Deseuri
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Deseuri

on

 • 2,281 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,281
Views on SlideShare
2,261
Embed Views
20

Actions

Likes
0
Downloads
29
Comments
0

3 Embeds 20

http://www.slideshare.net 11
http://dontsu.blogspot.com 5
http://dontsu.blogspot.ro 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Deseuri Deseuri Presentation Transcript

 • EDUCAŢIE PENTRU MEDIU ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Dontu Andrei gr: IP21Z Universitatea de stat “Alecu Russo” din Balti
 • Structurarea con ţ inutului
  • I. Context general
  • II. Deşeurile şi mediul
   • Managementul deşeurilor în România
  • III. Deşeurile şi schimbările climatice
  • IV. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
 • I. Context general
  • Generarea de de ş euri din activit ăţ ile umane ;
  • R esurse neregenerabile ( epuizabile ) ş i regenerabile ;
  • Managementul integrat al de ş eurilor:
   • reducerea cantităţii de deşeuri produse;
   • reciclarea (recuperarea) deşeurilor în condiţii de eficienţă economică;
   • compostarea deşeurilor organice;
   • incinerarea deşeurilor în condiţii de impact minim asupra mediului;
   • depozitarea controlată a deşeurilor .
 • II. Deşeurile şi mediul
  • Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor este elaborată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
  • 2002 - I ndicel e mediu de generare (1,04 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor/zi în mediul rural ) - 7,66 mil t deşeuri menajere (5,72 mil t – colectate de serviciile de salubritate).
 • Compoziţia medie a deşeurilor menajere generate în România ( 2002 )
 • Deşeuri generate din activităţi productive (2002)
  • 372,4 milioane tone deşeuri din activităţi productive (mai ales deşeuri generate din activităţi extractive ) ;
  • 33% valorificat e , restul de 67% fiind eliminat e (prin depozitare / incinerare);
  • 600 000 tone de deşeuri periculoase , d in care , 49% au fost valorificate şi 51% eliminate.
 • Opţiunile de gestionare a deşeurilor
  • Prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri;
  • Reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generator de deşeuri;
  • Valorificarea – prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei;
  • Eliminarea – prin incinerare şi depozitare.
 • R esponsabilităţi le României legate de managementul deşeurilor:
  • PENTRU AMBALAJE ŞI DEŞEURI DIN AMBALAJE:
   • până la 31 decembrie 2011 - a tingerea obiectivului de reciclare de 15% pentru plastic şi pentru lemn;
   • până la 31 decembrie 2013 - atingerea obiectivului global de reciclare de 55%; atingerea obiectivului de reciclare de 60% pentru sticlă şi 22,5% pentru plastic .
 • R esponsabilităţi le României legate de managementul deşeurilor:
  • PENTRU ATINGEREA ŢINTELOR DE RECICLARE, COLECTARE ŞI VALORIFICARE :
   • până la 16 iulie 2017 - Închiderea etapizată a 101 depozite de deşeuri din zona urbană;
   • până la 31 decembrie 2009 - Pentru stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase;
   • până la 31 decembrie 2013 - Pentru conformarea etapizată a 23 depozite deşeuri din industria chimică, metalurgică şi energetică.
 • R esponsabilităţi le României legate de managementul deşeurilor
  • Deşeurile de ambalaje provin în proporţie de circa 70% de la populaţie şi 30% de la agenţii economici.
  • Implementarea colectării selective se preconizează să fie abordată pe trei perioade:
   • 2004 – 2006: experimentare (proiecte pilot), conştientizare populaţiei;
   • 2007 – 2017: extinderea colectării selective la nivel naţional;
   • 2017 – 2022: implementarea colectării selective în zone mai dificile (locuinţe colective, mediul rural dispersat, zone montane).
 • III. Deşeurile şi schimbările climatice
  • Tipuri de impact (pentru depozitele de de ş euri) :
   • poluarea apelor de suprafaţă, apelor subterane, solului şi aerului;
   • impactul asupra mediului global, inclusiv efectul de seră;
   • posibilele riscuri pentru sănătatea umană rezultând din depozitarea deşeurilor.
 • IV. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
  • Beneficiile recicl ă rii:
   • reducerea riscului epuizării resurselor naturale;
   • reducerea consumului de energie;
   • reducerea poluării aerului şi apei;
   • scăderea necesităţii de a deschide noi spaţii de depozitare a deşeurilor;
   • crearea de locuri de muncă şi beneficii materiale .
 •  
 • Reciclarea …exemple
  • Plastic
  • Aluminiu
  • Sticl ă
  • H â rtie
  • Metal
  • … .
 • EDUCAŢIE PENTRU MEDIU ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Manualul pentru aplicaţii Cap. III. De ş euri
 • Structurarea con ţ inutului
  • Descrierea activit ăţ ii ;
  • Note pentru profesori ;
   • Scop,
   • Materiale necesare,
   • Număr de participanţi,
   • Durată,
   • Loc de desfăşurare
   • Abilităţi,
   • Conexiuni cu alte discipline,
  • Generalit ăţ i ;
  • Cuvinte cheie ;
 • 1 . “Să facem noi înşine hârtie”
  • SCOP: formarea de cunoştinţe în domeniul reciclării materialelor de hârtie;
  • ABILITĂŢI: realizare de experimente, testare a supoziţiilor de lucru, verificarea soluţiilor;
  • CONEXIUNI cu alte discipline: biologie (botanică), geografie economică, chimie.
 • 2 . “Surse de poluare urbană”
  • SCOP: formarea deprinderilor de cercetare independentă folosind metodologia învăţării prin descoperire;
  • ABILITĂŢI: realizarea de activităţi de cartare, înregistrarea, analiza şi sinteza datelor, comunicarea concluziilor;
  • CONEXIUNI cu alte discipline: geografie economică şi geografie fizică, educaţie civică.
 • 3. “Şi gestul tău contează!”(I)
  • SCOP: promovarea conceptului de campanie publică prin selectarea unor teme relevante pentru grupul ţintă;
  • ABILITĂŢI: cercetare aplicată, învăţare prin descoperire, comunicarea, creativitate;
  • CONEXIUNI cu alte discipline: limbă şi comunicare.
 • 3. “Şi gestul tău contează!” ( II )
  • Evaluarea cantităţii de deşeuri produsă de familia fiecărui elev timp de o săptămână;
  • Evaluarea problemei de ş eurilor la nivel local;
  • Elaborarea unui plan de campanie publică:
   • cărui grup ţintă i se adresează,
   • ce mod de promovare poate fi ales,
   • cum va fi formulat mesajul pentru a ajunge la grupul ţintă şi pentru a fi receptat în mod eficient (conţinut care să atragă atenţia prin creativitate),
   • cât timp va fi prezentat şi prin ce canale, criterii de măsurare a eficienţei campaniei.
 • 4. „Cine are dreptate?” (dezbatere/joc de rol)
  • SCOP: stimularea formulării unei opinii proprii prin folosirea unor surse de informaţii;
  • ABILITĂŢI: comunicare, negociere, analiza, sinteza, compararea, generalizarea datelor;
  • CONEXIUNI cu alte discipline: economie, educaţie antreprenorială, limbă şi comunicare, chimie.
 • 5. “Deşeurile…doar deşeuri?”(I)
  • SCOP: promovarea creativităţii prin utilizarea unui fond cognitiv legat de problema deşeurilor;
  • ABILITĂŢI: lucrul în echipă, creativitate, comunicare;
  • CONEXIUNI cu alte discipline: educaţie plastică, educaţie artistică, educaţie antreprenorială, consiliere şi orientare.
 • 5. “Deşeurile…doar deşeuri?” ( II )
  • … 4 GRUPE … URMĂTOARELE SARCINI:
   • hârtia – să creeze o prezentare de modă etc.
   • plasticul – să creeze un număr de jonglerie etc.
   • sticla – să creeze o partitură muzicală etc.
   • deşeuri organice - să creeze o sculptură etc.
  • INTELIGENŢE MULTIPLE ( Howard Gardner )
 • 6. “Muzeul deşeurilor?”
  • SCOP: dezvoltarea capacităţii de transfer a informaţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor;
  • ABILITĂŢI: comunicare, creativitate, expresie artistică;
  • CONEXIUNI cu alte discipline:
  • educaţie plastică, limbă şi comunicare.