Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reshape: duurzame financiering van innovatie

705 views

Published on

Voor de reshape Academy heeft CbusineZ een presentatie gehouden over de visie van verzekeraar op innovatie en hoe te komen tot een duurzaam businessmodel

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reshape: duurzame financiering van innovatie

 1. 1. Duurzame financieringvan innovatiesThink things through - then follow through Eddie Rickenbacker, WWI flying ace
 2. 2. € 79 miljard2
 3. 3. € 79 miljard Zorgverzekerings- Overig AWBZ WMO wet + AV (wo bedrijfszorg)Zorgverzekeraar Zorgkantoor Gemeenten BedrijvenDiverse ZZP Per uur (hbH) Abonnementsystematieken interventies 3
 4. 4. Zelfs binnen zorgverzekeringswet en AWBZ heeftieder segment zijn eigen systematiek!Huisarts Abonnement en consult (+ evt innovatiemodules)Zorggroep Gemiddelde DBC voor chronische zorg (mn DM2)Paramedisch Per uur (evt begrensd in aantal behandeling of bedrag)Hulpmiddelen Per stuk (op basis aanbesteding)Apotheek Receptregel en/of per uur (+ inkoopkorting)GGZ Tarief per behandeling1e lijn DBC op basis van aantal minuten inzet professional2e lijnZiekenhuis B segment: DBC Op weg naar Transparantie (DOT) A segment: vaste prijzen 4
 5. 5. InhoudsopgaveInnovaties crashDuurzame businessmodellenInnovaties en verzekeraars….. 5
 6. 6. Herkent u deze situaties? Subsidie op… wie betaalt nu? Goed plan… maar wie investeert?Met subsidie wordt een mooi project Een goed plan: verbetert kwaliteit engedraaid.. Maar als subsidie op is, verlaagt kosten..komt er geen geld binnen om door te Maar wie gaat initiele investering doen?gaan… en stopt het idee 6
 7. 7. InhoudsopgaveInnovaties crashDuurzame businessmodellen introductie businessmodel financieringInnovaties en verzekeraars….. 7
 8. 8. De waarde van nieuwe ventures ontwikkelt zich fasegewijs waarbij steeds andere focus ligt Nieuwe innovaties en producten Managen bestaand en innovatie Professionalisering organisatie Doorontwikkeling producten Gewenst marktaandeelWaarde van de Venture Processen staan Product verbeterd Kritische massa aan klanten Organisatie staat Product v1.0 Launching customers BP Opstart Opschalen Expansie Uitbouw volwassen venture
 9. 9. Stel je wil een eHealth behandeling depressie en angst software maken en gaan aanbieden Voordat je ‘live’ kan.. Om draaiend te houdenProjectleider DirecteurPsychiaters/ Salespsychologen Beheer & ITIT-ers PschyologenHardware OverigOverig € 3,6 mln eenmalig € 800.000 per jaar 9
 10. 10. Kosten en uitgaven zijn twee perspectieven(‘boekhouder” en ‘bankier’)Kosten: “opgeofferde middelen toegerekend naar een periode” 66K 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 operationeel 0 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 100k bouw 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 afschrijvingUitgaven: daadwerkelijke betaling (“cash”) 58k vaste uitgaven 3,6 mln 58 58 58 108 58 58 58 108 58 58 58 58 2x 50K voor bouw marketing 10
 11. 11. InhoudsopgaveInnovaties crashDuurzame businessmodellen introductie businessmodel financieringInnovaties en verzekeraars….. 11
 12. 12. Duurzame innovatie vereist solide businessmodelen solide financiering Cumulatief cash verloop (€) Welke klanten !€!1.000.000!! bedienen we? !€!&!!!! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! !€!1.000.000&! Hoe moeten we ons !€!2.000.000&! Welke waarde organiseren om de leveren we? !€!3.000.000&! waarde te leveren? Business model !€!4.000.000&! !€!5.000.000&! Cash overschot !€!6.000.000&! Aanloop Hoe onderscheiden we Hoe genereren we geld? Investering voor het verliezen ons van de opbouwen van het concurrentie? bedrijf 12
 13. 13. De basis: er moet voldoende klanten zijn dievoor het product/dienst willen betalen Gebruiker Venture Product/ (initiatief) service Klant prijs LET OP: verschil tussen ‘gebruikende klant’ en ‘betalende klant’ Start met de vraag: Wie is de klant die ervoor gaat betalen? 13
 14. 14. Een businessmodel geeft antwoord op de 5 kernvragen Welke klanten bedienen we? Hoe moeten we ons Welke waarde organiseren om de leveren we? waarde te leveren? Business model Hoe onderscheiden we Hoe genereren we geld? ons van de concurrentie?Source: Hamel 14
 15. 15. Ken de wensen van je klanten... Familie met gehandicapt kindBeschikbaarheid van dienst 1 5 Ken de wensen van je 1 5 Laagste prijs klanten 1 5 Snelheid van reageren Ga in gesprek met potentiele 1 5 Merknaam klanten over hun problemen, 1 5 wensen en eisen Zorg op maat 1 5 Deskundigheid 1 5 Info en presentatie 1 5 P.S. Ben je echt een Tijd voor zorg Steve Jobs??? 1 5 Admie ondersteuning Zo niet, praat met Eigen KLANTEN potentiele klanten !! inschatting 15
 16. 16. “speel” met de betaalwijze en klanten om tekijken wat kan werken in de markt Verschillende klanten en betaalmodellen HA WG eHealth eHealth eHealthDirect leveren van Leveren van dienst aan Leveren van preventie enehealth behandeling HA. Die levert aan interventie aan werkgeveraan patiënt patiënt voor burnoutEigen DBC Tarief per behandeling Deels ZV wet + WG module Verschillende klanten kunnen leiden tot verschillende betaalmodellen Kun je ze combineren? Moet je ze prioriteren? 16
 17. 17. Hoe ontwikkelen de kosten zich als deklantenbase groeit? organisatie klanten Processen Activa tijd -  Wat gebeurt er met organisatie, processen en activa als aantal klanten stijgen? -  Wat betekent dat voor de kosten? 17
 18. 18. Vertaal je ‘business idee’ in financiële termenen check (eerlijk): Kan dit wel?1 2 Klanten Vertaal je business Waarde propositie Doe een reality idee in financiële check termen Onderneming Kan dit wel? Waarde-leverend systeem 2013 2014 2015 2016 2017 GGZ#klant 10 15 35 40 42 eHealth#per#GGZ#klant 300 600 700 720 730 prijs 125 125 125 125 125 Omzet €################ 375.000 €######## 1.125.000 €######## 3.062.500 €######## 3.600.000 €######## 3.832.500 Kosten €############# 2.800.000 €######## 2.800.000 €######## 2.800.000 €######## 2.800.000 €######## 2.800.000 Resultaat €222222222222222 0 €2222222222222.425.0000 €22222222 1.675.0000 €22222222222262.500 €22222222222800.000 €22222222 1.032.500 18
 19. 19. A revenue/cost tree is created by analysing the determining factors and their determining factors 1 2 3 Analyse determining Are the factors known figures Is the tree factors or is another level needed sensible? Number offline customers Number of customers % which will use the net Revenue from -Operation- subscriptions Price per customerSubscription is Price is determined in plan The determining factor in % user can bedetermined by Number of customers is not this case is the % of offline found in literature yet known, add an extra level customers using the net or experienceCustomer X price
 20. 20. Controleer de haalbaarheid van uw waarde-propositie Klantenperspectief Ondernemings-perspectief þ  Is de waardepropositie þ  Is de De uitwerking van uw mooi idee expliciet en gefocust? klantendoelgroep voldoende þ  Is er bewijs van een gespecificeerd? Concurrentie Competition redelijke Klanten winstgevendheid? þ  Is het duidelijk Waarde propositie dat klanten þ  Is de waardepropositie de propositie Onderneming bereikbaar? waarderen? Waarde-leverend systeem þ  Is dit de beste waarde- þ  Is er bewijs van propositie voor de voldoende onderneming? vraag? Concurrentie perspectief þ  Is de waardepropositie haalbaar gezien de proposities van de concurrentie?Source: M. Lanning 20
 21. 21. Solide financiering Cumulatief cash verloop (€) Welke klanten !€!1.000.000!! bedienen we? !€!&!!!! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! !€!1.000.000&! Hoe moeten we ons !€!2.000.000&! Welke waarde organiseren om de leveren we? !€!3.000.000&! waarde te leveren? Business model !€!4.000.000&! !€!5.000.000&! Cash overschot !€!6.000.000&! Aanloop Hoe onderscheiden we Hoe genereren we geld? Investering voor het verliezen ons van de opbouwen van het concurrentie? bedrijf 21
 22. 22. Typisch cash verloop van een startendeonderneming Cumulatief cash verloop (€) !€!1.000.000!! !€!&!!!! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! !€!1.000.000&! !€!2.000.000&! !€!3.000.000&! !€!4.000.000&! !€!5.000.000&! Cash overschot !€!6.000.000&! Aanloop Investering voor het verliezen opbouwen van het bedrijf 22
 23. 23. Zelfs als initiatief winstgevend is... Kan het zijn dater nog cash nodig is... Break !€!2.000.000!! even !€!1.000.000!! !€!&!!!! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! !€!1.000.000&! !€!2.000.000&! Cash !€!3.000.000&! positief !€!4.000.000&! !€!5.000.000&! !€!6.000.000&! Resultaat Cumulatief cash
 24. 24. Bepaal de hoeveelheid cash die nodig is en welke bronnen je gaat gebruiken Bepaal hoeveel cash nodig is.... ... Bepaal de financieringsbronnen!€!1.000.000!! !€!395.000!! Eigen vermogen !€!)!!!! Aandelenkapitaal 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! Reserve (winst)!€!1.000.000)!!€!2.000.000)! Vreemd vermogen!€!3.000.000)! Obligaties!€!4.000.000)! Leningen Bankkrediet!€!5.000.000)! Crediteuren!€!6.000.000)! Liquide middelen € 5.3 mln (wo via subsidies) 24
 25. 25. Conclusie: denk zowel je businessmodel als jefinanciering door Cumulatief cash verloop (€) Welke klanten !€!1.000.000!! bedienen we? !€!&!!!! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! !€!1.000.000&! Hoe moeten we ons !€!2.000.000&! Welke waarde organiseren om de leveren we? !€!3.000.000&! waarde te leveren? Business model !€!4.000.000&! !€!5.000.000&! Cash overschot !€!6.000.000&! Aanloop Hoe onderscheiden we Hoe genereren we geld? Investering voor het verliezen ons van de opbouwen van het concurrentie? bedrijf Geen idee wie de klanten zijn? Niet boos worden bij kritische vragen! Geen idee wie gaat betalen? doordenken Geen idee hoeveel cash nodig is? 25
 26. 26. InhoudsopgaveInnovaties crashDuurzame businessmodellenInnovaties en verzekeraars….. 26
 27. 27. Verzekeraars zijn net mensen.. Verzekeraars zijn net .... Begin met de juiste attitude mensen.... •  Erkenning als persoon •  Hun positie snappen (zou het leuk zijn om als wandelende portemonnee gezien te worden) •  What’s in for them? 27
 28. 28. Verschillende rollen betekent andere Wijinnovaties waarop wordt gefocust moeten ook beter Inkoop-rol Regie-rol innovatie-rolInkopen van Bijdragen aan betaalbaar Realiseren van innovatiesbehandelingen en toegankelijk houden die bijdragen aan strategiebinnen van gezondheidszorg- en gezondheidszorg-financieringssystemen systeem systeemZoeken innovaties, die Interesse in innovaties, Verschillende soorten:•  Vanuit betaaltitel •  Systeem veranderen •  RVVZ-fondsen gefinancierd kunnen door nieuwe ketens, •  “zorgdoorbraak” gelden worden benchmarks, 1 ½ lijn •  Corporate Venturing•  Leiden tot lagere •  Duidelijke bijdrage aan •  Private Equity kosten LT doelen zorg- (geen ‘on top off’) of verzekeraars Focus verschilt per fonds evidente voordelen binnen sector 28

×