A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben

on

 • 1,629 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,629
Views on SlideShare
1,597
Embed Views
32

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

4 Embeds 32

http://thejerkrisztina.blogspot.hu 12
http://csillakiss.blogspot.hu 9
http://csillakiss.blogspot.com 7
http://thejerkrisztina.blogspot.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • * 07/16/96 * ##

A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben Presentation Transcript

 • A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben, különös tekintettel az oktatói feltételekre Készítette: Strublik Ágnes – Kiss Csilla 2011.
 • 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
  • II. rész A FELNŐTTKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSA ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
  • A felnőttképzési tevékenység folytatásának feltételei.
  • 8. § (1) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek. Aki felnőttképzési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnek. E rendelkezést a felnőttképzési tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató által határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell
 • 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
  • A SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
  • 4. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben oktatóként csak olyan személy vehet részt, aki a Kt. -ben, felsőoktatási intézményben folyó felsőfokú szakképzés tekintetében az Ftv. -ben, valamint az Szt. -ben előírt iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
  • (2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatóként csak olyan személy foglalkoztatható, aki az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
  • Kt. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról III. fejezet 17. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik……
  • Ftv. 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról N EGYEDIK RÉSZ
  • 81. §
  • 80. §
  • Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése
  • 86. § - 91. §
  • Szt. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
  • 17. § - 20. §
 • 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 1.
  • 1. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez
  • Képesítési előírások és tárgyi feltételek I.
  • 1. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló képzésért felelős vezető végzettsége:
  • - felsőfokú iskolai végzettség és tanári vagy andragógiai szakképzettség, vagy
  • - felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves oktatói, pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat,
  • vagy
  • - oktatói tevékenység végzésére jogosító okirat és legalább 5 éves felnőttképzési gyakorlat.
  • Nyelvi képzés esetén:
  • - a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves oktatói
  • gyakorlat.
 • 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 2.
  • 2. Csoportlétszámok, oktatók végzettsége:
  • Szakmai képzés esetén:
  • - csoportlétszám (kivéve a távoktatás, e-learning) irányszáma:
  • 25 fő (elméleti képzés esetén)
  • 12 fő (gyakorlati képzés esetén)
  • - oktatói végzettség:
  • elméleti oktatás:
  • = a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és tanári szakképzettség, vagy
  • = a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és 5 éves oktatói gyakorlat;
  • gyakorlati képzés:
  • = a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és legalább 1 év, szakirányú szakmai
  • gyakorlat, vagy
  • = legalább a képzés szakirányának megfelelő középfokú végzettség és 3 év szakirányú szakmai
  • gyakorlat.
 • 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 3.
  • Nyelvi képzés esetén:
  • - csoportlétszám irányszáma: 12 fő
  • - oktatói végzettség általános nyelvi képzés esetén:
  • az oktatott órák legalább 80%-a esetében az oktatónak rendelkeznie kell:
  • = felsőfokú iskolai végzettséggel (egyetemi vagy főiskolai diploma), és
  • = a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettség (1), és
  • = magas szintű nyelvtudással (anyanyelvi beszélő vagy CEF - Közös Európai Referenciakeret, KERK
  • - C2 szintű nyelvtudás);
  • - oktatói végzettség szaknyelvi képzés esetén:
  • = felsőfokú iskolai végzettség és a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettség, és
  • = magas szintű nyelvtudás (anyanyelvi beszélő vagy CEF - Közös Európai Referenciakeret, KERK -
  • C2 szintű nyelvtudás).
 • 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 4.
  • Általános képzés esetén:
  • - csoportlétszám irányszáma: 25 fő
  • - oktatói végzettség:
  • felsőfokú iskolai végzettség és a képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettség.
  • Hátrányos helyzetűek képzése esetén:
  • - csoportlétszám irányszáma: 15 fő
  • - oktatói végzettség:
  • elméleti oktatás:
  • = felsőfokú iskolai végzettség és tanári szakképzettség vagy andragógiai szakképzettség, vagy
  • = pszichológia szakképesítés;
  • gyakorlati képzés:
  • = felsőfokú iskolai végzettség és tanári vagy andragógiai szakképzettség, vagy
  • = pszichológiai szakképzettség, továbbá
  • = legalább 5 év szakmai/felnőttképzési gyakorlat.
 • 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész I.
  • Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése
  • 86. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők:
  • a) tanársegéd,
  • b) adjunktus,
  • c) főiskolai, illetve egyetemi docens,
  • d) főiskolai, illetve egyetemi tanár.
 • 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész II.
  • 86. § (4) A főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintettet a miniszterelnök főiskolai tanárrá, illetve a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze.
  • 87. § a) a tanársegédi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése,
  • b) az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése.
  • (2) A főiskolai docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat és megfelelő szakmai gyakorlat
  • (3) A főiskolai tanári és az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat és megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal.
  • (4) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat és az adott tudomány- vagy művészeti terület nemzetközileg elismert képviselője. Tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, jogosult a professzori cím használatára.
 • 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész III.
  • 88. § (1) Az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és főiskolai tanári munkaköröket nyilvános pályázati eljárás alapján kell betölteni.
  • A benyújtott pályázatokat a szenátus bírálja el.
  • A szenátus az e bekezdésben szabályozott döntését tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával hozza.
 • 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész IV.
  • 90. § (1) Az, aki jogosult a főiskolai tanári vagy az egyetemi tanári cím használatára, másik munkáltatónál is létesíthet oktatói munkakört újabb kinevezés nélkül.
  • (2) Ha az oktató munkahelyet változtat, új vagy további munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a munkáltató az előző munkáltatónál elért vagy annál alacsonyabb munkaköri címnek megfelelő munkakörben is foglalkoztathatja.
  • Főiskolai tanári, egyetemi tanári, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói munkakörökben az oktató, illetve a kutató közalkalmazotti jogviszonyban a hatvanötödik életéve után is foglalkoztatható, legfeljebb a hetvenedik életévének a betöltéséig.
 • 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész V.
  • 91. § (1) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató , aki a munkába állásának napjától számított
  • a) harmadik év elteltéig a tanársegédi munkakör,
  • b) nyolcadik év elteltéig az adjunktusi munkakör
  • betöltéséhez szükséges feltételeket nem teljesítette.
  • aki a munkába állásának napjától számított tizenkettedik év elteltéig nem szerzett tudományos fokozatot.
  • nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat,
  • részére a tanítási időre eső munkavégzést - két félév átlagában - legalább ötven százalékában nem tudja biztosítani,
  • nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkáltató a munkaszerződésben, illetve a kinevezési okmányban előírt
  • ha a miniszterelnök a főiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt felmentette.
  • Köszönjük a figyelmet!