KHB TING 2 - Bab 2.1 Komponen Elektronik

107,437 views

Published on

Nota Kemahiran Hidup Tingkatan 2

Zaxx @ Hak Cipta Terpelihara

Published in: Education, Technology, Business

KHB TING 2 - Bab 2.1 Komponen Elektronik

  1. 1. BAB 2 ELEKTRONIK 2.1 Komponen Elektronik
  2. 2. Diod Pemancar Cahaya (LED) <ul><li>Sejenis diod yang tidak berfilamen yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. </li></ul><ul><li>Berfungsi memancarkan cahaya dan menukarkan arus elektrik kepada cahaya. </li></ul><ul><li>Mempunyai 2 kaki, anod (+) dan katod (-). </li></ul><ul><li>Jangka masa penggunaannya lebih lama daripada mentol. </li></ul>
  3. 3. Perintang <ul><li>Berfungsi mengawal jumlah arus dan mendapatkan susutan voltan dalam litar. </li></ul><ul><li>Nilai disukat dalam unit OHM ( Ω ). </li></ul><ul><li>Ada 2 jenis: </li></ul><ul><ul><li>Perintang tetap – jenis karbon dan dawai berlilit. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perintang boleh laras – meter upaya dan reostat. </li></ul></ul><ul><li>Nilai rintangan dicatat pada perintang atau menggunakan kod warna. </li></ul>
  4. 4. Suis <ul><li>Digunakan untuk menyambung dan memutuskan bekalan arus elektrik di dalam litar. </li></ul><ul><li>Disambung secara bersiri pada wayar hidup untuk mengawal litar. </li></ul><ul><li>Jenis suis: </li></ul><ul><ul><li>Suis Togel – untuk membuka dan memutuskan arus dalam litar elektronik. </li></ul></ul><ul><ul><li>Suis tekan – digunakan pada hon kereta, loceng rumah. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suis tekan tutup </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suis tekan buka </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Kapasitor <ul><li>Komponen yang boleh menyimpan dan melepaskan cas elektrik. </li></ul><ul><li>Unit asas ialah FARAD (F) </li></ul><ul><li>2 jenis : </li></ul><ul><ul><li>Kapasitor berkutub </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elektrolitik dan Tantalum. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kapasitor tidak berkutub </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seramik dan Mika </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Transistor <ul><li>Digunakan untuk meninggikan arus, voltan dan kuasa. </li></ul><ul><li>Boleh juga digunakan sebagai suis kawalan. </li></ul><ul><li>2 jenis : </li></ul><ul><ul><li>NPN </li></ul></ul><ul><ul><li>PNP </li></ul></ul><ul><li>Mempunyai 3 kaki: </li></ul><ul><ul><li>Pemancar (E) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemungut (C) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tapak (B) </li></ul></ul><ul><li>Diperbuat daripada bahan separa pengalir seperti silikon dan germanium. </li></ul>
  7. 7. Buzer <ul><li>Sebagai penggera yang menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi dan memberi isyarat amaran untuk kereta. </li></ul><ul><li>Terdapat dua jenis: </li></ul><ul><ul><li>Buzer piezo – mengeluarkan nada bunyi yang nyaring, berkutub (+ve / -ve). </li></ul></ul><ul><ul><li>Buzer elektromagnet – mengeluarkan nada bunyi yang rendah, tidak berkutub . </li></ul></ul>
  8. 8. Komponen Aktif Dan Pasif <ul><li>Komponen Aktif </li></ul><ul><li>Bahan semikonduktor yang terdiri daripada silikon dan germanium. </li></ul><ul><li>Dapat membentuk, mengawal dan memproses isyarat elektrik. </li></ul><ul><li>Contoh : transistor dan diod. </li></ul><ul><li>Komponen Pasif </li></ul><ul><li>Dibina daripada bahan penebat seperti mika, seramik, kertas atau elektrolit. </li></ul><ul><li>Sebagai peranti sokongan untuk membantu operasi komponen aktif. </li></ul><ul><li>Contoh : perintang dan kapasitor. </li></ul>

×