Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rahvusvahelise kaubanduse test

1,120 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rahvusvahelise kaubanduse test

  1. 1. 1) Mis asi on absoluutne eelis? a) võime toota mingit kaupa odavamalt, kui teisi kaupu; b) võime importida mingit kaupa odavamalt, kui teised riigid; c) võime toota mingit kaupa odavamalt, kui teised riigid; d) kõik eelpool kirjeldatu sobib. 2) Millel põhineb rahvusvaheline kaubandus? a) absoluutsel eelisel; b) suhtelisel eelisel; c) tollidel; d) kvootidel. 3) Miks kõrged palgad ei vähenda suhtelist eelist? a) kõrged palgad kaasnevad kõrge tootlikkusega; b) kõrged palgad kaasnevad kõrgete kuludega; c) kõrged palgad on tingitud madalast tööviljakusest; d) kõrge palk on tingitud suurest töötundide arvust. 4) Mis asi on impordi kvoot? a) maks, mida võetakse sissetoodavate kaupade pealt; b) imporditava kauba koguse piirang; c) riigipoolne toetus ekspordiga tegelevale ettevõttele; d) kauba müük omahinnast madalama hinnaga. 5) Milline alljärgnevatest kaubanduspiirangutest on ebaseaduslik? a) tollimaks; b) kvoot; c) ekspordi toetus; d) dumping. 6) Millistel põhjusel kehtestatakse ekspordi piiranguid? a) riigi strateegiliste majandusharude kaitseks; b) uute majandusharude kaitseks; c) teiste riikide "karistamiseks"; d) kõigil eelpool mainitud põhjustel. 7) Millise ühenduse liige Eesti ei ole? a) EL; b) Balti vabakaubandusleping; c) NAFTA; d) WTO. 8) Kellele on kasu madalamast rahakursist (odavamast kroonist)? a) valitsusel; b) eksportijal; c) importijal; d) pangal. 9) Mis asi on jooksevkonto? a) pangakonto eraisiku või ettevõtte jooksvate tehingute sooritamiseks; b) maksebilansi osa, mis sisaldab ülevaadet kaupade ja teenuste ekspordist ning impordist; c) maksebilansi osa, mis sisaldab infot investeeringutest ja laenudest; d) summad, mis automaatselt kontole jooksevad. 10) Millised tagajärjed on, kui jooksevkonto on negatiivne? a) riigi majandus sõltub üha enam väliskapitalist; b) riigi välislaen suureneb; c) keskpanga reservfond väheneb; d) kõik siin loetletud vastusevariandid on õiged.

×