Tematika vezetoi szamvitel_-_2010. tavaszi félév

 • 2,008 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,008
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Szent István Egyetem Magyar MBA Program Tantárgytematika A tárgy neve: VEZETŐI SZÁMVITEL Időpontja: 2010. tavaszi félév Tantárgyfelelős: Dr. Zéman Zoltán, Véghné Dr. Bálint Katalin E-mail: zeman.zoltan@gtk.szie.hu I. A tantár gy rövid ismer tetés e A hallgató ismerje meg a vezetői számvitel tartalmi elemeit. Ismerje meg a költségtervezés, költségszámolás, költségelemzés, költségelszámolás lehetséges módszereit. Gyakorlati alkalmazásban legyen rálátása a önköltségszámítás és a gazdasági kalkuláció közötti tartalmi különbségeire. II. Milyen elővégzettség kell a tantárgy felvételéhez / megértéséhez Vállalatgazdaságtan. Számvitel. Számviteli munkák specialitásai. Számvitelszervezés és vezetés. Ellenőrzés. III. A tárgy célja A vezetői számvitel elvi kérdésében, megértik a vezetői számvitel lényege, kialakulása főbb okait. A vezetői számvitel konkrét rendszere, feladatai hazánkban. A vezetői számvitel ás controlling kapcsolata A költséggazdálkodás szemléleti alapjainak az elsajáttítatása. IV. Kötelező szakirodalom (tankönyv(ek), esettanulmányok Pauline Witman :Vezetői számvitel BGF. 1997. Sztanó-Korom-Veress: Példatár a vezetői számvitelhez Budapest 2005 Esettanulmányok. Részletes tematika Alkalom Dátum Téma Olvasási feladat Házi feladat 1. 10. 04. 16. A költségalakulás Előadó: Véghné ellenőrzés. A Dr. Bálint Katalin költségalakulás elemzése .A vezető feladatai a Számviteli politika kialakításában. 2. A vezetői számvitel 10. 04. 23. Előadó: Dr.Zéman lényege, kialakulása Zoltán A vezetői számvitel elvi kérdései 3 10.05.07. A költséggazdálkodás Előadó: Véghné szemléleti alapjai 1
 • 2. Szent István Egyetem Magyar MBA Program A költséggazdálkodás Dr. Bálint Katalin fontosabb módszerei Felhasználási normák, normatívák Költségváltozási tényező alkalmazása Házi feladat kiadása 10.05.08. A szervezeti egységek 4 tényleges teljesítményeinek és Előadó: Véghné költségeinek Dr. Bálint Katalin elszámolása A költséggazdálkodás információrendszere. . A vezetői számvitel 10.05.28. 5. konkrét rendszere, feladatai hazánkban Előadó: Dr.Zéman Zoltán A vezetői számvitel ás controlling kapcsolata Értékelemzés 6. 10.05.29. Egyéb módszerek Előadó: Dr.Zéman A szervezeti egységek Zoltán feladatainak tervezése A szervezeti egységek tényleges 10.06.04. Előadó: Dr.Zéman 7. teljesítményeinek és Zoltán költségeinek elszámolása 10.06.11. Gazdasági kalkuláció, döntéshozatali Előadó: Véghné 8. Dr. Bálint Katalin számítások A költséggazdálkodás Előadó: Véghné Dr. Bálint Katalin 10.06.25. és az éves beszámoló 9. kapcsolata. A házi feladat leadásának időpontja . Beszámoló A feladat elkészítése és ZH: Véghné Dr. Bálint leadása, feltétele a 10. 10.06.26. Katalin beszámoló elkészítésének. 2
 • 3. Szent István Egyetem Magyar MBA Program V. A tantárgy értékelése Teljesítmény értékelés az MBA rendje szerint. 1. a házi feladat 25% 2. az órai munka értékelése 25% „Félévi” beszámoló 50% (un. mid-term) vizsga (beszámoló, prezentáció stb.) 3
 • 4. Szent István Egyetem Magyar MBA Program ÖNÉLETRAJZ DR: ZÉMAN ZOLTÁN Születési év: 1969 Végzettség: főiskolai és egyetemi diploma Szakképzettség: vállalatgazdasági üzemmérnök oklevél, okl. gazdasági agrármérnök, okl. könyvvizsgáló, külkereskedelmi üzletkötő Jelenlegi munkahely: • Szent István Egyetem GTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet • Szent István Egyetem GTK, Vállalkozási Akadémia ésTovábbképző Intézet A kinevezésben feltüntetett munkakör: egyetemi docens, igazgatóhelyettes (VATI) Tudományos fokozat: 1998. Ph.D. Közgazdaságtan (A controlling szerepe a magyar vállalkozások működésében, valamint a várható fejlesztési lehetőségek) Díjak: • SZIE Babérkoszorú ezüst fokozat 2004. • SZIE Babérkoszorú arany fokozat 2006. Eddigi oktatási tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban eltöltött idő): 1994-1995- től Számvitel, Ellenőrzés, 1998-tól Controlling és Ellenőrzés a Szent István Egyetemen, Számviteli és Pénzügyi Tanszéken. 1998-tól Ellenőrzés, számvitel, több mérlegképes könyvelői tanfolyam szakmai koordinátora, ill. mérlegképes könyvelői képzésben. 2001-2002-től Vezetői Számvitel, a Szent István Egyetemen, MBA képzés. 2002-től Controlling a Szent István Egyetemen, a Közgazdasági Doktori Iskolában. Pénzügy menezsdment Szent István Egyetemen. Oktatásban eltöltött idő: 14 év Gyakorlati tevékenység: • Könyvvelői továbbképzések vezetése országos szinten. • Pénzügyi – Számviteli Tanácsadás a Data Setury KFT. • Controlling rendszer (stratégiai) kialakítási javaslat a SZRT-nek. • ÁPV RT. holding controlling kialakítása. • Controlling tanácsadás a RAABE könyvkiadónak. • Controlling rendszerfejlesztés a MALÉV-nél. • Humán controlling kialakítása az ESTEE LAUDER-nél. • Gazdasági elemzés módszertani fejlesztése a vállallat controlling rendszerében az UNILEVER-nél. • Az alkalmazott controlling gyakorlat tudományos megalapozása. 4
 • 5. Szent István Egyetem Magyar MBA Program • Innovációs kutatások Nyelvismeret: orosz – középfokú állami nyelvvizsga angol - középfokú állami nyelvvizsga Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása) 2005. Fónagy Árva P. - Zéman Z.: Vállalatértékelési módszerek összehasonlító elemzése, a stratégiai kontrolling eszköztárában Szakcikk. és Könyvrészlet is. 2002. Zéman Z. - Bárczi J.: Die Controlling-Beratung Szent István University Gödöllő. 2002. Széles Zs. – Zéman Z. – Fónagy Árva P.: Principal Component Analysis and Benchmarking Szent István University Gödöllő 2001. Zéman Z.: Számvitel III. jegyzet Szent István Egyetem GTK 2001. Zéman Z.: Controlling jegyzet Szent István Egyetem GTK Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából a legfontosabb 5 publikáció felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek): 2000. Tóth A. – Zéman Z.: Controlling Alapismeretek, Főiskolai jegyzet. Gyöngyös. Lektorálta: Dr. Liebmann Lajos 1999/ Zéman Z.: Controlling a személyzeti munkában, jegyzet részlet. 1.8. fejezet (Humán 2000. Erőforrás Menedzsment szakon) 2002. A pénzügyi controlling integritása a vállalkozások controlling rendszerében. Gyakorlati Controlling Kézikönyv. Raabe. 1997. Zéman Z.: The connnection between controlling and accountancy in the operation of the firm in Hungary.-Part one. Georgia University, Konferencia anyag, előadás 2004. Tóth A. et.al.: (Zéman - Fónagy) A vállalati értékmérő módszerek felhasználása a vállalati teljesítménymérésben. Szakkönyvrészlet Tudományos/szakmai közéleti tevékenység/ nemzetközi kapcsolatok: • 2000-től a PM. Szakképesítésekben vizsgarevizor. • 2001-től a MTA Gazdaság és Jogtudományi Osztály Pénzügyi Bizottsági tagja. • 2001-től Controlling Egyesületi Tag • 2002-től Számviteli Egyesületi Tag • 2000-től Szerkesztő Bizottsági Tagja a Gyakorlati Controlling Kézikönyvnek. • 2005-től A controller Folyóírat Szekciófelelőse. • 2004-től Purdue University – Marketing director – Thomas Krudy. • 2004-től Gak Kht. Felügyelő Bizottsági tag. 5
 • 6. Szent István Egyetem Magyar MBA Program ÖNÉLETRAJZ Név: Véghné Dr. Bálint Katalin Születési év, hó, nap, hely: 1950. 12. 31. Gödöllő Anyja neve: Dömsödi Jolán Végzettség: egyetem (Gödöllői Agrártudományi Egyetem) Szakképzettség: okleveles üzemszervező agrármérnök (1974) mérlegképes könyvelő (1982) Jelenlegi munkahely: Szent István Egyetem GTK, Pénzügyi és Számviteli Intézet Munkakör: egyetemi adjunktus Tudományos fokozat: egyetemi doktori (1981) Lakcím: 2100 Gödöllő Bocskai u. 8/b e-mail cím: havariafamily@fibermail.hu Telefon: 06-20-3887440 Állampolgárság: magyar Eddigi oktatási tevékenység: Szent István Egyetem GTK, 1978.-től folyamatosan: • Számvitel I. • Számvitel II. • Számvitelszervezés • Számvitel és pénzgazdálkodás • Számviteli alapok • Vállalkozási üzleti szabályzatok Szent István Egyetem KVA, 1991-től folyamatosan: • Számvitel I. • Számvitel II. • Számvitel III. • Számvitelszervezés Szent István Egyetem HEM 1991-től folyamatosan: • Ügyvitelszervezés Budapesti Kommunikációs Főiskola 2004-től folyamatosan: • Számvitel • Számvitelszervezés Oktatásban eltöltött idő: 31 év Gyakorlati tevékenység: 6
 • 7. Szent István Egyetem Magyar MBA Program • Agroconsult Kft. főkönyvelő (1991-től folyamatos) • Agrint Kft. főkönyvelő (1991-2003) • Fundament Kft. főkönyvelő (1999-2004) • PMVA Felügyelő Testületi tag (2002 –től) • Webbusiness zRT. Felügyelő Bizottsági tag (2006-tól) Nyelvismeret: Orosz középfokú nyelvvizsga Tudományos/szakmai közéleti tevékenység: SZIE GTK Kari Tanács tag (1997-2000) SZIE KTI Kari Tanács tag (1997-től folyamatos) Szakmai tudományos munkásság (legfontosabb publikációk): 1./ Véghné Dr. Bálint Katalin: .A számviteli politika változásai, fejlesztési lehetőségei, hazásuk a gazdálkodásra. Konferencia Keszthely. 2006. 2./ Véghné dr. Bálint Katalin: Mezőgazdasági vállalkozások integrált menedzsment rendszere. Tudományos tanácskozás az NKFR 014/2004 kutat projekt Gödöllő. 2005. 3./ Véghné dr. Bálint Katalin: Mezőgazdasági vállalkozások integrált menedzsment rendszere. Agrárgazdaság, vidékfejlesztés, agrárinformatika nemzetközi konferencia Debrecen. 2005. 4./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitelszervezés egyetemi jegyzet SZIE GTK 2004 5./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitel I-II. egyetemi jegyzet a levelező képzés számára SZIE GTK 2003. 6./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Vezetői számvitel: egyetemi jegyzet SZIE GTK 2002. 7./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Vállalkozási üzleti szabályzatok: egyetemi jegyzet SZIE GTK 2002. 8./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitel I.: egyetemi jegyzet a levelező képzés számára SZIE GTK 2002. 9./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitel és pénzügy: egyetemi jegyzet a távoktatás számára SZIE MKK 2002. 10./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitel és pénzgazdálkodás: egyetemi jegyzet a távoktatás SZIE GTK 2002. 11./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitel: egyetemi jegyzet a kiegészítő képzés számára SZIE GTK 2002 12./ Véghné Dr. Bálint Katalin: A Kft. gyakorlati kézikönyve (4/4., 5/3, 5/5 fejezetek) Verlag Dashöfer Szakkiadó Kft. Budapest 2001. 13./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Irodai Adatfeldolgozás SZIE Távoktatási (jegyzet) 2000. 14./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Könyvvezetés és beszámoló készítés SZIE Távoktatás (jegyzet) Gödöllő, 2000. 15./ Véghné Dr. Bálint Katalin:Számvitel I-II. jegyzet GATE kiegészítő képzés 1999. Gödöllő 16./ Dr. Tóth Pál - Dr. Kozma András - Dr. Pataki László - Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitel és pénzgazdálkodás. tankönyv Mezőgazda Kiadó, Budapest,1999 Második átdolgozott kiadás. 17./ Véghné Dr. Bálint Katalin: A magyar családi gazdaságok nyilvántartási rendszerének fejlesztési feladatai EU minták alapján. GATE , 1999. Konferencia előadás. 18./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Ügyvitelszervezés. Főiskolai lektorált jegyzet. GATE - HEM jegyzet, Gödöllő, 1999. Lektorálta: Dr. Tóth Pál egyetemi tanár 19./ Véghné Dr. Bálint Katalin: Ügyvitelszervezés. Főiskolai lektorált jegyzet. GATE - KVA jegyzet, Budapest 1998. Lektorálta: Dr. Tóth Pál egyetemi tanár 7
 • 8. Szent István Egyetem Magyar MBA Program 20./ Dr. Tóth Pál - Dr. Kozma András - Dr. Pataki László - Véghné Dr. Bálint Katalin: Számvitel és pénzgazdálkodás. tankönyv Mezőgazda Kiadó, Budapest,1993. 21./Véghné Dr. Bálint Katalin :Szántóföldi paradicsomtermesztés vertikális kérdései Konferencia előadás Gödöllő, 1982. 22./Véghné Dr. Bálint Katalin :Szántóföldi paradicsomtermesztés vertikális kérdései Konferencia előadás Keszthely, 1982. 8