Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie klaas windels

527 views

Published on

Innovatieve media- en communicatietechnieken

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie klaas windels

  1. 1. KLAAS WINDELSPecha Kucha presentatie 20/20
  2. 2. ALGEMENE INFORMATIE De datum: 22 decembre 2011 Duur: 17h00 tot 22h00 Editie: 2e keer De locatie: 10e verdieping v/d Arteveldehogeschool Bezoekersaantal: 35 personen
  3. 3. HET TEAMo Frederik Loys: de voorzittero Emilie Slock: de vice-voorzittero Julie Vervisch: projectleidero Laura Demasières: logistiek verantwoordelijkeo Michelle Cuyvers: communicatieverantwoordelijkeo Klaas Windels: veiligheidsverantwoordelijke
  4. 4. DE LOCATIE 10e verdieping van de Arteveldehogeschool
  5. 5. DE CATERING Le traiteur: Alfin

×