Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Introduction to UX Research - Practical Ux meetup #5

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 31 Ad

Introduction to UX Research - Practical Ux meetup #5

Download to read offline

Every design project should start with research, and should involve research even after project deployment.

Topics we adress in this meetup:
• What types of research exist?
• How we should conduct research and when? (hint: everytime!)
• What is enough amount of observation that affects design?
• How to migrate from "get-your-hands-dirty-right-now-and-fix-later!" approach to more evident-based, better-informed culture of continuous learning
• What is "Just right" amount of research?


http://www.practical-ux.com

Every design project should start with research, and should involve research even after project deployment.

Topics we adress in this meetup:
• What types of research exist?
• How we should conduct research and when? (hint: everytime!)
• What is enough amount of observation that affects design?
• How to migrate from "get-your-hands-dirty-right-now-and-fix-later!" approach to more evident-based, better-informed culture of continuous learning
• What is "Just right" amount of research?


http://www.practical-ux.com

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Introduction to UX Research - Practical Ux meetup #5

 1. 1. Istraživanje i UX Milovan Jovičić @violinar Alpha Design Branko Tomić Uroš Gucunja practical-ux.slack.com
 2. 2. Šta podrazumeva istraživanje u dizajnu? Naše polazne pretpostavke Realni svet
 3. 3. Zašto sprovodimo istraživanje u dizajnu? Naše polazne pretpostavke Realni svet Rizik! Trend? “Vakuum” Želja za inovacijom
 4. 4. Zašto sprovodimo istraživanje u dizajnu? Naše polazne pretpostavke Realni svetZnanje!
 5. 5. Šta podrazumeva istraživanje u dizajnu? We asked our users what they like about our stores…
 6. 6. Šta podrazumeva istraživanje u dizajnu? • User Centered Design: rešavanje realnih problema za realne korisnike • Istraživanje nije samo postavljanje upita Google-u • Istraživanje nije pitanje: “da li ti se sviđa? da li biste kupili ovaj proizvod? koliko biste platili za njega?” • Istraživanje je: Postavljanje konstruktivnih pitanja u kontekstu. • Izlaženje iz “vakuuma” ili “silosa” i odlazak u realan svet
 7. 7. Razlozi zbog kojih se najčešće ne radi istraživanje • “Nećemo da činjenice iz spoljnog sveta uguše našu kreativnost!” • “Nemamo dovoljno vremena ili novca” • “Mi dobro poznajemo naše korisnike!” • “Priznajemo: nismo stručni da bismo vršili istraživanje” • “Hajde prvo da napravimo prototip, ispravke ćemo raditi uz testiranje…” • “Steve Jobs nije radio research!”
 8. 8. Razlozi zbog kojih se najčešće ne radi istraživanje • “Hajde prvo da napravimo prototip, ispravke ćemo raditi uz testiranje”
 9. 9. Tipične faze u projektu https://uxdesign.cc/product-design-playbook-103d3a5cf2e3
 10. 10. Istraživanje - u kontekstu!
 11. 11. Realni Kontekst
 12. 12. Realni Kontekst
 13. 13. Primer konteksta - mobilna aplikacija
 14. 14. Primer konteksta - mobilna aplikacija
 15. 15. Kritičko Razmišljanje PosmatranjeIntervjuisanjeEksperimentisanje Proces Istraživanja Osmišljavanje Pitanja Analiza Podataka Prikupljanje Odgovora
 16. 16. Kritičko Razmišljanje Posmatranje Intervjuisanje Eksperimentisanje Opšti principi istraživanja u dizajnu Osmišljavanje Pitanja Analiza Podataka
 17. 17. Neke vrste kvalitativnog istraživanja • Analiza “Persone” • Mapa korisnika (“empathy map”) • Intervju (u kontekstu!) • Kompetitivna analiza
 18. 18. Outsourcing Research? https://twitter.com/jmspool/status/904886534310166528
 19. 19. Dizajn Istraživanje postojećeg proizvoda
 20. 20. Kritika postojećeg dizajna https://twitter.com/mgoldst/status/762782745072250880
 21. 21. Kritika postojećeg dizajna https://signalvnoise.com/posts/3024-questions-i-ask-when-reviewing-a-design
 22. 22. Kritika postojećeg dizajna https://www.microsoft.com/usability/UEPostings/DesirabilityToolkit.doc
 23. 23. Istraživanje za poboljšanje postojećeg dizajna 3% 3% 12% 12% 37% 41% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Da li sviramo programsku muziku (bez narudžbi)? "Želimo Programsku Muziku" Da li nastupamo van Beograda? Gde mogu da nas čuju uživo (bilo javno ili privatno)? Da li nastupamo na nekom stalnom mestu? Da li sviramo negde sem na privatnim žurkama? Napišite datume kada ste vi slobodni pa se dogovaramo; ili: ima nekoliko datuma pa da vidimo kada ste slobodni Koliko košta svirka? Šta sve obuhvata ponuda i koliki su troškovi? Da li smo slobodni određenog konkretnog datuma? Interesovanje za svadbu Pitanja sa Kontakt Forme
 24. 24. Usability testiranje za poboljšanje dizajna
 25. 25. Alati za istraživanje gotovog proizvoda
 26. 26. Zaključci i saveti • Bilo kakvo istraživanje je bolje nego kada uopšte ne istražujemo • Nikada - ne treba pitati korisnike: “Šta biste vi želeli?” • Ne treba “prodavati” svoju ideju već treba biti neutralan i saslušati • “Da li vam se ovo sviđa” - pitanje koje treba zaobići • Zaobići pitanja na koja se odgovara sa “da” ili “ne” • Poželjan je “peer review” - kritika dizajna sa svežim pogledom • Istraživanje nije vođeno ispravno ako nije otkriven nijedan problem!
 27. 27. Zaključci i saveti Prava mera istraživanja
 28. 28. Zaključci i saveti • otkrivanje potreba korisnika • razumevanje kompletne organizacije i šireg konteksta upotrebe proizvoda • razumevanje i saosećanje sa korisnikom i njegovim potrebama • objektivna procena drugih, suparničkih rešenja Prava mera istraživanja
 29. 29. Resursi • ”Just Enough Research” - Erica Hall 
 bit.ly/just-enough-research • “Practical Design Discovery” - Dan Brown
 bit.ly/practical-design-discovery • Stop using research as safety net
 bit.ly/research-safety-net • Evidence-based research
 bit.ly/evidence-based-research • Don’t send that survey! Here’s what to do instead…
 bit.ly/dont-send-survey
 30. 30. x practical-ux.slack.com @violinar
 31. 31. Hvala na pažnji! Pitanja? practical-ux.slack.com @violinar

×