Schenker AS produktbrosjyre

1,008 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Schenker AS produktbrosjyre

  1. 1. Til lands – til vanns – i luften Næringslivets logistikk- og transportleverandør Det enestående førstevalg En til alt – over alt 1
  2. 2. Transport i Norge DB Schenker tilbyr logistikk- og transportløsninger over hele landet via våre 31 kontorer og terminaler. DB Schenker er transportmiddeluavhengig, og benytter alltid den mest effektive og lønnsomme løsningen for våre kunder. • Stykkgods • Bransjeløsninger Frakt av gods under 2,5 tonn Avhengig av næring og varetyper • Partigods • Termo Frakt av gods over 2,5 tonn Temperaturregulert gods • Direkte distribusjon • Farlig gods Mellom avsender og mottaker Spesialgods • Ekspress Når det haster2 3
  3. 3. Internasjonal transport DB Schenker tilbyr logistikk- og transportløsninger via 2000 kontorer i 130 land, og dekker alle kontinenter til og fra Norge. DB SCHENKERair DB SCHENKERland Tjenestene omfatter blant annet: DB SCHENKERskybridge Stykkgods - Via vårt europeiske nettverk av terminaler Partigods - Direkte fra deg som avsender til din kunde DB SCHENKERskybridge kombinerer fly- og sjøfrakt Termo - Temperaturregulert gods over hele verden mellom alle verdensdeler. Halvert frakttid i forhold til Ekspress - Transport over natten båt og halvert pris i forhold til fly. DB SCHENKERocean DB SCHENKERjetcargo FCL – Full container load - Sikker båttilgang over Pålitelige transittider, henting og levering hele verden LCL – Less than Container Load - Faste avganger via spredningssentre over hele verden DB SCHENKERjetcargo first Spesial- og bulkfrakt - Kundetilpasset volum og vekt basert på spesialtilpasset logistikk Når hvert sekund teller DB SCHENKERparcel Avtalt fremføringstid basert på maksimal vekt og volum.4 5
  4. 4. Hos oss reiser pakkene kollektivt Konsulenttjenester Samfunnsansvar DB SCHENKERconsulting Spedisjonstjenester DB Schenker legger vekt på etikk og samfunnsansvar. Nasjonale og internasjonale logistikk- og transporteksperter DB Schenker utfører alle typer import- og eksportoppdrag, Vi tar miljøansvar for våre kunder og sørger for mest mulig DB Schenker har høy etisk standard med strenge krav til lager skreddersydde løsninger, evaluerer transportopplegg, blant annet fortolling, i tråd med vilkår fastsatt av Nordisk miljøvennlige og kostnadseffektive logistikk- og transportløs- moral og etikk. Vi legger vekt på at ansatte skal være bevisst lagerløsninger, 3PL, osv. Logistikkprosessene tilpasses den Speditørforbund og norsk lov. ninger. Dette omfatter riktig bruk av transportmateriell, god krav og normer i samfunnet. enkelte kundens behov og ønsker. utnyttelse av transportmidlene, bruk av jernbane der det er - Analyser og statistikk over nåsituasjonen mulig, miljøkrav til transportører og sjåfører og kollektiv Vårt mål er å være det enestående førstevalg for våre kunder. - Fakta om markedskrav, ledetider og leveringsmuligheter DB SCHENKER varefremføring. - Vurdering av ulike fremføringsløsninger, terminaler og varesentra informasjonslogistikk - Rådgiving og anbudsprosesser - mySchenker - EDI - Booking6 7
  5. 5. Til lands – til vanns – i luftenDB Schenker har et integrert nettverk DB Schenker konsernet har 91.000med egne IT-systemer, trafikkstyring, ansatte og 2000 kontorer i 130 land.transportmateriell og terminalanlegg. DB Schenker er et av verdens størsteSchenker AS i Norge har 1400 ansatte globale selskaper innen land-, sjø- ogog disponerer ca. 1100 lastebiler i Norge, flyfrakt samt logistikkløsninger og harog har omfattende avtaler med bil-, båt-, 720 terminaler i Europa.fly- og togselskaper. Schenker AS eiesav DB Schenker i Deutsche Bahn AG.Schenker AS, Østre Aker vei 17, Postboks 223 – Økern, 0510 Oslo – Norge. Telefon: +47 7500. www.dbschenker.com/no 20118

×