Teoria Fulls de càlcul
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Teoria Fulls de càlcul

on

 • 161 views

Teoria Fulls de càlcul

Teoria Fulls de càlcul

Statistics

Views

Total Views
161
Views on SlideShare
161
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Insertar -> Imagen -> Wordart Total = suma.producto

Teoria Fulls de càlcul Presentation Transcript

 • 1. Full de càlculFull de càlcul José Miguel BetoretJosé Miguel Betoret
 • 2. La pantalla principalLa pantalla principal  Barra de títolBarra de títol  Barra de menúsBarra de menús  Barres estàndard i deBarres estàndard i de formatformat  Barra de fórmulesBarra de fórmules  FilesFiles  ColumnesColumnes  Cel·les o casellesCel·les o caselles
 • 3. Contingut d’una cel·laContingut d’una cel·la  DadesDades  TIPUS:TIPUS:  TextText  NumèricNumèric  DatesDates  Alineació predefinidaAlineació predefinida  Nombres massaNombres massa extensosextensos  FórmulesFórmules  Sempre comencenSempre comencen per el símbol igualper el símbol igual ==  Les fórmules esLes fórmules es recalculen a cadarecalculen a cada momentmoment  Es el verdaderEs el verdader potencial dels fulls depotencial dels fulls de càlculcàlcul
 • 4. Paquet ofimàticPaquet ofimàtic AplicacionsAplicacions MicrosoftMicrosoft OfficeOffice OpenOfficeOpenOffice Editor deEditor de textostextos WordWord WriterWriter Full de càlculFull de càlcul ExcelExcel CalcCalc Presentació dePresentació de diapositivesdiapositives PowerpointPowerpoint ImpressImpress Base de dadesBase de dades AccessAccess BaseBase AltresAltres -- Draw, MathDraw, Math
 • 5.  FuncionsFuncions  Ex:Ex: =SUMA(A1:A100)=SUMA(A1:A100)  Fórmules mésFórmules més complexescomplexes  FORMAFORMA  FórmulesFórmules OperacionsOperacions  Ex: =A4/A5Ex: =A4/A5  Càlculs ràpids iCàlculs ràpids i senzillssenzills = <NOM_FUNCIO> ( paràmetre1 ; paràmetre2...)
 • 6. Un exercici senzillUn exercici senzill
 • 7. Referències relativesReferències relatives  Quan volem utilitzar elQuan volem utilitzar el contingut d’una casella,contingut d’una casella, podem referir-nos a ellapodem referir-nos a ella amb una referència:amb una referència:  =D1=D1  Alhora de copiar i pegar,Alhora de copiar i pegar, aquesta referènciaaquesta referència s’actualitza així:s’actualitza així: 44 =D2=D233 =D1=D122 34,534,511 DDCCBBAA En la cel·la C2 Apareix 34,5 En la cel·la C3 apareix 0, perquè en D2 no hi ha res
 • 8. Referències absolutesReferències absolutes  Per a que no esPer a que no es desplace la referència aldesplace la referència al copiar-pegar gastemcopiar-pegar gastem $$  =$D$1=$D$1  Alhora de copiar i pegar,Alhora de copiar i pegar, aquesta referènciaaquesta referència s’actualitza així:s’actualitza així: 44 =$D$1=$D$133 =$D$1=$D$122 34,534,511 DDCCBBAA En la cel·la C2 Apareix 34,5 En la cel·la C3 apareix 34,5, perquè segueix apuntant a D1 Pràctica
 • 9. Principals fórmulesPrincipals fórmules (1/7)(1/7)  EstadístiquesEstadístiques  CONTAR, CONTARA, CONTAR.BLANCO,CONTAR, CONTARA, CONTAR.BLANCO, CONTAR.SICONTAR.SI  MAX, MINMAX, MIN  MEDIANA, PROMEDIOMEDIANA, PROMEDIO
 • 10. Exercicis amb fórmulesExercicis amb fórmules estadístiquesestadístiques Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Mitjana Examen Final Juan Pérez 8,9 7 6 7,30 6,9 José Hernández 4,2 5,1 5,9 5,07 4,3 Rafael Espinosa 5,3 6,3 7,4 6,33 7,1 Julio León 5,1 5,2 5,3 5,20 Nombre d'alumnes de la classe 4 4 Resum de l'examen final Resum anual Presentats 3 Màxim anual 8,9 No presentats 1 Mínim anual 4,2 Aprovats 2 Nota mitjana 5,975 Nota central 5,6
 • 11. Principals fórmulesPrincipals fórmules (2/7)(2/7)  Matemàtiques i trigonomètriquesMatemàtiques i trigonomètriques  ABS, ENTERO, REDONDEARABS, ENTERO, REDONDEAR  ALEATORIOALEATORIO  NUMERO.ROMANONUMERO.ROMANO
 • 12. Exercicis amb fórmulesExercicis amb fórmules matemàtiquesmatemàtiques Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Mitjana Examen Final Juan Pérez 8,9 7 6 7,30 6,9 José Hernández 4,2 5,1 5,9 5,07 4,3 Rafael Espinosa 5,3 6,3 7,4 6,33 7,1 Julio León 5,1 5,2 5,3 5,20 TAMAGOTXI N. ROMÀ Juan Pérez 8 7 6 VII José Hernández 4 5 5 V Rafael Espinosa 5 6 7 VI Julio León 5 5 5 V VOLUNTARI ALEATORI 4
 • 13. PrincipalsPrincipals fórmules(3/7)fórmules(3/7)  De textDe text  CONCATENARCONCATENAR  DERECHA, IZQUIERDADERECHA, IZQUIERDA  MAYUSC, MINUSC, NOMPROPIOMAYUSC, MINUSC, NOMPROPIO
 • 14. Principals fórmulesPrincipals fórmules (4/7)(4/7)  Data i horaData i hora  AHORA, HOYAHORA, HOY  DIA, DIAS360, DIASEM,DIA, DIAS360, DIASEM,  MES,MES,  AÑOAÑO
 • 15. PrincipalsPrincipals fórmules(5/7)fórmules(5/7)  LògiquesLògiques  Y, O, NOY, O, NO  SISI  CondicióCondició  Valor_si_verdaderaValor_si_verdadera  Valor_si_falsaValor_si_falsa  Ex: SI (A4>A5; “A4 es major”, “A4 es menor”)Ex: SI (A4>A5; “A4 es major”, “A4 es menor”)
 • 16. Principals fórmulesPrincipals fórmules (6/7)(6/7)  InformaciónInformación  ESBLANCOESBLANCO  ESNUMEROESNUMERO  ESTEXTOESTEXTO
 • 17. Principals fórmulesPrincipals fórmules (7/7)(7/7)  Búsqueda i referènciaBúsqueda i referència  BUSCARV, BUSCARH, BUSCARBUSCARV, BUSCARH, BUSCAR  Ex: BUSCARV ( E1; A1:D5; 2; FALSO )Ex: BUSCARV ( E1; A1:D5; 2; FALSO )  INDICE, COINCIDIRINDICE, COINCIDIR
 • 18. Formatat d’una cel·laFormatat d’una cel·la  TextText  Format del númeroFormat del número  AlineacióAlineació  Tipus de lletraTipus de lletra  VoresVores  OmbrejatOmbrejat  VoresVores  EmplenamentEmplenament
 • 19. Formatat generalFormatat general  FilaFila  AlçadaAlçada  Mostrar/OcultarMostrar/Ocultar  ColumnaColumna  AmpladaAmplada  Mostrar/OcultarMostrar/Ocultar  FullFull  Mostrar/OcultarMostrar/Ocultar  FonsFons  Color i nom de la pestanyaColor i nom de la pestanya
 • 20. FórmulaFórmula BUSCARVBUSCARV  Retorna informació a partir de un codi i deRetorna informació a partir de un codi i de dades introduïdes anteriormentdades introduïdes anteriorment 1259612596CPCP TorreblancaTorreblancaPoblacióPoblació c/c/ SitjaSitjaAdreçaAdreça Joan H.Joan H.NomNom 12.345.678Z12.345.678Z NIFNIF
 • 21. FórmulaFórmula BUSCARVBUSCARV Base de dadesBase de dades FacturaFactura 1. Introduïm el Codi 2. Busca en la 1ª col. 3. Localitza la fila 4. Torna el valor contingut en la columna indicada
 • 22. FórmulaFórmula BUSCARVBUSCARV FALSEFALSE QUÈ vull cercarQUÈ vull cercar ON vull cercar-hoON vull cercar-ho què vull TORNARquè vull TORNAR
 • 23. Format condicionalFormat condicional  Dóna un format a la cel·la en funció del valorDóna un format a la cel·la en funció del valor que contéque conté  3 posibles condicions3 posibles condicions  Cada condició:Cada condició:  Valor de la cel·laValor de la cel·la  Fòrmula personalitzadaFòrmula personalitzada = < <= > >= <> entre
 • 24. PràctiquesPràctiques Full de càlculFull de càlcul
 • 25. 1.1. Càlcul bàsic de notesCàlcul bàsic de notes Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Mitjana Examen Final Juan Pérez 8,9 7 6 7,30 6,9 José Hernández 4,2 5,1 5,9 5,07 4,3 Rafael Espinosa 5,3 6,3 7,4 6,33 7,1 Julio León 5,1 5,2 5,3 5,20 5,5 Nombre d'alumnes de la classe 4 4 Resum de l'examen final Resum anual Presentats 4 Màxim anual 8,9 No presentats 0 Mínim anual 4,2 Aprovats 3 Nota mitjana 5,975 Nota central 5,6
 • 26. 2: Càlculs bàsics2: Càlculs bàsics
 • 27. 3: Referències absolutes3: Referències absolutes =B7+SUMA($C$7:C7) =B7*$C$4 =$C$3 =B7+C7 =D7+C8
 • 28. 4: Interès compost4: Interès compost
 • 29. 4b: Interès compost a 40 anys...4b: Interès compost a 40 anys... Ampliar el exercici 4 per a calcular quan sera l’import a 40 anys
 • 30. 5. Factura Senzilla5. Factura Senzilla Datos Fòrmules =B6*C6 =D6*$E$3 =D6+E6
 • 31. 6. Factura amb “SI”6. Factura amb “SI” Datos Fòrmules SI 16% DE (TOTAL – DTO ) SUMA
 • 32. 7. Factura Gimnàs7. Factura Gimnàs
 • 33. 8. Format condicional8. Format condicional
 • 34. 9. Trigonometria9. Trigonometria
 • 35. 10. Productes propis10. Productes propis
 • 36. 11. Control de faltes11. Control de faltes
 • 37. 12. Perruqueria12. Perruqueria Dades
 • 38. TemperaturesTemperatures Dades Fòrmules
 • 39. ModelModel Dades
 • 40. Factura completa (1/2)Factura completa (1/2) BUSCARV
 • 41. Factura completa (2/2)Factura completa (2/2)
 • 42. CalendariCalendari Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Gener 2008
 • 43. FotocòpiesFotocòpies Fòrmules