Metody SOP (and)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Metody SOP (and)

on

 • 3,399 views

Slides k predmetu Metódy soc. práce. Určené pre 1. ročník Mgr. odbor Andragogika

Slides k predmetu Metódy soc. práce. Určené pre 1. ročník Mgr. odbor Andragogika

Statistics

Views

Total Views
3,399
Views on SlideShare
3,399
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Metody SOP (and) Metody SOP (and) Presentation Transcript

 • Teória a metódy sociálnej práce
 • Sylaby • Poradenstvo • Krízová intervencia • Mediácia • Komunitná práca, komunitné vzdelávanie • Streetwork • Makrometódy • Supervízia
 • Literatúra Portál, Praha 2001
 • Literatúra Portál, Praha 2003 plus Matoušek a kol.: Slovník sociálnej práce Sociální práce v praxi
 • Literatúra Slon, Praha 1994
 • Literatúra AD, Trnava 1999 + Slovník sociálneho pracovníka Trnava 1996
 • Literatúra Akcent Print, Prešov 2003
 • Literatúra UK, Praha 1992
 • asopisyČ www.socialniprace.cz
 • Poradenstvo
 • Poradenstvo • Poradenstvo - všeobecne považované za súčasť práce tzv. pomáhajúcich profesií • Laické, prirodzené poradenstvo • Špecializované poradenstvo • Sociálne poradenstvo
 • Sociálne poradenstvo • Základné sociálne poradenstvo - informácie o možnostiach, o službách, o dávkach a iných formách pomoci pre riešenie alebo zmiernenie problematických životných situácií • Odborné sociálne poradenstvo - priama pomoc, konkrétne praktické riešenia, návody, poskytnutie orientácie, sebareflexia ...
 • Podstata poradenstva klientova aktivitaklientova aktivita vývoj životnej situácie riešenia, návody, rady, inštrukcie PoradcaPoradca KlienKlien tt
 • Poradenstvo ako forma pomoci • poskytnutie jednoduchých, vecných informácií • poskytovanie rád • pomoc prostredníctvom učenia, modelových situácií • orientácia, pochopenie problému • priama akcia • zmena systému
 • Poradenské modely Trojstupňový model (R.R. Carkhuff) •Vyšetrenie •Porozumenie •Akcia
 • Poradenské modely 8 štádií poradenstva (L. M. Brammer) zahájenie objasnenie posudzovanie upevnenie usporiadanie plánovanie vz ahť ukončenie
 • Poradenský proces (McMahon) •budovanie vzťahu poradca - klient •zhromažďovanie informácií, popis situácia, vyhodnotenie •stanovenie cie ov, plánovanie, elimináciaľ dopadov •samotná aktivita, intervencia, zmierenie sa •spätná väzba, verifikácia, ukončenie
 • Poradca • pozitívny vzťah • kongruencia • úprimnosť • empatia • aktívne počúvanie • záujem • ODBORNOS (teória, skúsenosŤ ť, zrelosť)
 • Chyby poradcu • Vy si myslíte, že máte problém? Len si vypočujte aké problémy mám ja! • Dovoľte, aby som Vám poradil, čo máte robiť. • Rozumiem tomu, pretože i ja som už raz takýto problém mal. • O všetko sa postarám a vyriešim to!
 • Prístupy v poradenstve • aktívny prístup • ponuka • informovanie • prezentácia problémov, prednášky ...
 • Prístupy v poradenstve • rozširovanie okruhu klientov • aktívne vyh adávanieľ • problém profesionálneho sebaobrazu • aktivita => dôvera, záujem
 • Prístupy v poradenstve • Poradenstvo pre ostatných profesionálov • lekári, učitelia, policajti, sociálni pracovníci ... • spolupráca, výmena skúseností, informácií
 • Prístupy v poradenstve • Laické poradenstvo • núdzová alternatíva
 • Krízová intervencia
 • Kríza nebezpečenstvo príležitosť Situácia, ktorá spôsobuje zmenu v obvyklom spôsobe života a vyvoláva stav nerovnováhy, ohrozenia, stresu.
 • Príčiny krízy Vonkajšie spúštače (precipitory) •Strata objektu •Vo baľ •Zmena
 • Príčiny krízy Vnútorné spúštače •Potreba adaptácie •Hybris (zaslepenos )ť
 • Typy kríz • Podľa manifestácie Zjavné - Latentné • Podľa priebehu Akútna - Chronická • Podľa závažnosti Situačná, tranzitórna, z náhlej traumy, kríza dozrievania, z psychickej poruchy...
 • lovek v krízeČ • Správanie sa • Obranné reakcie • Svojpomoc, vzájomná pomoc
 • Krízová intervencia
 • Princípy krízovej intervencie • Okamžitosť • Dosiahnute nosľ ť • Kontinuálnosť • Definovanie minimálneho cie aľ • Prevencia • Kontext vz ahovť • Aktívny prístup (direktívny) • Prostredie
 • Proces krízovej intervencie • Okamžitá redukcia ohrozenia • Prvý odhad situácie a jej posúdenie 3.Formulácia hypotézy (prognózy) • Intervencia (vyrovnanie sa s krízou)
 • Hromadné nešťastia a ich zvládanie
 • Klasifikácia • Hromadné neš astie obmedzené (<10)ť • Hromadné neš astie rozsiahle (<50)ť • Katastrofa (>50) - živelné pohromy - sociálne - ekononomické katastrofy (WHO)
 • Následky hromadných nešťastí • Hmotné následky - fyzické - finančné • Nehmotné následky - psychické - sociálne
 • Obete • Rizikové skupiny obyvate stvaľ - deti a seniori - udia v kolektívnych zariadeniachľ - etnické menšiny - pracovníci záchranných tímov
 • Reakcie a prežívanie • Stres (poplach, rezistencia, vyčerpanie) • Psychická trauma • Akútna reakcia na stres (zmena, útok, obrana) • “neprimerané” reakcie
 • Spracovanie šokujúcej udalosti • Fáza výkriku • Popretie a znovuprežívania • Fáza ukončenia traumy
 • Práca a pomoc • Integrovaný záchranný tím • Psychosociálny tím
 • Úlohy pri katastrofe • IMPRESS • Immediacy - ihneď • Proximity - v dosahu • Expectancy - s o akávanou kompetenciouč • Security - bezpe neč • Simplicity - jednoducho
 • Úlohy krízového pracovníka • Vyh adáva a odovzdáva informácieľ ť ť • Debriefing • Informova inštitúcie, osobyť • Poskytova krízové poradenstvoť • Sprostredkova alšie odborné službyť ď • Praktická pomoc • Eliminovanie paniky, evidencia • Starostlivos o rizikové skupinyť
 • Sekundárna traumatizácia Príbuzní obetí: •možnos rozhodnutiať •poskytnutie opory •fotodokumentácia •humánny prístup a prostredie
 • Úlohy po katastrofe • Pomoc pri zabezpe ovaní služiebč • osveta a informácie • poradenstvo • spomienkové rituály
 • Zvládanie zá aže u pracovníkovť • supervízia • príprava a tréning • kondícia fyzická, psychická • oddych • podpora, debriefing • jasná organizácia
 • Mediácia
 • Mediácia • konštruktívne riešenie konfliktov • konflikt • Prispôsobenie - presadenie sa • Únik • Kompromis • Dohoda
 • Princípy mediácie • Nestrannosť • Vyváženosť • Neutralita • Nezávislosť
 • Úlohy mediátora • Vysvetlenie mediácie • U ahľ čenie komunikácie • Analyzova , definova sporné bodyť ť • Sprostredkova dohoduť
 • Proces mediácie • 0. Príprava • 1. Zahájenie • 2. Vypočutie mediátorom • 3. Vypočutie (navzájom) • 4. H adanie riešeníľ • 5. Dosiahnutie dohody • 6. Spísanie dohody (záver)
 • Vhodné situácie • Vô aľ • Zodpovednosť • Minimálna komunikácia • Súhlas s mediáciou
 • Nevhodné situácie • “Zásadovos ”ť • Porušenie základných občianskych práv • Hrozby • Pasivita • Závislosť • Rozhodnutie autority • Zábrany mediátora
 • Streetwork
 • Pojem Streetwork • angl. streetwork • nem. strassenarbeit • (práca na ulici, pouličná práca) ? • terénna sociálna práca
 • Stručná história streetworku • začiatok 20. storočia v USA • úpadok mestských štvrtí (gangy) • 60. roky Európa • alternatívna metóda (3S) • SRN - samospráva
 • Druhy Streetworku • klasický streetwork • harm-reduction • nízkoprahové centrá (K-centrá)
 • Klienti • drogovo závislí • bezdomovci • prostitútky, prostitúti • osoby na úteku • riziková mládež
 • Metodika (všeobecná) • Formy práce - priama práca - nepriama práca - presahujúce aktivity
 • Priama práca Streetwork - mapovanie - monitoring - vyh adávanie - depistážľ - kontaktovanie - sprevádzanie - krízová intervencia - harm-reduction
 • Priama práca Individuálna práca - sociálna intervencia - sociálne poradenstvo - socioterapia Skupinová práca
 • Nepriama práca • Koncepty, projekty • Administratíva • Prezentácia, medializácia • Spolupráca s inštitúciami
 • Presahujúce aktivity • Supervízia • Intervízia • Metodické vedenie • Vzdelávanie • Mediácia
 • Špecifické metodiky • Monitoring • Prvý kontakt Aktívny (ofenzívny) prístup Pasívny (defenzívny) prístup Tretia osoba (sprostredkovane)
 • Spolupráca • Samospráva • Polícia • Miestne organizácie (OZ, nadácie) • Zdravotnícke zariadenia • Úrady práce (sociálne inštitúcie)
 • Metodika streetworku • vyh adanie budúceho pôsobiska (teritória)ľ • mapovanie vybranej lokality • denný výskyt v teréne • vyh adávanie a kontaktovanie nápadnýchľ jednotlivcov, skupín detí a mládeže • poskytovanie krízovej intervencie • ponuka alternatívneho trávenia vo ného asuľ č
 • Metodika streetworku • pomoc pri kontakte s úradmi • sprostredkovanie kontaktu s inštitúciami • poskytovanie podpory a pomoci v krízach • realizácia aktivít zážitkovej pedagogiky • mediácia • prednášková a osvetová innosč ť
 • Metodika streetworku • spolupráca v rámci regiónu • vedenie pracovného denníka • dokumentácia práce • vzdelávanie, konzultácie, supervízia
 • Metodika streetworku • Pracovný denník • dokladovanie práce • kontrola a evidencia innostič • pre klientov (alibi) • dátum • asový rozvrh d ač ň • kontrétny druh innostič
 • Harm reduction
 • Harm reduction • znižovanie škôd spojených s užívaním drog • rôzne stratégie
 • Harm reduction • bezpečnejšie užívanie drog • výmena ihiel a strieka iekč • substitučné programy (methadon)
 • Ciele harm reduction • znižovanie prípadov spoločného používania injekčných striekačiek • znižovať počet prípadov injekčnej aplikácie • znižovať užívanie pouličných drog • znižovať užívanie drog na predpis • zvyšovať abstinenciu od všetkých typov drog
 • Princípy harm reduction • Pragmatizmus • Humanistické hodnoty • Zameranie sa na škody • Priorita okamžitých cie ovľ
 • Škody • HIV / AIDS • 42 miliónov udíľ • 3 milióny (5-10%) - spoločné používanie injekčných pomôcok
 • Škody • Vírusová hepatitída • B, C • 90% nosite ov – > užívateliaľ
 • Škody • Predávkovanie • EÚ - 7 - 8.000 smte ných prípadovľ • EÚ - 12 - 21.000 prípadov
 • Škody • Závislosť • Iné problémy telesného a duševného zdravia • Úrazy a agresivity • Verejné pohoršenie • Trestná činnosť • Škody spôsobené kriminalizáciou
 • Substitučná liečba • Methadon • dlhá ú innos , znižovanie koncentrácieč ť • návrat do života
 • Makrometódy v sociálnej práci
 • Makrometódy v sociálnej práci • Sociálne plánovanie • Opatrenia sociálnej politiky • “sociálne inžinierstvo” • Sociálny marketing • Analýza sociálnych potrieb • Systémové projekty
 • Analýza sociálnych potrieb Štát Región Región Kraj Región Kraj Kraj Obec Obec Obec
 • Analýza sociálnych potrieb Potrebujeme informácie : •o sociálnej situácii •o štruktúre problémov obyvateľstva •o potrebe sociálnych služieb •o zmenách, vývoji, genéze problémov •o očakávaniach, preferenciách ľudí
 • Analýza sociálnych potrieb Výsledok je dôležitý pre : •projektovanie •plánovanie •vo buľ •financie
 • Projekt analýzy • zadanie, ciele (prečo?) • predmet (čo?) • tématický záber (”koľko?) • zber informácií • metódy (ako?) • interpretácia (čo to všetko znamená?) • prezentácia ???
 • Informácie • Štatistiky • Inštitúcie, organizácie • Samospráva • ÚPSVaR • Neziskové organizácie • Zamestnávatelia • Vlastný výskum i
 • Výsledky a prezentácia • Východiská (história, demografia, socio- ekonomická situácia, ...) • Popis súčasného stavu (služby, aktivity) • Analýza (čo, ako, prečo, súvislosti) • Závery a odporúčania
 • Systémové projekty • Súčasť makropraxe • Zmena systému! • Sociálny pracovník ako činiteľ sociálnych zmien
 • Systém a zmeny
 • Možnosti zmien • Riadenie organizácií • Koordinácia • Projekty pre ve ké spolo enstváľ č • Navrhovanie, riadenie a hodnotenie systému sociálnych služieb • Lokálne iniciatívy
 • Postoj sociálneho pracovníka k systému • Bojovník • S ažovateť ľ • Tanečník • Obranca • Stroj • Kat
 • Aktéri • Jednotlivec • Koordinátor • Skupina klientov • Expertná skupina (in, out)
 • Zásady • Relevantné informácie, fakty • Konštruktívne návrhy • Zapojenie klientov • Cie ová osoba, skupinaľ
 • Stratégia • Zmena zákona • Šírenie zmeny (zdola nahor) • Ideálny model ako koncepcia
 • Metódy • Lobbing • Publikovanie problému • Konferencie, diskusie • Príklad iných krajín • Nátlak
 • Supervízia
 • Supervízia • metóda zvyšovanie kompetencie sociálneho pracovníka • celoživotné vzdelávanie, rozvoj osobnosti profesionála • profesionálny postup pozorovania a hodnotenia
 • Supervízia • Klasická • Bálintovské skupiny
 • Bálintovské skupiny Michael Bálint (1896-1970) lekár, psychoanalytik spolupráca pomáhajúcich profesií, h adanie inovatívnych riešení,ľ komplexné vnímanie klientov
 • Bálintovská skupina • Expozícia problému • Otázky 3.Fantázia • Praktické a konkrétne návrhy riešení • Vyjadrenie protagonistu
 • Modely supervízie Supervízor SP K Zasahujúca supervízia
 • Modely supervízie Supervízor SP K Prípravná supervízia
 • Modely supervízie Supervízor SP K Súbežná supervízia
 • Formy supervízie • Individuálna • Skupinová • Teamová • Kolegiálna • Intervízia • Autovízia (intravízia)
 • Pozícia supervízora • Interná • Externá • pravidelná • príležitostná • krízová