Teoria Fulls de càlcul

202 views

Published on

Teoria Fulls de càlcul

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Insertar -> Imagen -> Wordart Total = suma.producto
 • Teoria Fulls de càlcul

  1. 1. Full de càlculFull de càlcul José Miguel BetoretJosé Miguel Betoret
  2. 2. La pantalla principalLa pantalla principal  Barra de títolBarra de títol  Barra de menúsBarra de menús  Barres estàndard i deBarres estàndard i de formatformat  Barra de fórmulesBarra de fórmules  FilesFiles  ColumnesColumnes  Cel·les o casellesCel·les o caselles
  3. 3. Contingut d’una cel·laContingut d’una cel·la  DadesDades  TIPUS:TIPUS:  TextText  NumèricNumèric  DatesDates  Alineació predefinidaAlineació predefinida  Nombres massaNombres massa extensosextensos  FórmulesFórmules  Sempre comencenSempre comencen per el símbol igualper el símbol igual ==  Les fórmules esLes fórmules es recalculen a cadarecalculen a cada momentmoment  Es el verdaderEs el verdader potencial dels fulls depotencial dels fulls de càlculcàlcul
  4. 4. Paquet ofimàticPaquet ofimàtic AplicacionsAplicacions MicrosoftMicrosoft OfficeOffice OpenOfficeOpenOffice Editor deEditor de textostextos WordWord WriterWriter Full de càlculFull de càlcul ExcelExcel CalcCalc Presentació dePresentació de diapositivesdiapositives PowerpointPowerpoint ImpressImpress Base de dadesBase de dades AccessAccess BaseBase AltresAltres -- Draw, MathDraw, Math
  5. 5.  FuncionsFuncions  Ex:Ex: =SUMA(A1:A100)=SUMA(A1:A100)  Fórmules mésFórmules més complexescomplexes  FORMAFORMA  FórmulesFórmules OperacionsOperacions  Ex: =A4/A5Ex: =A4/A5  Càlculs ràpids iCàlculs ràpids i senzillssenzills = <NOM_FUNCIO> ( paràmetre1 ; paràmetre2...)
  6. 6. Un exercici senzillUn exercici senzill
  7. 7. Referències relativesReferències relatives  Quan volem utilitzar elQuan volem utilitzar el contingut d’una casella,contingut d’una casella, podem referir-nos a ellapodem referir-nos a ella amb una referència:amb una referència:  =D1=D1  Alhora de copiar i pegar,Alhora de copiar i pegar, aquesta referènciaaquesta referència s’actualitza així:s’actualitza així: 44 =D2=D233 =D1=D122 34,534,511 DDCCBBAA En la cel·la C2 Apareix 34,5 En la cel·la C3 apareix 0, perquè en D2 no hi ha res
  8. 8. Referències absolutesReferències absolutes  Per a que no esPer a que no es desplace la referència aldesplace la referència al copiar-pegar gastemcopiar-pegar gastem $$  =$D$1=$D$1  Alhora de copiar i pegar,Alhora de copiar i pegar, aquesta referènciaaquesta referència s’actualitza així:s’actualitza així: 44 =$D$1=$D$133 =$D$1=$D$122 34,534,511 DDCCBBAA En la cel·la C2 Apareix 34,5 En la cel·la C3 apareix 34,5, perquè segueix apuntant a D1 Pràctica
  9. 9. Principals fórmulesPrincipals fórmules (1/7)(1/7)  EstadístiquesEstadístiques  CONTAR, CONTARA, CONTAR.BLANCO,CONTAR, CONTARA, CONTAR.BLANCO, CONTAR.SICONTAR.SI  MAX, MINMAX, MIN  MEDIANA, PROMEDIOMEDIANA, PROMEDIO
  10. 10. Exercicis amb fórmulesExercicis amb fórmules estadístiquesestadístiques Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Mitjana Examen Final Juan Pérez 8,9 7 6 7,30 6,9 José Hernández 4,2 5,1 5,9 5,07 4,3 Rafael Espinosa 5,3 6,3 7,4 6,33 7,1 Julio León 5,1 5,2 5,3 5,20 Nombre d'alumnes de la classe 4 4 Resum de l'examen final Resum anual Presentats 3 Màxim anual 8,9 No presentats 1 Mínim anual 4,2 Aprovats 2 Nota mitjana 5,975 Nota central 5,6
  11. 11. Principals fórmulesPrincipals fórmules (2/7)(2/7)  Matemàtiques i trigonomètriquesMatemàtiques i trigonomètriques  ABS, ENTERO, REDONDEARABS, ENTERO, REDONDEAR  ALEATORIOALEATORIO  NUMERO.ROMANONUMERO.ROMANO
  12. 12. Exercicis amb fórmulesExercicis amb fórmules matemàtiquesmatemàtiques Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Mitjana Examen Final Juan Pérez 8,9 7 6 7,30 6,9 José Hernández 4,2 5,1 5,9 5,07 4,3 Rafael Espinosa 5,3 6,3 7,4 6,33 7,1 Julio León 5,1 5,2 5,3 5,20 TAMAGOTXI N. ROMÀ Juan Pérez 8 7 6 VII José Hernández 4 5 5 V Rafael Espinosa 5 6 7 VI Julio León 5 5 5 V VOLUNTARI ALEATORI 4
  13. 13. PrincipalsPrincipals fórmules(3/7)fórmules(3/7)  De textDe text  CONCATENARCONCATENAR  DERECHA, IZQUIERDADERECHA, IZQUIERDA  MAYUSC, MINUSC, NOMPROPIOMAYUSC, MINUSC, NOMPROPIO
  14. 14. Principals fórmulesPrincipals fórmules (4/7)(4/7)  Data i horaData i hora  AHORA, HOYAHORA, HOY  DIA, DIAS360, DIASEM,DIA, DIAS360, DIASEM,  MES,MES,  AÑOAÑO
  15. 15. PrincipalsPrincipals fórmules(5/7)fórmules(5/7)  LògiquesLògiques  Y, O, NOY, O, NO  SISI  CondicióCondició  Valor_si_verdaderaValor_si_verdadera  Valor_si_falsaValor_si_falsa  Ex: SI (A4>A5; “A4 es major”, “A4 es menor”)Ex: SI (A4>A5; “A4 es major”, “A4 es menor”)
  16. 16. Principals fórmulesPrincipals fórmules (6/7)(6/7)  InformaciónInformación  ESBLANCOESBLANCO  ESNUMEROESNUMERO  ESTEXTOESTEXTO
  17. 17. Principals fórmulesPrincipals fórmules (7/7)(7/7)  Búsqueda i referènciaBúsqueda i referència  BUSCARV, BUSCARH, BUSCARBUSCARV, BUSCARH, BUSCAR  Ex: BUSCARV ( E1; A1:D5; 2; FALSO )Ex: BUSCARV ( E1; A1:D5; 2; FALSO )  INDICE, COINCIDIRINDICE, COINCIDIR
  18. 18. Formatat d’una cel·laFormatat d’una cel·la  TextText  Format del númeroFormat del número  AlineacióAlineació  Tipus de lletraTipus de lletra  VoresVores  OmbrejatOmbrejat  VoresVores  EmplenamentEmplenament
  19. 19. Formatat generalFormatat general  FilaFila  AlçadaAlçada  Mostrar/OcultarMostrar/Ocultar  ColumnaColumna  AmpladaAmplada  Mostrar/OcultarMostrar/Ocultar  FullFull  Mostrar/OcultarMostrar/Ocultar  FonsFons  Color i nom de la pestanyaColor i nom de la pestanya
  20. 20. FórmulaFórmula BUSCARVBUSCARV  Retorna informació a partir de un codi i deRetorna informació a partir de un codi i de dades introduïdes anteriormentdades introduïdes anteriorment 1259612596CPCP TorreblancaTorreblancaPoblacióPoblació c/c/ SitjaSitjaAdreçaAdreça Joan H.Joan H.NomNom 12.345.678Z12.345.678Z NIFNIF
  21. 21. FórmulaFórmula BUSCARVBUSCARV Base de dadesBase de dades FacturaFactura 1. Introduïm el Codi 2. Busca en la 1ª col. 3. Localitza la fila 4. Torna el valor contingut en la columna indicada
  22. 22. FórmulaFórmula BUSCARVBUSCARV FALSEFALSE QUÈ vull cercarQUÈ vull cercar ON vull cercar-hoON vull cercar-ho què vull TORNARquè vull TORNAR
  23. 23. Format condicionalFormat condicional  Dóna un format a la cel·la en funció del valorDóna un format a la cel·la en funció del valor que contéque conté  3 posibles condicions3 posibles condicions  Cada condició:Cada condició:  Valor de la cel·laValor de la cel·la  Fòrmula personalitzadaFòrmula personalitzada = < <= > >= <> entre
  24. 24. PràctiquesPràctiques Full de càlculFull de càlcul
  25. 25. 1.1. Càlcul bàsic de notesCàlcul bàsic de notes Trimestre1 Trimestre2 Trimestre3 Mitjana Examen Final Juan Pérez 8,9 7 6 7,30 6,9 José Hernández 4,2 5,1 5,9 5,07 4,3 Rafael Espinosa 5,3 6,3 7,4 6,33 7,1 Julio León 5,1 5,2 5,3 5,20 5,5 Nombre d'alumnes de la classe 4 4 Resum de l'examen final Resum anual Presentats 4 Màxim anual 8,9 No presentats 0 Mínim anual 4,2 Aprovats 3 Nota mitjana 5,975 Nota central 5,6
  26. 26. 2: Càlculs bàsics2: Càlculs bàsics
  27. 27. 3: Referències absolutes3: Referències absolutes =B7+SUMA($C$7:C7) =B7*$C$4 =$C$3 =B7+C7 =D7+C8
  28. 28. 4: Interès compost4: Interès compost
  29. 29. 4b: Interès compost a 40 anys...4b: Interès compost a 40 anys... Ampliar el exercici 4 per a calcular quan sera l’import a 40 anys
  30. 30. 5. Factura Senzilla5. Factura Senzilla Datos Fòrmules =B6*C6 =D6*$E$3 =D6+E6
  31. 31. 6. Factura amb “SI”6. Factura amb “SI” Datos Fòrmules SI 16% DE (TOTAL – DTO ) SUMA
  32. 32. 7. Factura Gimnàs7. Factura Gimnàs
  33. 33. 8. Format condicional8. Format condicional
  34. 34. 9. Trigonometria9. Trigonometria
  35. 35. 10. Productes propis10. Productes propis
  36. 36. 11. Control de faltes11. Control de faltes
  37. 37. 12. Perruqueria12. Perruqueria Dades
  38. 38. TemperaturesTemperatures Dades Fòrmules
  39. 39. ModelModel Dades
  40. 40. Factura completa (1/2)Factura completa (1/2) BUSCARV
  41. 41. Factura completa (2/2)Factura completa (2/2)
  42. 42. CalendariCalendari Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Gener 2008
  43. 43. FotocòpiesFotocòpies Fòrmules

  ×