Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KHB TING 2 - Bab 2.1 Komponen Elektronik

114,286 views

Published on

Nota Kemahiran Hidup Tingkatan 2

Zaxx @ Hak Cipta Terpelihara

Published in: Education, Technology, Business

KHB TING 2 - Bab 2.1 Komponen Elektronik

  1. 1. BAB 2 ELEKTRONIK 2.1 Komponen Elektronik
  2. 2. Diod Pemancar Cahaya (LED) <ul><li>Sejenis diod yang tidak berfilamen yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. </li></ul><ul><li>Berfungsi memancarkan cahaya dan menukarkan arus elektrik kepada cahaya. </li></ul><ul><li>Mempunyai 2 kaki, anod (+) dan katod (-). </li></ul><ul><li>Jangka masa penggunaannya lebih lama daripada mentol. </li></ul>
  3. 3. Perintang <ul><li>Berfungsi mengawal jumlah arus dan mendapatkan susutan voltan dalam litar. </li></ul><ul><li>Nilai disukat dalam unit OHM ( Ω ). </li></ul><ul><li>Ada 2 jenis: </li></ul><ul><ul><li>Perintang tetap – jenis karbon dan dawai berlilit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perintang boleh laras – meter upaya dan reostat. </li></ul></ul><ul><li>Nilai rintangan dicatat pada perintang atau menggunakan kod warna. </li></ul>
  4. 4. Suis <ul><li>Digunakan untuk menyambung dan memutuskan bekalan arus elektrik di dalam litar. </li></ul><ul><li>Disambung secara bersiri pada wayar hidup untuk mengawal litar. </li></ul><ul><li>Jenis suis: </li></ul><ul><ul><li>Suis Togel – untuk membuka dan memutuskan arus dalam litar elektronik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suis tekan – digunakan pada hon kereta, loceng rumah. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suis tekan tutup </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suis tekan buka </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Kapasitor <ul><li>Komponen yang boleh menyimpan dan melepaskan cas elektrik. </li></ul><ul><li>Unit asas ialah FARAD (F) </li></ul><ul><li>2 jenis : </li></ul><ul><ul><li>Kapasitor berkutub </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elektrolitik dan Tantalum. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kapasitor tidak berkutub </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seramik dan Mika </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Transistor <ul><li>Digunakan untuk meninggikan arus, voltan dan kuasa. </li></ul><ul><li>Boleh juga digunakan sebagai suis kawalan. </li></ul><ul><li>2 jenis : </li></ul><ul><ul><li>NPN </li></ul></ul><ul><ul><li>PNP </li></ul></ul><ul><li>Mempunyai 3 kaki: </li></ul><ul><ul><li>Pemancar (E) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemungut (C) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tapak (B) </li></ul></ul><ul><li>Diperbuat daripada bahan separa pengalir seperti silikon dan germanium. </li></ul>
  7. 7. Buzer <ul><li>Sebagai penggera yang menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi dan memberi isyarat amaran untuk kereta. </li></ul><ul><li>Terdapat dua jenis: </li></ul><ul><ul><li>Buzer piezo – mengeluarkan nada bunyi yang nyaring, berkutub (+ve / -ve). </li></ul></ul><ul><ul><li>Buzer elektromagnet – mengeluarkan nada bunyi yang rendah, tidak berkutub . </li></ul></ul>
  8. 8. Komponen Aktif Dan Pasif <ul><li>Komponen Aktif </li></ul><ul><li>Bahan semikonduktor yang terdiri daripada silikon dan germanium. </li></ul><ul><li>Dapat membentuk, mengawal dan memproses isyarat elektrik. </li></ul><ul><li>Contoh : transistor dan diod. </li></ul><ul><li>Komponen Pasif </li></ul><ul><li>Dibina daripada bahan penebat seperti mika, seramik, kertas atau elektrolit. </li></ul><ul><li>Sebagai peranti sokongan untuk membantu operasi komponen aktif. </li></ul><ul><li>Contoh : perintang dan kapasitor. </li></ul>

×