ΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ  Σθοςγκαπιζηού Μισαλίηζα
Ο οζηπακιζμόρ ήηαν η δεκάσπονηαπομάκπςνζη από ηην Αθήνα ηων πολιηών  πος θεωπούνηαν επικίνδςνοι για ηηναναηποπή ηος δημοκ...
Σηην ειζαγωγή ηος μέηπος αςηού ενανηίονηων επίδοξων ηςπάννων ζςνέηεινε ο θόβορηων Αθηναίων για ηην εγκαθίδπςζηηςπαννίδαρ κ...
Η Εκκληζία ηος Δήμος ζηην έκηηππςηανεία ζςζηηούζε, εάν έππεπε ηοσπόνο εκείνο, να εθαπμοζθεί ή όσιοζηπακιζμόρ. Σηην πεπίπηυ...
Για να εθαπμοζηεί ο οζηπακιζμόρζύμθυνα με οπιζμένοςρ μελεηηηέρ έππεπεη Εκκληζία να ζςγκενηπώζει έξι σιλιάδερπολίηερ, οπόηε...
Ο πολίηηρ πος καηαδικαζόηαν ζεοζηπακιζμό έππεπε να εγκαηαλείτει ηηνΑθήνα ζε δέκα ημέπερ και να παπαμείνειεξόπιζηορ για δέκ...
Από ηοςρ γνυζηόηεποςρ Αθηναίοςρ ποςεξοπίζηηκαν με ηον ηπόπο αςηό ήηαν ο Απιζηείδηρ (482 π.Χ.), ο Θεμιζηοκλήρ(472/1 π.Χ.), ...
ΤΕΛΟΣ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

οστρακισμος

519 views
352 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
142
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

οστρακισμος

 1. 1. ΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΣ Σθοςγκαπιζηού Μισαλίηζα
 2. 2. Ο οζηπακιζμόρ ήηαν η δεκάσπονηαπομάκπςνζη από ηην Αθήνα ηων πολιηών πος θεωπούνηαν επικίνδςνοι για ηηναναηποπή ηος δημοκπαηικού πολιηεύμαηορ.
 3. 3. Σηην ειζαγωγή ηος μέηπος αςηού ενανηίονηων επίδοξων ηςπάννων ζςνέηεινε ο θόβορηων Αθηναίων για ηην εγκαθίδπςζηηςπαννίδαρ και για ηο λόγο αςηό απκεηέρθοπέρ εξοπίζηηκαν πολίηερ πος είσαναποκηήζει μεγάλη δημοηικόηηηα και πολιηικήδύναμη, ηιρ οποίερ θεωπήθηκε όηι θα ηιρσπηζιμοποιούζαν καηά ηων ζςμθεπόνηωνηος δήμος. Σύμθωνα με ηον Απιζηοηέλη ονόμορ καθιεπώθηκε από ηον Κλειζθένη ηο508/7 π.Χ.
 4. 4. Η Εκκληζία ηος Δήμος ζηην έκηηππςηανεία ζςζηηούζε, εάν έππεπε ηοσπόνο εκείνο, να εθαπμοζθεί ή όσιοζηπακιζμόρ. Σηην πεπίπηυζη ποςτήθιζε ςπέπ, ηόηε ζηην όγδοηππςηανεία κάθε πολίηηρ έγπαθε ζε έναόζηπακο, δηλαδή ζε ένα θπαύζμααγγείος,ηο όνομαηος Αθηναίος ποςήθελε να ηιμυπηθεί.
 5. 5. Για να εθαπμοζηεί ο οζηπακιζμόρζύμθυνα με οπιζμένοςρ μελεηηηέρ έππεπεη Εκκληζία να ζςγκενηπώζει έξι σιλιάδερπολίηερ, οπόηε εξοπιζόηαν εκείνορ ηο όνομαηος οποίος ήηαν γπαμμένο ζηα πεπιζζόηεπαόζηπακα ή ζύμθυνα με άλλοςρ έππεπε ναμαζεςηούν έξι σιλιάδερ όζηπακα πος θακαηαδίκαζαν ηον ίδιο Αθηναίο.
 6. 6. Ο πολίηηρ πος καηαδικαζόηαν ζεοζηπακιζμό έππεπε να εγκαηαλείτει ηηνΑθήνα ζε δέκα ημέπερ και να παπαμείνειεξόπιζηορ για δέκα σπόνια. Μεηά,μποπούζε να επιζηπέτει ζηην Αθήνα,επειδή ζηο διάζηημα ηηρ εξοπίαρ ηος δενέσανε ούηε ηην ιδιό-ηηηα ηος πολίηηούηε ηην πεπιοςζίαηος.
 7. 7. Από ηοςρ γνυζηόηεποςρ Αθηναίοςρ ποςεξοπίζηηκαν με ηον ηπόπο αςηό ήηαν ο Απιζηείδηρ (482 π.Χ.), ο Θεμιζηοκλήρ(472/1 π.Χ.), ο Κίμυν (462/1 π.Χ.) και ο Θοςκςδίδηρ (443/2 π.Χ.).
 8. 8. ΤΕΛΟΣ

×