Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

eAdventure

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 50 Ad
Advertisement

eAdventure

 1. 1. <eAdventure>
 h"p://e‐adventure.e‐ucm.es/

 Mar5n
Sillaots
 2012

 2. 2. Download
 •  Mul5pla=orm
version
‐
1.5
 –  ainult
lah5
pakkida
(installeerimist
pole
vaja)
 –  nõuab
eraldi
Java
1.6+
 •  Platvormist
sõltuv
versioon
 –  installeerimisel
kontrollib
ja
vajadusel
laeb
ala
Java

 3. 3. Käivita
 eAdventure
Editor

 4. 4. Juhend
 h"p://e‐adventure.e‐ucm.es/tutorial/ tutorial.php


 5. 5. Failid
katsetamiseks
 h"p://www.tlu.ee/~mar5ns/eadventure/


 6. 6. Sisukord
 •  Stseeni
loomine
 •  Stseenide
ühendamine
 •  Tegelased
 •  Vestlused
 •  Objek5d
 •  Tegevused
 •  Tingimused

 7. 7. Uue
projek>
loomine
 •  Third
person
–
peategelane
on
näha
 •  First
person
–
vaatad
läbi
peategelase
silmade

 8. 8. Editori
osad
 Projek5puu
 Tööaken

 9. 9. Stseeni
loomine
 •  Scenes
 •  +
lisa
stseen
 •  Määra
stseenile
nimi
 •  Sisesta
taustapilt
‐
800
x
600
png,
jpg,
bmp,
gif
 •  Mask
‐
mustvalge
pilt,
mis
lahutab
taustapildi
 esi‐
ja
tagaplaaniks
‐
tegelane
liigub
nende
 vahel
 •  Taustamuusika
‐
midi,
mp3

 10. 10. Stseenide
ühendamine
 •  Scenes
(vali
konkreetne
stseen)
 •  Exits
 •  +
lisa
uks
 •  Vali
loetelust,
kuhu
uks
viib?
 •  Joonista
riskülik,
kus
uks
asub?
 Kontrolli
seoseid
‐
Scenes
(koondpealkiri)

 11. 11. Tegelased

 12. 12. Tegelase
loomine
 •  Character
 •  +
lisa
tegelane
 •  Sisesta
tegelase
pilt
 –  Standard
animatsioon
 –  Lisa
sama
pilt
kõikidele
väljadele
 Animatsioon
tekib,
kui
kaadrid
eraldi
salvestada
 nimedega
‐
"Nimi_01",
Nimi_02"
...

 13. 13. Tegelase
lisamine
stseenile
 •  Scenes

 •  Vali
konkreetne
stseen
 •  Element
references
 •  +
Add
NPC
(non
player
character)
 •  Vali
loetelust
tegelane
 •  Määra
asukoht

 14. 14. Vestlused
 •  Conversa5ons
 •  +
lisa
uus
vestlus
 •  Selekteeri
vestlus
algsõlm
 •  +
lisa
vestluse
rida
 •  Täpsusta,
kes
räägib?
 •  Sisesta
rea
sisu
 •  +
jätka
ridade
loomist
 •  ‐
...
 •  +
NPC
esitab
küsimuse
 •  Lisa
graafikule
Op5on
sõlm
 •  Koosta
igale
valikule
eraldi
vestlused

 15. 15. Tegelase
ja
vestluse
ühendamine
 •  Character
 •  Vali
konkreetne
tegelane
 •  Ac5ons
 •  +
Add
"Talk
to..."
ac5on
 •  Vali
loetelust
vestlus
 •  Dialog
configura5on
‐
jutumulli
kujundamine

 16. 16. Objek>d

 17. 17. Objek>
loomine
ja
lisamine
 Sarnane
tegelaste
loomisele
ja
lisamisele
 •  Items
 •  +
lisa
objekt
 •  Määra
nimi
 •  Sisesta
pilt
 •  Loo
ikoon
‐
Create
icon
from
image

 18. 18. Objek>ga
seotud
tegevused
 •  Ac5ons
 •  +
lisa
tegevus
 –  Examine
–
uuri,
vaata
 –  Grab
–
korja
üles
 –  Use
‐
kasuta
(kui
use
ja
grab
on
samaaegselt
kasutusel,
 siis
use
avaldub
alles
pärast
grab‐i)
 –  Use
with
‐
kasuta
koos
teise
objek5ga
(target)
 –  Custom
‐
saab
ise
luua
tegevusi
 –  Give
to
–
sarnane
Use
with
tegevusega,
aga
mõeldud
 tegelastele.
Saab
rakendada
ainult
siis,
kui
on
üles
 korjatud
 –  Drag
to
‐
sarnane
Use
with‐ga.
Võimaldab
lohistada
 asju
tegelaste
ja
teiste
asjade
juurde.

 19. 19. Kirjeldavad
teks>d
 Kui
objek5del
klõpsida,
näidatakse
Descrip5on
 sektsioonis
salvestatud
infot:
 •  Kursor
objek5
kohal
‐
Name
 •  Klõps
objek5l
‐
Brief
descrip5on
 •  Examine
tegevus
‐
Detailed
descrip5on

 20. 20. Tingimused
 Mängu
loogika
ja
piirangud

 21. 21. Tingimuste
loomise
raamis>k
 •  Flag
‐
lüli5,
mis
vallandab
tegevuse
 •  Effect
–
üks
sündmus,
mis
muudab
lüli5
olekut
 (näiteks
lülitab
“nupu”
sisse)
 •  Condi5on
‐
piirang,
mis
ei
lase
teisel
 sündmusel
juhtuda,
kui
efek5ga
sündmus
pole
 toimunud
(näiteks,
kui
“nupp”
pole
sisse
 lülitatud)

 22. 22. Ukse
avanemine
sõltub
vestluse
 tulemustest

 23. 23. Loo
lipuke
 •  Chapters
 •  Edit
chapter
flags
 &
variables

 •  Näiteks
 "VestlusRahuldav"

 24. 24. Lisa

vestluse
ühele
harule
efekt
 •  Conversa5ons
 •  Edit
effect
 •  +
lisa
efekt
 •  Ac5vate
 •  OK
 •  Vali
loetelust
"VestlusRahuldav”
 •  OK

 25. 25. Määra
uksele
>ngimus
 •  Scene
 •  Exits
 •  Edit
 •  Edit
condi5ons
 •  +
Add
condi5ons
 –  Flag
 –  Vali
Flag
name
loetelust
"VestlusRahuldav”
 –  Kontrolli,
et
Value
(ac5ve/inac5ve)
lahtris
oleks
ac5ve
 –  OK
 •  OK

 26. 26. Vestlus
ei
alga
enne,
kui
objekt
 on
võetud

 27. 27. Objek>le
efek>ga
tegevuse
lisamine
 •  Loo
lipuke
‐
"ObjektVõetud”
 •  Lisa
objek5le
tegevus
 –  Items
 –  Ac5ons
 –  +
lisa
tegevus
–
Grab
 •  Lisa
tegevusele
efekt
‐
tegevus
on
objek5
 Ac5on
loetelus
selekteeritud
 –  +
lisa
efekt
 –  Ac5vate
 –  Vali
loetelust
"ObjektVõetud”

 28. 28. Määra
tegelasele
vestluse
alustamise
 >ngimus
 •  Characters
 •  Ac5ons
 •  Condi5ons
(tabalukk)
 •  +
Add
condi5on
 •  Vali
loetelust
"ObjektVõetud”
 •  OK

 29. 29. Veel
>ngimusi

 30. 30. Ukse
avab
puutetundlik
pind
 •  Loo
lipuke
 •  Lisa
tegevusele
efekt
 "KellVajutatud”
 –  Effects
 •  Loo
stseenile
 –  +
lisa
efekt
 puutetundlik
ala
 –  Ac5vate
 –  Scenes
 –  Vali
loetelust
 –  Ac5ve
areas
 "KellVajutatud"

 –  +
lisa
puutetundlik
ala
 •  Määra
uksele
5ngimus
 •  Lisa
ak5ivsele
alale
 –  Exits
 tegevuse
 –  Edit
 –  Edit
ac5ons
 –  Edit
condi5ons
 –  +
Add
"Use"
ac5on
 –  +
Add
condi5ons
 (nupp
ekraani
all
 –  Vali
Flag
name
loetelust
 paremas
nurgas)
 "KellVajutatud"

 31. 31. Ühe
objek>
kasutamine
sõltub
teisest
 •  Loo
ja
lisa
2
objek5
 •  Lisa
tegevusele
efekt

 •  Loo
lipuke
 –  +
lisa
efekt
 "EsimeneVõetud”
 –  Ac5vate
 •  Lisa
esimesele
objek5le
 –  Vali
loetelust
 "EsimeneVõetud”
 tegevus
 –  Items
 •  Lisa
teisele
objek5le
 –  Ac5ons
 tegevus
‐
Grab
 –  +
lisa
tegevus
‐
Grab
 –  Lisa
tegevusele
5ngimus
 –  Condi5ons
(tabalukk)
 –  Add
condi5on
 –  Vali
loetelust
 "EsimeneVõetud"

 32. 32. Lõpp
 Peaaegu

 33. 33. Tes>mine
ja
avaldamine
 •  Mängu
tes5mine

 –  Run
‐
Normal
 –  Mängu
lõpetamine
‐
ESC
 •  Mängu
avaldamine
 –  File
 –  Export
project

 –  Export
as
a
standalone
jar‐based
game


×