de  keten  te  houden   3.  Gebruik  je  kapitaal  om  de  flexibiliteit  van  de  keten  te   vergroten  
 • 81.        
 • 83. Contact   " W "www.doordenker.nl" E "casper@doordenker.nl" S "casper_jansen_doordenker" T "+31 6 28832823 " Benodigdheden   50  ml  Cachaca   10  ml  suikersiroop   4  partjes  limoen     Bereidingswijze   1)  Muddle  de  limoen  en  suikersiroop  samen  in  een  tumbler.   2)  Vul  het  glas  voor  meer  dan  de  helr  met  crushed  ijs  en  voeg  de   cachaca  toe.   3)  Roer  alles  om  en  top  het  af  met  crushed  ijs.