จังหวัดหนองบัวลำภู

493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จังหวัดหนองบัวลำภู

 1. 1. น . ส . จิริยาภรณ์ จันดาแพง 51010912606 BC
 2. 2. ลักษณะภูมิประเทศ <ul><li>จังหวัดหนองบัวลําภู ตั้งอยู่บนที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ในเขตที่ราบลุ่มเชิงเขาภูพานคํา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับแนวเขาด้านทิศตะวันออก มีภูเขาและป่าติดต่อกันตั้งแต่อําเภอสุวรรณคูหา ทอดยาวไปตามอําเภอเมืองหนองบัวลําภู จนถึงแนวเทือกเขาภูพานในเขตอําเภอโนนสังทางด้านจังหวัดขอนแก่นพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวจึงเป็นที่ราบสูงและค่อยๆ ลาดเอียงไปทางอําเภอนากลาง อําเภอศรีบุญเรือง ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มเหมาะกับการทํานาโดยทั่วไป </li></ul>น . ส . จิริยาภรณ์ จันดาแพง 51010912606 BC
 3. 3. ประวัติความเป็นมา <ul><li>หนองบัวลำภู เดิมเคยเป็นอำเภอหนึ่ง ของจังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 46 กม . ( มีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยเส้นทางรถยนต์ประมาณ 568 กม .) ในอดีตหนองบัวลำภู เป็นเมืองโบราณที่ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 900 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ขึ้นต่อกรุงศรีสัตตนาคนหุต มีชื่อว่า &quot; เมืองหนองบัวลุ่มภู นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน &quot; เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการ กระจายอำนาจมายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในด้านการปกครอง การให้บริการของรัฐ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ท้องที่เจริญยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อความมั่นคงของชาติ ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตกว้างขวาง และมีพลเมืองมาก จึงเห็นสมควรแยกอำเภอต่างๆ บางอำเภอ ตั้งขึ้นเป็นจังหวัด โดยได้รับการสถาปนาให้เป็น &quot; จังหวัดหนองบัวลำภู &quot; อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ . ศ . 2536 เป็นต้นไป </li></ul>น . ส . จิริยาภรณ์ จันดาแพง 51010912606 BC
 4. 4. การปกครองและจำนวนประชากร <ul><li>จังหวัดหนองบัวลำภูแบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง และอำเภอสุวรรณคูหา มีพื้นที่การปกครองทั้งสิ้น 3,859 ตร . กม . </li></ul><ul><li>จำนวนประชากรทั้งหมด 502,868 คน </li></ul>น . ส . จิริยาภรณ์ จันดาแพง 51010912606 BC
 5. 5. สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ <ul><li>น้ำตกเฒ่าโต้ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม อยู่บนเทือกเขาภูพานในพื้นที่ตำบลหนองบัว ใกล้ถนนสายหนองบัวลำภู - อุดรธานี ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 210 จากตัวเมืองหนองบัวลำภูไปจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นสถานที่ร่มรื่นด้วยป่าไม้นานาพันธุ์ และโขดหิน รูปทรงแปลกตา บริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้า &quot; ปู่หลุบ &quot; อันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวหนองบัวลำภู </li></ul>น . ส . จิริยาภรณ์ จันดาแพง 51010912606 BC
 6. 6. <ul><li>ศาลสมเด็จพระนเรศวร เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวหนองบัวลำภูที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก และในทุกปีจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองช่วงระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ </li></ul>น . ส . จิริยาภรณ์ จันดาแพง 51010912606 BC
 7. 7. <ul><li>พิพิธภัณฑ์หอยหิน - 150- ล้านปี </li></ul><ul><li>สุสานหอยล้านปี  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากตัวเมือง ตามทางสายหนองบัวลำภู - อุดรธานี ประมาณ 10 กม . จะพบทางเข้าไปยังบริเวณที่พบซากฟอสซิสหอยล้านปี เป็น ฟอสซิสหอยทะเล ดึกดำบรรพ์ ยุค &quot; จู ราสสิค &quot; มีอายุราว ๑๔๐ - ๑๕๐ ล้านปี ลักษณะของฟอสซิสเป็นหอยกาบคู่ ที่อยู่ในสภาพ ที่สมบูรณ์จำนวนมาก มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ บาง ตัวมีน้ำหนักถึงประมาณครึ่งกิโลกรัม เป็นหอยทะเล ชนิดหนึ่ง แสดงว่าบริเวณสุสานหอยนี้เคยเป็นทะเล มาก่อน พบบนหน้าผาของภูเขาสูง ประมาณ 50 เมตร จากการศึกษาทางธรณีวิทยา บริเวณดัง กล่าวเป็นกลุ่มหินโคราช หน่วยภูกระดึง ประกอบด้วยหิน ชนวน หินทรายและกวาดปนอยู่ด้วย บริเวณใกล้เคียง ยังพบซากกระดูกจระเข้โบราณ เศษหินจาไมก้าและแร่ธาตุบางชนิดอีกด้วย   </li></ul>น . ส . จิริยาภรณ์ จันดาแพง 51010912606 BC
 8. 8. การเดินทาง <ul><li>ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน ) ถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ( ถนนมิตรภาพ ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี ถึงจังหวัดหนองบัวลําภู รวมระยะทาง 608 กิโลเมตร </li></ul><ul><li>ทางรถโดยสารประจําทาง มีทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถปรับอากาศที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - หนองบัวลําภู ของบริษัทชุมแพทัวร์ โทร . 272-5261 ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกําแพงเพชร 2 ทุกวัน นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารธรรมดาและปรับอากาศ ซึ่งเป็นรถโดยสารที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสารที่วิ่งระหว่างอุดรธานี - หนองบัวลําภู รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 936-2852-66 </li></ul>น . ส . จิริยาภรณ์ จันดาแพง 51010912606 BC
 9. 9. <ul><li>ทางรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถด่วนและรถเร็ว ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ ( หัวลําโพง ) ทุกวันเป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี จากนั้นใช้รถโดยสารประจําทางที่วิ่งระหว่างอุดรธานี - หนองบัวลําภู รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร . 223-7010, 223-7020 </li></ul><ul><li>ทางเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด ( มหาชน ) จัดบริการเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ - อุดรธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทการบินไทย จํากัด ( มหาชน ) ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ โทร . 280-0060, 628-2000 จังหวัดอุดรธานี โทร . (042) 243222 และ 246697 หรือที่สนามบิน โทร . (042) 246567 และ 246644 </li></ul>น . ส . จิริยาภรณ์ จันดาแพง 51010912606 BC

×