Logistikk Nettverk nr 3 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Logistikk Nettverk nr 3 2011

on

 • 1,195 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,195
Views on SlideShare
1,195
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Logistikk Nettverk nr 3 2011 Logistikk Nettverk nr 3 2011 Document Transcript

  • nr.3 september 2011 Landtransport sjø- og fLyfrakt samferdseL nettverk far og sønn deler på kjøringen Side 8 terminalstrid i trondheim Side 14 20 000 lastebildekk med schenker Side 21 Idrettslogistikk Side 24
  • InnspillVI  UTVIKLER  INNOVATIVE  TRANSPORTLØSNINGER  FOR  NORGES  STØRSTE  LOGISTIKKSELSKAPER  OG  DEG!     Tid for ettertanke Jeg håper alle våre kunder og lesere strekninger er avgjørende dersom økonomien. Hvorvidt den er kortsiktig har hatt en fin og forhåpentligvis norsk næringsliv skal kunne opprett- og raskt forbigående eller om det er en avslappende sommer og ferie, slik at holde sin konkurranseevne gjennom «double dip» hvor stabiliseringen etter batteriene på nytt er på topp. Været er å unngå at fraktkostnadene går helt finanskrisen kun viser seg å ha vært avhengig av den enkeltes preferanser. til himmels, noe som vil bli en konse- midlertidig før det stuper brått igjen, er Meningene er like forskjellig som kvens dersom en større andel gods nød- det ingen som vet med sikkerhet. antallet man spør. vendigvis vil måtte overføres fra bane til vei (bil) på de lengre strekningene 22. juli 2011 mellom våre største byer. Godsvolumet, både nasjonalt og i våre grenseoverskridende transporter, vil En ting har vi alle i Norge til felles, og som gjør denne sommeren til en som- Frakten går med jernbane på hoved- så langt vi ser få en jevn økning og det mer ingen av oss vil glemme. Dess- strekningene mellom byene istedenfor er tegn til en sannsynlig kapasitets- verre på grunn av de svært negative å fraktes på landeveien hele strekningen. mangel i det totale norske transport- og triste hendelser som rammet oss Faktisk går over 50% av gods- markedet i løpet av høsten. alle på en brutal måte. 22. juli 2011 vil transportene mellom de store byene alltid stå som en uhyggelig dato for oss i dag på jernbane som kombinerte Vi vil selvsagt, dersom dette viser seg nålevende i norsk historie og en dato transporter. Gods lastes på trailere, vekselflak eller stålcontainere etter å fortsette, forsikre våre faste kunder som rystet oss alle, uansett om vi var om at de alltid vil få førsteprioritet på på ferie eller på jobb. Hvor var du 22. forutgående frakt med bil til jernbane- juli 2011 blir et nytt begrep i vår felles terminal. Etter ankomst mottatt våre lastbærere – både på innlands- og historie. terminal distribueres godset med bil utlandsfrakter. til ulike mottakere. Jeg sitter og skriver dette notatet en Stolte øyeblikk sen kveld på Sundvollen Hotell utenfor Det er uforståelig at et statlig eiet sel- Schenker AS (også omtalt i forrige Oslo. Mine tanker går til alle de som skap signaliserer neddimensjonering nummer av Logistikk Nettverk) er ble direkte og indirekte rammet av av jernbanekapasiteten. Dette kom- stolt over at Olympiatoppen i Norge terroraksjonen på Utøya og i regjering- mer også i kombinasjon med det over har valgt å inngå en langsiktig avtale skvartalet. På vei til hotellet, og rett desennier neglisjerte vedlikehold av stamnettet/skinnene, og står i svært med oss for perioden 2011-2016. før jeg skulle svinge inn på hotellets parkeringsplass, passerte jeg Utøya. Et grell kontrast til ledende og tidligere sted jeg sannsynligvis har passert og ledende politikeres utsagn vedrørende Avtalen betyr blant annet at vi i også muligens kan ha sett skilting til gjeldende samferdselspolitikk (miljø Schenker AS sikrer at våre lesere kan mange ganger, uten at jeg tidligere har og sikkerhet) og løftene om mer gods sitte trygt tilbakelent i TV-stolene i reflektert over stedsnavnet eller har fra vei over på bane mellom de store forhold til norske idrettsdeltagere både husket det. Det var et bevegende syn. byene. Å forvente seg politisk handle- i OL i London 2012 (sommer OL), I tillegg kommer det utenkelige som kraft utover ord synes dessverre å være Sotsji i 2014 (vinter-OL) og Rio de skjedde i regjeringskvartalet, slik at utopi – noe som historikken ensidig Janeiro 2016 (sommer-OL). det er lov for oss alle å si at denne bekrefter. sommeren var meget spesiell. Hjertesukk Volummessig vil ikke disse oppdrag være svært store da Norge grunnet at Logistikk i endring Dette er et hjertesukk fra en førende godstransport- og logistikkaktør i vi er en liten nasjon naturlig nok ikke På logistikksiden har sommeren også satt sitt preg. Jernbanenettet viste mer Norge, som vi er i Schenker AS. Vi vil ha så mange deltagere på disse lekene. enn tydelig bokstavelig talt oppløsn- gjør alt som selskap for å påvirke både Men vi er svært stolte over avtalen ingstendenser. Flom og ras mange direkte og indirekte gjennom vår bransje- fordi den er et ytterligere kvalitets- steder i kombinasjon med et notorisk forening innenfor NHO. Jeg håper at stempel og en bekreftelse på at vårt neglisjert vedlikehold. Stengte jernbane- du som leser dette prøver å gjøre det selskap er tilpasset å kunne håndtere linjer for kortere eller lengre perioder samme gjennom den landsforening de aller fleste frakt- og logistikk- og med alvorlige konsekvenser for gods- eller interesseorganisasjon som ditt oppdrag, uavhengig av størrelse og transportene, som ikke er like enkelt selskap kanskje tilhører. kompleksitet innen Norge og inter- som personer hvor busser settes inn. nasjonalt/utenfor Norge. Dette er VIKTIG for våre kunde- I tillegg meldte NSB via media at deres selskapers konkurransedyktighet! datterselskap CargoNet planlegger til dels kraftig neddimensjonering i sitt Uro i verdens- godsfremføringstilbud på jernbane i økonomien Norge. Dette er meget dramatisk fordi Sommeren har også utover de nevnte Norges geografi, topografi og demografi svært tragiske hendelser vært preget Av Michael HolmstrømTEL:  69  32  24  00  –  EPOST:  SALES@NORDICSHELTER.NO  -­‐  WWW.NORDICSHELTER.NO   medfører at jernbanefremføring på lengre av en ny og omfattende uro i verdens- Adm.direktør/CEO – Schenker AS2 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 3
  • Innhold På nettUtgIVer:Schenker AS Er pakke- løsningen dinPostboks 223 Økern, 0510 Oslowww.dbschenker.com/noTelefon: 07500 i vater?ansVarLIg redaktør:Einar SpurkelandTelefon: 22 72 74 44Mobiltelefon: 971 39 905E-post: einar.spurkeland@dbschenker.com Far og sønn deler på kjøringen Side 8Trykt på miljøvennlig papirredaksjonsrÅd: Det er enkelt å sende pakker Bare i Kina, verdens største pakke- Stadig flere næringsaktører og offentlige når du har et globalt nettverk produsent, har vi 4000 medarbeidere innkjøpere har også oppdaget at detNils-Petter Buer, Anne-Line Ellingsen, og 60 kontorer. 35 av våre 3PL termi- faktisk kan være betydelige midler åOdd Hamnøy, Tone Kjeldset, i ryggen. I Norge er Posten naler har utstyr for fjernmerking, spare på å overlate transport og logis-Frigg Mosseros, Einar Spurkeland og Norge den største aktøren i ompakking, palletering, etc. Også i tikk til profesjonelle leveran-dører.Endre Welo Tid for ettertanke… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Norge har vi et finmasket rutenett pakkemarkedet. Globalt har med terminaler og kontorer over hele Dersom du ønsker å styrke dinabonnement og adresserIng: Er pakkeløsningen din i vater? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 DB Schenker et nettverk som landet. konkurransekraft i en urolig verdenLaila Olsen overgår det meste av logistikk- kan det være lurt å ha en transport-E-post: laila.olsen@dbschenker.com Jernbanetransport for BSH mellom Tyrkia og Tyskland . . 7 nettverk i verden. 91 000 Vi er på veien hele året 24/7 til og logistikkavtale med en global fornøyde mottakere av pakkene til aktør, som også kan dekke ditt behovOpplag: 5800 eks. Far og sønn deler på kjøringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 medarbeidere og 2000 våre kunder. Vår pakkedistribusjon innlands.annonsesaLg: kontorer i over 130 land er like sikker uansett om den kommerUno Dahl Henriksen, DB Schenker Reykjavik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 forteller at vi er til stede fra Kina, India, USA eller hvor det Logistikk har mange fellestrekk medtelefon + 47 952 59 126 overalt. måtte være dine pakker produseres. eliteidrett. Vi trener hver dag og er Terminalen må ligge der godset møter byen . . . . . . . . . 14 kjent for både hurtighet, kondisjongrafIsk prodUksjon Vi setter alltid leveringskvalitet, og utholdenhet. Vi har psyke til åJørn W. Scholz. E-post: jorn@scholz.no Look to Sweden… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 miljøet og sikkerheten først. Vi løse alle oppdrag med den ypperste samler også pakker fra mange kunder kvalitet. Vi jobber like gjerne alenetrykkIng: Standardisert sporbarhetsløsning for fisk . . . . . . . . . . . 20 i samme enhet. Det er vårt svar på som i team. Våre forberedelser erPJ Trykk AS kollektiv pakkedistribusjon. Det grunnlaget for vår suksess. På sammeUtgIVeLsespLan 2011: 20 000 lastebildekk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 blir rett og slett rimeligere når flere måte som i boksesporten må vi ha pakker reiser sammen. sparringspartnere, noe som skalNr. Materiellfrist Utgivelse gi våre kunder gode opplevelser.1 1. mars 18. mars Internasjonal handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 DB Schenker har et sporingssystem Samtidig handler dette om steinhardt2 27. mai 20. juni som gjør det mulig for kundene å følge arbeid, sterkt fokus på oppgavene og3 26. august 20. september Vekst i pakkemarkedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 pakken sin på dens ferd til en fornøyd dyktige medarbeidere.4 28. oktober 20. november mottaker. Vårt mål er at dette alltid Revansjelysten etter VM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 skal skje med størst mulig presisjon Når vi entrer ringen så er vi også såArtikler uttrykker skribentenes mening. og kvalitet. dedikert for oppgavene som skal løsesEttertrykk etter avtale med redaktøren. bauMax og DB Schenker i Romania . . . . . . . . . . . . . . . 26 at vi ikke gir oss før vi har vunnet.Redaksjonen foretar språklig bearbei- Når høsten kommer vet vi at fraktvol-dning av innsendte tekster. Vi tar ikke umene øker og det kan lett oppståansvar for ikke bestilt materiell. Manus knapphet på transportkapasitet. Våre Av EinAr SpurkElAndkan sendes pr e-post. kunder har den fordel at de kan lene seg på et globalt nettverk, som også erBladet utgis elektronisk på våre et av de største nettverkene i Norge.nettsider i tillegg til distribusjon ipapirformat. Redaksjonen arbeideretter reglene for god presseskikkForsidebilde: Pierre Olsson Vil ha revansj . . . . . . . . . 24 DB Schenker Reykjavik . . 13 Schenker AS har en årlig omsetning på 3,6 milliarder kroner, 1235 ansatte og 31 terminaler/kontorer i Norge. DB Schenker har 91.000 ansatte ved 2000 kontorer i 130 land. Konsernet eies av Deutsche Bahn AG. DB Schenker er et globalt logistikk- og transportselskap, som tilbyr land-, sjø- og flyfrakt lokalt, nasjonalt og internasjonalt 4 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 5
  • Suksesshistorier: Region: Jernbanetransport • Tyskland nøkkeLTaLL: • BSH Ev Aletleri i Tyrkia er den for BSH mellom nest største produsent av hvite- varer i Tyrkia • Mer enn 3,5 millioner sendinger Tyrkia og Tyskland blir årlig produsert i BSH Tyrkia • Miljøvennlig jernbanefrakt til Tyrkia er nå en del av konseptet oppgave • BSH eksporterer hvitevarer fra Miljøvennlig jernbane- BSH’s fabrikk i Cerkezköy nær tyrkiske fabrikker Istanbul har sitt eget jernbaneside- • Det var behov for et økonomisk transport med DB Schenker alternativ til sjø- og landtrafikk spor. Det tyrkiske datterselskapet DB i praksis. Schenker Arkas laget et forslag til en • BSH’s fabrikk i Cerkezköy har jernbaneløsning, hvorpå hvitevar- eget jernbanesidespor BSH Bosch & Siemens Hausgeräte ene blir transportert med blokktog GmbH, som siden 1967 har vært en LøSning Service som det sammenslutning av Robert Bosch til Sopron i Ungarn. Her de blir distribuert som vognlast til forskjel- • Siden begynnelsen av 2010 GmbH i Stuttgart og Siemens AG i har det blitt sendt et ukentlig München, er en verdensomspennende lige BSH lokasjoner. Blokktogene er samtidig underveis mellom Tyrkia og blokktog til Tyskland gruppe med virksomheter som i 2009 • Fortolling gjøres ved fortollings- hadde en omsetning på 8,4 millioner Tyskland på ukentlig basis, noe som kontoret i Cerkezköy Euro og med 39.000 ansatte. er bra for miljøet og samtidig pålitelig. • Også halvferdig gods blir nå alltid bør være I motsatt retning sender BSH i retur importert til Tyrkia på en Virksomheten produserer små og 10-15 vogner pr. uke med halvferdige miljøvennlig måte via jernbanen store husholdningsapparater, gulvbe- produkter til fabrikken i Cerkezköy. handlings- og varmtvannsprodukter. kUndeFoRdeLeR De siste 20 årene har BSH vokst Den avgjørende faktoren er: Ingen • Det at man har et eget jernbane- fort: Fra 13 fabrikker i 3 land til 41 forsinkelser i transittid. For å kunne sidespor har hjulpet BSH å fabrikker i 13 land i Europa, USA, binde sammen godset på en ressurs- kunne utføre transportene på en Latin-Amerika og Asia. Hovedkon- besparende måte må 30 DB vogner i smidig måte toret ligger i München. Det tyrkiske god tid være samlet i Tyrkia. Det nære • Et økonomisk, raskt, miljø- Er serviceleverandør for alle typer porter og lastesystemer selskapet BSH Ev Aletleri eksporterer samarbeidet innenfor det europeiske vennlig og sikkert transport- Uansett hva som skal gjøres, krever det bare en telefonsamtale / E-post. Veldig enkelt! hvitevarer fra Tyrkia til Tyskland. nettverket, spesielt mellom DB alternativ har blitt utarbeidet Tlf: 22 65 54 50 • E-post: info@crawford.no • www.crawfordsolutions.com Selskapet søkte etter en alternativ Schenker Arkas, DB Schenker Tysk- for kunden samarbeidspartner for jernbane- og land og ekspertene innenfor avdelin- • Jernbanekompetanse og sjøtransport, som var mer konkur- gen som håndterer jernbanelogistikk europeisk nettverk ransedyktig både på pris og miljø- og transport, har banet vei for denne vennlighet. løsningen. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions6 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 7
  • Stockholm – OsloFar og sønn, Johnny (58) og Oddmund Olsen (30), deler påkjøringen Stockholm-Oslo. Begge to bor i Ørje ved grensenmellom Norge og Sverige, og kan altså dele ruten mellomseg. Oddmund kjører tur-retur grensen-Stockholm, derettertar pappa Johnny over og fortsetter ferden tur-retur Oslo-grensen. Bli med de to på en tur med vogntoget!Far og sønn deler på kjøringen Det begynner å bli mørkt ute når vi suser duet er det gardiner og i taket henger det Spånga. Oddmund rygger inn til porten av gårde på E18 vest for Grums i Värm- kunstige miniplanter som avgir god duft. og det går raskt å losse varene. Med land. En lang arbeidsdag nærmer seg På gulvet mellom setene har Oddmund signatur for leveransen kan vi fortsette slutten og Oddmund Olsen har siktet seg en sportsbag med klesbytte, toalettsaker til Sollentuna. inn på å komme hjem til Ørje. Vi har hatt og en termos med kaffe. Bak stolryggene det hyggelig og spøkt med at det kanskje våre er det på tvers montert kanskje den Der virrer han rundt en stund før han hopper et vilt dyr over veien – så blir minste sengen jeg noensinne har sett. finner riktig lasterampe i industriom- plutselig spøken virkelig. Her har pappa Johnny sin soveplass i rådet. Han får kontakt med en av de setehøyde, mens Oddmund sin sove- ansatte på lasterampen og lykkes med Rett foran oss står et rådyr, nesten plass er en nedfellbar seng. Slik har de å få levert motoren. Samtidig skal han paralysert ser det ut til. Oddmund slip- hver sin sengeplass i bilens hytte. –Det er laste på et halvt dusin gassgriller som per opp gassen, bremser ned og følger best å ha sin egen seng, sier Oddmund. skal til Oslo. Noen godsarbeidere på nøye med på dyrets bevegelser. Rådyret terminalen hjelper til, og det blir en lykkes ikke å bestemme seg. Oddmund Han kopler fra slepevognen og rygger stund med småprating før det hele er tuter i hornet og lyden forplanter seg deretter selve lastebilen inn mot en i orden. De blir alle enig om at været i innover i den mørke skogen. Han brem- lasteport. Han rygger og følger med i Norge har vært like bra som i Sverige de ser samtidig ytterligere farten, men vil speilene på begge sider av doningen. Den siste dagene. helst unngå å bremse unødig med en last siste meteren rygger han og åpner døren på 16 263 kg. Men, veien er ufremkom- for å se litt nøyere langs bilen side. Klokken nærmer seg raskt 11:00 og melig og han må bremse opp. Da løper Oddmund ringer til arbeidsledelsen plutselig rådyret inn i skogen igjen og vi Vi går inn på terminalen. Noen av i Lunda. Samtidig ringer det på hans kan igjen øke farten. gårsdagens paller fra Oslo skal losses, andre telefon. Det er en sjåfør på ruten senere er vi klare til å kjøre. Det er også mellom Stockholm og Oslo. Han har Ved nitiden samme dag møtte jeg en motor lengst inne i lasterommet. Den ikke fått med seg hele lasten fra et lager i Oddmund på DB Schenkers terminal er plastret på pall og skal til Sollentuna, Nykvarn, utenfor Södertälje. Oddmund i Lunda, nordvest for Stockholm. Han antagelig for reparasjon tenker jeg. må kjøre dit for å få med resten av godset hadde valgt å tilbringe natten i laste- til Oslo. – Det blir en lang dag, sukker han. bilens minimalistiske sovekahytt. Det er I løpet av dagen skal Oddmund losse en varm og herlig dag med deilig vær. og laste opp på ulike steder i Stockhol- Mellom Stockholm og Oslo har DB msområdet. Hos noen kunder har han Schenker omtrent like mye stykkgods Vi tar litt morgenmat samtidig som Odd- vært tidligere og kjenner veien, mens som partigods på de ordinære linje- mund snakker om dagens last med en av andre steder må han lete opp adressen bilene. Fire biler trafikkerer ruten fast de lokale arbeidslederne. Deretter går vi ved hjelp av GPS. for DB Schenker. Ved behov leier man til parkeringsområdet for å hente bilen inn ekstrabiler. for opplasting. -GPS er bra å ha, men man kan ikke stole 100 % på den, sier han og kopler opp Oddmund er ansatt i pappa Johnny sitt Oddmund låser opp førerhytten og vi GPS-en på instrumentpanelet. Klokken norske selskap. Johnny på sin side har klatrer om bord. I tillegg til førerplassen er 10:20 i det vi ruller ut av terminal- avtale med DB Schenker om å kjøre har bilen nærmest en luksus passasjer- ens porter. Dagens første levering skal ruten Stockholm-Oslo. Lastebilen eies stol i skinn og med armlener. I sidevin- være hos et lager noen minutter unna i av selskapet til Johnny.8 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 9
  • Stockholm – Oslo Hjemme i Ørje venter Oddmund sin Ørje ligger på den norske siden, ca. hengeren på DB Schenkers partigods- kjæreste. Hun er lærer og har mye mer en halv times tur vest for grensen til terminal på Alnabru. Han rygger på en fri og en mer normal arbeidsdag sam- Sverige. Ørje er et knutepunkt for imponerende måte i nattemørket. For menlignet med Oddmund. lastebiltrafikken mellom landene. Ifølge meg er det ubegripelig at man kan stille Oddmund kjenner stort sett alle lastebil- opp slepet med noen desimeter klaring Hvordan fungerer sjåførjobben med ditt sjåfører til Ørje. Mange av sjåførene som i fullstendig mørke. Doningen er på 19,5 sosiale liv? kjører mellom de to landene bor også i meter! -Det er ikke lett, sier Oddmund. Jeg grensetraktene. 20 minutter over åtte pleier å komme hjem til kl. 21:00, men passerer vi Kristinehamn i Värmland. Neste morgen ruller vi ut kl. 08:30 noen ganger er det så mye å gjøre at jeg Her er terrenget mer kupert. Oddmund Johnny har hatt sin nattehvil. Vi drar ikke rekker det. Slik er det også i dag. blinker med lysene og hilser på kollegaer nordover for å levere gassgrillene. Sjåførbyttet i Ørje blir forsinket. på vei inn i Sverige. 39 km står igjen før Det er en fin og solrik morgen. Fra det vi når Karlstad. Mørket senker seg, men omliggende åkerlandskapet kjenner vi På fritiden gjør Oddmund så lite som himmelen blir klarere og landskapet lukten av gjødsel idet vi kommer frem tilDet var rent tilfeldig at Oddmund tok Tranebergsbroen er den raskeste veien i sluttet å regne. Oddmund tørker svetten mulig. Når man er ute hele uken og åpner seg foran oss. Foran oss ser vi him- lageret. Der har personalet morgenmøte,førerkort for lastebil, forteller han. dag. Oddmund tar seg en bit snus, setter fra pannen. Tre minutter på fem ruller kjører lastebil, så trenger man å slappe melen skifte til rosa. så det drøyer en stund før truckførerenDeretter fulgte noen år med ulike på radioen og velger kanal. –Da jeg var vi ut fra lagerområdet i Nykvarn og set- av når man kommer hjem. Han funderer kan hente grillene. -Det går raskt sålastebiljobber innen han begynte å kjøre yngre og reiste med min far til Stock- ter kursen mot Oslo. Vi følger E20 mot ikke over hvordan framtiden blir med Kort tid etter møtet med rådyret lykkes snart vi får tak i noen som kan hjelpei farens selskap. Nå kjører han for sin holm ble jeg lei av gamle vinylplater, vest. Solen trenger igjennom skyene og familieliv, men det er ingen selvfølge Oddmund å få inn norsk radio. Ved oss, sier Johnny når vi er klar til å kjørefar mellom Ørje og Stockholm på femte men nå sitter jeg lytter til den samme reflekteres i den våte veibanen. at han kan fortsette på den måten han titiden passerer vi Årjäng, 20 minut- videre.året. Før Oddmund begynte å kjøre for musikken som han gjør selv. Han velger jobber nå. ter senere Töcksfors. Grensen nærmerfaren hadde faren hånd om kjøringen til en kanal med gode trafikkmeldinger og Treffer mange mennesker seg. Lastebilen kjemper seg opp noen Johnny forbereder meg på neste stopp. Der er det en truckfører som er kjent forStockholm, mens en kollega tok seg av musikk. -Det hyggeligste med sjåførjobben er -Det er heller ikke så moro å være så mye bakker. –Her er det ofte temmelig glattkjøringen til Oslo. at du treffer mange mennesker, sier borte når man har familie, sier han. Jeg på vinteren. å være litt humørsyk. Vi kommer dit kl. Etter en stund møter vi ettermiddags- Oddmund. Og mennesker treffer han kjenner på det nå etter at jeg har fått halv ti. Det er fortsatt mer eller mindre-Jeg drømte om å bli lastebilsjåfør aller- trafikken, klokken har allerede blitt hele tiden på alle mulige arbeidsplasser. meg kjæreste. Flere ganger i løpet av Ved den norske tollen hopper vi ut av bilen fullt på lasteplanet. Foran oss er detede som liten gutt, sier Oddmund. 15:00. Fra kontoret i Lunda ringer en Ofte er ansiktene kjente, men det er også turen ringer de til hverandre. Og praten og går inn på tollkontoret. Oddmund kjen- en lastebil som skal til samme adresse. kollega og forteller at deklarasjonen i mange personer han aldri har sett før. holder på over lang tid. ner godt damen bak luken, men må som Johnny sier til seg selv: -Æsj, skulle hanHvordan er det å jobbe for din egen far? tollen er klar. Vi rakk ikke å få det med alle andre gjøre rede for lasten. dit han også! Og der kommer enda en-Det er opp og ned, men som regel da vi kjørte fra terminalen, men de Et arbeidsoppdrag som kan grovt sett Kvart over seks passerer vi Hjälmare lastebil! Det var mange biler til sammekommer vi overens. Det er aldri noen sender det med faks til Nykvarn. deles i tre avsnitt: kanal. Viltgjerdet slutter også her. Fremme i Ørje parkerer han ved en sted på samme tid.konflikter mellom oss. - Kjøring til Stockholm Vi stopper på neste rasteplass ved en bensinstasjon og vi møter Johnny. Han Det første som skjer når vi klatrer ut av På Tranebergsbroen, som bringer oss - Lasting og lossing i Stockholm bensinstasjon, der det også er en veikro har fått skyss av sin kone, som venter i bilen er at truckføreren skjeller ut en med hurtigmat. bilen, og som skal kjøre sønnen hjem. stakkars lastebilsjåfør, som tydeligvisStopp i Bro fra Alvik til Kungsholmens vestre side, kaster Oddmund et raskt blikk på Ess- - Kjøring i retur til Ørje ikke kjenner rutinene godt nok påEn stund senere stopper vi i Bro, noen Oddmund hilser på en kollega fra DB Begge sjåfører diskuterer lasten og Odd- området. Jeg holder meg godt i bakgrun-mil nordvest for hovedstaden. De ganger ingeleden på den andre siden av vannet. -Egentlig er dette to ulike jobber, sier –Essingen går bra, konstaterer han. han. Turen mellom grensen og Stock- Schenker. Mannen, som er nordlending, mund tar med seg sine ting og klatrer nen når han losser drøyt fire tonn godshan har last fra Norge hender det at har mistet kjørelyset på den ene siden, ut av førerhytten. Tanken fylles opp og fra bilen til Johnny. Vi unngår beggeOddmund stopper her og tar nattehvilen holm kan jo være litt kjedelig fordi man Det gjelder hele tiden å holde seg da kan bli litt lei den samme veien hver mens det andre kjørelyset er knust etter ferden kan fortsette til Oslo. utskjellinger. Johnny setter kursen motpå parkeringsplassen utenfor det store steinsprut. Men, humøret til mannen er veien igjen, men ringer sin arbeidslederlagerområdet. oppdatert på trafikksituasjonen. Mot gang. Men, det er deilig å slappe av etter slutten av broen har det blitt kø, men vi en lang dag i Stockholm. Jeg har gjort like bra. –Dette ordner seg, sier han. Rett før kl. 23:00 kjører Johnny i vei i Oslo før han setter bilen i bevegelse. I lykkes å ta oss igjennom køen relativt min jobb og nå er det bare å reise hjem – og spiser samtidig en banan. Litt Norge er det forbudt å snakke i mo--Men, det er ikke så trygt å sove på åpne Vi spiser på hamburgerrestauranten ekstra energi er godt på denne tiden av biltelefonen mens man kjører, sierplasser. Det har blitt et økende problem raskt og deretter svinger vi opp på Ess- igjen, sier han og lener seg mot sitt ingeleden. Rett før klokken fire ruller høyre armlene. – og konstaterer at det er det første døgnet. Vi har utur og havner bak et Johnny.med innbrudd. Sist høst våknet jeg av skikkelige måltidet i dag. Deretter saktegående kjøretøy med politieskorte.tyver som var inne i bilens lasterom. vi inn på Stockholm Syd Logistikcenter i Nykvarn. Det begynner å regne idet kjøper vi kaffe på bensinstasjonen. Blålyset blender oss i mørket. Heldigvis -Jeg orker ikke ha såkalt handsfree.Jeg startet motoren for å skremme dem Oddmund klatrer ut av bilen og skal Fast ukeskjema Oddmund småprater med personalet og tar selskapet en annen vei og veien vårvekk. Oddmund og Johnny arbeider etter et kjenner de etter mange besøk. mot Oslo er fri for hindringer. Vi øker -Det er første gangen på to måneder starte opplastingen. –Ja, sånn er det fast ukeskjema. Annenhver uke er Odd- tempoet, men merker at veiene i Norge at jeg har ensartet last og fra sammeDet er varme i førerhytten på natten og selvfølgelig, sier han lett oppgitt. mund i Stockholm tirsdag og torsdag. -Jeg stopper her på 95 % av turene, fork- har flere hull og er dårligere vedlikeholdt avsender.et lite kjøleskap. Men, skal man på toal- Den andre uken blir det mandag, onsdag larer han idet vi går over til parkeringen. sammenlignet med de svenske veiene viettet må man passe på å få det gjort på I Nykvarn oppstår det et problem med og fredag. I snitt gir dette en arbeidsukekafeer og bensinstasjoner langs veien. opplastingen som følge av at Oddmund på 40 timer. Sykefravær har de aldri. Det Etter en drøy halvtimes pause fortset- ter vi turen igjen. Normalt skal denne har forlatt. Har kjørt lastebil hadde planlagt å stable de siste pallene i høyden, ellers får han ikke plass til alt er det rett og slett ikke tid til! pausen være på 45 minutter, men det er Vi småprater under turen. Det har blitt siden 1975Det tar tid å laste opp vogntoget. Mange visse unntak som gjør at vi kan redusere en sen kveld. Turen inn til Oslo blir en Johnny var 23 år da han begynte å kjørepaller skal med på turen. Men, til slutt godset. Det viser seg å være lettere sagt –Vi er aldri syke, sier Oddmund. Vi har den til 30 minutter, sier han. I kveld har ren transportstrekning. Ved midnatt lastebil i 1975. Før det hadde han jobbeter vi klare for å dra og vi returnerer til enn gjort. Han er allerede sent ute fra heller ingen spesielle plager. Men, han ikke Oddmund lyst å sløse bort tiden. er vi fremme. Johnny skal sette fra seg på en bensinstasjon hjemme i Ørje, derLunda. Fra termosen kjenner vi duften Stockholm på grunn av dette stoppet, husker en morgen for noen år siden.av kaffe. Oddmund tar en kopp og nyter og nå drøyer det ytterligere før han kan Det var en mandag. Han hadde kom-kaffen. -Det er så godt å ha noe å drikke sette av gårde til Oslo. met til Stockholm på kvelden i forveienpå underveis, sier han. og hadde sovet i bilen da han våknet Han tester ulike løsninger, stopper og med vondt i magen. -Jeg jobbet likevel,På terminalen laster vi opp resten av funderer, og tenker at dette ligner en sier han. Det var jo ikke noe alternativ.godset som skal til Oslo. På vei ut fra tredimensjonal figur når han skal sette Man kan ikke ligge i bilen og vente på åområdet stopper vi på bensinstasjonen sammen lasten. Puh! Dette var ikke lett. bli frisk. I et lite firma som Johnny sittog fyller opp tanken. –Da behøver vi Etter å ha klatret mellom pallene og selskap er det vanskelig å ta fri. –Vi tarikke tenke mer på drivstoff før i kveld, brukt hele sin kroppsvekt for å flytte de ut to uker på sommeren og to uker vedsier Oddmund. i nøyaktig den posisjonen han ønsker, juletider. Det er det hele, sier Oddmund. lykkes han til slutt å få alt sammen på Jeg savner å ha mer fri. Det hadde værtHan må også dra mot sør til Nykvarn for plass. fint om vi kunne ta tre uker fri på som-å få med noe last også der før han setter meren!kursen mot Ørje og Oslo. –Jeg tipper at Når vi går til førerhytten igjen har det 10 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 11
  • Stockholm - Oslo Internasjonalthan også er vokst opp. Han hadde på har ingen av delene og må derfor vente Ved Töcksfors drar vi videre inn i Valdimir, Anna-Lisaden tiden flere kamerater som kjørte i bilen mens Johnny laster på både ska- Värmland. Oddmund ringer til en av og Helgi (t.h.) betjenerlastebil, og slik ble det at han selv også pbilen og hengeren. Lagerpersonalet kundene som skal ta imot varer neste DB Schenker Island.begynte i yrket. Hele tiden har han hjelper til med dette. Det tar tid, men morgen. Han vil melde fra om lastenkjørt mellom Stockholm og Oslo. De til slutt er vi klar for å dra videre. John- og sjekke hvilket tidspunkt som passerførste 30 årene kjørte han stort sett ny går inn i lagerekspedisjonen for å best for mottakeren. Samtidig unngårmellom Ørje og Stockholm, og senere ordne med tolldeklarasjonen. I vinduet han å kjøre på et hull i veibanen.da sønnen Oddmund tok over begynte ved ekspedisjonsluken er det satt opp Oddmund følger nøye med på veienhan selv å kjøre Ørje-Oslo. Jobben er et skilt med teksten: Forbudt å urinere og trafikken - og i tillegg snakker hanmed andre ord en stor del av livet til inne på området! Bruk toalettene! med mottakeren. - Her smeller det omJohnny. man treffer hullet i veibanen, sier han Klokken har blitt 12:40 innen vi er til meg.-Det blir en vane, sier han. Man lærer klar til å dra videre mot Ørje. Johnnyseg å kjenne veiene, vet hvordan svin- er fornøyd med arbeidsdagen så langt. Vi sitter rolig og ser fremover i stillhetgene skal kjøres og kjenner også igjen -Slik last som vi har i dag er bra, sier etter dette. Kl. 16:40 svinger Oddmundmange biler man møter daglig. han. Bilen bruker mindre drivstoff og inn på en bensinstasjon i Kristine- det sliter ikke så mye på bilen. Lasten hamn. En annen lastebil står vedI tillegg til sønnen Oddmund har veier ikke mer enn fire tonn til Stock- dieselpumpen. Når føreren er ferdigJohnny også to døtre og to barnebarn. holm. I denne sammenhengen er det med tankingen går han sin vei – an-Kona jobber deltid som renholder i den knapt noen ting for en slik bil som tagelig til toalettet. Han forlater bilenlokale banken i Ørje. Johnny benytter. ved pumpen og blokkerer tankingen for andre lastebiler for en stund. -EnkelteJohnny mener lastebilsjåføryrket gir Vi veksler samtaletemaer under turen. glemmer at de ikke er alene på veien,en god balanse mellom arbeid og fritid. Johnny sier det fungerer bra å jobbe sier Oddmund som følger føreren med–Det er en fri jobb! Man har mye fri, sammen med sønnen. Han ønsker å blikket. Men, han blir ikke sint, snarere dB Schenker Reykjavikmen samtidig må vi jobbe mye når fortsette å kjøre lastebil i flere år fre- virker han rolig. Det er ikke så farligvi først holder på. Jeg liker ikke å gå mover selv om han er 59 år. -Fra 62 år om vi må vente en stund. Vi har ikkehjemme når jeg har fri. I stedet hjelper kan jeg ta ut pensjon, men jeg kommer hastverk. Oddmund kommer tidlig tiljeg andre når jeg er ledig. Mye har til å fortsette å jobbe så lenge helsen Stockholm uansett.endret seg i bransjen gjennom alle de holder, sier Johnny.årene Johnny har jobbet i bransjen. Karlskoga, Örebro og Arboga. Vi tarJobben er mer stressende i dag, men Tilbake i ørje matpausen på samme sted som sist. Vi DB Schenker satser på det modent for et globalt spedisjonssel- NORTH som lager ytterklær. Selska-bilene har bedre utrustning og har blitt Etter noen timer er vi tilbake i Ørje. hilser igjen på personalet på bensin- skap som DB Schenker og at man vil pet produserer varene i Baltikum ogbedre teknisk sett. -Det var mer støy islandske markedet og åpner akseptere at man ikke må være rederi Kina. Varene fraktes til Island for Johnny avslutter jobben og logger seg stasjonen. Det er artig hvordan til ogfra bilene før. Nå hører vi dem knapt, av fartsskriveren, som registrerer start, med jeg allerede kjenner meg som kontor i Reykjavik på Island. for å kunne utføre transporttjenester videre distribusjon til hele verden.sier Johnny. Før hadde vi presenning stopp og kjøretid under hele turen. På hjemme. på Island. Man behøver ikke eie -Vi blir det første globale spedisjons- fartøyer, containere eller fly, sier Helgiover lasten. I dag bruker vi kompletteskap. Luftfjæringen i dag gjør det også den måten kan man lese av kjøre- og foretaket på Island, sier Valdimar Ingólfsson. vi lage nye løsninger hviletid. Oddmund kjører via Eskilstuna denne Óskarsson, som leder kontoret. DB Schenkers kontor på Islandmye mer komfortabelt å kjøre bilene. gangen også. Han skal ha sin nattehvil mener det vil være bedre at selskapetI denne bilen er det også automatgir- I Reykjavik havn er det både fartøyer Solen varmer godt når vi står utenfor et sted i forstedene til Stockholm sør. På Armuli 8 i Reykjavik er DB Schenker og containere. Bortenfor havnen etablerer et sentralt distribusjons-kasse. -Det er det beste hjelpemiddelet bilen og venter på Oddmund. Etter en Omgivelsene er kjente, slik det gjerne sitt nye kontor lokalisert. Herfra senter i Europa og distribuerer varene skimter vi det kalde og bergrike land-i bilen jeg noen gang har kjøpt, sier stund er han på plass. Han bor like i blir når man kjører samme vei også skal kontoret betjene det islandske skapet. Her er det ikke mye vekster, fra dette stedet. Det er jo bare noen fåJohnny. nærheten. tilbake. Reisen går raskt unna. For markedet. bare et fåtall trær. prosent av produksjonen som egentlig Vi sier ha det bra til Johnny og forlater skal til Island. Oddmund er denne delen av turen renEn annen forskjell på yrket før og nå erjo den obligatoriske etterutdanningen Ørje bak oss. Etter kort tid har vi pas- rutine. Slik er det for både Oddmund Skal vokse avhengig av importvarer -Vi ønsker å jobbe med denne typen sert grensen og svinger til venstre inn og Johnny hver eneste arbeidsdag. -Vi har jobbet med en agent i mange år,for yrkessjåfører. Hvert femte år må Islendingene importerer det meste de selskaper, sier Óskarsson, som ser på gamle E18. Det er fordi vi har varer Avstanden mellom Oslo og Stockholm men har hatt en meget lav markeds- flere spennende markedssegmenteralle sjåfører ha til sammen 50 under- trenger sjøveien. som skal tolldeklareres. Da må vi kjøre er drøyt 500 km. Femhundretusen me- andel. Vårt mål er å øke vår markeds- for kontoret. Gunnarsdottir leggervisningstimer, noe som betyr mye tid, den gamle veien. Det hender at lastebil- andel, det vil si på det tradisjonelle til at de i slike prosjekter kan benytte ter. Langs denne veien er hver eneste import- og eksportmarkedet. Men vi -Det har alltid vært mer import ennstore kostnader og tapte inntekter sjåfører tar feil og kjører den nye veien eksport, sier Anna-Lisa Gunnarsdot- hele det globale nettverket til DB sving og veistrekning kjent for lastebil- vil også vokse på et nytt markedsseg-for et lite selskap. -Dette var det aldri inn i Sverige, forteller Oddmund. Da tir. Her finnes ingen basisvarer slik Schenker. sjåførene fra Ørje. ment, nemlig fiskeindustrien og detsnakk om tidligere. Det har stadig blir det problem om den svenske tollen vi er vant med fra de andre nordiskekommet nye regler som gjør det van- øvrige nordatlantiske området. Dette har kontroll på den nye veien. Det blir Av FrEdrik ÖStErlund er markeder med betydelig eksport til landene. Importmarkedet er veldig En utfordring vil være å markeds-skeligere å tjene penger på transport. en svett opplevelse for sjåførene. Foto: piErrE olSSon hele verden, både for forbruksvarer og stort i forhold til befolkningen på ca. føre kontoret og gjøre det kjent forTil tross for at Norge ikke er med i EU, for varer som skal bearbeides videre, 320.000 mennesker på Island. næringslivet. Foreløpig er DB Schenk-så er vi gjerne først ute med å ta i bruk sier Helgi Ingólfsson, direktør Air & er nokså ukjent for islendingene. Denye EU-regler. Men, mange av de nye Ocean Scandinavia. -En islending forbruker 8 ganger så har til og med vanskeligheter med åreglene har også bidratt til å forbedre mye importvarer som en svenske, sier uttale navnet Schenker – uttalen blirarbeidsmiljøet til sjåførene. De siste 20 -Her tror vi mye på DB Schenkers Ingólfsson. Men mye ble forandret trolig: Skenker, sier Anna-Lisa Gun- globale nettverk når vi skal utvikle høsten 2008 da de store bankene på narsdottir og ler.årene har vi fått økt fokus på trafikk- Island falt sammen og dro med segsikkerhet og har fått skjerpet reglene segmentet. Med sin erfaring fra fiskelogistikkbransjen er Valdimir flere bransjer i fallet. Etter dette har Den største utfordringen blir å haom kjøre- og hviletider. landet vært i en dyp krise, men har nå tålmodighet. Det kommer til å ta tid Óskarsson ansvarlig for DB Schenkers kontor på Island. hentet seg tilbake. Importen gikk ned å få en plass på dette markedet. Vinedslitte veier 40 % i løpet av krisen, men er nå på vei opp igjen. Óskarsson mener derfor det må bygge opp virksomheten og gjøre navnet kjent.Veien er ujevn der vi kjører i Norge. Vi Der jobber også Anna-Lisa Gunnars- dottir, som jobbet hos DB Schenkers er et veldig gunstig tidspunkt å startepasserer også flere tunneler i retning opp et kontor her. Kontoret har allerede 300 kunder. tidligere agent, rederiet Einskip. FlereMoss, som er ca. 5 mil fra Oslo. skal ansettes, men først handler det –Vårt mål er å øke vår markedsandel om å innta et marked som er forskjel- Mange islandske selskaper har gått minst 5 ganger og kanskje vi kan gjøreRett før kl. 11:00 er vi fremme i Moss. lig fra annen virksomhet. konkurs i løpet av finanskrisen, men det enda bedre, sier Óskarsson.Inne på lageret er det forbudt å opphol- det finnes store sterke selskaper somde seg uten refleksvest og vernesko. Jeg -Men vi tror markedet er tilstrekkelig har overlevd krisen. Et eksempel er 66 Av piErrE olSSon 12 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 13
  • Terminalstrid i Trondheim Notiser ny terminal sør for Trondheim danmark skal lede eU I januar 2012 overtar Danmark formannskapet for transport i EU. Det danske En baneterminal plassert sør for Trond- Transportministeriet har i hele 2011 gjort omfattende forberedelser slik at over- heim vil muliggjøre større andel av fis- tagelsen skal bli så effektiv som mulig. Danmark ønsker at EU skal i den danske ketransport fra vei til tog. Plassering av formannskapsperioden prioritere jernbanen, flyplasser og modulvogntog. togterminal på nordsiden av Trondheim vil eliminere tog som alternativ trans- Danmark vil få til behandling EUs 1. jernbanepakke, som behandles i Parlamentet portmåte for fisk fra dette området. i løpet av høsten 2011. I tillegg kommer til behandling økonomisk støtte til det transeuropeiske transportnettverket, som har fokus på grenseoverskridende Transportørene er til stede for infrastruktur. Ytterligere et fokusområde er lufthavnpakken, som omhandler næringslivet og industrien – og har ikke blant annet støy fra flytrafikken og spørsmål knyttet til aktiviteter på bakken, en egeninteresse i lokaliseringsvalget. blant annet lufthavnservice i forhold til bagasje, drivstoff, mv. I tillegg kommerTerminalen må ligge Det er det generelle næringslivet som hviletid for piloter. blir sterkest berørt av en urasjonell og kostnadsdrivende beliggenhet. Danmark vil selv fremme spørsmålet om å åpne det europeiske hovedvegnettet for modulvogntog. Danmark mener modulvogntog hørere med i grenseoverskridendeder godset møter byen Nærhet til flyplass og Meråkerbanen er transporter. Danmark ønsker at EU i den danske formannsperioden skal priori- heller ikke argumentasjon for beliggen- tere jernbanen, flyplasser og modulvogntog. het øst for byen. Fly er uten betydning, ny vekst i nord mens svenskene benytter egne havner i sør. Det er ikke realistisk å frakte store mengder gods over Storlien/Meråker til Trondheimsfjorden. Næringslivet i Nord-Norge står foran betydelig vekst og utvikling. Både sjømat, gruvevirksomhet, bergverksindustrien og petroleumsnæringen vil vokse i de kom-Jernbaneverket avsluttet nylig en høringsrunde om ny terminal Feil lokalisering farlig mende årene. Dette krever utbygging og modernisering av infrastrukturen til ogi Trondheim. Det er flere interessegrupper som har engasjert Godset som kommer til Trondheim: for jernbanen fra Nord-Norge.seg i saken. Logistikkbransjen mener terminalen bør ligge der 98 % kommer sørfra og 2 % kommer Ved en feil lokalisering av terminalen er nordfra. Av dette godset skal 78 %godset møter byen! distribueres i Trondheim byområde det heller ikke sannsynlig at samlastere Fordi mye av trafikken nord-syd går via Sverige og Finland må Norge samar- flytter etter. Heimdal dekker eksem- beide med nabolandene om utbygging av infrastruktur. Et sterkt eksportrettetNoen ønsker å beholde dagens ter- alt vesentligste av godsmengdene eller sør for byen. næringsliv og betydelig import av varer til Nord-Norge vil være avhengig av effek- pelvis Schenkers behov, uansett hvorminal og tilpasse den til å håndtere kommer sørfra, og godset som hentes jernbaneterminalen vil bli lokalisert i tive transportløsninger i Norge og gjennom nabolandene. Norge vil få veksthjelpfremtidens transporter. Andre vil ha inn i Trøndelag, skal sørover igjen. Utgående fra Trondheim: 84 % skal lang tid fremover. gjennom bedre infrastruktur i Nord-Norge.en delt løsning med jernbaneterminal sørover og 16 % skal nordover. Avog havn lokalisert på ulike steder. Behovet for en samlokalisering dette godset er 84 % hentet inn i Schenker transporterer i dag mange Finland og Sverige vil se på mulige forsterkede eller nye baneløsninger. Delelin-Ytterligere andre mener at det må jernbane/sjø er derfor ikke til stede. Trondheim byområde eller sør for containere sjøveien til Trøndelag. Disse jeavtalen med Russland i Barentshavet åpner for ytterligere muligheter i regionen.etableres en ny felles terminal for Ubetydelige mengder gods overføres byen. kommer eksempelvis fra Østen med båt Det er mulig å flytte mer gods fra vei til bane nord-syd på grunn av lange avstander.jernbane, havn og samlastere. Dette i dag fra sjø til bane eller fra bane til Hamburg og derfra med feederbåter Det vurderes blant annet å kople sammen Fauske, Narvik og Tromsø med jern-siste alternativet anbefales i en kon- til sjø. Dette til tross for at bane og Beliggenhet øst/nord for byen (ved fra Hamburg til Orkanger havn. Dette er bane. Norge vil heller ikke ensidig bygge nye jernbanestrekninger mot nabolan- sjø er samlokalisert i dag (Brattøra/ sjøen) vil medføre økte tidskrav fra et transportopplegg som fungerer meget dene. I stedet foreslås det økt satsing på veinettet.septvalgutredning. Trondheim havn). Det er ingenting næringslivet, som gir økt behov for godt. som tyder på at dette behovet vil øke biltransport inn til Trøndelag, og da I en utredning laget til Nasjonal Transportplan 2014-23 foreslås at OfotbanensJernbaneverket mener valg av hverken ved en ny samlokalisering nås ikke målsettingen om overføring Rederiene ønsker ikke å gå inn til Trond- kapasitet økes i takt med forventet vekst i trafikken. Flere og lengre krysningssporlokalisering bør skje gjennom en eller i et lengre tidsperspektiv. av gods fra bil til sjø/bane. heim havn av kostnadsmessige hensyn. må bygges. Det forventes en større andel containergods og fisk.konsekvensutredning etter plan- ogbygningsloven samt medvirkning Containertrafikk til Trondheim havn er Mindre enn 20 % av utkjørt/innhentet Schenker henter daglig 18-20 biler fisk derfor i dag fraværende. Orkanger havn Nordlandsbanen må bygges ut for å øke kapasiteten, foruten at fjernstyring må in-fra transport- og logistikkaktører og gods ut fra Heimdal i 2010 skal nordo- i området Hitra/Frøya. Noe av dette er også en del av Trondheim havn. Det nføres. Knutepunkter i Narvik, Tromsø, Bodø, Mo i Rana og Kirkenes må modern-andre direkte berørte interesser. iseres. E6 med tilførselsveier må få bedre regularitet. Her pekes på økt innsats for ver fra Malvik, dvs. nord for aktuell transporteres i dag med tog over Brat- er derfor bemerkelsesverdig at dette lokalisering ved sjø. Fosen er defin- tøra, men den største andel av trans- havnealternativet så langt i prosessen rassikring, bedre vintervedlikehold, utbedring av flaskehalser og ferjetilbud.godsstrømmene ert som sør for Trondheim grunnet porten foregår med bilfrakt grunnet ikke er omtalt av Trondheim havn. Nord-Norge står for en stor del av verdiskapingen basert på eksport av sjømat.Godsstrømmene inn/ut av Trond- ferjebehov via Flakk eller Agdenes. strenge tidskrav til levering i Oslo. Sjømat og industrivarer er de viktigste eksportproduktene fra Nord-Norge.heimsregionen gjenspeiler befolknin- Dette betyr at ved aktuell lokaliser- Eneste kjørerute fra Hitra/Frøya går Schenker anbefaler ut fra markedets oggen for øvrig i Norge, der 600.000 ing ved sjø/nord for Trondheim, vil via Orkanger, avvikskjøringen for å næringslivets behov at en lokalisering Landsdelen står for 1/3 av norsk oppdrettsproduksjon, og andelen forventes å øke.innbyggere (av 4,9 mill.) bor i de 4 over 80 % av godset fraktes gjennom komme til en mulig ny togterminal må skje sør for byen. En lokalisering Havbruksnæringen vokser raskt og har behov for stadig bedre transportløsningernordligste fylkene (Nord -Trøndelag, Trondheim, for deretter å frakte dette på Torgård vil da være ca. 35 km sør for byen kan sammenlignes med til Europa, USA og Asia. Petroleumsnæringen vil bevege seg nordover og forventesNordland, Troms og Finnmark). Det tilbake igjen. (Orkanger-Søberg). såkalte Dryports (havn på land) hvor å vokse. Dette kan åpne for betydelige leveranser fra norsk industri i Nord-Norge. godshåndteringen skjer på egnet sted på Nord-Norge må skaffe seg nødvendig arbeidskraft for å løse utfordringene i land. Gøteborg har tilsvarende opplegg landsdelen. Konkurransen om arbeidskraften vil være stor i vekstregionene Helge- der det er baneforbindelse mellom ter- land, Bodø/Salten, Midtre Hålogaland, Tromsø, Hammerfest, Alta og Kirkenes. minaler på land og Gøteborg havn. Al- Trafikksikkerhet ternativet gjør det mulig å holde døren åpen for senere havnetilknytning med bane dersom behovet er til stede. I mel- lomtiden kan dette fremføres med bil. Alnabruterminalen har et tilsvarende Det er en utfordring å gjøre sjåførene i veitransportsektoren oppmerksomme på opplegg med Oslo havn. Den samme risikoen de utsetter seg for, både på veien og i forbindelse med lasting, lossing og løsningen har også Stavanger med Gan- andre arbeidsoppgaver. I 2009 døde mer enn 1000 lastebilsjåfører i bilulykker i ddalterminalen og Tananger havn. Europa. I 2010 døde 9 personer i næringene transport og lagring i Norge. Av EinAr SpurkElAnd14 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 15
  • Godsjernbane Notiser Nye aktører har store forventninger til punktlighet og kapasitet i jernbanesys- enighet om nye regler for temet. På flere delstrekninger er det flaskehalser som fører til forsinkelser. Alle togoperatørene på det svenske jern- eurovignett banenettet møter de samme problemene Rådet og Europaparlamentet i EU har blitt enig om en revisjon av Eurovignett- med punktlighet og kapasitetsmangel. direktivet. Direktivet har regler for veibruksavgifter for tunge kjøretøyer. Green Cargo hadde betydelige problemer Prinsippet om at forurenser skal betale for sin forurensning er nå knesatt i trans- med togfremføringen under vinterens portsektoren. I første omgang skal tungtrafikken betale for støy, luftforurensning store snømengder med derav stengte og infrastrukturkostnader. strekninger, noe som også rammet NRE- toget til Narvik. I perioden 21. februar Direktivet gjelder for TEN-T veier og andre motorveier, men ikke bymotorveier. – 15. mars var det i praksis unntakstil- Alle biler over 3,5 tonn kan bli omfattet av direktivet, men det kan gjøres unntak stand på flere delstrekninger. Stora Enso for biler under 12 tonn. Logistics har offentlig kommentert jernbanens manglende punktlighet, Veibruksavgiftene kan økes med 175 % i fem timer pr. dag når det er stor trafikk, og vurderer å flytte gods over til andre men må da senkes tilsvarende resten av døgnet. Avgiftene skal differensieres fremføringsmåter. etter Euroklasse. Medlemslandene oppfordres til å bruke avgiftene til å forbedre transportsystemet, særlig TEN-T nettverket, men det skal ikke være obligatorisk EU-direktivet 2001/14/EG om tildeling øremerking av pengene. av infrastrukturkapasitet, avgifter for bruk av jernbanesporene og sikkerhet Direktivet trer i kraft fra september 2011. Medlemslandene har to år på å imple- krever at infrastruktureieren skal ha mentere de nye reglene. Kommisjonen skal evaluere systemet etter ett år samt fire et kvalitetssystem som skal forhindre år, for deretter å komme med nye forslag til revisjon av reglene. driftsavbrudd. Dette direktivet kan brukes til å stille krav til punktlighet og reduksjon av driftsavbrudd. Håndheving av trafikk- Jernbanen er vinneren Kombitrafikk har stor fremgang og kan forseelser over grenseneLook to Sweden… erstatte et betydelig omfang bilfrem- Rådet og Europarlamentet i EU har blitt enige om et direktiv for grensekrys- føring. Den kommende faste forbind- sende trafikkforseelser. Direktivet regulerer hvordan og hva slags informasjon elsen mellom Danmark og Tyskland, medlemslandene skal utveksle. Hensikten er å få større likebehandling av som åpner i 2020, vil kunne gi ubrutt nasjonale og utenlandske bilførere. fremføring fra de nordiske land til konti- nentet. Avreguleringen av godstransport Direktivet bygger på politisamarbeidet i EU og er derfor ikke med i EØS-avtalen.Kan vi lære noe av svensk godstrafikken med jernbanen økt med økende andel av godstransportene er med jernbane gir grunnlag for enda mer Norge kan likevel søke tilslutning til avtalen dersom det er ønskelig. 20 %. Fra 2004 har det også vært en internasjonale. Transportløsningene er gods på bane.jernbanetenkning? Det er jo et lønnsom virksomhet. Markedsand- også en viktig del av verdikjeden tilparadoks at vårt tog til Nord-Norge – NRE – går via Sverige!Green Cargo, som kjører NRE elen er nå 25 % mot tilsvarende ellers i Europa bare på 7-8 %. vareprodusenter, grossister, butikker, underleverandører, kunder og for- brukere. Samtidig gir gode trans- I fremtiden vil tog kunne kjøres med samme lokomotiv mellom Sverige og kontinentet. Det vil gi tidsbesparelser aBS-krav til motorsykler for jernbanefremføring. Dette systemet Motorsyklister utgjør 2 % av trafikken, men står for 17 % av veitrafikkulykkene itil Narvik slår fast i et hefte om Truende baneavgifter portmuligheter gode vekstvilkår for økonomisk vekst generelt. I 2008 er allerede tatt i bruk og blir den fremti- EU. Kommisjonen i EU vil fra 2017 kreve ABS-bremser på motorsykler. FIAgodsjernbanen at svensk jern- dige fremføringsmodellen. (International Automobile Federation) mener kravet bør komme fra 2015. Green Cargo mener myndighetene bør sto transportsektoren for 8 % avbane ikke er i krise, til tross for næringslivets verdiskaping, mens Europaparlamentet skal behandle forslaget i oktober d.å. få kritikk for de stadig økte baneavgif-at også de fra tid til annen opp- tene, som fører til at gods flyttes fra byggeindustrien sto for 6,4 % og Benders i Sverige har laget en ny dB vil leie ut elektriske bilerlever togkaos og forsinkelser. detaljhandelen sto for 5,5 %. togløsning Bålsta-Kongsvinger, der tog, bane til vei. Dersom planlagte bruker- bil og logistikksenter kombineres for avgifter for jernbanen gjennomføres videre distribusjon. Hoveddelen av CoopKonsulentselskapet Vectura har slik de er foreslått, vil godsjernbanen Dersom bruttonasjonalproduktet vok-utarbeidet grunnlaget for dokumentet, sine godstransporter mellom Skåne og i Sverige minke sterkt frem mot 2021. ser med 2,2 % pr. år frem mot 2030, så Deutsche Bahn ønsker å tilby utleie av elektriske biler ved sine togstasjoner. Hen- Stockholm går nå med tog. Dette har førtsom ble publisert i mai 2011. Vectura Regjeringen har foreslått en dobling av vil mengden varer og tjenester som skal sikten er å bidra til renere transport til og fra togstasjonene. Daimler AG og Robert til 250 færre lastebiler på E4 hver uke.mener jernbanenettet må utvikles i baneavgiftene innen 2013. Det betyr et produseres og distribueres øke med 70 Bosch GmbH har signert en avtale om å lage elmotorer. Et nytt felles selskap, EM- Hvert Coop-tog tar 36 lastebilhengere.takt med den økonomiske utviklingen, avgiftsnivå på 1,0 mrd. SEK. I 2009 var %. Regjeringen har for planperioden motive GmbH, skal produsere og markedsføre de elektriske motorene til elbilene. Gøteborg havn har fått en egen Railportslik at jernbanen kan håndtere økende avgiftene på 500 millioner SEK. 2010-2021 satt av 60 mrd. SEK til jern- som sender godset videre med bane tiltransportbehov. Flaskehalsene i infra- godsterminalen i Bergen baneinvesteringer og like mye til drift nordiske logistikksentra.strukturen må fjernes. Tilknytningen Godsjernbanen kan dermed risikere å og vedlikehold. Dette vil langt fra væretil havnene må forsterkes. I tillegg prise seg ut i forhold til bilfremføring. nok for å holde tritt med behovene. EU besluttet høsten 2010 at gods skaltrengs en satsing på godslandsbyer prioriteres på jernbanen i Europa.og logistikkpunkter. Videre foreslår I perioden 2000-2010 har godsvol- Jernbanenettet rundt Stockholm, Godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen har tilstrekkelig kapasitet de neste Innen 5 år vil det være en egen godskor- 15-25 årene. Dette går fram av en utredning i forbindelse med Nasjonal Transport-konsulentselskapet betydelig satsing umene økt med 25 %, mens antall Malmø og Gøteborg er i dag 100 % ut- ridor Stockholm-Palermo. Et prioritertpå sporkapasitet, som ellers vil bli en ansatte er redusert med 40 %. Denne nyttet. Høy kapasitetsutnyttelse fører plan. Det foreligger likevel forslag om å flytte terminalen til Flesland, hvor man godsbanenett skal også følges opp med kan bygge en felles terminal for sjø, bane, vei og fly. Pr. i dag er det liten overføringknapphetsfaktor i fremtiden. utviklingen har falt sammen med en til betydelig risiko for forsinkelser. Ved et felles signalsystem i Europa, som vil siden av dette er det betydelig etterslep av gods mellom bane og sjø. Det er heller ingen trender som tyder på at dette bildet nedgang i investeringene i jernbanen. bli såkalte ERTMS-korridorer. ERTMSI over 150 år har jernbanen spilt en når det gjelder drift og vedlikehold vil endres. Resultatet er manglende sporkapasitet betyr vesentlige kostnadsreduksjonerviktig rolle i landets økonomiske til å kunne ta unna ytterligere vekst. samt investeringer. De neste 5 årene for den statlige infrastrukturen, mens Målt i antall tonn har jernbanen 40 % markedsandel av gods til og fra Bergen, bil-utvikling. Godstrafikken ble avregul- må kapasitetsbegrensninger løses ved å togoperatørene får høyere kostnader. fremføring har 35 % og båt har 25 %. Målt i antall sendinger har jernbanen 72 %, bilert i 1995 og Green Cargo ble etablert Godstransportene er helt avhengig trimme dagens kapasiteter og utbed- 26 % og båt 2 %. Utredningen er nå på høring med svarfrist 1. november 2011.i 2001. I løpet av de siste 10 årene har av den internasjonale utviklingen. En ring av flaskehalser. Av EinAr SpurkElAnd Kilde: Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet16 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 17
  • Notiser Profesjonelle lastebilpåbygg for Lærebok for kontraktslogistikk profesjonelle transportører yrkessjåfører DB Schenker har etablert flere kompetansemiljøer på kontrakts- logistikk innen helsesektoren, blant annet i Sverige, Neder- land og Asia. Helsesektoren omfatter blant annet medisiner og NKI Forlaget har nylig utgitt en komplett lærebok for yrkes- utstyr til sykehus. Konsernet planlegger å styrke innsatsen mot sjåfører. Boken er skrevet av et bredt sammensatt forfatterteam helsesektoren i tiden fremover. Flere tiltak planlegges for å øke med bakgrunn fra høgskolen i Nord-Trøndelag, trafikkskoler, markedsandelene i perioden 2011-14. videregående skoler samt buss- og godsselskaper. Boken dekker pensum til grunnutdanningen for yrkessjåfører innenfor person- og godstransport. Den er tilrettelagt for egen- innsats, oppgaveløsning, gruppearbeid, mv. veiprising i polen Fra 1. juli 2011 fikk Polen en ny avgift for lastebiltrafikk. Syste- På nettstedet www.forerkortboka.no er det informasjon om met blir gradvis innført på utvalgte motorveier, ekspressveier yrkessjåførutdanningen samt tips om bøker og læremidler, og nasjonale veier, og skal være ferdig rullet ut innen 1. januar lover og forskrifter, dataprøver og annet nyttig materiell for 2014. Avgiften differensieres etter Euroklassene for kjøretøy og yrkessjåfører. vekt over/under 12 tonn med 3,5 tonn som nedre vektgrense. I tillegg differensieres avgiften etter veitype. Farlig gods under Alle som kjører lastebil inn i Polen må registrere seg og benytte en viaBox i frontvinduet som avleses automatisk. Avgift kan belastes ved hjelp av DVK-kort eller kredittkort fra oljeselskap- transport ene, f. eks. Statoil. Schenker Polen belaster sendingene for avgif- ten fra 1. juli 2011. Det er neppe smart å benytte ikke avgifts- belagte veier da dette er småveier med lavere fartsgrenser. Det• Nordens største produsent av skap- og Farlig gods skal transporteres og losses uten unødig opphold. fører til lenger transporttid og høyere tidskostnader. containerpåbygg for de fleste typer godstransport Dersom opphold likevel er påkrevet, skal oppholdet foregå på• 3 års garanti – trygghet for din fremtid! egnet sted ut fra hensynet til den risiko det farlige godset utgjør for omgivelsene. Brannvesenet kan i det enkelte tilfelle henvise kjøretøy med farlig gods til bestemte områder for opphold 10 år med i-Shift under transport. Når opphold endrer karakter til oppbevaring Da I-Shift ble lansert var det få som trodde på et girsystem helt skal det skje etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker designet for automatiske girskift. I dag er I-Shift en av Volvo Alfaset 3, Industrivei 8, 0668 Oslo, med farlige stoff samt forskrifter for håndtering av farlig gods. Trucks mest verdsatte produkter. 80 % av Volvos FH laste- Brannvesenet kan overprøve vurderinger av behovet for tel: 22 90 66 90, fax: 22 30 66 35, www.skab.no opphold. biler er utstyrt med systemet. Den automatiserte girkassen er dermed blitt standard. Volvo Trucks leverte 54 566 lastebiler første halvår 2011, noe som er en økning på 72 % sammenlignet diesel og diesel- med samme periode i 2010. motoren Drivstoff til dieselmotorer kan faktisk lages av nær sagt hvilket som helst organisk materiale, så lenge det har tennegenskaper som gjør det egnet i dieselprosessen. Noen drivstoffalterna- tiver krever større eller mindre endringer av motoren og dens tilleggsutstyr. Dessverre virker det ikke alltid like godt rent funksjonsmessig med alle typer drivstoff. For eksempel har biodiesel dårligere stabilitet og kuldeegenskaper enn hydrokar- bonbasert dieseldrivstoff. Men med lav innblanding fungerer den bra, dersom kvaliteten på biodieselen for øvrig er god. Det klassiske fossile dieseldrivstoffet er den beste energieffektiv- iteten fra oljekilde til forbrenning i motoren. Støtte til miljø- vennlig transport Forskningsprogrammet RENERGI i regi av Norges Forskning- sråd tilbyr økonomisk støtte til prosjekter innen miljøvennlig transport. Tilskudd tilbys innenfor innovasjon, kompetanse, forskerprosjekter og som prosjektstøtte. Et av målene med støt- ten er å redusere klimagassutslippene fra transportsektorene. Innsatsen har hittil vært fokusert mot å prøve ut alternativt drivstoff, blant annet hydrogen, biodrivstoff og elektrifisering av transportsektoren. Søknader kan sendes elektronisk via nettsiden til Forsknings- rådet: www.forskningsradet.no .18 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 19
  • Schenker Consulting AVSENDER TERMINAL MOTTAKER INFORMASJONSUTVEKSLING MELLOM AKTØRENE HOS AVSENDER UT FRA AVSENDER MOTTATT TERMINAL PÅ TERMINAL UT FRA TERMINAL MOTTATT MOTTAKER HOS MOTTAKER OBSERVASJONER AV STREKKODER UNDERVEIS I VERDIKJEDENStandardisertsporbarhetsløsning for fiskSchenker Consulting har ledet mange var opptatt av å få tettet. De har så langt bidratt med finansiering informasjonsbærerenet prosjekt som har som mål å Helt siden strekkodene begynte å av tre prosjekter (forprosjekt, pilot-utvikle verdens første stand- prosjekt og standardiseringsprosjekt), gjøre seg gjeldene i 1970-årene harardiserte sporbarhetsløsning det vært lite fokus på at de skal være med en kostnadsramme på i under- informasjonsbærere hele veien frafor fisk. kant av 10 MNOK. produsent til sluttkunde, inkl. trans-Målet er å revidere den eksisterende port og ompakking. John-Harald Nymoen hos Gjerde & Byhring sier det var Siste nytt er at Innovasjon Norge også Transportbransjen jobber tungvint ogstrekkodeetiketten for bransjen. Det finansierer et prosjekt som skal hjelpe hard konkurranse om dette transportoppdraget.er forventet at standarden vil være er lite kostnadseffektiv når det gjelder til med å få løsningen implementert transport av fisk. Mangelen på stand-klar til bruk i løpet av våren 2012. Der- hos produsentene. Den nye stand-etter vil standarden bli implementert i ardisering har gjort at forholdene frem arden er tilpasset både oppdrettsfisk til nå har vært kaotiske. Schenker 20 000 lastebildekkEU-regelverket. og villfanget fisk, og ivaretar alle krav er overbevist om at en standardisert til hhv. fersk og frossen fisk, også bear- løsning vil sikre bedre mattrygghet,Schenker AS utfordret vinteren 2010 beidet fisk (f.eks. filet). Schenker har mindre svinn og raskere fremføring tilInnovasjon Norge på at bransjen bruk- jobbet spesielt tett sammen med blant med Schenkerer ulik strekkodemerking av paller og kundene. Det siste gjelder spesielt for annet Lerøy, Nordic Group, Norges fisk som av ulike årsaker må lastes omkasser, slik at informasjonen ikke kanspores igjennom hele verdikjeden fra Gruppen. I tillegg har arbeidet vært på en eller flere terminaler på vei tilhav til bord. koordinert med bransjeorganisasjo- sluttkunden. nen Fiskeri- og HavbruksnæringensSchenker AS pekte på at det lå store Landsforbund (FHL) og Standard Schenker App vil om kort tid gjøre det Norge. Gjerde & Byhring, som leverer lastebildekk, vil på 2 måneder leveringer av dekk til kunder rundt iforbedringsgevinster for alle dersom mulig for aktørene i Schenker-systemet Norge, men ikke i den størrelsen somdet ble utviklet en standardisert løsn- kan spore fiskekasser ved hjelp av mo- frakte 20 000 lastebildekk til Norge. Schenker AS ble valgt som vi har hatt i år. Vi har snart rundet 80ing som dekker alles behov for spor- Det foreligger en Norsk Standard biltelefonen, sosiale medier, apps, etc. logistikkoperatør på grunn av globalt nettverk, leveringskvalitet containere 45’PW siden juli og regnering. Utspillet fikk umiddelbart bred (NS9405-1998), men denne brukes og pris. med at vi i løpet av august har rundet ikke. Bransjen selv forklarer dettestøtte fra alle aktører i verdikjeden(oppdrettsnæringen, fiskeeksportør- med at standarden er vag i formuler- Schenker Consulting I Norge er Gjerde & Byhring AS hoved- det daglige, var det naturlig at også de 100. Nærmere 20 000 lastebildekk på Schenker Consulting har rådgivere importør av Bridgestone, Firestone kunne være med på å konkurrere om noen få måneder.er, transportører samt norske og ingene, og ikke har tilstrekkelig fokus og Dayton. Selskapet ble etablert i denne kontrakten. med god erfaring fra prosjektledelse,internasjonale fiskekunder). på hele verdikjeden. 1960 og er Norges eldste dekkgrossist. Kompleksiteten i år er at det er samt operativ ledererfaring fra mange deler av verdikjeden. I tillegg Hovedkontoret ligger i Oslo og hoved- -Det var en hard konkurranse mel- forskjellige dimensjoner som skalInnovasjon Norge forsto raskt at dettevar et sort hull i verdikjeden som Felles standard viktig er Schenker Consulting uavhengig i lager ligger på Disenå. Via Schenker lom de største aktørene i markedet. leveres fra forskjellige land. Dette var I dagens samfunn settes det strenge forhold til transportleverandørene. og lokale distributører når varene Schenker gikk av med seieren, fort- nytt både for oss og for Bridgestone krav til bl. a mattrygghet, kombinert raskt fram til de ca. 300 forhandlerne setter Nymoen. Vi la vekt på fram- sentralt. Utgangspunktet var at alle med at tid og ressursbruk i hvert ledd over hele landet. føringstider, leverandørens kapasitet containerne skulle fra Zeebrugge, av verdikjeden er en viktig konkur- Av JAn MArtin SolbErg til å levere mange containere og at men en forandring gjorde at vi måtte ransefaktor. Gjennom å standardisere --- Totalpakke Schenker kunne ha kontakten med både avsender Bridgestone Zeebrugge dele det opp. Schenker møtte denne utfordringen på en god måte, og i dag merkingen vil mattryggheten bli Jan Martin Solberg er rådgiver i bedre, og alle vil jobbe mer rasjonelt Schenker Consulting. Under den og Bridgestone Bilbao og sluttkunde. kan vi snart se tilbake på et vellykket -Vi ville ha noen som kunne tilby oss for å få fisken raskt fra hav til bord. Selvfølgelig vurderte vi også pris. samarbeid på det hittil største trans- internasjonale messen “Aqua Nor en totalpakke på å levere fulle 45”PW portoppdraget i Gjerde & Byhring’s Schenker har tatt ansvar for at løsnin- 2011” (bransjemesse for fiskerinærin- containere med lastebildekk til våre gen vil bli realisert, og ikke kun blir et gen) i Trondheim i midten av august største forhandlere i Norge, sier direkte levering historie. skrivebordsprosjekt. presenterte Schenker Consulting den John-Harald Nymoen hos Gjerde & nye løsningen. Byhring. Siden vi bruker Schenker til -Vi har tidligere år også hatt direkte Av EinAr SpurkElAnd20 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 21
  • INCOTERMS 2010 kjekt å vite om internasjonal handel I internasjonal varehandel opp- bestemmelsene som gjelder i forbin- inCoTeRmS 2010 BeSTåR av 11 trer langt flere aktører enn ved delse med fastsettelsen av en vares Vekst i pakke- ULike kodeR. innlands salg og kjøp. Flere tollverdi etter tolloven. I vurderingen Koder som kan benyttes ved alle transaksjoner må gjennom- av hvilke kostnader som skal være med typer transporter: føres for å få handelen i boks. i en vares transaksjonsverdi, er det vilkårene i tolloven som gjelder. eXW: Ex Works Og det er andre kjøreregler når markedet FCa: Free Carrier varer krysser grenser. CpT: Carriage Paid To Incoterm om leveringsbetingelser Cip: Carriage And Insurance Det internasjonale handelskammer knytter seg altså kun til avtaleforhol- Paid To (International Chamber of Commerce det mellom selger og kjøper i forbin- daT: Delivered At Terminal – ICC) utarbeider leveringsbetin- delse med forsendelsen av en vare (selger bærer kostnadene gelsene – Incoterms 2010 - som gjelder internasjonalt, og er ikke del av en fram til varene er losset av fra 1. januar 2011. internasjonal tollkonvensjon/-avtale transportmiddelet på en som Norge har sluttet seg til. Selv om avtalt bestemt plass ved Incoterms består av standardiserte bestemmelsesstedet) Incoterms ikke er direkte styrende for regler om leveringsbetingelser i forbin- dap: Delivered At Place (selger Volumene for pakkedistribus- Tall fra Post- og teletilsynet viser Det er i hovedsak fire typer aktører i delse med nasjonale og internasjonale Tollvesenet, vil leveringsbetingelsene bærer kostnadene fram til hvordan pakkemarkedet utvikler seg postmarkedet: handelstransaksjoner. Incoterms som benyttes ha betydning for Tollves- bestemmelsessted før jon økte med 6,3 % fra 2009 over tid. Siden 2001 har tilsynet ført • Formidlere av adresserte sendinger beskriver hvem som har kostnader, enet ved fortollingen angående hvilke lossingen har funnet sted) til 2010, mens omsetningen statistikk over utviklingen i markedet. • Formidlere av lettgods og pakker ansvar og risiko i forbindelse med en kostnader som selger eller kjøper ddp: Delivered Duty Paid gikk ned med 2 %. Totalt ble Postmarkedet er i endring og blir sta- • Formidlere av aviser og blader transaksjon, og i hvilket tidsrom, dvs. dekker i forbindelse med transporten, Koder som bare brukes ved omsetningen for registrerte dig mer konkurranseutsatt. Tidligere • Formidlere av uadresserte når ansvaret går over fra selger til og som dermed skal være med i bereg- transport på indre vannveier og innenlands uregistrerte var man opptatt av leveringspliktige sendinger kjøper. I denne forbindelse er det at og sjøtransport: sendinger. I dag er det flere varianter leveringsbetingelsene skal tilkjennegis ningsgrunnlaget for beregningen av FaS: Free Alongside Ship sendinger redusert med toll og avgifter. Tollvesenet må uansett av sendinger og derav muligheter for Grensene mellom de ulike aktørene ved bruk av kodene som er utarbeidet FoB: Free On Board 179 millioner kroner eller nye aktører til å gjøre seg gjeldende. på fritt grunnlag vurdere om benyt- er uklare, noe som gjør at statistikken av ICC. CFR: Cost And Freight ca. 1,3 %. heller ikke blir presis. tet kode er i overensstemmelse med CiF: Cost, Insurance, Freight Incoterms er privatrettslige regler andre opplysninger angitt på salgs- og Flere aktører som ikke må blandes sammen med de fraktdokumentene. Nasjonalt og internasjonalt har det volumene øker vokst frem nye aktører som tilbyr Volumene av innenlands pakkedistri- budtjenester, ekspresstjenester og busjon (inntil 35 kg) økte med 5,9 % fra andre tjenester som alternativ til den 2009 til 2010. Sendingene fra utlandetFrakt over grensene tradisjonelle posten. Elektronisk kommunikasjon fører også med seg en nedgang i brevomfanget. økte med 886 000, mens sendinger til utlandet økte med 21 000.Hvordan reduserer dine leverandører langvarig stopp på store temperaturforskjeller. Tyskland er et av våre naboland, Distribusjon av innenlandske uregis-landegrensene? Hva gjør de ved forsinkelser? Eller når varene men har likevel en rekke restriksjoner man må kjenne til enten adReSSeRTe trerte sendinger i form av brev, etc. erblir ødelagt under transport? Kan de ta hånd om varer som skal det gjelder eksport eller import. Landet er meget opptatt av SendingeR 2008 2009 2010 redusert i omfang fra 2009 til 2010.returneres? Hva skjer når teknologien ikke snakker sammen? miljø og har betydelige restriksjoner på lastebiltransport, ekstra Uregistrerte reklamesendinger økteSlike hendelser krever spesialkompetanse. veiavgifter og kjørerestriksjoner. Hamburg er en frihavn. Innenlands 36 361 000 34 053 000 36 075 000 imidlertid fra 2009 til 2010. Til utlandet 1 585 000 1 381 000 1 402 000Mange bedrifter har også utfordringer i forhold til de produkter Tollmessig kan det gi visse fordeler. Registrerte sendinger innleveresde skal eksportere eller importere. Norge er eksempelvis en Fra utlandet 7 571 000 8 323 000 9 209 000 og utleveres mot kvittering. Dettebetydelig eksportør av militært materiell. Her er det et strengt Andre kontinenter vi får varer fra fører med seg ytterligere kan være pakker, verdisendinger og SUm 45 517 000 43 757 000 46 686 000kontrollregime. Medisiner og matvarer krever en annen type utfordringer. Brasil har innførselskrav, egne krav til sjøfraktdo- rekommanderte sendinger med minstspesialkompetanse, eksempelvis innen temperaturkontroll. kumenter, handelsdokumentasjon og transportmerking. Toll- en sortering.Farlig gods krever at leverandørene er sertifisert etter strenge og avgiftsberegning er krevende. Videre har Kina og India sine akTøReR i maRkedeT: Posten Norge hadde en markedsandel iinternasjonale regler. Tekstiler har igjen egne krav til fremføring, særegenheter. postmarkedet på 72,9 % i 2009 og 72,6merking, levering, etc. Fisk er også en utfordrende varekategori. akTøR TiL UTLandeT FRa UTLandeT % i 2010. For registrerte sendinger in-Her kreves rask og pålitelig transport med temperaturkontroll Alle disse forholdene krever at man benytter en global logis- Posten Norge: 43,7 % 67,8 % nenlands har Posten Norge en marked-fra hav til butikk. Flere myndigheter kontrollerer slike sendinger. tikkaktør som kan faget, enten det gjelder transportprosedyrer, sandel på 79 %. Tollpost er nr 2 med 7,8 transportkrav, handelshindringer eller sikkerhetskrav. DB DHL: 23,5 % - %, mens Schenker har 7,7 %.Import og eksport til forskjellige land krever i seg selv spe- Schenker har denne kunnskapen. 2000 kontorer i 130 land står Tollpost: 20,5 % 28,8 %sialkompetanse. Russland strekker seg over 11 tidssoner med klar til å hjelpe deg. Av EinAr SpurkElAnd 22 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 23
  • Damelandslaget i fotball: ekstrem vilje til å vinne og vise stolthet alltid plass til alt utstyret, som ble lev- Av EinAr SpurkElAnd for landet sitt. De hadde en samspilt ert til neste hotell, arena, etc. Jeg tror tropp med utrolig kondisjon og meget aldri jeg har hatt så lite å sette fingeren gode ferdigheter. på. For oss var jo det også nytt. Jeg kan bare si at vi fikk en fantastisk service, Hvilke forberedelser gjorde dere utenom så det var ikke det som gjorde at vi røk de sportslige? ut etter gruppespillet. -VM i Tyskland var veldig godt organi- sert fra tysk side. For oss var det som dB Schenker logistikkRevansjelysten en drøm å komme til Tyskland. Alt var tilrettelagt for lagene. Mitt inntrykk er DB Schenker hadde ansvaret for at de bygget videre på de erfaringene logistikken med i praksis 24 timers de gjorde under VM i fotball for herrer service under hele mesterskapet. 16 i 2006. For oss ordnet FIFA nær sagt land deltok i mesterskapet. Lagene var alle de utfordringer vi hadde. Et eget innlosjert på 13 forskjellige hoteller.etter VM team var satt opp for å hjelpe oss. FIFA hadde avtale med DB Schenker om For å løse logistikkoppdraget ble det frakt mellom arenaene og innkvarter- kjørt 27 300 km med godsbiler innen ing. Det gjorde jo at all logistikk var Tyskland. I tillegg kom planlegging og ordnet og vi kunne konsentrere oss transport inn fra hvert enkelt deltak- om det sportslige. For meg var jo dette erland. veldig deilig.-Vi er klar for revansje etter at gode lag. Her er vi i en utviklingspros- forlenget tid i finalen. Japan vant 3-1 DB SCHENKERsportsevents hadde Hva slags kontakt har dere hatt med satt opp et eget team for å betjenevi røk ut av VM i Tyskland etter ess. Vår utfordring er at mange jenter etter straffesparkkonkurranse. DB Schenker før VM og under mester- mesterskapet. En egen liaison manager slutter med fotball etter videregåendeinnledende runder, sier Bente skole, noe som gjør at vi ikke har Bente Bratbak har skapet? jobbet med forberedelser hos FIFABratbak i NFF. Vi kommer -Etter at trekningen var klar i desember i Frankfurt fra februar til juli 2011. samme bredde i toppen som de store solid bakgrunn som 2010 ble vi invitert av FIFA til en besøks-tilbake i kommende EM og VM. nasjonene. Her trenger vi å gjøre noen spiller og leder tur hvor vi fikk se arenaer og hotel- 5 prosjektledere var lokalisert hos grep slik at vi har flere like gode spillere i Tromsdalen, DB Schenker i Kelsterbach. 9 logis- ler. FIFA sitt Teamservice introdu- tikksjefer var lokalisert på hver sinDe norske jentene gikk ikke videre på alle plasser på laget. Da spiller det senere jobb i Troms serte oss for DB Schenker, som igjen arena. Totalt var 200 fagpersoner ogetter gruppespillet og måtte nøye seg ikke så stor rolle om noen er skadet el- Fotballkrets, og fra henviste meg til Simon R. Isherwood 160 frivillige engasjert i logistikken. Enmed å se sluttkampene på TV. -Vi har ler må melde forfall av andre grunner. 1996 i Norges Fot- hos Schenker i Norge. For oss var det egen utstyrslogistiker var ansvarlig forristet av oss skuffelsen og er nå i full ballforbund (NFF). betryggende at logistikkoperatøren, logistikken til medlemslandene.gang med å forberede oss for kvalifi- VM i fotball for kvinner 2011 er det 6. Hun har økonomi- som hadde ansvaret for logistikkoper-sering til EM i Sverige 2013 og VM i offisielle verdensmesterskapet i fotball utdannelse ved siden av idretten og asjonene i Tyskland, også var repre- Alt man trengte av utstyr måtte fraktesCanada 2015. Det er de store målene for kvinner. Tyskland var vertskap for betydelig idrettsadministrativ erfaring. dB SCHenkeRsportsevents sentert i Norge. Det er jo alltid noen inn og ut av arenaene. Eksempelvisfor kvinnelandslaget i den nærmeste mesterskapet som ble arrangert fra 26. Fra 2000 har hun jobbet med alders- var ansvarlig for over 210 trans-fremtid, og det bør inspirere alle våre spørsmål man har som man trenger 600 TV-skjermer, mange PC-er og juni til 17. juli 2011. DB Schenker sto for bestemte landslag og fra 1. februar 2010 portoppdrag i forbindelse medtalenter, sier Bratbak. raske svar på, eksempelvis håndtering 300 printere. 60 hotellrom ble benyt- logistikken, som i etterkant av mester- på heltid med kvinnelandslaget. mesterskapet. 10 containere ble av dokumenter. tet som kontorer. Her måtte senger skapet er betegnet som 100 % prikkfri. brukt til lagring. 130 kubikkmeterDet gror også godt i norsk kvinnefot- VM i fotball for kvinner ble arrangert demonteres, lagres og settes opp igjen klær for frivillige, etc. ble lagret,ball. Jenter 19 spilte finale i EM i Italia i første gang i 1991 i Kina, der USA ble mye å lære av Japan Logistikken fungerte etter mesterskapet. 700 kjøretøyer hentet og fraktet til arenaene.sommer og Jenter 16 har kommet langt den første verdensmester for kvinner ble benyttet til distribusjon av varer Ytterligere en mengde varer og ut-i nordiske turneringer. -Vi har mange etter å ha slått Norge i finalen. I 1995 Hva kan norske jenter lære av verdens- Hvordan fungerte logistikken når dere til Berlin i forbindelse med åpningen. styr ble fraktet inn og ut, eksem-talenter og det jobbes med å heve gikk mesterskapet i Sverige, der Norge mestrene fra Japan? flyttet rundt mellom ulike arenaer? 3300 kjøretøyer ble benyttet til fore- pelvis 150 bord, 210 stoler, 391nivået. De senere årene har vi eksem- vant. USA ble igjen mestere i 1999 på -Vi har nok litt å hente på innstilling -Det var så enkelt som det kunne bli. Vi fallende transportoppdrag i løpet av lamper, 552 søppelkurver, 288pelvis gitt jentene muligheter til å trene hjemmebane. I 2003 gikk mesterskapet og motivasjon. De kom til VM etter bare ringte FIFA Teamservice, så sto arrangementet. dørstoppere, osv.sammen med gutter. Det gjør jentene til Tyskland. De vant også i 2007. I 2011 naturkatastrofe og atomulykke. I VM DB Schenker klar til å hjelpe oss. Bilenetøffere og bedre forberedt på å møte ble det 2-2 mellom Japan og USA etter kunne vi se og oppleve at de spilte med de satte opp hadde hyggelige sjåfører og24 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 25
  • Suksesshistorier: Notiser ingen hjelp å være først i ferjekøen En sjåfør med farlig gods (ADR) i lasten har klaget til Sam- ferdselsdepartementet over at han måtte stå 15 timer igjen på ferjekaien i Lødingen før han fikk ferje over til Bogenes. Etter gjeldende regler kan ferjekapteinen bestemme at når det er over 25 passasjerer må biler med farlig gods vente. Det spiller derfor liten rolle at lastebilen med farlig gods er først i køen. For sjåførene betyr det at de blir fratatt fritid og må tilbringe ventetiden på en ferjekai. Sjåførene er lei av all ventingen og vurderer å gi opp yrket. Husk å fornye førerkortet! I 2001 ble det utstedt rundt 600.000 førerkort med retten til å kjøre lett lastebil. Det eneste kravet var legeattest og ordinært førerkort for personbil. ny actros Disse førerkortene løper ut i år. Man kan fornye disse serti- fikatene for fem år ved å fremlegge ny legeattest. Ønsker du å fornye klasse C1 eller C1E som er utløpt og ugyldig, kan du gjøre dette i inntil ett år etter utløpsdato for førerkortklassen uten å Region: Den nye generasjon Mercedes-Benz Actros fikk sin Norge- måtte avlegge praktisk førerprøve. Ta med deg helseattest, blan- • Innlandsmarkedet i Romania spremiere på Transport 2011. Den nye lastebilgenerasjon kett NA 0202, som ikke er eldre enn seks måneder, og oppsøkbaumax valgte representerer framtiden for miljø, sikkerhet, komfort og en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Førerretten gjelder nøkkeLTaLL: driftsøkonomi. i fem år fra utstedelsesdato. Har du fylt 66 år, gjelder klassen • 12 nasjonale leverandører til fylte 71 år. Har du fylt 70 år, blir det bare utstedt for ett år. • 10 butikker i RomaniadB Schenker Førerretten kan bli ytterligere redusert som følge av helsesitu- elektrisk varebil • 150 sendinger pr. måned asjonen. Har det gått mer enn ett år fra utløpsdato ved søknad om fornyelse, må man bestå praktisk førerprøve i klassene C1 oppgave eller C1E før nytt førerkort utstedes.i Romania • Dør-dør fra rumenske Ford hadde Norgespremiere for den elektriske versjonen leverandører til bauMax av deres minste varebil, Transit Connect Electric. Elektriske butikker kjøretøyer blir stadig mer populære for distribusjon i • Daglige innlandstransporter byområder, og i Norge kan de benytte kollektivfeltene. via FTL og samlastere til bauMax butikker • Systemkonsolidering av sam- lastsendinger fra forskjelligeInnlandsnettverk i sørøst- effektiv, pålitelig og miljøvennlig dis- rumenske leverandører vedEuropa – DB Schenker ligger tribusjon. Med en sentral hub i Brasov DB Schenker Romtrans’ og avdelinger i Bukuresti, Arad, Clujet skritt foran! Napoca og Lasi, har det rumenske dat- terminaler • Økt transport- og kostnads- terselskapet til DB Schenker bygget effektivitetØsterrikske bauMax AG er, med mer opp et nasjonalt samlastsystem somenn 10.000 ansatte, 144 byggevar- er unikt i Romania.ebutikker og mer enn 993.000 m2 LøSningsalgsarealer en av de største bygge- • Leverandørbestillingssystem ved bauMax butikkene mottar nå sitt gods DB Schenker Romtrans Sidelastervarekjeder i Europa. bauMax er i dag fra leverandører over hele landet irepresentert i åtte sentral- og sørøst- • Konsolidering av alle samlast- henhold til nøyaktige tidsspesifikas- sendinger hos de 5 DB Schenkereuropeiske land, hvor de etterstreber joner – som samlast via det nasjonale terminaler; Bukuresti, Arad,en ekspansjonsstrategi. nettverket eller med direktetrans- Brasov, Cluj Napoca og Iasi Hammar Maskin AB leverer sidelaster med løftekapasitet på porter som komplette sendinger • Faste leveringstider til bauMax 60 tonn. Selskapet har spesialisert seg på sidelastere og harEt eksempel er Romania. Antall byg- (FTL). Det produseres mer enn 150 levert slike trucker til over 90 land. Bare i Norge er det levert butikkenegevarebutikker har de siste årene økt sendinger pr. måned. I forhold til • Sentralisert kommunikasjons- over 300 stk.fra syv til ti, og forsyningssystemet tidligere opplegg har godsflyten blitt styring for bauMaxfor disse butikkene ble i samarbeid mer transparent. nye dailymed DB Schenker Romtrans organis- dB nr 1 i europa kUndeFoRdeLeRert på en ny måte. Innlandsnettverket, som er miljø- • Leveringsoptimalisering fra alle vennlig grunnet sin effektivitet, er leverandører til bauMaxButikkene i bauMax gruppen kjøper meget uvanlig i sørøst-Europa – DB butikkene Den lette kjøretøyserien Daily fra Iveco er en bil for profes- Deutsche Bahn (DB) er størst på landtransport i Europa. Ihovedsakelig inn sine varer fra Schenker ligger et skritt foran på dette • Reduserte transportkostnader jonelle brukere, som bygger på styrke, holdbarhet, effektiv- perioden 1994-2010 økt antall tonnkm med 51,8 %. Effektiverumenske leverandører. DB Schenker feltet, og kan tilby det perfekte kom- • Mer transparent godsflyt itet og smidighet, etc. Nye Daily har effektive motorer med løsninger, høy kvalitet og sterkt kundefokus er oppskriften.Romtrans sitt innlandsnettverk, som plement til internasjonal landtrafikk. • Miljøvennlig logistikkløsning økt trekkraft og med enda bedre egenskaper når det gjelderble lansert høsten 2009, sørger for økonomi og miljøvennlighet.26 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 Logistikk Nettverk nr. 3 september 2011 27
  • poSTaBonnemenT Returadresse: Schenker AS Postboks 223 Økern 0510 Oslo – Norway• Laget for nordiske forhold! • Lavere emisjonsutslipp!• Større effekt med lavere drivstoff forbruk! • Rask gjenvinning av temperatur!• Enklere betjening! • Ny ”Belt Drive” for lang levetid!• Støysvak! MT00934