KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTAAhad, 07 Nopember 2010/30 Dzulqa’dah 1431 Brosur No. : 1530/1570/IFShalat Safar (ke-2)Shala...
2bin ‘Abdullah, lalu aku berkata kepadanya, “Khabarkanlah kepadakutentang hajjinya Nabi SAW”. Ia berkata, “Ketika Nabi SAW...
3‫ﹾ‬‫ﻔ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﺮ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﺨ‬‫ﻳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬‫ﻪ‬‫ﹸ‬‫ﻠ‬‫ﻌ‬‫...
4‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻔ‬‫ﹸ‬‫ﳋ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬‫ﻊ‬‫ﻣ‬ ‫ﺮ‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﺴ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ ‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﻪ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﹴ‬‫ﺐ‬‫...
5ٍ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﺴ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻡ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ .‫ﻪ‬‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫...
6orang-orang, padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali”. Ia mencelakudan berkata “Maa syaa-allooh” perkataan yang ba...
7‫ﹺ‬‫ﺱ‬‫ـﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﺲ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﺟ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺘ‬‫ﻌ‬‫ﹾ‬‫ﻛ‬‫ﺭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﻓ‬ ‫ﻊ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺪ‬‫ﹺ‬‫ﺠ‬...
8bintang. Orang-orang sama berkata, “Shalat, shalat”. Kemudian datanglahseorang laki-laki dari Bani Tamim yang lugu dan be...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

101107 sholat safar 2

233 views

Published on

Brosur Resmi Yayasana Majlis Tafsir Al Quran tentang Shalat dalam perjalanan jilid ke 2 sesuai Al Qur'an dan Assunah

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
233
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

101107 sholat safar 2

  1. 1. KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTAAhad, 07 Nopember 2010/30 Dzulqa’dah 1431 Brosur No. : 1530/1570/IFShalat Safar (ke-2)Shalat jama’ dengan satu adzan dan dua iqamah.‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬‫ﹶﺍ‬‫ﺫ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﺮ‬‫ﻌ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺻ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﺭﺽ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﺟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﺘ‬‫ﻣ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬‫ﹶﺍ‬‫ﺫ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ َ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻐ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺼ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﻟ‬‫ﺩ‬‫ﺰ‬‫ﹸ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﻰ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ .‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ﺠ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻊ‬‫ﹶـ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻃ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬ ‫ﻊ‬‫ﺠ‬‫ﹶ‬‫ﻄ‬‫ﺿ‬‫ﺍ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ ،‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻬ‬‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﺢ‬‫ﺒ‬‫ﺴ‬‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺘ‬‫ﻣ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬.‫ﳌﺴﻠﻢ‬ ‫ﳐﺘﺼﺮ‬2:890Dari Jabir RA bahwasanya Nabi SAW shalat jama’ di ‘Arafah dengan satuadzan dan dua iqamah. Dan datang ke Muzdalifah, lalu shalat Maghribdan’Isyak dengan satu adzan dan dua iqamah, dan tidak shalat sunnahdiantara keduanya, kemudian tidur hingga terbit fajar. [Diringkas daririwayat Muslim juz 2, hal. 890]‫ﻦ‬‫ﻋ‬:‫ﻪ‬‫ﹶـ‬‫ﻟ‬ ‫ﺖ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﹸ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﺟ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﺧ‬‫ﺩ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﻌ‬‫ﺟ‬‫ﹺ‬‫ﺏ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻐ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﻊ‬‫ﻤ‬‫ﺠ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﻟ‬‫ﺩ‬‫ﺰ‬‫ﹸ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﻰ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ .‫ﺹ‬ ‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺔ‬‫ﺠ‬‫ﺣ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺﻲ‬‫ﻧ‬‫ﺮ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﺧ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻊ‬‫ﺠ‬‫ﹶ‬‫ﻄ‬‫ﺿ‬‫ﺍ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ ،‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺘ‬‫ﻣ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ﻥ‬‫ﹶﺍ‬‫ﺫ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ِ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺠ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻊ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻃ‬‫ﺟﺰﳝﺔ‬ ‫ﺍﺑﻦ‬ .4:269:‫ﺭﻗﻢ‬ ،2853Dari Ja’far, dari ayahnya, ia berkata : Dahulu kami datang ke rumah Jabirwww.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Faximile : 0271661556MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN(MTA) PUSATJl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288
  2. 2. 2bin ‘Abdullah, lalu aku berkata kepadanya, “Khabarkanlah kepadakutentang hajjinya Nabi SAW”. Ia berkata, “Ketika Nabi SAW sampai diMuzdalifah beliau menjama’ shalat antara Maghrib dan ‘Isyak dengan satuadzan dan dua iqamah. Kemudian Rasulullah SAW tidur hingga terbit fajar(Shubuh)”. [HR. Ibnu Khuzaimah juz 4, hal. 269, no. 2853]Shalat malam dalam safar.‫ﻬ‬‫ﺷ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﻩ‬‫ـﺎ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﱠ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻩ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫ﺧ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﻌ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﺭ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﹴ‬‫ﺏ‬‫ﺎ‬‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﹺ‬‫ﻞ‬‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻠ‬‫ﹺﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﺤ‬‫ﺒ‬‫ﺴ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹼﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺼ‬‫ﻳ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﹶﻯ‬‫ﺃ‬‫ﺭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻩ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ﺧ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬‫ﺖ‬‫ﻬ‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫ﺗ‬ ‫ﹸ‬‫ﺚ‬‫ﻴ‬‫ﺣ‬ ‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﺣ‬‫ﺍ‬‫ﺭ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻬ‬‫ﹶ‬‫ﻇ‬‫ﻣﺴﻠﻢ‬ .1:488Dari Ibnu Syihab, dari ‘Abdullah bin ‘Amir bin Rabi’ah, dia berceritakepadanya, bahwa ayahnya pernah mengkhabarkan kepadanya, bahwadia pernah menyaksikan Rasulullah SAW melakukan shalat sunnah malamdalam perjalanan di atas punggung kendaraannya, ke arah manapunkendaraan itu menghadap. [HR. Muslim juz 1, hal. 488]:‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶـﺎ‬‫ﻗ‬ ،‫ﻩ‬‫ﺮ‬‫ﺒ‬‫ﺧ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﻌ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﺭ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﱠ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﻌ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﺭ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﹶ‬‫ﻞ‬‫ـ‬‫ﺒ‬‫ﻗ‬ ‫ﻪ‬‫ﺳ‬‫ﹾ‬‫ﺃ‬‫ﺮ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹸ‬‫ﺊ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﻳ‬ ‫ﺢ‬‫ﺒ‬‫ﺴ‬‫ﻳ‬ ‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﺣ‬‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻮ‬‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﺖ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﺭ‬‫ﻓ‬ ‫ﻚ‬‫ﻟ‬‫ﺫ‬ ‫ﻊ‬‫ﻨ‬‫ﺼ‬‫ﻳ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻦ‬‫ﹸ‬‫ﻜ‬‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻪ‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫ﺗ‬ ‫ﻪ‬‫ﺟ‬‫ﻭ‬ ‫ﻱ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬‫ﺓ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﺔ‬‫ﺑ‬‫ﻮ‬‫ﺘ‬‫ﹾ‬‫ﻜ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ‬ .2:37Dari ‘Abdulah bin ‘Amir bin Rabi’ah, bahwasanya ‘Amir bin Rabi’ahmengkhabarkan kepadanya, ia berkata, “Saya pernah melihat RasulullahSAW shalat sunnah di atas kendaraan menghadap ke arah manasaja,beliau berisyarat dengan kepala beliau. Namun beliau tidak melakukanyang demikian itu dalam shalat wajib”. [HR. Bukhari juz 2, hal. 37]‫ﺮ‬‫ﺗ‬‫ﻮ‬‫ـ‬‫ﻳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﺣ‬‫ﺍ‬‫ﺭ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﹼﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺼ‬‫ﻳ‬ ‫ﺭﺽ‬ ‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﹴ‬‫ﻊ‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﻧ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬
  3. 3. 3‫ﹾ‬‫ﻔ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﱠ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﺮ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﺨ‬‫ﻳ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬‫ﻪ‬‫ﹸ‬‫ﻠ‬‫ﻌ‬‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ‬ .2:37Dari Nafi’ ia berkata : Dahulu Ibnu ‘Umar RA pernah shalat di ataskendaraannya, dan ia shalat witir di atasnya. Dan ia memberitahukanbahwa Nabi SAW dahulu pernah melakukan demikian itu. [HR. Bukhari juz2, hal. 37]Tentang mengusap khuff dalam safar.‫ـﺎ‬‫ﻳ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﺳ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻊ‬‫ﻣ‬ ‫ﺖ‬‫ﻨ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﺒ‬‫ﻌ‬‫ﺷ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺓ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻐ‬‫ﹸ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻖ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻄ‬‫ﻧ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻓ‬ .‫ﻪ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﺖ‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ .‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﺗ‬‫ﹾ‬‫ﺬ‬‫ﺧ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﻭ‬‫ﺍ‬‫ﺩ‬‫ﻻ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﺬ‬‫ﺧ‬ ،‫ﹸ‬‫ﺓ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻐ‬‫ﻣ‬َ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺟ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ .‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﺟ‬‫ﺎ‬‫ﺣ‬ ‫ﻰ‬‫ﻀ‬‫ﹶ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻰ‬‫ﻨ‬‫ﻋ‬ ‫ﻯ‬‫ﺭ‬‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﺗ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬ ‫ﺹ‬‫ﹲ‬‫ﺔ‬‫ﻴ‬‫ﻣ‬‫ﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﹲ‬‫ﺔ‬‫ﺒ‬‫ﺟ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻭ‬.‫ﻪ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺖ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬‫ـﺎ‬‫ﻀ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻤ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﻳ‬ ‫ﺝ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺨ‬‫ﻳ‬ ‫ﺐ‬‫ﻫ‬‫ﹶ‬‫ﺬ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﹸ‬‫ﻜ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻘ‬‫ﻴ‬‫ﺿ‬‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ .‫ﺓ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﺼ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﻩ‬َ‫ﺀ‬‫ﻮ‬‫ﺿ‬‫ﻭ‬ ‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﺿ‬‫ﻮ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺖ‬‫ﺒ‬‫ﺒ‬‫ﺼ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ﺳ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﻳ‬ ‫ﺝ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺻ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻔ‬‫ﺧ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺢ‬‫ﺴ‬‫ﻣ‬‫ﻣﺴﻠﻢ‬ .1:229Dari Mughirah bin Syu’bah, ia berkata : Dahulu aku pernah bepergianbersama Nabi SAW, lalu beliau bersabda, “Hai Mughirah, ambilkan emberberisi air”. Maka aku mengambilkannya. Kemudian aku keluar bersamabeliau, lalu beliau memisahkan diri hingga tidak terlihat dariku, dan beliaubuang hajat. Kemudian beliau datang, ketika itu beliau memakai jubbahbuatan Syam yang ujung lengannya sempit. Lalu beliau mengeluarkantangannya dari lengan baju yang sempit itu. Kemudian beliaumengeluarkan tangannya dari bawahnya. Lalu aku menuangkan air, danbeliau berwudlu untuk shalat. Kemudian beliau mengusap pada keduakhuff beliau, lalu shalat. [HR.Muslim juz 1, hal. 229]‫ﹶـﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﺢ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﹸ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﺳ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﺸ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺖ‬‫ﻴ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﺊ‬‫ﹺ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ﻫ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﺦ‬‫ﻳ‬‫ﺮ‬‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬
  4. 4. 4‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻔ‬‫ﹸ‬‫ﳋ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬‫ﻊ‬‫ﻣ‬ ‫ﺮ‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﺴ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ ‫ﻪ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﻪ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﺴ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﹴ‬‫ﺐ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻃ‬ ‫ﹺﻰ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﹺﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ﻚ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ :‫ﺖ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﻭ‬ ‫ﹴ‬‫ﻡ‬‫ﺎ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﹶ‬‫ﻞ‬‫ﻌ‬‫ﺟ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﻩ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﺴ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬‫ﹺ‬‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻘ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﹰ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﻳ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﺴ‬‫ﻤ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻬ‬‫ﻴ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬.‫ﻣﺴﻠﻢ‬1:232Dari Syuraikh bin Hani’, ia berkata : Aku datang kepada ‘Aisyah untukbertanya tentang mengusap dua khuff, maka ‘Aisyah berkata, “Datanglahkepada ‘Ali bin Abi Thalib, tanyalah kepadanya, karena ia pernahbepergian bersama Rasulullah SAW”. Maka kami bertanya kepadanya,lalu ‘Ali menjawab, “Rasulullah SAW menentukan tiga hari tiga malam(boleh tidak membuka khuff) bagi musafir, dan sehari semalam bagi orangyang muqim”. [HR. Muslim juz 1, hal. 232]‫ـﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ ‫ﹶﺍ‬‫ﺫ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﺮ‬‫ﻣ‬‫ﹾ‬‫ﺄ‬‫ﻳ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﹴ‬‫ﻝ‬‫ﺎ‬‫ﺴ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﹾ‬‫ﻔ‬‫ﺻ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﻦ‬‫ﻜ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺔ‬‫ﺑ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﻬ‬‫ﻴ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﹴ‬‫ﻡ‬‫ﺎ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻔ‬‫ﺧ‬ ‫ﻉ‬‫ﹺ‬‫ﺰ‬‫ﻨ‬‫ﻧ‬ ‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫ﹾ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﺍ‬‫ﺮ‬‫ﹾ‬‫ﻔ‬‫ﺳ‬‫ﹴ‬‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﻧ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﹴ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻂ‬‫ﺋ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻏ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬‫ﺻـﺤﻴﺢ‬ ‫ﺣﺴﻦ‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ‬ ‫ﻫﺬﺍ‬ :‫ﻗﺎﻝ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ‬ .1:65:‫ﺭﻗﻢ‬ ،96Dari Shafwan bin ‘Assaal, ia berkata, “Dahulu Nabi SAW menyuruh kami,apabila kami sedang musafir, bahwa kami tidak usah membuka khuff(sepatu yang menutupi mata kaki) selama tiga hari tiga malam, kecuali jikajunub, akan tetapi kebolehan itu lantaran berak, kencing dan tidur”. [HR.Tirmidzi dan ia berkata : Ini hadits hasan shahih, juz 1, hal. 65, no. 96]Tentang tayammum dalam safar.‫ﻩ‬‫ﹺ‬‫ﺭ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻔ‬‫ﺳ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﺾ‬‫ﻌ‬‫ﺑ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻊ‬‫ﻣ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺟ‬‫ﺮ‬‫ﺧ‬ :‫ﺖ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻬ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﺸ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ ‫ﹶﺍ‬‫ﺫ‬‫ﺍ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬‫ﻡ‬‫ﹶـﺎ‬‫ﻗ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ـﻰ‬‫ﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﹾ‬‫ﻘ‬‫ﻋ‬ ‫ﻊ‬‫ﹶ‬‫ﻄ‬‫ﹶ‬‫ﻘ‬‫ﻧ‬‫ﺍ‬ (‫ﹺ‬‫ﺶ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﳉ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﺕ‬‫ﹶﺍ‬‫ﺬ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﻭ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬) ِ‫ﺀ‬‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ﻴ‬‫ﺒ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬
  5. 5. 5ٍ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﺴ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻡ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ .‫ﻪ‬‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﺘ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻯ‬‫ﺮ‬‫ﺗ‬ ‫ﹶ‬‫ﻻ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ :‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﹸ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹾ‬‫ﻜ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺﻰ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﱃ‬‫ﺍ‬ ‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﺗ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻓ‬ .ٌ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﺲ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬‫ﺻ‬‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﺴ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﹺ‬‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹺﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺮ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﺖ‬‫ﻣ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ؟‬‫ﺔ‬‫ﺸ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺖ‬‫ﻌ‬‫ﻨ‬‫ﻊ‬‫ـ‬‫ﺿ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹾ‬‫ﻜ‬‫ﺑ‬ ‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ َ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺠ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .ٌ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﺲ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ .ٍ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﺖ‬‫ﺴ‬‫ﺒ‬‫ﺣ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .‫ﻡ‬‫ﺎ‬‫ﻧ‬ ‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬ ‫ﻯ‬‫ﺬ‬‫ﺨ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﻪ‬‫ﺳ‬‫ﹾ‬‫ﺃ‬‫ﺭ‬‫ﻭ‬‫ﻭ‬ .‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹾـ‬‫ﻜ‬‫ﺑ‬ ‫ﻮ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺﻰ‬‫ﻨ‬‫ﺒ‬‫ﺗ‬‫ﺎ‬‫ﻌ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺖ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ .ٌ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﻢ‬‫ﻬ‬‫ﻌ‬‫ﻣ‬ ‫ﺲ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﻭ‬ ٍ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﺴ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﹶـ‬‫ﻓ‬ ،‫ﻰ‬‫ﺗ‬‫ﺮ‬‫ﺻ‬‫ﺎ‬‫ﺧ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﻩ‬‫ﺪ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﻦ‬‫ﻌ‬‫ﹾ‬‫ﻄ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻞ‬‫ﻌ‬‫ﺟ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﹸ‬‫ﻘ‬‫ﻳ‬ ‫ﹾ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ُ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ َ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺷ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬‫ـﺎ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .‫ﻯ‬‫ﺬ‬‫ﺨ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﹸ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻜ‬‫ﻣ‬ ‫ﱠ‬‫ﻻ‬‫ﺍ‬ ‫ﻙ‬‫ﺮ‬‫ﺤ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﹺﻰ‬‫ﻨ‬‫ﻌ‬‫ﻨ‬‫ﻤ‬‫ﻳ‬‫ﻡ‬‫ﹺ‬‫ﻢ‬‫ﻤ‬‫ﻴ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹶ‬‫ﺔ‬‫ﻳ‬‫ﺁ‬ ُ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﺰ‬‫ﻧ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،ٍ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻏ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬ ‫ﺢ‬‫ﺒ‬‫ﺻ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬‫ﹺ‬‫ﻝ‬‫ﻭ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﻲ‬‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬ (ِ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﹶ‬‫ﻘ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻮ‬‫ﻫ‬ ‫ﻭ‬) ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻀ‬‫ﹸ‬‫ﳊ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﺪ‬‫ﻴ‬‫ﺳ‬‫ﹸ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .‫ﺍ‬‫ﻮ‬‫ﻤ‬‫ﻤ‬‫ﻴ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﻨ‬‫ﹾ‬‫ﺜ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ :‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﺸ‬‫ﺋ‬‫ﺎ‬‫ﻋ‬ ‫ﺖ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹾ‬‫ﻜ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺﻰ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﺁ‬ ‫ﺎ‬‫ﻳ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﻜ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬‫ﺮ‬‫ﺑ‬‫ﺖ‬‫ﻨ‬‫ﹸ‬‫ﻛ‬ ‫ﻯ‬‫ﺬ‬‫ﱠ‬‫ﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﺤ‬‫ﺗ‬ ‫ﺪ‬‫ﹾ‬‫ﻘ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻧ‬‫ﺪ‬‫ﺟ‬‫ﻮ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬‫ﻣﺴﻠﻢ‬ .1:279Dari ‘Aisyah, ia berkata : Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW dalamsuatu perjalanan beliau. Ketika sampai di Baidaa’ (Dzatul Jaisy), kalungku putus.Maka beliau berhenti lalu mencarinya, dan orang-orang pun ikut mencarinya,padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali. Kemudian orang-orangmendatangi Abu Bakar, lalu berkata, “Tidakkah kamu melihat apa yang diperbuat‘Aisyah ? Ia menghentikan Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama beliau,padahal mereka tidak mempunyai air sedikitpun juga ?”. Kemudian Abu Bakarmendatangiku, sedangkan Rasulullah SAW tidur dengan meletakkan kepala beliaudi atas pahaku. Abu Bakar berkata, “Kamu telah menahan Rasulullah SAW dan
  6. 6. 6orang-orang, padahal mereka tidak mempunyai air sama sekali”. Ia mencelakudan berkata “Maa syaa-allooh” perkataan yang banyak sekali, lalu tangan beliaumenyodok pinggangku dan tidak ada yang menahanku bergerak kecuali karenaRasulullah SAW berada di atas pahaku. Beliau tidur sampai pagi tanpa ada airsedikitpun. Kemudian Allah menurunkan ayat tentang tayammum, lalu merekabertayammum”. Sehubungan dengan itu Usaid bin Hudlair (salah seorangpemimpin) berkata, “Itu bukanlah baru yang pertama kali berkah lantaran kamu,hai keluarga Abu Bakar”. ‘Aisyah berkata, “Kemudian kami mencari unta yang akukendarai, maka kami dapatkan kalung itu di bawahnya”. [HR. Muslim juz 1, hal.279]‫ﺖ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺟ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺔ‬‫ﺟ‬‫ﺎ‬‫ﺣ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹺﻰ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺜ‬‫ﻌ‬‫ﺑ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﺭﺽ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﺳ‬‫ﺎ‬‫ﻳ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﺭ‬‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﺖ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ ،‫ﹸ‬‫ﺔ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬‫ﺪ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹸ‬‫ﻍ‬‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﺘ‬‫ﺗ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬ ‫ﺪ‬‫ﻴ‬‫ﻌ‬‫ﺼ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﺖ‬‫ﹾ‬‫ﻏ‬‫ﺮ‬‫ﻤ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ َ‫ﺀ‬‫ﹶﺎ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﺪ‬‫ﹺ‬‫ﺟ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻢ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬‫ﻚ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ـ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﹸ‬‫ﻘ‬‫ﺗ‬ ‫ﹾ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﻚ‬‫ﻴ‬‫ﻔ‬‫ﹾ‬‫ﻜ‬‫ﻳ‬ ‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﻧ‬‫ﺍ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻚ‬‫ﻟ‬‫ﺫ‬ ‫ﻪ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬ ‫ﺕ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬‫ﹶ‬‫ﺬ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ ،‫ﹰ‬‫ﺓ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬‫ﺍ‬‫ﻭ‬ ‫ﹰ‬‫ﺔ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﺿ‬ ‫ﺽ‬‫ﺭ‬‫ﹶ‬‫ﻻ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﻪ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﺏ‬‫ﺮ‬‫ﺿ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ .‫ﹶﺍ‬‫ﺬ‬‫ﹶ‬‫ﻜ‬‫ﻫ‬‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ـ‬‫ﺸ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺢ‬‫ﺴ‬‫ﻣ‬‫ﻪ‬‫ﻬ‬‫ﺟ‬‫ﻭ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﱠ‬‫ﻔ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬ ‫ﺮ‬‫ﻫ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻇ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﻴ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶﻰ‬‫ﻠ‬‫ﻋ‬.‫ﺍﻟﻠﻔـﻆ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺴـﻠﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ‬:‫ﺍﳌﺮﺍﻡ‬ ‫ﺑﻠﻮﻍ‬ ‫ﰱ‬ ،‫ﳌﺴﻢ‬26‫ﺭﻗﻢ‬ ،139Dari ‘Ammar bin Yasir RA, ia berkata : Nabi SAW mengutus saya dalam suatukeperluan, lalu saya berjunub, tetapi tidak mendapatkan air. Maka aku berguling ditanah sebagaimana binatang berguling, kemudian saya datang kepada Nabi SAWdan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, “Sebenarnyacukup bagimu dengan kedua tanganmu melakukan begini”. Lalu beliaumenepukkan kedua tangan beliau ke tanah dengan sekali tepukan, kemudianbeliau mengusapkan tangan kiri pada tangan kanannya, dan punggung keduatapak tangan, dan wajah beliau. [HR. Bukhari dan Muslim, dan lafadh ini bagiMuslim, dalam Bulughul Maram hal. 26, no. 139]Shalat sepulang dari safar.‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﺪ‬‫ـ‬‫ﺑ‬ ‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻔ‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﻡ‬‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﻗ‬ ‫ﹶﺍ‬‫ﺫ‬‫ﺍ‬ ‫ﺹ‬ ‫ﻲ‬‫ﹺ‬‫ﺒ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻛ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﻚ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺ‬‫ﺐ‬‫ﻌ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬
  7. 7. 7‫ﹺ‬‫ﺱ‬‫ـﺎ‬‫ﻨ‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬ ‫ﺲ‬‫ﹶ‬‫ﻠ‬‫ﺟ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺘ‬‫ﻌ‬‫ﹾ‬‫ﻛ‬‫ﺭ‬ ‫ﻪ‬‫ﻴ‬‫ﻓ‬ ‫ﻊ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﺪ‬‫ﹺ‬‫ﺠ‬‫ﺴ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬‫ﺩﺍﻭﺩ‬ ‫ﺍﺑـﻮ‬ .3:88،:‫ﺭﻗﻢ‬2773Dari Ka’ab bin Malik, ia berkata, “Dahulu Nabi SAW apabila datang daribepergian, beliau masuk ke masjid, lalu shalat dua rekaat di dalamnya,kemudian beliau duduk untuk melayani orang-orang”. [HR. Abu Dawud juz3, hal. 88, no. 2773]Keterangan :Nabi SAW shalat dua rekaat ini bisa juga karena pulang dari safar, bisajuga shalat Dluha (karena waktu itu waktu dluha), dan bisa juga shalattahiyyatul masjid, walloohu a’lam.Jama’ di kota sendiri.‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﺪ‬‫ـ‬‫ﻌ‬‫ﺑ‬ ‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫ﻮ‬‫ﻳ‬ ‫ﹴ‬‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬ ‫ﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺒ‬‫ﹶ‬‫ﻄ‬‫ﺧ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﹴ‬‫ﻖ‬‫ﻴ‬‫ﻘ‬‫ﺷ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﻋ‬:‫ﹶ‬‫ﻥ‬‫ﻮ‬‫ﹸـ‬‫ﻟ‬‫ﻮ‬‫ﹸ‬‫ﻘ‬‫ﻳ‬ ‫ﺱ‬‫ـﺎ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﹶ‬‫ﻞ‬‫ﻌ‬‫ﺟ‬ ‫ﻭ‬ ،‫ﻡ‬‫ﻮ‬‫ﺠ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺕ‬‫ﺪ‬‫ﺑ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺲ‬‫ﻤ‬‫ﺸ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﺖ‬‫ﺑ‬‫ﺮ‬‫ﹶ‬‫ﻏ‬ ‫ﻰ‬‫ﺘ‬‫ﺣ‬‫ﻭ‬ ‫ﺮ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﹾ‬‫ﻔ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫ﹴ‬‫ﻢ‬‫ﻴ‬‫ﻤ‬‫ﺗ‬ ‫ﹺﻰ‬‫ﻨ‬‫ﺑ‬ ‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﹲ‬‫ﻞ‬‫ﺟ‬‫ﺭ‬ ‫ﻩ‬َ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺠ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ .‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﺼ‬‫ﹶﻟ‬‫ﺍ‬ ،‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﺼ‬‫ﹶﻟ‬‫ﺍ‬‫ﹶ‬‫ﻻ‬‫ﻡ‬‫ﹸ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫؟‬‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ـ‬‫ﺴ‬‫ﹺﺎﻟ‬‫ﺑ‬ ‫ﹺﻰ‬‫ﻨ‬‫ﻤ‬‫ﹼ‬‫ﻠ‬‫ﻌ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ :‫ﹴ‬‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ .‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﺼ‬‫ﹶﻟ‬‫ﺍ‬ ،‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﹶ‬‫ﻼ‬‫ﺼ‬‫ﹶﻟ‬‫ﺍ‬ :‫ﹺﻰ‬‫ﻨ‬‫ﹶ‬‫ﺜ‬‫ﻨ‬‫ﻳ‬‫ﻭ‬ ،‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺼ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻈ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﻊ‬‫ﻤ‬‫ﺟ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﺖ‬‫ﻳ‬‫ﹶ‬‫ﺃ‬‫ﺭ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﻢ‬‫ﹸ‬‫ﺛ‬ !‫ﻚ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﺎ‬‫ﺤ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ :‫ﹴ‬‫ﻖ‬‫ﻴ‬‫ﻘ‬‫ﺷ‬ ‫ﻦ‬‫ﺑ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﺪ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ .ِ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﹺ‬‫ﺏ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻐ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬ ‫ﹺﻯ‬‫ﺭ‬‫ﺪ‬‫ﺻ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﻙ‬‫ﻪ‬‫ـ‬‫ﺘ‬‫ﹶ‬‫ﻟ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻘ‬‫ﻣ‬ ‫ﻕ‬‫ﺪ‬‫ﺼ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﹾ‬‫ﻟ‬‫ﹶ‬‫ﺄ‬‫ﺴ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﹶ‬‫ﺓ‬‫ﺮ‬‫ﻳ‬‫ﺮ‬‫ﻫ‬ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﺖ‬‫ﻴ‬‫ﺗ‬‫ﹶ‬‫ﺎ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ،ُ‫ﺀ‬‫ﻲ‬‫ﺷ‬ ‫ﻚ‬‫ﻟ‬‫ﺫ‬‫ﻣﺴـﻠﻢ‬ .1:491Dari ‘Abdullah bin Syaqiq, ia berkata : Pada suatu hari setelah ‘Ashar Ibnu ‘Abbasberkhutbah di hadapan kami hingga matahari terbenam dan muncullah bintang-
  8. 8. 8bintang. Orang-orang sama berkata, “Shalat, shalat”. Kemudian datanglahseorang laki-laki dari Bani Tamim yang lugu dan bersahaja seraya berkata,“Shalat, shalat”. Ibnu ‘Abbas berkata, “Apakah kamu akan mengajariku tentangsunnah ? Celaka kamu”. Kemudian Ibnu ‘Abbas berkata, “Aku pernah melihatRasulullah SAW menjama’ antara shalat Dhuhur dan ‘Ashar, Maghrib dan ‘Isyak”.‘Abdullah bin Syaqiq berkata, “Aku masih ragu tentang hal itu, lalu aku datangkepada Abu Hurairah untuk menanyakan hal itu, dan ia membenarkan apa yangdikatakan ‘Ibnu ‘Abbas itu”. [HR. Muslim juz 1, hal. 491]‫ﻭ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ـ‬‫ﺼ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻈ‬‫ﺍﻟ‬ ‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺑ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹸ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﻊ‬‫ﻤ‬‫ﺟ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﹴ‬‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬‫ﹴ‬‫ﺮ‬‫ﹶـ‬‫ﻄ‬‫ﻣ‬ ‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻑ‬‫ﻮ‬‫ﺧ‬ ‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻴ‬‫ﹶ‬‫ﻏ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬ ‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ِ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﹺ‬‫ﺏ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻐ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬.‫ﻣﺴـﻠﻢ‬1:491Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah menjama’ antarashalat Dhuhur dan ‘Ashar, Maghrib dan ‘Isyak di Madinah, bukan karenatakut dan bukan karena hujan”. [HR. Muslim juz 1, hal. 491]‫ﻟ‬ .‫ﹴ‬‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ِﻻ‬‫ﺖ‬‫ﹾ‬‫ﻠ‬‫ﹸ‬‫ﻗ‬ :‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶﺎ‬‫ﻗ‬ ،‫ﹴ‬‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ﻛ‬‫ﻭ‬ ‫ﺚ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﺣ‬ ‫ﻰ‬‫ﻓ‬:‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﹶـﺎ‬‫ﻗ‬ ‫ﻚ؟‬‫ﻟ‬‫ﺫ‬ ‫ﹶ‬‫ﻞ‬‫ﻌ‬‫ﹶ‬‫ﻓ‬ ‫ﻢ‬.‫ﻪ‬‫ﺘ‬‫ﻣ‬‫ﹸ‬‫ﺍ‬ ‫ﺝ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﺤ‬‫ﻳ‬ ‫ﹶ‬‫ﻻ‬ ‫ﻲ‬‫ﹶ‬‫ﻛ‬‫ﻣﺴﻠﻢ‬1:491Dalam hadits yang melalui sanad Waqi’ disebutkan, ia berkata : Aku bertanyakepada Ibnu ‘Abbas, “Kenapa beliau melakukan yang demikian ?”. Ibnu ‘Abbasmenjawab, “Supaya tidak memberatkan ummatnya”. [HR. Muslim juz 1, hal. 491].‫ـﺎ‬‫ﻴ‬‫ﹺ‬‫ﻧ‬‫ﺎ‬‫ﻤ‬‫ﹶ‬‫ﺛ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺎ‬‫ﻌ‬‫ﺒ‬‫ـ‬‫ﺳ‬ ‫ﺔ‬‫ﻨ‬‫ﻳ‬‫ﺪ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺎ‬‫ﹺ‬‫ﺑ‬ ‫ﱠﻰ‬‫ﻠ‬‫ﺻ‬ ‫ﺹ‬ ِ‫ﷲ‬‫ﺍ‬ ‫ﹶ‬‫ﻝ‬‫ﻮ‬‫ﺳ‬‫ﺭ‬ ‫ﱠ‬‫ﻥ‬‫ﹶ‬‫ﺍ‬ ‫ﹴ‬‫ﺱ‬‫ﺎ‬‫ﺒ‬‫ﻋ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﺑ‬‫ﺍ‬ ‫ﹺ‬‫ﻦ‬‫ﻋ‬َ‫ﺀ‬‫ﺎ‬‫ﺸ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺏ‬‫ﹺ‬‫ﺮ‬‫ﻐ‬‫ﹶ‬‫ﳌ‬‫ﹾ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺮ‬‫ﺼ‬‫ﻌ‬‫ﹾﻟ‬‫ﺍ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺮ‬‫ﻬ‬‫ﱡ‬‫ﻈ‬‫ﺍﻟ‬‫ﻣﺴﻠﻢ‬ .1:491Dari Ibnu ‘Abbas bahwasanya Rasulullah SAW pernah shalat di Madinahtujuh rekaat dan delapan rekaat. Dhuhur dengan ‘Ashar, dan Maghribdengan ‘Isyak. [HR. Muslim juz 1, hal. 491]~oO[ A ]Oo~

×