Economie mondiala 2010

3,155 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,155
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Economie mondiala 2010

 1. 1. ECONOMIE MONDIALĂ Prof. Univ. Dr. RODICA MILENA ZAHARIA Disciplina Economie Mondială are drept obiective familiarizarea cursantilor programuluide master cu cele mai utilizate concepte ale domeniului economiei mondiale, dezvoltarea abilităţilorde analiză şi interpretare a fenomenelor mondo-economice, precum şi a implicaţiilor acestorfenomene asupra economiilor naţionale. Sistemul economiei mondiale Economia mondială este rezultatul unui proces evolutiv al dezvoltării schimbului reciprocde activităţi, de la forme inferioare la forme superioare, de la simplu la complex. Foarte mult timp,de la începuturile societăţii omeneşti şi mult timp după perioada revoluţiilor industriale, schimbulreciproc se desfăşura preponderent la nivel de gospodărire individuală. Economia avea un caracterînchis, tinzând în principiu, doar spre satisfacerea autoconsumului 1. În evoluţia economiei mondiale de o importanţă crucială s-au dovedit a fi mariledescoperiri geografice, ce au permis includerea în circuitul economic al unor vaste regiuni de peglob. Acest lucru s-a constituit într-un impuls dat vieţii economice şi comerţului în egală măsură,creşterile acestuia fiind evidente şi într-un ritm nemaiîntâlnit. Acest lucru s-a datorat în moddeosebit faptului că principalii piloni ai economiei perioadei respective (Europa şi America) erau„specializaţi” în producţia diferitelor mărfuri, astfel încât aproape toate mărfurile europene erau noipentru America şi reciproc, mărfurile americane erau noi pentru europeni2. Sfera spaţială a schimbului de mărfuri se extinde treptat, cuprinzând cele mai importantezone de pe mapamond, astfel încât se poate considera că secolul XVI este secolul apariţiei pieţeimondiale. Constituirea pieţei mondiale nu putea rămâne fără efecte majore în ceea ce priveşteproducţia şi schimbul de bunuri. Apariţia pieţei mondiale a stimulat apariţia şi dezvoltareamanufacturilor, care, la rândul lor, au stimulat dezvoltarea comerţului exterior şi trecerea de la oeconomie închisă, destinată satisfacerii la nivel primar a autoconsumului, la o economie orientatăcătre piaţă, către schimb. În această perioadă se constată unele obstacole în calea deschiderii totale a economiei,obstacole ce nu vor putea fi înlăturate decât la începutul secolului XIX, o dată cu prima revoluţieindustrială. Aceste obstacole, de origine politică, economică şi chiar extraeconomică (lipsacentralizării puterii politice, natura relaţiilor de schimb între state şi coloniile lor, relaţii bazate peexploatare de tip colonial în primul rând, şi nu pe un excedent intern al producătorilor) vor fi treptatdepăşite o dată cu progresul tehnic, ceea ce va duce la o creştere a productivităţii muncii, cuînlăturarea regimurilor feudale refractare la progres, urmată de o centralizare statală şi, nu în ultimulrând, perfecţionarea normelor juridice, care vor duce la o „disciplinare” a relaţiilor comerciale,creându-se, în acest fel, premisele pentru apariţia economiilor naţionale ca entităţi de sine stătătoare.Odată formate, economiile naţionale vor conferi cadrul propice pentru generalizarea revoluţieiindustriale, pentru un avânt al factorilor de producţie, care, însă, se va produce în mod neuniform3. Se conturează o tendinţă de specializare internaţională în producţie, apare o nouă diviziunesocială a muncii, cea mondială, se dezvoltă un schimb reciproc de activităţi care depăşeşte limitelemicroeconomicului, făcând trecerea către internaţionalizarea economiei. Dezvoltarea economiilornaţionale a determinat adâncirea diviziunii mondiale a muncii, care, la rândul ei, a constituit bazaobiectivă a interrelaţiilor dintre economiile naţionale. Odată constituită, economia mondială unică nu reprezintă un proces finit, dezvoltarea vacontinua, structura sa va deveni tot mai complexă; totodată, pe măsura dezvoltării producţiei, a1 Gheorghe Creţoiu, M. Chirilă (coord.), „Economia mondială”, Editura Porto Franco, Galaţi, 2000, p.21.2 Idem p.24. St. Dumitrescu, Ana Bal, „Economie mondială”, Editura Economică, Bucureşti, 2002, p.45.3 1
 2. 2. revoluţionării mijloacelor de transport, a telecomunicaţiilor şi a tehnologiei informaţiei se vor creacondiţiile materiale spre un nou salt, spre un nivel superior al schimbului reciproc de activităţi. Ţinând seama de toate acestea, este evident că „...lumea care va rezulta din prezentarearanjare a valorilor, credinţelor, structurilor economice şi sociale… va fi diferită de ceea ce şi-arputea imagina oricine astăzi… Este cert că în materie de politică am trecut de la cei patru sute deani ai naţiunii-stat suveran, la un pluralism în care statul-naţiune va fi mai degrabă una dintreunităţile de integrare politică, şi nu unica. Va fi o componentă – deşi încă una cheie – a ceea ce eunumesc «politica post-capitalistă», un sistem în care statele transnaţionale, regionale, statele-naţiunişi structurile locale, chiar tribale, vor concura şi vor coexista” 4. În concluzie, putem afirma că economia mondială este un sistem complex, eterogen, alecărui componente fundamentale sunt economiile naţionale, societăţile transnaţionale, organizaţiileeconomice internaţionale. Alături de aceste elemente fundamentale, sistemul economiei mondialecuprinde şi elemente derivate, de legătură: piaţa mondială, relaţiile economice internaţionale,diviziunea internaţională a muncii, ordinea mondială 5.1.1. Economiile naţionale Economia mondială este astăzi un ansamblu interdependent în care economiile naţionale,statele suverane, sunt constituenţii fundamentali. Întregul eşafod instituţional modern are la bazăstatul suveran. Chiar dacă în ultima vreme sunt tot mai multe voci care consideră că sub impactulglobalizării, statul naţiune şi economiile naţionale în forma actuală nu mai au un viitor îndelungat,este puţin probabil ca acestea să dispară. Economia naţională reprezintă o entitate rezultată din dezvoltarea schimbului reciproc deactivităţi între membri unei comunităţi umane pe ansamblul teritoriului unui stat naţional 6 . Oeconomie naţională nu poate fi definită în afara unui teritoriu naţional şi a unei populaţii. Deasemenea, o economie presupune existenţa unei suprastructuri, care reprezintă ansamblulinstituţional al unei ţări şi a unui aparat de producţie capabil să valorifice resursele, să creezevaloare şi să îmbogăţească naţiunea. Caracterizarea economiilor naţionale se poate face avându-se în vedere mai multe aspecte.În afara celor demo-geografice, care au în vedere dimensiunea teritoriului sau mărimea populaţiei,din punct de vedere economic cele mai utilizate criterii de clasificare sunt cele legate dedimensiunea PIB sau PNB (indicator ce reflectă potenţialul economic al unei ţări) sau de nivelul dedezvoltare al ţării respective. PIB reprezintă valoarea bunurilor şi serviciilor realizate în decursul unui an de rezidenţiiunei ţări. PNB este rezultatul activităţii naţionalilor, ceea ce înseamnă că din PIB se scadeactivitatea străinilor ce acţionează pe teritoriul ţării respective şi se adaugă activitatea naţionalilor ceacţionează în afara graniţelor. Ţara care are cel mai mare potenţial economic este Statele Unite ale Americii. Cu un PIB de14 256 mil. dolari, SUA devansează de departe celelalte ţări aflate în topul ţărilor cu cel mai marepotenţial economic. Cel mai utilizat criteriu de clasificare a ţărilor este cel al nivelului de dezvoltare. Nivelul dedezvoltare este o noţiune complexă, ce desemnează, în ultimă instanţă capacitatea unei ţări de asatisface cerinţele de bază şi de a crea bogăţie pentru cetăţenii săi. Definirea nivelului de dezvoltarenu include doar aspecte economice, ci şi sociale, cum ar fi speranţa de viaţă sau nivelul de educaţie,respectarea drepturilor fundamentale ale omului sau egalitatea între sexe. Din punct de vedere al nivelului de dezvoltare, ţările se grupează în ţări dezvoltate şi ţări îndezvoltare. Ţările dezvoltate sunt mult mai omogene decât cele în dezvoltare. Cele mai multe dintreţările lumii fac parte din grupul ţărilor în dezvoltare, grup extrem de eterogen, în care alături de ţăriavansate sunt şi ţări extrem de sărace.4 Peter F. Drucker, „Societatea postcapitalistă”, Editura Image, Bucureşti 1999, p.37. Sterian Dumitrescu, Ana Bal – „Economie Mondială”, Editura Economică, Bucureşti, 2002, pg.4656 Idem 2
 3. 3. PIB pe locuitor este unul dintre cei mai utilizaţi indicatori la scară mondială pentru a aprecianivelul de dezvoltare. Considerat un indicator sintetic, ce reflectă eficienţa de ansamblu a uneieconomii, cele mai multe dintre clasamentele cu care operează instituţiile internaţionale (ca BancaMondială sau ONU) au drept criteriu nivelul PIB pe locuitor sau PIB real pe locuitor. PIB real pelocuitor este expresia PIB nominal pe locuitor, ajustat cu puterea de cumpărarea a monedeirespective, dat fiind faptul că nivelul preţurilor este diferit de la o ţară la alta şi, deci, valoareabanilor nu este aceeaşi. Alături de PIB pe locuitor, în definirea nivelului de dezvoltare se înscrie şi structuraeconomiei. Structura unei economii este dată în principal de ponderea celor trei sectoare: sectorulprimar, care cuprinde agricultura şi industria extractivă, sectorul secundar, cu accentul pe industriaprelucrătoare şi sectorul terţiar, cel al serviciilor. În rândul preocupărilor mai recente de apreciere a nivelului de dezvoltare se înscrie şiindicele dezvoltării umane. Conceptul de dezvoltare umană, definit de către P.N.U.D. ca „procesulde lărgire a posibilităţilor de a alege ale omului, (...) de asigurare unei vieţi lungi şi sănătoase, a uneieducaţii şi a unui standard decent de viaţă”, se măsoară prin intermediul unui indicator compozit:longevitatea, educaţie (rata de alfabetizare şi anii de şcoală) şi standardul de viaţă (PIB real pelocuitor)7.1.2. Ordinea economică internaţională Ordinea economică internaţională exprimă modalitatea de organizare în timp şi spaţiu aelementelor economiei mondiale, altfel spus, raporturile de putere care există între componentelesistemului economic mondial 8. Puterea în relaţiile internaţionale exprimă capacitatea unei naţiuni de a utiliza activele saletangibile şi intangibile, astfel încât aceasta să influenţeze comportamentul altor naţiuni. Puterea maipoate fi definită şi ca acţiunea de a determina pe cineva să facă ceea ce nu doreşte să facă sau săîmpiedice pe cineva să facă ceea ce doreşte să facă 9. Exercitarea puterii se poate realiza pe calemilitară, pe cale economică, politică sau prin influenţă. Puterea militară este un mijloc tradiţional de impunere a voinţei unui stat şi de a determina oanumită ordine internaţională. Exemplele sunt numeroase, de altfel, actuala ordine internaţionalăeste determinată într-o proporţie semnificativă de rezultatul confruntării militare din cel de-al doilearăzboi mondial. Modalitatea economică de a determina ordinea mondială este una dintre cele mai întâlnite căi dea influenţa raporturile de putere. Germania sau Japonia s-au impus în economia mondială prin forţaeconomiilor lor şi nu pe cale militară. Puterea politică poate determina şi ea un anumit sistem de relaţii internaţionale. De exemplu,SUA îşi foloseşte forţa politică pentru a convinge Israelul să negocieze cu ţările arabe din OrientulMijlociu. În ceea ce priveşte influenţa, ea exprimă capacitatea de a exercita presiuni asupra unui stat,altele decât cele legate de utilizarea în mod implicit sau explicit a forţei sau a sancţiuniloreconomice. Poate că exemplul cel mai ilustrativ în ceea ce priveşte influenţa la nivel mondial estecel al Bisericii Catolice. Vaticanul nu dispune de putere militară şi nici de o forţă economicăsemnificativă, dar exercită o influenţă deosebită în relaţiile internaţionale. Presiunile exercitate deBiserica Catolică sunt considerate a fi fost foarte importante în răsturnarea comunismului în Europade Est. De asemenea, încheierea păcii în Mozambic între gherilile militare şi trupeleguvernamentale s-a realizat tot prin exercitarea influenţei Vaticanului. Sfârşitul celui de-al II-lea război mondial a impus în fruntea ierarhiei raportului de forţe la nivelinternaţional ţările membre ale coaliţiei învingătoare. Colaborarea din primii ani de după război s-atransformat într-o concurenţă acerbă, atât între statele capitaliste dezvoltate, dar şi între acestea şi7 www.undp.org8 Sterian Dumitrescu, Ana Bal – „Economie Mondială”, Editura Economică, Bucureşti, 2002, pg.389 Peter J. Andersen – „Global Politics of power, justice and death. An introduction to international relations”,Routledge, London, pg. 13 - 17 3
 4. 4. noul bloc comunist, al cărui lider era URSS. Pe fondul acestei înfruntări, atât în plan economic, darşi ideologic, tot mai multe state şi-au cucerit independenţa. A început „bătălia” pentru atragereaacestor ţări în sfera de influenţă a unuia sau altuia dintre cele două blocuri. În plan economic, înciuda unor avansuri înregistrate de noile state independente, performanţele lor erau departe de celemenite să aducă prosperitatea pentru cetăţenii lor. Pe parcursul a trei decenii, în planul relaţiilorinternaţionale s-au acumulat numeroase tensiuni, alimentate fiind deopotrivă de incapacitateastatelor în dezvoltare de a face faţă problemelor interne şi de atitudinea oarecum sfidătoare a ţărilordezvoltate şi a companiilor transnaţionale, care ignorau în bună măsură guvernele ţărilor îndezvoltare pe teritoriul cărora acţionau. Necesitatea unei noi ordini economice internaţionale a părut, astfel, un lucru firesc, determinatde multitudinea de probleme acumulate în plan internaţional (războiul rece, suspendareaconvertibilităţii în aur a dolarului, deteriorarea termenilor schimbului, neîmplinirile în asigurareaunui ritm de dezvoltare sustenabil pentru ţările în dezvoltare, etc.). Conceptul de Nouă OrdineInternaţională a fost discutat pentru prima dată în cadrul celei de-a Şasea Sesiuni Speciale aAdunării Generale a ONU, când a fost adoptat un manifest intitulat „Declaraţia şi Programul deAcţiune pentru o Nouă Ordine Internaţională”. Noua ordine internaţională este, de fapt, undocument cu 18 prevederi ce susţine schimbări la nivel internaţional, care să permită ţărilor maipuţin dezvoltate să găsească o ieşire din starea de sărăcie în care se ală. Printre prevederile acestuidocument se numără: - creşterea preţurilor produselor de export ale ţărilor în dezvoltare în concordanţă cu cele aleţărilor dezvoltate, - dezvoltarea unui mecanism de transfer de tehnologie către ţările în dezvoltare, care să fieseparat de cel al investiţiilor străine, - atingerea ţintei de 0,7% din PNB-ul ţărilor dezvoltate ca asistenţă financiară oficială pentrudezvoltare, - tarife reduse pentru exporturile ţărilor în dezvoltare pe pieţele ţărilor dezvoltate, - reafirmarea dreptului suveran al statelor asupra resurselor naturale şi al activităţii economicedesfăşurate pe teritoriul lor, ceea ce însemna dreptul de naţionalizare a proprietăţilor deţinute destrăini. Poate că cea mai importantă schimbare adusă în ierarhia raporturilor de forţe în planinternaţional a constituit-o crearea OPEC şi impunerea unui preţ al petrolului la un nivel care adeterminat apariţia unor sume uriaşe obţinute de ţările exportatoare de petrol şi transformarea unoradintre acestea în noii îmbogăţiţi ai lumii. Altfel, Noua Ordine Economică Internaţională nu a rămasaltceva decât un strigăt al Sudului subdezvoltate, în parte datorită dezbinării existente chiar întrestatele ce trebuiau să se numere printre beneficiarii acestui document şi în parte datorită politiciiduse de ţările dezvoltate, care, în plină recesiune, nu au avut nici un interes să finanţeze proiectelepropuse de Declaraţie. Cert este că termenii schimbului au continuat să se deterioreze în defavoareaţărilor în dezvoltare, iar alte probleme, cum ar fi cele legate de datorie externă sau decalajeeconomice s-au acutizat, transformându-se în adevărate probleme globale. Actuala ordine economică internaţională se poate caracteriza prin câteva trăsături specifice: - economia mondială este dominată de ţările dezvoltate, atât în plan economic, demonstrat deponderile acestora în PIB-ul mondial, în comerţul internaţional etc, cât şi de influenţa lor politică.Ele domină organizaţiile internaţionale, întreaga structură instituţională internaţională, care„moşteneşte” realitatea de după cel de-al doilea război mondial, - ţările în dezvoltare, deşi deţin cea mai mare parte a populaţiei lumii şi cel mai mare teritoriu,nu au aceeaşi forţă economică şi cu siguranţă nu deţin aceeaşi influenţă ca ţările dezvoltate. Înultimele decenii, însă, se observă o adevărată „ofensivă” a ţărilor în dezvoltare în ceea ce priveşterestructurarea relaţiilor ierarhice în economia mondială. Această ofensivă a fost posibilă în urmaunor modificări în raporturile de forţă, cum ar fi impunerea ţărilor producătoare de petrol, adâncireadecalajelor internaţionale, exploziei demografice şi a altor probleme, ce au depăşit graniţelenaţionale şi s-au transformat în probleme globale. Ţările dezvoltate nu au mai putut ignora aceste 4
 5. 5. probleme, devenite adevărate ameninţări la adresa securităţii internaţionale şi au început săprivească cu mai multă deschidere o rearanjare a relaţiilor internaţionale, - sfârşitul Războiului Rece, care a dus la generalizarea capitalismului şi la „îmbrăţişarea”aproape unanimă a valorilor economiei de piaţă şi la dispariţia unui important oponent al ţărilorcapitaliste dezvoltate în dominaţia mondială. Lupta pentru împărţirea lumii în zone de influenţă pecriterii ideologice, s-a transformat într-o comuniune de opinii în legătură cu superioritatea doctrineicapitaliste - dincolo de tradiţionale instrumente de persuasiune la nivel internaţional (forţa economică,forţa politică) au apărut şi altele, ca populaţia. China şi India nu mai pot fi ignorate, ţinând cont căpopulaţia acestor două ţări numără o treime din populaţia mondială. Probleme sociale au început săinfluenţeze puternic ordinea economică internaţională prin legăturile complexe cu alţi factori, cumar fi investiţiile străine, probleme de mediu, migraţia internaţională, etc., - creşterea interdependenţelor ca urmare a fenomenului de globalizare dă mult mai multăinstabilitate mediului internaţional. Economiile naţionale au devenit deosebit de interdependente,astfel încât anumite instrumente de politică internă sunt mai puţin efective, iar altele au un efectridicat asupra concurenţei la nivel internaţional. De asemenea, domenii altădată considerate denatură internă sunt probleme globale, cu efect asupra tuturor ţărilor lumii şi care necesită cooperareatuturor ţărilor lumii pentru a putea fi rezolvate.1.3. Diviziunea internaţională a muncii Diviziunea internaţională a muncii este expresia specializării indivizilor sau grupurilor de agenţieconomici, care participă la activitatea economică mondială. Specializarea internaţională estedeterminată de mai mulţi factori, printre care se pot enumera: - realizarea bunurilor şi serviciilor diferite presupune folosirea de resurse diferite, în proporţii diferite, - resursele nu sunt repartizate în mod uniform pe glob, de aceea accesul la resurse este diferit de la o ţară la alta, de la un agent economic la altul. În general, este mult mai firească specializarea în industrii în care resursele sunt mai abundente şi mult mai costisitoare specializarea în domenii care se bazează pe resurse mult mai puţin accesibile, - mobilitatea resurselor este destul de limitată la nivel internaţional, astfel încât nu se realizează o egalizare instantanee între zonele cu exces de resurse şi cele cu deficit de resurse. Specializarea internaţională a cunoscut o evoluţie constantă, pe măsura dezvoltării activităţiila nivel internaţional. Dacă până la cel de-al II război mondial, specializarea internaţională urmăreaîndeaproape relaţia metropole – colonii, cu o specializare primară pentru colonii (agricultură şiindustrie extractivă), coloniile fiind furnizoare de materii prime pentru metropole, evoluţiasocietăţilor transnaţionale, apariţia de noi state independente, care au trecut la dezvoltarea unorstructuri economice tot mai diverse, progresul tehnico – ştiinţific fără precedent din ultimeledecenii, dar şi acutizarea relaţiei dintre nevoile tot mai diverse şi mai numeroase şi resursele rare şicreşterea interdependenţelor dintre statele lumii, ca urmare a procesului de globalizare, au contribuitla dezvoltarea şi adâncirea specializării internaţionale, de la o specializare intersectorială (de tipagricultură – industrie), la o specializare interramură (industrie - industrie) şi intraramură (chimie –chimie). Specializarea internaţională este explicată de câteva teorii ale comerţului internaţional,printre care cele mai importante pot fi considerate următoarele: - teoria avantajului absolut, dezvoltată de Adam Smith, consideră că este benefică specializarea în realizarea acelor produse în care o naţiune deţine un avantaj absolut. Avantajul absolut poate fi ilustrat printr-un exemplu: dacă două ţări produc două bunuri, vin şi stofă şi costul unei unităţi de vin este mai mic în ţara A decât costul unei unităţi de vin din ţara B, este benefic pentru ţara A să se specializeze în producţia vinului şi ţara B în producţia stofei. 5
 6. 6. - Teoria avantajului relativ, dezvoltată de David Ricardo, vine şi îmbunătăţeşte teoria avantajului absolut, demonstrând că şi în cazul în care o ţară nu deţine nici un avantaj absolut (în exemplul creat anterior, ţara A produce şi stofa mai ieftin decât ţara B), se poate specializa în producţia acelui bun pe care îl realizează cu cele mai mici eforturi şi poate participa la comerţul internaţional în mod benefic. Altfel spus, dacă ţara B produce mai ieftin stofă decât vin, este mai benefic pentru ea să se specializeze în producţia de stofă. - Modelul Heckscher – Ohlin pleacă de la dotarea inegală cu factori de producţie a ţărilor lumii. Resursele influenţează posibilităţile de producţie ale unei ţări, de aceea, tendinţa de specializare în crearea acelor bunuri, care sunt intensive în factorul abundent, este mai puternică. Dacă, de exemplu, ţara A are din abundenţă capital, ea se va specializa în realizarea de produse intensive în capital, dacă ţara B are din abundenţă forţă de muncă, se va specializa în realizarea de produse intensive în muncă. Aceste teorii, în special cea a avantajului absolut şi relativ, operează pe premisa unui comerţliber şi în condiţiile unei pieţe cu concurenţă perfectă. În lumea contemporană lucrurile stau diferit,o serie de factori fiind consideraţi determinanţi în schimbarea abordării specializăriiinternaţionale 10: - economiile de scară enorme, care au apărut în anumite industrii, au determinat naşterea monopolurilor şi monopsonurilor, - puterea companiilor transnaţionale a crescut foarte mult, ceea ce a permis acestora să influenţeze piaţa mondială, - creşterea protecţionismului şi a intervenţiei statului, cu efect asupra comerţului internaţional, - apariţia blocurilor regionale. Aceşti factori au determinat construirea altor teorii, care să explice motivaţiile specializăriiinternaţionale şi sursele de competitivitate la nivelul firmei, a ramurilor economice sau a ţărilor. Înacest sens, pot fi amintite teoria comerţului strategic sau teoria avantajelor competitive a luiMichael Porter. Teoria comerţului strategic 11 recunoaşte că guvernele şi STN pot interveni strategic în comerţulinternaţional prin următoarele mijloace: blocarea accesului pe pieţe prin crearea de bariere prinintermediul costurilor de promovare şi investiţii ridicate, folosirea economiilor de scară pentru areduce preţurile şi a elimina noii concurenţi, practica de dumping, pentru a câştiga cote cât mai maride piaţă, „strategii de întâietate” în inovare, design, cercetare dezvoltare şi penetrarea pieţelorpentru a combate avantajele competitive ale concurenţilor, susţinerea de către stat a cercetării –dezvoltării şi a noilor tehnologii, alternând cu subvenţii pentru companiile autohtone, descurajând,în felul acesta, intrarea pe piaţă a concurenţilor străini înaintea firmelor autohtone. Rezultă căspecializarea internaţională nu mai este rezultatul exclusiv al eficienţei utilizării factorilor deproducţie, ci a unui complex de factori economici şi noneconomici, interni şi externi, care potdistorsiona fluxurile comerciale internaţionale sau care pot determina schimbarea specializării. În ceea ce priveşte teoria avantajelor competitive, Michael Porter 12 pleacă de următoareleîntrebări: de ce naţiunile reuşesc în anumite domenii pe piaţa internaţională, care este influenţanaţiunii asupra concurenţei în anumite industrii, de ce anumite firme ale unei anumite naţiuni aleganumite strategii concurenţiale. Michael Porter a ajuns la concluzia că succesul unei specializări internaţionale depinde de patruatribute naţionale, ce definesc mediul economic în care firmele acţionează şi care influenţeazăcapacitatea de a concura la nivel internaţional: - condiţiile factorilor de producţie, care se referă în special la forţa de muncă înalt calificată şi nivelul de dezvoltare al infrastructurii, - condiţiile cererii, respectiv mărimea pieţei interne, nivelul de exigenţă al consumatorilor autohtoni,10 Edgar P. Hibbert – „International Business – Stategy and Operation”, MacMillan Business, Lonadon,Hampshire, 1997, pg. 3-1011 Idem pg. 34 -4712 Idem 6
 7. 7. - situaţia industriilor din amonte şi aval, pentru că nivelul de competitivitate al acestora va influenţa nivelul de competitivitate al firmei (industriei) în cauză, - structura, strategia şi rivalitatea companiei, care este pivotul central al competitivităţii. Astfel, specializarea în domenii care beneficiază de aceste atribute naţionale vor avea succes înplan internaţional. Nivelul diferit al acestor atribute determină, în viziunea susţinătorilor acesteiteorii, diferenţele în specializarea internaţională. Economia mondială cunoaşte grade diferite de specializare internaţională 13. Ţările dezvoltate seregăsesc pe cea mai înaltă treaptă a specializării, asimilând permanent progresul tehnic şi reuşind săse specializeze în produse cu valoare adăugată mare. Ţările în dezvoltare cunosc în mare măsură ospecializare primară, care nu permite obţinerea de beneficii şi care face dificilă acumularea debogăţie. Organizaţii internaţionale Universul organizaţiilor internaţionale este extrem de vast. Astăzi se consideră căfuncţionează o multitudine de organizaţii, grupate după mai multe criterii. Unul dintre cele mai utilizate criterii este cel al domeniului de acţiune. În această categoriepot fi identificate organizaţii economice, organizaţii profesionale, organizaţii politice, organizaţiiculturale, organizaţii ştiinţifice etc. Organizaţiile internaţionale pot fi grupate în organizaţii guvernamentale sauneguvernamentale, în funcţie de statutul membrilor săi (guverne, în cazul celor guvernamentale şiasociaţii sau persoane particulare în cazul celor neguvernamentale). În capitolul ce urmează, vom încerca să prezentăm caracteristicile celor mai importantedintre organizaţiile economice internaţionale, cu cel mai mare impact asupra economiei mondiale.2.1. Organizaţia Naţiunilor Unite şi Sistemul Naţiunilor Unite ONU şi Sistemul Naţiunilor Unite (care cuprinde, alături de ONU, şi agenţiile specializateale acesteia) sunt, poate, cele mai cunoscute dintre organizaţiile internaţionale. Consideratăorganizaţia cu vocaţie universale, ONU numără astăzi 191 de ţări, ceea ce îi conferă statutul de ceamai cuprinzătoare dintre organizaţii, sub aspectul participării, dar şi sub aspectul domeniilor deacţiune, fapt relevat de obiectivele organizaţiilor ce compun Sistemul ONU. ONU a fost creat în urma celui de-al doilea război mondial, în 1945, şi mulţi dintre criticiiacestei instituţii consideră că această instituţie reflectă şi astăzi o realitate de acum 50 de ani. Documentul fundamental ce stă la baza funcţionării ONU este Charta Naţiunilor Unite,semnată la 26 iunie 1945 de cele 50 de state fondatoare ale organizaţiei. Charta stabileşte drepturileşi obligaţiile ţărilor membre, precum şi structura organizaţiei. Considerată tratat internaţional, Charta se fundamentează pe principiile dreptuluiinternaţional, de egalitate în drepturi a statelor suverane şi de interzicere a folosirii forţei în relaţiileinternaţionale. Scopurile Naţiunilor Unite sunt: - menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, - dezvoltarea relaţiilor între naţiuni întemeiate pe respectarea principiului egalităţii în drepturi şi a autodeterminării popoarelor, - cooperarea internaţională în rezolvarea problemelor economice, sociale, culturale şi umanitare la nivel internaţional şi promovarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, - să fie un centru în care să se armonizeze eforturile naţiunilor către atingerea acestor scopuri comune.13 Sterian Dumitrescu, Ana Bal – „Economie Mondială”, Editura Economică, Bucureşti, 2002, pg. 35 7
 8. 8. În urmărirea scopurilor enunţate în primul articolul al Chartei, ONU trebuie să acţioneze înconformitate cu următoarele principii: - organizaţia este întemeiată pe principiul egalităţii suverane a tuturor membrilor, - toţi membri trebuie să-şi îndeplinească cu bună credinţă obligaţiile asumate potrivit Chartei, - diferendele internaţionale vor fi rezolvate prin mijloace paşnice, în aşa fel încât pacea şi securitatea internaţională, precum şi justiţia să nu fie puse în primejdie, - renunţarea la ameninţarea cu forţa sau la folosirea ei în relaţiile internaţionale, - membri ONU vor oferi organizaţiei ajutorul în orice acţiune întreprinsă de ea, în conformitate cu prevederile prezentei Charte şi se vor abţine de a susţine statele împotriva cărora ONU întreprinde o acţiune preventivă sau de constrângere, - nici o dispoziţie din Chartă nu va autoriza Naţiunile Unite să intervină în chestiuni care aparţin esenţial competenţei interne a unui stat. Limbile oficiale ale ONU sunt chineza, engleza, franceza, rusa şi spaniola. Alături deacestea, limba arabă este limbă oficială pentru lucrările Adunării Generale, Consiliului de Securitateşi Consiliului Economic şi Social. Structura organizatorică a ONU este formată din următoarele principale organisme:Adunarea generală, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic şi Social (ECOSOC), CurteaInternaţională de Justiţie, Secretariatul şi Consiliul de Tutelă. Adunarea Generală este cel mai democratic forum al ONU. Fiecare stat membru estereprezentat de cel mult cinci reprezentanţi şi are dreptul la un singur vot, ceea ce aduce pe picior deegalitate toate statele membre ale organizaţiei. Adunarea Generală este principalul organ deliberativ al ONU. Deciziile importante, caadmiterea de noi membri, probleme legate de pace şi securitate sau de bugetul organizaţiei se iau cuo majoritate de 2/3 din voturi. Celelalte chestiuni ce sunt supuse aprobării Adunării Generale se iaucu majoritate simplă. Atribuţiile şi responsabilităţile Adunării Generale sunt următoarele: - examinează principiile generale de cooperare pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, inclusiv principiile care guvernează dezarmarea şi reglementarea înarmărilor, - discută orice problemă privitoare la menţinerea păcii şi securităţii supusă atenţiei de către orice membru al ONU, - poate atrage atenţia Consiliului de Securitate asupra situaţiilor care ar putea pune în pericol pacea şi securitatea internaţională, - iniţiază studii şi recomandări în scopul promovării cooperării internaţionale în domeniul economic , social, cultural, al învăţământului şi sănătăţii şi al sprijinirii drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale pentru toţi cetăţenii, fără nici un fel de discriminare, - aprobă bugetului Naţiunilor Unite - alege membri nepermanenţi ai Consiliului de Securitate, membri ECOSOC, membrii Consiliului de Tutelă, judecătorii Curţii Internaţionale de Justiţie (împreună cu Consiliul de Securitate), numeşte, la recomandarea Consiliului de Securitate, Secretarul General al ONU. Adunarea Generală se întruneşte în sesiuni ordinale anual, în septembrie, şi în sesiunispeciale, la cererea Consiliului de Securitate, a majorităţii membrilor ONU sau a unui singurmembru, dacă majoritatea membrilor sunt de acord. Sesiunile de urgenţă pot fi convocate în 24 deore, în aceleaşi condiţii. Consiliul de Securitate Principala responsabilitate a Consiliului de Securitate este aceea de a menţine pacea şisecuritate internaţională. El este alcătuit din 15 membri, 5 permanenţi (SUA, Franţa, MareaBritanie, China, Federaţia Rusă) şi 10 nepermanenţi, aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă dedoi ani. Deciziile în cadrul Consiliului de Securitate se iau cu o majoritate de 9 voturi în chestiunide procedură. În problemele importante, majoritatea de 9 voturi trebuie să includă votul afirmativ al 8
 9. 9. tuturor celor 5 membri permanenţi ai Consiliului de Securitate, cunoscută ca Unanimitatea MarilorPuteri sau ca dreptul de veto. Consiliul de Securitate ONU este singurul organism care poate ordona acţiuni armate ca şisancţiuni colective împotriva unei agresiuni. Principalele atribute ale Consiliului de Securitate sunt: - investigarea oricărei dispute sau situaţii care ar putea conduce la fricţiuni internaţionale, - recomandă metodele necesare pentru rezolvarea acestor dispute, - determină existenţa unei ameninţări împotriva păcii sau a unei agresiuni şi recomandă măsuri ce trebuie întreprinse în acest sens, - invită membrii ONU să aplice sancţiunile economice sau alte măsuri, care nu implică utilizarea forţei, pentru a preveni sau a stopa agresiunea, - întreprinde acţiuni militare împotriva agresorilor, - exercită funcţiile de tutelă ale ONU în zone strategice, - recomandă Adunării Generale numirea Secretarului General şi, împreună cu Adunarea Generală, numeşte judecătorii Curţii Internaţionale de justiţie.Consiliul Economic şi Social ECOSOC este principalul organ al ONU însărcinat cu coordonarea acţiunilor din domeniuleconomic şi social, atât ale ONU, cât şi ale agenţiilor specializate şi ale altor instituţii din FamiliaONU. ECOSOC: - serveşte ca principal forum de discuţii pe probleme economice şi sociale la nivel internaţional şi formulează recomandări statelor membre şi sistemului Naţiunilor Unite, - realizează şi iniţiază studii şi rapoarte în domeniile de interes, - promovează respectul şi urmăreşte respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, - organizează conferinţe şi pregăteşte proiecte de convenţii pentru a fi supuse Adunării Generale, în domenii de competenţa sa, - se consultă cu organizaţiile nonguvernamentale în probleme ce ţin de competenţa ECOSOC.Consiliul de Tutelă Acest organism are drept principală sarcină supravegherea administrării teritoriilor aflatesub tutela ONU. Teritoriile aflate sub tutelă sunt acele teritorii care se află sub mandatul ONU şicare nu se pot autoguverna. De aceea, principalul obiectiv al Consiliului de Tutelă este de a sprijinipopulaţia acestor teritorii spre dezvoltarea progresivă către autodeterminare şi independenţă, ţinândcont de condiţiile specifice fiecărui teritoriu, de a încuraja respectarea drepturilor omului şilibertăţilor fundamentale, de a asigura egalitatea de tratament în domeniile social, economic şicomercial a tuturor cetăţenilor membrilor Naţiunilor Unite. Dacă la începutul activităţii ONU numărul teritoriilor aflate sub tutelă era de 72, în 1998 semai aflau sub administrare doar 17.Curtea Internaţională de Justiţie Curtea Internaţională de Justiţie este principalul organism juridic al ONU, ale cărui atribuţiiţin de reglementarea diferendelor dintre state şi de oferirea de consultanţă juridică ONU şi agenţiilorspecializate. Curtea Internaţională de Justiţie este formată din 15 judecători, aleşi de AdunareaGenerală şi Consiliul de Securitate, pentru un mandat de nouă ani, cu posibilitatea realegerii. O ţarănu poate avea doi judecători la Curtea Internaţională de Justiţie.Secretariatul Secretariatul este organismul permanent al ONU şi este format din Secretarul General şipersonalul ce lucrează în oficiile Naţiunilor Unite. Personalul Secretariatului numără în jur de 8600 persoane, care acţionează la dispoziţia Naţiunilor Unite şi nu a ţărilor ai căror cetăţeni sunt. Secretarul General este cea mai înaltă autoritate din cadrul ONU. El este, deopotrivă,diplomat, activist, conciliator, avocat şi are obligaţia de a promova principiile şi valorile exprimateprin Charta Naţiunilor Unite. 9
 10. 10. Cel mai important rol al secretarului general este acela de îndeplinire a „bunelor oficii”,respectiv demersurile pe care acesta le face public sau privat pentru a preveni disputeleinternaţionale, a opri escaladarea conflictelor deja existente sau a aduce statele la masa tratativelor.Prezentul Secretar General ONU este Kofi Annan, din Ghana.2.1.1.Reforma ONU. Realizări şi neîmpliniri ale ONU Activând ca una dintre cele mai vechi organizaţii, ONU a fost nu de puţine ori criticat pentruneconcordanţa dintre măsurile adoptate şi principiile Chartei, pentru lipsa sa de reacţie în anumitemomente, pentru realizările destul de palide în comparaţie cu gravele probleme cu care se confruntăomenirea. Multe dintre criticile aduse ONU pornesc de la structura organizatorică a acestuia,structură ce reflectă disproporţionalitate între atribuţiile diferitelor organisme şi capacitatea acestorade a impune anumite rezoluţii şi care este apreciată a reflecta o situaţie care nu mai corespunderealităţii 14 . De departe, cea mai puternică dintre structurile ONU este Consiliul de Securitate,singurul autorizat să intervină armat atunci când un stat agresează alt stat. Componenţa Consiliuluide Securitate, de exemplu, este expresia unui raport de forţe dominat de statele învingătoare în celde-al doilea război mondial. Învinşii de acum 60 de ani sunt astăzi state puternice, care contribuie cu mai mult la bugetulONU decât ţări ce se află în structura Consiliului de Securitate. Germania şi Japonia sunt egalii, îndomeniul economic, ai Franţei sau Marii Britanii, iar în plan politic, în cadrul ONU, interesele lorsunt reprezentate în aceeaşi măsură ca şi a altor ţări mult mai puţin dezvoltate. În altă ordine de idei,multe ţări nici nu existau la constituirea ONU, dar astăzi nu mai pot fi ignorate în plan internaţional.La ora actuală, se discută tot mai des despre o adevărată reformă a organismelor ONU, cel mai vizatfiind, desigur, Consiliul de Securitate. Germania, Japonia, India, Brazilia şi Nigeria bat la poartaConsiliului de Securitate ca membri permanenţi, pentru a da acestuia o componenţă care să reflectemai corect realitatea din plan internaţional. În plus, o astfel de propunere ar da o mai marereprezentativitate unei structuri ce reflectă într-o foarte mare măsură interesele ţărilor bogate. Ineficienţa ONU este un alt motiv de nemulţumire legat de activitatea acestei organizaţii.Între obiectivele acesteia se înscriu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului,precum şi preocuparea pentru reducerea sărăciei în lume. Astăzi sunt peste un miliard de oameni cetrăiesc la limita minimă a sărăciei, iar în multe ţări există încălcări majore ale drepturilorfundamentale ale omului. Fiind considerată „prizoniera” intereselor ţărilor bogate şi a membrilorpermanenţi din Consiliul de Securitate, ONU fie nu a acţionat, fie acţiunile sale au fost timide şilipsite de orice rezultate. Africa, de exemplu, este una din regiunile cele mai sărace ale lumii şimulte dintre tragedii s-au consumat pe acest continent. Mulţi critici văd în Secretariatul General o irosire de resurse. Funcţionarii ONU au salarii dedouă ori mai mari decât omologii lor ce activează în organizaţii neguvernamentale, iar rezultate dedouă ori mai slabe. Supradimensionarea structurilor ONU şi birocraţia acestora îi fac pe unii analiştisă considere că personalul acţionează în primul rând în scopul confortului personal şi mai apoi înslujba idealurilor care au condus la crearea organizaţiei. Principalul obiectiv al Chartei Naţiunilor Unite, pacea şi securitatea internaţională suntconsiderate a fi deziderate mult prea îndepărtate. De la sfârşitul celui de-al doilea război mondial,lumea este departe de a fi cunoscut cu adevărat pacea. În fiecare colţ al lumii au izbucnit războaie,în unele dintre ele fiind angrenate chiar naţiunile Unite (războiul din Coreea). Unii analişticonsideră că, de fapt, ONU a devenit marioneta marilor puteri, în special SUA, făcând evidentaluzie la autorizarea de către ONU a intervenţiei în Kuweit.14 Una dintre primele crize izbucnite la nivelul organizaţiei a avut loc nu la mult timp de la înfiinţarea sa, odată cuproblemele din Coreea şi implicarea ONU în primul său război. Ca urmare a divergenţelor dintre SUA şi URSS, urmatăde părăsirea Consiliului de Securitate de către cea din urmă, centrul de greutate este deplasat către Adunarea Generală.Prin rezoluţia Acheson (după numele Secretarului de Stat american de la acea vreme) din noiembrie 1950, se instituieposibilitatea ca Adunarea Generală să se substituie Consiliului de Securitate în situaţia în care acesta din urmă se află înimposibilitatea de a face faţă responsabilităţilor sale privind menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Urmare aacelei crize, primul Secretarul General al ONU, norvegianul Trygve Lie, a demisionat. 10
 11. 11. Un exemplu ce ilustrează slăbiciunea ONU în faţa SUA poate fi identificat în situaţiaocupării prin forţă a Kuweitului de către Irak in 1990. Sub o motivaţie discutabilă, regimul de laBagdad călca teritoriul kuweitian, anexându-l. ONU a adoptat mai multe rezoluţii, încercând să facăguvernul irakian să părăsească teritoriul ilegal anexat. Rezoluţia 660 a Consiliului de Securitatecerea Irakului să se retragă imediat şi necondiţionat. Pe de altă parte, ONU îşi rezerva dreptul de aadopta şi alte măsuri pentru a asigura aplicarea acestei rezoluţii. Irakul refuză să se supună. Inaceastă situaţie, NATO si Pentagonul fac presiuni pentru o intervenţie militară americană în zonă,cu sau fără acordul Consiliului de Securitate. În cele din urmă, Consiliul a adoptat Rezoluţia 665,prin care autoriza măsurile militare asupra Irakului. Este vorba de cedarea ONU în faţa SUA şi aaliaţilor săi din NATO? La 7 august 1998, ambasadele SUA din Kenya şi Tanzania au fost ţinta unor atentate cubombă. 263 de morţi, din care 12 americani. Casa Albă a considerat ca fiind un atac Al-Quaida şi,fără a exista o permisiune din partea Consiliului de Securitate ONU, lansează 75 de rachete decroazieră asupra Sudanului si Afghanistanului. Bilanţul - mai mulţi morţi şi un scandal de proporţii,dat fiind faptul că ţintele considerate de CIA teroriste, s-au dovedit a fi fabrici de medicamente. Cel mai recent caz vis a vis de relaţia dintre ONU şi SUA îl reprezintă războiul din Irak.Intervenţia SUA şi a aliaţilor săi a fost motivată de existenţa armelor chimice şi bacteriologice, care,în urma intervenţiei armate, nu s-au putu găsi. Scandalurile imense ce au apărut ulterior, precum şidezvăluirile făcute de diverse oficialităţi americane şi britanice în legătură cu manipulareadovezilor, au determinat numeroase manifestări ale opiniei publice împotriva Războiului din Irak.Dar cel mai interesant aspect este acela că cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitates-au grupat în trei tabere total opuse. Franţa a cerut insistent ca intervenţia în Irak să nu aibă loc fărăgirul Consiliului de Securitate, anunţând că este împotriva acestei intervenţii fără argumenteevidente şi dovezi clare. Marea Britanie a susţinut SUA, China şi Rusia au avut o atitudine mairezervată, dar mai aproape de cea a Franţei. SUA a încercat să obţină o aprobare de moral prinobţinerea a 9 voturi din cele 15, dar a renunţat şi la aceasta, dat fiind faptul că nu întrunea niciaceste voturi. Intervenţia a avut loc, iar implicaţiile în plan politic şi al raportului de forţe în planinternaţional au fost extrem de puternice şi complexe. ONU a apărut în ochii opiniei publice caavând un rol pur decorativ şi fiind o marionetă în mâna SUA, UE a demonstrat că, în ciudarealizărilor obţinute în plan economic, ca entitate, în plan politic nu sunt decât individualităţi,sentimentele antiamericane au sporit în lumea musulmană, în general, şi în cea arabă în special, şiceea ce este mai îngrijorător, terorismul nu a fost îngenuncheat, el culminând cu atacurile dinSpania, care au determinat mai multe state să-şi anunţe retragerea din coaliţie. În decursul anilor, ONU a pierdut din omogenitate şi a câştigat în universalitate, aşa cumaprecia şi Robert Schuman. Universalitatea câştigată, ca şi omogenitatea pierdută, îşi aucorespondenţa în numărul mare de ţări care şi-au câştigat independenţa şi care au devenit membreONU, cu niveluri de dezvoltare dintre cele mai diverse. La înfiinţarea organizaţiei, Africa a avut 4membri fondatori, astăzi are peste 40 de reprezentanţi. Aceste diferenţe dintre puterea economică acelor mai multe state şi componenţa organismelor ONU au dus la o aşa numită împărţire a forţelor.Deţinând două treimi din numărul statelor membre, ţările dezvoltate sunt în minoritate în AdunareaGenerală, pe când în Consiliul de Securitate au majoritatea. Realizarea unor astfel de axe ar puteabloca întregul mecanism de funcţionare al ONU cu efecte negative asupra întregii comunităţiinternaţionale. Astăzi, lumea este împărţită în blocuri comerciale, militare şi politice care joacă un rol multmai important decât Naţiunile Unite. Nu trebuie totuşi negate eforturile pe care ONU le-a depus şi multe dintre reuşitele acesteiorganizaţii. Numărul mare de membri reprezintă, în ultimă instanţă, încununarea eforturilororganizaţiei privind autodeterminarea şi independenţa politică a statelor şi recunoaşterea de cătreîntreaga comunitate internaţională, prin intermediul ONU, a suveranităţii fiecăruia dintre membrisăi. Acordurile internaţionale semnate în cadrul agenţiilor specializate ale ONU sunt expresiapreocupărilor acestui for pentru o reglementare în plan internaţional, cu o cât mai largă participare,a principalelor aspecte ce guvernează viaţa economică, politică şi socială a tuturor statelor. 11
 12. 12. De la crearea sa, ONU s-a îmbogăţit continuu, nu doar cu noi membri, ci şi cu problemeleacestora. Începând cu anii ’50, tot mai multe state şi-au cucerit independenţa politică şi au devenitmembre ale marii familii a Naţiunilor Unite. Din păcate, independenţa politică nu a adus cu sine şiindependenţa economică sau bunăstarea noilor popoare. Conştientizând problemele ce aveau săapară mai târziu, ONU a iniţiat Decadele Dezvoltării 15, care reprezintă demersuri ale comunităţiiinternaţionale în vederea promovării progresului economic şi social al ţărilor mai puţin dezvoltate. Primul deceniu al dezvoltării a fost lansat între 1961-1971 şi stipula angajamentul statelormembre de a stimula şi consolida politici adecvate sporirii sensibile a ritmurilor de creştereeconomică al ţărilor mai puţin avansate de cel puţin 5% pe an. Cel de-al Doilea Deceniul al Dezvoltării, lansat în perioada 1971-1980, stabilea niveluri decreştere pentru o serie de indicatori, cum ar fi PIB –ului global şi cel pe locuitor, în ţările îndezvoltare, cu ritmuri de 6%, respectiv 3,5% pe an. De asemenea, s-a stabilit un ansamblu demăsuri menite să contribuie la realizarea acestor obiective, cum ar fi încheierea de acorduri pentruprodusele de bază, sprijinirea expansiunii şi diversificării exporturilor de produse semifinite şimanufacturate, acordarea de ajutoare pentru dezvoltarea ţărilor mai puţin avansate într-un volumminim de 0,7% PNB – ul ţărilor dezvoltate. În 1980 se lansează a treia strategie de dezvoltare în cadrul Deceniului Trei pentruDezvoltare (1981-1990). Stabilind obiective cantitative de mai mare amploare (ritm mediu anual decreştere pentru ţările în dezvoltare de 7%), se preconiza reducerea cu 19% a decalajelor economicemedii faţă de ţările dezvoltate până în 1990, precum şi schimbări în economia mondială prinnegocieri la nivel global. Cel de-al Patrulea Deceniu al Dezvoltării a fost lansat în 1990, la o sesiune specială aAdunării Generale, pentru revitalizarea creşterii economice şi dezvoltării în ţările mai puţinavansate, stabilind patru domenii prioritare: sărăcie şi hrană, resurse umane şi dezvoltareinstituţională, populaţie şi mediu. Obiectivele propuse în acest deceniu au fost mult mai vagi decâtcele stabilite în deceniile anterioare. În ciuda eforturilor depuse, nici una din ţintele propuse în cele patru decenii nu a fost atinsă.O analiză făcută la mijlocul Deceniului Trei arăta că ritmul de creştere al ţărilor în dezvoltare s-aîncetinit, iar decalajul faţă de ţările sărace a crescut. Trecerea în noul mileniu a impus o analiză foarte atentă, la nivelul Organizaţiei, aprincipalelor probleme cu care se confruntă astăzi lumea. Definită „Obiectivele Mileniului”,declaraţia ONU a plecat de la necesitatea continuării cu eforturi şi mai susţinute a cooperării la nivelinternaţionale pentru a eradica sau a diminua cele mai grave neajunsuri ale societăţii contemporane. Obiectivele identificate de către ONU sunt în număr de 8, fiecare dintre ele având ţinteprecise. Orizontul de timp pentru atingerea ţelurilor propuse este 2015. 1. Eradicarea sărăciei extreme. În cadrul acestui obiectiv, Naţiunile Unite îşi propun ca prin acţiunile promovate şi prin cooperarea tuturor statelor lumii să se înjumătăţească proporţia celor ce trăiesc sub un dolar pe zi şi a celor care suferă de foame. 2. Educaţie pentru toţi. Conform acestui obiectiv, toate fetele şi băieţii trebuie să finalizeze cursurile primare. 3. Promovarea egalităţii între sexe şi creşterea participării active în societate a femeilor. Până în 2005 se propune eliminarea inegalităţilor de cuprindere în şcoala primară a fetelor şi băieţilor, iar până în 2015, eliminarea tuturor discriminărilor dintre sexe, la toate nivelurile. 4. Reducerea mortalităţii în rândul copiilor, respectiv reducerea cu două treimi a ratei mortalităţii în rândul copiilor până în cinci ani. 5. Îmbunătăţirea asistenţei maternale, reducerea cu ¾ a ratei mortalităţii la naştere a mamelor. 6. Combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli. Ţintele acestui obiectiv sunt: stoparea şi combaterea răspândirii HIV/SIDA şi stoparea şi combaterea răspândirii malariei şi a altor boli cu efect major asupra stării de sănătate a populaţiei. 7. Asigurarea sustenabilităţii mediului XXX – „Dicţionar de Relaţii Economice Internaţionale”, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, pg. 233 -15234 12
 13. 13. - integrarea principiilor de dezvoltare durabilă în politicile şi programele tuturor ţărilor, - combaterea eroziunii solului şi a degradării resurselor, - reducerea la jumătate a proporţiei populaţiei care nu are acces la resurse de apă potabilă, - înregistrarea unor progrese însemnate până în 2020 în standardul de viaţă a cel puţin 100 milioane de locuitori ai „oraşelor de carton”, 8. Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare, care să includă: - dezvoltarea pe mai departe a unui sistem comercial şi financiar deschis, bazat pe reguli, previzibil şi nediscriminatoriu, angajarea pentru o bună guvernanţă, dezvoltare şi reducere a sărăciei, atât la nivel naţional cât şi internaţional, - o mai bună orientare către nevoile celor mai sărace ţări, respectiv acces pe pieţe pentru produsele acestora, extinderea schemelor de reducere a datoriei celor mai îndatorate şi sărace ţări, anularea datoriilor oficiale bilaterale şi asigurarea unei asistenţe financiare mai generoase pentru ţările ce realizează progrese în reducerea sărăciei. - o mai bună orientare către nevoile speciale ale ţărilor insulare şi fără litoral cel mai puţin dezvoltate, - analizarea mai profundă şi mai eficientă a problemelor datoriei externe a ţărilor în dezvoltare pe plan naţional şi internaţional în scopul aducerii acestei probleme la dimensiuni sustenabile pe termen lung, - o cooperare mai strânsă cu companiile farmaceutice pentru relaxarea accesului la medicamentele esenţiale pentru ţările în dezvoltare, - o cooperare mai strânsă cu companiile private pentru lărgirea accesului către beneficiile noilor tehnologii, în special tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Care este situaţia actuala? Un raport ONU16 prezenta situaţia realizărilor şi a domeniilor încare mai sunt multe de făcut: majoritatea ţintelor propuse se află în progres, dar există zone în carese înregistrează stagnări sau chiar deteriorări ale situaţiei existente. În ceea ce priveşte obiectivul 1,reducerea sărăciei extreme şi a foametei, Africa sub-sahariană nu a înregistrat nici un progres, iar înAsia de Sud progresele sunt destul de încete. Pentru al doilea obiectiv, atingerea educaţiei primarela nivel universal, situaţia este mai bună, chiar dacă în unele regiuni progresele înregistrate suntdestul de lente (din nou Africa sub-sahariană şi Oceania). Reducerea morţii infantile până la 5 anicu două treimi contabilizează regres în aceeaşi regiune a Africii sub-sahariene, celelalte regiunimarcând progrese, chiar dacă în cazul unora sunt mai modeste (ca Asia de Est). De altfel, aproape latoate obiectivele Africa sub-sahariană se află în urma ţintelor propuse, ceea ce demonstrează o datăîn plus dimensiunea extremă a sărăciei în această regiune. Care va fi deznodământul acesteiprovocări pe care a lansat-o ONU? Poate că acum forurile de decizie la nivel naţional, pentrufiecare ţară în parte, şi organismele internaţionale, la nivel global, vor reuşi să se prezinte în faţaoamenilor cu una din prea puţinele realizări comune în planul dezvoltării umane.2.1.2. Sistemul Naţiunilor Unite Alături de Organizaţia Naţiunilor Unite, din Sistemul ONU fac parte o serie de agenţiispecializate, programele şi fondurile Naţiunilor Unite. Aceste funcţionează în baza unor acordurispeciale ce le leagă activitatea de ECOSOC sau/şi Adunarea Generală. Agenţiile specializate aupropriul buget, propriile scopuri şi reguli şi funcţionează pe bază de autonomie.Printre cele mai cunoscute organisme şi organizaţii ce fac parte din Sistemul Naţiunilor Unite senumără: 1. Comisiile Regionale ale ONU, care sunt subordonate ECOSOC şi au drept obiectiv fundamental promovarea cooperării la nivel regional şi subregional, dezvoltând politici şi strategii menite a asigura progresul şi dezvoltarea economică în regiunile respective. Sunt 5 astfel de comisii regionale, şi anume: - Comisia Economică pentru Africa (ECA) - Comisia Economică pentru Europa (ECE)16 XXX – „Millenium Development Goals: Progress Report”, UN, september 2004 13
 14. 14. - Comisia Economică pentru America Latină şi Caraibe (ECLAC), - Comisia Economică şi Socială pentru Asia şi Pacific (ESCAP) - Comisia Economică şi Socială pentru Asia de Vest (ESCWA) 2. Programele, Fondurile şi alte structuri care operează în cadrul Naţiunilor Unite, coordonate în cea mai mare parte de ECOSOC - Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), creat în 1946, este singurul organism dedicat în exclusivitate copiilor, pentru protecţia, dezvoltarea şi supravieţuirea acestora. - Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), creată în 1964, are drept scop accelerarea comerţului şi a dezvoltării economice, în special în beneficiul ţărilor în dezvoltare. Se consideră a fi o alternativă la Organizaţia Mondială a Comerţului, un forum care să promoveze interesele ţărilor în dezvoltare. - Programul naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), creat în 1965, este cea mai largă sursă multilaterală de asistenţă tehnică şi pentru dezvoltare umană. - Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), creat în 1972 are drept principal obiectiv susţinerea de parteneriate pentru a proteja mediul înconjurător şi de a oferi naţiunilor posibilitatea să îmbunătăţească viaţa populaţiei fără a compromite şansele de dezvoltare ale generaţiilor viitoare. - Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie (UNFPA), creat în 1969 este cea mai largă sursă multilaterală pentru asistenţa populaţie destinată ţărilor în dezvoltare, în scopul îmbunătăţirii stării reproductive a femeilor, strategii de dezvoltare şi ale populaţiei, egalitatea femeilor etc. - Programul Alimentar Mondial (WFP), creat în 1963, cea mai largă sursă de asistenţă multilaterală pentru hrană (au fost alocate prin acest program peste 3 milioane de tone metrice de hrană pentru situaţiile de urgenţă). Corporaţiile transnaţionale şi locul lor în economia mondială Istoria societăţilor transnaţionale nu este una ce datează doar de câteva decenii. La mijloculsecolului XIX, "Singer" construia o fabrică de maşini de cusut in Scoţia. De-a lungul secolului XIXşi începutul secolului XX, căutarea asiduă de resurse minerale, petrol, precum şi presiunea pentruprotejarea sau dezvoltarea pieţei au făcut ca multe companii din Statele Unite şi Europa Occidentalăsă înceapă să desfăşoare activităţi peste graniţă. Două treimi din investiţiile acestor companii au fostfăcute in Asta, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu. În această perioadă se formeazăcorporaţiile transnaţionale din domeniul petrochimic şi alimentar . În perioada interbelică cererea de resurse naturale a stimulat fuziunile dintre marile firme,activitatea transnaţionalelor americane înflorind, în vreme ce investiţiile europene au cunoscutdeclinul. În aceeaşi perioadă, in Japonia se formează aşa numitele « zaibatsu » (Mitsui şiMitsubishi), ele fiind, în fapt, corporaţii gigant ce lucrau în colaborare cu guvernul japonez, avândcontrol de oligopol asupra sectoarelor cheie ale economiei japoneze: industrie, finanţe şi comerţ.Firmele transnaţionale vestice au continuat extinderea, ţările gazdă făcând de multe ori concesiiimportante acestora. Marile companii ofereau toate serviciile pe care guvernele nu le puteauasigura, cum ar fi serviciile de educaţie, sănătate etc. Această dependenţă de capitalul străin păreacă este acceptată de gazde, dar naţionalismul şi dezvoltarea economică au început să ia amploare. Investiţiile în străinătate au fost dominate în primele două decenii postbelice de corporaţiileamericane, simţindu-se însă şi prezenţa celor europene şi japoneze. După cel de-al doilea războimondial s-a înregistrat o mare cerere de bunuri şi servicii, fapt care a alimentat dezvoltareaafacerilor internaţionale. Activităţi1e preluate de guvernul american, ca planul Marshall, care săajute la reconstrucţia economiilor europene şi japoneze au încurajat S.U.A. să privească spreexterior, iar firmele din această ţară să aibă o perspectivă globală. În plus de aceasta, firmeleamericane aveau capital pentru a investi. Corporaţiile multinaţionale au devenit un fenomenamerican. Investiţiile străine americane au crescut de la 12 mld. USD in 1950, la aproape 80 mld. 14
 15. 15. USD in 1970. În anii "50, băncile din Statele Unite, Europa şi Japonia au început să investeascăsume enorme în acţiuni, încurajând fuziuni1e şi concentrările de capital. Remarcabilele progreserealizate in domeniul transporturilor, tehnicii de calcul şi comunicaţiilor au acceleratinternaţionalizarea investiţiilor şi comerţului, noile metode de publicitate ajutând societăţiletransnaţionale să dobândească noi segmente de piaţă. Toate aceste influenţe combinate au condus laconsolidarea oligopolistică a poziţiei societăţilor transnaţionale în comerţul mondial. Începând cu 1970, pentru societăţile transnaţionale se prefigurează o perioadă când o partedin vraja internaţiona1izării se epuizează. Aceasta a fost combinată cu creşterea ostilităţiiguvernelor gazdă faţă de investiţiile străine, ceea ce a dus la o perioadă de dezinvestire. Ostilitateaera îndreptată mai ales asupra companiilor americane, poate datorită succesului repurtat de cătreacestea, dar şi datorită neluării în calcul de către firmele americane a specificului mediului culturalal ţărilor gazdă. Între 1970-1975 companiile americane şi-au vândut aproape 10% din filiale, iarnumărul de noi filiale create au fost în scădere. În contrast cu evoluţia firmelor americane, firmele japoneze au inregistrat succesesubstanţiale în procesul de internaţionalizare şi de comercializare a produselor lor pe piaţainternaţională. De la mijlocul anilor "70 până la mijlocul anilor "80, s-a înregistrat un reviriment alinvestiţiilor străine în America. Din 1975 până în 1983 investiţiile americane în afara graniţelor aucrescut cu 83%, în timp ce investiţiile străine în America au crescut cu 280%. Baza dezvoltării şi expansiunii STN o constituie investiţiile externe de capital. Investiţiareprezintă folosirea unui bun în scop de capital. Ea implică: timpul, riscul, profitul. Investiţiile pot fidirecte sau de portofoliu (cele directe presupun controlul investiţiei, iar cele de portofoliu permitparticiparea la procesul de luare a deciziilor, dar nu permit exercitarea controlului) Investiţiile străine se orientează mai ales către ţările dezvoltate, unde eficienţa în luareadeciziilor, mediul economic stabil şi performant, apropierea de pieţele de capital şi financiare,infrastructura performantă, forţa de muncă de toate categoriile, piaţă de desfacere cu putere decumpărare ridicată, stabilitatea şi claritatea mediului legislativ contribuie la asigurarea succesuluiinvestiţiilor. Către ţările în dezvoltare investiţiile străine directe se orientează mai ales în funcţie de sfera deinfluenţă (SUA către Asia şi America Latină, Europa către Africa etc.). Ca forme de manifestare ainvestiţiilor străine directe se pot aminti achiziţii de valori mobiliare străine, construirea pe loc gol aunei firme, societăţi mixte etc. În aprecierea specialiştilor, investiţiile străine directe în ţările în dezvoltare au trecut de lacăutarea de pieţe şi căutarea de resurse, la căutarea de eficienţă. Cu toate acestea, pentru multe ţăriîn dezvoltare, costurile reduse, accesul la resurse naturale şi accesul la pieţe regionale rămânelemente de atractivitate sporită pentru marile corporaţii. Piaţa STN se manifestă în trei spaţii: autohton, intern, spaţiul societăţii mamă, străin, cel alfilialelor şi internaţional, cel al relaţiilor dintre firma mamă şi filiale. Piaţa proprie STN este piaţainternaţională. STN derulează o treime din comerţul internaţional. Comerţul între filiale sederulează la preţuri preferenţiale, ce variază în funcţie de nivelurile sistemului fiscal din ţarafiecărei filiale. Acest mecanism este cunoscut sub denumirea de mecanismul preţurilor de transfer. Tipurile de structuri transnaţionale: structură introvertită, când activitatea este orientată prioritarspre interior, investiţiile în ţara de origine depăşesc pe cele din străinătate şi structura extravertită,când accentul este pus pe activitatea externă. Gradul de externalizare al activităţii unei firme esteapreciat prin indicele de transnaţionalitate, care este un indicator compozit, format din pondereaactivelor din străinătate în totalul activelor, ponderea vânzărilor în străinătate în totalul vânzărilor,ponderea personalului din străinătate în totalul personalului. Din punct de vedere al strategiilor de creştere, se evidenţiază creşterea internă, organică, prinautofinanţare şi creşterea externă, prin fuziuni, absorbţie sau achiziţii. Direcţiile de concentrare sunt pe verticală, în domenii din amonte şi aval domeniului de bază(exemplul firmelor din domeniul petrolului), pe orizontală, în acelaşi domeniu de activitate ca alfirmei mamă (exemplul firmelor din construcţia de maşini) sau prin conglomerare, cândconcentrarea se realizează în domenii fără legătură pe linie tehnologică. 15
 16. 16. Din punct de vedere al managementului STN, se poate identifica managementul centralizat şicel descentralizat.Relaţiile societăţilor transnaţionale cu statele naţiune Compararea societăţilor transnaţionale cu naţiunile nu reprezintă o figură de stil. Aceastărelaţie poate fi privită din trei puncte de vedere, şi anume: relaţiile cu ţările de origine, relaţiile cuţările gazdă şi raportul stat – corporaţie în condiţiile în care forţa economică şi influenţa marilorcorporaţii depăşeşte puterea economică a multor state, unele dintre ele chiar dezvoltate. Pentru arămâne şi a acţiona ca o entitate, o firmă transnaţională trebuie să coordoneze şi să controlezeactivităţile sale în medii diverse şi să adopte decizii care pot fi benefice sau nu pentru ţărilerespective. Relaţiile cu ţările de origine Cele mai mari şi mai multe companii transnaţionale provin din ţările Triadei: SUA, Japoniaşi Uniunea Europeană. Performanţele acestor economii, infrastructura modernă, avansul tehnologicşi spiritul antreprenorial, susţinut de o economie de piaţă şi o democraţie ce a permis dezvoltarea şipunerea în practică a ideilor novatoare au făcut din aceste ţări mediul cel mai prielnic pentru apariţiaşi dezvoltarea fără precedent a fenomenului corporatist. În ierarhia celor mai mari companii, doardouă ţări din categoria celor în dezvoltare se regăsesc ca şi ţări de origine a celor mai mari firme. Relaţiile cu ţările de origine sunt, în cea mai mare parte relaţii de parteneriat. Prin extindereadincolo de graniţele propriei ţări, marile firme duc cu ele valorile culturale, obiceiurile de consumale ţării de origine. McDonalds, Coca Cola sau Levis reprezintă în ultimă instanţă America şi visulamerican într-o altă manieră. Universalizarea limbii engleze se datorează într-o foarte mare măsurăcorporaţiilor americane şi britanice, care au „forţat” consumatorii să înveţe limba produselor pe carele consumau sau doreau să le consume. Coca Cola l-a inventat pe Moş Crăciun în costum roşu, iarastăzi nimeni nu-şi poate imagina un altfel de Moş Crăciun 17. Beneficiile ţărilor de origine nu se rezumă la exportul de imagine. Transnaţionalelerepatriază sume importante din ţările gazdă, investesc sume foarte mari în componenta de cercetaredezvoltare, care rămâne cel mai adesea cantonată în ţările de origine Astfel, conform surselorOCDE, în anul 1999, cheltuielile brute pentru cercetare dezvoltare, ca pondere în PIB, efectuate desectorul întreprinderilor, era de 3% în Suedia, 2% în Japonia, 2% în SUA, 1,7% în Germania, 1,4%în Franţa, 1,3% în Marea Britanie. Dacă avem în vedere că o firmă se internaţionalizează abia atunci când atinge un anumitgrad de maturitate pe piaţa internă, maturitate ce reprezintă un anumit nivel al concentrăriicapitalului, o gama de produse de calitate ridicată, un management performant, capabil să-şi asumeriscuri în mediul internaţional, se poate trage concluzia că expansiunea corporaţiilor este expresiacompetitivităţii economiilor ţărilor de origine, acel atribut esenţial al competitivităţii naţiunilor decare vorbea Michael Porter. Interesele corporaţiilor corespund cel mai adesea cu cele ale ţărilor de origine. Prininternaţionalizarea firmelor, fiecare ţară îşi extinde, practic, influenţa în ţara sau zona respectivă.Prin intermediul corporaţiilor, ţările de origine controlează, practic economiile multor ţări. Seaprecia că la începutul anilor 90 peste 60% din industria canadiană era controlată de companiileamericane. Şi dacă se face comparaţia cu ţări în dezvoltare, dependenţa economiilor acestor ţări demarile firme este şi mai mare 18. Există, însă, situaţii când relaţiile nu mai sunt atât de cordiale. Divergenţele pornesc tocmaide la ceea ce înseamnă, în fapt, o companie transnaţională. Interesele acesteia pot fi şi sunt destul dedes, diferite de interesele ţărilor de origine. Cele mai multe dintre „neînţelegeri” pleacă de lainternaţionalizarea firmei şi ceea ce implică această internaţionalizare pentru statul de origine. Multe dintre firme renunţă în a-şi concentra atenţia asupra deschiderii de npi unităţi deproducţie în ţara de origine în favoarea celor din ţările gazdă, mai ales dacă acestea din urmă oferă17 Tentativa Pepsi de a „colora” hainele lui Moş Crăciun în alb – albastru reprezintă un alt exemplu, de această dată deimpunere a unei alternative care să diferenţieze produsele celor două firme.18 În cazul Braziliei, de exemplu, „abdicarea” în faţa companiei Ford, a pus în pericol relaţiile dintre aceata şi Argentinaîn cadrul MERCOSUR. 16
 17. 17. avantaje importante din perspectiva costului forţei de muncă, al impozitelor sau al preţurilor lamateriile prime. Acest lucru înseamnă creare de locuri de muncă în afara ţărilor de origine şi,implicit, o presiune sporită din partea guvernelor ca urmare a şomajului. În perioadele de recesiune,multe dintre marile companii recurg chiar la reduceri de personal în ţările de origine, dat fiind faptulcă aici sunt plătite şi cele mai mari salarii. O astfel de situaţie este una potenţial conflictuală, multestate de origine adoptând măsuri care să limiteze exportul de capital, dacă acesta se dovedeşte aavea consecinţe negative pe piaţa muncii sau a încasărilor bugetare. Multe dintre societăţile transnaţionale îşi realizează marea parte a cifrei de afaceri dincolode graniţele propriei ţări. Acest lucru înseamnă impozite mai mici pentru ţările de origine, iar dacăstatele gazdă au politici de atrage a profiturilor realizate de firmele străine prin reinvestirea acestora,şi sumele repatriate către ţara de origine pot fi mai reduse. Impozitele mai reduse înseamnă venituriale statului mai mici, ceea ce poate avea efect asupra politicilor susţinute de către stat: educaţia,asistenţa socială, asistenţa sanitară etc. Un alt aspect delicat în relaţiile dintre ţările de origine şi corporaţiile transnaţionale îlreprezintă diferenţa dintre interesul naţional, aşa cum este el perceput de către ţările de origine şiinteresul firmei. O companie urmăreşte obţinerea de profit pentru a menţine şi a creşte încredereainvestitorilor în acţiunile firmei. Anumite pieţe sau afaceri pot apărea, din această perspectivă,extrem de atractive pentru managerii unei corporaţii internaţionale, dar atitudinea guvernului ţăriide origine faţă de guvernul ţării gazdă respective poate fi una negativă. Cele mai elocvente exempleîn acest sens sunt cazurile firmelor de armament, care pot câştiga sume uriaşe din comerţul cu ţărileaflate în conflict. Nu puţine sunt cazurile în care arme fabricate de o companie se află în dotareaambelor tabere, chiar dacă atitudine ţării de origine sete favorabilă doar uneia dintre părţi. O altăsituaţie este cea în care anumite ţări impun embargou economic altei ţări (SUA Cubei sau, până decurând, Libiei). Pentru companiile americane, aceste potenţiale pieţe sunt excluse nu din raţiuni ceţin de profitabilitatea afacerilor, ci din raţiuni politice, dictate de interese naţionale. De altfel SUAinterzicea afaceri cu produse de înaltă tehnologie cu orice ţară potenţial inamică, ce ar puteaîncorpora componente ale produselor respective în producţia de armament.Relaţiile companiilor transnaţionale cu ţările gazdă Între activităţile companiilor transnaţionale şi concentrarea pieţei există, de regulă, o relaţiepozitivă. Extinderea firmelor dincolo de graniţele propriei ţări implică internaţionalizarea firmeiîntr-un mediu ce aparţine atât ţărilor dezvoltate, cât şi ţărilor în dezvoltare.Indiferent dacă ţările gazdă sunt ţări dezvoltate sau ţări în dezvoltare, efectele pozitive pe care le auimplantările în străinătate asupra acestora sunt următoarele: • creşterea numărului locurilor de muncă, • creşterea volumului exporturilor şi a producţiei interne, mai ale dacă ţara de implantare are o poziţie strategică şi poate constitui o bază pentru exportul şi în regiune, • transformarea şi înnoirea industrială în ţara gazdă, prin modernizarea producţiei, transfer de tehnologie, crearea de noi ramuri industriale etc., • creşterea veniturilor, ca urmare a salariilor plătite angajaţilor, dar şi a creşterii veniturilor încasate de către stat, din impozite, • noi practici de management, instruirea personalului şi ridicarea nivelului de calificare a forţei de muncă, • creşterea concurenţei, cu efect asupra reducerii costurilor, introducerea produselor noi, creşterea calităţii şi perfecţionarea tehnicilor de vânzare, • efectul de antrenare asupra întregii economii, ca urmare a antrenării şi celorlalte ramuri din economie la producerea bunului respectiv. Efectele pozitive ale implantărilor firmelor în străinătate, din perspectiva ţărilor gazdă, suntdemonstrate, de altfel, de politicile susţine ale ţărilor, în special din partea ţărilor în dezvoltare, de aatrage investiţii străine directe. În cazul ţărilor în tranziţie, de exemplu, volumul investiţiilor străinea constituit şi încă mai constituie un criteriu de eficienţă a economiei respective. Cu toate aceste afecte pozitive, în relaţia dintre ţările gazdă şi cele de origine apar deseoritensiuni. Se impune, totuşi o precizare. Impactul implantării societăţilor transnaţionale pe anumite 17
 18. 18. pieţe depinde în mod esenţial de nivelul de dezvoltare al mediului economic al acestora. Pe pieţeledezvoltate, intrarea de noi firme contribuie la creşterea concurenţei şi la o scădere a concentrăriiproducţiei. Acest lucru se datorează faptului că firmele locale, fiind puternice, reuşesc să facă faţăconcurenţei, crescând productivitatea şi ridicându-se eficienţa de ansamblu a economiei. În ţărilemai puţin avansate tendinţa de concentrare creşte, firmele locale fiind prea puţin puternice pentru aopune o rezistenţă reală marilor companii. Se instaurează poziţia de monopol a companieitransnaţionale, care nu are efecte benefice asupra dezvoltării de ansamblu a societăţii. Intrarea unei noi companii pe o piaţă afectează numărul competitorilor de pe această piaţă şipartea acestora din piaţa unui produs. Pentru a proteja agenţii economici interni, în multe state (cumar fi Japonia) implantarea unei corporaţii străine nu se poate realiza decât prin asocierea cu unpartener local, participaţia acestuia fiind şi ea limitată. Pe alte pieţe, cum ar fi cea americană, deşieste considerată una dintre cele mai libere pieţe din lume, accesul la capital sau alte facilităţi înanumite state sunt mult mai uşor de obţinut dacă se realizează un parteneriat cu o firmă locală. Impactul şi implicaţiile marilor firme asupra ţărilor gazdă depinde de mai mulţi factori, cumar fi: * numărul şi mărimea operaţiunilor efectuate de companiile transnaţionale faţă decompetitorii din ţara gazdă. Mărimea filialelor străine ale companiilor transnaţionale este adeseamai mare decât a competitorilor naţionali, atât în ţările dezvoltate, cât mai ales în ţările îndezvoltare. Tendinţa marilor firme de a efectua investiţii succesive pentru a lărgi capacităţile deproducţie ale filialelor lor, achiziţionarea competitorilor locali pot influenţa concentrarea pieţei; * reacţia firmelor din ţara gazdă la intrarea unei mari firme poate fi una defensivă,concretizată fie în combinarea operaţiunilor acestora cu nou venită, fie în formarea de societăţimixte pentru a valorifica şi potenţa avantajele ambilor parteneri. Dar poate fi şi o reacţie deadversitate, datorită faptului că firma transnaţională, prin agresivitatea competiţiei pe care oimpune, poate determina părăsirea pieţei de către cei care nu reuşesc să se adapteze la noilestandarde impuse. În cazul în care este introdus un nou produs, se poate aştepta ca firma străină sădeţină monopolul asupra acestuia, dacă firmele autohtone nu au capacitatea de a asimila nouatehnologie impusă de fabricare respectivului produs sau de a atrage alte firme străine care sărealizeze produsul respectiv, * performanţa concurenţială a societăţilor transnaţionale faţă de cea a firmelor localedată de faptul că filialele străine, ca şi componente ale sistemului societăţilor transnaţionale, sunt cumult mai eficiente şi productive decât concurenţii lor. Acestea ar putea avea efecte diferite asupraconcentrării şi a puterii firmelor transnaţionale pe pieţele respective. Efectul pozitiv, ca urmare acreşterii concurenţei, se poate materializa în îmbunătăţirea performanţelor firmelor locale, a calităţiiproduselor, a diversificării producţiei etc. Pe de altă parte, însă, de cele mai multe ori, marilecompanii se implantează acolo unde concurenţa locală este mai slabă, determinând, nu de puţineori, preluarea controlului ramurii respective * crearea de locuri de muncă de către societăţile transnaţionale este, în destul de multecazuri mai degrabă un mit decât realitate. Aplicând principiul eficienţei, multe companii recurg ladisponibilizări masive, atunci când pătrunderea pe piaţa respectivă s-a realizat prin preluarea uneicompanii locale. Exemplele sunt multiple; în cazul ţărilor din fostul lagăr comunist, undesupradimensionarea cu personal din perioada comunistă a determinat reduceri masive de personalcând diverse societăţi au fost preluate de companii multinaţionale 19. În multe ţări în dezvoltare, societăţile transnaţionale sunt acuzate de practici neloaiale, camecanismul preţurilor de transfer 20. Prin mecanismul preţurilor de transfer, marile corporaţii obţinbeneficii 21:19 Şi în România s-au înregistrat astfel de situaţii. Renault a disponibilizat mii de oameni, iar alţi investitori s-au doveditlipsiţi de interes faţă de întreprinderile achiziţionate, multe dintre ele fiind închise ulterior preluării.20 Preţul de transfer este preţul la care sunt transferate bunurile şi serviciile între filialele unei societăţi transnaţionale.21 Hill, Charles W.L. – „International Business: competing in the global marketplace”, Irwin - McGraw Hill, 1998, p.578 18
 19. 19. * prin reducerea impozitelor plătite guvernelor ţării gazdă şi transferarea câştigurilordin ţările cu impozitare ridicată către ţări cu impozitare redusă, * prin transferul fondurilor din ţările unde se aşteaptă o depreciere valutară,reducându-şi astfel expunerea la risc, * prin manipularea acestui mecanism pentru a transfera fondurile de la o filială cătrecompania mamă sau un paradis fiscal, atunci când repatrierea profiturilor este restricţionată deguvernele ţării gazdă, * prin utilizarea acestui mecanism pentru a reduce taxele vamale plătite, respectiv,prin facturarea mărfurilor la export şi la import în funcţie de sistemul de impunere la frontierăpracticat în ţările filialelor. Şi în ceea ce priveşte aportul investiţiilor efectuate de societăţile transnaţionale sub formatehnologiei, ţările în dezvoltare apreciază că spre ele nu este îndreptată cea mai avansată tehnologie.De asemenea, cercetarea - dezvoltarea este foarte rar cantonată în ţările în dezvoltare, iar societăţiletransnaţionale acţionează mai degrabă în sensul susţinerii „migraţiei creierelor” decât în dezvoltareaunei pieţe care să absoarbă atât produse din ce în ce mai performante , cât şi cadre din ce în ce maicalificate. Şi în ceea ce priveşte protecţia mediului sunt opinii mai degrabă critice la adresa societăţilortransnaţionale. Atitudinea marilor corporaţii se rezumă la declaraţii, multe dintre ele fiind acuzatede neglijenţă şi chiar violarea reglementărilor de protecţie a mediului, mai ales în ţările care nu aucapacitatea de a monitoriza corespunzător încălcarea acestor legi. Acţionând dincolo de graniţele geografice ale ţărilor de origine, societăţile transnaţionaledevin cetăţeni corporatişti în ţările în care derulează activităţile productive, de marketing sau de alttip. De altfel, în ultimele decenii au crescut preocupările atât din partea analiştilor, cât şi din parteasocietăţii civile de a privi mai atent la practicile firmelor transnaţionale şi de a veghea la respectareadrepturilor cetăţenilor, a valorilor morale ale societăţilor în care acţionează. Tot mai des se vorbeştedespre responsabilitatea socială a corporaţiilor, respectiv despre capacitatea societăţilortransnaţionale de a îndeplini sau de a depăşi în mod constant aşteptările de natură etică, legală şicomercială pe care respectiva corporaţie le are 22 . The World Business Council for SustainableDevelopment consideră marile corporaţii trebuie să-şi asume un angajament ferm de a urma uncomportament etic şi de a contribui la dezvoltarea economică a ţării pe teritoriului pe careacţionează, prin ridicarea standarduluide viaţă al angajaţilor, al comunităţii locale şi al societăţii înansamblul său. Numeroase organizaţii guvernamentale şi mai ales neguvernamentale urmăresc îndeaproapecomportamentul marilor firme, realizând clasamente cu cei mai puţin responsabili cetăţenicorporatişti. Un astfel de clasament este realizat anual de Multinational Monitor. La nivelul anului2002, primele 10 cel mai puţin responsabile corporaţii identificate au fost 23: 1. Arthur Andersen, pentru comportamentul total neprofesional şi pentru distrugerile masive de documente ce priveau compania Enron, de al cărei audit s-a ocupat şi care a avut un rol hotărâtor în falimentarea acestei corporaţii. 2. BAT, pentru campania împotriva fumatului adresată tinerilor, dar care, în fapt, face fumatul şi mai atractiv pentru tineri, sugerând că fumatul este o activitate de adult şi care a neglijat conştient efectul dăunător asupra sănătăţii a fumatului pasiv şi care acţionează împotriva adoptării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a unui cadru puternic de control al 3. Caterpillar, pentru că vinde utilaje Israelului,în vederea construirii zidului de separare a teritoriilor palestiniene. 4. Citigroup, atât pentru implicarea profundă în falimentarea companiei Enron, cât şi pentru alte scandaluri financiare şi practici „neortodoxe” de preluare. Citigroup a plătit 21522 Business for Social Responsability23 Russell Mokhiber, Robert Weissman – „The Ten Worst Corporations of 2002”, Multinational MonitorJanuary 3, 2002 19
 20. 20. milioane de dolari pentru acuzaţiile aduse de Comisia Federală de Comerţ (FTC) de angajare în practici sistematic abuzive de împrumut către diverse firme. 5. DynCorp, o controversată firmă privată, care subcontractează servicii militare de împrăştiere a ierbicidelor asupra plantaţiilor de coca din Columbia. Fermierii columbieni se plâng că aceste ierbicide distrug culturile legale şi îi expun la toxine foarte periculoase. 6. M&M/Mars, pentru comportamentul nepăsător faţă de dezvăluirile legate de sclavia copiilor pe plantaţiile de cacao din Africaşi pentru refuzul de a cumpăra 5% din producţia sa de la comercianţii care nu utilizează munca copiilor (Fair Trade). 7. Procter & Gamble, producătorul cafelei Folger şi unul dintre membri oligopolului cafelei prăjite pentru lipsa de acţiune în cazul scăderii preţurilor la boabele de cafea, care au determinat mii de fermieri din America Centrală şi Africa să ajungă la limita supravieţuirii. 8. Schering Plough, pentru o serie de scandaluri legate de problemele de la fabricile sale de medicamente din New Jersey şi Puerto Rico. Schering a plătit 500 milioane de dolari pentru a încheia disputa cu Departamentul pentru Alimentaţie şi Medicamente. 9. Shell Oil, pentru că îşi continuă afacerile ca unul dintre cei mai mari poluatori, dar se prezintă drept o companie responsabilă în ceea ce priveşte mediul. 10. Wyeth, pentru duplicitate şi insuficiente dovezi ştiinţifice legate de terapia de reconstrucţie hormonală (hormone replacement therapy - HRT) pentru femei. Rapoartele ştiinţifice au arătat că pe termen lung această terapie măreşte riscul de îmbolnăvire de cancer la sân, infarct sau embolism pulmonar. Autorii studiului consideră că aceste corporaţii şi multe altele fac parte dintr-un sistemcorupt şi sunt expresia cea mai clară a dominaţiei corporatiste.Raportul societăţi transnaţionale – stat. Universul corporaţiilor transnaţionale 64 000 de societăţi transnaţionale, 870 000 de filiale, 53 000 000 de angajaţi. Acesta esteuniversul corporaţiilor transnaţionale, acestea sunt cei activi şi mai dinamici agenţi economici de peglob! Repartiţia pe glob a acestora este următoarea:Tabelul nr.3.1 Societăţile transnaţionale şi repartiţia pe regiuni a acestora Regiunea Societăţi - mamă FilialeTotal mondial, din care: 63 834 866 119Ţări dezvoltate, din care: 49 048 105 830America de Nord 4 674 19 437Europa Occidentală 39 715 79 546Alte ţări dezvoltate 4 659 6 847Ţări din Europa Centrală şi de Est 850 242 678Ţări în dezvoltare, din care: 13 936 517 611Africa 1 202 7 049America Latină şi Caraibe 2 022 45 383Asia 10 685 464 631Oceania 27 548Sursa: XXX – „Development and Globalization. Facts and Figures”, UNCTAD, New York, Geneva, 2004, p. 45 Europa Occidentală continuă să fie sursa de origine pentru cele mai multe dintre societăţiletransnaţionale, în timp ce cea mai mare parte a filialelor societăţilor transnaţionale sunt repartizateîn ţările în dezvoltare. Această repartiţie este în strânsă legătura cu dinamismul economic al zoneiAsiei de sud est, unde sunt implantate peste jumătate din filialele corporaţiilor transnaţionale. Clasamentele realizate de diverse instituţii au în vedere mai multe criterii de clasificare.UNCTAD, în Raportul asupra investiţiilor străine, una dintre cele mai ample monografii anualeprivind fluxurile de investiţii străine şi situaţia corporaţiilor transnaţionale, ierarhizează corporaţiiledupă volumul activelor deţinute în străinătate, după indicele de transnaţionalitate sau după volumulvânzărilor. În viziunea UNCTAD principalele noţiuni utilizate sunt: - Active în străinătate, ce reprezintă active din afara ţării de origine, atât tangibile cât şi intangibile, aşa cum apar în bilanţul contabil al filialelor. Activele în străinătate dau dimensiunea cantitativă a forţei investiţionale a unei corporaţii transnaţionale, iar ponderea mai ridicată a acestora în străinătate poate fi expresia atât a unei concurenţe deosebite pe 20
 21. 21. piaţa de origine a firmei, cât şi o atractivitate mult mai ridicată a mediului străin comparativ cu cel autohton (din perspectiva facilităţilor oferite, a costurilor sau a pieţei). - vânzări în străinătate, care reprezintă suma vânzărilor nete (vânzări brute, din care se scad taxa pe valoarea adăugată şi alte taxe) realizate de filiale. În anumite cazuri, pot include exporturi efectuate de către societatea mamă către filiale. Vânzările în străinătate exprimă, de asemenea, gradul de concentrare al firmei către piaţa internă sau externă. În general, societăţile transnaţionale care au ca origine ţări mari, au vânzări în străinătate mai reduse decât cele care provin din ţări mici. - Angajaţi în străinătate, respectiv numărul de angajaţi cu contract de muncă sau cu contract parţial de muncă (full time sau part time) ce funcţionează la nivelul filialelor. Numărul de angajaţi în străinătate este în strânsă legătură cu volumul activelor din străinătate al societăţii transnaţionale, dar depinde de şi natura activităţii firmei şi de diferenţele existente în ceea ce priveşte costul forţei de muncă în diferite ţări. Firmele care încorporează muncă de calificare medie sau redusă într-o proporţie ridicată, vor fi mult mai atrase să investească în ţările cu costuri ale forţei de muncă reduse, ceea ce va ridica ponderea salariaţilor străini în totalul personalului respectivei companii. - Indicele de transnaţionalitate (transnationality index), ce se calculează ca o medie a trei rate, şi anume: ponderea activelor în străinătate în totalul activelor, ponderea vânzărilor din străinătate în totalul vânzărilor, ponderea angajaţilor din străinătate în totalul angajaţilor. Acest indicator exprimă, în ultimă instanţă, interesul companiei pentru ţara de origine comparativ cu cel pentru piaţa internaţională. O valoare ridicată a acestui indicator poate reflecta o atractivitate redusă a mediului de afaceri a ţării de origine, mai ales dacă este acompaniată cu un volumul redus al investiţiilor străine atrase, dar şi o concurenţă foarte ridicată pe piaţa ţării de origine. Indicele de transnaţionalitate nu ia în calcul dimensiunea pieţei interne şi nici nu permite să se facă distincţia între companiile ce investesc în câteva ţări sau în întreaga lume. - Indicele de extindere a reţelei (network – spread index) exprimă dimensiunea transnaţionalităţii şi reprezintă numărul de ţări gazdă în care s-a implantat societatea. Un indice de extindere a reţelei ridicat presupune costuri de implantare ridicate pentru companie, dar şi o bună cunoaştere a pieţei internaţionale şi o valorificare a avantajelor oferite de piaţa internaţională. Indicele nu reflectă, totuşi gradul de implicare al companiei în ţara gazdă, dimensiunea cantitativă a investiţiilor realizate în străinătate. Pentru a putea fi comparat cu indicele de transnaţionalitate, care este un procent, indicele de extindere a reţelei se calculează ca pondere a ţărilor în care firme are filiale în totalul ţărilor în care ar putea avea filiale. Numărul potenţial de ţări în care ar putea avea filiale este de fapt numărul total de ţări care recepţionează sau sunt sursă de investiţii, minus 1 (mai puţin ţara de origine). La nivelul anului 2002, erau 193 de ţări angrenate în fluxurile de investiţii. Covârşitoarea majoritate a societăţilor transnaţionale au ca origine ţări dezvoltate. În topulcelor mai puternice 100 de corporaţii (2007), SUA este prezentă cu 27 companii, Franţa cu 14,Germania cu 13, Marea Britanie cu 12, Japonia cu 7. Sunt prezente şi ţări dezvoltate mici, caFinlanda, Elveţia, Olanda, ceea ce demonstrează faptul că existenţa unei pieţe interne mari a ţării deorigine nu este o condiţie sine qua non pentru apariţia societăţilor transnaţionale. Dintre ţările îndezvoltare, doar Coreea de Sud, Mexic şi China (hong Kong) au reuşit să pătrundă în top 100. Înclasamentul celor mai mari 100 de societăţi transnaţionale, după volumul activelor deţinute înstrăinătate, conform Raportului privind investiţiile străine pe anul 2004, conducea companiaGeneral Electric, urmată de compania britanică de telecomunicaţii Vodafone (care, de altfel, acondus timp de 2 ani în clasamente) şi Ford Motor Company. După volumul vânzărilor, cea maimare companie a fost, la nivelul anul 2002, Wall - Mart, urmată de Exxon, General Motors, BritishPetroleum şi Royal Dutch Shell. În ceea ce priveşte indicele de transnaţionalitate, cel mai ridicatnivel al acestui indicator se regăseşte nu în cazul celor mai mari firme, ci al celor de dimensiuni maireduse (din punctul de vedere al volumului activelor străine sau al vânzărilor). La nivelul anului2002, cel mai ridicat indice de transnaţionalitate se înregistra în cazul companiei NTL Inc., din SUA 21

×