Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak na webináře?

413 views

Published on

Prezentace pro free webinář.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Jak na webináře?

 1. 1. õppus Brano Frk JAK NA WEBINÁŘE?
 2. 2. BRANO & ÕPPUS LEARNING DESIGN INOVACE TECHNOLOGIE õppus oppus.co
 3. 3. AGENDA 01 02 03 04 Webináře a jejich možnosti ve vzdělávání Metodika webináře (obsah, forma, interakce) Technické aspekty a realizace (softvér, aplikace) Q&A (dotazy a diskuze) õppus
 4. 4. INTERAKCE!
 5. 5. WEBINÁŘ Online meeting, prezentace, workshop, trénink#1 #2 Microlearning & just-in-time learning Marketing & promo#3 Trend (youtube, net generation, ...)#4 õppus
 6. 6. + dostupnost časová a prostorová nenáročnost multimédia záznam interakce a spolupráce - "jiná" interakce odezva/zpětná vazba technické komplikace pozornost õppus
 7. 7. KRÁTKÉ WEBINÁŘE před-workshopová příprava  microlearning návod jak na to? doplněk k e-learningu dilčí témata DELŠÍ WEBINÁŘE expert jako host série  více lektorů webinář + meeting/workshop komplexnejší témata WEBINÁŘ A LEKTOR jiná perspektiva moderátor + kurátor   obsah a jeho prezentace neverbální komunikace self-trénink õppus 20-40 min 60+ min
 8. 8. INTERAKCE!
 9. 9. FORMA A INTERAKCE CHAT  VIDEO  WHITEBOARD HLASOVÁNÍ QUIZ VIDEOCONFERENCE  CALL  SDÍLENÁ APLIKACE   VIDEO/AUDIO  +   PREZENTACE
 10. 10. Obsah a struktura webináře Agenda & zdroje 1 2 Intro 3 4 5 6 Jádro výklad, prezentace Přesah  do praxe Shrnutí  Q&A Záznam +  materiály õppus
 11. 11. M O D E R Á T O R , P R E Z E N T Á T O R , K U R Á T O R L E K T O R stručnost krátké věty komentář uvolněnost storytelling pohled do kamery mimika, gestá reakce na publikum
 12. 12. VYBAVENÍ Notebook+(webová) kamera Externí mikrofon Osvětlení Net SOFTWARE clickmeeting.com zoom.us adobe connect skype - google hangout õppus
 13. 13. Follow up mail statistika interakcí, chat log video záznam prezentace online feedback zdroje, linky infografika blog õppus
 14. 14. SHRNUTÍ CÍL, ZÁMĚR, ÚČEL SELEKCE OBSAHU (TÉMA) SCÉNÁŘ + INTERAKCE + TIMING TECHNICKÁ PŘÍPRAVA TEST + TRÉNINK REALIZACE + AKCE FOLLOW UP EVALUACE
 15. 15. DOTAZY KONTAKT brano@oppus.co @branofrk õppus

×