Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Angļu ma pp

326 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Angļu ma pp

  1. 1.  Svešvalodas standarta pamatskolai 2 varianti (12. un 36.pielikums)http://www.likumi.lv/doc.php?id=150407&from=off#n3 Obligāta pirmās svešvalodas apguve no 1.klases – 2013.gada 1.septembris Tematiskie plāni un to forma Valsts valodas likuma ievērošana, izsniedzot sertifikātus un apliecības par kursu, semināru apmeklējumu
  2. 2.  Mācību grāmatu apstiprināšanas kārtība Digitālie mācību līdzekļi http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/maclit. shtml Mācību līdzekļu minimums Jomu standarti 9.klases eksāmena darbu labošana CLIL 12.klasei 2 mēn.pavasarī?
  3. 3. Kursi angļu valodas skolotājiemhttps://talakizglitiba.visc.gov.lv/visp/login/ind ex.php
  4. 4. Eurydice ziņojuma „Pamatrādītāji par valodu mācīšanu Eiropas skolās 2012" rezultātu apkopojumshttp://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/e urydice/eurydice_jaunumi/?text_id=16501http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/e urydice/eurydice_publikacijas/

×