eAdventure

1,798 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,798
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
744
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eAdventure

 1. 1. <eAdventure>
h"p://e‐adventure.e‐ucm.es/

 Mar5n
Sillaots
 2012

 2. 2. Download
•  Mul5pla=orm
version
‐
1.5
 –  ainult
lah5
pakkida
(installeerimist
pole
vaja)
 –  nõuab
eraldi
Java
1.6+
•  Platvormist
sõltuv
versioon
 –  installeerimisel
kontrollib
ja
vajadusel
laeb
ala
Java

 3. 3. Käivita
eAdventure
Editor

 4. 4. Juhend
h"p://e‐adventure.e‐ucm.es/tutorial/ tutorial.php


 5. 5. Failid
katsetamiseks
h"p://www.tlu.ee/~mar5ns/eadventure/


 6. 6. Sisukord
•  Stseeni
loomine
•  Stseenide
ühendamine
•  Tegelased
•  Vestlused
•  Objek5d
•  Tegevused
•  Tingimused

 7. 7. Uue
projek>
loomine
•  Third
person
–
peategelane
on
näha
•  First
person
–
vaatad
läbi
peategelase
silmade

 8. 8. Editori
osad
Projek5puu
 Tööaken

 9. 9. Stseeni
loomine
•  Scenes
•  +
lisa
stseen
•  Määra
stseenile
nimi
•  Sisesta
taustapilt
‐
800
x
600
png,
jpg,
bmp,
gif
•  Mask
‐
mustvalge
pilt,
mis
lahutab
taustapildi
 esi‐
ja
tagaplaaniks
‐
tegelane
liigub
nende
 vahel
•  Taustamuusika
‐
midi,
mp3

 10. 10. Stseenide
ühendamine
•  Scenes
(vali
konkreetne
stseen)
•  Exits
•  +
lisa
uks
•  Vali
loetelust,
kuhu
uks
viib?
•  Joonista
riskülik,
kus
uks
asub?
Kontrolli
seoseid
‐
Scenes
(koondpealkiri)

 11. 11. Tegelased

 12. 12. Tegelase
loomine
•  Character
•  +
lisa
tegelane
•  Sisesta
tegelase
pilt
 –  Standard
animatsioon
 –  Lisa
sama
pilt
kõikidele
väljadele
Animatsioon
tekib,
kui
kaadrid
eraldi
salvestada
nimedega
‐
"Nimi_01",
Nimi_02"
...

 13. 13. Tegelase
lisamine
stseenile
•  Scenes

•  Vali
konkreetne
stseen
•  Element
references
•  +
Add
NPC
(non
player
character)
•  Vali
loetelust
tegelane
•  Määra
asukoht

 14. 14. Vestlused
•  Conversa5ons
•  +
lisa
uus
vestlus
•  Selekteeri
vestlus
algsõlm
•  +
lisa
vestluse
rida
•  Täpsusta,
kes
räägib?
•  Sisesta
rea
sisu
•  +
jätka
ridade
loomist
•  ‐
...
•  +
NPC
esitab
küsimuse
•  Lisa
graafikule
Op5on
sõlm
•  Koosta
igale
valikule
eraldi
vestlused

 15. 15. Tegelase
ja
vestluse
ühendamine
•  Character
•  Vali
konkreetne
tegelane
•  Ac5ons
•  +
Add
"Talk
to..."
ac5on
•  Vali
loetelust
vestlus
•  Dialog
configura5on
‐
jutumulli
kujundamine

 16. 16. Objek>d

 17. 17. Objek>
loomine
ja
lisamine
Sarnane
tegelaste
loomisele
ja
lisamisele
•  Items
•  +
lisa
objekt
•  Määra
nimi
•  Sisesta
pilt
•  Loo
ikoon
‐
Create
icon
from
image

 18. 18. Objek>ga
seotud
tegevused
•  Ac5ons
•  +
lisa
tegevus
 –  Examine
–
uuri,
vaata
 –  Grab
–
korja
üles
 –  Use
‐
kasuta
(kui
use
ja
grab
on
samaaegselt
kasutusel,
 siis
use
avaldub
alles
pärast
grab‐i)
 –  Use
with
‐
kasuta
koos
teise
objek5ga
(target)
 –  Custom
‐
saab
ise
luua
tegevusi
 –  Give
to
–
sarnane
Use
with
tegevusega,
aga
mõeldud
 tegelastele.
Saab
rakendada
ainult
siis,
kui
on
üles
 korjatud
 –  Drag
to
‐
sarnane
Use
with‐ga.
Võimaldab
lohistada
 asju
tegelaste
ja
teiste
asjade
juurde.

 19. 19. Kirjeldavad
teks>d
Kui
objek5del
klõpsida,
näidatakse
Descrip5on
sektsioonis
salvestatud
infot:
•  Kursor
objek5
kohal
‐
Name
•  Klõps
objek5l
‐
Brief
descrip5on
•  Examine
tegevus
‐
Detailed
descrip5on

 20. 20. Tingimused
Mängu
loogika
ja
piirangud

 21. 21. Tingimuste
loomise
raamis>k
•  Flag
‐
lüli5,
mis
vallandab
tegevuse
•  Effect
–
üks
sündmus,
mis
muudab
lüli5
olekut
 (näiteks
lülitab
“nupu”
sisse)
•  Condi5on
‐
piirang,
mis
ei
lase
teisel
 sündmusel
juhtuda,
kui
efek5ga
sündmus
pole
 toimunud
(näiteks,
kui
“nupp”
pole
sisse
 lülitatud)

 22. 22. Ukse
avanemine
sõltub
vestluse
 tulemustest

 23. 23. Loo
lipuke
•  Chapters
•  Edit
chapter
flags
 &
variables

•  Näiteks
 "VestlusRahuldav"

 24. 24. Lisa

vestluse
ühele
harule
efekt
•  Conversa5ons
•  Edit
effect
•  +
lisa
efekt
•  Ac5vate
•  OK
•  Vali
loetelust
"VestlusRahuldav”
•  OK

 25. 25. Määra
uksele
>ngimus
•  Scene
•  Exits
•  Edit
•  Edit
condi5ons
•  +
Add
condi5ons
 –  Flag
 –  Vali
Flag
name
loetelust
"VestlusRahuldav”
 –  Kontrolli,
et
Value
(ac5ve/inac5ve)
lahtris
oleks
ac5ve
 –  OK
•  OK

 26. 26. Vestlus
ei
alga
enne,
kui
objekt
 on
võetud

 27. 27. Objek>le
efek>ga
tegevuse
lisamine
•  Loo
lipuke
‐
"ObjektVõetud”
•  Lisa
objek5le
tegevus
 –  Items
 –  Ac5ons
 –  +
lisa
tegevus
–
Grab
•  Lisa
tegevusele
efekt
‐
tegevus
on
objek5
 Ac5on
loetelus
selekteeritud
 –  +
lisa
efekt
 –  Ac5vate
 –  Vali
loetelust
"ObjektVõetud”

 28. 28. Määra
tegelasele
vestluse
alustamise
 >ngimus
•  Characters
•  Ac5ons
•  Condi5ons
(tabalukk)
•  +
Add
condi5on
•  Vali
loetelust
"ObjektVõetud”
•  OK

 29. 29. Veel
>ngimusi

 30. 30. Ukse
avab
puutetundlik
pind
•  Loo
lipuke
 •  Lisa
tegevusele
efekt
 "KellVajutatud”
 –  Effects
•  Loo
stseenile
 –  +
lisa
efekt
 puutetundlik
ala
 –  Ac5vate
 –  Scenes
 –  Vali
loetelust
 –  Ac5ve
areas
 "KellVajutatud"

 –  +
lisa
puutetundlik
ala
 •  Määra
uksele
5ngimus
•  Lisa
ak5ivsele
alale
 –  Exits
 tegevuse
 –  Edit
 –  Edit
ac5ons
 –  Edit
condi5ons
 –  +
Add
"Use"
ac5on
 –  +
Add
condi5ons
 (nupp
ekraani
all
 –  Vali
Flag
name
loetelust
 paremas
nurgas)
 "KellVajutatud"

 31. 31. Ühe
objek>
kasutamine
sõltub
teisest
•  Loo
ja
lisa
2
objek5
 •  Lisa
tegevusele
efekt

•  Loo
lipuke
 –  +
lisa
efekt
 "EsimeneVõetud”
 –  Ac5vate
•  Lisa
esimesele
objek5le
 –  Vali
loetelust
 "EsimeneVõetud”
 tegevus
 –  Items
 •  Lisa
teisele
objek5le
 –  Ac5ons
 tegevus
‐
Grab
 –  +
lisa
tegevus
‐
Grab
 –  Lisa
tegevusele
5ngimus
 –  Condi5ons
(tabalukk)
 –  Add
condi5on
 –  Vali
loetelust
 "EsimeneVõetud"

 32. 32. Lõpp
Peaaegu

 33. 33. Tes>mine
ja
avaldamine
•  Mängu
tes5mine

 –  Run
‐
Normal
 –  Mängu
lõpetamine
‐
ESC
•  Mängu
avaldamine
 –  File
 –  Export
project

 –  Export
as
a
standalone
jar‐based
game


×