Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben

 • 1,202 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,202
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
4
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • * 07/16/96 * ##

Transcript

 • 1. A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételei a felnőttképzésben, különös tekintettel az oktatói feltételekre Készítette: Strublik Ágnes – Kiss Csilla 2011.
 • 2. 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
  • II. rész A FELNŐTTKÉPZÉS IRÁNYÍTÁSA ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
  • A felnőttképzési tevékenység folytatásának feltételei.
  • 8. § (1) A 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogalanyok felnőttképzési tevékenységet akkor folytathatnak, ha megfelelnek az e törvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott feltételeknek. Aki felnőttképzési tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát bejelenteni az állami foglalkoztatási szervnek. E rendelkezést a felnőttképzési tevékenységnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató által határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására is alkalmazni kell
 • 3. 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről
  • A SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
  • 4. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzésben oktatóként csak olyan személy vehet részt, aki a Kt. -ben, felsőoktatási intézményben folyó felsőfokú szakképzés tekintetében az Ftv. -ben, valamint az Szt. -ben előírt iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
  • (2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben oktatóként csak olyan személy foglalkoztatható, aki az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 • 4.
  • Kt. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról III. fejezet 17. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben az alkalmazható, aki az e törvényben meghatározott felsőfokú iskolai (egyetemi vagy főiskolai szintű) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik……
  • Ftv. 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról N EGYEDIK RÉSZ
  • 81. §
  • 80. §
  • Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése
  • 86. § - 91. §
  • Szt. 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
  • 17. § - 20. §
 • 5. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 1.
  • 1. számú melléklet a 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelethez
  • Képesítési előírások és tárgyi feltételek I.
  • 1. A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló képzésért felelős vezető végzettsége:
  • - felsőfokú iskolai végzettség és tanári vagy andragógiai szakképzettség, vagy
  • - felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves oktatói, pedagógus-munkakörben szerzett gyakorlat,
  • vagy
  • - oktatói tevékenység végzésére jogosító okirat és legalább 5 éves felnőttképzési gyakorlat.
  • Nyelvi képzés esetén:
  • - a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári felsőfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves oktatói
  • gyakorlat.
 • 6. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 2.
  • 2. Csoportlétszámok, oktatók végzettsége:
  • Szakmai képzés esetén:
  • - csoportlétszám (kivéve a távoktatás, e-learning) irányszáma:
  • 25 fő (elméleti képzés esetén)
  • 12 fő (gyakorlati képzés esetén)
  • - oktatói végzettség:
  • elméleti oktatás:
  • = a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és tanári szakképzettség, vagy
  • = a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és 5 éves oktatói gyakorlat;
  • gyakorlati képzés:
  • = a képzés szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és legalább 1 év, szakirányú szakmai
  • gyakorlat, vagy
  • = legalább a képzés szakirányának megfelelő középfokú végzettség és 3 év szakirányú szakmai
  • gyakorlat.
 • 7. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 3.
  • Nyelvi képzés esetén:
  • - csoportlétszám irányszáma: 12 fő
  • - oktatói végzettség általános nyelvi képzés esetén:
  • az oktatott órák legalább 80%-a esetében az oktatónak rendelkeznie kell:
  • = felsőfokú iskolai végzettséggel (egyetemi vagy főiskolai diploma), és
  • = a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettség (1), és
  • = magas szintű nyelvtudással (anyanyelvi beszélő vagy CEF - Közös Európai Referenciakeret, KERK
  • - C2 szintű nyelvtudás);
  • - oktatói végzettség szaknyelvi képzés esetén:
  • = felsőfokú iskolai végzettség és a nyelvi képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettség, és
  • = magas szintű nyelvtudás (anyanyelvi beszélő vagy CEF - Közös Európai Referenciakeret, KERK -
  • C2 szintű nyelvtudás).
 • 8. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól 4.
  • Általános képzés esetén:
  • - csoportlétszám irányszáma: 25 fő
  • - oktatói végzettség:
  • felsőfokú iskolai végzettség és a képzésnek megfelelő szakos tanári szakképzettség.
  • Hátrányos helyzetűek képzése esetén:
  • - csoportlétszám irányszáma: 15 fő
  • - oktatói végzettség:
  • elméleti oktatás:
  • = felsőfokú iskolai végzettség és tanári szakképzettség vagy andragógiai szakképzettség, vagy
  • = pszichológia szakképesítés;
  • gyakorlati képzés:
  • = felsőfokú iskolai végzettség és tanári vagy andragógiai szakképzettség, vagy
  • = pszichológiai szakképzettség, továbbá
  • = legalább 5 év szakmai/felnőttképzési gyakorlat.
 • 9. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész I.
  • Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése
  • 86. § (1) A felsőoktatási intézményben létesíthető oktatói munkakörök a következők:
  • a) tanársegéd,
  • b) adjunktus,
  • c) főiskolai, illetve egyetemi docens,
  • d) főiskolai, illetve egyetemi tanár.
 • 10. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész II.
  • 86. § (4) A főiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele, hogy az érintettet a miniszterelnök főiskolai tanárrá, illetve a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze.
  • 87. § a) a tanársegédi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése,
  • b) az adjunktusi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése.
  • (2) A főiskolai docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat és megfelelő szakmai gyakorlat
  • (3) A főiskolai tanári és az egyetemi docensi munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat és megfelelő, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal.
  • (4) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás feltétele a doktori fokozat és az adott tudomány- vagy művészeti terület nemzetközileg elismert képviselője. Tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére, idegen nyelven publikál, jogosult a professzori cím használatára.
 • 11. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész III.
  • 88. § (1) Az egy évnél hosszabb időre szóló egyetemi és főiskolai docensi, egyetemi és főiskolai tanári munkaköröket nyilvános pályázati eljárás alapján kell betölteni.
  • A benyújtott pályázatokat a szenátus bírálja el.
  • A szenátus az e bekezdésben szabályozott döntését tagjai legalább kétharmadának igenlő szavazatával hozza.
 • 12. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész IV.
  • 90. § (1) Az, aki jogosult a főiskolai tanári vagy az egyetemi tanári cím használatára, másik munkáltatónál is létesíthet oktatói munkakört újabb kinevezés nélkül.
  • (2) Ha az oktató munkahelyet változtat, új vagy további munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a munkáltató az előző munkáltatónál elért vagy annál alacsonyabb munkaköri címnek megfelelő munkakörben is foglalkoztathatja.
  • Főiskolai tanári, egyetemi tanári, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói munkakörökben az oktató, illetve a kutató közalkalmazotti jogviszonyban a hatvanötödik életéve után is foglalkoztatható, legfeljebb a hetvenedik életévének a betöltéséig.
 • 13. 2005. Évi CXXXIX. tv. a felsőoktatásról 4. rész V.
  • 91. § (1) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató , aki a munkába állásának napjától számított
  • a) harmadik év elteltéig a tanársegédi munkakör,
  • b) nyolcadik év elteltéig az adjunktusi munkakör
  • betöltéséhez szükséges feltételeket nem teljesítette.
  • aki a munkába állásának napjától számított tizenkettedik év elteltéig nem szerzett tudományos fokozatot.
  • nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat,
  • részére a tanítási időre eső munkavégzést - két félév átlagában - legalább ötven százalékában nem tudja biztosítani,
  • nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkáltató a munkaszerződésben, illetve a kinevezési okmányban előírt
  • ha a miniszterelnök a főiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt felmentette.
 • 14.
  • Köszönjük a figyelmet!