Seminar Open Source ERP/CRM
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Seminar Open Source ERP/CRM

on

 • 2,235 views

สัมมนาโอเพ่นซอร์ทอีอาร์พีและซีอาร์เอ็ม โดยบริษัทโครดี้ โซลูชั่น ...

สัมมนาโอเพ่นซอร์ทอีอาร์พีและซีอาร์เอ็ม โดยบริษัทโครดี้ โซลูชั่น จำกัด ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม RMUTT 19 กันยายน 2553 9:00-12:00

Statistics

Views

Total Views
2,235
Views on SlideShare
2,233
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
54
Comments
0

1 Embed 2

http://www.krodysolution.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • ประวัติความเป็นมาของแนวคิด ERPแนวคิด MRP เกิดขึ้นครั้งแรกที่อเมริกาในยุคต้นของทศวรรษ 1960 ในช่วงแรก MRP ย่อมาจาก Material Requirement Planning (การวางแผนความต้องการวัสดุ) เป็นวิธีการในการหาชนิดและจำนวนวัสดุที่ต้องใช้ในการผลิตตามตารางเวลาและจำนวนสินค้าที่ได้วางแผนโดย MPS (Master Production Schedule)MRP II ได้วิวัฒนาการถึงขั้นที่รวมหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนงบการจัดซื้อวัตถุดิบ การวางแผนต้นทุนสินค้าคงคลังของระบบบริหารสินค้าคงคลัง การวางแผนกำลังคนที่สัมพันธ์กับกำลังการผลิต ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของการผลิต เข้าอยู่ในระบบ MRP II ด้วยความสามารถนี้ทำให้ MRP II เป็นระบบที่สามารถส่งข้อมูลทุกชนิดที่ระบบบัญชีต้องการให้แก่ระบบบัญชีได้ นั่นก็คือ MRP II เป็นระบบที่รวมเอา Closed Loop MRP , ระบบบัญชี และระบบซิมูเลชัน เข้าด้วยกัน เป็นการขยายขอบเขตของสิ่งที่สามารถวางแผนและบริหารให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้นกว่าเดิมแนวคิด ERP เริ่มในยุคปี ค.ศ. 1990 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จุดกำเนิดเริ่มแรกของ ERP มาจากแนวคิดของการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Planning/Manufacturing Resource Planning, MRP System) ของอุตสาหกรรมการผลิตในอเมริกา โดยคำว่า ERP และแนวคิดของ ERP นั้นก็พัฒนามาจาก MRP นั่นเอง          
 • They are working with partners in low cost, labor-intensive countries and need to manage a complex supply chain. They also need to take into consideration numerous dimensions and variations of their products such as color, size, etc. Often there is a need to create several collections of new products every year. This process involves designers, members of research department, as well as sales managers, and needs to be well communicated and organized. When it comes to manufacturing, clothing companies are often choose to manage in-house the dye bath for the fabrics they and want to have complete traceability of the manufactured goods.

Seminar Open Source ERP/CRM Seminar Open Source ERP/CRM Presentation Transcript

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ผศ.ดร.ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม
  ERP/CRM
  ชัยวัฒน์ รุจิเมธาภาส
  โกศล รุจิเมธาภาส
  www.krodysolution.com
  Version 3
 • หัวข้อในการบรรยาย
  ประวัติความเป็นมาของแนวคิด
  1
  ความหมายและความสำคัญต่อธุรกิจ
  2
  ประโยชน์ในการนำ ERP/CRM มาใช้
  3
  ตัวอย่างรายชื่อบริษัทซอฟแวร์ ERP/CRM
  4
  ประมาณการณ์ต้นทุน
  5
  สถาปัตยกรรมซอฟแวร์
  6
  ตัวอย่างซอฟแวร์ CRM
  7
  www.krodysolution.com
 • หัวข้อในการบรรยาย
  ตัวอย่างซอฟแวร์ ERP
  8
  กรณีศึกษา ERP/CRM สำหรับธุรกิจสิ่งทอ
  9
  ถามตอบ
  10
  จบการนำเสนอ
  11
  www.krodysolution.com
 • 1. ประวัติความเป็นมาของแนวคิด
  4M คือ Material , Machine , Money และ Manpower
 • 1. ประวัติความเป็นมาของแนวคิด (ต่อ)
  อุตสาหกรรมปั่นด้าย (Spinning)
  อุตสาหกรรมทอผ้า (Weaving)
  อุตสาหกรรมฟอกย้อม (Dyeing & Bleaching)
  อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (Garment)
 • 1. ประวัติความเป็นมาของแนวคิด (ต่อ)
 • คือซอฟแวร์เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกรรมต่างๆ ของธุรกิจ
  • ควบคุมคลังสินค้า
  • รับรายการสั่งซื้อจากลูกค้า
  • สร้างรายการสั่งซื้อวัสดุดิบ
  • ดำเนินการผลิต
  • ส่งรายการแจ้งหนี้
  • บันทึกบัญชีและภาษี
  คือการปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ
  • นำเอาข้อมูลแต่ละแผนกมาเชื่อมต่อและแบ่งปันกัน
  • ทำให้แต่ละกิจกรรมของแผนกมาเชื่อมต่อเป็นขั้นตอนการทำงาน
  • ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. ความหมายและความสำคัญต่อธุรกิจ
 • ERP/CRM แท้จริงแล้วคือการทำ “Business Reengineering” โดยการจัด Business Activities แต่ละหน่วยงานให้เกิดเป็น Business Process ต่อเนื่องกันไป จัดเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม
  • Salesand Marketing
  • Production And Materials Management
  • Accounting And Finance
  • Human Resource
  2. ความหมายและความสำคัญต่อธุรกิจ (ต่อ)
 • 1. Order-To-Cash
  เก็บข้อมูลลูกค้า
  เก็บข้อมูลสินค้า(หรือบริการ)
  รับคำสั่งซื้อสินค้า(หรือบริการ)
  เตรียมสินค้าตามคำสั่งซื้อ
  หีบห่อและจัดส่ง
  ส่งใบแจ้งหนี้
  ขั้นตอนสำหรับธุรกิจร้านขายของทั่วไปใช้เวลาทั้งหมดเพียง 30 วินาที แต่สำหรับธุรกิจผลิตเครื่องบินใช้เวลาทั้งหมด 10 ปี
  กระบวนการการทำงานของธุรกิจโดยภาพรวม
 • 2. Procure-To-Pay
  วัตถุดิบหรือสินค้าจะมาจากซัพพลายเออร์
  ตัวแทนแทนจำหน่าย (ภายนอก)
  โรงงานผลิต (ภายใน)
  หน่วยงานร้องขอสั่งซื้อ (Purchase Requisite)
  บริษัทตรวจสอบราคาและปริมาณ ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ไปที่ซัพพลายเออร์
  ซัพพลายเออร์ส่งสินค้าพร้อมใบแจ้งหนี้ (Invoice)
  ฝ่ายการเงินและบัญชีบริษัทตรวจสอบทำการชำระเงินพร้อมลงบัญชี
  กระบวนการการทำงานของธุรกิจโดยภาพรวม
 • 3. Make-To-Stock
  สั่งซื้อหรือผลิตวัตถุดิบและที่เป็นส่วนประกอบต่างๆของสินค้า
  นำมาผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การถัก การทอ การย้อมสี การตัดเย็บ
  ประมาณการณ์คำสั่งซื้อ
  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
  หีบห่อ
  จัดเก็บในคลังสินค้า
  จัดส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ
  ถ้าเป็นการผลิตตามสั่งเรียก Make-To-Order
  กระบวนการการทำงานของธุรกิจโดยภาพรวม
 • กระบวนการการทำงานของธุรกิจโดยภาพรวม (ธุรกิจซื้อขาย)
  Sales Invoice
  Purchase Invoice
  บริษัท
  Receipt Note
  Delivery Note
  เจ้าหนี้
  ซัพพลายเออร์
  ลูกหนี้
  ลูกค้า
  Cash Purchase
  Cash Sale
  Purchase Returns
  Sale Returns
 • การบันทึกบัญชีเบื้องต้น
  วันที่ 1 บริษัททอฝัน สั่งซื้อปากกาจำนวน 1,600 ด้ามจากบริษัทปากกาไทย เป็นเงิน 3,200 บาท
  สินทรัพย์
  ทุน
  หนี้สินปากกาไทย
  +
  =
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  3,200
  ค่าใช้จ่ายPurchase A/C
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  3,200
  Purchase Invoice 001 Stock Updating ปากกา +1,600
 • การบันทึกบัญชีเบื้องต้น
  วันที่ 2 บริษัททอฝัน สั่งซื้อยางลบจำนวน 1,000 อันจากบริษัทยางลบไทย เป็นเงิน 1,000 บาท
  มีค่าขนส่ง 200 บาท
  +
  =
  สินทรัพย์
  ทุน
  หนี้สินยางลบไทย
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  3,200
  1,200
  ค่าใช้จ่ายPurchase A/C
  ค่าใช้จ่ายFreight A/C
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  3,200
  1,000
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  200
  Purchase Invoice 002 Stock Updating ยางลบ +1,000
 • การบันทึกบัญชีเบื้องต้น
  วันที่ 3 บริษัททอฝัน ซื้อที่เหลาดินสอจำนวน 200 อันจากบริษัทปากกาไทย ด้วยเงินสด
  1,400 บาท
  +
  =
  สินทรัพย์Cash A/C
  ทุน
  หนี้สินปากกาไทย
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  1,400
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  3,200
  1,200
  ค่าใช้จ่ายPurchase A/C
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  3,200
  1,200
  1,400
  Cash Purchase Invoice 003 Stock Updating ที่เหลาดินสอ +200
 • การบันทึกบัญชีเบื้องต้น
  วันที่ 4 บริษัททอฝัน ขายที่เหลาดินสอจำนวน 100 อันเป็นเงิน 1,000 บาทและยางลบ 500 อัน
  เป็นเงิน 1,000 บาท ให้โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,000 บาท
  +
  =
  สินทรัพย์โรงเรียน
  ทุน
  หนี้สิน
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  2,000 1,400
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  3,200
  1,200
  ค่าใช้จ่ายPurchase A/C
  รายได้Sale A/C
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  3,200
  1,200
  1,400
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  2,000
  Sale Invoice 001 Stock Updating ที่เหลาดินสอ -100 ยางลบ -500
 • การบันทึกบัญชีเบื้องต้น
  วันที่ 5 บริษัททอฝัน ขายปากกาจำนวน 100 อันเป็นเงิน 400 บาทให้โรงเรียน
  +
  =
  สินทรัพย์Cash A/C
  ทุน
  หนี้สิน
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  2,000 1,400
  400
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  3,200
  1,200
  รายได้Sale A/C
  ค่าใช้จ่ายPurchase A/C
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  2,000
  400
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  3,200
  1,200
  1,400
  Cash Sale Invoice 002 Stock Updating ปากกา -100
 • การบันทึกบัญชีเบื้องต้น
  วันที่ 6 บริษัททอฝัน คืนปากกาจำนวน 70 อันเป็นเงิน 140 บาทกลับบริษัทปากกาไทย
  +
  =
  สินทรัพย์
  ทุน
  หนี้สิน
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  2,000 1,400
  400
  เดบิตลด | เครดิตเพิ่ม
  140 3,200
  1,200
  ค่าใช้จ่ายPurchase Returns A/C
  เดบิตเพิ่ม | เครดิตลด
  140
  Purchase Returns 001 Stock Updating ปากกา -70
 • เกิดการปฏิรูปการทำงาน-การบริหารธุรกิจ
  การเพิ่มประสิทธิภาพและความเหมาะสมให้กับกระบวนการทางธุรกิจ
  การทำให้การบริหารงานได้รวดเร็ว ไวต่อเหตุการณ์
  การลดลงของค่าใช้จ่ายโดยรวมขององค์กร
  ความสามารถในการรับรู้สภาพการณ์โดยรวมของการบริหารได้แบบเรียลไทม์
  3. ประโยชน์ในการนำ ERP/CRM มาใช้
 • ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้องค์กรโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด
  ความสามารถในการตัดสินใจได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
  การเป็นตัวเองและความกระตือรือร้นของพนักงาน
  การใช้ความสามารถของพนักงานให้เกิดผลสำเร็จ
  การใช้ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในการบริหารองค์กรให้เกิดผลสำเร็จ
  3. ประโยชน์ในการนำ ERP/CRM มาใช้ (ต่อ)
 • 4. ตัวอย่างรายชื่อซอฟแวร์ ERP/CRM
 • 4. ตัวอย่างรายชื่อซอฟแวร์ ERP/CRM (ต่อ)
 • 5. ประมาณการณ์ต้นทุน
 • 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์
  1st Release
  2nd Release
  Continuous
  New Process
  sustenance
  high cost savings
  COST VALUE SCALE
  Customisation
  high cost
  savings
  MRP
  HealthCare
  Other verticals
  (3,000,000)
  Implementation
  Application
  Utilities Tools
  ERP/CRM
  (300,000)
  Application Server
  One time
  low cost
  savings
  Database
  LINUX
  (3,000)
  Operating System
 • 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่อ)
  Data
  Layer
  Presentation Layer
  Business Layer
  Data Access Layer
  JAVA, VB.NET, C#, C++, PHP, Python, Perl,…
  Data Access Component
  MS SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle, DB2,…
  Windows Form
  Web Form
 • 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่อ)
  Your Own Brand
  Customization &
  Extensions
  Open Source
  ERP
  • Scalable
  • Platform Neutral
  • All features of the underlying platform (e.g. J2EE, WebServices)
  Open Source
  Data Dictionary
 • 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่อ)
  Your Own Brand
  Customization &
  Extensions
  • Quote-to-Cash
  • Requisition-to-Pay
  • Customer Relations Management
  • Partner Relations Management
  • Supply Chain Management
  • Performance Analysis
  • Web Store
  Open Source
  ERP
  Open Source
  Data Dictionary
 • 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่อ)
  Your Own Brand
  Customization &
  Extensions
  • Customization
  • Screen
  • Reports
  • Components/Extension
  • Helpdesk
  • Fixed Asset
  • Tax Management
  • Payroll
  Open Source
  ERP
  Open Source
  Data Dictionary
 • 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่อ)
  • Rebranding and Owning for Reselling
  • Never Acquired
  • Never Stop Development
  Your Own Brand
  Customization &
  Extensions
  Open Source
  ERP
  Open Source
  Data Dictionary
 • 6. สถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (ต่อ)
  XYZ Solutions
  Your Own Brand
  Customization &
  Extensions
  XYZ
  Extensions
  You pay
  for this only
  Open Source
  ERP
  XYZ Business
  Solution
  You pay
  for everything
  Open Source
  Open Source
  Data Dictionary
  XYZ Application
  Framework
  You get Money from this
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)CRM Definition
  • What is CRM?
  • CRM (customer relationship management) is an information industry term for methodologies, software, and usually Internet capabilities that help an enterprise manage customer relationships in an organized way. For example, an enterprise might build a database about its customers that described relationships in sufficient detail so that management, salespeople, people providing service, and perhaps the customer directly could access information, match customer needs with product plans and offerings, remind customers of service requirements, know what other products a customer had purchased, and so forth.
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)Traditional Structure
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)Unified View of Customer
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Customer Services
  • Sugar Open Source enables organizations to efficiently organize, populate, and maintain information on all aspects of their customer relationships.
  • Sugar Open Source provides
  • integrated management of corporate information on customer accounts and contacts
  • sales leads and opportunities
  • activities such as calls, meetings, and assigned tasks.
  • The system also offers a graphical Dashboard to track your sales pipeline, the most successful lead sources, and the month-by-month outcomes for opportunities in the pipeline.
  7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM
  • Customer Relationship Management:
  • Account creation and management, with any number of Contacts associated with each Account;
  • Activity history (Meetings, Calls, Tasks, Notes with optional file attachments, and Emails) is tracked for Contacts, Accounts, Leads, Opportunities and Cases;
  • Tasks may be assigned to users, and automatic email notifications may optionally be sent to advise users of new tasks
  • Sales Force Automation:
  • Summary view of upcoming Appointments, top Opportunities, open Cases, Leads, open Tasks, assigned Bugs, sales pipeline graph, monthly calendar, and a quick contact entry facility;
  • Sales Lead creation and tracking, and conversion of sales Leads into Opportunities; and
  • Graphical Dashboard display of Opportunity Pipeline, Lead Sources & Outcomes.
  7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Core Features of SugarCRM
  • Customer Service Tracking:
  • A case management system that allows users to track customer problems and resolutions. Allows each problem to have a lifecycle of information to improve customer satisfaction; and
  • Each case links to the related Account, Contacts, Notes, associated files, plus Call and Meeting activity history.
  • A bug tracking system for managing bugs reported against different revisions of software.
  • News Service:
  • An RSS news feeds module lets you select and manage your favorite news feeds, and display them on your My RSS News Feeds screen.
  7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Core Features of SugarCRM
  • Corporate Calendar:
  • Calendar view (by Day, Week, Month, or Year) of all corporate Activities, with an associated Task list; and
  • Shared calendar for viewing other user’s calendars for avoiding scheduling conflicts.
  • Interface Consolidation:
  • The Portal module allows administrators and users to link external web sites and web applications into the Sugar Suite user interface, enabling Sugar Suite to become a unified information interface for its users.
  7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Core Features of SugarCRM
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Main Page
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Account (Company/Entity)
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Calendar
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Calendar
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Activities
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Contacts
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Accounts
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Leads
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Opportunities
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Cases
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Bug Tracker
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: RSS Feeder
 • 7. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) SugarCRM: Dashboard
 • SugarCRM
  Ofbiz ERP/CRM (Overview)
  Dolibarr ERP/CRM (Overview)
  Adempiere ERP/CRM
  8. ตัวอย่างซอฟแวร์ ERP/CRM
 • 8. ตัวอย่างซอฟแวร์ ERP/CRM (ต่อ)
 • DEMO
  www.krodysolution.com
 • ปัญหา และ อุปสรรค ของการทำระบบ ERP
  การเห็นความสำคัญของการนำระบบ ERP เข้ามาใช้ภายในองค์กร โดยที่ไม่ทำให้ User คิดว่า เป็นการเพิ่มงานให้กับ User
  การใช้ความอดทนค่อนข้างสูงในการทำความเข้าใจกับ User และปรับมุมมอง และ วิธีการ รวมถึงแนวคิดของ User ในการเข้ามาใช้ระบบ ERP
  ต้องมีความกระตือรือร้นค่อนข้างสูงในการเข้าไป Support User เพื่อให้ User เห็นถึง ความจริงใจที่ IT ต้องการ Support Program ให้ User สามารถใช้งานได้จริง
  9. กรณีศึกษา ERP/CRM สำหรับธุรกิจสิ่งทอAsia Garment& Fancy Art
 • ปัญหา และ อุปสรรค ของการทำระบบ ERP
  ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติของ User ให้ดีในการใช้โปรแกรมเพื่อนำ Idea มาปรับ และพัฒนาโปรแกรมของเราให้สมบูรณ์และใช้งานได้จริง
  IT ต้องเรียนรู้ Flow การทำงานที่แท้จริงของระบบ Garment ให้ออกไม่เช่นนั้นการที่จะทำ ระบบให้สำเร็จได้นั้นเป็นไปได้ยากเพราะ IT จะแก้ปัญหาไม่จบและมองภาพไม่ออก ผลลัพธ์ที่ออกมา จะกลายเป็นว่า ระบบไม่ Work
  ปัจจัยสำคัญสำหรับ IT คือ ความจริงใจ และ กำลังใจ ในการที่จะทำระบบ ERP ให้สำเร็จจริงๆ นั้นก็คือ เป้าหมายที่เราตั้งใจทำให้ระบบสามารถทำงานได้จริงนั่นเอง
  9. กรณีศึกษา ERP/CRM สำหรับธุรกิจสิ่งทอAsia Garment& Fancy Art
 • ประโยชน์ของโปรแกรม ERP
  เป็นโปรแกรมที่เสียค่าใช้จ่ายถูกมากๆ ถ้าเทียบกับ ระบบ ERP อื่นที่ใช้ภายในองค์กร > 20 เท่าตัว
  สามารถใช้งานได้จริง เพราะใช้งานมาแล้ว 1 ปีเต็ม
  ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพราะไม่ต้องมาลง Book อีกที
  สามารถติดตามงานได้ทุก Process ในขบวนการ Production
  9. กรณีศึกษา ERP/CRM สำหรับธุรกิจสิ่งทอ Asia Garment& Fancy Art
 • ประโยชน์ของโปรแกรม ERP
  เพิ่มศักยภาพของ User ในการทำงาน และ การตรวจเช็คงาน
  สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่ระบบอื่นๆๆได้ง่าย เช่น ระบบ POS On Web เป็นต้น
  Save Cost ในส่วนที่เป็นการลงทุนทางด้าน Hardware เพราะระบบนี้ไม่จำเป็น ที่จะต้องใช้ Spec Computer ที่สูง ก็สามารถใช้งานได้
  Save Cost ในส่วนที่เป็นการลงทุนทางด้าน Network ถ้าองค์กรของเรามีหลายสาขา ไม่จำเป็นที่จะต้องเช่า สาย Lead Line ขอแค่มี Internet และ set VPN Router ก็สามารถจะเชื่อมโยงเห็นกันได้ เป็นต้น
  9. กรณีศึกษา ERP/CRM สำหรับธุรกิจสิ่งทอ Asia Garment& Fancy Art
 • ระบบ ERP เป็นระบบที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดในปัจจุบัน หากไม่มี ERP ท่านจะไม่สามารถที่จะแข่งขันได้อีกในอนาคตอันใกล้ การตัดสินใจเลือก ERP ของผู้บริหารควรเลือกระบบ ERP ที่เป็นระบบเปิด (Open Source) ใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นรองรับกับเทคนิคการบริหารการผลิตทั้งแบบ Push และแบบ Pull เช่นระบบ PowerCerv JIT (Just in Time) และคัมบัง (Kanban) ตลอดจนจะต้องหาบุคลากรได้อย่างไม่ลำบากเพื่อองค์กรจะได้ไม่มีปัญหาต่อการหาเจ้าหน้าที่
  10. สรุป
 • ERP ในปัจจุบันถูกนิยามใหม่เป็น ERP Plus ดังนั้นจะต้องรองรับระบบ CRM (Customer Relationship Management) การใช้ระบบ ERP ให้มีประสบความสำเร็จนั้นมิใช่เพียงติดตั้งคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หากแต่ต้องนำความสามารถของ ERP นั้นปรับปรุงการทำงานขององค์กรของคุณให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เจ้าหน้าที่ผู้ขายตลอดจนบริษัทที่ติดตั้ง ERP จะต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง ช่วยให้คุณและองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด หากผู้บริหารนำปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดมาพิจารณาอย่างรอบคอบจะสามารถตัดสินใจเลือกระบบ ERP ได้อย่างถูกต้องสำหรับองค์กรของคุณ
  10. สรุป (ต่อ)
 • 11. ถามตอบ
  www.KrodySolution.com
  ERP
  ชัยวัฒน์ รุจิเมธาภาส
  c@krodysolution.com
  CRM
  โกศล รุจิเมธาภาส
  r_kosol@hotmail.com
 • จบการนำเสนอ
  www.krodysolution.com