Deseuri

2,131 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,131
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Deseuri

 1. 1. EDUCAŢIE PENTRU MEDIU ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Dontu Andrei gr: IP21Z Universitatea de stat “Alecu Russo” din Balti
 2. 2. Structurarea con ţ inutului <ul><li>I. Context general </li></ul><ul><li>II. Deşeurile şi mediul </li></ul><ul><ul><li>Managementul deşeurilor în România </li></ul></ul><ul><li>III. Deşeurile şi schimbările climatice </li></ul><ul><li>IV. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră </li></ul>
 3. 3. I. Context general <ul><li>Generarea de de ş euri din activit ăţ ile umane ; </li></ul><ul><li>R esurse neregenerabile ( epuizabile ) ş i regenerabile ; </li></ul><ul><li>Managementul integrat al de ş eurilor: </li></ul><ul><ul><li>reducerea cantităţii de deşeuri produse; </li></ul></ul><ul><ul><li>reciclarea (recuperarea) deşeurilor în condiţii de eficienţă economică; </li></ul></ul><ul><ul><li>compostarea deşeurilor organice; </li></ul></ul><ul><ul><li>incinerarea deşeurilor în condiţii de impact minim asupra mediului; </li></ul></ul><ul><ul><li>depozitarea controlată a deşeurilor . </li></ul></ul>
 4. 4. II. Deşeurile şi mediul <ul><li>Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor este elaborată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor </li></ul><ul><li>2002 - I ndicel e mediu de generare (1,04 kg/locuitor/zi în mediul urban şi 0,15 kg/locuitor/zi în mediul rural ) - 7,66 mil t deşeuri menajere (5,72 mil t – colectate de serviciile de salubritate). </li></ul>
 5. 5. Compoziţia medie a deşeurilor menajere generate în România ( 2002 )
 6. 6. Deşeuri generate din activităţi productive (2002) <ul><li>372,4 milioane tone deşeuri din activităţi productive (mai ales deşeuri generate din activităţi extractive ) ; </li></ul><ul><li>33% valorificat e , restul de 67% fiind eliminat e (prin depozitare / incinerare); </li></ul><ul><li>600 000 tone de deşeuri periculoase , d in care , 49% au fost valorificate şi 51% eliminate. </li></ul>
 7. 7. Opţiunile de gestionare a deşeurilor <ul><li>Prevenirea apariţiei – prin aplicarea “tehnologiilor curate” în activităţile care generează deşeuri; </li></ul><ul><li>Reducerea cantităţilor – prin aplicarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de activitate generator de deşeuri; </li></ul><ul><li>Valorificarea – prin refolosire, reciclare materială şi recuperarea energiei; </li></ul><ul><li>Eliminarea – prin incinerare şi depozitare. </li></ul>
 8. 8. R esponsabilităţi le României legate de managementul deşeurilor: <ul><li>PENTRU AMBALAJE ŞI DEŞEURI DIN AMBALAJE: </li></ul><ul><ul><li>până la 31 decembrie 2011 - a tingerea obiectivului de reciclare de 15% pentru plastic şi pentru lemn; </li></ul></ul><ul><ul><li>până la 31 decembrie 2013 - atingerea obiectivului global de reciclare de 55%; atingerea obiectivului de reciclare de 60% pentru sticlă şi 22,5% pentru plastic . </li></ul></ul>
 9. 9. R esponsabilităţi le României legate de managementul deşeurilor: <ul><li>PENTRU ATINGEREA ŢINTELOR DE RECICLARE, COLECTARE ŞI VALORIFICARE : </li></ul><ul><ul><li>până la 16 iulie 2017 - Închiderea etapizată a 101 depozite de deşeuri din zona urbană; </li></ul></ul><ul><ul><li>până la 31 decembrie 2009 - Pentru stocarea temporară a deşeurilor industriale periculoase; </li></ul></ul><ul><ul><li>până la 31 decembrie 2013 - Pentru conformarea etapizată a 23 depozite deşeuri din industria chimică, metalurgică şi energetică. </li></ul></ul>
 10. 10. R esponsabilităţi le României legate de managementul deşeurilor <ul><li>Deşeurile de ambalaje provin în proporţie de circa 70% de la populaţie şi 30% de la agenţii economici. </li></ul><ul><li>Implementarea colectării selective se preconizează să fie abordată pe trei perioade: </li></ul><ul><ul><li>2004 – 2006: experimentare (proiecte pilot), conştientizare populaţiei; </li></ul></ul><ul><ul><li>2007 – 2017: extinderea colectării selective la nivel naţional; </li></ul></ul><ul><ul><li>2017 – 2022: implementarea colectării selective în zone mai dificile (locuinţe colective, mediul rural dispersat, zone montane). </li></ul></ul>
 11. 11. III. Deşeurile şi schimbările climatice <ul><li>Tipuri de impact (pentru depozitele de de ş euri) : </li></ul><ul><ul><li>poluarea apelor de suprafaţă, apelor subterane, solului şi aerului; </li></ul></ul><ul><ul><li>impactul asupra mediului global, inclusiv efectul de seră; </li></ul></ul><ul><ul><li>posibilele riscuri pentru sănătatea umană rezultând din depozitarea deşeurilor. </li></ul></ul>
 12. 12. IV. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră <ul><li>Beneficiile recicl ă rii: </li></ul><ul><ul><li>reducerea riscului epuizării resurselor naturale; </li></ul></ul><ul><ul><li>reducerea consumului de energie; </li></ul></ul><ul><ul><li>reducerea poluării aerului şi apei; </li></ul></ul><ul><ul><li>scăderea necesităţii de a deschide noi spaţii de depozitare a deşeurilor; </li></ul></ul><ul><ul><li>crearea de locuri de muncă şi beneficii materiale . </li></ul></ul>
 13. 14. Reciclarea …exemple <ul><li>Plastic </li></ul><ul><li>Aluminiu </li></ul><ul><li>Sticl ă </li></ul><ul><li>H â rtie </li></ul><ul><li>Metal </li></ul><ul><li>… . </li></ul>
 14. 15. EDUCAŢIE PENTRU MEDIU ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Manualul pentru aplicaţii Cap. III. De ş euri
 15. 16. Structurarea con ţ inutului <ul><li>Descrierea activit ăţ ii ; </li></ul><ul><li>Note pentru profesori ; </li></ul><ul><ul><li>Scop, </li></ul></ul><ul><ul><li>Materiale necesare, </li></ul></ul><ul><ul><li>Număr de participanţi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Durată, </li></ul></ul><ul><ul><li>Loc de desfăşurare </li></ul></ul><ul><ul><li>Abilităţi, </li></ul></ul><ul><ul><li>Conexiuni cu alte discipline, </li></ul></ul><ul><li>Generalit ăţ i ; </li></ul><ul><li>Cuvinte cheie ; </li></ul>
 16. 17. 1 . “Să facem noi înşine hârtie” <ul><li>SCOP: formarea de cunoştinţe în domeniul reciclării materialelor de hârtie; </li></ul><ul><li>ABILITĂŢI: realizare de experimente, testare a supoziţiilor de lucru, verificarea soluţiilor; </li></ul><ul><li>CONEXIUNI cu alte discipline: biologie (botanică), geografie economică, chimie. </li></ul>
 17. 18. 2 . “Surse de poluare urbană” <ul><li>SCOP: formarea deprinderilor de cercetare independentă folosind metodologia învăţării prin descoperire; </li></ul><ul><li>ABILITĂŢI: realizarea de activităţi de cartare, înregistrarea, analiza şi sinteza datelor, comunicarea concluziilor; </li></ul><ul><li>CONEXIUNI cu alte discipline: geografie economică şi geografie fizică, educaţie civică. </li></ul>
 18. 19. 3. “Şi gestul tău contează!”(I) <ul><li>SCOP: promovarea conceptului de campanie publică prin selectarea unor teme relevante pentru grupul ţintă; </li></ul><ul><li>ABILITĂŢI: cercetare aplicată, învăţare prin descoperire, comunicarea, creativitate; </li></ul><ul><li>CONEXIUNI cu alte discipline: limbă şi comunicare. </li></ul>
 19. 20. 3. “Şi gestul tău contează!” ( II ) <ul><li>Evaluarea cantităţii de deşeuri produsă de familia fiecărui elev timp de o săptămână; </li></ul><ul><li>Evaluarea problemei de ş eurilor la nivel local; </li></ul><ul><li>Elaborarea unui plan de campanie publică: </li></ul><ul><ul><li>cărui grup ţintă i se adresează, </li></ul></ul><ul><ul><li>ce mod de promovare poate fi ales, </li></ul></ul><ul><ul><li>cum va fi formulat mesajul pentru a ajunge la grupul ţintă şi pentru a fi receptat în mod eficient (conţinut care să atragă atenţia prin creativitate), </li></ul></ul><ul><ul><li>cât timp va fi prezentat şi prin ce canale, criterii de măsurare a eficienţei campaniei. </li></ul></ul>
 20. 21. 4. „Cine are dreptate?” (dezbatere/joc de rol) <ul><li>SCOP: stimularea formulării unei opinii proprii prin folosirea unor surse de informaţii; </li></ul><ul><li>ABILITĂŢI: comunicare, negociere, analiza, sinteza, compararea, generalizarea datelor; </li></ul><ul><li>CONEXIUNI cu alte discipline: economie, educaţie antreprenorială, limbă şi comunicare, chimie. </li></ul>
 21. 22. 5. “Deşeurile…doar deşeuri?”(I) <ul><li>SCOP: promovarea creativităţii prin utilizarea unui fond cognitiv legat de problema deşeurilor; </li></ul><ul><li>ABILITĂŢI: lucrul în echipă, creativitate, comunicare; </li></ul><ul><li>CONEXIUNI cu alte discipline: educaţie plastică, educaţie artistică, educaţie antreprenorială, consiliere şi orientare. </li></ul>
 22. 23. 5. “Deşeurile…doar deşeuri?” ( II ) <ul><li>… 4 GRUPE … URMĂTOARELE SARCINI: </li></ul><ul><ul><li>hârtia – să creeze o prezentare de modă etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>plasticul – să creeze un număr de jonglerie etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>sticla – să creeze o partitură muzicală etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>deşeuri organice - să creeze o sculptură etc. </li></ul></ul><ul><li>INTELIGENŢE MULTIPLE ( Howard Gardner ) </li></ul>
 23. 24. 6. “Muzeul deşeurilor?” <ul><li>SCOP: dezvoltarea capacităţii de transfer a informaţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor; </li></ul><ul><li>ABILITĂŢI: comunicare, creativitate, expresie artistică; </li></ul><ul><li>CONEXIUNI cu alte discipline: </li></ul><ul><li>educaţie plastică, limbă şi comunicare. </li></ul>

×