0.4<br />
Tidakmengalirkanelektrik<br />Mengalirkanelektrik<br />Bilselkering // Nilaivoltan //Jeniselektrod<br />Kekonduksianelektr...
Isipadu gas yang dikumpulkandalam rajah 2.2 adalahlebihbanyakdaripada gas yang dikumpulkandalam rajah 2.1.<br />
√<br />Jenislogam<br />Kereaktifantidakbalaslogamdengan air<br />Kereaktifanlogamialahsuatuproses yang menyebabkan gas dik...
………. ± 0.1 cm<br />
Tersongsangsisi // Tegak // Saizsamabesardgnobjek // Maya // Jarakimejdaricerminsamadgn. Jarakobjekdaricermin.<br />3.55<b...
Semakinmeningkatmasa, semakinbertambahbilangankolonimukor<br />
Semakinmeningkatmasa, semakinbertambahbilangankolonimukor<br /> 6<br />
Kondenser Liebig<br />Penyulingan<br />
Cecair<br />Untukmemecahkangelembungudarasemasapendidihancampuran<br />Keranaetanoldan air mempunyaitakatdidih yang berbez...
Selkering<br />Akumulator –asidplumbum<br />
Radio transistor // lampusuluh // jam // pencukur<br />Bolehdicas // Voltan yang tinggi // cecairsebagaielektrolit // taha...
Rumput // Pokok<br />Rusa<br />Harimau<br />
Rumput<br />Rusa<br />Solar<br />Bertambah<br />
Hidrogencecair<br />Kerosin<br />Jet // Kapalterbang<br />Keranabekalanoksigendiperolehimelaluiudaradiatmosfera<br />
Prinsipkeabadian momentum<br />
Getah X<br />Getah Y<br />
Getah X (getahasli)<br />Getah Y (getahsintetik)<br />
Hypothesis:<br />Tumbuhanmemerlukan nutrient yang lengkapuntuktumbesaran yang sihat/normal.<br />i. Tujuan : <br />ii. Pem...
1. Bahandanalatradassepertidalamgambarajahdisediakan. <br />Tabunguji B<br />Tabunguji C<br />Tabunguji A<br />Anakbenih<b...
2. Ketiga-tigatabungujidiletakkandibawahcahayamatahariselamadua<br />minggu.<br />3. Keadaanpertumbuhananakbenihdiperhatid...
11 (a). 4 perbezaansinaralfadan gamma :<br />  (b). Kenalpastimasalah:<br />Penjelasanmasalah:<br />Merupakangelombange...
     4 kaedahuntukselesaimasalah:<br />Memakaifilemlencana yang bolehmengesantahappendedahankepadaradiasi yang selamat...
12 (a) 4 perbezaan mitosis danmieosis<br />
12 (b) <br />Kenalpastiduacirisepunya:<br />Perbezaanadalahketara.<br />Sifatbolehdiwarisi.<br />Tidakdipengaruhifaktorper...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kedah trial 2010

254 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kedah trial 2010

 1. 1. 0.4<br />
 2. 2. Tidakmengalirkanelektrik<br />Mengalirkanelektrik<br />Bilselkering // Nilaivoltan //Jeniselektrod<br />Kekonduksianelektrik<br />
 3. 3. Isipadu gas yang dikumpulkandalam rajah 2.2 adalahlebihbanyakdaripada gas yang dikumpulkandalam rajah 2.1.<br />
 4. 4. √<br />Jenislogam<br />Kereaktifantidakbalaslogamdengan air<br />Kereaktifanlogamialahsuatuproses yang menyebabkan gas dikumpulkandalammasa lima minit.<br />
 5. 5. ………. ± 0.1 cm<br />
 6. 6. Tersongsangsisi // Tegak // Saizsamabesardgnobjek // Maya // Jarakimejdaricerminsamadgn. Jarakobjekdaricermin.<br />3.55<br />
 7. 7. Semakinmeningkatmasa, semakinbertambahbilangankolonimukor<br />
 8. 8. Semakinmeningkatmasa, semakinbertambahbilangankolonimukor<br /> 6<br />
 9. 9. Kondenser Liebig<br />Penyulingan<br />
 10. 10. Cecair<br />Untukmemecahkangelembungudarasemasapendidihancampuran<br />Keranaetanoldan air mempunyaitakatdidih yang berbeza.<br />
 11. 11. Selkering<br />Akumulator –asidplumbum<br />
 12. 12. Radio transistor // lampusuluh // jam // pencukur<br />Bolehdicas // Voltan yang tinggi // cecairsebagaielektrolit // tahan lama jikadijagadgn. baik<br />Asidsulfurik // asid<br />√<br />√<br />√<br />
 13. 13. Rumput // Pokok<br />Rusa<br />Harimau<br />
 14. 14. Rumput<br />Rusa<br />Solar<br />Bertambah<br />
 15. 15.
 16. 16. Hidrogencecair<br />Kerosin<br />Jet // Kapalterbang<br />Keranabekalanoksigendiperolehimelaluiudaradiatmosfera<br />
 17. 17. Prinsipkeabadian momentum<br />
 18. 18. Getah X<br />Getah Y<br />
 19. 19.
 20. 20. Getah X (getahasli)<br />Getah Y (getahsintetik)<br />
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23. Hypothesis:<br />Tumbuhanmemerlukan nutrient yang lengkapuntuktumbesaran yang sihat/normal.<br />i. Tujuan : <br />ii. Pembolehubah:<br />malar:<br /> dimanipulasikan:<br /> bergerakbalas: <br /> iii. Bahan dan radas: <br />Untukmengkajikesankekurangan nutrient padapertumbuhananakbenihtumbuhan.<br />Isipadularutankultur // jenisanakbenih<br />Jenislarutankultur<br />Keadaanpertumbuhananakbenih // warnadaun // panjangakar<br />Larutankulturlengkap, larutankulturtanpa nitrogen, tabunguji, larutankulturtanpafosforus, anakbenihtumbuhan, kertashitam, salurkaca.<br />
 24. 24. 1. Bahandanalatradassepertidalamgambarajahdisediakan. <br />Tabunguji B<br />Tabunguji C<br />Tabunguji A<br />Anakbenih<br />Anakbenih<br />Kertashitam<br />Kertashitam<br />Larutankulturlengkap<br />Larutankulturtanpa nitrogen<br />Larutankulturtanpafosforus<br />
 25. 25. 2. Ketiga-tigatabungujidiletakkandibawahcahayamatahariselamadua<br />minggu.<br />3. Keadaanpertumbuhananakbenihdiperhatidandirekodkanselepasdua<br />minggu.<br />Penjadualan data:<br />
 26. 26.
 27. 27. 11 (a). 4 perbezaansinaralfadan gamma :<br /> (b). Kenalpastimasalah:<br />Penjelasanmasalah:<br />Merupakangelombangelektromanet<br />Terdiridaripadanukleus helium<br />Bercaspositif<br />Bercas neutral<br />Kuasapenembusan yang tinggi, hanyabolehdihalangolehplumbumataukonkrit yang sangattebal<br />Kuasapenembusan yang rendah, bolehdihalangolehsehelaikertasataukulit.<br />Bergerakdengankelajuanrendah<br />Bergerakdengankelajuansangattinggi<br />Pengendalianbahanradioaktif yang tidakbetulakanmengancamkehidupanmanusia.<br />Radiasidaribahanradioaktifbolehmemusnahkanselhidup // Menyebabkankanser // Menyebabkanmutasi // Menyebabkankecacatanjanin // Merosakkanfungsi organ-organ pentingbadan<br />
 28. 28. 4 kaedahuntukselesaimasalah:<br />Memakaifilemlencana yang bolehmengesantahappendedahankepadaradiasi yang selamat .<br />Menggunakanperalatankawalanjauhsemasamengendalikanbahanradioaktif.<br />Dapatkanpemeriksaankesihatan yang kerapbagimemastikantahapkesihatan yang baik.<br />Simpanbahanradioaktifdidalambekaskhas (plumbum).<br />Paparkansimbolbahayabahanradioaktifditempat-tempatpengendaliansinarradioaktif.<br />
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. 12 (a) 4 perbezaan mitosis danmieosis<br />
 32. 32. 12 (b) <br />Kenalpastiduacirisepunya:<br />Perbezaanadalahketara.<br />Sifatbolehdiwarisi.<br />Tidakdipengaruhifaktorpersekitaran.<br />Sifattidakbolehdiukur.<br />Satucontoh lain <br />Kumpulan darah // Butawarna // Jantina<br />Duabukancontoh<br />Beratbadan // Ketinggian // Warnakulit<br />Kaitancirisepunyadengankonsep<br />Variasitidakselanjarialahsejenisvariasi yang menunjukkanperbezaanketaradansifatnyabolehdiwarisi.<br />

×