Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THEATER&PODIA                                                       ...
THEATER&PODIA                                                       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Schaffelaartheater barneveld av-entertainment

820 views

Published on

Sinds juni vorig jaar heeft Barneveld een eigen theater: Het Schaffelaartheater. Naast een theaterfunctie biedt het gebouw ook congres- en vergaderfaciliteiten. Het beschikt over een grote (congres)zaal met bijna 600 plaatsen, een plenaire zaal voor ruim 200 personen met een oppervlakte van 350m⇢ en verschillende subzalen en foyers voor de ontvangst.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Schaffelaartheater barneveld av-entertainment

 1. 1. THEATER&PODIA INTERVIEWSchaffelaartheater Barneveld HET ONTWERP en een repetitieruimte voor de Harmonie gerea- Het bouwvolume bestaat uit een samenhang van het theaterdeel, bestaande uit twee bouwlagen, en een deel van drie bouwla-MIDDENZAAL THEATER MET liseerd worden. In een later stadium ontstond de gen met het verenigingsgebouw van De Harmonie en de muziekschool langs de Churchillstraat. De gevels van het gebouw ma- wens in deze repetitieruimte ook voorstellingen te ken twee omarmende gebaren om de pleinen heen. In de verdiepte gedeeltes bevinden zich de entrees, voor iedere gebruiker houden en uiteindelijk is er een volwaardige kleine van het pand. De noordgevel van het muziekgebouw is voorzien van een glazen vliesgevel. Deze verbeeldt een soort transparant zaal gerealiseerd: drie keer per week repeteert de gordijn dat de binnenwereld scheidt van het grote plein. Achter de pui is een grote foyer met een vide, die ruimtelijkheid toe-VEEL MOGELIJKHEDEN Harmonie in deze zaal en de andere dagen worden voegt aan het publieke gedeelte. Het ritme dat ontstaat door de verticale stijlen van de vliesgevel en de gekleurde glasstroken er voorstellingen geprogrammeerd. Onderzocht is in de buitenkozijnen van de muziekschool en het verenigingsgebouw van De Harmonie, maakt dat je denkt aan de muziek zelf, ook de mogelijkheid voor een toneeltoren, maar aan de samenhang van verschillende tempos. Kenmerkend voor het ontwerp is een plastische sculpturaliteit. De materialisatie is dat zou twee miljoen extra hebben gekost bo- gebaseerd op het contrast tussen de zachte textuur van de baksteen en de gladde textuur van de stalen beplating. De gekozen venop de zes miljoen en twee miljoen extra kosten baksteen doet denken aan theatrale stof. De beplating heeft een willekeurig kleurpatroon van twee tinten paars. Deze kleuren door het faillissement van de aannemer. We heb- komen terug in het interieur van beide zalen.Sinds juni vorig jaar heeft Barneveld een eigen theater: Het Schaffelaartheater. Vernoemd naar, hoe kan ben dus geen toneeltoren en geen orkestbak. Voor zo’n gemeenschap als Barneveld met 51.000 in-het ook anders, de beroemde Jan Schaffelaar. Naast een theaterfunctie biedt het gebouw ook congres- en woners is dat ook niet echt nodig. Het is een echtevergaderfaciliteiten. Het beschikt over een grote (congres)zaal met bijna 600 plaatsen, een plenaire zaal voor ruim klassieke middenzaal waar we onze programme- tisch te kijken naar je bezetting. Heb je wel overal dus onze eigen broek op te houden. Vanaf de ope- ring op aangepast is.” iemand voor nodig? Of kun je functies ook com- ning tot nu, hebben we een goed seizoen gedraaid200 personen met een oppervlakte van 350m⇢ en verschillende subzalen en foyers voor de ontvangst. bineren? Voor de kassa bijvoorbeeld hebben nog en zijn we ook uit de productiekosten gekomen.”Tekst: Loet van Bergen, Fotografi e: Architectenbureau Bos & Partners Exploitatie iemand met een nul-uren contract, maar in de Bijzonder trots is Meijer op de samenwerking tus- Voor de exploitatie van het theater is een apar- praktijk lopen de reserveringen steeds meer via sen het Schaffelaartheater en United Broadcast De bouw van het theater kent een lange geschie- Harmonie. Op basis van het door De Harmonie ge- Directeur Frans Meijer van het Schaffelaartheater te exploitatie BV voor opgericht waarvan De Internet (95% van de boekingen).”Meijer denkt Facilities. “Wij hebben United Broadcast Facilities, denis. In het jaar 2000 ontstond het idee een cul- presenteerde plan is een bouwcommissie gevormd. was vanaf het begin betrokken bij de bouw. Harmonie de enige aandeelhouder is en Meijer dat kassa’s in theaters straks overbodig worden. één van de grootste full service facilitaire bedrij- tureel muziekpodium in de Barneveld te creëren. Deze commissie heeft architectenbureau Bos & “Aan de hand van het programma van eisen, heeft directeur van is. “Het theater wordt gerund door “Uiteraard hebben wel mensen die de gasten ont- ven in Nederland, benaderd voor een samenwer- Uniek hierbij is de rol van de opdrachtgever, die Partners uit Baarn opdracht verleend een ontwerp het architectenbureau Bos & Partners een voorlo- een kleine bezetting”, vertelt Meijer. “We heb- vangen en mensen de plek wijzen. Dat is service king. United heeft dit initiatief omarmt.” Steeds is ingevuld als samenwerking tussen het lokale te maken waarin alle programmas van eisen zijn pig ontwerp gemaakt en aan de bouwcommissie ben in totaal vijf vaste medewerkers, waarvan drie en daar moet je ook niet op bezuinigen. Verder meer worden DVD en tv-producties in een thea- muziekgezelschap De Harmonie, de gemeente verwerkt. In februari 2007 ging de eerste paal de voorgelegd. Deze commissie heeft vervolgens aan- parttime. Gemiddeld programmeren we negentig doen we de catering niet zelf, maar hebben dit ter opgenomen, dan wel uitgezonden. “Doordat Barneveld en de Woningstichting Barneveld. grond in, aangevoerd door hoofdaannemer Boers gegeven dat er bepaalde zaken veranderd c.q. aan- voorstellingen per jaar en voor deze voorstellin- uitbesteed aan De Preuverie Exclusieve Catering, wij alle faciliteiten in huis hebben kunnen het uit Veenendaal. In mei van dat jaar moest de sa- gevuld dienden te worden. Zo was er bijvoorbeeld gen huren we mensen in die een nul-urencontract die veel mogelijkheden heeft op culinair gebied. Schaffelaartheater en United tegen een bijzon- Programma van eisen menwerking met Boers stoppen door hun faillisse- niet voorzien in kantoorruimten en in de grote zaal hebben. Daarnaast werken we met stagiaires en Zij zijn ook verantwoordelijk voor de commerci- der aantrekkelijk tarief de theatervoorstellingen, Voor het nieuwe muziekcentrum annex theater ment. Precies een jaar later werd de bouw van het was door de architect een trekkenwand bedacht vrijwilligers. Tot nu toe draait alles goed en ook ele verhuur van het theater zoals congressen en maar ook de congressen en of presentaties die bevatte het programma van eisen veel functies: theater hervat door aannemer Bramer. Op 13 juni van zeven trekken, die we ondanks de meerkosten qua bezetting zijn we niet in problemen gekomen. zakelijke evenementen en tevens een deel van hier plaatsvinden, laten registreren. Uiteraard kun- twee concertzalen, de lokale muziekschool en het 2009 zijn de deuren van het Schaffelaartheater van 3 ton, naar 27 trekken hebben gebracht. Ook Normaal gesproken is dat voor een gangbaar the- onze inkomsten vormt. We krijgen geen enkele nen er ook à la minute tv-uitzendingen vanuit het verenigingsgebouw van het muziekgezelschap De geopend. zou er in eerste instantie alleen een theaterzaal ater heel moeilijk, maar het is mogelijk door kri- subsidie van de gemeente Barneveld en dienen Schaffelaartheater worden verzorgd.”56 MAART2010 WWW.AV-ENTERTAINMENT.NL 57
 2. 2. THEATER&PODIA INTERVIEW TECHNISCHE FACILITEITEN GROTE ZAAL GELUIDSINSTALLATIE zaalbrug 2: 8 x 1,2 kW Pc en 4 x 1,2 Mengtafel: soundcraft GB2 16 (16 x in- kW profiel gang/8 + L+R uitgangen), portaalbrug: 12 x 1,2kW Pc en 4 x 1 Luidsprekers: Meyer luidsprekers be- kW profiel staande uit 2 x subwoofer, 4x topkas- Los: ten en 2 x frontfills. 6 x 1kW Pc Randapparatuur 6 x 1kW fresnell 1 x MD-speler 6 x 1 kW profiel 1 x CD-speler 18 x ETC Source Four Par (wide, me- Lexicon dium, narrow) Dubbele 31 band equalizer 50 kleuren Lee filters LICHTINSTALLATIE LEVERANCIERS Lichttafel:ADB Mentor 360 Firma Hoac sturing: DMX Controllux dimmers op de bruggen: 73 x 2,5kW Barndoor vloeraansluitingen: 14 x 2,5 kW Jezet Seating Armaturen: Audio Electronics Matijssen zaalbrug 1: 8 x 1,2 kW Pc en 4 x 1,2 Stakebrand kW profiel Ron de Groot repetitie kan dit podium compleet met instrumen- ten omhoog gehesen worden, zodat er heel snel omgeschakeld kan worden tussen een repetitie en de opbouw van een voorstelling. Verder kan door de gordijnen aan de wanden, de kleine zaal ge- schikt gemaakt worden voor spreek optredens. De Grote zaal biedt plaats aan 570 bezoekers en heeft een balkon. “Het karakter van het type optredens dat daar kan plaatsvinden is multifunctioneel: grote orkesten, toneelvoorstellingen, klassieke concerten. Verder repeteert de Muziekschool op de maandag in de grote zaal. De Grote zaal is goed uitgerust”, vindt Glazenborg. “We hebben twee zaalbruggen, één portaalbrug, één achterbrug en twee zijbruggen voor het licht en zeventachtig 2.5 kW dimmers. Boven het podium hangen 27 trek- ken, die gebruikt worden om o.a. decorstukken/ doeken aan te hangen, maar ook licht. Doordat de kaphoogte maar 9.50 meter bedraagt, kunnen weTechniek Over de accommodatie en technische mogelijk- geen decorchangementen uitvoeren. Op zich eenVoor het theatertechnische gedeelte heeft het heden is Hoofd Techniek Albert Glazenborg erg gemis, maar aan de andere kant biedt de zaal vol-Schaffelaartheater Theateradvies uit Amsterdam te spreken. Hij sinds vorig jaar mei in dienst ge- doende technische mogelijkheden om professione-ingeschakeld. Meijer: “Er lag toen al een voorlo- treden en heeft daarvoor als technicus bij de le voorstellingen te kunnen draaien. Achter het to-pig ontwerp van de architect en de andere advi- Kleine Komedie in Amsterdam gewerkt. Het the- neel liggen twee overdekte loadingsdocks en eenseurs. Theateradvies heeft toen de architect en ater heeft twee concertzalen: de Rabobank-zaal grote technische ruimte met opslag voor materia-de andere adviseurs geadviseerd om dit voorlopig met circa zeshonderd plaatsen en de Koninklijke len. Precies zoals ik het hebben wilde. Hoewel voorontwerp te optimaliseren. Daarnaast heeft het BDU-zaal met circa tweehonderd plaatsen”, ver- mijn komst al veel vaststond, heb ik in de laatsteTheateradvies in korte tijd een theatertechnisch telt Glazenborg. “In de kleine zaal zit een Jezet fase van de bouw toch nog wat zaken op technischontwerp gemaakt en dit uitgewerkt tot bestek- schuiftribune met 208 stoelen. Deze zaal wordt gebied kunnen veranderen zoals bijvoorbeeld an-ken en de aanbesteding van de lichtinstallatie, to- vooral gebruikt voor cabaret en verhuurd aan ge- dere speakers en spots. Ook hebben we nog watneelhijsinstallatie, stoffering en geluidsinstallatie zelschappen en is drie keer per week de repetitie- extra licht bijbesteld en een aantal tweedehandseverzorgt. Tenslotte hebben ze ook de begeleiding ruimte voor De Harmonie.” Bijzonder is dat alle spots gekocht. Met het materiaal wat we nu heb-van de uitvoering van deze onderdelen verzorgd”, instrumenten die de Harmonie gebruikt, staan op- ben, kunnen we volwaardige voorstellingen draai-aldus Meijer. gesteld op een podium achterin deze zaal. Na de en”, aldus Glazenborg. WWW.AV-ENTERTAINMENT.NL 59

×