Bang nguyen to hoa hoc lop 8

 • 40,166 views
Uploaded on

Link download bản đầy đủ tài liệu Bảng nguyên tố hóa học lớp 8 http://www.doko.vn/tai-lieu/bang-cac-nguyen-to-hoa-hoc-trang-42-sgk-58632

Link download bản đầy đủ tài liệu Bảng nguyên tố hóa học lớp 8 http://www.doko.vn/tai-lieu/bang-cac-nguyen-to-hoa-hoc-trang-42-sgk-58632

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
40,166
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
120
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Nguyễn Xuân Trường BẢNG 1 – MỘT SỐ NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Số proton Tên nguyên tố Ký hiệu hóa học Nguyên tử khối Hóa trị 1 Hidro H 1 I 2 Heli He 4 3 Liti Li 7 I 4 Beri Be 9 II 5 Bo B 11 III 6 Cacbon C 12 IV,II 7 Nitơ N 14 III, II, IV 8 Oxi O 16 II 9 Flo F 19 I 10 Neon Ne 20 11 Natri Na 23 I 12 Magie Mg 24 II 13 Nhôm Al 27 III 14 Silic Si 28 IV 15 Photpho P 31 III, V 16 Lưu huỳnh S 32 II, IV, VI 17 Clo Cl 35,5 I, … 18 Argon Ar 39,9
 • 2. Nguyễn Xuân Trường 19 Kali K 39 I 20 Canxi Ca 40 II . . . 24 Crom Cr 52 II, III… 25 Mangan Mn 55 II, IV, VII… 26 Sắt Fe 56 II, III 29 Đồng Cu 64 I, II 30 Kẽm Zn 65 II 35 Brom Br 80 I, … 47 Bạc Ag 108 I 56 Bari Ba 137 II 80 Thủy ngân Hg 201 I, II 82 Chì Pb 207 II, IV Mét sè c«ng thøc tÝnh to¸n trong hãa häc m n M = Trong ®ã m: khèi lîng chÊt (g) m = n.M M: khèi lîng mol chÊt (g) m M n = n: sè mol chÊt (mol)
 • 3. Nguyễn Xuân Trường 22,4 V n = Trong ®ã V: thÓ tÝch chÊt khÝ ë ®ktc (lit ) V= n.22,4 A A BB M d M = Trong ®ã MA: khèi lîng mol chÊt khÝ A (g) MB: khèi lîng mol chÊt khÝ B (g) dA/B: tØ khèi cña khÝ A ®èi víi khÝ B % .100%ct dd m C m = trong ®ã C%: nång ®é % (%) mct: khèi lîng chÊt tan (g) mdd: khèi lîng dung dÞch (g) M n C V = trong ®ã CM: nång ®é mol cña dung dÞch (M) n: sè mol chÊt tan trong dung dÞch (mol) V: thÓ tÝch dung dÞch (lit) mdd= D. Vdd trong ®ã D: khèi lîng riªng cña dung dÞch (g/ml)