UVOD
Izrada Okvira za Strategiju
niskougljičnog razvoja Hrvatske do
2050. godine
Robert Pašičko, UNDP

1
low carbon
economy

equitable
green
economy

green
growth

100% renewable energy

low emission
development

Sustainable de...
Koncept niskougljičnog razvoja

Multisektorsko, dugoročno održivo planiranje koje povezuje
gospodarske, okolišne i društve...
Zašto Strategija nisko-ugljičnog
razvoja?
1. Odgovor na krize – ekonomsku, energetsku,
krizu hrane…
2. Ublažavanje klimats...
Kakve mjere bi trebalo
predložiti/nadahnuti?
Primjer: POS u Koprivnici (poticajna stanogradnja)
- Gradnja socijalnih stano...
Projekt: Potpora Republici Hrvatskoj u izradi Okvira za
Strategiju niskougljičnog razvoja
• Projekt provodi: Program Ujedi...
Određivanje ciljeva i scenarija emisija stakleničkih plinova
100%

80%

100%
Power Sector

80%
Current policy

60%

Reside...
Međunarodna iskustva
•Zemlje 17 najvećih
ekonomija svijeta (G17)
•EU
•Zemlje u razvoju
…

8
Međunarodna iskustva – Osnovne komponente
strategije
Vremenski
okvir do
2020.

Vizija/
ciljevi

Programi/
mjere

Troškovi
...
Proces izrade strategije u Hrvatskoj

Sektorske radionice

1. Visoki nivo političke podrške
2. Identifikacija zainteresira...
INSTITUCIJA
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza,
Uprava za sigurnost plovidbe i ...
Veza s drugim razvojnim strategijama i programima
Strategija
energetskog
razvoja
Republike
Hrvatske (N.n.
130/09)
Strategi...
Sektorske radionice

Uvodna radionica: lipanj 2012; >50 sudionika

13
Sektorska radionica - pregled
Koncept radionice:
 Uvodni govori
 Prezentacije (opis projekta, pregled obveza, trendovi
e...
Sudionici na radionici energetike i industrije

Agencija za zaštitu okoliša (AZO)
Arhitektonski fakultet
Društvo za obliko...
SWOT analiza

16
Pregled i komentiranje swot analize

Dr. Vladimir Jelavid i Mr. Davor Vešligaj, vodedi stručnjaci na projektu

17
Moderirana diskusija

18
Prioritizacija mjera i instrumenata

19
Identifikacija prioritetnih mjera i instrumenata

Photo: Inia Herenčid, UNDP
20
Procjena utjecaja mjera na održivi razvoj
Procjena učinaka mjera na indikatore održivog razvoja (raspon ocjena od maksimal...
Evaluacija mjera – radar dijagram

Trošak

Potencijal
smanjenja
emisija GHG

Zapošljavanje
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0...
Popis prioritetnih mjera prema sektorima

23
Hodogram aktivnosti

24
Hodogram aktivnosti
implementacija

planiranje

25
Zaključak
• Nisko-ugljičan razvoj društva prvenstveno ovisi o energetskom
sektoru
• Nisko-ugljični razvoj kao pokretač, a ...
UNDP tim angažiran na izradi Strategije:
LoUiSa
iNiA
SaNdRa
ZoRaN
iReNa
gOrAn
BeNjAmIn
zLaTkO
mArTiNa
MaRiJa
JaSmInA
LiN
r...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Izrada Okvira za Strategiju niskougljičnog razvoja Hrvatske do 2050. godine

780 views

Published on

Author: Robert Pašičko, UNDP Croatia

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
780
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Izrada Okvira za Strategiju niskougljičnog razvoja Hrvatske do 2050. godine

 1. 1. UVOD Izrada Okvira za Strategiju niskougljičnog razvoja Hrvatske do 2050. godine Robert Pašičko, UNDP 1
 2. 2. low carbon economy equitable green economy green growth 100% renewable energy low emission development Sustainable development INCLUSIVE SUSTAINABLE GROWTH 2
 3. 3. Koncept niskougljičnog razvoja Multisektorsko, dugoročno održivo planiranje koje povezuje gospodarske, okolišne i društvene razvojne planove s politikom ublažavanja klimatskih promjena 3
 4. 4. Zašto Strategija nisko-ugljičnog razvoja? 1. Odgovor na krize – ekonomsku, energetsku, krizu hrane… 2. Ublažavanje klimatskih promjena 3. Ograničenost prirodnih resursa – torta ne može beskonačno rasti; potrebna je pravednija podjela 4
 5. 5. Kakve mjere bi trebalo predložiti/nadahnuti? Primjer: POS u Koprivnici (poticajna stanogradnja) - Gradnja socijalnih stanova pasivnom gradnjom - Potrošnja ispod 15 kWh/m2, šest puta manja od propisanih standarda - Cijena 1000 EUR/m2, vrlo niska cijena režija - Triple-win: društvo, ekonomija, okoliš - Zašto nisu sve poticajne stanogradnje pasivna gradnja? 5
 6. 6. Projekt: Potpora Republici Hrvatskoj u izradi Okvira za Strategiju niskougljičnog razvoja • Projekt provodi: Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP) • Izvršno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode • Nacionalno koordinacijsko tijelo: Povjerenstvo za međusektorsku koordinaciju politika i mjera za ublažavanje klimatskih promjena • Projekt se provodi od siječnja 2012. do veljače 2013. • Srednjeročne mjere (do 2020.) iz strategije de postati integralni dio Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublaženja klimatskih promjena kojeg donosi Vlada za petogodišnje razdoblje 6
 7. 7. Određivanje ciljeva i scenarija emisija stakleničkih plinova 100% 80% 100% Power Sector 80% Current policy 60% Residential & Tertiary 60% Industry 40% 40% Transport 20% 20% Non CO2 Agriculture Non CO2 Other Sectors 0% 1990 2000 2010 2020 2030 2040 0% 2050 Plan za preobrazbu Europske unije u konkurentno gospodarstvo s niskom razinom ugljika predviđa gotovo nultu emisiju stakleničkih plinova iz sektora energetike do 2050. godine 7
 8. 8. Međunarodna iskustva •Zemlje 17 najvećih ekonomija svijeta (G17) •EU •Zemlje u razvoju … 8
 9. 9. Međunarodna iskustva – Osnovne komponente strategije Vremenski okvir do 2020. Vizija/ ciljevi Programi/ mjere Troškovi (minimalna razina informacija) Uključene institucije Barijere Veza s drugim strategijama Indikatori održivog razvoja Moldavija • • • • • • • • Velika Britanija • • • • • • • Koreja • • • • • • • Japan • • • • • • Slovenija • • • • • • • • Meksiko • • • • • • • • Turkmenistan • • • • • • • Dugoročne strategije do 2050. (do 2068. u slučaju J. Koreje) 9
 10. 10. Proces izrade strategije u Hrvatskoj Sektorske radionice 1. Visoki nivo političke podrške 2. Identifikacija zainteresiranih skupina i dionika 3. Jačanje institucionalnog okvira i osnivanje međusektorskog koordinacijskog tijela 4. Prikupljanje i analiza podataka, određivanje bazne godine i scenarija stakleničkih plinova, identifikacija politika i mjera za ublažavanje klimatskih promjena, određivanje prioritetnih mjera 5. Politička podrška za usvajanje dokumenta, primjenu i pradenje mjera za ublažavanja klimatskih promjena Vodič za izradu strategije nisko-ugljičnog razvoja (UNDP, 2010). 10
 11. 11. INSTITUCIJA Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Uprava za ţeljeznički promet Hrvatska obrtnička komora Hrvatska gospodarska komora Zelena Akcija Ekonomski Institut Fakultet strojarstva i brodogradnje Hrvatski poslovni savjet za odrţivi razvoj Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Fakultet elektrotenike i računalstva Ministarstvo poljoprivrede Drţavni zavod za statistiku Ministarstvo turizma Agencija za zaštitu okoliša Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Ministarstvo financija Agronomski fakultet Energetski Institut Hrvoje Poţar Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Gospodarsko socijalno vijeće DOOR Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Šumarski Institut Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo graditeljstva OSOBA Ruţica Jurić KONTAKT ruzica.juric@mppi.hr Dubravka Lulić-Krivić dubravka.krivic@pomorstvo.hr Igor Radić igor.radic@pomorstvo.hr Danijel Krakić Anđelko Vojvoda Dijana Varlec Luka Tomac Ţeljka Kordej-De Villa Daniel Schneider Srećko Švaić Milan Vujanović Mirjana Matešić Damir Štambuk Mirta Pokršćanski Landeka Vinko Purgar Ţeljko Tomšić Ţeljko Ban Sanja Krnić Vesna Koletić Jelena Šobat Hana Mesić Bernarda Roţman danijel.krakic@mmpi.hr andjelko.vojvoda@hok.hr dvarlec@hgk.hr luka@zelena-akcija.hr kordej@eizg.hr daniel.schneider@fsb.hr srecko.svaic@fsb.hr milan.vujanovic@fsb.hr mirjana.matesic@hrpsor.hr damir.stambuk@mingo.hr mirta.pokrscanskilandeka@mingo.hr vinko.purgar@mzois.hr zeljko.tomsic@fer.hr zeljko.ban@fer.hr sanja.krnic@mps.hr koleticv@dzs.hr jelena.sobat@mint.hr hana.mesic@azo.hr bernarda.rozman@azo.hr Ţeljka Medven Ivana Kunić Milan Mesić Ivana Šestak Ţeljko Jurić Vladimir Lay Mirela Gudan Marija Šutina Kujundţić Maja Boţičević Vrhovčak zeljka.medven@mrrfeu.hr ivana.kunic@mfin.hr mmesic@agr.hr ivukovic@agr.hr zjuric@eihp.hr vladimir.lay@pilar.hr mirela.gudan@hup.hr msutina.kujundzic@hup.hr maja.bozicevic@door.hr Mario Klobučar Suada Mustajbegović Hrvoje Marjanović Višnja Grgasović Melita Zdilar Branka Pivčević Novak Marjan Vukušić Ana Pavičić-Kaselj Nada Marđetko-Škoro mario.klobucar@fzoeu.hr suada.mustajbegovic@fzoeu.hr hrvojem@sumins.hr visnja.grgasovic@mzoip.hr melita.zdilar@mzoip.hr branka.pivcevic-novak@mzoip.hr ana.pavicic.kaselj@mzopu.hr nada.mardjetko@mgipu.hr
 12. 12. Veza s drugim razvojnim strategijama i programima Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (N.n. 130/09) Strategiju održivog razvoja (N.n 30/09) Operativni programi RH (2014-2020) Ostale nacionalne ili sektorske strategije (Strategija razvoja turizma, Strategija prometnog razvitka) LEDS Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva (09/2011) Strategija ruralnog razvoja (2008) 12
 13. 13. Sektorske radionice Uvodna radionica: lipanj 2012; >50 sudionika 13
 14. 14. Sektorska radionica - pregled Koncept radionice:  Uvodni govori  Prezentacije (opis projekta, pregled obveza, trendovi emisija, mogudnosti financiranja mjera)  Analiza prednosti, slabosti, prilika i prijetnji za sektor (SWOT analiza)  Prijedlog mjera za smanjenja emisija stakleničkih plinova  Identifikacija prioritetnih mjera  Procjena utjecaja mjera na indikatore održivog razvoja  Grupni rad: Barijere i mogudi izvori financiranja prioritetnih mjera 14
 15. 15. Sudionici na radionici energetike i industrije Agencija za zaštitu okoliša (AZO) Arhitektonski fakultet Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) Ekonerg – Institut za energetiku i zaštitu okoliša Energetski Institut Hrvoje Požar (EIHP) Fakultet elektrotenike i računalstva (FER) Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Hrvatska elektroprivreda (HEP) Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HRPSOR) Hrvatska gospodarska komora (HGK) Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju (HSUSE) Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) INA - Industrija nafte d.d. Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo graditeljstva Ministarstvo zdravlja Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) 15
 16. 16. SWOT analiza 16
 17. 17. Pregled i komentiranje swot analize Dr. Vladimir Jelavid i Mr. Davor Vešligaj, vodedi stručnjaci na projektu 17
 18. 18. Moderirana diskusija 18
 19. 19. Prioritizacija mjera i instrumenata 19
 20. 20. Identifikacija prioritetnih mjera i instrumenata Photo: Inia Herenčid, UNDP 20
 21. 21. Procjena utjecaja mjera na održivi razvoj Procjena učinaka mjera na indikatore održivog razvoja (raspon ocjena od maksimalno negativnog utjecaja (-3) preko neutralnog utjecaja (0) do najpozitivnijeg (+3) Okolišni indikatori Ekonomski indikatori Društveni indikatori Ime Potencijal Prirodni Zdravlje – Krajobra Očuvanje Trošak (najniži Razvoj Zapošljav Ruralni Siromaštvo mjere smanjenja resursi emisije, z bioraznoliko trošak – domaće anje razvoj socijalno (broj) emisija (zauzeće otpad, rizik sti najviša ocjena) industrije stakleničkih prostora, od plinova voda…) nezgoda M1 2.28 1.43 1.54 1.11 1.4 0.02 1.05 1.2 0.74 0.54 M2 1.94 0.11 1.6 -0.4 0.6 -0.68 0.63 1.17 0.71 0.54 M3 2 0.74 1.46 -0.02 0.69 0.08 1.17 1.34 0.97 1 M4 1.6 1.14 0.6 0.97 1.2 0.63 1.49 1.54 1.23 1 M5 2.83 -0.14 -1.23 -0.49 0.05 -0.57 -0.26 0.71 -0.11 -0.02 i uključivanje 21
 22. 22. Evaluacija mjera – radar dijagram Trošak Potencijal smanjenja emisija GHG Zapošljavanje 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 -0,50 -1,00 -1,50 Povedanje učinkovitosti u proizvodnji električne i toplinske energije Ruralni razvoj Zdravlje emisije, rizik od nezgoda Povedanje proizvodnje električne energije iz sunčeve energije Povedanje proizvodnje toplinske energije iz sunčeve energije Iskorištavati energetski potencijal otpada Nuklearna energija 22
 23. 23. Popis prioritetnih mjera prema sektorima 23
 24. 24. Hodogram aktivnosti 24
 25. 25. Hodogram aktivnosti implementacija planiranje 25
 26. 26. Zaključak • Nisko-ugljičan razvoj društva prvenstveno ovisi o energetskom sektoru • Nisko-ugljični razvoj kao pokretač, a ne kočnica društva • Holističko planiranje – koje mjere doprinose razvoju gospodarstva, okoliša i društva • Strategija kao plan zapošljavanja, i kao izračun ušteda za nepladanje cijene CO2 emisija • U sklopu projekta je razvijen model za prikaz indikatora održivog razvoja i vizualizaciju grafova • Multisektorski pristup, povezanost s drugim razvojnim strategijama i visoka politička podrška su ključni u procesu izrade strategije • Važnost implementacije!!! 26
 27. 27. UNDP tim angažiran na izradi Strategije: LoUiSa iNiA SaNdRa ZoRaN iReNa gOrAn BeNjAmIn zLaTkO mArTiNa MaRiJa JaSmInA LiN rObErT HVALA VAM NA PAŽNJI! robert.pasicko@undp.org 27

×