Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unaico.2010.Srbija

2,041 views

Published on

www.nebojsasladoje.com
www.blog.nebojsasladoje.com

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to like this

Unaico.2010.Srbija

 1. 1. English version 1.0 © Unaico 2010. All Rights Reserved.
 2. 2. Istorija se piše danas! <ul><li>Facebook (400 milijona aktivnih koristnika ) </li></ul><ul><li>U Facebook investira suvlastnik PayPal -a Peter Thiel, Accel Partner i in Greylock Partne ri . U 2007 godini je takođe investirao Microsoft 246 milijona US dolara za 1.6% suvlastništva . </li></ul>Twitter ( u jednom mesecu pridobio 54.7 mili ona aktivnih koristnika ) Twitter iz San Francis ca je po analitičarima najbrže rastuća socialna mreža. Usluga Microblogging omogućava ljudima slanje kratkih 140- znakovnih poruka . © Enigro 2010. All Rights Reserved.
 3. 3. Introduction <ul><li>Management Team </li></ul><ul><li>Više od 100 godina iskustva na području industrije direktne prodaje. </li></ul>© Enigro 2010. All Rights Reserved. Office Hong Kong Nemačka UK & Singap ur (v 2010)
 4. 4. Struktura korporacije © Enigro 2010. All Rights Reserved. ENIGRO GROUP Enigro: matično poduzeće u vlastništvu 49% distributera Unaico: direktna prodaja i pridobijanje korisnika SiteTalk: s ocial na zajednica
 5. 5. Sada počinjemo.. . 5 © Unaico 2010. All Rights Reserved.
 6. 6. Šta NOVO donosi SiteTalk? © Enigro 2010. All Rights Reserved. Poslovni model, koji otvara granice. Kombinuje tradicionalan i web bussines sa dinamikom direktne prodaje. Prva zajednica, koja omogućava članovima da imaju korist od svojih članova sa kojim komuniciraju. Globalno povezuje kulture i pravedan rad u biznisu.
 7. 7. Poslovni model zajednice © Enigro 2010. All Rights Reserved. <ul><li>TOK PRIHODA : </li></ul><ul><li>SiteTalk zabava </li></ul><ul><li>SiteTalk šoping </li></ul><ul><li>SiteTalk obrazovanje </li></ul><ul><li>SiteTalk i nves ticije </li></ul><ul><li>SiteTalk putovanja </li></ul><ul><li>SiteTalk online bankarstvo </li></ul><ul><li>SiteTalk u razvoju…. </li></ul>
 8. 8. 1. SiteTalk zabava <ul><li>muzika , filmovi , spajanje partnera , web igre , fotografije, … </li></ul>Poslovni model © Enigro 2010. All Rights Reserved.
 9. 9. 2. SiteTalk šoping <ul><li>Kupujte dobre proizvode u web šopu i podelite to sa vašim prijateljima . </li></ul><ul><li>Kada kupuju vaši prijatelji ili prijatelji vaših prijatelja vi zarađujete. </li></ul>© Enigro 2010. All Rights Reserved. Poslovni model
 10. 10. 3. SiteTalk obrazovanje <ul><li>biznis , </li></ul><ul><li>komunikacija , </li></ul><ul><li>motivacija , </li></ul><ul><li>finan sije , </li></ul><ul><li>investicije </li></ul><ul><li>na više jezika </li></ul><ul><li>Online i uživo </li></ul><ul><li>Diploma </li></ul>© Unaico 2010. All Rights Reserved. www.oxfordprogramme.co.uk Poslovni model
 11. 11. 4. SiteTalk investicije © Unaico 2010. All Rights Reserved. www.I-investorclub.com <ul><li>I-Investorclub </li></ul><ul><li>Forex </li></ul><ul><li>Poduzetničke mogućnosti dostupne članovima </li></ul>Poslovni model
 12. 12. 5. SiteTalk putovanja © Unaico 2010. All Rights Reserved. www.myholidayrewards.com <ul><li>Svetske klase prednosti članskih programa </li></ul><ul><li>Zanimljive destinacije , booking, krstarenja , hoteli i putovanja ... </li></ul>Poslovni model
 13. 13. 6.SiteTalk web bankarstvo (Towah) © Enigro 2010. All Rights Reserved. <ul><li>Besplatni novčani transferi , </li></ul><ul><li>Uplate i isplate sa vaših računa … </li></ul>www.towahgroup.com Poslovni model
 14. 14. 7. SiteTalk u fazi razvoja © Unaico 2010. All Rights Reserved. Poslovni model
 15. 15. AdClicks – globalno oglašavanje AdClicks - Social Advertisement © Enigro 2010. All Rights Reserved. ” prva web zajednica koja kombinuje 3 marketing posla ” <ul><li>AdClicks – deo globalnog posredovanja </li></ul><ul><li>Online Marketing </li></ul><ul><li>Mrežni Marketing </li></ul><ul><li>Offline Marketing </li></ul>Online Marketing Network Marketing Traditional Marketing Online Marketing Network Marketing Online Marketing Klasi č ni Marketing Mre ž ni Marketing Online Marketing
 16. 16. 1. AdClicks – Social Advertisement AdClicks - Social Advertisement © Enigro 2010. All Rights Reserved. <ul><li>Kombinacijom ovih marketinških mogućnosti ubrzavate svoj biznis i zaradu! </li></ul>
 17. 17. 2. Online Marketing AdClicks - Social Advertisement © Enigro 2010. All Rights Reserved.
 18. 18. 3. Mrežni Marketing AdClicks - Social Advertisement © Enigro 2010. All Rights Reserved.
 19. 19. 4. Tradicionalni marketing <ul><li>Štampani mediji </li></ul><ul><li>Druženje </li></ul><ul><li>Radio </li></ul><ul><li>Autobusi , t axi, … </li></ul>AdClicks - Social Advertisement © Enigro 2010. All Rights Reserved.
 20. 20. Poslovna mogućnost © Enigro 2010. All Rights Reserved. <ul><li>Unaico poslovna mogućnost </li></ul><ul><li>Unutrašnje akcije </li></ul><ul><li>Lični Referral Bonus </li></ul><ul><li>Binar ni Team Bonus </li></ul><ul><li>Matching Bonus </li></ul><ul><li>Unaico LifeStyle Awards </li></ul><ul><li>Unaico Success Le ader </li></ul>
 21. 21. 1. Unaico poslovna mogućnost Poslovna mogućnost <ul><li>Izradite vašu Unaico i SiteTalk ekipu i budite deo našeg poslovnog programa . </li></ul>© Enigro 2010. All Rights Reserved.
 22. 22. 2. Unutrašnje akcisko tržište © Enigro 2010. All Rights Reserved. <ul><li>Uticaj na akcisko tržište : </li></ul><ul><li>Članstvo novih Unaico članova . </li></ul><ul><li>Isplaćene provizije u odnosu 25% / 75% . </li></ul><ul><li>Dobit iz I-Investor Club a. </li></ul><ul><li>Obrt (profit) ostvaren iz kupovine svih članova - svih proizvoda i usluga na SiteTalk.com web stranici . </li></ul>49% akcija je namenjeno liderima i individualnim investitorima Poslovni model zajednice
 23. 23. 2. Personal Referral Bonus <ul><li>10% referral bonus a dobijate odmah </li></ul><ul><li>Upisivati možete preko linkova na web adresama: </li></ul><ul><li>SiteTalk.com /username </li></ul><ul><li>Unaico.com /username </li></ul>© Enigro 2010. All Rights Reserved. Poslovna mogućnost
 24. 24. 3. Binar ni Team Bonus <ul><li>10% bonus je plaćen od prometa stvorenog u slabijoj grani /nedeljno </li></ul>€ 2000 Vi Levi Team Desni Team € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 Primer prometa u slabijoj grani = € 6.000 Zarada 10% = € 600 © Enigro 2010. All Rights Reserved. Članstvo Member Bro nzani Zlatni € / max. nedeljna zarada € 500 € 2.500 € 12.500 Poslovna mogućnost
 25. 25. 4. Matching Bonus <ul><li>Možete primiti 2-5% zarade do 7 nivoa . </li></ul><ul><li>Pomagajući većem broju ljudi više čete i VI zaraditi. </li></ul>© Enigro 2010. All Rights Reserved. Za detaljnije informacije pitajte vašega sponzorja . Poslovna mogućnost
 26. 26. 5. Unaico Lifestyle Awards <ul><li>Za poziciju Direktora dobijate novi Rolex . </li></ul><ul><li>Car Bonus Program </li></ul><ul><li>Za najvišu poziciju čeka vas kuća na Tajlandu - glenasia.com. </li></ul>© Enigro 2010. All Rights Reserved. Kako postići ove ciljeve pitajte vašeg sponzora! Poslovna mogućnost
 27. 27. 6. Unaico karijera TEAM LEADER TEAM MANAGER EXECUTIVE SENIOR EXECUTIVE DIRECTOR SENIOR DIRECTOR VICE PRESIDENT PRESIDENT © Enigro 2010. All Rights Reserved. € 25.000 € 50.000 € 100.000 € 250.000 € 500.000 € 1.000.000 € 5.000.000 € 10.000.000 Poslovna mogućnost
 28. 28. Počnite! <ul><li>Start paketi </li></ul><ul><li>Posebne promocije </li></ul>© Enigro 2010. All Rights Reserved.
 29. 29. 1. Start paket (149 BV) <ul><li>Towah MasterCard Prepaid card </li></ul><ul><li>Kupovina i podaja deonica </li></ul><ul><li>SiteTalk.com/ username </li></ul><ul><li>Unaico.com back office </li></ul><ul><li>Cena : €149 </li></ul>Poslovni paketi © Enigro 2010. All Rights Reserved.
 30. 30. Poslovna dinamika <ul><li>Svaki proizvod prodat preko Unaico ili SiteTalk ima određenu BV vrednost ( ekvivalentna vrednost 1BV = 1€) </li></ul><ul><li>Unaico nudi napredne pakete za brz početak i poslovanje </li></ul><ul><li>molimo pitajte vašeg sponzora o detajlima </li></ul>Poslovni paketi © Enigro 2010. All Rights Reserved.
 31. 31. 2. Bronz ani paket (500 BV) <ul><li>€ 125 e-Shares ( po dnevnoj ceni ) </li></ul><ul><li>€ 50 Mandatory Account </li></ul><ul><li>Kupovina i prodaja deonica </li></ul><ul><li>Towah MasterCard Prepaid card </li></ul><ul><li>SiteTalk.com/ username </li></ul><ul><li>Unaico.com back office </li></ul><ul><li>e-Books x 15 ( vrednost €300) </li></ul><ul><li>Ad-clicks x 10,000 ( vrednost €0.05 na klik ) </li></ul><ul><li>Cena : €500 </li></ul>Poslovni paketi © Enigro 2010. All Rights Reserved.
 32. 32. 3. Zlatni paket (2,000 BV) © Enigro 2010. All Rights Reserved. <ul><li>€ 1,250 E Shares ( po dnevnoj ceni ) </li></ul><ul><li>€ 250 Mandatory Account </li></ul><ul><li>Kupovina i prodaja deonica </li></ul><ul><li>Towah MasterCard Prepaid card </li></ul><ul><li>SiteTalk.com/ username </li></ul><ul><li>Unaico.com back office </li></ul><ul><li>e-Books x 60 ( vrednost €1,200) </li></ul><ul><li>Ad-clicks x 40,000 ( vrednost €0.05 na klik ) </li></ul><ul><li>Cena : €2,000 </li></ul>Poslovni paketi
 33. 33. © Enigro 2010. All Rights Reserved. Poslovni paketi Budite među prvima !!! Za besplatnu registraciju koristite sledeći link www.sitetalk.com/fenix Ako želite da radite kao aktivan Biznis Partner? Sa Bronzanim ili Zlatnim Paketom Registrujte se na www.unaico.com/fenix

×