Spt3102 fungsi(0910)

827 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
827
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spt3102 fungsi(0910)

 1. 1. FUNGSI SPT 3102
 2. 2. FUNGSI <ul><li>Elemen fungsi </li></ul><ul><li>Skop pembolehubah dan fungsi </li></ul><ul><li>Pembolehubah auto dan statik </li></ul>
 3. 3. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Satu entiti dalam aturcara C++ yang mengandungi satu set arahan untuk melakukan tugas. </li></ul><ul><li>Dua kategori fungsi: </li></ul><ul><ul><li>Fungsi takrifan pengguna – fungsi yang direkabentuk dan ditulis sendiri oleh pengaturcara </li></ul></ul><ul><ul><li>Fungsi piawai perpustakaan - untuk menggunakan fungsi-fungsi ini, fail kepala perlu dimasukkan, contoh cout dan cin dengan memasukkan fail kepala iostream </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Contoh fungsi takrifan pengguna mudah: </li></ul><ul><ul><li>int luas_segiempat (int panjang, int lebar) </li></ul></ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul><ul><ul><li>int luas; </li></ul></ul><ul><ul><li>luas = panjang * lebar; </li></ul></ul><ul><ul><li>return luas; </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>ELEMEN FUNGSI
 5. 5. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Contoh fungsi piawai perpustakaan </li></ul><ul><li>math.h </li></ul><ul><ul><li>sqrt (16) </li></ul></ul><ul><ul><li>ceil (3.5) </li></ul></ul><ul><li>conio.h </li></ul><ul><ul><li>getch( ) </li></ul></ul><ul><li>Stdlib.h </li></ul><ul><ul><li>exit( ) </li></ul></ul><ul><ul><li>system( ) </li></ul></ul><ul><li>time.h </li></ul><ul><ul><li>ctime( ) </li></ul></ul>
 6. 6. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Tiga elemen penting fungsi </li></ul><ul><ul><li>Takrifan fungsi </li></ul></ul><ul><ul><li>Memanggil fungsi </li></ul></ul><ul><ul><li>Prototaip fungsi </li></ul></ul>
 7. 7. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Takrifan fungsi adalah menggunakan sintaks berikut: </li></ul><ul><ul><li>Jenis_fungsi Nama_fungsi ( Senarai Parameter) </li></ul></ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul><ul><ul><li>… badan fungsi </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 8. 8. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Contoh fungsi mudah: </li></ul><ul><ul><li>int luas_segiempat (int panjang, int lebar) </li></ul></ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul><ul><ul><li>int luas; </li></ul></ul><ul><ul><li>luas = panjang * lebar; </li></ul></ul><ul><ul><li>return luas; </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>Jenis Nama Senarai parameter Badan fungsi
 9. 9. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Jenis fungsi </li></ul><ul><ul><li>Memulangkan satu nilai kepada pemanggilnya apabila proses pengiraan tamat dilaksanakan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jenis fungsi terdiri daripada jenis data asas seperti int, char, float atau double. </li></ul></ul><ul><ul><li>Void digunakankan apabila tiada nilai dipulangkan oleh fungsi. </li></ul></ul><ul><li>Nama fungsi </li></ul><ul><ul><li>Seperti pembolehubah, nama fungsi perlu unik </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidak boleh menggunakan kata simpan </li></ul></ul><ul><ul><li>Nama fungsi piawai perlu dielakkan penggunaannya (cth: sqrt) </li></ul></ul><ul><li>Senarai parameter </li></ul><ul><ul><li>Parameter – merupakan satu kandungan yang terdiri daripada pemalar atau nilai bagi suatu pembolehubah yang dihantar kepada suatu fungsi </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapat dua jenis parameter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parameter formal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Merupakan pembolehubah pada fungsi yang dipanggil, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pembolehubah ini menerima suatu nilai yang dihantar oleh fungsi pemanggil </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cth: int luas_segiempat(int panjang, int lebar); //panjang dan lebar adalah parameter formal </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. ELEMEN FUNGSI <ul><ul><ul><li>Parameter sebenar /argumen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ialah nilai yang dihantar oleh suatu pembolehubah pada fungsi pemanggil </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cth: luas_segiempat(4,6) //4 dan 6 adalah parameter sebenar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Senarai parameter adalah bilangan parameter yang dihantar daripada fungsi pemanggil pada fungsi yang dipanggil </li></ul></ul><ul><ul><li>Bilangan dan jenis parameter daripada fungsi pemanggil perlu sama dengan fungsi yang dipanggil </li></ul></ul><ul><li>Badan fungsi </li></ul><ul><ul><li>Kod-kod aturcara untuk melaksanakan tugas </li></ul></ul><ul><ul><li>Dimulakan dengan pembuka blok { dan penutup blok } </li></ul></ul>
 11. 11. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Memanggil fungsi </li></ul><ul><ul><li>Untuk melakukan sesuatu tugas, fungsi perlu dipanggil </li></ul></ul><ul><ul><li>Terdapat tiga perkara perlu diketahui sebelum fungsi dapat dipanggil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nama fungsi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parameter yang diperlukan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nilai yang akan dipulangkan </li></ul></ul></ul>
 12. 12. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Nama fungsi </li></ul><ul><ul><li>Fungsi dapat dipanggil dengan menulis kembali nama fungsi yang hendak dipanggil </li></ul></ul><ul><ul><li>Selepas itu, diikuti dengan bilangan data yang diperlukan dengan urutan yang betul </li></ul></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><ul><li>luas_segiempat (void); </li></ul></ul><ul><ul><li>luas_segiempat (4, 4); </li></ul></ul>
 13. 13. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Data yang dihantar kepada fungsi perlu terdiri daripada jenis yang sama seperti yang telah ditakrifkan pada senarai fungsi </li></ul><ul><li>Bilangan data dan urutan juga perlu sama seperti dalam takrifan fungsi </li></ul><ul><li>Data-data yang dihantar akan digunakan sebagai nilai parameter fungsi yang dipanggil </li></ul>
 14. 14. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Contoh panggilan fungsi luas_segiempat: </li></ul><ul><li>luas_segiempat ( 4 , 6 ) </li></ul><ul><li>int luas_segiempat (int panjang, int lebar) </li></ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul><ul><ul><li>int luas; </li></ul></ul><ul><ul><li>luas = panjang * lebar; </li></ul></ul><ul><ul><li>return luas; </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 15. 15. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Contoh cetakan segiempat ‘*’: </li></ul><ul><li>cetak_segiempat ( 4, 5, ‘*’) </li></ul><ul><li>void cetak_segiempat ( int panjang, int lebar, char simbol) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>for ( int x = 1; x <= panjang; x++) </li></ul><ul><li> { </li></ul><ul><li>cout<<endl; </li></ul><ul><li>for (int y=1; y<= lebar; y++) </li></ul><ul><li> cout<<simbol; </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 16. 16. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>1. cetak_segiempat (3, 6, ‘*’) </li></ul><ul><li>2. cetak_segiempat (6, 3, ‘*’) </li></ul><ul><li>3. cetak_segiempat (‘*’, 3, 6) </li></ul><ul><li>Output: </li></ul><ul><li>****** </li></ul><ul><li>****** </li></ul><ul><li>****** </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>*** </li></ul><ul><li>? </li></ul>
 17. 17. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Pemulangan nilai berlaku apabila fungsi bukan dari jenis void </li></ul><ul><li>Nilai yang dipulangkan perlu diuruskan dengan betul oleh pengaturcara </li></ul><ul><ul><li>Memproses </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyimpan </li></ul></ul><ul><ul><li>Mencetak </li></ul></ul>
 18. 18. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Contoh pengunaan: </li></ul><ul><li>Menyimpan nilai </li></ul><ul><ul><li>luas = luas_segiempat(4, 4); </li></ul></ul><ul><li>Mencetak nilai </li></ul><ul><ul><li>cout<<luas_segiempat(4, 4); </li></ul></ul><ul><li>Memproses nilai </li></ul><ul><ul><li>if(luas_segiempat(4, 4) = = 0) </li></ul></ul><ul><ul><li>cout<<“Satu titik”; </li></ul></ul><ul><ul><li>else </li></ul></ul><ul><ul><li>cout<<“Segiempat”; </li></ul></ul>
 19. 19. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Prototaip fungsi </li></ul><ul><ul><li>Seperti pembolehubah, fungsi perlu diisytiharkan terlebih dahulu sebelum digunakan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengisytiharaan fungsi ini dikenali sebagai prototaip fungsi </li></ul></ul><ul><ul><li>Digunakan untuk memastikan bilangan dan jenis parameter yang dihantar oleh fungsi pemanggil adalah sama dengan bilangan dan jenis fungsi yang dipanggil </li></ul></ul><ul><ul><li>Prototaip fungsi perlu dilakukan sekiranya fungsi dipanggil dalam aturcara utama sebelum takrifan fungsi dibuat </li></ul></ul>
 20. 20. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Sintaks prototaip fungsi: </li></ul><ul><ul><li>Jenis_fungsi Nama_fungsi (Jenis parameter); </li></ul></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><ul><li>int luas_segiempat (int, int) </li></ul></ul><ul><ul><li>void menu_utama (void) </li></ul></ul><ul><ul><li>char gred (float) </li></ul></ul>
 21. 21. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Contoh aturcara-Takrifan fungsi dibuat di bawah fungsi utama: </li></ul><ul><li>#include <iostream.h> //fail kepala untuk cout dan cin </li></ul><ul><li>void main( ) //fungsi utama tanpa pemulangan nilai </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int luas_segiempat (int, int); //pengisytiharaan fungsi </li></ul><ul><li>cout<<“Luas segiempat sama dengan sisi 4 adalah ”; //mesej bagi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<luas_segiempat(4,4); //pemangillan fungsi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<endl; //cetakan baris baru </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><ul><li>int luas_segiempat (int panjang, int lebar) //takrifan fungsi luas segiempat </li></ul></ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul><ul><ul><li>int luas; //pengisytiharaan pembolehubah </li></ul></ul><ul><ul><li>luas = panjang * lebar; //proses pengiraan luas </li></ul></ul><ul><ul><li>return luas; //pemulangan nilai int </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 22. 22. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Contoh aturcara-Takrifan fungsi dibuat di bawah fungsi utama: </li></ul><ul><li>#include <iostream.h> //fail kepala untuk cout dan cin </li></ul><ul><li>int luas_segiempat (int, int); //pengisytiharaan fungsi </li></ul><ul><li>void main( ) //fungsi utama tanpa pemulangan nilai </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>cout<<“Luas segiempat sama dengan sisi 4 adalah ”; //mesej bagi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<luas_segiempat(4,4); //pemangilan fungsi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<endl; //cetakan baris baru </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><ul><li>int luas_segiempat (int panjang, int lebar) //takrifan fungsi luas segiempat </li></ul></ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul><ul><ul><li>int luas; //pengisytiharaan pembolehubah </li></ul></ul><ul><ul><li>luas = panjang * lebar; //proses pengiraan luas </li></ul></ul><ul><ul><li>return luas; //pemulangan nilai int </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 23. 23. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Contoh aturcara-Takrifan fungsi dibuat di atas fungsi utama: </li></ul><ul><li>#include <iostream.h> //fail kepala untuk cout dan cin </li></ul><ul><li>int luas_segiempat (int panjang, int lebar) //takrifan fungsi luas segiempat </li></ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul><ul><ul><li>int luas; //pengisytiharaan pembolehubah </li></ul></ul><ul><ul><li>luas = panjang * lebar; //proses pengiraan luas </li></ul></ul><ul><ul><li>return luas; //pemulangan nilai int </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul><ul><li>void main( ) //fungsi utama tanpa pemulangan nilai </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>cout<<“Luas segiempat sama dengan sisi 4 adalah ”; //mesej bagi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<luas_segiempat(4,4); //pemangillan fungsi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<endl; //cetakan baris baru </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 24. 24. ELEMEN FUNGSI <ul><li>Penghantaran nilai kepada fungsi </li></ul><ul><ul><li>Penghantaran nilai sebenar </li></ul></ul><ul><ul><li>Penghantaran alamat nilai </li></ul></ul><ul><li>Penghantaran nilai sebenar </li></ul><ul><ul><li>Pemalar cth: luas_segiempat(2, 2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembolehubah cth: luas_segiempat( x, y) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ungkapan cth: luas_segiempat((x-2), (y-4)) </li></ul></ul>
 25. 25. SKOP PEMBOLEHUBAH DAN FUNGSI <ul><li>Menentukan kawasan di mana sesuatu pembolehubah boleh digunakan </li></ul><ul><li>Konsep ini penting untuk menentukan perkongsian pembolehubah </li></ul><ul><li>Skop pembolehubah dan fungsi ditentukan oleh tempat dimana pembolehubah dan fungsi berada </li></ul><ul><li>Terdapat dua jenis skop: </li></ul><ul><ul><li>Setempat </li></ul></ul><ul><ul><li>Sejagat </li></ul></ul>
 26. 26. SKOP PEMBOLEHUBAH DAN FUNGSI <ul><li>Pembolehubah sejagat </li></ul><ul><ul><li>Boleh dicapai oleh semua fungsi yang berada dalam aturcara yang sama </li></ul></ul><ul><ul><li>Hayat pembolehubah sejagat adalah sepanjang perlaksanaan aturcara </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokasi pembolehubah sejagat adalah di luar fungsi main </li></ul></ul>
 27. 27. SKOP PEMBOLEHUBAH DAN FUNGSI <ul><li>Contoh pembolehubah sejagat: </li></ul><ul><li>#include<iostream.h> </li></ul><ul><li>int x, y; //pembolehubah sejagat </li></ul><ul><li>void main( ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int hasil; </li></ul><ul><li>x = 2; y = 4; //capai dan ubah pembolehubah sejagat </li></ul><ul><li>hasil = x * y; </li></ul><ul><li>cout<<“Hasil darab dua nombor ”<<x<<“ dan ” <<y; </li></ul><ul><li>cout<<“ adalah ”<< hasil; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 28. 28. SKOP PEMBOLEHUBAH DAN FUNGSI <ul><li>Pembolehubah setempat </li></ul><ul><ul><li>Hanya dapat dicapai oleh fungsi yang mempunyai pembolehubah jenis ini </li></ul></ul><ul><ul><li>Lokasi pembolehubah jenis ini adalah di dalam sesuatu fungsi </li></ul></ul><ul><ul><li>Hayat pemboleubah jenis ini berakhir apabila fungsi tamat melakukan tugas </li></ul></ul>
 29. 29. SKOP PEMBOLEHUBAH DAN FUNGSI <ul><li>Contoh pembolehubah setempat: </li></ul><ul><li>#include<iostream.h> </li></ul><ul><li>int x, y; </li></ul><ul><li>void main( ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int hasil; //pembolehubah setempat </li></ul><ul><li>x = 2; y = 4; </li></ul><ul><li>hasil = x * y; //capai dan guna pembolehubah setempat </li></ul><ul><li>cout<<“Hasil darab dua nombor ”<<x<<“ dan ” <<y; </li></ul><ul><li>cout<<“ adalah ”<< hasil; </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 30. 30. SKOP PEMBOLEHUBAH DAN FUNGSI <ul><li>Skop fungsi terdiri daripada: </li></ul><ul><ul><li>Prototaip sejagat </li></ul></ul><ul><ul><li>Prototaip setempat </li></ul></ul><ul><li>Prototaip sejagat </li></ul><ul><ul><li>Diisytiharkan diluar fungsi main </li></ul></ul><ul><ul><li>Skop panggilan fungsi bermula daripada ianya diisytiharkan sehingga tamat aturcara </li></ul></ul>
 31. 31. SKOP PEMBOLEHUBAH DAN FUNGSI <ul><li>Prototaip setempat </li></ul><ul><ul><li>Diisytiharkan di dalam sesuatu fungsi </li></ul></ul><ul><ul><li>Skop panggilan fungsi hanya tertumpu pada blok fungsi tersebut </li></ul></ul>
 32. 32. SKOP PEMBOLEHUBAH DAN FUNGSI <ul><li>#include <iostream.h> //fail kepala untuk cout dan cin </li></ul><ul><li>int luas_segiempat (int, int); //pengisytiharaan prototaip fungsi sejagat </li></ul><ul><li>void main( ) //fungsi utama tanpa pemulangan nilai </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>cout<<“Luas segiempat sama dengan sisi 4 adalah ”; //mesej bagi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<luas_segiempat(4,4); //pemangilan fungsi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<endl; //cetakan baris baru </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><ul><li>int luas_segiempat (int panjang, int lebar) //takrifan fungsi luas segiempat </li></ul></ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul><ul><ul><li>int luas; //pengisytiharaan pembolehubah </li></ul></ul><ul><ul><li>luas = panjang * lebar; //proses pengiraan luas </li></ul></ul><ul><ul><li>return luas; //pemulangan nilai int </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 33. 33. SKOP PEMBOLEHUBAH DAN FUNGSI <ul><li>#include <iostream.h> //fail kepala untuk cout dan cin </li></ul><ul><li>void main( ) //fungsi utama tanpa pemulangan nilai </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int luas_segiempat (int, int); //pengisytiharaan prototaip fungsi setempat </li></ul><ul><li>cout<<“Luas segiempat sama dengan sisi 4 adalah ”; //mesej bagi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<luas_segiempat(4,4); //pemangillan fungsi luas segiempat </li></ul><ul><li>cout<<endl; //cetakan baris baru </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><ul><li>int luas_segiempat (int panjang, int lebar) //takrifan fungsi luas segiempat </li></ul></ul><ul><ul><li>{ </li></ul></ul><ul><ul><li>int luas; //pengisytiharaan pembolehubah </li></ul></ul><ul><ul><li>luas = panjang * lebar; //proses pengiraan luas </li></ul></ul><ul><ul><li>return luas; //pemulangan nilai int </li></ul></ul><ul><ul><li>} </li></ul></ul>
 34. 34. PEMBOLEHUBAH AUTO DAN STATIC <ul><li>Pembolehubah automatik </li></ul><ul><ul><li>Secara defaultnya, semua pembolehubah yang digunakan adalah automatik </li></ul></ul><ul><ul><li>Menerangkan hayat pembolehubah setempat </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembolehubah automatik, hayatnya hanya sepanjang fungsi dilaksanakan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Apabila fungsi tamat, pembolehubah akan dihapuskan </li></ul></ul>
 35. 35. PEMBOLEHUBAH AUTO DAN STATIC <ul><li>Pembolehubah static </li></ul><ul><ul><li>Nilai pembolehubah kekal setelah fungsi tamat </li></ul></ul><ul><ul><li>Arahan pengisytiharaan pembolehubah static dilaksanakan sekali sahaja </li></ul></ul><ul><ul><li>Apabila fungsi tamat pembolehubah static masih wujud dengan nilai yang sedia ada dari panggilan yang lepas </li></ul></ul><ul><ul><li>Semua pembolehubah sejagat adalah static manakala pembolehubah setempat perlu diisytiharkan static jika ianya mahu digunakan sebagai static </li></ul></ul>
 36. 36. PEMBOLEHUBAH AUTO DAN STATIC <ul><li>Perbezaan pembolehubah auto dan static </li></ul><ul><li>1. #include<iostream.h> </li></ul><ul><li>void tambah (void); </li></ul><ul><li>void main ( ) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>tambah ( ); </li></ul><ul><li>tambah ( ); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>void tambah ( void) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>int num = 10; </li></ul><ul><li>int hasil = 0; </li></ul><ul><li>hasil += num; </li></ul><ul><li>cout<<hasil; </li></ul><ul><li>cout<<endl; </li></ul><ul><li>} </li></ul>2. #include<iostream.h> void tambah (void); void main ( ) { tambah ( ); tambah ( ); } void tambah ( void) { int num = 10; static int hasil = 0; hasil +=num; cout<<hasil; cout<<endl; } Output: 10 10 Output: 10 20

×