Effie09 Ja Som Funradio

1,519 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Effie09 Ja Som Funradio

 1. 1. PRIHLÁŠKA EFFIE SLOVAKIA 2009 Ja som Fun rádio Názov kampane Produkt alebo služba Súkromná rozhlasová stanica Typ produktu alebo jeho opis Kategória A. Rýchloobrátkový tovar B. Tovar dlhodobej spotreby C. Služby finančné D. Služby nefinančné E. Telekomunikačné služby F. Dobročinný marketing (sociálne a ekologické kampane) Typ kampane A. Zavedenie novej značky, produktu, služby B. Zmena komunikačnej stratégie značky, produktu, služby C. Dlhodobá podpora značky, produktu, služby D. Krátkodobá podpora značky, produktu, služby E. Iné
 2. 2. Marketingová situácia Opíšte východiskovú marketingovú situáciu na trhu, na ktorú sa uvedená značka, produkt, služba chystá vstúpiť alebo na ktorom sa nachádza. Opíšte produkt, službu, uveďte konkurenciu, podiely na trhu, trendy vývoja trhu a pod. Uveďte dôvody na nasadenie kampane. Fun rádio sa od roku 2007, kedy začalo spolupracovať s našou agentúrou, intenzívne sústreďuje na budovanie novej komunikačnej stratégie, ktorá odvážnym spôsobom popiera všetky komunikačné trendy daného segmentu. V čase, keď ostatné rádiá považujú za samozrejmé hovoriť, že hrajú hudbu, Fun rádio mení rétoriku a ponúka životný štýl. Prestáva byť pasívnym príposluchovým médiom, ale, naopak, Fun rádio sa aktívne odlišuje a vyčnieva z radu. Tento inovatívny koncept bol uznaný aj odbornou porotou, keď kampaň: Fun rádio sa ospravedlňuje získala v minulom roku 2008 ocenenie striebornú EFFIE. Pomocou nového konceptu sa nám podarilo zmeniť imidž Fun rádia zo študentského rádia a vytvoriť z neho nový „lifestylový brand“. Fun rádio sa redefinovalo ako súčasť životného štýlu moderného človeka reagujúceho na kvalitné značky. Kampaň ospravedlnenia dokázala zmeniť benchmark celej kategórie komunikujúcej uniformným spôsobom: konštantným deklarovaním a zdôrazňovaním podielu a charakteru hudby v dramaturgii vysielania (dôkazom je aj fakt, že sme inšpirovali lídra trhu, ktorý v roku 2009 komunikuje rovnaký message: Zabávame vás). Fun rádiu sa tak podarilo osloviť okrem pôvodného core targetu (študenti a mládež) aj „kvalitnejšiu“ cieľovú skupinu. Tým rozšírilo svoju základňu o diametrálne odlišných poslucháčov, ktorí sú afiliatívnejší práve k značkám schopným aktívne komunikovať so spotrebiteľom a sprostredkovať mu pridanú hodnotu, ktorú získa „používaním“/stotožnením sa s takouto značkou. Spotrebitelia sa sami „obrendovali“ značkou Fun rádio a dobrovoľne tak šírili jej odkaz. Ide o recipročný vzťah, kde značka pomáha tvoriť štýl a osobnosť spotrebiteľa, a, naopak, spotrebiteľ svojou osobnosťou a svojím životným štýlom prispieva k vytváraniu imidžu značky. Úspešné budovanie tohto významu Fun rádia tak otvorilo nové možnosti v komunikácii s poslucháčmi. Základom stratégie už nie je pasívne presviedčať, že dané rádio je lepšie, ale aktívne spoluvytvárať dôvody, vďaka ktorým je Fun rádio naozaj lepšie. Kvantifikovaním tohto efektívneho prístupu je napríklad zvýšenie počúvanosti. Začiatkom roka 2008 sa podarilo dosiahnuť až 13,9 % (Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1./2008). Na trhu však aj naďalej zostáva hlavným hráčom mainstreamové rádio Expres (22,3 %; Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1./2008), ktoré svojím cielením na čo najširšiu cieľovú skupinu poslucháčov zostáva aj najväčším konkurentom pre Fun rádio. Kontinuálne budovanie lifestylovej značky, ktorá zábavným spôsobom interaktívne komunikuje so spotrebiteľom, je natoľko úspešné, že sa klient rozhodol v stratégii pokračovať a tento úspech pretaviť do úspechu obchodného, a tým nastaviť „komunikačnú“ latku ešte vyššie.
 3. 3. Marketingové a komunikačné ciele Uveďte klientom definované marketingové a komunikačné ciele kampane. Cieľom dlhodobejšieho strategického budovania značky FUN RÁDIO ako lifestylovej značky je neustále skvalitňovanie poslucháčskej základne. Úspešnosť tohto náročného procesu by malo mať za následok prílev investícií do inzercie. Práve tento predpoklad klient implementoval do cieľov ďalšej komunikácie: Cieľ 1) Aby takto stanovený obchodný cieľ bol splniteľný, muselo sa Fun rádio preukázať potenciálnym investorom skvalitnením CS. Preto sa kampaň sústredila na tieto ciele: zvýšenie min. o 30 % v týchto CS: a) príjem nad 30-tis. Sk b) ukončené vysokoškolské vzdelanie c) súkromný podnikateľ (referenčná CS: koncentrácia ľudí s vysokou mierou zodpovednosti a právomocí pre zásadne rozhodnutia) d) samozrejme, je dôležité dbať na to, aby sme neprišli o core poslucháčsku základňu tvorenú mladšou generáciou, resp. študentmi a novovybudovanou zrelšou CS vo veku 30 – 39. Cieľ 2) Primárnym cieľom definovaným klientom bolo komunikáciou vyvolať nárast objemu inzercie vo Fun rádiu v 4. kvartáli roku 2008 (v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2007) a v januári 2009 (v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2008) o 20 %.
 4. 4. Cieľová skupina Definujte cieľovú skupinu. Komu bola kampaň určená? Prečo bola vybraná táto cieľová skupina? Opíšte presne profil cieľovej skupiny. Primárnou cieľovou skupinou boli zadávatelia inzercie v rádiách. Je to skupina, ktorá sa pri riadení svojich investícií chová vysoko racionálne. Je preto pre nich prirodzenejšie a výhodnejšie komunikovať napríklad cez Rádio Expres, ktoré má značne početnejšiu a omnoho diverzifikovanejšiu poslucháčsku základňu. (Dá sa povedať, že toto konkurenčné rádio v podstate oslovuje slovenský národ.) Aby mohlo Fun rádio získať túto cieľovú skupinu, musí ponúknuť oveľa väčšiu pridanú hodnotu ako konkurencia. Musí ponúknuť skutočnú hodnotu mediálneho priestoru. A to je možné iba vtedy, ak rádio disponuje kvalitným menom = lukratívnou značkou, ale hlavne poslucháčmi, ktorí sú najrelevantnejší pre zadávateľov reklamy. Poskytnúť im inteligentných spotrebiteľov. Bonitných, so záujmom nakupovať, a ochotných si za kvalitu a značku priplatiť a neriadiť sa iba ponukou najnižšej ceny, ako to v súčasnosti preferuje prevažná časť Slovenska. Fun rádio sa musí stať skutočne kvalitnou značkou, ktorá bude apelovať na cieľovú skupinu individuálnych sebavedomých ľudí, ktorí sa nachádzajú v aktívnej fáze životného cyklu, dosahujú pracovné a súkromné úspechy (auto, dom, kariéra). Ide o časť populácie disponujúcej výrazným egom, pozostávajúcej z vyberavých ľudí – brandistov vyhľadávajúcich kvalitné štýlové značky, ktoré nepoužíva každý. Tie im dávajú silný pocit výlučnosti a jedinečnosti, ale paradoxne radi vidia, že aj ďalší ľudia ako oni používajú rovnaké značky. Tento fenomén sa nazýva PARADOX BRANDINGU (D. Atkins: The Culting of Brands) a definuje skupinu ľudí, ktorí sami seba považujú za odlišných, úspešnejších, štýlovejších a aj napriek tomu sa radi stotožňujú s ostatnými rovnako úspešnými ľuďmi. Cítia sa lepšie, keď vidia, že „ich“ značku, používajú tiež ľudia na ich úrovni. Ich silné egá reagujú na lichotenie, pochvalu a individualistické vyhlásenia typu: ja, moje... Psychografia cieľovej skupiny podľa MML: Ako potvrdzuje analýza, zvolená cieľová skupina výrazne odmieta tradičnú komunikáciu, čo potvrdzujú ja nadpriemerné hodnoty v tejto kategórii. CS: individualisti (Každý by m al byť sám zodpovedný za to ako sa m u darí.) 80 71 70 60 56 68 67 50 50 40 áno 32 30 28 ani áno ani nie 20 18 16 nie 24 15 10 8 20 11 9 neuvedené 0 2 1 2 1 0 Mám dostatok Za kvalitný Rád(rada) Ak sa m i niečo Považujem sebavedom ia. tovar som vlastním naozaj páči reklam u za ochotný(á) kvalitné veci. býva to často stratu času zaplatiť viac. dosť drahé. Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 1.-2./2008 (7.1.2008 - 22.6.2008)
 5. 5. Komunikačná a kreatívna stratégia Opíšte komunikačnú a kreatívnu stratégiu reklamnej kampane. Aké bolo posolstvo, ktoré ste chceli komunikovať? Aké poznatky o cieľovej skupine či trhovom prostredí vás priviedli k tejto stratégii? Prípadne uveďte ďalšie komunikačné programy, ktoré sa implementovali do kampane, ako napríklad: sales promotion, public relation, sampling, direct mail atď. Znalosť cieľovej skupiny a jej afiliatívnosť k štýlovým moderným značkám a individualistickým deklaráciám sme využili pri budovaní novej komunikačnej stratégie pre značku Fun rádio. Už v predchádzajúcej kampani Fun rádia (Fun rádio sa ospravedlňuje) sme sa snažili posilniť pozíciu rádia v tej časti cieľovej skupiny, ktorá je považovaná z hľadiska zadávateľov reklamy za bonitnejšiu. Bez toho, aby Fun rádio opustilo svoje core hodnoty (zábava), sme to dosiahli nastavením kampane do polohy inteligentnej, sofistikovanej zábavy – samozrejme, s využitím osobností Adely a Sajfu a ich rannej šou. V nastúpenej ceste „skvalitňovania“ cieľovej skupiny mala pokračovať aj ďalšia kampaň. Stáli sme pred úlohou osloviť ľudí, ktorým síce core hodnoty Fun rádia nie sú cudzie, ale už nie sú vo veku, keď túžia po ich akcentovaní. Čo je však potom pre týchto ľudí relevantná hodnota? A keby sme ju našli, nebudeme jej zdôrazňovaním strácať mladých poslucháčov? Ako ukázala analýza, potrebovali sme osloviť ľudí, ktorí sa snažia byť iní, výnimoční, a preto inklinujú k štýlovým značkám, ktoré im to umožňujú. Branding je pre nich dôležitý z dvoch hľadísk: 1) značka ich odlíši od ostatných, dáva im pocit individuálnosti, odlišnosti 2) ale tiež ich spája s ostatnými, čo sa chcú tiež odlíšiť (Paradox brandingu) Preto sme im neponúkli rádio, ale značku, ktorá ich odlišuje, definuje. Nie sú predsa poslucháči rádií, ktoré nikto nepočúva (Okey, Viva), ani poslucháči alternatívne nezávislého rádia (Rádio FM) či priam starootcovského večného Slovenského rozhlasu. A hlavne nie sú poslucháči obyčajného mainstreamového, priemerného nudného rádia pre priemerných ľudí bez vkusu – rádia Expres. Naopak, dali sme im štýlovú individuálnu značku trendsettera. Komunikácia však nebola postavená na obyčajnom claime: Toto je štýlové rádio. Ale my ako trendsetteri sme im dali najavo, že poslucháči sami sú štýloví a jedineční a oni tvoria značku Fun rádio a práve preto je to výnimočné rádio. (Ako porovnanie s hlavným konkurentom: ak chce rádio Expres povedať poslucháčom, že je zábavné rádio, komunikuje message: Zabávame Vás) Urobiť z Fun rádia čosi ako značkové rádio pritom nie je nič, čo by mohla mladšia cieľovka vnímať negatívne. Akurát sa bolo treba vyvarovať snobizmu. Pre kreatívne riešenie z toho vyplynula požiadavka jednoduchosti, demokratickosti, nadhľadu, ako aj zákaz exkluzívnosti. Výsledkom bola napohľad jednoduchá idea: Identifikácia s Fun rádiom. Prečo práve identifikácia? Pretože identifikácia je podstatná pre život značiek: kto má rád značky, identifikuje sa s ich svetom, hlási sa k nim. „Značkovosť“ sa vďaka identifikácii buduje demokraticky zdola, nie definíciou zhora – čo by mohlo vyznieť umelo a neuveriteľne, a tak sme vytvorili usmernený brand hijack. Využitie jednoduchej identifikácie so značkou bolo reakciou na afiliatívnosť cieľovej skupiny na silné individualistické deklarácie: moja voľba, ja rozhodujem, som sám sebou... čím získava komunikácia želaný rozmer. Na základe tohto strategického konceptu konkrétny wording už zadefinoval p. Ziman. Dôležitým prvkom našej kampane bola jej interaktivita. Bez nej by celá kampaň mohla pôsobiť vo výsledku dosť banálne. To, že sme dali priestor ľuďom, aby našu kampaň aktívne spoluvytvárali (posielali svoje fotografie a súhlasili s ich použitím v inzercii a na webe), jej pridalo na uveriteľnosti a psychologicky ošetrovalo spontánnu nedôveru voči testimoniálom v reklame. Vďaka interaktivite bola kampaň štartérom spontánnej aktivity ľudí, ako aj ďalšieho rozvíjania a posúvania myšlienky Ja som Fun rádio v samotnom vysielaní rádia. Takto bol spotrebiteľ využitý ako najrelevantnejšie médium odovzdania posolstva. Vyvarovali sme sa tradičnému pasívne agresívnemu marketingu a využili sme sofistikovaný aktívny marketing, keď sme umožnili spotrebiteľom postupne zdola zadefinovať svoju obľúbenú značku Fun rádia. Tým vzniká dnes už spopularizovaný claim: Ja som Fun rádio.
 6. 6. Mediálna stratégia a nasadenie Opíšte mediálnu stratégiu a zdôvodnite výber médií. Aký bol media mix, aký bol jeho pomer a prečo? Uveďte výšku vášho mediálneho rozpočtu, ako aj výšku rozpočtu vašej priamej konkurencie. Porovnávanie celkových mediálnych výdavkov musí byť v monitorovaných cenách A-Connect. Mediálne nasadenie bolo plánované tak, aby kampaň zasiahla zvolenú cieľovú skupinu, ktorej časť bola dokonca afiliatívnejšia k priamemu konkurentovi. Preto, aby stratégia komunikácie bola úspešná, bolo nutné zabezpečiť dostatočnú viditeľnosť kampane aj pre poslucháčov konkurenčného rádia = odolných voči komunikácii značky Fun rádio. Zoznam médií v kampani: • Televízia: Markíza, TA3 (1 x 30´ spot) • Rozhlas: Fun rádio • Denníky: Plus1deň, Nový Čas, Nový Čas región, Košický Korzár, Šport • Týždenníky: Plus7dní, Star • Vonkajšia reklama: Billboards, Bigboards, Citylights, Superlights • Kinoreklama: 30´ spot (Palace Cinemas Bratislava) • Odborné médiá: nie • Interaktívne: nie • Internet: webstránka www.jasomfunradio.sk; bannery www.funradio.sk; viral na www.youtube.com iné stránky nešpecifikované kvôli tomu, že internet. výdavky sa zatiaľ nemonitorujú • Iné (špecifikujte): Mediálne výdavky (celkovo) : 39 356 200,00 Sk Napíšte presnú sumu celkových monitorovaných výdavkov na médiá podľa A-Connect! Mediálne výdavky podľa TNS Media Intelligence/spolu/od sept. 2008 do dec. 2008/v Sk: TV 25 648 000,00 Sk kinoreklama 3 541 000,00 Sk print 9 299 000,00 Sk outdoor 868 200,00 Sk rádio/vlastný mediálny priestor 0,00 Sk internet/vlastný mediálny priestor 0,00 Sk spolu 39 356 200,00 Sk
 7. 7. Mediálne výdavky podľa TNS Media Intelligence/po mesiacoch/od sept. 2008 do dec. 2008/v Sk: september 08 október 08 november 08 december 08 TV 25 289 000,00 Sk 359 000,00 Sk 0,00 Sk 0,00 Sk kinoreklama 660 000,00 Sk 1 221 000,00 Sk 660 000,00 Sk 1 000 000,00 Sk print 3 632 000,00 Sk 4 586 000,00 Sk 1 081 000,00 Sk 0,00 Sk outdoor 0,00 Sk 500 200,00 Sk 152 000,00 Sk 216 000,00 Sk rádio/vlastný mediálny priestor 0,00 Sk 0,00 Sk 0,00 Sk 0,00 Sk internet/vlastný mediálny priestor 0,00 Sk 0,00 Sk 0,00 Sk 0,00 Sk spolu 29 581 000,00 Sk 6 666 200,00 Sk 1 893 000,00 Sk 1 216 000,00 Sk Porovnanie mediálnych výdavkov všetkých rádií v období september až december 2008: Rádio FUN 39 356 200,00 Sk Rádio EXPRES 27 777 350,00 Sk SLOVENSKÝ ROZHLAS 26 060 450,00 Sk JEMNÉ MELÓDIE 18 229 000,00 Sk Rádio OKEY 16 092 000,00 Sk Rádio VIVA 15 229 900,00 Sk Rádio FM 871 751,00 Sk Klientom potvrdené reálne náklady sa však pohybujú do 6 mil. Sk za mediálny priestor v TV Markíza. Všetky ostatné výdavky boli riešené formou barteru. Autonómnym a veľmi významným médiom sa stali samotní spotrebitelia značky Fun rádio – poslucháči, ktorí z vlastnej iniciatívy naďalej rozširujú hlavnú myšlienku kampane. Toto skutočne cenné médium je nákladnešie na vytvorenie, ale neskôr pracuje absolútne ZADARMO a je to najefektívnejší a najkvalitnejší spôsob, aký si zadávateľ aj reklamná agentúra môžu priať na komunikáciu akejkoľvek značky.
 8. 8. Dosiahnuté výsledky Uveďte výsledky kampane. Prihlasovateľ uvedie komunikačné parametre značky, produktu alebo služby pred a po kampani. Ak bolo cieľom zvýšiť predaj, uveďte, akým spôsobom kampaň ovplyvnila predajné výsledky. Dosiahnuté výsledky musia byť v priamom spojení s cieľmi kampane. Uveďte spôsob merania výsledkov. Uveďte zdroj jednotlivých výsledkov a v prípade, že uvádzate komunikačné výsledky, uveďte spôsob a typ prieskumu a časový interval, v ktorom bol prieskum robený. Ako zdroj môžete uvádzať iba prieskumy realizované nezávislou výskumnou agentúrou. V prílohe tejto prihlášky popíšte základný popis metodiky prieskumu s presným znením otázok na respondentov a priložte písomný súhlas realizátora prieskumu ako potvrdenie správnosti uvedených údajov na účely súťaže. V prípade nedodržania tohto ustanovenia musí porota predmetnú prihlášku vyradiť zo súťaže. Základným predpokladom, aby kampaň úspešne splnila klientom stanovený cieľ prilákať vyšší počet inzerentov ako v predchádzajúcom roku 2007, a tým zvýšiť investície o min. 20 %, bolo skvalitnenie poslucháčskej základne. Čím bonitnejší a vzdelanejší poslucháči, tým lukratívnejší sa stáva reklamný priestor v danom médiu. Preto bolo nevyhnutné splniť oba tak diametrálne odlišné ciele pre dve absolútne odlišné cieľové skupiny na jednu jedinú kampaň. Cieľ 1) Aby takto stanovený obchodný cieľ bol splniteľný, muselo sa Fun rádio preukázať potenciálnym investorom skvalitnením CS. Preto sa kampaň sústredila na tieto ciele: zvýšenie min. o 30 % v týchto CS: a) príjem nad 30-tis. Sk b) ukončené vysokoškolské vzdelanie c) súkromný podnikateľ (referenčná CS: koncentrácia ľudí s vysokou mierou zodpovednosti a právomocí pre zásadne rozhodnutia) d)samozrejme je dôležité dbať na to, aby sme neprišli o core poslucháčsku základňu tvorenú mladšou generáciou, resp. študentmi a novovybudovanou zrelšou CS vo veku 30 – 39. Výsledkom kampane je markantný nárast „kvalitnejšej“ cieľovej skupiny Fun rádia, čo sa podľa výsledkov deje jednoznačne na úkor poslucháčskej základne konkurenčného trhového lídra, rádia Expres. Poslucháči si značku Fun rádio doslova „hijackli“ (privlastnili) a zahrnuli do svojich každodenných aktivít, čím dostáva určitú ikonickú podobu v danom segmente. a) Bonitná cieľová skupina s platom b) Cieľová skupina s dosiahnutým vyšším nad 30-tis. Sk sa zvýšila o 135 % vzdelaním sa zvýšila o 77 % v porovnaní v porovnaní s obdobím pred kampaňou. s obdobím pred kampaňou. Mzda viac ako 30 000 Sk Ukončené vysokoškolské vzdelanie 60 35 50 30 50,8 30,6 40 25 27,1 30 20 15 16,8 20 19,7 19,8 10 10 9,5 8,4 5 0 23.6- 14. 9 2008 15.9 - 7.12 2008 0 23.6- 14. 9 2008 15.9 - 7.12 2008 pred kampaňou počas kampane pred kampaňou počas kampane Sukromný podnikateľ Fun rádio 60 Expres c) Cieľová skupina 50 40 50,5 súkromný podnikateľ sa 30 zvýšila o 42 % 31,8 20 v porovnaní s obdobím 10 13,6 19,3 pred kampaňou. 0 23.6- 14. 9 2008 15.9 - 7.12 2008 pred kampaňou počas kampane
 9. 9. študent(ka) Vek 30-39 d) Core target Fun rádia 30 18 16 29,6 17,3 sa podarilo nielen 25 26,1 14 13,8 20 upevniť, ale dokonca 20,7 22,3 12 10 15 zvýšiť a pritom sa 10 8 6 naďalej sústrediť aj na 5 4 zrelšiu CS. 0 2 0 23.6- 14. 9 2008 15.9 - 7.12 2008 23.6- 14. 9 2008 15.9 - 7.12 2008 pred kampaňou počas kampane pred kampaňou počas kampane Zdroj: MEDIAN SK, MML-TGI, 3.-4./2008; Otázka: Počúval rádio včera Cieľ 2) Primárnym cieľom definovaným klientom bolo komunikáciou vyvolať nárast objemu inzercie vo Fun rádiu v 4. kvartáli roku 2008 (v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2007) a v januári 2009 (v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2008) o 20 %. V porovnaní s obdobím 4. kvartálu roku 2007 sa zvýšil nárast objemu inzercie vo Fun rádiu v 4. kvartáli roku 2008 o 27,16 %, čo splnilo plán na 135,8 %. V porovnaní s januárom 2008 sa zvýšil nárast objemu inzercie vo Fun rádiu v krízovom januári 2009 až o 57,63 %, čo splnilo plán na 288,15 %. Zmeny v štruktúre poslucháčov sa prejavili aj v náraste inzercie. Zdroj: interný reporting Fun rádia (klient nezverejňuje konkrétne čísla, údaje v grafe sú indexované na percentá) Klient potvrdil, že kampaň bola natoľko úspešná, že vykázala zisk a bola schopná vygenerovať návrat investícií do médií v oficiálnych cenníkových cenách. Najvýznamnejší úspech však táto kampaň zaznamenala v skutočnosti, že najväčší hráč na trhu a konkurent, rádio Expres, odkopíroval komunikačnú stratégiu Fun rádia a už sa nedefinuje ako rádio s naj... hudbou, ako všetky ostatné, ale ako médium zábavy – vlastnosť, ktorú si však aj naďalej úspešne privlastňuje Fun rádio. Podpis prihlasovateľa (prihlasovateľ svojím podpisom prihlášky potvrdzuje správnosť a pravdivosť všetkých údajov).
 10. 10. Povinné prílohy: Potvrdenie klienta o správnosti údajov a jeho súhlas s prihlásením práce do súťaže Potvrdenie a súhlas mediálnej agentúry o správnosti údajov uvedených v prihláške Potvrdenie výskumnej agentúry o uvedených údajoch a zároveň popis metodiky prieskumov uvedených v prihláške Kreatívna ukážka kampane v rozsahu dvoch strán Názov kampane: Ja som Fun rádio Agentúrne kredity: Názov agentúry: Istropolitana Ogilvy & Mather Adresa: Majerníkova 8, 841 05 Bratislava, korešpondenčná adresa: Martinčekova 17, 821 01 Bratislava IČO: 31321330 IČ DPH: SK 2020345349 Telefónne číslo: 02/582 44 155 Faxové číslo: 02/582 44 154 Kontaktná osoba, funkcia: Ivana Harmincová, group account director Mobil: 0910/810 334 E-mail: harmincova@istropolitana.sk Kontaktná osoba, funkcia: Pavol Minár, special operations commander Mobil: 0910/810 350 E-mail: minar@istropolitana.sk Kredity klienta: Klient: Fun Media, s. r. o./Fun rádio Adresa: Leškova 5, 815 25 Bratislava Telefónne číslo: 02/577 87 183 Faxové číslo: 02/577 87 110 Meno zodpovedného pracovníka: Norbert Lojko, marketingový riaditeľ Porota vylúči zo súťaže kampane, ktorých prezentácia bola napísaná písmom veľkosti menšej ako 10. Neprekračujte vymedzený štandardný priestor a počet strán. Všetky strany navyše budú pri prijatí odstránené. Akýkoľvek text alebo informácie presahujúce určený rozsah budú vymazané. Popis metodiky výskumov môže byť prílohou Prihlášky.
 11. 11. Kreatívna ukážka kampane: TV spot viral spot
 12. 12. printy citylight billboard backlight banner banner na www.funradio,sk podstránka www.jasomfunradio.sk

×