Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació TarracoDroid

530 views

Published on

Presentació de la comunitat d'usuaris d'Android de Tarragona: TarracoDroid

Published in: Self Improvement, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentació TarracoDroid

  1. 1. Contenido TarracoDroidComunitat d’Usuaris Android de Tarragona 2 de abril de 2011 TarracoDroid
  2. 2. ContenidoContenido 1 TarracoDroid? 2 Objectius 3 Properes presentacions 4 Xarxes socials TarracoDroid
  3. 3. TarracoDroid? Objectius Properes presentacions Xarxes socialsTarracoDroid? Qu` ´s TarracoDroid? ee Comunitat d’Usuaris Android de Tarragona Motivacions Aprendre junts a desenvolupar per la plataforma Android (Sdk i/o Ndk) Fer projectes d’aplicacions Fer de Beta Testers d’aplicacions en fase de desenvolupament. TarracoDroid
  4. 4. TarracoDroid? Objectius Properes presentacions Xarxes socialsObjectius Qu` volem ser? e Comunitat Virtual Comunitat/Associaci´ o Realitzar tallers peri`dics o Donar-nos a con`ixer per la prov´ e ıncia de Tarragona TarracoDroid
  5. 5. TarracoDroid? Objectius Properes presentacions Xarxes socialsProperes presentacions Reus Lan Party ?? UPC 4 de Maig Reus o AC URV Terres de l’Ebre TarracoDroid
  6. 6. TarracoDroid? Objectius Properes presentacions Xarxes socialsXarxes socials Twitter #tarracodroid Facebook LinkedIn Google Grups SlideShare TarracoDroid

×