Fellow Integraal Onderhoudsmanagement

1,461 views

Published on

Jaarlijks organiseren VIK,HOG en Amelior een unieke opleding rond Integraal Onderhoudsmanagement.

De opleiding start op in september 2010

Verdere info kan u krijgen bij Manuella Goyvaerts (VIK) Tel. 03 259 11 06 of Manuella.goyvaerts@vik.be

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,461
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fellow Integraal Onderhoudsmanagement

  1. 1. VIK V orming VIK V orming Masterclass VIK-Certified® Fellow in Integraal Onderhoudsmanagement 10de promotie 2010 - 2011 in samenwerking met:
  2. 2. VERANTWOORDING Een nieuwe onderhoudsfilosofie In het bedrijfsleven werd onderhoud puur als een kostenfac- tor beschouwd. Het topmanagement ziet onderhoud vandaag de dag meer en meer als een kritische succesfactor in het stre- ven naar hogere productiviteit. Daarom moet de onderhouds- Fellow in afdeling niet alleen oog hebben voor de technische aspecten van haar opdracht, maar ook voor de organisatorische kant. Integraal Een nieuwe onderhoudsmanager De opwaardering van de onderhoudsfunctie betekent auto- matisch dat hogere eisen worden gesteld aan de maintenan- Onderhouds- ce manager. Daarom biedt deze opleiding tot Fellow in Integraal Onderhoudsmanagement een getrouwe weerspie- management geling van de nieuwe denkbeelden rond onder- houd. Strategic Non-Strategic Competitive (Needs Belangrijk is het woord As Is discussion) 'integraal'. Het program- De VIK Vorming Fellow in Integraal Onderhouds- ma vertrekt namelijk van- management biedt een totaalvisie op onder- uit een totaalvisie op de onderhoudsfunctie en Non-Competitive Re-engineer Outsource houdsmanagement en haar relatie met de diver- haar relatie met de diver- se afdelingen in het bedrijf. se afdelingen van het hele bedrijf. Vele praktijkvoorbeelden, case-studies en opdrachten verho- n Leer het belang van management in gen de onmiddellijke bruikbaarheid van de opleiding. onderhoud kennen Een ideale opleiding dus voor kaderleden uit productieafde- n Leer onderhoud integreren in het lingen die vorming en/of vervolma- L H productieproces H H king ambiëren op het vlak van onder- houdsmanagement. (Needs n Beheer risico's van kritische machines As Is discussion) We denken hier bijvoorbeeld aan ver- Kennis n Verwerf een inzicht in methodes en antwoordelijken onderhoud/techni- trends om onderhoud efficiënter sche dienst, maintenance managers, te maken. technische directeuren, Re-engineer Outsource plant mana- L L L H gers, productiedirecteuren, mana- Functie gers engineering … Kortom, combineer bekwaamheid en inzicht in Een exclusief programma onderhoudsmanagement met een juiste aanpak Fellow in Integraal Onderhoudsmanagement loopt over twee en gedrevenheid. semesters. De docenten werden zorgvuldig geselecteerd in functie van hun expertise, hun pedagogische bekwaamheid en hun praktijkervaring. Bedrijven die 'excellent' mogen worden genoemd op het vlak van onderhoudsmanagement bleken daarbij een ideale rekru- teringsbodem. Welke reden heb ik om niét deel te nemen? Een prestigieus certificaat Vul in: Amelior, Vik Vorming, Hogeschool Gent: drie instituten met ................................................................ naam en faam op gebied van opleidingen, zijn de initiatiefne- ................................................................ mers en co-organisatoren van deze Fellow in Integraal Onderhoudsmanagement. Vandaar de kwaliteit en de uitstra- ................................................................ ling van het programma. Om het getuigschrift van de opleiding te halen moeten de cur- NB: sisten, naast een actieve deelname aan de opleiding, ook een “geen tijd”; “te druk”, “ik zie wel, morgen…”, … eindwerk verdedigen. Dit eindwerk omvat een plan van aan- zijn geen valabele antwoorden! pak van een verbeteringsproject in de onderhoudssfeer, met een beschrijving van de bestaande situatie en de beoogde verbetering. Een eindwerk dat nogmaals het praktische karakter van de cursus weerspiegelt en tevens ervoor zorgt dat er een “Return on Investment “(ROI) komt voor deze opleiding.
  3. 3. PROGRAMMA BLOK 1 BLOK 3 strategisch onderhoudsmanagement toegepast onderhoudsmanagement (8 sessies) (5 sessies) (Needs As Is Op basis van de kennis van de onderhoudsprocessen discussion) De strategische rol van onderhoud in de onderneming, de wordt het Maintenance Management Beleidsplan opgezet. onderhoudsvisie van een modern onderhoudsmanage- In dit beleidsplan wordt de visie van het gehele bedrijf ment. naar onderhoud vertaald. Deze bedrijfsvisieOutsource op de Re-engineer steunt heersende bedrijfscultuur en kadert binnen een algemene n Inleiding:Evolutie van onderhoudsmanagement TQM of TPM filosofie. Samenwerkingsvormen ondersteu- n Onderhoud in een veranderde economische omgeving nen het onderhoudsmanagement. n Onderhoud als functie in productie n Strategische beleidsvoering n Maintenance Management Beleidsplan n Integraal onderhoudsmanagement n Lean in Maintenance n Total Productive Management & Maintenance n Total Quality Management n Samenwerkingsvormen binnen onderhoud: BLOK 2 uitbesteding & partnerships n Bedrijfscultuur basisaspecten onderhoud (29 sessies) n Product Lifetime management n Toepassing van Prestatie-indicatoren Binnen onderhoud vindt men steeds dezelfde aspecten terug: onderhoudstechnisch beheer, werkorderbeheer, materiaalbeheer, beheer van mensen en middelen. Blauwdruk Beheer vereist kennis van het proces (QuickScan), inzicht Quick Scan Rollout Plan Quick Scan Workshop(s) in de sterke en zwakke punten (SWOT) en opvolging van Quick Scan Beheer prestatie indicatoren (KPI), budgetten en managementin- Organisatie formatie. Aan de hand van de zelf uit te voeren Quick scan zal het eigen onderhoudsproces geanalyseerd worden. De acties BLOK 4 voortkomend uit deze quick Scan worden dan gebruikt om de eigen performantie-indicatoren op te zetten. perifere aspecten van Medewerkers zijn onze belangrijkste “middelen”, er wordt onderhoudsmanagement (7 sessies) uitgebreid ingegaan op de Human resource factor zoals functiebeschrijvingen, competentiemanagement en oplei- Wie aan integraal onderhoudsmanagement wil doen zal dingsplannen. zeker rekening moeten houden met nieuwe markttenden- sen en nieuwe regelgevingen die vaak het gevolg zijn van n Overzicht van de processen in onderhoud actuele ontwikkelingen op een breed maatschappelijk n Onderhoudsorganisatie : Rollen en functies vlak. Aan de hand van workshops wordt ingegaan op n Quick Scan en SWOT-analyse van onderhoud nieuwe trends en ontwikkelingen binnen onderhoudsma- n Onderhoudstechnisch beheer nagement. n Onderhoudsconcepten (Needs As Is discussion) n Werkafhandelingsbeheer n Veiligheid n Groot onderhoud & shutdown beheer n Milieu n Materiaal & wisselstukbeheer n Verzekeringen n Kosten en managementinformatie n Aansprakelijkheid n Onderhoudsvriendelijk ontwerpen n Informatisering van onderhoud Re-engineer Outsource n Internal marketing n Projectmatig werken n Maintenance Human Resources Management n Duurzaam onderhoud n Beheer van competenties n Corporate Governance en Onderhoud n Trainingsaanpak n Trends en tendensen in onze onderhoudsomgeving Technology Practices Strategy Key areas Improved Performance Asset conditions Organisation
  4. 4. DEELNEMERS GETUIGEN... “ In de opleiding “Fellow in Integraal Onderhoudsmanagement” “Binnen Degussa Antwerpen hechten komen vrijwel alle aspecten van een technische onderhoudsorganisa- we veel belang aan flexibel en innovatief tie aan bod. De docenten zijn ervaren praktijkmensen, de lessen inter- inspelen op veranderende productieom- actief en verlopen in een aangename sfeer. Daarenboven is de uitwis- standigheden. seling van informatie en ervaringen van medestudenten over verschil- Vanuit deze visie volgden een aantal van lende sectoren heen, bijzonder boeiend en leidt meer dan eens tot onze leidinggevenden uit Onderhoud en nieuwe ideeën. In het eindwerk is het de uitdaging hiervan zo veel Engineering de opleiding “Master in mogelijk te “vertalen” naar de eigen bedrijfssituatie, waardoor deze Integraal Onderhoudsmanagement”. opleiding op vrij korte termijn resultaat oplevert. Tijdens deze vorming kregen onze inge- Het is een aanrader voor iedereen die enthousiast bezig is met het nieurs een brede opleiding op het vlak organiseren van onderhoud, op eender welk niveau. ” van strategische aanpak en de praktische Gert Luyten, Assistent Directeur Materieel, Colas toepassing ervan op het gebied van Maintenance Management. “Vooral het maken van het eindwerk was een zeer goede oefening om Ik merk dat binnen Onderhoud en het geleerde om te zetten naar de bedrijfseigen realiteit. Ook heb ik Engineering nu ook consequenter op mijn netwerk met andere maintenance professionals kunnen uitbrei- strategisch en conceptueel maintenance- den. Ik verwacht dus zeker nog toekomstige return on investment van beleid gefocust wordt.” deze opleiding. ” Luc De Schutter, Jan Van den Bergh, Afgevaardigd Maintenance Reliability Engineer Monsanto Bestuurder Degussa Antwerpen NV INSCHRIJVINGSFORMULIER DRUKLETTERS A.U.B. Firma: Schrijft in voor het programma Adres: Plaats: q Masterclass VIK-Certified® Tel. Fax: Fellow in Integraal Onderhoudsmanagement E-mail: BTW nr.: Deelname Deelnemer: Adres: Plaats: q lid van VIK of vzw-Bachelor.be/ KIVI NIRIA Tel. GSM: Lidnummer: E-mail: Diploma’s: q anderen Functie binnen het bedrijf sedert: Facturatie: q Firma q Privé Geboorteplaats: Geboortedatum: U kan gebruik maken van opleidingscheques en uw ondernemerschapsportefeuille. Gelieve onder omslag uw inschrijvingsformulier, curriculum vitae en motivatie op te sturen of te faxen. Vlaamse Ingenieurskamer, VIK Vorming, mevr. Manuella Goyvaerts, Herentalsebaan 643, 2160 Wommelgem, fax: 03 259 11 01 Handtekening en datum
  5. 5. Picard E., Maintenance Consultant, PROGRAMMA- DOCENTEN Stork AMS LEIDING Plas P., Technisch Coordinator, Concordia Verzekeringen ir. Sulmon F., Programmadirecteur: Bauer H., Senior Project Manager, Ing. Claessens C., Management consultant, Toyota Belgium Director PricewaterhouseCoopers, Cap Gemini Uyttenhove T., Vlaamse Ingenieurskamer Bayart C., Senior Consultant Veiligheid, Advokaat Allen & Overy, Amelior Programmacommissie: Wetenschappelijk medewerker Ing. Van Acker W., Lic. Bastiaannet K., Universiteit Antwerpen Management Consultant, Manager vorming- en trainings- Boeckmans G., Stork AMs programma's Amelior Maintenance consult, Stork AMS Van der Aelst J., Ing. Kennis K., Croon E., Management Consultant, Management Consultant, Business Development Manager, Stork AMS Stork AMS Baudoin dr. Van Nuland Y., dr. ir. Landuyt J., Debbaut M., Managing Director, Sectorhoofd Informatisering en Senior consultant Amelior Comatech bvba coördinatie Hogeschool Gent Demaeght D., ir. Vandenberghe P., ir. Laureys K., Managing Partner, Management Consultant, Maintenance Manager Aquafin Comm to the Point Stork AMS Ing. Steenhaut B., Ing. Kennis K., Verrept G., PCI Consult Management Consultant, Senior Consultant, ABB Benelux Ing. Van Acker W., Stork AMS Verschooren C., Management Consultant, Ir. Laureys K., Lean consultant, The Leanhouse Stork AMS Maintenance Manager, Aquafin Vliegen L., Business HR Manager Polylefins, Polylefins Business Group Borealis lokatie. Van vrijdagmorgen tot doende ontspanning ook tijd voor RESIDENTIEEL zaterdagnamiddag zal het onderhouds netwerking met uw collega's. WEEK-END beleidsplan worden uitgewerkt, nadien zal aan de hand van de reeds eerder U kan eventueel ook deelnemen aan uitgevoerde quick-scan een evaluatie de twee-daagse zonder overnachting. Er zal een residentieel week-end van uw onderhoudsbeleid worden Meer concrete informatie volgt in de gepland worden op een aangename opgemaakt. Uiteraard is er naast vol- loop van de opleiding. Masterclass VIK-Certified® Fellow in Integraal Onderhoudsmanagement
  6. 6. U kan gebruik maken van opleidings- 11 Infovergadering cheques. Op dinsdag 4 december 2007 om PRAKTISCH 19 uur zal er in het VIK-huis, In de loop van de opleiding wordt er Herentalsebaan 643 in Wommelgem, een residentiële weekend gepland. een infovergadering plaatsvinden 01 Aantal deelnemers De kosten hiervoor zijn niet inbegre- waarop het programma zal worden Het aantal deelnemers is beperkt. pen in de deelnameprijs. toegelicht. Op deze vergadering zul- len enkele docenten, oud-cursisten 02 Selectie 06 Aanvangs- en einddatum en medewerkers aanwezig zijn die u De kandidaten hebben een diploma Startdatum: 29 januari 2010 graag te woord zullen staan en u een van academisch niveau of gelijk- Tijdens de schoolvakanties worden antwoord kunnen bezorgen op bijko- waardig eventueel door ervaring. De geen lessen georganiseerd. mende vragen. Iedereen is welkom, programmacommissie zal iedere maar vooraf aanmelden is wel nodig aanvraag tot deelname evalueren 07 Wijze van inschrijven op het nummer 03 259 11 06 of via aan de hand van een curriculum Alle inschrijvingen gebeuren schrif- mail manuella.goyvaerts@vik.be vitae en motivatie, te bezorgen telijk door het faxen of opsturen van samen met het inschrijvingsformu- bijgevoegd inschrijvingsformulier of lier. het invullen van het inschrijvingsfor- 12 Docenten mulier op de website. Telefonische De docenten worden aangetrokken 03 Plaats inschrijvingen worden niet aan- in functie van het programma en de Hogeschool Gent vaard. autoriteit die zij bezitten in de disci- Schoonmeerstraat 52, 9000 Gent pline waarover zij doceren. Zij zijn 08 Annulatie afkomstig uit alle sectoren van de Een deel van de opleiding gaat ook Annuleren van de inschrijving kan industrie, het bedrijfsleven en het door in het VIK-huis in Wommelgem. tot 7 dagen voor de aanvang van het onderwijs. programma, waarbij 10% van de Regelmatig overleg tussen de Uitzonderlijk kan hiervan worden deelnameprijs wordt aangerekend docenten zorgt ervoor dat sessies zo afgeweken. als administratiekosten. Nadien is nauw mogelijk op elkaar zijn afge- annulatie niet meer mogelijk. Het al stemd. Tijdens de opleiding is er een resi- dan niet bijwonen van de master- dentieel weekend voorzien: locatie class kan geen aanleiding zijn tot 13 Uw contactpersoon en tijdstip zal tijdig worden meege- enige terugvordering. VIK Vorming deeld. Herentalsebaan 643 09 Betaling 2160 Wommelgem 04 Tijdstip Na goedkeuring van de inschrijving Tel. 03 259 11 06 - Fax 03 259 11 01 Vrijdag van 14.30 u. tot 17.30 u. wordt er een factuur bezorgd, deze Contactpersoon: Zaterdag van 09.00 u. tot 12.00 u. factuur is contant betaalbaar. Manuella Goyvaerts Uitzonderlijk kan hiervan worden Manuella.goyvaerts@vik.be afgeweken. 10 Programma-inschrijving www.vik.be/fio Enkele dagen voor de aanvang van 05 Deelname (excl.BTW) het programma ontvangt U alle Hogeschool Gent € 3.510: voor leden VIK, NIRIA, gegevens met betrekking tot de aan- Schoonmeerstraat 52 - 9000 Gent VZW-Bachelor.be, Amelior, vangsdatum, uurregeling, plaats en tel 09 243 87 85 - fax 09 243 87 70 afgestudeerden Hogeschool situeringsplan. Deze informatie, Contactpersoon: Jan Landuyt Gent evenals alle andere briefwisseling E-mail: FIOM@hogent.be € 3.870: voor anderen worden, tenzij anders gevraagd, naar In de prijs zijn syllabi en verfrissin- het privé-adres gezonden. gen tijdens de pauze inbegrepen.

×