Doa doa daripada-al-quran

810 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
810
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doa doa daripada-al-quran

 1. 1. http://an-nawawi.blogspot.comDoa-Doa Daripada al-QuranDisusun & Dikumpul Daripada Pelbagai Sumber RujukanSaranan BerdoaMemohon kepada Tuhan adalah suruhan-Nya. Ia adalah satu daripada amalan dalammenyembah-Nya. Firman-Nya, (٦٠) ‫و َﺎل ر ﱡﻜﻢ اد ُﻮ ِﻲ أﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢ إن اﻟ ِﻳﻦ َﺴ َﻜ ِ ُو َ ﻋﻦ ﻋ َﺎد ِﻲ ﺳﻴﺪﺧُﻮن ﺟﻬﻨﻢ َاﺧ ِﻳﻦ‬ َ ‫َﻗ َ َﺑ ُ ُ ْﻋ ﻧ َ ْ َ ِ ْ َ ُ ْ ِ ﱠ ﱠﺬ َ ﻳ ْﺘ ْﺒﺮ ن َ ْ ِﺒ َﺗ َ َ ْ ُﻠ َ َ َ ﱠ َ د ِﺮ‬Dan Tuhan kamu berfirman: "Berdoalah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doapermohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang Yang sombong takbur daripadaberibadat dan berdoa kepadaku, akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hina.(40: 60) (١٨٦) ‫وإ َا ﺳﺄﻟﻚ ﻋ َﺎ ِي ﻋ ّﻲ ﻓﺈّﻲ َ ِﻳﺐ أ ِﻴﺐ دﻋﻮة اﻟ ﱠاع إ َا د َﺎن ﻓﻠﻴﺴﺘ ِﻴ ُﻮا ِﻲ وﻟﻴﺆﻣ ُﻮا ِﻲ ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺮﺷ ُون‬ َ ‫َِذ َََ َ ِﺒ د َﻨ َِﻧ ﻗﺮ ٌ ُﺟ ُ َ ْ َ َ ﺪ ِ ِذ َﻋ ِ َ ْ َ ْ َﺠ ﺒ ﻟ َ ْ ُ ْ ِﻨ ﺑ َ َﱠ ُ ْ َ ْ ُﺪ‬ ِ ِDan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu mengenai Aku maka (beritahu kepadamereka): Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir (kepada mereka); Akuperkenankan permohonan orang Yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKu. makahendaklah mereka menyahut seruanku (dengan mematuhi perintahKu), dan hendaklahmereka beriman kepadaKu supaya mereka menjadi baik serta betul. (02: 186)Apabila berseru, atau memohon, atau berdoa kepada Allah, haruslah dengan merendahdiri, berahsia, rasa takut, dan penuh harapan. Firman-Nya,‫اد ُﻮا رﺑﻜﻢ َ َﺮ ًﺎ وﺧﻔﻴﺔ إ ﱠﻪ ﻻ ﻳﺤ ﱡ اﻟﻤﻌﺘ ِﻳﻦ )٥٥( َﻻ ﺗﻔﺴ ُوا ِﻲ اﻷرض ﺑﻌﺪ إﺻْﻼﺣ َﺎ َاد ُﻮﻩ ﺧﻮ ًﺎ َ َ َ ًﺎ إن رﺣﻤﺔ‬َ َ ْ َ ‫ِﻬ و ْﻋ ُ َ ْﻓ وﻃﻤﻌ ِ ﱠ‬ ِ َْ َ ِ ْ ‫و ُ ْ ِﺪ ﻓ‬ َ ‫ْﻋ َ ﱠ ُ ْ ﺗﻀ ﱡﻋ َ ُ ْ َ ً ِﻧ ُ ُ ِﺐ ْ ُ ْ َﺪ‬ (٥٦) ‫اﻟﱠ ِ َ ِﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺴ ِﻴﻦ‬ َ ‫ﻠﻪ ﻗ ﺮ ٌ ِ َ ْ ُ ْ ِ ﻨ‬Berdoalah kepada Tuhan kamu Dengan merendah diri dan (dengan suara) perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang melampaui batas. Danjanganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan Segala Yangmembawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadanya Dengan perasaan bimbang(kalau-kalau tidak diterima) dan juga Dengan perasaan terlalu mengharapkan (supayamakbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang Yang memperbaikiamalannya. (07: 55-56)Juga, Allah menyeru supaya menuluskan agama untuk-Nya: (٦٥) ‫هﻮ اﻟﺤﻲ ﻻ إﻟﻪ ِﻻ هﻮ َﺎد ُﻮﻩ ﻣﺨﻠ ِﻴﻦ ﻟﻪ اﻟ ّﻳﻦ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟ َﺎﻟ ِﻴﻦ‬ َ ‫ُ َ ْ َ ﱡ َِ َ إ ُ َ ﻓ ْﻋ ُ ُ ِْﺼ َ َ ُ ﺪ َ ْ َ ْ ُ ِﱠ ِ َ ِ ْﻌ َﻤ‬ ّ ِDia lah Yang tetap hidup; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia; makaSembahlah kamu akan Dia Dengan mengikhlaskan amal ugama kamu kepadanyasemata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkansekalian alam. (40: 65)Apa yang dipohonkan haruslah yang baik dan tidak tergesa-gesa memohon yang tidakbaik. Apabila yang baik dipohon tetapi yang buruk pula yang datang, maka janganlahmenjadi jemu dan berputus asa. Firman-Nya, (١١) ‫وﻳﺪع اﻹﻧ َﺎن ِﺎﻟﺸﺮ د َﺎءﻩ ِﺎﻟﺨﻴﺮ و َﺎن اﻹﻧ َﺎن ﻋ ُﻮﻻ‬ ‫َ َ ْ ُ ْﺴ ُ ﺑ ﱠ ِ ُﻋ َ ُ ﺑ ْ َ ْ ِ َآ َ ْﺴ ُ َﺠ‬ ّDan manusia berdoa Dengan (memohon supaya ia ditimpa) kejahatan sebagaimana iaberdoa Dengan memohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu (bertabiat) terburu-buru. (17: 11)
 2. 2. http://an-nawawi.blogspot.com (٤٩) ‫ﻻ ﻳﺴﺄم اﻹﻧ َﺎن ﻣﻦ د َﺎء اﻟﺨﻴﺮ وإن ﻣ ﱠﻪ اﻟﺸﺮ ﻓﻴ ُﻮس َ ُﻮط‬ ٌ ‫َ َْ ُ ْﺴ ُ ِ ْ ُﻋ ِ ْ َ ْ ِ َِ ْ َﺴ ُ ﱠ ﱡ َ َﺌ ٌ ﻗﻨ‬Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan. dan kalau ia ditimpa kesusahan makamenjadilah ia seorang Yang sangat berputus asa, lagi sangat nyata kesan putusharapnya (dari rahmat pertolongan Allah). (41: 49) (٦٢) ‫أﻣﻦ ﻳ ِﻴﺐ اﻟﻤﻀﻄﺮ إ َا د َﺎﻩ وﻳﻜﺸﻒ اﻟ ﱡﻮء وﻳﺠﻌﻠﻜﻢ ﺧﻠ َﺎء اﻷرض أإﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ﻗِﻴﻼ َﺎ ﺗﺬآ ُون‬ َ ‫َ ﱠ ْ ُﺠ ُ ْ ُ ْ َ ﱠ ِذ َﻋ ُ َ َ ْ ِ ُ ﺴ َ َ َ ْ َُ ُ ْ َُﻔ َ ْ ِ ََِ ٌ َ َ ﱠ ِ َﻠ ﻣ َ َ ﱠﺮ‬Atau siapakah Yang memperkenankan doa orang Yang menderita apabila ia berdoakepadaNya, dan Yang menghapuskan kesusahan, serta menjadikan kamu pengganti(umat-umat Yang telah lalu) mendiami dan Menguasai bumi? Adakah sebarang TuhanYang lain bersama-sama Allah? amat sedikit di antara kamu Yang mengingati (NikmatAllah itu). (27: 62)Doa-doa di dalam al-Quran bukan sedikit dan harus dipakai atau dijadikan contoh untukmemohon atau berdoa kepada Allah. Kerana mereka adalah ajaran daripada Allah.Doa-doa Daripada al-Qur’an: 1. Surah yang pertama di dalam al-Quran, al-Fatihah:‫ﺑﺴﻢ اﻟﱠ ِ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮ ِﻴﻢ )١(اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟ َﺎﻟ ِﻴﻦ )٢(اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮ ِﻴﻢ )٣( َﺎﻟﻚ ﻳﻮم اﻟ ّﻳﻦ )٤(إ ﱠﺎك ﻧﻌﺒﺪ وإ ﱠﺎك ﻧﺴﺘ ِﻴﻦ‬ُ ‫ِ ﻳ َ َ ْ ُ ُ َ ِ ﻳ َ َ ْ َﻌ‬ ِ ‫ﻣ ِ ِ َ ِْ ﺪ‬ ِ ِ ‫ﱠ ْ َ ِ ﱠﺣ‬ َ ‫ْ َ ْ ُ ِﱠ ِ َ ِ ْﻌ َﻤ‬ ّ ِ ‫ِ ْ ِ ﻠﻪ ﱠ ْ َ ِ ﱠﺣ‬ (٧) ‫)٥(اهﺪ َﺎ اﻟﺼ َاط اﻟﻤﺴﺘ ِﻴﻢ )٦(ﺻ َاط اﻟ ِﻳﻦ أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻐ ُﻮب ﻋﻠﻴﻬﻢ َﻻ اﻟ ﱠﺎّﻴﻦ‬ َ ‫ِﺮ َ ﱠﺬ َ َ ْ َ ْ َ ََ ْ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ ْﻀ ِ ََ ْ ِ ْ و ﻀ ﻟ‬ ِ َ ‫ِ ﺮ َ ْ ُ ْ َﻘ‬ ّ ‫ْ ِﻧ‬Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Segala puji tertentubagi Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Yang MahaPemurah, lagi Maha Mengasihani. Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hariAkhirat). Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahajaKami memohon pertolongan. Tunjukilah Kami jalan Yang lurus. Iaitu jalan orang-orangYang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang YangEngkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang Yang sesat. (1:1-7)Surah al-Fatihah adalah merupakan surah yang istimewa diturunkan oleh Allah s.w.t.kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabisebelumnya. (Hadis Riwayat Muslim)Di dalam Sahih al-Bukhari dinyatakan bahawa surah al-Fatihah adalah surah terbesar didalam al-qur’an.Selanjutnya disenaraikan di bawah, menurut kronologi ayat-ayat, doa-doa lain yangterdapat di dalam al-Quran: 2. Tidak menjadi orang bodoh (jahil): (٦٧) ‫وإذ َﺎل ُﻮ َﻰ ﻟﻘﻮﻣﻪ إن اﻟﻠﻪ ﻳﺄﻣﺮآﻢ أن ﺗﺬﺑ ُﻮا ﺑﻘﺮة َﺎُﻮا َ َ ﱠ ِﺬ َﺎ هﺰ ًا َﺎل أ ُﻮذ ِﺎﻟﻠﻪ أن أ ُﻮن ﻣﻦ اﻟ َﺎهِﻴﻦ‬ َ ‫َِ ْ ﻗ َ ﻣ ﺳ ِ َ ْ ِ ِ ِ ﱠ ﱠ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َﺤ َ َ َ ً ﻗ ﻟ أﺗﺘﺨ ُﻧ ُ ُو ﻗ َ َﻋ ُ ﺑ ﱠ ِ َ ْ َآ َ ِ َ ْﺠ ِﻠ‬Dan (ingatlah), ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya Allahmenyuruh supaya kamu menyembelih seekor lembu betina". Mereka berkata: "AdakahEngkau hendak menjadikan Kami ini permainan?" Nabi Musa menjawab: "Aku berlindungkepada Allah daripada menjadi salah seorang dari golongan Yang jahil (yang melakukansesuatu Yang tidak patut)". (2:67) 3. Doa Nabi Ibrahim ketika membina Rumah atau Kaabah:
 3. 3. http://an-nawawi.blogspot.com‫وإذ ﻳﺮﻓﻊ إﺑ َا ِﻴﻢ اﻟﻘ َاﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ وإﺳ َﺎ ِﻴﻞ رﺑ َﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻣ ﱠﺎ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﺴ ِﻴﻊ اﻟﻌِﻴﻢ )٧٢١( َﺑ َﺎ َاﺟﻌﻠ َﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻚ وﻣﻦ‬ْ ِ َ َ َ ِ ْ َ ِْ ُ ‫ر ﱠﻨ و ْ َ ْﻨ‬ ُ ‫َِ ْ َ ْ َ ُ ِ ْﺮ ه ُ ْ َﻮ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َِ ْﻤ ﻋ ُ َ ﱠﻨ َ َ ﱠ ْ ِﻨ ِ ﱠ َ َ ْ َ ﱠﻤ ُ ْ َﻠ‬‫ذرﻳﺘ َﺎ أﻣﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻟﻚ ََ ِ َﺎ ﻣ َﺎﺳﻜ َﺎ وﺗﺐ ﻋﻠﻴ َﺎ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﺘ ﱠاب اﻟﺮ ِﻴﻢ )٨٢١( رﺑ َﺎ َاﺑﻌﺚ ِﻴﻬﻢ ر ُﻮﻻ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺘُﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ْ ِ ْ ََ ‫ِ ْ ُ ْ َ ْﻠ‬ ‫َ ﱠﻨ و ْ َ ْ ﻓ ِ ْ َﺳ‬ ُ ‫ُ ِ ﱠ ِ ﻨ ُ ﱠ ً ُ ْ ِ َ ً َ َ وأرﻧ َ ﻨ ِ َ ﻨ َ ُ ْ َ َ ْ ﻨ ِ ﱠ َ َ ْ َ ﱠ ﻮ ُ ﱠﺣ‬ ّ (١٢٩) ‫ﺁ َﺎﺗﻚ َﻳ َّﻤﻬﻢ اﻟﻜ َﺎب َاﻟﺤﻜﻤﺔ وﻳﺰ ّﻴﻬﻢ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻌ ِﻳﺰ اﻟﺤ ِﻴﻢ‬ ُ ‫ﻳ ِ َ و ُ ﻌ ِ ُ ُ ُ ْ ِ ﺘ َ و ْ ِ ْ َ َ َ ُ َ آ ِ ْ ِ ﱠ َ َ ْ َ ْ َ ﺰ ُ ْ َﻜ‬ ِ ‫ﻠ‬Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas (tapak) Baitullah (Kaabah) itu, sambil keduanya berdoa Dengan berkata: "WahaiTuhan kami! Terimalah daripada Kami (amal kami); Sesungguhnya Engkaulah YangMaha Mendengar, lagi Maha mengetahui; "Wahai Tuhan kami! Jadikanlah Kami berdua:orang-orang Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan Jadikanlah daripada keturunankami: umat Islam (yang berserah diri) kepadaMu, dan tunjukkanlah kepada Kami syariatdan cara-cara Ibadat kami, dan Terimalah taubat kami; Sesungguhnya Engkaulah MahaPenerima taubat, lagi Maha Mengasihani; "Wahai Tuhan kami! Utuslah kepada merekaseorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, Yang akan membacakan kepada merekaayat-ayat (firmanMu) dan mengajarkan mereka isi kandungan Kitab (Al-Quran) sertahikmat kebijaksanaan dan membersihkan (hati dan jiwa) mereka (dari syirik danmaksiat). Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana". (2:127-129) 4. Memohon Kebaikan Yang baik di dunia dan di akhirat: (٢٠١) ‫وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳ ُﻮل رﺑ َﺎ ﺁﺗ َﺎ ِﻲ اﻟ ﱡﻧ َﺎ ﺣﺴﻨﺔ َ ِﻲ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ وﻗ َﺎ ﻋ َاب اﻟ ﱠﺎر‬ ِ ‫ِ َ ِ َ َ َ ً َ ِﻨ َﺬ َ ﻨ‬ ‫َ ِ ْ ُ ْ َ ْ َﻘ ُ َ ﱠﻨ ِﻨ ﻓ ﺪ ْﻴ َ َ َ ً وﻓ‬Dan di antara mereka pula ada Yang (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami,berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah Kami dari azabneraka". (2:201) 5. Ketika bertemu musuh dalam peperangan: (٢٥٠) ‫وﻟ ﱠﺎ ﺑﺮ ُوا ﻟ َﺎُﻮت وﺟ ُﻮدﻩ َﺎُﻮا رﺑ َﺎ أﻓﺮغ ﻋﻠﻴ َﺎ َﺒ ًا وﺛﺒﺖ أﻗ َاﻣ َﺎ َاﻧﺼﺮ َﺎ ﻋَﻰ اﻟﻘﻮم اﻟ َﺎﻓ ِﻳﻦ‬ َ ‫ََﻤ َ َز ِﺠ ﻟ َ َ ُﻨ ِ ِ ﻗ ﻟ َ ﱠﻨ َ ْ ِ ْ ََ ْﻨ ﺻ ْﺮ َ َ ِ ْ َ ْﺪ َﻨ و ْ ُ ْﻧ َﻠ ْ َ ْ ِ ْﻜ ِﺮ‬ ّDan apabila mereka (yang beriman itu) keluar menentang Jalut dan tenteranya, merekaberdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah sabar kepada kami, danteguhkanlah tapak pendirian Kami serta menangkanlah Kami terhadap kaum Yang kafir"(2:250) 6. Ayatul Kursi:‫اﻟﱠﻪ ﻻ إﻟﻪ ِﻻ هﻮ اﻟﺤﻲ اﻟﻘ ﱡﻮم ﻻ ﺗﺄﺧﺬﻩ ﺳﻨﺔ َﻻ َﻮم ﻟﻪ َﺎ ِﻲ اﻟﺴ َﺎ َات و َﺎ ِﻲ اﻷرض ﻣﻦ َا اﻟ ِي ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ ِﻻ ﺑﺈذﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ‬ُ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِ ‫ْ ِ َ ْ ذ ﱠﺬ َ ْ َ ُ ِ ْ َ ُ إ‬ ‫ﱠﻤ و ِ َﻣ ﻓ‬ ‫ﻠ ُ ِ َ َ إ ُ َ ْ َ ﱡ ْ َﻴ ُ َ ْ ُ ُ ُ ِ َ ٌ و ﻧ ْ ٌ َ ُ ﻣ ﻓ‬‫َﺎ ﺑﻴﻦ أﻳ ِﻳﻬﻢ و َﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ َﻻ ﻳ ِﻴ ُﻮن ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ِﻻ ﺑ َﺎ َﺎء وﺳﻊ آﺮﺳ ﱡﻪ اﻟﺴ َﺎ َات َاﻷرض َﻻ ﻳ ُﻮدﻩ ﺣﻔﻈﻬ َﺎ وهﻮ‬َ ُ َ ‫ﻣ َ ْ َ َ ْﺪ ِ ْ َﻣ َ ْ َ ُ ْ و ُﺤ ﻄ َ ِ َ ْ ٍ ِ ْ ِ ْ ِ ِ إ ِﻤ ﺷ َ َ ِ َ ُ ْ ِﻴ ُ ﱠﻤ و ِ و ْ َ و َﺌ ُ ُ ِ ْ ُ ُﻤ‬ (٢٥٥) ‫اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌ ِﻴﻢ‬ ُ ‫ْ َِ ﱡ ْ َﻈ‬Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang tetap hidup, Yang kekalselama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhlukNya). Yang tidak mengantuk usahkantidur. Yang memiliki Segala Yang ada di langit dan Yang ada di bumi. tiada sesiapa Yangdapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan Dengan izinNya. Yangmengetahui apa Yang ada di hadapan mereka dan apa Yang ada di belakang mereka,sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkanapa Yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya). Luasnya Kursi Allah (ilmuNya dankekuasaanNya) meliputi langit dan bumi; dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allahmenjaga serta memelihara keduanya. dan Dia lah Yang Maha tinggi (darjatkemuliaanNya), lagi Maha besar (kekuasaanNya). (2: 255)Diriwayatkan daripada Sahih Muslim bahawa Nabi s.a.w. pernah bersabda memberitahukepada Ubai bin Ka’ab bahawa ayat yang paling agung dalam al-Qur’an adalah ayat al-Kursi. Ada juga diriwayatkan di dalam Sahih Bukahri dan Sahih Muslim berkenaan kisah
 4. 4. http://an-nawawi.blogspot.comAbu Hurairah r.a. menangkap syaitan yang mempunyai hubung kaitnya dengan ayat al-Kursi. 7. Tidak dihukum kerana terlupa atau tersilap, dan beban diringankan:‫ﻻ ﻳﻜّﻒ اﻟﱠﻪ ﻧﻔ ًﺎ ِﻻ وﺳﻌ َﺎ ﻟ َﺎ َﺎ آﺴﺒﺖ وﻋﻠﻴ َﺎ َﺎ اآﺘﺴﺒﺖ رﺑ َﺎ ﻻ ﺗ َاﺧﺬ َﺎ إن ﻧ ِﻴ َﺎ أو َﺧ َﺄ َﺎ رﺑ َﺎ َﻻ ﺗﺤﻤﻞ ََﻴ َﺎ ِﺻ ًا‬ ‫ُ َﻠ ُ ﻠ ُ َ ْﺴ إ ُ ْ َﻬ َﻬ ﻣ َ َ َ ْ َ ََ ْﻬ ﻣ ْ َ َ َ ْ َ ﱠﻨ ُﺆ ِ ْﻧ ِ ْ َﺴ ﻨ َ ْ أ ْﻄ ْﻧ َ ﱠﻨ و َ ْ ِ ْ ﻋﻠ ْﻨ إ ْﺮ‬ ِ‫آ َﺎ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟ ِﻳﻦ ﻣﻦ َﺒِ َﺎ رﺑ َﺎ َﻻ ﺗﺤﻤﻠ َﺎ َﺎ ﻻ َﺎﻗﺔ ﻟ َﺎ ﺑﻪ َاﻋﻒ ﻋ ﱠﺎ َاﻏﻔﺮ ﻟ َﺎ َارﺣﻤ َﺎ أﻧﺖ ﻣﻮْﻻ َﺎ َﺎﻧﺼﺮ َﺎ ﻋَﻰ‬ ‫َﻤ َ َ ْ َ ُ ََ ﱠﺬ َ ِ ْ ﻗ ْﻠﻨ َ ﱠﻨ و ُ َ ِ ْﻨ ﻣ ﻃ َ َ َﻨ ِ ِ و ْ ُ َﻨ و ْ ِ ْ َﻨ و ْ َ ْﻨ َ ْ َ َ ﻧ ﻓ ْ ُ ْﻧ َﻠ‬ ّ (٢٨٦) ‫اﻟﻘﻮم اﻟ َﺎﻓ ِﻳﻦ‬ َ ‫ْ َ ْ ِ ْﻜ ِﺮ‬Allah tidak memberati seseorang melainkan apa Yang terdaya olehnya. ia mendapatpahala kebaikan Yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan Yangdiusahakannya. (Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlahEngkau mengirakan Kami salah jika Kami lupa atau Kami tersalah. Wahai Tuhan Kami !janganlah Engkau bebankan kepada Kami bebanan Yang berat sebagaimana Yang telahEngkau bebankan kepada orang-orang Yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhankami! janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa Yang Kami tidak terdayamemikulnya. dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, danberilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah Kami untukmencapai kemenangan terhadap kaum-kaum Yang kafir". (2:286) 8. Hati tidak menyimpang setelah mendapat petunjuk al-Quran:‫َ ﱠﻨ ِ ﱠ َ ﺟ ِ ُ ﻨ ِ ِ َ ْ ٍ َ ْ َ ﻓ ِ ِ ﱠ ﻠ ﻪ‬َ ‫رﺑ َﺎ ﻻ ﺗﺰغ ﻗُﻮﺑ َﺎ ﺑﻌﺪ إذ َ َﻳ َ َﺎ وهﺐ ﻟ َﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ رﺣﻤﺔ إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻮ ﱠﺎب )٨(رﺑ َﺎ إﻧﻚ َﺎﻣﻊ اﻟ ﱠﺎس ﻟﻴﻮم ﻻ رﻳﺐ ِﻴﻪ إن اﻟﱠ‬ ُ ‫َ ﱠﻨ ُ ِ ْ ُﻠ َﻨ َ ْ َ ِ ْ هﺪ ْﺘﻨ َ َ ْ َﻨ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ً ِ ﱠ َ َ ْ َ ْ َه‬ (٩) ‫ﻻ ﻳﺨﻠﻒ اﻟ ِﻴ َﺎد‬ َ ‫ُ ْ ِ ُ ْﻤ ﻌ‬(Mereka berdoa Dengan berkata): "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau memesongkanhati Kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada Kamilimpah rahmat dari sisiMu; Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpahpemberianNya. "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah Yang akanmenghimpunkan sekalian manusia, untuk (menerima balasan pada) suatu hari (harikiamat) Yang tidak ada syak padanya". Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya.(3:8-9) 9. Memohon ampun atas kesalahan dan dilindungi daripada azab Api: (١٦) ‫اﻟ ِﻳﻦ ﻳ ُﻮُﻮن َﺑ َﺎ إﻧ َﺎ ﺁﻣ ﱠﺎ َﺎﻏﻔﺮ ﻟ َﺎ ذ ُﻮﺑ َﺎ وﻗ َﺎ ﻋ َاب اﻟ ﱠﺎر‬ ِ ‫ﱠﺬ َ َﻘ ﻟ َ ر ﱠﻨ ِ ﱠﻨ َﻨ ﻓ ْ ِ ْ َﻨ ُﻧ َﻨ َ ِﻨ َﺬ َ ﻨ‬(Iaitu) orang-orang Yang berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhan kami! SesungguhnyaKami telah beriman, oleh itu, ampunkanlah dosa-dosa Kami dan peliharalah Kami dariazab neraka"; (3:16) 10.Setelah Melahirkan Anak (Doa Ibu Mariam):‫ﻓﻠ ﱠﺎ وﺿﻌﺘ َﺎ َﺎﻟﺖ رب إ ّﻲ وﺿﻌﺘ َﺎ أﻧ َﻰ َاﻟﱠﻪ أﻋﻠﻢ ﺑ َﺎ وﺿﻌﺖ وﻟﻴﺲ اﻟ ﱠآﺮ َﺎﻷﻧ َﻰ وإ ّﻲ ﺳﻤﻴﺘ َﺎ ﻣﺮﻳﻢ وإ ّﻲ أ ِﻴﺬ َﺎ ﺑﻚ‬َ ِ ‫ََﻤ َ َ َ ْﻬ ﻗ َ ْ َ ِ ِﻧ َ َ ْ ُﻬ ُ ْﺜ و ﻠ ُ َ َْ ُ ِﻤ َ َ َ ْ ََ ْ َ ﺬ َ ُ آ ْﺜ َِﻧ َ ﱠ ْ ُﻬ َ ْ َ َ َِﻧ ُﻋ ُه‬ ِ ِ ِ ّ (٣٦) ‫وذرﻳﺘ َﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻴ َﺎن اﻟﺮ ِﻴﻢ‬ ِ ‫َ ُ ِ ﱠ َﻬ ِ َ ﱠ ْﻄ ِ ﱠﺟ‬ ّMaka apabila ia melahirkannya, berkatalah ia: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Akutelah melahirkan seorang anak perempuan (sedang Yang Aku harap-harapkan ialah anaklelaki), - dan Allah memang mengetahui akan apa Yang dilahirkannya itu - danmemanglah tidak sama anak lelaki Dengan anak perempuan; dan bahawasanya Akutelah menamakannya Maryam, dan Aku melindungi Dia Dengan peliharaanMu, demikianjuga zuriat keturunannya, dari godaan Syaitan Yang kena rejam (yang dikutuk dandisingkirkan)". (3:36) 11.Mendapatkan Anak:
 5. 5. http://an-nawawi.blogspot.com (٣٨) ‫ه َﺎﻟﻚ د َﺎ زآﺮ ﱠﺎ ر ﱠﻪ َﺎل رب هﺐ ِﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ذرﻳﺔ ﻃﻴﺒﺔ إﻧﻚ ﺳ ِﻴﻊ اﻟﺪ َﺎء‬ ِ ‫ُﻨ ِ َ َﻋ َ َ ِﻳ َﺑ ُ ﻗ َ َ ِ َ ْ ﻟ ِ ْ َ ُ ْ َ ُ ِ ﱠ ً َ ِ َ ً ِ ﱠ َ َﻤ ُ ﱡﻋ‬ ّ ّ ّKetika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, katanya:" Wahai Tuhanku!kurniakanlah kepadaKu dari sisiMu zuriat keturunan Yang baik; Sesungguhnya Engkausentiasa mendengar (menerima) doa permohonan". (3:38) 12.Menjadi Seorang Saksi Bagi Allah Dan Kitab-Nya: (٥٣) ‫رﺑ َﺎ ﺁﻣ ﱠﺎ ﺑ َﺎ أﻧﺰﻟﺖ َاﺗﺒﻌ َﺎ اﻟﺮ ُﻮل َﺎآﺘﺒ َﺎ ﻣﻊ اﻟ ﱠﺎه ِﻳﻦ‬ َ ‫َ ﱠﻨ َﻨ ِﻤ َ ْ َ ْ َ و ﱠ َ ْﻨ ﱠﺳ َ ﻓ ْ ُ ْﻨ َ َ ﺸ ِﺪ‬"Wahai Tuhan kami! Kami telah beriman kepada apa Yang telah Engkau turunkan, danKami mengikut RasulMu; oleh itu suratkanlah Kami beserta orang-orang Yang menjadisaksi (yang mengakui keesaanMu dan kebenaran RasulMu)". (3:53) 13.Memohon ampun atas kesalahan dan yang berlebihan dalam urusan, teguhkan pendirian, dan pertolongan terhadap kaum yang tidak percaya: (١٤٧) ‫و َﺎ َﺎن ﻗﻮﻟﻬﻢ ِﻻ أن َﺎُﻮا رﺑ َﺎ اﻏﻔﺮ ﻟ َﺎ ذ ُﻮﺑ َﺎ وإﺳ َاﻓ َﺎ ِﻲ أﻣﺮ َﺎ وﺛﺒﺖ أﻗ َاﻣ َﺎ َاﻧﺼﺮ َﺎ ﻋَﻰ اﻟﻘﻮم اﻟ َﺎﻓ ِﻳﻦ‬ َ ‫َﻣ آ َ َ َْ ُ ْ إ َ ْ ﻗ ﻟ َ ﱠﻨ ْ ِ ْ َﻨ ُﻧ َﻨ َِ ْﺮ َﻨ ﻓ َ ْ ِﻧ َ َ ِ ْ َ ْﺪ َﻨ و ْ ُ ْﻧ َﻠ ْ َ ْ ِ ْﻜ ِﺮ‬ ّDan tidaklah ada Yang mereka ucapkan (semasa berjuang), selain daripada berdoaDengan berkata: "Wahai Tuhan kami! ampunkanlah dosa-dosa Kami dan perbuatanKami Yang melampau Dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian Kami(dalam perjuangan); dan tolonglah Kami mencapai kemenangan terhadap kaum Yangkafir. (3:147) 14.Doa Ketika Menghadapi Tekanan (Stress) (١٧٣) ‫اﻟ ِﻳﻦ َﺎل ﻟﻬﻢ اﻟ ﱠﺎس إن اﻟ ﱠﺎس ﻗﺪ ﺟﻤ ُﻮا ﻟﻜﻢ َﺎﺧﺸﻮهﻢ ﻓ َادهﻢ ِﻳ َﺎ ًﺎ و َﺎُﻮا ﺣﺴﺒ َﺎ اﻟﱠﻪ وﻧﻌﻢ اﻟﻮ ِﻴﻞ‬ ُ ‫ﱠﺬ َ ﻗ َ َ ُ ُ ﻨ ُ ِ ﱠ ﻨ َ َ ْ َ َﻌ َ ُ ْ ﻓ ْ َ ْ ُ ْ َﺰ َ ُ ْ إ ﻤ ﻧ َﻗ ﻟ َ ْ ُﻨ ﻠ ُ َ ِ ْ َ ْ َآ‬Mereka juga ialah Yang diberitahu oleh orang-orang (pembawa berita) kepada mereka:"Bahawa kaum (kafir musyrik) telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu,oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya". maka berita itu makin menambahkan imanmereka lalu berkata: "Cukuplah untuk (menolong) kami, dan ia sebaik-baik pengurus(yang terserah kepadanya Segala urusan kami)". (3: 173)Menurut Bukhari, Ibn al-Munzir, al-Hakim dan al-Baihaqi, daripada Ibn Abbas berkatabahawa doa di atas merupakan kalimah yang terakhir diucapkan oleh Nabi Ibrahin a.s.sebelum dicampakkan ke dalam api. Ia juga diucapkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.ketika golongan kafir menakut-nakutkan Nabi tentang tentera bersekutu yang akanmenyerang Nabi s.a.w. (Tafsir al-Fakhrurrazi, tafsir ayat 173, surah ali ‘Imran). 15.Dijauhkan daripada azab Api, ampun atas kesalahan, lepas daripada kejahatan, mati sebagai orang yang taat, dan tidak diaibkan pada Hari Kiamat (doa ketika memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi):‫اﻟ ِﻳﻦ ﻳﺬآ ُون اﻟﻠﻪ ﻗ َﺎ ًﺎ وﻗ ُﻮ ًا وﻋَﻰ ﺟ ُﻮﺑﻬﻢ وﻳﺘﻔﻜ ُون ِﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺴ َﺎ َات َاﻷرض رﺑ َﺎ َﺎ ﺧﻠﻘﺖ ه َا َﺎ ِﻼ ﺳﺒ َﺎﻧﻚ ﻓﻘ َﺎ‬ ‫ﱠﺬ َ َ ْ ُﺮ َ ﱠ َ ِﻴ ﻣ َ ُﻌ د َ َﻠ ُﻨ ِ ِ ْ َ َ َ َ ﱠﺮ َ ﻓ َ ْ ِ ﱠﻤ و ِ و ْ ِ َ ﱠﻨ ﻣ ََ ْ َ َﺬ ﺑ ﻃ ُ ْﺤ َ َ َ ِﻨ‬‫ﻋ َاب اﻟ ﱠﺎر )١٩١( رﺑ َﺎ إﻧﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟ ﱠﺎر ﻓﻘﺪ أﺧﺰﻳﺘﻪ و َﺎ ِﻠ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ ﻣﻦ أﻧ َﺎر )٢٩١( رﺑ َﺎ إﻧ َﺎ ﺳﻤﻌ َﺎ ﻣ َﺎ ِ ًﺎ ﻳ َﺎ ِي‬ ‫َ ﱠ ﻨ ِ ﱠ ﻨ َ ِ ْ ﻨ ُ ﻨ دﻳ ُ ﻨ د‬ ٍ ‫َ ﱠﻨ ِ ﱠ َ َ ْ ُ ْ ِ ِ ﻨ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َﻣ ﻟ ﻈ ِﻤ َ ِ ْ َ ْﺼ‬ ِ ‫َﺬ َ ﻨ‬‫ِﻺﻳ َﺎن أن ﺁ ِ ُﻮا ﺑﺮﺑﻜﻢ َﺂﻣ ﱠﺎ َﺑ َﺎ َﺎﻏﻔﺮ ﻟ َﺎ ذ ُﻮﺑ َﺎ وآﻔﺮ ﻋ ﱠﺎ ﺳﻴ َﺎﺗ َﺎ وﺗﻮﻓ َﺎ ﻣﻊ اﻷﺑ َار )٣٩١( رﺑ َﺎ َﺁﺗﻨﺎ َﺎ وﻋﺪﺗ َﺎ ﻋَﻰ‬ ‫َ ﱠﻨ و ِ َ ﻣ َ َ ْ َﻨ َﻠ‬ ِ ‫ﻟ ﻤ ِ َ ْ ﻣﻨ ِ َ ِ ُ ْ ﻓ َﻨ ر ﱠﻨ ﻓ ْ ِ ْ َﻨ ُﻧ َﻨ َ َ ِ ْ َﻨ َ ِﺌ ِﻨ َ َ َ ﱠﻨ َ َ ْﺮ‬ ّ ّ ّ (١٩٤) ‫رﺳﻠﻚ َﻻ ﺗﺨﺰ َﺎ ﻳﻮم اﻟﻘ َﺎﻣﺔ إﻧﻚ ﻻ ﺗﺨﻠﻒ اﻟ ِﻴ َﺎد‬ َ ‫ُ ُ ِ َ و ُ ْ ِﻧ َ ْ َ ْ ِﻴ َ ِ ِ ﱠ َ ُ ْ ِ ُ ْﻤ ﻌ‬(Iaitu) orang-orang Yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri danduduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentangkejadian langit dan bumi (sambil berkata): "Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkaumenjadikan benda-benda ini Dengan sia-sia, Maha suci engkau, maka peliharalah Kamidari azab neraka. Wahai Tuhan kami! sebenarnya sesiapa Yang Engkau masukkan ke
 6. 6. http://an-nawawi.blogspot.comDalam neraka maka Sesungguhnya Engkau telah menghinakannya, dan orang-orangYang zalim tidak akan beroleh seorang Penolong pun; Wahai Tuhan kami! SesungguhnyaKami telah mendengar seorang Penyeru (Rasul) Yang menyeru kepada iman, katanya:`berimanlah kamu kepada Tuhan kamu , maka Kami pun beriman. Wahai Tuhan kami,ampunkanlah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah daripada Kami kesalahan-kesalahankami, dan matikanlah Kami bersama orang-orang Yang berbakti; Wahai Tuhan kami!berikanlah kepada Kami pahala Yang telah Engkau janjikan kepada Kami melalui Rasul-rasulMu, dan janganlah Engkau hinakan Kami pada hari kiamat; Sesungguhnya Engkautidak memungkiri janji". (3:191-194) 16.Doa Agar Selamat Daripada Golongan Yang Zalim:‫و َﺎ ﻟﻜﻢ ﻻ ﺗ َﺎﺗُﻮن ِﻲ ﺳ ِﻴﻞ اﻟﻠﻪ َاﻟﻤﺴ َﻀ َ ِﻴ َ ﻣﻦ اﻟﺮ َﺎل َاﻟﻨ َﺎء َاﻟﻮﻟ َان اﻟ ِﻳﻦ ﻳ ُﻮُﻮن َﺑ َﺎ أﺧﺮﺟ َﺎ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ‬ِ َ ْ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ‫َﻣ َ ُ ْ ُﻘ ِﻠ َ ﻓ َﺒ ِ ﱠ ِ و ْ ُ ْﺘ ْﻌﻔ ﻦ ِ َ ِﺟ ِ و ِﺴ ِ و ْ ِ ْﺪ ِ ﱠﺬ َ َﻘ ﻟ َ ر ﱠﻨ َ ْ ِ ْﻨ‬ ّ ّ (٧٥) ‫ﺎ َاﺟ َﻞ ﻟ َﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﻧ ِﻴ ًا‬ ‫اﻟ ﱠﺎﻟﻢ َهﻠ َﺎ َاﺟ َﻞ ﻟ َﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ وﻟ‬ ‫ﻈ ِ ِ أ ُْﻬ و ْﻌ َﻨ ِ ْ َ ُ ْ َ َِﻴ و ْﻌ َﻨ ِ ْ َ ُ ْ َ َﺼ ﺮ‬Dan apakah Yang menghalang kamu (maka kamu) tidak mahu berperang pada jalanAllah (untuk menegakkan ugama Islam) dan (untuk menyelamatkan) orang-orang Yangtertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, Iaitu mereka Yang selalu(berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami! keluarkanlah Kami dari negeri (Makkah)ini, Yang penduduknya (kaum kafir musyrik) Yang zalim, dan Jadikanlah bagi Kami daripihakMu seorang pemimpin Yang mengawal (keselamatan ugama kami), dan Jadikanlahbagi Kami dari pihakMu seorang pemimpin Yang membela Kami (dari ancaman musuh)".(4: 75)Dalam ayat ini Allah s.w.t. menggesa kaum Muslimin di Makkah agar berjihad padajalan-Nya dengan tujuan mempertahankan Islam dan golongan al-Mustadh’afin yangtidak mampu berhijrah keluar dari Makkah kerana kekangan kemiskinan. Mereka yangmiskin dan melarat itu memohon daripada Allah s.w.t. agar didatangkan penolong yangdapat menyelamatkan mereka daripada kezaliman musuh Islam. (Tafsir Ibn Kathir, ayat75, surah an-Nisa’) 17.Doa Agar Ditetapkan Bersama Orang-Orang Yang Beriman:‫وإ َا ﺳﻤ ُﻮا َﺎ أﻧﺰل إَﻰ اﻟﺮ ُﻮل ﺗ َى أﻋﻴﻨﻬﻢ ﺗ ِﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﻣﻊ ﻣ ﱠﺎ ﻋﺮ ُﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻳ ُﻮُﻮن رﺑ َﺎ ﺁﻣ ﱠﺎ َﺎآﺘﺒ َﺎ ﻣﻊ اﻟ ﱠﺎه ِﻳﻦ‬َ ‫ﱠﺳ ِ َﺮ َ ْ ُ َ ُ ْ َﻔ ُ ِ َ ﱠ ْ ِ ِﻤ َ َﻓ ِ َ ْ َ ِ َﻘ ﻟ َ َ ﱠﻨ َﻨ ﻓ ْ ُ ْﻨ َ َ ﺸ ِﺪ‬ ّ ‫َِذ َ ِﻌ ﻣ ُ ْ ِ َ ِﻟ‬ (٨٣)Dan apabila mereka mendengar Al-Quran Yang diturunkan kepada Rasulullah(Muhammad, s.a.w), Engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkanapa Yang mereka ketahui (melalui Kitab mereka) dari kebenaran (Al-Quran), sambilmereka berkata: "Wahai Tuhan kami, Kami beriman (kepada Nabi Muhammad dan Kitabsuci Al-Quran), oleh itu Tetapkanlah Kami bersama-sama orang-orang Yang menjadisaksi (yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad s.a.w). (5: 83) 18.Doa Nabi Isa untuk diturunkan hidangan dari langit:‫َﺎل ِﻴ َﻰ اﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ اﻟﱠﻬ ﱠ رﺑ َﺎ أﻧﺰل ََﻴ َﺎ َﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﺴ َﺎء ﺗ ُﻮن ﻟ َﺎ ِﻴ ًا ﻷوﻟ َﺎ َﺁﺧﺮ َﺎ َﺁﻳﺔ ﻣﻨﻚ َارزﻗ َﺎ وأﻧﺖ َﻴﺮ‬ُ ‫ﻗ َ ﻋ ﺴ ْ ُ َ ْ َ َ ﻠ ُﻢ َ ﱠﻨ َ ْ ِ ْ ﻋﻠ ْﻨ ﻣ ِ َ ً ِ َ ﱠﻤ ِ َﻜ ُ َﻨ ﻋ ﺪ ﱠِﻨ و ِ ِﻧ و َ ً ِ ْ َ و ْ ُ ْﻨ ََ ْ َ ﺧ‬ (١١٤) ‫اﻟ ﱠاز ِﻴﻦ‬ َ ‫ﺮ ِﻗ‬Isa Ibni Maryam (pun berdoalah ke hadrat Allah dengan) berkata: Ya Allah, Tuhan kami!Turunkanlah kiranya kepada Kami satu hidangan dari langit, untuk menjadi hari rayabagi kami, Iaitu bagi Kami Yang ada hari ini dan bagi orang-orang Kami Yang datangKemudian, dan sebagai satu tanda (mukjizat) daripadamu (yang menunjukkankebesaran dan kekuasaanMu); dan kurniakanlah rezeki kepada kami, kerana Engkaujualah sebaik-baik pemberi rezeki". (5:114) 19.Doa Iftitah:
 7. 7. http://an-nawawi.blogspot.com (٧٩) َ ‫إ ّﻲ و ﱠﻬﺖ وﺟﻬﻲ ِﻠ ِي ﻓﻄﺮ اﻟﺴ َﺎ َات َاﻷرض ﺣ ِﻴ ًﺎ و َﺎ أ َﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ ِ ِﻴ‬ ‫ِﻧ َﺟ ْ ُ َ ْ ِ َ ﻟﱠﺬ َ َ َ ﱠﻤ و ِ و ْ َ َﻨ ﻔ َﻣ َﻧ ِ َ ْ ُ ْﺮآ ﻦ‬ ِ"Sesungguhnya Aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah Yang menciptakan langitdan bumi, sedang Aku tetap di atas dasar Tauhid dan bukanlah Aku dari orang-orangYang menyekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain)". (6: 79)Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahmad, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan IbnMajah, Nabi s.a.w. sentiasa membaca ayat ini pada permulaan solat sebelum membacaal-Fatihah. (al-Durrul Manthur, tafsir ayat 79, surah al-an’am) 20.Doa Penyerahan Diri: (١٦٣) ‫ﻗﻞ إن َﻼ ِﻲ وﻧﺴ ِﻲ وﻣﺤ َﺎي وﻣ َﺎ ِﻲ ﻟﻠﻪ رب اﻟ َﺎﻟ ِﻴﻦ )٢٦١(ﻻ ﺷ ِﻳﻚ ﻟﻪ وﺑﺬﻟﻚ أﻣﺮت وأ َﺎ أ ﱠل اﻟﻤﺴﻠ ِﻴﻦ‬ َ ‫َﺮ َ َ ُ َ ِ َِ َ ُ ِ ْ ُ ََﻧ َو ُ ْ ُ ِْﻤ‬ َ ‫ُ ْ ِ ﱠ ﺻ ﺗ َ ُ ُﻜ َ َ ْﻴ َ َ َﻤ ﺗ ِﱠ ِ َ ِ ْﻌ َﻤ‬ ّKatakanlah: "Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku,hanyalah untuk Allah Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiadasekutu bagiNya, dan Dengan Yang demikian sahaja Aku diperintahkan, dan Aku (diantara seluruh umatku) adalah orang Islam Yang awal pertama - (yang berserah dirikepada Allah dan mematuhi perintahNya)". (6: 162-163) 21.Memohon Ampun dan Rahmat Allah (٢٣) ‫َﺎﻻ رﺑ َﺎ ََﻤ َﺎ أﻧﻔﺴ َﺎ وإن ﻟﻢ ﺗﻐﻔﺮ ﻟ َﺎ وﺗﺮﺣﻤ َﺎ ﻟﻨ ُﻮﻧﻦ ﻣﻦ اﻟ َﺎﺳ ِﻳﻦ‬ َ ‫ﻗ َ ﱠﻨ ﻇﻠ ْﻨ َ ْ ُ َﻨ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ْ َﻨ َ َ ْ َ ْﻨ َ َﻜ َ ﱠ ِ َ ْﺨ ِﺮ‬Mereka berdua merayu: "Wahai Tuhan kami, Kami telah menganiaya diri Kami sendiri,dan kalau Engkau tidak mengampunkan Kami dan memberi rahmat kepada kami,nescaya menjadilah Kami dari orang-orang Yang rugi". (7:23) 22.Doa Pembuka Dan Pujian‫وﻧﺰﻋ َﺎ َﺎ ِﻲ ﺻ ُورهﻢ ﻣﻦ ﻏﻞ َﺠ ِي ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻬﻢ اﻷﻧ َﺎر و َﺎُﻮا اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟ ِي ه َا َﺎ ﻟﻬ َا و َﺎ آ ﱠﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪي ﻟﻮْﻻ أن ه َا َﺎ اﻟﱠﻪ‬ُ ‫َ َ َ ْﻨ ﻣ ﻓ ُﺪ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ﱟ ﺗ ْﺮ ِ ْ َ ْ ِ ِ ُ ْﻬ ُ َﻗ ﻟ ْ َ ْ ُ ِﱠ ِ ﱠﺬ َﺪ ﻧ ِ َﺬ َﻣ ُﻨ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ ْ َﺪ ﻧ ﻠ‬ (٤٣) ‫ﻟﻘﺪ َﺎءت رﺳﻞ رﺑ َﺎ ِﺎﻟﺤﻖ و ُﻮ ُوا أن ﺗﻠﻜﻢ اﻟﺠ ﱠﺔ ُورﺛﺘ ُﻮ َﺎ ﺑ َﺎ آﻨﺘﻢ ﺗﻌﻤُﻮن‬ َ ‫َ َ ْ ﺟ َ ْ ُ ُ ُ َ ِﻨ ﺑ ْ َ ِ َﻧ د َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َﻨ ُ أ ِ ْ ُﻤ ه ِﻤ ُ ْ ُ ْ َ ْ َﻠ‬ ّ ّDan Kami cabutkan Segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka, (di Dalamsyurga) Yang mengalir beberapa sungai di bawah (tempat) masing-masing, dan merekapula bersyukur Dengan berkata: "Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah memberihidayah petunjuk untuk (mendapat nikmat-nikmat) ini, padahal Kami tidak sekali-kaliakan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin Kami (dengan taufiqNya);Sesungguhnya telah datang Rasul-rasul Tuhan Kami Dengan membawa kebenaran". danmereka diseru: "Itulah syurga Yang diberikan kamu mewarisinya Dengan sebab apaYang kamu telah kerjakan". (7: 43) 23.Doa agar Diselamatkan Daripada Golongan Jahat Dan ahli Neraka: (٤٧) ‫وإ َا ﺻﺮﻓﺖ أﺑ َﺎرهﻢ ﺗﻠ َﺎء أﺻ َﺎب اﻟ ﱠﺎر َﺎُﻮا رﺑ َﺎ ﻻ ﺗﺠﻌﻠ َﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮم اﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ‬ َ ‫َِذ ُ ِ َ ْ َ ْﺼ ُ ُ ْ ِ ْﻘ َ َ ْﺤ ِ ﻨ ِ ﻗ ﻟ َ ﱠﻨ َ ْ َ ْﻨ َ َ ْ َ ْ ِ ﻈ ِﻤ‬Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah ahli neraka, mereka (berdoa dengan)berkata: "Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau jadikan Kami bersama orang-orangYang zalim". (7: 47)Menurut Ibn Abbas r.a. orang-orang Ashabul A’raf mengetahui ahli neraka danmengenali mereka. Lalu mereka merayu kepada Allah supaya terselamat daripadahukuman yang dikenakan kepada ahli neraka. (Tafsir al-Khazin, tafsir ayat 47, surah al-A’raaf) 24.Doa Agar Dihukumkan Dengan Keadilan Dan Kebenaran:
 8. 8. http://an-nawawi.blogspot.com‫ﻗﺪ اﻓ َ َﻳ َﺎ ﻋَﻰ اﻟﱠ ِ َ ِ ًﺎ إن ﻋﺪ َﺎ ِﻲ ﻣﻠﺘﻜﻢ ﺑﻌﺪ إذ ﻧ ﱠﺎ َﺎ اﻟﱠﻪ ﻣﻨ َﺎ و َﺎ ﻳ ُﻮن ﻟ َﺎ أن ﻧ ُﻮد ِﻴ َﺎ ِﻻ أن ﻳ َﺎء اﻟﱠﻪ رﺑ َﺎ وﺳﻊ رﺑ َﺎ‬ ‫َ ِ ْﺘﺮ ْﻨ َﻠ ﻠﻪ آﺬﺑ ِ ْ ُ ْﻧ ﻓ ِﱠ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ْ َﺠ ﻧ ﻠ ُ ِ ْﻬ َﻣ َﻜ ُ َﻨ َ ْ َﻌ َ ﻓ ﻬ إ َ ْ َﺸ َ ﻠ ُ َ ﱡﻨ َ ِ َ َ ﱡﻨ‬ (٨٩) ‫آ ﱠ ﺷﻲء ﻋﻠ ًﺎ ﻋَﻰ اﻟﱠ ِ ﺗﻮآﻠ َﺎ رﺑ َﺎ اﻓﺘﺢ ﺑﻴﻨ َﺎ وﺑﻴﻦ َﻮ ِ َﺎ ِﺎﻟﺤﻖ وأﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟ َﺎﺗ ِﻴﻦ‬ َ ‫ُﻞ َ ْ ٍ ِ ْﻤ َﻠ ﻠﻪ َ َ ﱠ ْﻨ َ ﱠﻨ ْ َ ْ َ ْ َﻨ َ َ ْ َ ﻗ ْﻣﻨ ﺑ ْ َ ِ ََ ْ َ َ ْ ُ ْﻔ ِﺤ‬ ّ"Sesungguhnya (bermakna) Kami berdusta terhadap Allah, jika Kami berpindah kepadaugama kamu sesudah Allah menyelamatkan Kami daripadanya. dan tidaklah harus Kamiberpindah kepadanya sama sekali, kecuali jika Allah Tuhan kami, menghendakinya.Pengetahuan Tuhan Kami meliputi akan tiap-tiap sesuatu. kepada Allah jualah Kamibertawakal. Wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara Kami dan kaum Kami Dengankebenaran (keadilan), kerana Engkau jualah sebaik-baik hakim". (7: 89) 25.Kesabaran dan kemusliman: (١٢٦) ‫و َﺎ ﺗﻨﻘﻢ ﻣ ﱠﺎ ِﻻ أن ﺁﻣ ﱠﺎ ِﺂ َﺎت رﺑ َﺎ ﻟ ﱠﺎ َﺎءﺗ َﺎ رﺑ َﺎ أﻓﺮغ ََﻴ َﺎ َﺒ ًا وﺗﻮﻓ َﺎ ﻣﺴﻠ ِﻴﻦ‬ َ ‫َﻣ َ ْ ِ ُ ِﻨ إ َ ْ َﻨ ﺑ ﻳ ِ َ ِﻨ َﻤ ﺟ َ ْﻨ َ ﱠﻨ َ ْ ِ ْ ﻋﻠ ْﻨ ﺻ ْﺮ َ َ َ ﱠﻨ ُ ِْﻤ‬ ّ"Dan tidaklah Engkau (hai Firaun) marah (dan bertindak menyeksa) Kami melainkankerana Kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika sampainya kepada kami".(Mereka berdoa): "Wahai Tuhan kami, Limpahkanlah kesabaran kepada kami, danmatikanlah Kami Dalam keadaan Islam (berserah bulat-bulat kepadaMu)". (7:126) 26.Taubat Nabi Musa a.s.:‫وﻟ ﱠﺎ َﺎء ُﻮ َﻰ ﻟ ِﻴﻘﺎﺗ َﺎ وآﻠﻤﻪ ر ﱡﻪ َﺎل رب أر ِﻲ أﻧﻈﺮ إﻟﻴﻚ َﺎل ﻟﻦ ﺗ َا ِﻲ وﻟﻜﻦ اﻧﻈﺮ إَﻰ اﻟﺠﺒﻞ ﻓﺈن اﺳﺘﻘﺮ ﻣ َﺎﻧﻪ ﻓﺴﻮف‬َ ْ َ َ ُ َ ‫ََﻤ ﺟ َ ﻣ ﺳ ِﻤ َ ِﻨ َ َﱠ َ ُ َﺑ ُ ﻗ َ َ ِ َ ِﻧ َ ْ ُ ْ َِ ْ َ ﻗ َ َ ْ َﺮ ﻧ ََ ِ ِ ْ ُ ْ ِﻟ ْ َ َ ِ َِ ِ ْ َ َ ﱠ َﻜ‬ ّ (١٤٣) ‫ﺎ وﺧﺮ ُﻮ َﻰ ﺻﻌ ًﺎ ﻓﻠ ﱠﺎ أ َﺎق َﺎل ﺳﺒ َﺎﻧﻚ ﺗﺒﺖ إﻟﻴﻚ وأ َﺎ أ ﱠل اﻟﻤﺆﻣ ِﻴﻦ‬ ‫ﺗ َا ِﻲ ﻓﻠ ﱠﺎ ﺗﺠﱠﻰ ر ﱡﻪ ﻟﻠﺠﺒﻞ ﺟﻌﻠﻪ د‬ َ ‫َﺮ ﻧ ََﻤ َ َﻠ َﺑ ُ ِ ْ َ َ ِ َ ََ ُ َآ َ َ ﱠ ﻣ ﺳ َ ِﻘ ََﻤ َﻓ َ ﻗ َ ُ ْﺤ َ َ ُ ْ ُ َِ ْ َ ََﻧ َو ُ ْ ُ ْ ِﻨ‬Dan ketika Nabi Musa datang pada waktu Yang Kami telah tentukan itu, dan Tuhannyaberkata-kata dengannya, maka Nabi Musa (merayu dengan) berkata: "Wahai Tuhanku!Perlihatkanlah kepadaKu (ZatMu Yang Maha Suci) supaya Aku dapat melihatMu". Allahberfirman: "Engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatKu, tetapi pandanglah keGunung itu, maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya Engkau akan dapatmelihatKu", setelah Tuhannya "Tajalla" (menzahirkan kebesarannya) kepada Gunung itu,(maka) "TajalliNya" menjadikan Gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuhpengsan. setelah ia sedar semula, berkatalah ia: "Maha suci Engkau (Wahai Tuhanku),Aku bertaubat kepadaMu, dan Akulah orang Yang awal pertama beriman (padazamanku) (7:143) 27.Memohon ampun dan pengasihan Allah untuk diri sendiri dan saudara (Doa Nabi Musa a.s. Bersama Nabi Harun a.s.: (١٥١) ‫َﺎل رب اﻏﻔﺮ ِﻲ َﻷ ِﻲ ََد ِﻠ َﺎ ِﻲ رﺣﻤﺘﻚ وأﻧﺖ أرﺣﻢ اﻟ ﱠاﺣ ِﻴﻦ‬ َ ‫ﻗ َ َ ِ ْ ِ ْ ﻟ و ﺧ وأ ْﺧ ْﻨ ﻓ َ ْ َ ِ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُ ﺮ ِﻤ‬ ّNabi Musa berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagisaudaraku, dan masukkanlah Kami ke Dalam rahmatMu, kerana Engkaulah sahaja YangMaha Mengasihani dari Segala Yang lain Mengasihani". (7:151) 28.Doa Nabi Musa a.s., Doa Ketika Melihat Kelalaian Manusia:‫َاﺧ َﺎر ُﻮ َﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﺳﺒ ِﻴﻦ ر ُﻼ ﻟ ِﻴ َﺎﺗ َﺎ ﻓﻠ ﱠﺎ أﺧﺬﺗﻬﻢ اﻟ ﱠﺟﻔﺔ َﺎل رب ﻟﻮ ﺷﺌﺖ أهﻠﻜﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وإ ﱠﺎي أﺗﻬﻠﻜ َﺎ ﺑ َﺎ ﻓﻌﻞ‬َ َ َ ‫و ْﺘ َ ﻣ ﺳ َ ْ َ ُ َ ْﻌ َ َﺟ ِﻤ ﻘ ِﻨ ََﻤ َ َ َ ْ ُ ُ ﺮ ْ َ ُ ﻗ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ْ ِ ْ َ ْ ُ َِﻳ َ َ ُ ِْ ُﻨ ِﻤ‬ ّ‫اﻟﺴﻔ َﺎء ﻣ ﱠﺎ إن هﻲ ِﻻ ﻓﺘﻨﺘﻚ ﺗﻀ ﱡ ﺑ َﺎ ﻣﻦ ﺗ َﺎء وﺗﻬ ِي ﻣﻦ ﺗ َﺎء أﻧﺖ َِﻴ َﺎ َﺎﻏﻔﺮ ﻟ َﺎ َارﺣﻤ َﺎ وأﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟ َﺎﻓ ِﻳﻦ‬َ ‫ﱡ َﻬ ُ ِﻨ ِ ْ ِ َ إ ِ ْ َ ُ َ ُ ِﻞ ِﻬ َ ْ َﺸ ُ َ َ ْﺪ َ ْ َﺸ ُ َ ْ َ وﻟ ﱡﻨ ﻓ ْ ِ ْ َﻨ و ْ َ ْﻨ ََ ْ َ َ ْ ُ ْﻐ ِﺮ‬‫)٥٥١( َاآﺘﺐ ﻟ َﺎ ِﻲ هﺬﻩ اﻟ ﱡﻧ َﺎ ﺣﺴﻨﺔ َ ِﻲ اﻵﺧﺮة إ ﱠﺎ هﺪ َﺎ إﻟﻴﻚ َﺎل ﻋ َا ِﻲ أ ِﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ أ َﺎء َ َﺣ َ ِﻲ وﺳﻌﺖ آ ﱠ ﺷﻲء‬ٍ ْ َ ‫ِ َ ِ ِﻧ ُ ْﻧ َِ ْ َ ﻗ َ َﺬ ﺑ ُﺻ ُ ِ ِ َ ْ َﺷ ُ ور ْﻤﺘ َ ِ َ ْ ُﻞ‬ ‫و ْ ُ ْ َﻨ ﻓ َ ِ ِ ﺪ ْﻴ َ َ َ ً وﻓ‬ (١٥٦) ‫ﻓﺴﺄآﺘﺒ َﺎ ﻟﻠ ِﻳﻦ ﻳﺘ ُﻮن وﻳﺆ ُﻮن اﻟﺰ َﺎة َاﻟ ِﻳﻦ هﻢ ِﺂ َﺎﺗ َﺎ ﻳﺆﻣ ُﻮن‬ َ ‫َ ََ ْ ُ ُﻬ ِﱠﺬ َ َ ﱠﻘ َ َ ُ ْﺗ َ ﱠآ َ و ﱠﺬ َ ُ ْ ﺑ ﻳ ِﻨ ُ ْ ِﻨ‬Dan Nabi Musa memilih tujuh puluh orang lelaki dari kaumnya (untuk di bawa bersamake Gunung Tursina) pada waktu Yang telah Kami tentukan. maka ketika mereka digegaroleh gempa, Nabi Musa merayu Dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Jika Engkau
 9. 9. http://an-nawawi.blogspot.comkehendaki, Engkau boleh binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini.Adakah Engkau hendak membinasakan Kami disebabkan apa Yang telah dilakukan olehorang-orang Yang bodoh di antara Kami? (Apa Yang mereka telah lakukan) itu hanyalahcubaanMu. Dengan cubaan itu Engkau sesatkan sesiapa Yang Engkau kehendaki danEngkau beri petunjuk kepada sesiapa Yang Engkau kehendaki. Engkau jualah Pelindungkami; oleh itu ampunkanlah Kami dan berilah rahmat kepada kami, kerana Engkaujualah sebaik-baik pemberi ampun. "Dan Tetapkanlah untuk Kami kebaikan Dalam duniaini dan juga di akhirat, Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepadamu". Allahberfirman: "AzabKu akan Aku timpakan kepada sesiapa Yang Aku kehendaki, danrahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu; maka Aku akan menentukannya bagi orang-orangYang bertaqwa, dan Yang memberi zakat, serta orang-orang Yang beriman kepada ayat-ayat kami. (7:155-156) 29.Doa Tawakkal: (١٢٩) ِ‫ﻓﺈن ﺗﻮﻟﻮْا ﻓﻘﻞ ﺣﺴﺒﻲ اﻟﱠﻪ ﻻ إﻟﻪ ِﻻ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮآﻠﺖ وهﻮ رب اﻟﻌﺮش اﻟﻌ ِﻴﻢ‬ ‫َِ ْ َ َﱠ َ ُ ْ َ ْ ِ َ ﻠ ُ َِ َ إ ُ َ ََ ْ ِ َ َ ﱠ ْ ُ َ ُ َ َ ﱡ ْ َ ْ ِ ْ َﻈ‬Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka Katakanlah (Wahai Muhammad):"Cukuplah bagiku Allah (yang menolong dan memeliharaku), tiada Tuhan (yang berhakdisembah) melainkan dia; kepadanya Aku berserah diri, dan Dia lah Yang mempunyaiArasy Yang besar." (9: 129) 30.Doa Nabi Musa Menghindari Sihir Dan Ilmu Hitam:‫ﻓﻠ ﱠﺎ َﻟ َﻮْا َﺎل ُﻮ َﻰ َﺎ ﺟﺌﺘﻢ ﺑﻪ اﻟ ّﺤﺮ إن اﻟﱠ َ ﺳﻴﺒﻄﻠﻪ إن اﻟﱠ َ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻔﺴ ِﻳﻦ )١٨(وﻳﺤﻖ اﻟﱠﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﻜﻠ َﺎﺗﻪ وﻟﻮ‬ْ َ َ ِ ِ ‫َ ُ ِ ﱡ ﻠ ُ ْ َ ﱠ ِ َ ِﻤ‬ َ ‫ََﻤ أ ْﻘ ﻗ َ ﻣ ﺳ ﻣ ِ ْ ُ ْ ِ ِ ﺴ ْ ُ ِ ﱠ ﻠﻪ َ ُ ْ ُِ ُ ِ ﱠ ﻠﻪ ُ ِْ ُ َ َ َ ْ ُ ْ ِﺪ‬ ِ (٨٢) َ‫آﺮﻩ اﻟﻤﺠﺮ ُﻮن‬ ‫َ ِ َ ْ ُ ْ ِﻣ‬Setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi Musa berkata: "apa Yang kamudatangkan itu, adalah sihir; Sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya(dengan mukjizat Yang dikurniakanNya kepadaku); Sesungguhnya Allah tidak akanmenjayakan perbuatan orang-orang Yang melakukan kerosakan. "Dan Allah jugasentiasa menetapkan perkara Yang benar Dengan Kalimah-kalimah perintahNya,Walaupun Yang demikian dibenci oleh orang-orang Yang melakukan dosa". (10: 81-82)Menurut Ibn Abi Hatim dan Abu al-Syeikh daripada daripada Laith bin Abi Sulaim r.a.,beliau berkata: “ayat ini dapat menjadi penawar kepada perbuatan sihir dengan izinAllah. (Fi Zilalil Qur’an, tafsir surah Yunus, ayat 81-82) 31.Doa orang yang percaya kepada Allah dan Kitab-Nya supaya tidak menjadi cubaan bagi kaum yang tidak percaya, dan diselamatkan daripada kezaliman mereka: (٨٦) ‫ﻓ َﺎُﻮا ﻋَﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻮآﻠ َﺎ رﺑ َﺎ ﻻ َﺠ َﻠ َﺎ ﻓﺘﻨﺔ ﻟﻠﻘﻮم اﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ )٥٨( وﻧﺠ َﺎ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم اﻟ َﺎﻓ ِﻳﻦ‬ َ ‫َ َ ِﻨ ِ َ ْ َ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ْ ﻜ ِ ﺮ‬ ّ َ ‫َﻘ ﻟ َﻠ ﱠ ِ َ َ ﱠ ْﻨ َ ﱠﻨ ﺗ ْﻌ ْﻨ ِ ْ َ ً ِ ْ َ ْ ِ ﻈ ِﻤ‬Lalu mereka berkata: "Kepada Allah jualah Kami berserah. Wahai Tuhan kami! janganlahEngkau jadikan Kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum Yang zalim ganas. "danselamatkanlah Kami Dengan rahmatMu dari angkara kaum Yang kafir". (10:85-86) 32.Doa Nabi Musa terhadap Firaun:‫و َﺎل ُﻮ َﻰ رﺑ َﺎ إﻧﻚ ﺁﺗﻴﺖ ﻓﺮﻋﻮن و َﻸﻩ ِﻳﻨﺔ وأﻣ َاﻻ ِﻲ اﻟﺤ َﺎة اﻟ ﱡﻧ َﺎ رﺑ َﺎ ﻟﻴﻀﱡﻮا ﻋﻦ ﺳ ِﻴﻠﻚ رﺑ َﺎ اﻃﻤﺲ ﻋَﻰ أﻣ َاﻟﻬﻢ‬ْ ِ ِ ‫َﻗ َ ﻣ ﺳ َ ﱠﻨ ِ ﱠ َ َ ْ َ ِ ْ َ ْ َ َﻣ ُ ز َ ً ََ ْﻮ ﻓ ْ َﻴ ِ ﺪ ْﻴ َ ﱠﻨ ِ ُ ِﻠ َ ْ َﺒ ِ َ َ ﱠﻨ ْ ِ ْ َﻠ َ ْﻮ‬ (٨٨) ‫َاﺷﺪد ﻋَﻰ ﻗُﻮﺑﻬﻢ َﻼ ﻳﺆﻣ ُﻮا ﺣﱠﻰ َ َ ُا اﻟﻌ َاب اﻷِﻴﻢ‬ َ ‫و ْ ُ ْ َﻠ ُﻠ ِ ِ ْ ﻓ ُ ْ ِﻨ َﺘ ﻳﺮو ْ َﺬ َ ﻟ‬Dan Nabi Musa pula (merayu dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami! SesungguhnyaEngkau telah memberikan kepada Firaun dan ketua-ketua kaumnya barang-barangperhiasan dan harta benda Yang mewah Dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami!
 10. 10. http://an-nawawi.blogspot.com(kemewahan Yang Engkau berikan kepada mereka) akibatnya menyesatkan mereka darijalanMu (dengan sebab kekufuran mereka). Wahai Tuhan kami! Binasakanlah hartabenda mereka dan meteraikanlah hati mereka (sehingga menjadi keras membatu),maka Dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab Yangtidak terperi sakitnya. (10:88) 33.Doa Ketika Menaiki Kenderaan Di Air (٤١) ‫و َﺎل ارآ ُﻮا ِﻴ َﺎ ﺑﺴﻢ اﻟﱠ ِ ﻣﺠ َا َﺎ وﻣﺮ َﺎ َﺎ إن ر ّﻲ َ َ ُﻮر َ ِﻴﻢ‬ ٌ ‫َﻗ َ ْ َﺒ ﻓ ﻬ ِ ْ ِ ﻠﻪ َ ْﺮ ه َ ُ ْﺳ ه ِ ﱠ َﺑ ﻟﻐﻔ ٌ رﺣ‬ ِDan (ketika itu) berkatalah Nabi Nuh (kepada pengikut-pengikutnya Yang beriman):"Naiklah kamu ke bahtera itu sambil berkata: Dengan nama Allah bergerak lajunya danberhentinya. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."(11: 41) 34.Memohon ampun atas pertanyaan yang "bodoh" terhadap Allah: (٤٧) ‫َﺎل رب إ ّﻲ أ ُﻮذ ﺑﻚ أن أﺳﺄﻟﻚ َﺎ ﻟﻴﺲ ِﻲ ﺑﻪ ِﻠﻢ وِﻻ ﺗﻐﻔﺮ ِﻲ َ َﺮ َﻤ ِﻲ أآﻦ ﻣﻦ اﻟ َﺎﺳ ِﻳﻦ‬ َ ‫ﻗ َ َ ِ ِﻧ َﻋ ُ ِ َ َ ْ َ ََْ َ ﻣ َ ْ َ ﻟ ِ ِ ﻋ ْ ٌ َإ َ ْ ِ ْ ﻟ وﺗ ْﺣ ْﻨ َ ُ ْ ِ َ ْﺨ ِﺮ‬ ِ ّNabi Nuh berkata: "Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Aku berlindung kepadamu daripadamemohon sesuatu Yang Aku tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; dan jikaEngkau tidak mengampunkan dosaku, dan memberi rahmat kepadaku, nescayamenjadilah Aku dari orang-orang Yang rugi". (11:47) 35.Doa Agar Dilindungi Daripada Godaan Wanita (Doa Nabi Yusuf):‫و َاودﺗﻪ اﻟ ِﻲ هﻮ ِﻲ ﺑﻴﺘ َﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻏﻠﻘﺖ اﻷﺑ َاب و َﺎﻟﺖ هﻴﺖ ﻟﻚ َﺎل ﻣ َﺎذ اﻟﱠ ِ إ ﱠﻪ ر ّﻲ أﺣﺴﻦ ﻣﺜ َاي إ ﱠﻪ ﻻ ﻳﻔﻠﺢ‬ُ ِْ ُ ُ ‫َر َ َ ْ ُ ﱠﺘ ُ َ ﻓ َ ْ ِﻬ َ ْ َ ْ ِ ِ َ َﱠ َ ِ ْﻮ َ َﻗ َ ْ َ ْ َ َ َ ﻗ َ َﻌ َ ﻠﻪ ِﻧ ُ َﺑ َ ْ َ َ َ ْﻮ َ ِﻧ‬ ِ (٢٣) ‫اﻟ ﱠﺎﻟ ُﻮن‬ َ ‫ﻈ ِﻤ‬Dan perempuan Yang Yusuf tinggal di rumahnya, bersungguh-sungguh memujuk Yusufberkehendakkan dirinya; dan perempuan itupun menutup pintu-pintu serta berkata:"Marilah ke mari, Aku bersedia untukmu". Yusuf menjawab: "Aku berlindung kepadaAllah (dari perbuatan Yang keji itu); Sesungguhnya Tuhanku telah memuliharakuDengan sebaik-baiknya; Sesungguhnya orang-orang Yang zalim tidak akan berjaya".(23: 41) 36.Doa Nabi Yusuf Agar Mati Dalam Islam:‫رب ﻗﺪ ﺁ َﻴ َ ِﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ وﻋﻠﻤﺘ ِﻲ ﻣﻦ ﺗﺄ ِﻳﻞ اﻷ َﺎ ِﻳﺚ َﺎﻃﺮ اﻟﺴ َﺎ َات َاﻷرض أﻧﺖ وﻟ ّﻲ ِﻲ اﻟ ﱡﻧ َﺎ َاﻵﺧﺮة ﺗﻮﻓ ِﻲ ﻣﺴﻠ ًﺎ‬ ‫َ ِ َ ْ ﺗ ْﺘﻨ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ َﱠ ْ َﻨ ِ ْ َ ْو ِ ﺣ د ِ ﻓ ِ َ ﱠﻤ و ِ و ْ ِ َ ْ َ َِﻴ ﻓ ﺪ ْﻴ و ِ َ ِ َ َ ﱠﻨ ُ ِْﻤ‬ ِ ّ (١٠١) ‫ََﻟ ِﻘ ِﻲ ِﺎﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ‬ َ ‫وأ ْﺤ ْﻨ ﺑ ﺼ ِﺤ‬"Wahai Tuhanku! Sesungguhnya Engkau telah mengurniakan daku sebahagian darikekuasaan (pemerintahan) dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. WahaiTuhan Yang menciptakan langit dan bumi Engkau Penguasa dan pelindungku di duniadan di akhirat; sempurnakanlah ajalku (ketika mati) Dalam keadaan Islam, danhubungkanlah daku Dengan orang-orang Yang soleh". (12:101) 37.Doa Nabi Ibrahim Agar Tempatnya Mendapat Keamanan Dan Keampunan:‫وإذ َﺎل إﺑ َا ِﻴﻢ رب اﺟﻌﻞ ه َا اﻟﺒﻠﺪ ﺁﻣ ًﺎ َاﺟﻨﺒ ِﻲ وﺑﻨﻲ أن ﻧﻌﺒﺪ اﻷﺻ َﺎم )٥٣( رب ِ ﱠﻬ ﱠ أﺿﻠﻠﻦ آ ِﻴ ًا ﻣﻦ اﻟ ﱠﺎس ﻓﻤﻦ َ ِ َ ِﻲ‬ ‫َ ِ إﻧ ُﻦ َ َْ ْ َ َﺜ ﺮ ِ َ ﻨ ِ َ َ ْ ﺗﺒﻌﻨ‬ّ َ ‫ْﻨ‬ َ ُ ْ َ ْ َ ‫َِ ْ ﻗ َ ِ ْﺮ ه ُ َ ِ ْ َ ْ َﺬ ْ ََ َ ِﻨ و ْ ُ ْﻨ َ َ ِ ﱠ‬ ّ‫ﻓﺈﻧﻪ ﻣ ّﻲ وﻣﻦ ﻋ َﺎ ِﻲ ﻓﺈﻧﻚ َ ُﻮر َ ِﻴﻢ )٦٣( رﺑ َﺎ إ ّﻲ أﺳﻜﻨﺖ ﻣﻦ ذ ِﻳ ِﻲ ﺑ َاد ﻏﻴﺮ ِي زرع ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺘﻚ اﻟﻤﺤﺮم رﺑ َﺎ‬ ‫َ ﱠﻨ ِﻧ َ ْ َ ْ ُ ِ ْ ُر ﱠﺘ ِﻮ ٍ َ ْ ِ ذ َ ْ ٍ ِ ْ َ َ ْ ِ َ ْ ُ َ ﱠ ِ َ ﱠﻨ‬ ّ ِ ٌ ‫َِ ﱠ ُ ِﻨ َ َ ْ َﺼ ﻧ َِ ﱠ َ ﻏﻔ ٌ رﺣ‬ ِ‫ﻟﻴ ِﻴ ُﻮا اﻟ ﱠﻼة َﺎﺟﻌﻞ أﻓﺌﺪة ﻣﻦ اﻟ ﱠﺎس َﻬ ِي إﻟﻴﻬﻢ َارزﻗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺜﻤ َات ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻜ ُون )٧٣( رﺑ َﺎ إﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ َﺎ ﻧﺨ ِﻲ و َﺎ‬ ‫َ ﱠﻨ ِ ﱠ َ َ ْ َ ُ ﻣ ُ ْ ﻔ َﻣ‬ َ ‫ِ ُﻘ ﻤ ﺼ َ ﻓ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ً ِ َ ﻨ ِ ﺗ ْﻮ َِ ْ ِ ْ و ْ ُ ْ ُ ْ ِ َ ﱠ َﺮ ِ َ َﱠ ُ ْ َ ْ ُﺮ‬‫ﻧﻌﻠﻦ و َﺎ ﻳﺨ َﻰ ﻋَﻰ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻲء ِﻲ اﻷرض َﻻ ِﻲ اﻟﺴ َﺎء )٨٣( اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟ ِي وهﺐ ِﻲ ﻋَﻰ اﻟﻜﺒﺮ إﺳ َﺎ ِﻴﻞ وإﺳ َﺎق‬َ ‫ْ َ ْ ُ ِﱠ ِ ﱠﺬ َ َ َ ﻟ َﻠ ْ ِ َ ِ ِ ْﻤ ﻋ َ َِ ْﺤ‬ ِ ‫ﱠﻤ‬ ‫ْ ِو ﻓ‬ ‫ُ ِْ ُ َﻣ َ ْﻔ َﻠ ﱠ ِ ِ ْ َ ْ ٍ ﻓ‬
 11. 11. http://an-nawawi.blogspot.com‫)٠٤( رﺑ َﺎ اﻏﻔﺮ ِﻲ وﻟ َاﻟﺪي وﻟﻠﻤﺆﻣ ِﻴﻦ‬َ ‫َ ﱠﻨ ْ ِ ْ ﻟ َِﻮ ِ َ ﱠ َِ ْ ُ ْ ِﻨ‬ (٤١) ‫ﻳﻮم ﻳ ُﻮم اﻟﺤ َﺎب‬ ُ ‫َ ْ َ َﻘ ُ ْ ِﺴ‬Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku! Jadikanlahnegeri Makkah ini negeri Yang aman, dan jauhkanlah daku dan anak-anakku dariperbuatan menyembah berhala. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkansesat banyak di antara umat manusia. oleh itu, sesiapa Yang menurutku (dalam IslamYang menjadi peganganku) maka ia adalah dari golonganku; dan sesiapa Yangmenderhaka kepadaKu (dengan menyalahi ugamaku), maka Sesungguhnya EngkauMaha Pengampun, lagi Maha Mengasihani (kiranya ia insaf dan bertaubat). "WahaiTuhan kami! Sesungguhnya Aku telah menempatkan sebahagian dari zuriat keturunankudi sebuah lembah (Tanah suci Makkah) Yang tidak tanaman padanya, di sisi rumahmuYang diharamkan mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, (Mereka ditempatkan di situ)supaya mereka mendirikan sembahyang (dan memakmurkannya Dengan ibadat). olehitu, Jadikanlah hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada mereka, (supayadatang beramai-ramai ke situ), dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagaijenis buah-buahan dan hasil tanaman, semoga mereka bersyukur. "Wahai Tuhan kami!Sesungguhnya Engkau mengetahui akan apa Yang Kami sembunyikan dan apa YangKami zahirkan; dan tiada sesuatupun di langit dan di bumi, Yang tersembunyi kepadaAllah! "Segala puji tertentu bagi Allah Yang telah mengurniakan kepadaKu semasa Akutua: Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar dan Memperkenan doapermohonan. "Wahai Tuhanku! Jadikanlah daku orang Yang mendirikan sembahyang danDemikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doapermohonanku. "Wahai Tuhan kami! berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakuserta bagi orang-orang Yang beriman, pada masa berlakunya hitungan amal danpembalasan" (14:35-41) 38.Doa untuk ibu bapa: (٢٤) ‫َاﺧﻔﺾ ﻟﻬ َﺎ ﺟ َﺎح اﻟﺬل ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻗﻞ رب ارﺣﻤﻬ َﺎ آ َﺎ رﺑ َﺎ ِﻲ ﺻ ِﻴ ًا‬ ‫و ْ ِ ْ َ ُﻤ َﻨ َ ﱡ ِ ِ َ ﱠ ْ َ ِ َ ُ ْ َ ِ ْ َ ْ ُﻤ َﻤ َ ﱠﻴ ﻧ َﻐ ﺮ‬ ّ ّDan hendaklah Engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasihsayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, Dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilahrahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasihsayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil." (17:24) 39.Doa pada waktu malam (untuk membaca al-Quran) dan agar Dikurniakan Tempat Tinggal Yang Baik:‫وﻗﻞ رب أدﺧﻠ ِﻲ ﻣﺪﺧﻞ ﺻﺪق وأﺧﺮﺟ ِﻲ ﻣﺨﺮج ﺻﺪق َاﺟﻌﻞ ِﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﺳﻠ َﺎ ًﺎ ﻧ ِﻴ ًا )٠٨(وﻗﻞ َﺎء اﻟﺤﻖ وزهﻖ‬َ َ َ َ ‫َُ ْ ﺟ َ ْ َ ﱡ‬ ‫َ ُ ْ َ ِ َ ْ ِ ْﻨ ُ ْ َ َ ِ ْ ٍ ََ ْ ِ ْﻨ ُ ْ َ َ ِ ْ ٍ و ْ َ ْ ﻟ ِ ْ َ ُ ْ َ ُ ْﻄ ﻧ َﺼ ﺮ‬ ّ (٨١) ‫اﻟ َﺎﻃﻞ إن اﻟ َﺎﻃﻞ َﺎن ز ُﻮ ًﺎ‬ ‫ْﺒ ِ ُ ِ ﱠ ْﺒ ِ َ آ َ َه ﻗ‬Dan pohonkanlah (Wahai Muhammad, Dengan berdoa): "Wahai Tuhanku! masukkanlahdaku ke Dalam urusan ugamaku Dengan kemasukan Yang benar lagi mulia, sertakeluarkanlah daku daripadanya Dengan cara keluar Yang benar lagi mulia; danberikanlah kepadaKu dari sisiMu hujah keterangan serta kekuasaan Yang menolongku",Dan Katakanlah:" telah datang kebenaran (Islam), dan hilang lenyaplah perkara Yangsalah (kufur dan syirik); Sesungguhnya Yang salah itu sememangnya satu perkara Yangtetap lenyap". (17:80-81)Al-Imam Ibn Kathir meriwayatkan sebuah hadis bertaraf sahih daripada al-Tirmidzi,daripada al-Hasan bahawa Allah s.w.t. menurunkan ayat ini selepas mesyuarattergempar pemuda dan ketua-ketua orang quraisy membuat konspirasi untukmembunuh Nabi s.a.w. Allah s.w.t. menobatkan dua tempat iaitu Makkah dan al-Madinah yang merupakan Balad Sidq iaitu tempat yang mulia dan baik walaupun
 12. 12. http://an-nawawi.blogspot.compenduduk Makkah ternyata menolak dakwah Nabi s.a.w. (Tafsir Ibn Kathir dan Tafsir IbnJarir, tafsir ayat 80, surah al-Isra’) 40.Pengasihan Allah dan kelurusan dalam urusan: (١٠) ‫إذ أ َى اﻟﻔﺘﻴﺔ إَﻰ اﻟﻜﻬﻒ ﻓ َﺎُﻮا رﺑ َﺎ ﺁﺗ َﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ رﺣﻤﺔ وهﻴﺊ ﻟ َﺎ ﻣﻦ أﻣﺮ َﺎ رﺷ ًا‬ ‫ِ ْ َو ْ ِ ْ َ ُ ِﻟ ْ َ ْ ِ َﻘ ﻟ َ ﱠﻨ ِﻨ ِ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ً َ َ ِ ْ َﻨ ِ ْ َ ْ ِﻧ َ َﺪ‬ ّ(ingatkanlah peristiwa) ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalumereka berdoa: "Wahai Tuhan kami! kurniakanlah Kami rahmat dari sisimu, dan berilahkemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada Kami untuk keselamatan ugama kami".(18:10) 41.Apabila terlupa setelah berjanji untuk melakukan sesuatu: (٢٤) ‫ِﻻ أن ﻳ َﺎء اﻟﱠﻪ َاذآﺮ رﺑﻚ إ َا ﻧ ِﻴﺖ وﻗﻞ ﻋﺴﻰ أن ﻳﻬﺪﻳﻦ ر ّﻲ ﻷﻗﺮب ﻣﻦ ه َا َ َ ًا‬ ‫إ َ ْ َﺸ َ ﻠ ُ و ْ ُ ْ َ ﱠ َ ِذ َﺴ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َﺑ ْ َ َ ِ ْ َﺬ رﺷﺪ‬ ِMelainkan (hendaklah disertakan Dengan berkata): "Insya Allah". dan ingatlah sertasebutlah akan Tuhanmu jika Engkau lupa; dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhankumemimpinku ke jalan petunjuk Yang lebih dekat dan lebih terang dari ini". (18:24) 42.Apabila memasuki kebun Dan Apabila Berasa Takjub: (٣٩) ‫ََﻮْﻻ إذ دﺧﻠﺖ ﺟﻨﺘﻚ ﻗﻠﺖ َﺎ َﺎء اﻟﱠﻪ ﻻ ﻗﻮة ِﻻ ِﺎﻟﻠﻪ إن ﺗﺮن أ َﺎ أﻗﻞ ﻣﻨﻚ َﺎﻻ ووﻟ ًا‬ ‫وﻟ ِ ْ َ َ ْ َ َ ﱠ َ َ ُ ْ َ ﻣ ﺷ َ ﻠ ُ ُ ﱠ َ إ ﺑ ﱠ ِ ِ ْ َ َ ِ َﻧ َ َ ﱠ ِ ْ َ ﻣ َ ََﺪ‬Dan sepatutnya semasa Engkau masuk ke kebunmu, berkata: (semuanya ialah barangYang dikehendaki Allah)! (tiada daya dan upaya melainkan Dengan pertolongan Allah)…(18.39) 43.Doa Nabi Zakaria untuk memohon anak:‫ﺎ )٤( وإ ّﻲ ﺧﻔﺖ اﻟﻤ َاﻟﻲ ﻣﻦ و َا ِﻲ و َﺎﻧﺖ‬ ِ َ ‫َﺎل رب إ ّﻲ وهﻦ اﻟﻌﻈﻢ ﻣ ّﻲ َاﺷﺘﻌﻞ اﻟﺮأس ﺷﻴ ًﺎ وﻟﻢ أآﻦ ﺑﺪ َﺎﺋﻚ رب‬ِ َ ‫َِﻧ ِ ْ ُ ْ َﻮ ِ َ ِ ْ َر ﺋ َآ‬ ِ ‫ﻗ َ َ ِ ِﻧ َ َ َ ْ َ ْ ُ ِﻨ و ْ َ َ َ ﱠ ْ ُ َ ْﺒ ََ ْ َ ُ ْ ِ ُﻋ ِ َ َ ِ ﺷﻘﻴ‬ ّ ِ ِ ّ (٦) ‫ﺎ‬ ِ َ ‫ﺎ )٥( َ ِﺛ ِﻲ وﻳﺮث ﻣﻦ ﺁل ﻳﻌ ُﻮب َاﺟﻌﻠﻪ رب‬ َِ ‫اﻣﺮأ ِﻲ َﺎ ِ ًا ﻓﻬﺐ ِﻲ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ‬ ‫ﻳﺮ ُﻨ َ َ ِ ُ ِ ْ ِ َ ْﻘ َ و ْ َ ْ ُ َ ِ رﺿﻴ‬ ّ ‫ْ ََﺗ ﻋ ﻗﺮ َ َ ْ ﻟ ِ ْ َ ُ ْ َ وﻟﻴ‬Ia merayu Dengan berkata: Wahai Tuhanku! Sesungguhnya telah lemahlah tulang -tulangku, dan telah putih melepaklah uban kepalaku; dan Aku - Wahai Tuhanku - tidakpernah merasa hampa Dengan doa permohonanku kepadamu. Dan Sesungguhnya Akumerasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas ugamasepeninggalanku; dan isteriku pula adalah seorang Yang mandul; oleh itu, kurniakanlahdaku dari sisiMu seorang anak lelaki. Yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluargaNabi Yaakub; dan Jadikanlah Dia - Wahai Tuhanku seorang Yang diredhai serta disukai".(19:4-6) 44.Lapangkan dada, mudahkan urusan, dan fasih bertutur supaya orang faham: (٢٨) ‫َﺎل رب اﺷﺮح ِﻲ َﺪ ِي )٥٢( وﻳﺴﺮ ِﻲ َﻣ ِي )٦٢( َاﺣﻠﻞ ﻋﻘﺪة ﻣﻦ ﻟ َﺎ ِﻲ )٧٢( ﻳﻔﻘ ُﻮا َﻮِﻲ‬ ‫َ ْ َﻬ ﻗ ْﻟ‬ ‫و ُْ ْ ُ ْ َ ً ِ ْ ِﺴ ﻧ‬ ‫َ َ ِ ْ ﻟ أ ْﺮ‬ ّ ‫ﻗ َ َ ِ ْ َ ْ ﻟ ﺻ ْر‬ ّNabi Musa berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku, dadaku;"Dan mudahkanlah bagiku, tugasku; "Dan lepaskanlah simpulan dari lidahku, "Supayamereka faham perkataanku; (20:25-28) 45.Menambahkan pengetahuan (dalam al-Quran): (١١٤) ‫ﻓﺘ َﺎَﻰ اﻟﱠﻪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ َﻻ ﺗﻌﺠﻞ ِﺎﻟﻘﺮْﺁ ِ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘ َﻰ إﻟﻴﻚ وﺣﻴﻪ وﻗﻞ رب ِد ِﻲ ﻋﻠ ًﺎ‬ ‫َ َﻌ ﻟ ﻠ ُ ْ َِ ُ ْ َ ﱡ و َ ْ َ ْ ﺑ ْ ُ ن ِ ْ َ ْ ِ َ ْ ُ ْﻀ َِ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ِ ز ْﻧ ِ ْﻤ‬ ّ
 13. 13. http://an-nawawi.blogspot.comMaka Maha Tinggilah Allah, Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang benar (pada segala-galanya). Dan janganlah Engkau (Wahai Muhammad) tergesa-gesa membaca Al-Quransebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadaMu, dan berdoalah Dengan berkata: "WahaiTuhanku, tambahilah ilmuku". (20:114) 46.Doa Nabi Ibrahim (Penawar Terhadap Api): (٦٩) ‫ﻗﻠ َﺎ َﺎ َﺎر ُﻮ ِﻲ ﺑﺮ ًا و َﻼ ًﺎ ﻋَﻰ ِﺑ َا ِﻴﻢ‬ َ ‫ُ ْﻨ ﻳ ﻧ ُ آ ﻧ َ ْد َﺳ ﻣ َﻠ إ ْﺮ ه‬Kami berfirman: "Hai api, Jadilah Engkau sejuk serta Selamat sejahtera kepadaIbrahim!” (21: 69) 47.Apabila Disentuh Penderitaan (Doa Nabi Ayub): (٨٣) ‫وأ ﱡﻮب إذ َﺎ َى ر ﱠﻪ أ ّﻲ ﻣﺴﻨﻲ اﻟﻀﺮ وأﻧﺖ أرﺣﻢ اﻟ ﱠاﺣ ِﻴﻦ‬ َ ‫َ َ ﻳ َ ِ ْ ﻧ د َﺑ ُ َ ﻧ َ ﱠ ِ َ ﱡ ﱡ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ﺮ ِ ﻤ‬ ِDan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Ayub, ketika ia berdoa merayu kepada TuhannyaDengan berkata: "Sesungguhnya Aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja Yanglebih Mengasihani daripada Segala (yang lain) Yang Mengasihani". (21:83) 48.Doa Nabi Yunus Ketika Dalam Kesusahan (Di Dalam Perut Ikan Nun):(٨٧) ‫و َا اﻟ ﱡﻮن إذ ذهﺐ ﻣ َﺎﺿ ًﺎ ﻓﻈﻦ أن ﻟﻦ ﻧﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻓ َﺎ َى ِﻲ اﻟﻈﻠ َﺎت أن ﻻ إﻟﻪ ِﻻ أﻧﺖ ﺳﺒ َﺎﻧﻚ إ ّﻲ آﻨﺖ ﻣﻦ اﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ‬ َ ‫ﱡُﻤ ِ َ ْ َِ َ إ َ ْ َ ُ ْﺤ َ َ ِﻧ ُ ْ ُ ِ َ ﻈ ِﻤ‬ ِ ‫َذ ﻨ ِ ِ ْ َ َ َ ُﻐ ِﺒ َ َ ﱠ َ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ََ ْ ِ َﻨ د ﻓ‬Dan (sebutkanlah peristiwa) Zun-Nun, ketika ia pergi (meninggalkan kaumnya) Dalamkeadaan marah, Yang menyebabkan ia menyangka Bahawa Kami tidak akanmengenakannya kesusahan atau cubaan; (setelah berlaku kepadanya apa Yang berlaku)maka ia pun menyeru Dalam keadaan Yang gelap-gelita Dengan berkata:"Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (Ya Allah)! Mahasuci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya Akuadalah dari orang-orang Yang menganiaya diri sendiri". (21: 87)Menurut sebuah hadis bertaraf sahih riwayat Tirmidzi, Nabi s.a.w. menyatakan:“Sesungguhnya tiada seorang Muslim pun memanjatkan doa ini dalam apa keadaansekalipun melainkan Allah akan memperkenankannya.” (Hadis Riwayat al-Tirmidzi danal-Hakim, Disahihkan dan disepakati oleh az-Zahabi) 49.Doa Nabi Zakaria Memohon Zuriat: (٨٩) ‫َ َ َ ِ ﱠﺎ إذ َﺎ َى ر ﱠﻪ رب ﻻ َ َر ِﻲ ﻓﺮ ًا وأﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟ َار ِﻴﻦ‬ َ ‫وزآﺮﻳ ِ ْ ﻧ د َﺑ ُ َ ِ ﺗﺬ ْﻧ َ ْد ََ ْ َ َ ْ ُ ْﻮ ِﺛ‬ ّDan (sebutkanlah peristiwa) Nabi Zakaria, ketika ia merayu kepada Tuhannya Denganberkata: "Wahai Tuhanku! janganlah Engkau biarkan daku seorang diri (dengan tidakmeninggalkan zuriat); dan Engkaulah jua sebaik-baik Yang mewarisi". (21: 89)Nabi Zakaria berdoa kepada Allah agar dikurniakan anak untuk menyambungperjuangannya. Baginda telah meneruskan amanah menjaga kunci rumah Qurban yangdiwrisi daripada ayah dan datuknya dahulu. Natijah daripada kesungguhan munajatnyayang ikhlas itu, Allah s.w.t. telah menerima doa baginda. Menurut atha’ dan Ibn Abbasayat berikutnya menggambarkan bahawa Allah s.w.t. turut menjadikan isteri bagindaseorang yang baik akhlaknya sedangkan sebelum itu merupakan seorang yang kasardalam berkata-kata. (Tafsir al-Qurtubi tafsir ayat 89, surah al-Anbiya’) 50.Setelah orang berpaling daripada Peringatan yang disampaikan:
 14. 14. http://an-nawawi.blogspot.com (١١٢) ‫َﺎل رب اﺣﻜﻢ ِﺎﻟﺤﻖ ورﺑ َﺎ اﻟ ﱠﺣﻤﻦ اﻟﻤﺴ َ َﺎن ﻋَﻰ َﺎ ﺗﺼ ُﻮن‬ َ ‫ﻗ َ َ ِ ْ ُ ْ ﺑ ْ َ ِ َ َ ﱡ ﻨ ﺮ ْ َ ُ ْ ُ ْﺘ ﻌ ُ َ ﻠ ﻣ َ ِ ﻔ‬ ّ ّ(Nabi Muhammad merayu dengan) berkata: "Wahai Tuhanku, hukumkanlah (di antaraKami Dengan mereka) Dengan Yang benar; dan Tuhan Kami ialah Yang melimpah-limpah rahmatNya Yang dipohonkan pertolonganNya terhadap apa Yang kamu sifatkanitu". (21:112) 51.Setelah didustakan orang: (٢٦) ‫َﺎل رب اﻧﺼﺮ ِﻲ ﺑ َﺎ آﺬ ُﻮن‬ ِ ‫ﻗ َ َ ِ ْ ُ ْﻧ ِﻤ َ ﱠﺑ‬ ّNabi Nuh berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku tolonglah daku, kerana merekamendustakan seruanku". (23:26) 52.Tempat berlabuh (kapal): (٢٩) َ ‫وﻗﻞ رب أﻧﺰﻟ ِﻲ ﻣﻨ َﻻ ﻣ َﺎر ًﺎ وأﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟﻤﻨ ِِﻴ‬ ‫َ ُ ْ َ ِ َ ْ ِ ْﻨ ُ ْﺰ ُﺒ َآ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْﺰﻟ ﻦ‬ ّ"Dan berdoalah Dengan berkata: ‘Wahai Tuhanku, Turunkanlah daku di tempat turunYang berkat, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat " (23:29) 53.Tidak diletakkan bersama orang zalim: (٩٤) ‫ﻗﻞ رب إ ﱠﺎ ﺗﺮﻳّﻲ َﺎ ُﻮﻋ ُون )٣٩( رب َﻼ ﺗﺠﻌﻠ ِﻲ ِﻲ اﻟﻘﻮم اﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ‬ َ ‫َ ِ ﻓ َ ْ َ ْﻨ ﻓ ْ َ ْ ِ ﻈ ِﻤ‬ّ َ ‫ُ ْ َ ِ ِﻣ ُ ِ َﻨ ﻣ ﻳ َﺪ‬ ِ ّKatakanlah (Wahai Muhammad): "Wahai Tuhanku, kiranya Engkau hendakmemperlihatkan kepadaKu (azab) Yang dijanjikan kepada mereka (di dunia), "MakaWahai Tuhanku, janganlah Engkau biarkan daku tinggal Dalam kalangan kaum Yangzalim itu". (23:93-94) 54.Perlindungan daripada syaitan: (٩٨) ‫وﻗﻞ رب أ ُﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ هﻤ َات اﻟﺸ َﺎ ِﻴﻦ )٧٩( وأ ُﻮذ ﺑﻚ رب أن ﻳﺤﻀ ُون‬ ِ ‫ََﻋ ُ ِ َ َ ِ َ ْ َ ْ ُﺮ‬ ّ ِ ‫َ ُ ْ َ ِ َﻋ ُ ِ َ ِ ْ َ َﺰ ِ ﱠﻴ ﻃ‬ ّDan katakanlah: "Wahai Tuhanku, Aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, "Dan Aku berlindung kepadaMu, Wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itutidak menghampiriku". (23:97-98)Ibn abi Syaibah, Ahmad, abu Dawud, dan al-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yangdianggap bertaraf hasan oleh an-Nasa’i dan al-Baihaqi dalam Asma’ Wassifat daripadaAmru bin Syuaib daripada bapanya daripada datuknya bahawa Nabi s.a.w. mengajarsupaya membaca doa ini jika terkejut sewaktu tidur. 55.Doa Agar Mendapat Keampunan Dan Rahmat: (١٠٩) ‫إ ﱠﻪ َﺎن َ ِﻳﻖ ﻣﻦ ﻋ َﺎ ِي ﻳ ُﻮُﻮن رﺑ َﺎ ﺁﻣ ﱠﺎ َﺎﻏﻔﺮ ﻟ َﺎ َارﺣﻤ َﺎ وأﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟ ﱠاﺣ ِﻴﻦ‬ َ ‫ِﻧ ُ آ َ ﻓ ﺮ ٌ ِ ْ ِ ﺒ د َ ﻘ ﻟ َ َ ﱠ ﻨ َ ﻨ ﻓ ْ ِ ْ َ ﻨ و ْ َ ْﻨ َ َ ْ َ َ ْ ُ ﺮ ِ ﻤ‬"Sesungguhnya ada sepuak diri hamba-hambaKu (di dunia dahulu) memohon kepadaKuDengan berkata: `Wahai Tuhan kami, Kami telah beriman; oleh itu ampunkanlah dosaKami serta berilah rahmat kepada kami, dan sememangnya Engkaulah jua sebaik-baikpemberi rahmat. (23: 109) 56. Penawar Pelbagai Penyakit:
 15. 15. http://an-nawawi.blogspot.com‫أﻓﺤﺴﺒﺘﻢ أﻧ َﺎ ﺧﻠﻘ َﺎآﻢ ﻋﺒ ًﺎ وأﻧﻜﻢ َِﻴ َﺎ ﻻ ﺗﺮﺟ ُﻮن )٥١١(ﻓﺘ َﺎَﻰ اﻟﱠﻪ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺤﻖ ﻻ إﻟﻪ ِﻻ هﻮ رب اﻟﻌﺮش اﻟﻜ ِﻳﻢ‬ِ ‫َ َﻌ ﻟ ﻠ ُ ْ َ ِ ُ ْ َ ﱡ ِ َ َ إ ُ َ َ ﱡ ْ َ ْ ِ ْ َﺮ‬ َ ‫ُ ْ َﻌ‬ ‫َ َ َ ِ ْ ُ ْ َ ﱠ ﻤ َ َ ْ ﻨ ُ ْ َ َ ﺜ َ َ ﱠ ُ ْ إ ﻟ ْﻨ‬‫)٦١١(وﻣﻦ ﻳﺪع ﻣﻊ اﻟﻠﻪ إﻟ ًﺎ ﺁﺧﺮ ﻻ ﺑﺮ َﺎن ﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺈﻧ َﺎ ﺣ َﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ رﺑﻪ إ ﱠﻪ ﻻ ﻳﻔﻠﺢ اﻟ َﺎﻓ ُون )٧١١(وﻗﻞ رب اﻏﻔﺮ َارﺣﻢ‬ْ َ ْ ‫َُ ْ َ ِ ِْ ْ و‬ ّ َ ‫َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ﱠ ِ َِﻬ َ َ ُ ْه َ َ ُ ِ ِ َِ ﱠﻤ ِﺴ ُ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ ِﻧ ُ ُ ِْ ُ ْﻜ ِﺮ‬ ّ (١١٨) ‫وأﻧﺖ ﺧﻴﺮ اﻟ ﱠاﺣ ِﻴﻦ‬ َ ‫َ َ ْ َ َ ْ ُ ﺮ ِﻤ‬"Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya menciptakan kamu (daritiada kepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu? dan kamu(menyangka pula) tidak akan dikembalikan kepada kami?" Maka (dengan Yangdemikian) Maha Tinggilah Allah Yang Menguasai seluruh alam, lagi Yang tetap benar;tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy Yang mulia. Dan sesiapa Yangmenyembah Tuhan Yang lain bersama-sama Allah, Dengan tidak berdasarkan sebarangketerangan mengenainya, maka Sesungguhnya hitungannya (dan balasan amalnya Yangjahat itu) disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang Yang kafir tidak akanberjaya. Dan berdoalah (Wahai Muhammad Dengan berkata): "Wahai Tuhanku,berikanlah ampun dan kurniakan rahmat, dan sememangnya Engkaulah sahaja sebaik-baik pemberi rahmat!" (23: 115-118)Al-Hakim, Abu ya’la, Ibn abi Hatim, Ibn sunni dan al-Tirmidzi meriwayatkan daripada IbnMas’ud bahawa beliau telah membacakan ayat-ayat ini ke telinga seorang pesakit, lalusembuhlah dia. Nabi s.a.w. telah bertanya kepadanya: “Apakah yang dibacanya itu?”Beliau menjawab: “ayat-ayat terakhir daripada surah al-Mu’minun.” Nabi bersabda:“Demi Tuhan yang nyawaku berada pada tangan-Nya, jika dibaca oleh seseorang kamudengan yakin kepada gunung nescaya akan pecah gunung itu.” (ad-Durrul Manthur,tafsir ayat 115-118, surah al-Mu’minun) 57.Dipalingkan daripada azab Jahanam: (٦٦) ‫ا وﻣ َﺎ ًﺎ‬ ‫َاﻟ ِﻳﻦ ﻳ ُﻮُﻮن رﺑ َﺎ اﺻﺮف ﻋ ﱠﺎ ﻋ َاب ﺟﻬﻨﻢ إن ﻋ َاﺑ َﺎ َﺎن ﻏ َا ًﺎ )٥٦( إﻧ َﺎ َﺎءت ﻣﺴﺘﻘ‬ ‫ِ ﱠﻬ ﺳ َ ْ ُ ْ َ َﺮ َ ُﻘ ﻣ‬ ‫و ﱠﺬ َ َﻘ ﻟ َ َ ﱠﻨ ْ ِ ْ َﻨ َﺬ َ َ َ ﱠ َ ِ ﱠ َﺬ َﻬ آ َ َﺮ ﻣ‬Dan juga mereka Yang berdoa Dengan berkata: Wahai Tuhan kami, sisihkanlah azabneraka jahannam dari kami, Sesungguhnya azab seksaNya itu adalah mengertikan,neraka jahannam itu tempat penetapan dan tempat tinggal Yang amat buruk"; (25:65-66) 58.Kegembiraan Daripada Keluarga dan Imam (ikutan / contoh) Bagi Orang-orang Bertakwa: (٧٤) ‫َاﻟ ِﻳﻦ ﻳ ُﻮُﻮن رﺑ َﺎ هﺐ ﻟ َﺎ ﻣﻦ أز َاﺟ َﺎ َذ ِ ﱠﺎ ِ َﺎ ﻗﺮة أﻋﻴﻦ َاﺟﻌﻠ َﺎ ﻟﻠﻤﺘ ِﻴﻦ إ َﺎ ًﺎ‬ ‫و ﱠﺬ َ َﻘ ﻟ َ َ ﱠﻨ َ ْ َﻨ ِ ْ َ ْو ِﻨ و ُرﻳ ﺗﻨ ُ ﱠ َ َ ْ ُ ٍ و ْ َ ْﻨ ِ ْ ُ ﱠﻘ َ ِﻣ ﻣ‬ ّDan juga mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) Yang berdoa Denganberkata: "Wahai Tuhan kami, berilah Kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunankami: perkara-perkara Yang menyukakan hati melihatnya, dan Jadikanlah Kami Imamikutan bagi orang-orang Yang (mahu) bertaqwa. (25:74) 59.Doa Selepas Wudhu’:‫اﻟ ِي ﺧﻠﻘ ِﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﻬ ِﻳﻦ )٨٧( َاﱠ ِي هﻮ ﻳﻄﻌﻤ ِﻲ وﻳﺴ ِﻴﻦ )٩٧(وإ َا ﻣﺮﺿﺖ ﻓﻬﻮ ﻳﺸ ِﻴﻦ )٠٨( َاﱠ ِي ﻳ ِﻴﺘ ِﻲ ﺛ ﱠ ﻳﺤ ِﻴﻦ‬ِ ‫و ﻟﺬ ُﻤ ُﻨ ُﻢ ُ ْﻴ‬ ِ ‫َِذ َ ِ ْ ُ َ ُ َ َ ْﻔ‬ ِ ‫و ﻟﺬ ُ َ ُ ْ ِ ُﻨ َ َ ْﻘ‬ ِ ‫ﱠﺬ ََ َﻨ َ ُ َ َ ْﺪ‬‫)١٨( َاﱠ ِي أﻃﻤﻊ أن ﻳﻐﻔﺮ ِﻲ ﺧ ِﻴﺌ ِﻲ ﻳﻮم اﻟ ّﻳﻦ )٢٨(رب هﺐ ِﻲ ﺣﻜ ًﺎ ََﻟ ِﻘ ِﻲ ِﺎﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ )٣٨( َاﺟﻌﻞ ِﻲ ﻟ َﺎن ﺻﺪق‬ٍ ْ ِ َ ‫و ْ َ ْ ﻟ ِﺴ‬ َ ‫َ ِ َ ْ ﻟ ُ ْﻤ وأ ْﺤ ْﻨ ﺑ ﺼ ِﺤ‬ ّ ِ ‫و ﻟﺬ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ِ َ ﻟ َﻄ َﺘ َ ْ َ ﺪ‬ ِ (٨٥) ‫ِﻲ اﻵﺧ ِﻳﻦ )٤٨( َاﺟ َﻠ ِﻲ ﻣﻦ ورﺛﺔ ﺟﻨﺔ اﻟﻨ ِﻴﻢ‬ ِ ‫و ْﻌ ْﻨ ِ ْ َ َ َ ِ َ ﱠ ِ ﱠ ﻌ‬ َ ‫ِﺮ‬ ‫ﻓ‬"Tuhan Yang menciptakan daku (dari tiada kepada ada), maka Dia lah Yang memimpindan memberi petunjuk kepadaku; "Dan Tuhan Yang Dia lah jua memberiku makan danmemberi minum, "Dan apabila Aku sakit, maka Dia lah Yang menyembuhkanpenyakitku; "Dan (Dia lah) Yang mematikan daku, kemudian ia menghidupkan daku;"Dan (Dia lah) Yang Aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada harikiamat; "Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan ugama, dan hubungkanlahdaku Dengan orang-orang Yang soleh; "Dan Jadikanlah bagiku sebutan Yang baik (nama
 16. 16. http://an-nawawi.blogspot.comYang harum) Dalam kalangan orang-orang Yang datang kemudian; "Dan Jadikanlahdaku dari orang-orang Yang mewarisi syurga Jannatun-Naiim; (26: 78-85) 60.Doa Nabi Ibrahim (Agar Digolongkan Dalam Para Solihin):‫رب هﺐ ِﻲ ﺣﻜ ًﺎ ََﻟ ِﻘ ِﻲ ِﺎﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ )٣٨( َاﺟﻌﻞ ِﻲ ﻟ َﺎن ﺻﺪق ِﻲ اﻵﺧ ِﻳﻦ )٤٨( َاﺟ َﻠ ِﻲ ﻣﻦ ورﺛﺔ ﺟﻨﺔ اﻟﻨ ِﻴﻢ‬ِ ‫و ْﻌ ْﻨ ِ ْ َ َ َ ِ َ ﱠ ِ ﱠ ﻌ‬ َ ‫ِﺮ‬ ‫و ْ َ ْ ﻟ ِﺴ َ ِ ْ ٍ ﻓ‬ َ ‫َ ِ َ ْ ﻟ ُ ْﻤ وأ ْﺤ ْﻨ ﺑ ﺼ ِﺤ‬ ّ‫)٥٨( َاﻏﻔﺮ ﻷ ِﻲ إ ﱠﻪ َﺎن ﻣﻦ اﻟ ﱠﺎّﻴﻦ )٦٨( َﻻ ﺗﺨ ِ ِﻲ ﻳﻮم ﻳﺒﻌ ُﻮن )٧٨(ﻳﻮم ﻻ ﻳﻨﻔﻊ َﺎل َﻻ ﺑ ُﻮن )٨٨(ِﻻ ﻣﻦ أ َﻰ اﻟﻠﻪ‬َ ‫إ َ ْ َﺗ ﱠ‬ َ ‫َ ْ َ َ ْ َ ُ ﻣ ٌ و َﻨ‬ َ ‫و ُ ْﺰﻧ َ ْ َ ُ ْ َﺜ‬ َ ‫و ْ ِ ْ ﺑ ِﻧ ُ آ َ ِ َ ﻀ ﻟ‬ ِ (٨٩) ‫ﺑﻘﻠﺐ ﺳِﻴﻢ‬ ٍ ‫ِ َ ْ ٍ َﻠ‬"Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan ugama, dan hubungkanlah dakuDengan orang-orang Yang soleh; "Dan Jadikanlah bagiku sebutan Yang baik (nama Yangharum) Dalam kalangan orang-orang Yang datang kemudian; "Dan Jadikanlah daku dariorang-orang Yang mewarisi syurga Jannatun-Naiim; "Dan ampunkanlah bagi bapaku,kerana Sesungguhnya ia adalah dari orang-orang Yang sesat; "Dan janganlah Engkauhinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula -"Hari Yangpadanya harta benda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatuapapun, "Kecuali (harta benda dan anak-pinak) orang-orang Yang datang mengadapAllah Dengan hati Yang Selamat sejahtera (dari syirik dan penyakit munafik); (26:83-89) 61.Doa Nabi Ibrahim Agar Selamat Dari Penghinaan: (٨٧) َ ‫َﻻ ﺗﺨ ِ ِﻲ ﻳﻮم ﻳﺒ َ ُﻮ‬ ‫و ُ ْ ﺰ ﻧ َ ْ َ ُ ْﻌ ﺜ ن‬"Dan janganlah Engkau hinakan daku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidupsemula. (26: 87) 62.Doa Nabi Lut Agar Selamat Dari ahli Maksiat: (١٦٩) ‫رب ﻧﺠ ِﻲ وأهِﻲ ﻣ ﱠﺎ ﻳﻌﻤُﻮن‬ َ ‫َ ِ َ ِﻨ ََ ْﻠ ِﻤ َ ْ َﻠ‬ ّ ّ(Nabi Lut berdoa): "Wahai Tuhanku, selamatkanlah daku dan keluarga serta pengikut-pengikutku dari apa Yang dilakukan oleh golongan (yang jahat) itu." (26: 169) 63.Doa Nabi Sulaiman Agar Menjadi Hamba Yang Bersyukur:‫ﻓﺘﺒﺴﻢ َﺎﺣ ًﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟ َﺎ و َﺎل رب َو ِﻋ ِﻲ أن أﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﻚ اﻟ ِﻲ أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻲ وﻋَﻰ َاﻟﺪي وأن أﻋﻤﻞ َﺎﻟ ًﺎ ﺗﺮ َﺎﻩ‬ُ ‫َ َ َ ﱠ َ ﺿ ِﻜ ِ ْ َ ِْﻬ َﻗ َ َ ِ أ ْز ْﻨ َ ْ َ ْ ُ َ ِ ْ َ َ َ ﱠﺘ َ ْ َ ْ َ ََ ﱠ َ َﻠ و ِ َ ﱠ ََ ْ َ ْ َ َ ﺻ ِﺤ َ ْﺿ‬ ّ (١٩) ‫ََد ِﻠ ِﻲ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ِﻲ ﻋ َﺎدك اﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ‬ َ ‫وأ ْﺧ ْﻨ ِ َ ْ َ ِ َ ﻓ ِﺒ ِ َ ﺼ ِﺤ‬Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu, dan berdoa Denganberkata: "Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatMuYang Engkau kurniakan kepadaKu dan kepada ibu bapaku, dan supaya Aku tetapmengerjakan amal soleh Yang Engkau redai; dan masukkanlah daku - Dengan limpahrahmatMu - Dalam kumpulan hamba-hambaMu Yang soleh". (27:19) 64.Memohon Ampun Setelah Menzalimi Diri Sendiri (Doa Nabi Musa): (١٦) ‫َﺎل رب إ ّﻲ ﻇﻠﻤﺖ َﻔ ِﻲ َﺎﻏﻔﺮ ِﻲ ﻓﻐﻔﺮ ﻟﻪ إ ﱠﻪ هﻮ اﻟﻐ ُﻮر اﻟﺮ ِﻴﻢ‬ ُ ‫ﻗ َ َ ِ ِ ﻧ َ َ ْ ُ ﻧ ْ ﺴ ﻓ ْ ِ ْ ﻟ َ َ َ َ َ ُ ِﻧ ُ ُ َ ْ َ ﻔ ُ ﱠﺣ‬ ِ ّIa merayu (dengan sesalnya): "Wahai Tuhanku, Sesungguhnya Aku telah menganiayadiri sendiri; oleh itu ampunkanlah - apalah jua kiranya - akan dosaku". (maka AllahTaala menerima taubatnya) lalu mengampunkan dosanya; Sesungguhnya Allah jualahYang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (28:16) 65.Doa Nabi Musa agar Selamat Dari Kaum Yang Zalim:
 17. 17. http://an-nawawi.blogspot.com (٢١) ‫ﻓﺨﺮج ﻣﻨ َﺎ َﺎﺋ ًﺎ ﻳﺘﺮﻗﺐ َﺎل رب ﻧﺠ ِﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮم اﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ‬ َ ‫َ َ َ َ ِ ْﻬ ﺧ ِﻔ َ َ َ ﱠ ُ ﻗ َ َ ِ َ ِﻨ ِ َ ْ َ ْ ِ ﻈ ِﻤ‬ ّ ّMusa pun keluarlah dari negeri itu Dalam keadaan cemas sambil memerhatikan (beritamengenai dirinya) serta berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku, selamatkanlah dakudari kaum Yang zalim". (28: 21) 66.Mencari arah ke tempat yang baik: (٢٢) ِ ‫وﻟ ﱠﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻠ َﺎء ﻣﺪﻳﻦ َﺎل ﻋ َﻰ ر ّﻲ أن ﻳﻬﺪﻳ ِﻲ ﺳ َاء اﻟﺴ ِﻴ‬ ‫ََﻤ َ َ ﱠ َ ِ ْﻘ َ َ ْ َ َ ﻗ َ َﺴ َﺑ َ ْ َ ْ ِ َﻨ َﻮ َ ﱠﺒ ﻞ‬ ِDan setelah ia (meninggalkan Mesir Dalam perjalanan) menuju ke negeri Madyan,berdoalah ia Dengan berkata: "Mudah-mudahan Tuhanku menunjukkan jalan Yang benarkepadaku," (28:22) 67.Memohon Rezeki Belas Kasihan: (٢٤) ‫َ َ َﻰ ﻟﻬ َﺎ ﺛ ﱠ ﺗﻮﱠﻰ إَﻰ اﻟﻈﻞ ﻓ َﺎل رب إﻧﻲ ﻟ َﺎ أﻧﺰﻟﺖ إﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ َ ِﻴﺮ‬ ٌ ‫ِ ِ َ ﻘ َ َ ِ ِ ِ ِﻤ َ ْ َ ْ َ ِ َ ﱠ ِ ْ َ ْ ٍ ﻓ ﻘ‬ ّ ّ ّّ ‫ﻓﺴﻘ َ ُﻤ ُﻢ َ َﻟ ِﻟ‬Maka Musa pun memberi minum kepada binatang-binatang ternak mereka, kemudian iapergi ke tempat teduh lalu berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku, Sesungguhnya Akusangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian Yang Engkau berikan". (28:24) 68.Doa Nabi Lut - Pertolongan Terhadap Orang Jahat (Ingkar): (٣٠) ‫َﺎل رب اﻧﺼﺮ ِﻲ ﻋَﻰ اﻟﻘﻮم اﻟﻤﻔﺴ ِﻳﻦ‬ َ ‫ﻗ َ َ ِ ْ ُ ْﻧ َﻠ ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِﺪ‬ ّNabi Lut berdoa Dengan berkata: "Wahai Tuhanku, tolonglah daku terhadap kaum Yangmelakukan kerosakan (menderhaka)". (29:30) 69.Jauhkan Perjalanan (pengembaraan):ٍ‫ﻓ َﺎُﻮا رﺑ َﺎ َﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ أﺳ َﺎر َﺎ وﻇﻠ ُﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﺠﻌﻠ َﺎهﻢ أ َﺎ ِﻳﺚ وﻣﺰﻗ َﺎهﻢ آ ﱠ ﻣﻤﺰق إن ِﻲ ذﻟﻚ ﻵ َﺎت ﻟﻜﻞ ﺻ ﱠﺎر ﺷ ُﻮر‬ ‫َﻘ ﻟ َ ﱠﻨ ﺑ ِ ْ َ ْ َ َ ْﻔ ِﻧ َ ََﻤ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْﻨ ُ ْ َﺣ د َ َ َ ﱠ ْﻨ ُ ْ ُﻞ ُ َ ﱠ ٍ ِ ﱠ ﻓ َِ َ ﻳ ٍ ِ ُ ِ َﺒ ٍ َﻜ‬ ّ (١٩)(maka kamakmuran dan kemudahan itu menjadikan mereka sombong dan kufur) laluberkata: "Wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan Kami (di antara sebuahbandar Dengan Yang lain)", dan mereka berlaku zalim kepada diri mereka sendiri; laluKami jadikan (kisah perbuatan derhaka) mereka: buah mulut orang ramai, serta Kamipecah belahkan mereka berkecai-kecai. Sesungguhnya kisah mereka Yang tersebutmengandungi tanda-tanda (yang besar pengajarannya bagi tiap-tiap seorang (mukmin)Yang sentiasa bersikap sabar, lagi sentiasa bersyukur. (34:19) 70.Doa Nabi Ibrahim Memohon mendapatkan anak yang salih (baik): (١٠٠) ‫رب هﺐ ِﻲ ﻣﻦ اﻟ ﱠﺎﻟ ِﻴﻦ‬ َ ‫َ ِ َ ْ ﻟ ِ َ ﺼ ِﺤ‬ّ“Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaKu anak Yang terhitung dari orang-orang Yangsoleh!" (37:100) 71.Doa Nabi Sulaiman: (٣٥) ‫َﺎل رب اﻏﻔﺮ ِﻲ وهﺐ ِﻲ ﻣﻠ ًﺎ ﻻ َﻨ َ ِﻲ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ َﻌ ِي إﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻮ ﱠﺎب‬ ُ ‫َ ٍ ِ ْ ﺑ ْﺪ ِ ﱠ َ َ ْ َ ْ َه‬ ‫ﻗ َ َ ِ ْ ِ ْ ﻟ َ َ ْ ﻟ ُ ْﻜ ﻳ ْﺒﻐ‬ ّKatanya: “Wahai Tuhanku! Ampunkanlah kesilapanku, dan kurniakanlah kepadaKusebuah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) Yang tidak akan ada pada sesiapapunkemudian daripadaku; Sesungguhnya Engkaulah Yang sentiasa melimpah kurniaNya ".(38:35)

×